logo

De Vonder Homepagina


Kloostereind 4

Volgens de verpondingen van 1713 en de hoofdgeldlijst van 1717 is Jacob Martens eigenaar van het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 53:
Jacob Martens. In de bede ƒ 3-18-8.

Hoofdgeld 18-03-1715:
Vorrendonk, Jacob Martens en Catelijn de vrouw 2 Jan en Hendrik.

Jacob Martens is geboren te Asten op 14-01-1672 als zoon van Marten Theunis en Lyneke Hendrix (zie Voormalig huis E110). Hij is op 11-11-1696 te Asten getrouwd met Petronella (Perijn) Janse van Helmont, geboren te Asten op 05-05-1671 als dochter van Johannes Jansen van Helmond en Maria Jansen (zie Voormalig huis E1044). Na haar overlijden op 02-10-1702 te Asten is Jacob Martens op 30-11-1704 te Asten hertrouwd met Catharina Peters:

Conjuncti sunt matrimonio Jacobus Martens et Petronilla Jansen van Helmont; testes Henricus Martens et Willebrordus Janssen.

In huwelijkse echt gebonden Jacobus Martens en Petronilla Jansen van Helmont; getuigen Henricus Martens en Willebrordus Janssen.

01

De gezinnen van Jacob Martens met Petronella (Perijn) Janse van Helmont en met Catharina Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 03-02-1697 Deurne 12-02-1736
Wilhelma Gerit Berckers
Deurne ±1750 Liessel
2 Johannes Asten 06-11-1699 Kind Asten ±1699
3 Henricus Asten 21-11-1701 Deurne 23-10-1729
Catarina Gerardi Berckers
Asten 26-02-1778

* geen kinderen uit tweede huwelijk

Bij de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst over de periode 1736-1741 is Jacob Martens de eigenaar en zoon Hendrick Jacob Martens de bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 112:
Jacob Martens. Huijs, hoff en aangelagh 5 lopense. In de bede ƒ 3-18-8.

Jaar Eigenaar nummer 25 Voordeldonk Bewoners nummer 25 Voordeldonk
1736 Jacob Martens Hendrick Jacob Martens
1741 Jacob Martens Hendrik Jacob Martens

Hendrick Jacob Martens koopt land aan:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 147; 07-02-1743:
Catrina Bosmans, geassisteerd met Johannes de Merode, te Asten, verkoopt aan Hendrik Jacob Martens land aan het Cloostereynde 1 lopense, 42 roede, ene zijde weduwe Jan Peters, andere zijde en einde kinderen Joost Joosten, ene einde kinderen Jacob Martens; land aan het Cloostereynde 1 copse, ene zijde weduwe Jan Peters, andere zijde weduwe Frans van Hugten, ene einde kinderen Jacob Martens, andere einde kinderen Joost Joosten; groes den Brant 2 lopense, ene zijde Joseph Vervoordeldonk, andere zijde Jan Peters, ene einde Bendert van Hoof, andere einde den Armen van Asten. Belast met 1 cop en 1 maatje rogge per jaar aan Juffrouw Schenaarts, te Eyndhoven, in een meerdere rente. Verkoper aangekomen bij versterf van haar ouders deling 10-11-1732. Koopsom ƒ 60,-.

Na het overlijden van Jacob Martens te Asten op 25-07-1742 wordt de erfenis verdeeld, waarbij Hendrick de goederen op het Kloostereind erft; zijn broer Antoni woont te Liessel:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 11; 15-03-1743:
Hendrik Jacob Martens aan Voordeldonk en Antonis Jacob Martens, te Lieszel, kinderen en erven van wijlen Jacob Martens en Perijn Janse van Helmont, aan Voordeldonk. Zij delen de nagelaten goederen van hun ouders:
1e lot krijgt Antoni Jacob Martens huis, hof en aangelag aan het Cloosterend 1½ lopense, ene zijde Michiel Tomassen, andere zijde de straat; land de Waterdel 2 lopense, ene zijde IJsbout Martens, andere zijde weduwe Jan Peters; land de Langenacker 2 lopense, ene en andere zijde Wilbert Alberts; land het Heytvelt 4 lopense 30 roede, ene zijde Wilberts Alberts, andere zijde de gemeente; land den Hoogenacker 5 copse, ene zijde Peter Jacob Coolen, andere zijde kinderen Peter van de Vorst; land het Neyvelt 2 lopense, ene zijde Wilbert Alberts, andere zijde kinderen Jan Goorts; land het Leegvelt 3 copse, ene zijde Michiel Tomasse; heigroes het Broekvelt 2 lopense, ene zijde kinderen Joost Joosten, andere zijde de gemeente; groes het drieske bij Wilbert 1 lopense, ene en andere zijde Wilbert Alberts; een heyvelt 5 copse, ene zijde de gemeente, andere zijde Antoni Jacob Martens; groes het Leegvelt 3 copse, ene zijde Peter Jacob Coolen, andere zijde Antoni Jacob Martens; de helft van een groesveld de Waterdel geheel 3 lopense; de acker de Waterdel; groes Jan Albertsvelt 2 lopense, ene zijde Juffrouw Schenaarts, andere zijde Paulus Geven. Belast met ƒ 0-5-0 per jaar aan het Huis van Asten, ƒ 0-9-8 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land. Verponding ƒ 8-8-10 per jaar. Bede ƒ 3-6-00 per jaar.
2e lot krijgt Hendrik Jacob Martens huis, hof en aangelag genaamd de Bus 5 lopense, ene zijde Aart Sterken, andere zijde kinderen Joost Joosten; land de agterste Schop 1½ lopense, ene en andere zijde Marten IJsbouts; land den Agterbosch 4½ lopense, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde Gerrit Peters; land den Stappert 3 lopense, ene zijde Aart Sterken, andere zijde erven Stephanus van Overschuur; land den Hutacker 5 copse, ene zijde Joseph Vervoordeldonk, andere zijde Hendrik Jacob Martens; land het Rinkvelt 2 lopense, ene zijde kinderen Jan Goorts, andere zijde Dries Kuypers, te Lierop; groes het Voordeldonksvelt 3 copse, ene zijde Joost Kerkers, andere zijde weduwe Jan Peters; groes den Binnendries 1 lopense, ene en andere zijde Hendrik Jacob Martens, ene einde IJsbout Martens; de helft van een groesveld de Waterdel 3 lopense, ene zijde den Hutacker. Belast met ƒ 2-17-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land, ƒ 4-03-8 per jaar in drie posten aan den Armen van Asten, ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding ƒ 8-8-10 per jaar Bede ƒ 3-6-00 per jaar. Er zijn geen leengoederen bij.

Zoon Hendrik Jacob Martens is geboren te Asten op 21-11-1701 en op 23-10-1729 te Deurne getrouwd met Catarina Gerardi Berckers, geboren te Deurne op 27-03-1701 als dochter van Gerardus Berckers en Joanna Peeters Stercken:

02

Het gezin van Hendrik Jacob Martens en Catarina Gerardi Berckers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peter Asten 10-08-1730 Deurne 08-05-1774
Maria Hendrik Maassen
Liessel 13-06-1799
2 Gerardus Deurne 02-11-1731 Deurne 27-04-1766
Francisca van den Boomen
Deurne 07-10-1780

wonend in Deurne met 
kinderen: Jacobus, Goverdina,
Catharina, Anthony en Hendrik

3 Joanna Deurne 02-01-1733 Asten 04-02-1770
Willem Antoni Coolen
Asten 28-10-1783 wonend in Liessel met
zoon Jan
4 Mattheus Deurne 21-10-1734 Deurne 01-03-1772
Engel Peter Kuypers
Asten 31-01-1785
5 Egbertus* Deurne 29-03-1736 Asten 14-02-1779
Helena Paula van Dijk
Asten 22-12-1786
6 Catharina** Asten 22-11-1737 Asten 02-08-1776
Martinus Arnoldi Zegers
Asten 22-06-1805 zie Voormalig huis G94
7 Petronella Asten 29-03-1740 Asten 18-02-1776
Judocus Goort Bukkems
Asten 08-06-1795 zie Voormalig huis G88
kinderen Goverdina en Jan
8 Johanna Maria Asten 23-12-1742 Deurne 03-09-1780
Peter Antony Martens***
Asten 05-06-1795

* ook wel Eijmert genoemd
** in het doopregister wordt bij deze wettige dochter abusievelijk een andere moeder genoemd
*** is een neef, zoon van haar oom Antonius Martens

Hendrik Jacob Martens is over de periode 1746-1776 eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 25 Voordeldonk Bewoners nummer 25 Voordeldonk
1746 Henrick Jacob Martens Hendrik Jacob Martens
1751 Hendrik Jacob Martens Hendrik Jacob Martens
1756 Hendrik Jacob Martens Hendrik Jacob Martens
1761 Hendrik Jacob Martens Hendrik Jacob Martens
1766 Hendrik Jacob Martens Hendrik Jacob Martens
1771 Hendrik Jacob Martens Hendrik Jacob Martens
1776 Hendrik Martens Hendrik Martens

Hendrik Jacob Martens is op 26-02-1778 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld in twee partijen, Peter, Gerrit, Jenneke en Peternel erven het huis aan het Kloostereind:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 193 verso; 16-10-1778:
Pieter Hendrik Jacob Martens, Gerrit Hendrik Jacob Martens, te Deurne, Mattijs Hendrik Jacob Martens, Eimert Hendrik Jacob Martens, Jenneke Hendrik Jacobs Martens, getrouwd met Willem Coolen, Catarina Hendrik Jacob Martens, getrouwd met Marten Zeegers, Peternel Hendrik Jacob Martens, getrouwd met Joost Buckums, Jennemie Hendrik Jacob Martens, te Lieszel. Allen kinderen en erven van Hendrik Jacob Martens en Catarina Gerart Berkers. Zij verdelen de goederen, gelegen op Voordeldonk, in twee delen:
1e lot krijgen Peter, Gerrit, Jenneke en Peternel het oude huis en den hof alsmede de helft van het aangelag deze helft 2½ lopense deze helft naast Huybert van den Eynde, andere zijde de andere helft; de helft van een akker den Agterbosch deze helft 2½ lopense, deze helft naast Aart Hendriks, andere zijde de andere helft; de helft in de Stappersacker de helft is 1½ lopense deze helft naast Francis van Bussel, andere zijde de andere helft; de helft in den Hutacker geheel 1 lopense, 1 copse, ene zijde weduwe Bendert Verleysdonk en anderen, andere zijde de andere helft; de helft van het Rinkvelt de helft is 1 lopense, ene zijde Goort Kuypers, andere zijde de andere helft; de helft van een acker aan het Cloostereynt de helft is 1 lopense; ene zijde weduwe Jan Peters van Maris, andere zijde de andere helft; de helft van een groesveld de Waterdel de helft is 3 copse, ene zijde Dirk Bosmans, andere zijde de andere helft; de helft in een groesveld den Brant de helft is 1 lopense, ene zijde weduwe Bendert Verleysdonk, andere zijde de andere helft. Belast met ƒ 4-17-0 per jaar aan den Armen van Asten. Verponding ƒ 5-12-2 per jaar. Bede ƒ 1-19-0 per jaar.
2e lot krijgen Eymert, Mattijs, Catarina en Jennemie het nieuw huis en de helft van het aangelag deze helft 2½ lopense met nog 1 copse gelegen aan het einde van de vorige helft, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde de andere helft; nog 1 copse gelegen aan het einde van de vorige helft van het aangelag 1 copse naast Joost van Hugten; land de agterste schop 1 1⁄2lopense, ene zijde de weduwe Marten Vermeulen, andere zijde het voorschreven aangelag; de helft van den Agterboschacker deze helft 2 1⁄2 lopense, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde de andere helft; de helft van den Stappart 1 1⁄2 lopense, ene zijde Philips van Hout, andere zijde de andere helft; de helft van den Hutacker 5 lopense 1 copse zijnde deze helft naast het groesveld van de verkrijgers; de helft van het Rinkvelt 1 lopense, ene zijde Mattijs Bollen cum suis, andere zijde de andere helft; groes den Binnendries aan het aangelag 1 lopense; de helft van de Waterdel deze helft 3 copse, ene zijde Andries Verheyen, andere zijde de andere helft; het Voordeldonksvelt 3 copse, ene zijde de weduwe Francis Kerkers, andere zijde de weduwe Peter van Maaris; de helft van een acker aan het Cloostereynt deze helft 1 lopense, ene zijde Huybert van den Eynde, andere zijde de andere helft; de helft van den Brant deze helft 1 lopense, ene zijde Antoni Leenen, andere zijde de andere helft. Belast met ƒ 2-17-0 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding ƒ 5-11-4 per jaar. Bede ƒ 1-19-2 per jaar.

Daarna wordt het oude huis doorverkocht aan Peter Hendrik Martens, waarbij deze met een schuld komt te zitten:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 116; 16-10-1778:
Gerrit Hendrik Jacob Martens, te Deurne, Willem Coolen, getrouwd met Jenneke, dochter Hendrik Jacob Martens, Joost Buckums, getrouwd met Peternel, dochter Hendrik Jacob Martens. Zij verkopen aan Pieter Hendrik Jacob Martens 3⁄4e deel onverdeeld in de door hen verkregen goederen. Koopsom ƒ 300,-.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 114 verso; 24-09-1778:
Pieter Hendrik Jacobs Martens, op Voordeldonk, is schuldig aan Hendrien Jacobus van Nouhuys, predikant, te Leende ƒ 500,- à 4%. Marge 09-02-1787 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 192 verso; 24-09-1778:
Hendrik Symon Maas, te Lieszel, geeft te kennen dat Peter Hendrik Jacob Martens, zijn schoonzoon, op heden, bij obligatie ƒ 500,- schuldig is aan Hendricus Jacobus van Nouhuys. Eerste borg Antoni Leenen, op Voordeldonk. Tweede borg Hendrik Symon Maas.

Zoon Peter Hendrik Martens is geboren te Asten op 10-08-1730 en op 08-05-1774 te Deurne getrouwd met Maria Hendrik Maassen, geboren te Deurne op 28-08-1740 als dochter van Hendricus Symon Maessen en Joanna Willems Hicspors: 

Het gezin van Peter Hendrik Martens en Maria Hendrik Maassen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 14-09-1778 Deurne 17-01-1802
Maria van Bijsterveld
Deurne 06-10-1820 zie ook Voormalig huis B507
2 Antonius Asten 12-04-1781 Deurne 01-02-1823
Judoca van den Boomen
Deurne 01-07-1838
3 Johannes Asten 06-05-1784 Kind Asten ±1784

Om die schuld af te lossen verkoopt Peter Hendrik Martens enkele jaren later het huis aan Antoni Koppens en het land aan verschillende personen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 180; 05-02-1787:
Peter Hendrik Martens verkoopt aan Antoni Koppens huis, hof en aangelag op Voordeldonk 2 1⁄2 lop[ense, ene zijde weduwe Eymert Martens, andere zijde Huybert van den Eynde. Verponding ƒ 1-19-8 per jaar. Bede ƒ 0-06-2 per jaar. Koopsom ƒ 250,-.
Hij verkoopt aan Abraham van Nouhuys land den Agterbosch 2 1⁄2 lopense, ene zijde de weduwe Eymert Martens, andere zijde Peeter Kanters. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar. Bede ƒ 0-12-8 per jaar. Belast met ƒ 1,- per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 69,-; land de Stappertacker 1 1⁄2 lopense, ene zijde Francis van Bussel, andere zijde de weduwe Eymert Martens. Verponding ƒ 0-9-0 per jaar. Bede ƒ 0-7-8 per jaar. Koopsom ƒ 44,-.
Hij verkoopt aan Jan van Houts land het Rinkvelt 1 lopense, ene zijde Goort Kuypers, andere zijde de weduwe Eymert Martens. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 24,-.
Hij verkoopt aan Antony Leenen land den Houtakker 3 copse, ene zijde Antony Berkers, andere zijde de weduwe Eymert Martens. Verponding ƒ 0-4-0 per jaar. Bede ƒ 0-3-0 per jaar. Koopsom ƒ 21,-.
Hij verkoopt aan Peter Antony Martens groes de Waterdel 3 copse, ene zijde Dirk Bosmans, andere zijde de weduwe Eymert Martens. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Koopsom ƒ 25,-.
Hij verkoopt aan Lucia Roymans, weduwe Huybert van den Eynde, land het Cloostereyndt 1 lopense, ene zijde de weduwe Jan Peters van Maris, andere zijde de weduwe Eymert Martens. Verponding ƒ 0-9-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 29,-.
Totale opbrengst bedraagt ƒ 462,-.

In de Astense archieven komt Peter Hendrik Martens niet meer voor en het is zeer waarschijnlijk dat zij naar Liessel zijn verhuisd. Peter Hendrik Martens is op 13-06-1799 te Liessel overleden en Maria Hendrik Maassen is op 24-11-803 te Liessel overleden.

Het nieuwe huis wordt door Catharina Hendrik Jacob Martens en Johanna Hendrik Jacob Martens verkocht aan hun broers Eymert Hendrik Jacob Martens en Mattijs Hendrik Jacob Martens:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 117; 16-10-1778:
Marten Zeegers getrouwd met Catarina Hendrik Jacob Martens en Jennie Hendrik Jacob Martens, te Liessel. Zij verkopen aan Eymert en Mattijs Hendrik Jacob Martens de onverdeelde helft in een nieuw huis en aangelag aan Voordeldonk 2 1⁄2 lopense; land aan het einde van het aangelag 1 copse; land den agtersten schop 1 1⁄2 lopense; de helft van den Agterboschacker 2 1⁄2 lopense; de helft van de Stappert 1 1⁄2 lopense; de helft van den Hutacker 5 copse; de helft van de Rinkveltacker 1 lopense; de helft van de Waterdel 3 copse; het Voordeldonksvelt 3 copse; de helft van een acker aan het Cloostereynt 1 lopense; groes den Brant 1 lopense. Hen aangekomen, heden, bij deling. Belast met de helft van ƒ 2-17-0 per jaar aan het Gemene Land; de helft van ƒ 0-15-0 per jaar aan de kerk van Asten. Koopsom ƒ 300,-.

Mattijs Hendrik Jacob Martens is geboren te Deurne op 21-10-1734 en op 01-03-1772 te Deurne getrouwd met Engel Peter Kuypers, geboren te Deurne op 21-09-1745 als dochter van Petrus andreas Cuypers en Margarita Bartels:

Het gezin van Mattijs Hendrik Jacob Martens en Engel Peter Kuypers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Bartholomeus Deurne 23-12-1772 Kind Deurne < 1778
2 Joanna Deurne 02-03-1774 Kind Deurne < 1778
3 Petrus Deurne 15-08-1775 Kind Deurne < 1778

Op basis van de geboorteplaatsen woonde Mattijs Hendrik Jacob Martens in Deurne tot hij in 1778 het nieuwe huis deels erfde en deels kocht. Engel Peter Kuypers is op 27-10-1780 te Asten overleden en als Mattijs Hendrik Jacob Martens ziek wordt, maakt hij zijn testament op. Zijn kinderen zijn jong overleden, want zij worden in het testament niet genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 223 verso; 27-01-1785:
Mattijs Hendrik Martens, ziek, wonende ten huize van Eymert Hendrik Martens, op Voordeldonk, testeert. Alle voorgaande makingen vervallen. Zijn enige erfgenaam wordt Eymert Hendrik Martens, zijn broeder, te weten dat Eymert al zijn, testateurs, onroerende goederen in togte zal blijven bezitten en dat deze na zijn dood zullen gaan naar de drie kinderen van zijn, testateurs broeder, Gerrit Martens met name Hendricus, Antoni en Goverdina.

Mattijs Hendrik Jacob Martens is op 31-01-1785 te Asten overleden en daarna worden zijn goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 30; 28-02-1785:
Taxatie van de onroerende goederen van Mattijs Hendrik Martens overleden, 31-01-1785.
Waarde van de onroerende goederen:
Huis, stal, hof en aangelag 2 1⁄2 lopense ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde Peter Hendrik Martens ƒ 200-00-00;
Land agter het Aangelag 1 copse naast de weduwe Joost van Hugten ƒ 8-00-00;
Land den agterste Schop 1⁄2 lopense, ene zijde Antoni van den Boom, andere zijde het aangelag ƒ 36-00-00;
Land den Agterbosscheacker 2 1⁄2 lopense, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde Peter Hendrik Martens ƒ 50-00-00;
Den Stappertacker 1 1⁄2 lopense, ene zijde de kindere
n Philip van Hout, andere zijde Peter Hendrik Martens ƒ 30-00-00;
Den Hutacker 3 copse, ene zijde
Peter Hendrik Martens, andere zijde Mattijs Bollen ƒ 20-00-00;
Land het Rinkvelt 1 lopense, ene zijde
Mattijs Bollen, andere zijde Peter Hendrik Martens ƒ 25-00-00;
Groes de Waterdel 3 copse, ene zijde
Andries Verheyen, andere zijde Peter Hendrik Martens ƒ 20-00-00;
Het Voordeldonksvelt 3 copse, ene zijde de
weduwe Francis Berkers, andere zijde Peter van Maris ƒ 20-00-00;
Land aan het Cloostereynt 1 lopense, ene zijde de
weduwe Huybert Joosten, andere zijde Peter Hendrik Martens ƒ 16-00-00;
Groes den Brant 1 lopense, ene zijde
Antoni Leenen, andere zijde Peter Hendrik Martens . ƒ 20-00-00;
Totale waarde onroerende goederen ƒ 445-00-00.
De goederen zijn belast met:
ƒ 2-17-0 per jaar aan de Kempenaar, in kapitaal ƒ 71-15-00;
ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten, in kapitaal ƒ 18-15-00;
Totale belasting onroerende goederen in kapitaal ƒ 90-10-00.
Totale waarde minus de belasting in kapitaal ƒ 364-10-00.
De helft hiervan is ƒ 182-05-00 en omdat aan Eymert Hendrik Martens, 48 jaar, erfgenaam van de overledene, gedurende zijn leven is vermaakt de togte van de voorschreven goederen, raming hiervan is ƒ 100-00-00 brengt de totale waarde op ƒ 282-05-00. De 20e penning hiervan is ƒ 14-2-4.

Eymert Hendrik Jacob Martens is geboren te Deurne op 29-03-1736 en op 14-02-1779 te Asten getrouwd met Helena Paulus van Dijk, geboren te Asten op 27-02-1729 als dochter van Paulus Geven en Maria Peter Baltis (zie Emmastraat 6).

Er zijn geen kinderen geboren uit deze relatie en als op 22-12-1786 te Asten komt te overlijden worden zijn onroerende goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 43 verso; 11-01-1787:
Taxatie van de onroerende goederen van Eymert Hendrik Martens, begraven 22-12-1786.
De helft in waarde van de onroerende goederen:
Huis, stal, hof en aangelag op Voordeldonk 2 1⁄2 lopense, ene zijde Peter Hendrik Martens, andere zijde Mattijs Bollen ƒ 200,-;
Land agter het Aangelag 1⁄2 lopense, naast de weduwe Joost van Hugten ƒ 8,-;
Land de agterste Schop 1 1⁄2 lopense, naast het aangelag ƒ 36,-;
Land den Agterbosschenakker 2 1⁄2 lopense, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde Peter Hendrik Martens ƒ 50,-;
Land den Stappertakker 1 1⁄2 lopense, ene zijde Peter Hendrik Martens, andere zijde Jan Philips van Hout ƒ 30,-;
Land den Houtakker 3 copse, ene zijde Peter Hendrik Martens, andere zijde Mattijs Bollen ƒ 20,-;
Land het Rinkvelt 1 lopense, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde Peter Hendrik Martens ƒ 25,-;
Groes de Waaterdel 3 copse, ene zijde Peter Hendrik Martens, andere zijde de kinderen Andries Verheyen ƒ 20,-
Groes het Voordeldonksvelt 3 copse, ene zijde de weduwe Peter van Maris, andere zijde Peter Martens ƒ 20,-;
Land het Cloostereyndt 1 lopense, ene zijde Peter Hendrik Martens, andere zijde de weduwe Huybert Joosten ƒ 16,-;
Groes den Brandt 1 lopense, ene zijde Antonie Leenen, andere zijde Peter Hendrik Martens ƒ 20,-;
Totale waarde van de onroerende goederen ƒ 445,-.
De goederen zijn voor het geheel belast met:
ƒ 2-17-0 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 71-15-00;
ƒ 0-17-0 per jaar aan de Kerk van Asten in kapitaal ƒ 18-15-00.
Totale belasting onroerende goederen in kapitaal ƒ 90,50.
Totale waarde minus de belasting in kapitaal ƒ 354,50.
De helft kwam toe aan de overledene ƒ 177,25. De 20e penning hiervan is ƒ 8-17-4.

Er volgt een ingewikkelde erfdeling en er worden voogden aangesteld voor de kinderen van broer Gerard Hendrik Martens:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 88 verso; 16-01-1787:
Peeter Anthony Martens en Marten Zeegers worden aangesteld als voogden over Jacobus, Goverdina, Catharina, Anthony en Hendrik, onmondige kinderen van wijlen Gerrit Hendrik Martens en Francina van den Boomen.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 129; 22-01-1787:
Gezien het request van Peeter Antony Martens en Marten Zeegers als voogden over de vijf onmondige kinderen van wijlen Geerit Hendrik Martens en Francyna van den Boomen, Joost Bukkums getrouwd geweest met Peternella Hendrik Martens als voogd over Goverdina en Jan, zijn onmondige kinderen, Willem Coolen getrouwd geweest met Jenneke Hendrik Martens als voogd over zijn onmondige zoon, Jan, Peter Hendrik Martens. Allen erven van wijlen Eymert Hendrik Martens, ab intestato, overleden en begraven, alhier, 22-12-1786. Dat na zijn overlijden een huis en enig land en groes zijn verstorven op de vijf onmondige kinderen voor 1⁄4e deel. De andere helft competeert aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Hendrik Martens volgens testament de dato 24-01-1785. Het overig 1⁄4e deel aan Helena Paulus van Dijk, weduwe Eymert Hendrik Martens. De supplianten is te raade geworden de goederen gekomen van Eymert en Mattijs Hendrik Martens publiek te verkopen. Zij vragen toestemming tot een en andere. Naschrift: Fiat, mits de opbrengst wordt gebruikt om de schulden te betalen en het restant op secure wijze wordt belegd.

Het advies om alles te verkopen wordt opgevolgd en enkele maanden later worden de onroerende goederen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 193 verso; 19-03-1787:
Helena van Dijk, weduwe Eymert Martens, Peter Hendrik Martens, Marten Zeegers en Pieter Antony Martens, beiden voor zichzelf en als wettige voogden over de vijf onmondige kinderen van wijlen Gerrit Hendrik Martens en Francina van den Boomen, Joost Bukkems, weduwnaar Petronella Martens en zijn twee onmondige kinderen met name Goverdina en Jan, Willem Coolen, weduwnaar Jenneke Martens en zijn onmondige zoon, Jan. Allen erven van wijlen Mattijs en Eymert Martens.
Zij verkopen aan Lucia Roymans, weduwe Huybert van den Eynden huis, stal, hof en aangelag 2½ lopense, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde Antony Coppens; land den agterste Schop 1½ lopense, neven het Aangelag. Belast met ƒ 2-17-0 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 209,-; land het Cloostereyndt 1 lopense, ene en andere zijde weduwe Huybert van den Eynden. Koopsom ƒ 25,-.
Zij verkopen aan Jenneke Bruystens, weduwe Peter van Maris land 1 copse, ene zijde de weduwe Joost van Hugten, andere zijde deweduwe Peter van Maris. Koopsom ƒ 5-3-0; groes het Voordeldonksvelt 3 copse, ene zijde de weduwe Peter van Maris, andere zijde de weduwe Francis Kerkers. Koopsom ƒ 50,-.
Zij verkopen aan Pieter Kanters land den Agterboscherakker 2 1⁄2 lopense, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde Jan Jan Brunas en de straat, liggende in twee percelen. Koopsom ƒ 83,-; land het Rinkvelt 1 lopense, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde Jan Philips van Houts. Koopsom ƒ 19,-.
Zij verkopen aan Mattijs Bollen de Stamertakker 1 1⁄2 lopense, ene zijde Jan Jan Brunas, andere zijde Jan Philips van Hout. Koopsom ƒ 44,-.
Zij verkopen aan Antoni Coppens land de Houtakker 3 copse, ene zijde Peter Antoni Martens, andere zijde Antony Leenen. Koopsom ƒ 15,-.
Zij verkopen aan Peter Antoni Martens groes de Waterdel 3 copse, ene zijde Peter Antony Martens, andere zijde de kinderen Andries Verheyen. Koopsom ƒ 18,-.
Zij verkopen aan Jacobus Losecaat groes den Brandt 1 lopense, ene zijde Jacobus Losecaat, andere zijde Antony Leenen. Koopsom ƒ 25,-.
Totale opbrengst bedraagt ƒ 493-03-00.

De bewoningslijst over de periode 1781-1803 laat de wijzingen in eigendom en bewoning zien:

Jaar Eigenaar nummer 25 Voordeldonk Bewoners nummer 25 Voordeldonk
1781 Eijmert en Mattijs Hendrik Martens Eijmert en Mattijs Hendrik Martens
1798 weduwe en kinderen Huijbert Joosten Hendrik Hendriks
1803 kinderen Huijbert Joosten Hendrik Hendriks

Helena Paulus van Dijk is op 11-07-1801 te Asten als Leen Emmert Martens overleden en hieronder haar begraafakte:

Het gezin van Huybert Joosten van den Eynde en Lucia Jansen Roymans is in een ander huis (zie Voormalig huis C613) besproken en bij de erfenis erft zoon Joost Huyberts van den Eynden dit huis:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 101 verso; 26-01-1799:
Joost Huyberts van den Eynden en Jan Huyberts van den Eynden, Willem Vermeulen man van Jenneke Huyberts van den Eynden. Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders, Huybert van den Eynden en Lucia Roymans, beiden overleden.
1e lot krijgt Joost een huis, hof, aangelag en dries met den akker agter de schop aan het Cloostereynd 6 lopense, 30 roede; 5 lopense land en ½ lopense groes van de Pettelaar; groes de kleyne Hel 3 lopense 20 roede. Belast met ƒ 2-17-8 per jaar aan het Gemene Land, ontvanger La Heu, te 's-Hertogenbosch, ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten.
2e lot krijgt Jan het groot huis, waarin hij woont, met land en groes aan het Cloostereynd 4 lopense 42 roede; 13 lopense van de Pettelaar, geheel 18 lopense; 22 roede van land Bakelsenakker, geheel 44 roede; 3 lopense 45 roede van het Aangelag, geheel 6 lopense 13roede; groes het Weyveld 5 lopense 34 roede; groes, bos en hei de groote Hel 7 lopense 23 roede. Belast met ƒ 1,- per jaar in een meerdere rente van ƒ 9,- per jaar aan den Armen van Asten, waarvan Dirk van Helmond het overige deel betaald; ƒ 2-0-14 per jaar aan den Armen van Asten. Dit lot zal uitbetalen aan het 3e lot ƒ 200,-.
3e lot krijgt Willem Vermeulen groes Liendersvelt 2 lopense 10 roede en ƒ 200,- te ontvangen van het 2e lot. 

Joost Huyberts van den Eynden is kort na zijn broer Jan (zie Voormalig huis C613) op 05-11-1811 te Asten overleden en zijn erfenis ging naar zijn zwager Willem Vermeulen en schoonzus Jenneke Mattijs Andriessen. In 1816 verkoopt Willem Vermeulen zijn helft aan Jenneke Mattijs Andriessen:

Notarieel Archief 39-29 Asten 26-03-1816:
Willem Vermeulen verkoopt aan Jennemie Andriessen gehuwd met Jan Huijbers van den Eijnden de helft in huis en hof op het Kloostereijnde, groot 2 lopen 18 roeden, ene zijde Antonij Aarts.

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat Jenneke Mattijs Andriessen als weduwe van Jan Huijbert van den Eijnde nog als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; C618:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 09 el, het Kloostereind, klassen 9.
Eigenaar: weduwe Jan Huijbert van den Eijnde.

Hieronder de kadasterkaart uit 1832 met het huis op het Kloostereind en bijbehorende gegevens:

03

04

Zij woonden elders op Voordelonk (zie Voormalig huis C613) en Jenneke Mattijs Andriessen is op 30-01-1852 te Asten overleden. Volgens de kadastrale legger wordt haar zoon Huibert van den Eijnden, die in het ouderlijk huis woonde, eigenaar van het huis. Al die tijd is het huis aan derden verhuurd en zijn de huurders tot het bevolkingsregister vooralsnog niet bekend.

Volgens het bevolkingsregister woont Theodorus Verspeek, geboren te Asten op 07-01-1823 als zoon van Hendrik Verspeek en Joanna Meulendijks (zie ook Wolfsberg 50), vanaf 1859 in het huis. Hij is op 13-02-1857 te Asten getrouwd met Johanna Ceelen, geboren te Asten op 21-02-1820 als dochter van Hendrik Ceelen en Anna Maria Slegers (zie Voorste Heusden 7). Zij vertrekken in 1869 naar 't Zand (zie Zand 17) en dan wordt Mathijs van den Eijnden, geboren te Asten op 08-02-1838 als zoon van Huibert van den Eijnden en Joanna Maria Manders (zie Voormalig huis C613), eigenaar en bewoner van het huis. Hij is op 31-01-1870 te Asten te Asten getrouwd met Johanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 03-02-1842 als dochter van Johannes van Bussel en Elisabeth Haasen (zie Laarbroek 10).

Johanna Maria van Bussel is op 06-11-1872 te Asten overleden en Mathijs van de Eijnden is op 08-01-1874 te Asten hertrouwd met Maria Anna van de Mortel, geboren te Asten op 14-05-1839 als dochter van Martinus van de Mortel en Maria van Gogh (zie Voormalig huis G869). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 verandert het huizingnummer dan van C97 in C110:

05

Rond 1872 vindt er nog een herbouw van het huis plaats en krijgt het huis kadasternummer C1931, zoals weergegeven op de kadasterkaart links.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 20-02-1883 staat dat er op het Kloostereind flink gesnoeid wordt in het aantal grote eikenbomen:

Ook in de bevolkingsregisters over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 woont Mathijs van den Eijnden met zijn gezin in het huis met huizingnummers C110 en C106 respectievelijk:

06

Mathijs van den Eijnden overlijdt te Asten op 17-02-1891 en zijn vrouw vertrekt met de kinderen naar een nabij gelegen huis (zie Voormalig huis C1575).

De eerdere bewoner Theodorus Verspeek is te Asten op 02-05-1882 overleden en zijn weduwe verkoopt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-01-1889 nog vee en landbouwgereedschappen.

07

In het huis komt wonen Antonius Janssen, geboren te Deurne op 18-12-1861 als zoon van Mattijs Janssen en Geertruida van Stratum (zie Voormalig huis C166). Hij is te Asten op 30-01-1891 getrouwd met Petronella Berkers, geboren te Asten op 28-07-1857 als dochter van Embertus Berkers en Catharina Verheijen (zie Laarbroek 4).

Zij vertrekken in 1898 naar Heusden (zie Voormalig huis E1808) en het huis komt via een erfdeling in bezit van de familie van Geffen en raakt een tijdje onbewoond. Rond 1906 wordt Jan Willem van Geffen, geboren te Asten op 13-05-1871 als zoon van Johannes van Geffen en Johanna van de Eijnden (zie Voormalig huis C613), eigenaar en bewoner van het huis. Hij is op 25-01-1907 te Asten getrouwd met Johanna Martens, geboren te Asten op 16-05-1881 als dochter van Peter Martens en Francisca van Bree (zie Achterbos 6). Het nummer over de periode 1900-1910 van dit huis is dan C115:

08

Rechts in het weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken Bond van 16-01-1909 biedt Jan Willem van Geffen twee zeugen te koop aan.

Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer C103:

09

Jan Willem van Geffen verhuist met zijn gezin in 1918 naar Voordeldonk (zie Voordeldonk 99) en in het huis komt wonen Godefridus van der Steen, geboren te Lieshout op 16-10-1861 als zoon van Francis van der Steen en Hendrina Smits, in het huis. Hij is op 01-02-1893 te Bakel getrouwd met Hendrika Cornelia van Bree, geboren te Vlierden op 02-08-1865 als dochter van Theodorus van Bree en Johanna Theodora Goossens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 woont hij in het huis met huizingnummer C103:

10

Ook over de periode 1920-1930 woont het gezin van Godefridus van der Steen nog in het huis met dan huizingnummer C90 en ook wel bekend staand als Kloostereind 4:

11

Rond 1925 vindt nog een vereniging plaats en krijgt het huis kadasternummer C2482, zoals aangegeven op nevenstaande kadasterkaart.

Onder een foto van Godefridus van der Steen en Hendrika Cornelia van Bree.

14

Ook over de periode 1930-1938 wonen Godefridus van der Steen en Hendrika Cornelia van Bree met hun gezin op het Kloostereind 4 tot hun vertrek naar de Hemel (zie Lienderweg 126):

15

Hendrika Cornelia van Bree is op 20-06-1933 te Asten overleden en Godefridus van der Steen is op 26-11-1945 te Asten overleden.

In het huis woonde ook nog zoon Antonius Gerardus (Toon) van der Steen, geboren op 26-07-1908 te Horst; verhuist op 16-03-1910 naar Helmond en op 15-03-1918 naar Asten. Hij heeft jarenlang met paard en wagen als melkboer door Asten gereden. Peer Welten vertelt hierover in zijn verhaal 'Slim Pertje':

Ook wil ik iets vertellen over deze bijzondere man en z'n bijzonder paardje die vroeger ook in d'n Himmel woonde en die heel zeker tot de bekende Astenaren behoorde. Toon van der Steen was melkboer en bezorgde op veel plaatsen de melk, los en ook in flessen, niet alleen in Asten maar ook in Heusden en hij had altijd z'n vaste route. Behalve melk ook pap: rijstepap, chocolade, havermoutepap maar ook de pap waar ik als kind 'n verdomden hekel had 'mölk' en als ik daar nog aan terug denk krijg ik er nog kriebels. Maar eigenlijk wil ik niet over melk hebben maar over Toon met z'n paardje. Ik weet dat dit echt waar is, want ik heb het zelf meegemaakt want ik zat er namelijk zelf ooit bovenop. Als hij na 't venten op 't rômfabriek aankwam, dat toen in de Julianastraat stond waar nu de aanleunwoningen staan, dan spande Toon z'n paardje uit. Hij zette mij d'r bovenop en dan zei Toon tegen mij: "Mooi stil blijven zitten" en tegen 't paardje: "Noa huis gij", en dan liep 't paardje door de Julianastraat, 'n stukske door de Emmastraat en bij de Centra draaide die zelf linksaf d'n Himmel in en langzaam liep 't paardje richting Voordeldonk. Toon liep zelf wel mee maar 'n 50 meter er achter want onderweg naar huis telde Toon z'n ontvangen geld alvast. Achteraan in d'n Himmel stond 't huis van Toon van der Steen, waar nu Henk van Rooij woont en daar aangekomen pakte hij mij d'r af, dan kreeg 't paardje te eten, hij worde gekamd en mocht 't beestje de stal op en genieten van 'n verdiende nachtrust of als 't goed weer bleef, dan sloeg Toon 't paardje weer op de kont en dan zei hij: "Noa de weij gij", en 't paardje liep op z'n dooie gemak naar de andere kant van de weg waar 'n stukske verder waar z'n wei was. Toentertijd kon dat nog allemaal want d'r reden nog zowat geen auto's. Een ongelooflijk verhaal, maar wel waar. Hierbij 'n foto van Toon met z'n paardje en achter op de melkkar zie je de grote ketel waar de verse dagmelk in zat en deze foto is gemaakt voor de melkfabriek.

16

18

Hieronder een foto van Toon van der Steen als voetballer bij NWC.

17

Links foto van Toon met zijn Elisabeth (Betje) Boerenkamps met wie hij te Asten op 05-05-1938 trouwde.

Toon van der Steen was ook agent voor kleine advertenties in de krant de Zuid-Willemsvaart, waarvan hier in die krant van 02-07-1930 melding wordt gemaakt:

19

Elisabeth (Betje) Boerekamps is op 12-05-1994 te Bakel overleden, Antonius Gerardus (Toon) van der Steen is te Helmond op 23-01-1995 overleden en op zijn bidprentje wordt zijn werk als melkboer gememoreerd:

20

21

Na hun vertrek naar de Hemel komt in het huis komt wonen dochter Johanna van der Steen, geboren te Bakel op 09-12-1900. Zij is te Asten op 24-04-1925 getrouwd met Antonie van den Einden, geboren te Asten op 21-01-1899 als zoon van Arnoldus van den Einden en Petronella Verberne (zie Valkenierstraat 2). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Kloostereind 6 (zie Voormalig huis C613) in het huis aan het Kloostereind 4 wonen:

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar Ostade (zie Voormalig huis F178).

De koper en nieuwe bewoner van het huis is Theodorus Cornelius van Duijnhoven, geboren te Mierlo op 15-05-1906 als zoon van Petrus van Duijnhoven en Johanna van Dijk. Hij is op 08-05-1940 te Asten getrouwd met Johanna van Geffen, geboren te Asten op 23-11-1907 als dochter van Jan Willem van Geffen en Johanna Martens (zie Kloostereind 1).

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-02-1941 de geboorte van zoon Petrus:

21a.jpg

Theodorus Cornelius van Duijnhoven is op 18-05-1959 te Helmond overleden en Johanna van Geffen is op 27-05-1989 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

21b 21c

Het uit 1910 daterende huis heeft nog steeds het adres Kloostereind 4 en hieronder een streetview van het huis:

22

Overzicht bewoners

Hoeve op 't Cloostereynd
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1713 Jacob Martens Asten 14-01-1672 Jacob Martens Asten 14-01-1672
Voordeldonck huis 25
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jacob Martens Asten 14-01-1672 Hendrick Jacob Martens Asten 21-11-1701
1741 Jacob Martens Asten 14-01-1672 Hendrik Jacob Martens Asten 21-11-1701
1746 Henrick Jacob Martens Asten 21-11-1701 Hendrik Jacob Martens Asten 21-11-1701
1751 Hendrik Jacob Martens Asten 21-11-1701 Hendrik Jacob Martens Asten 21-11-1701
1756 Hendrik Jacob Martens Asten 21-11-1701 Hendrik Jacob Martens Asten 21-11-1701
1761 Hendrik Jacob Martens Asten 21-11-1701 Hendrik Jacob Martens Asten 21-11-1701
1766 Hendrik Jacob Martens Asten 21-11-1701 Hendrik Jacob Martens Asten 21-11-1701
1771 Hendrik Jacob Martens Asten 21-11-1701 Hendrik Jacob Martens Asten 21-11-1701
1776 Hendrik Martens Asten 21-11-1701 Hendrik Martens Asten 21-11-1701
1781 Eijmert, Mattijs Hendrik Martens Deurne 29-03-1736 Eijmert en Mattijs Hendrik Martens Deurne 29-03-1736
1798 weduwe en kinderen Huijbert Joosten Asten 21-03-1719 Hendrik Hendriks
1803 kinderen Huijbert Joosten Asten 18-10-1748 Hendrik Hendriks
Kadasternummer C618
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C618 1832-1852 Jenneke Andriessen Asten 01-12-1764 weduwe van den Eijnden
C618 1852-1869 Huibert van den Eijnden Asten 30-09-1798
C618 1869-1872 Mathijs van den Eijnden Asten 08-02-1838
C1931 1872-1898 Mathijs van den Eijnden Asten 08-02-1838 herbouw
C1931 1898-1906 Johannes van Geffen Asten 01-01-1838
C1931 1906-1925 Jan Willem van Geffen Asten 13-05-1871
C2482 1925-1938 Jan Willem van Geffen Asten 13-05-1871 vereniging
Kloostereind 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1816 Willem Vermeulen Asten 10-03-1742 Johanna van den Eijnden Asten 17-07-1751 12-03-1812
1816-1852 Jenneke Andriessen Asten 01-12-1764 weduwe van den Eijnden 30-01-1852
1852-1857 onbekend
1857-1859 Theodorus Verspeek Asten 07-01-1823 Johanna Ceelen Asten 21-02-1820
C97 1859-1869 Theodorus Verspeek Asten 07-01-1823 Johanna Ceelen Asten 21-02-1820
C110 1869-1872 Mathijs van den Eijnden Asten 08-02-1838 Johanna Maria van Bussel Asten 03-02-1842 06-11-1872
C110 1872-1879 Mathijs van den Eijnden Asten 08-02-1838 Maria Anna van de Mortel Asten 14-05-1839
C110 1879-1890 Mathijs van den Eijnden Asten 08-02-1838 Maria Anna van de Mortel Asten 14-05-1839
C106 1890-1891 Mathijs van den Eijnden Asten 08-02-1838 Maria Anna van de Mortel Asten 14-05-1839 17-02-1891
C106 1891-1898 Antonius Jansen Deurne 18-02-1861 Petronella Berkers Asten 28-07-1857 naar Heusden
C106 1898-1900 onbewoond
C115 1900-1906 onbewoond
C115 1906-1910 Jan Willem van Geffen Asten 13-05-1871 Johanna Martens Asten 16-05-1881
C103 1910-1918 Jan Willem van Geffen Asten 13-05-1871 Johanna Martens Asten 16-05-1881
C103 1918-1920 Godefridus van der Steen Lieshout 16-10-1861 Hendrica Cornelia van Bree Vlierden 02-08-1865
C90 1920-1930 Godefridus van der Steen Lieshout 16-10-1861 Hendrica Cornelia van Bree Vlierden 02-08-1865
4 1930-1938 Godefridus van der Steen Lieshout 16-10-1861 Hendrica Cornelia van Bree Vlierden 02-08-1865

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 21 september 2023, 10:08:48

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen