logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C486

In de Bossche Protocollen van 1623 staat dat Gerard Henricx Vermeulen (zie Voormalig huis B503) een huis bezit op het nieuwe Rinkveld:

Bossche Protocollen R1533 folio 378; 08-06-1623:
Gerardt zoon van wijlen Henricx Vermeulen, ingezetenen van dorp van Asten, verkoopt een cijns 46 Carolus gulden 20 stuiver. Als borg een huijs, erven, hoff, schure, ackerlant en weijlant, 25 lopen, ter plaatse genaamd neijt Rinckvelt, ene zijde Jan Henricx Scepen tot Asten, andere zijde Maes Leonarts van Lierop.

Enkele jaren later wordt zoon Willem Gerard Vermeulen (zie ook Kloostereind 2) meerdere malen met hetzelfde huis genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 25; 06-06-1639:
Willem, zoon van wijlen Gerart Henricx van Helmont is schuldig aan Lijsken Dircx ƒ 200,- à 5%. Als borg huis, hof, land en groes aant Rinckvelt te Voordeldonck. Het geld is opgenomen om deze goederen te betalen. Terug te betalen indien Lijsken het voor haar onderhoud van doen heeft.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 87; 31-05-1640:
Lambert Ariens man van Geritien, dogter van Gerit Henricx van Helmont verkoopt aan Willem Gerits, zijn zwager, zijn deel in de goederen gelegen aan Voordeldonck. Zoals hem en zijn vrouw bij deling zijn aangekomen.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 50 verso; 08-04-1656:
Willem Gerits Vermeulen is schuldig aan Jacob Hendrick Bernards ƒ 100,- à 5%. Als onderpand een huis, hof, hofstad en land aen Vordeldonck 15 lopense, ene zijde Willem Joosten, andere zijde Hendrick van de Vorst en Jan Joosten, ene einde Willem Aelberts.

Bij de verpondingen van 1680 is Gerard Willems Vermeulen als zoon van Willem Gerards Vermeulen (zie Kloostereind 2) de eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 23:
Geerit Vermeulen.

Gerard Willems Vermeulen is geboren te Asten rond 1628 als zoon van Willem Gerards Vermeulen en Margriet Peter Lenarts (zie Kloostereind 2). Hij is op 28-01-1657 te Heeze getrouwd met Joanna Ariens en na haar overlijden rond 1662 hertrouwd met Willemke Gerits.

Hieronder de gezinnen van Gerard Willems Vermeulen met Joanna Ariens en met Willemke Gerits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna* Heeze 22-01-1660 Asten 06-07-1706
Peeter Jansen van Stiphout
Deurne 09-10-1734
2 Wilhelmus* Heeze 16-08-1661 Someren 19-06-1695
Josyn Joosten Punders
Someren 11-11-1736
3 Johannes Asten 28-12-1663
4 Maria Asten 19-09-1666 Kind Asten ±1666
5 Petrus Asten 13-03-1669
6 Andreas Asten 07-09-1671 Helmond 11-02-1703
Helena Teunissen
Helmond 15-07-1717
7 Henricus Asten 02-01-1675 Kind Asten ±1675
8 Maria Asten 15-01-1677 Asten 28-07-1697
Peeter Jacobs Coolen
Asten 06-01-1733
9 Henricus Asten 25-09-1679
10 Elisabetha Asten 26-04-1684 Kind Asten ±1684

* kind uit het eerste huwelijk

Wilhelma Gerits is als Willemke Geraerts Vermeulen op 24-10-1686 te Asten overleden en Gerard Vermeulen is op 22-04-1706 overleden. Bij de verpondingen van 1707 staan dan hun kinderen als eigenaar en eind 1707 worden de erfgoederen aan hun zwager Peeter Jacobs Coolen verkocht:

Verpondingen XIV-59 07-01-1707 folio 1 verso:
De kinderen Geerit Vermeulen.

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 24 verso; 15-12-1707:
Willem Vermeulen, Peeter Jansen van Stiphout man van Jenneke Vermeulen, Peeter Vermeulen, Hendrick Vermeulen, Andries Vermeulen, Maria Vermeulen mede voor Jan Vermeulen, haar absenten broeder. Allen kinderen van Geerit Vermeulen gehuwd met Willemke Vermeulen. Zij verkopen aan Peeter Jacob Coolen man van Maria Vermeulen, hun zwager en zuster, hun kindsdeel in huis, land en groes aan Vordeldonck 8 lopense. Achtergelaten door hun ouders en in bewoning bij de koper. Belast met ƒ 200,- aan de Kerk van Asten. ƒ 100,- aan de kinderen van Hendrick Jacob s'Grooten, te Lierop. 9 à 10 stuiver jaarlijks aan rentmeester des Tombes. Koopsom ƒ 312,-.

Uit de verpondingen van 1713 en 1727 en uit de hoofdgeldlijst van 1717 maken we op dat Peeter Jacob Coolen eigenaar en bewoner van het huis is:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 52:
Peeter Jacob Coolen. In de bede ƒ 2-0-10.

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Peeter Jacobx, Marij de vrouw Mijntje en Jenneke.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 109:
Peter Jacob Coolen.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. In de bede ƒ 2-0-10.

Maria Gerits Vermeulen is geboren te Asten op 15-01-1677 en op 28-07-1697 te Asten getrouwd met Peeter Jacob Coolen, geboren te Asten op 17-06-1675 als zoon van Jacobus Jansen Colen en Agnetis Jacobs (zie Voormalig huis F224):

Conjucti sunt matrimonio Petrus Jacobi Colen et Maria Gerardi Vermeulen; testes Henricus Jois Deijnen et Joannes Petri.

In huwelijkse echt gebonden Petrus Jacobi Colen en Maria Gerardi Vermeulen; getuigen Henricus Jois Deijnen en Joannes Petri.

01

Het gezin van Maria Gerits Vermeulen en Peeter Jacob Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 27-09-1698 Kind Asten 1698
2 Agnes Asten 21-12-1699 Ongehuwd Asten 26-02-1770
3 Wilhelma Asten 28-10-1704 Asten 21-11-1734
Franciscus Aert Zeegers
Asten 31-10-1779 zie ook Voormalig huis B97
4 Johanna Asten 06-10-1708 Asten 14-09-1760
Tilemannis Peeter Coolen
Asten 26-12-1786 zie Voormalig huis F1040

In de bewoningslijst van dit huis over de periode 1736-1756 staat Peter Jacob Coolen als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 20 Voordeldonk Bewoners nummer 20 Voordeldonk
1736 Peeter Jacob Coolen Peeter Jacob Coolen
1741 Peter Jacob Coolen Peter Jacob Coolen
1746 Peeter Jacob Coolen Peeter Jacob Coolen
1751 Peter Jacob Coolen Peter Jacob Coolen
1756 Peter Jacob Coolen Peter Jacob Coolen

Maria Gerits Vermeulen is als Mayke Jacobs te Asten op 06-01-1733 overleden en Peter Jacob Coolen overlijdt te Asten op 07-05-1757. Bij de verpondingen van 1754 staat schoonzoon Franciscus Aart Zeegers als man van Wilhelma Jacob Coolen als bewoner:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 126:
Francis Zeegers in huwelijk hebbende Willemin, dogter Peter Jacob Coolen, Jenneke en Angenees, dogters van Peter Jacob Coolen bij versterf 1758.
Peter Jacob Coolen.
Nummer 20 huijs, hoff en aangelag 3 lopense.

Enkele jaren later worden de kindsdelen van de zussen van Wilhelma en Agnes opgekocht en komt het huis in volledige eigendom van Francis Zeegers:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 115 verso; 21-11-1763:
Tiele Peter Coolen man van Jenneke Peter Jacob Coolen en Agnees Peter Jacob Coolen weduwe van Francis Zeegers. Zij verkopen ⅔e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag op Voordeldonk 3 lopense.

Wilhelma Peter Jacobs Coolen is geboren te Asten op 28-10-1704 en op 21-11-1734 te Asten getrouwd met Franciscus Aert Zeegers, geboren te Asten op 30-10-1696 als zoon van Arnoldus Joannis de Zeeger en Gertrudis Francisci Berckers (zie Laarbroek 4):

02

Het gezin van Wilhelma Peter Jacobs Coolen en Franciscus Aert Zeegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 19-09-1735 Kind Asten ±1735
2 Gertrudis Asten 18-10-1737 Kind Asten ±1737
3 Arnoldus Asten 21-06-1739 Asten 27-10-1771
Agnes Jacobi van de Cruys
Asten 24-12-1791
4 Gertrudis Asten 13-05-1741 Asten 22-02-1767
Petrus Johannes Vreynsse
Asten 26-08-1819
5 Theodorus Asten 20-05-1743 Asten 10-09-1769
Godefrida Andrea Verheijen
Asten 09-10-1794 zie ook Lagendijk 3
6 Francisca Asten 11-11-1745 Asten 04-06-1780
Johannes Corneli Peters
Asten 04-01-1818

Franciscus Aert Zeegers woonde met zijn gezin in Ommel (zie Voormalig huis B97) en is op 05-04-1761 te Asten overleden en in de bewoningslijst over de periode 1761-1781 zien we de overdracht van het huis van de kinderen Peter Coolen naar Francis Zeegers en daarna Wilhelma Peter Coolen als weduwe van Franciscus Aert Zeegers als eigenaar. Eerst is Goort Kuijpers de bewoner en later wordt dat schoonzoon Peter Vreynse:

Jaar Eigenaar nummer 20 Voordeldonk Bewoners nummer 20 Voordeldonk
1761 kinderen Peter Coolen Goort Kuijpers
1766 weduwe Francis Zeegers Goort Kuijpers
1771 weduwe Francis Zeegers Peter Vreynse
1776 weduwe Francis Zeegers Peter Vreynse
1781 Arnoldus, Dirk, Francisca Zeegers, Peter Vreynse Peter Vreynse

Na het overlijden van Wilhelma Peter Coolen op 31-10-1779 worden de kinderen eigenaar van het huis en zij verkopen dit later door aan hun zwager Petrus Johannes Vreynsse:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 89 verso; 30-10-1784:
Dirk Zeegers verkoopt aan Peter Jan Vreynsen huis, hof en aangelag 3 lopense, ene zijde weduwe Marten Vermeulen, andere zijde Goort Kuypers; land het Leegvelt 3 lopense, ene zijde Peter Canters, andere zijde kinderen Antoni Jacob Martens; land het Hoogvelt 3 lopense, ene zijde Goort Kuypers, andere zijde kinderen Antoni Jacob Martens; land het Nieuwvelt 2 lopense, ene en andere zijde weduwe Marten Vermeulen; land den Bogert 1 lopense, ene zijde weduwe Marten Vermeulen, andere zijde Goort Kuypers; de helft van een heytvelt bij het Palmbroek 6 lopense, zijnde Nieuwe Erve, in 1768 gekocht, ene zijde de gemeente, andere zijde de koper en anderen. Belast met ƒ 200,- à 4% aan de Kerk van Asten, ƒ 100,- a 3½% aan den Armen van Lierop. Koopsom de lasten.

Dochter Gertrudis Francis Zeegers is geboren te Asten op 13-05-1741 en op 22-02-1767 te Asten getrouwd met Petrus Johannes Vreynsse, geboren te Asten op 15-06-1736 als zoon van Johannes Vreynsen en Godefrida Marcelis Colen (zie ook Bergdijk 36):

03

Het gezin van Gertrudis Francis Zeegers en Petrus Johannes Vreynsse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 20-01-1768 Asten 15-01-1797
Elisabeth Willem Roijmans
Asten 22-01-1844 zie Achterbos 8
2 Godefridus Asten 01-06-1770 Asten 18-01-1800
Francisca Wilbert Aarts
Asten 22-12-1832
3 Johannes Asten 08-09-1772 Kind Asten ±1772
4 Johanna Maria Asten 31-12-1773 Ongehuwd Asten 12-03-1845
5 Petronilla Asten 18-07-1776 Ongehuwd Asten 08-08-1826

In de bewoningslijst over de periode rond de eeuwwisseling naar de 19e eeuw staat Peter Jan Vrijnsen als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 20 Voordeldonk Bewoners nummer 20 Voordeldonk
1798 Peeter Jan Vrijnsen Peeter Jan Vrijnsen
1803 Peter Jan Vrijnsen Peter Jan Vrijnsen

Petrus Johannes Vreynsse is op 23-05-1800 te Asten overleden en volgens de verpondingen van 1810 hebben Gertrudis Francis Zeegers en de kinderen samen elk een aandeel van de helft in het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 106 verso:
Geertruij Francis Seegers ½ en de kinderen Francis, Goort, Peternel en Jennemie ½ bij versterf 1800.
Peter Jan Vreijnsen bij transport. 30-10-1784.
Nummer 20 huijs, hof en aangelag. 3 lopense.

Gertrudis Francis Zeegers is op 26-08-1819 te Asten overleden en volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is het huis daarna in het bezit gekomen van Johannes Kortooms:

Kadaster 1811-1832; C486:
Huis en erf, groot 02 roede 78 el, Voordeldonksche nieuwe erve, klassen 10.
Eigenaar: weduwe van Jan Cortooms.

Hieronder de kadasterkaart van het huis en de directe omgeving en hieronder de bijbehorende kadastrale gegevens:

04

05

Aldegonda Martens Zeegers is geboren te Asten op 29-06-1780 als dochter van Martinus Aert Segers en Catharina Hendrikx (zie Voormalig huis G94). Martinus Aert Segers is een neef van de eerder genoemde Franciscus Aert Zeegers. Aldegonda Martens Zeegers is op 17-01-1807 te Asten getrouwd met Johannes Cortooms, geboren te Deurne op 24-03-1775 als zoon van Theodorus Godefridi Kortooms en Hendrica Huberti Beijers (zie ook Voormalig huis B415). Het gezin van Johannes Cortooms en Aldegonda Marten Zeegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 25-10-1807 Kind Asten 03-11-1811
2 Martinus Asten 29-11-1808 Ongehuwd Asten 06-06-1853
3 Theodorus Asten 30-07-1810 Kind Asten 25-10-1811
4 Henrica Asten 11-10-1812 Kind Asten 27-09-1815
5 Catharina Asten 10-12-1813 Ongehuwd Asten 28-05-1870 zie Voormalig huis G218
6 Theodorus Asten 30-06-1815 Kind Asten ±1815
7 Petronella Asten 04-06-1817 Kind Asten 10-01-1833
8 Joannes Asten 09-10-1818 Asten 19-04-1844
Wilhelmina van Bussel
Asten 14-04-1877 zie Voormalig huis E1693
9 Henrica Asten 18-04-1820 Kind Asten 01-09-1822
10 Wilhelmus Asten 27-09-1821 Asten 25-02-1846
Anna Catrina Leijssen
Deurne 21-02-1908 Liessel
11 Helena Asten 20-11-1823 Ongehuwd Asten 10-01-1884 zie Voormalig huis G218

Johannes Cortooms is op 27-06-1827 te Asten overleden en Aldegonda Marten Zeegers is te Asten op 14-06-1856 overleden.

Het huis wordt rond 1858 verkocht aan Martinus Sleegers die het meteen doorverkoopt aan Hendrik Wellens die het huis uiteindelijk sloopt.

Overzicht bewoners

Hoeve op 't Cloostereynd
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1623 Gerit Hendricks Vermeulen ±1575 Gerit Hendricks Vermeulen ±1575
1639 Willem Vermeulen Asten ±1600 Willem Vermeulen Asten ±1600
1680 Gerard Vermeulen Asten ±1628 Gerard Vermeulen Asten ±1628
1713 Peeter Jacob Coolen Asten 17-06-1675 Peeter Jacob Coolen Asten 17-06-1675
Voordeldonck huis 20
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peeter Jacob Coolen Asten 17-06-1675 Peeter Jacob Coolen Asten 17-06-1675
1741 Peter Jacob Coolen Asten 17-06-1675 Peter Jacob Coolen Asten 17-06-1675
1746 Peeter Jacob Coolen Asten 17-06-1675 Peeter Jacob Coolen Asten 17-06-1675
1751 Peter Jacob Coolen Asten 17-06-1675 Peter Jacob Coolen Asten 17-06-1675
1756 Peter Jacob Coolen Asten 17-06-1675 Peter Jacob Coolen Asten 17-06-1675
1761 kinderen Peter Coolen Goort Kuijpers
1766 weduwe Francis Zeegers Asten 28-10-1704 Goort Kuijpers
1771 weduwe Francis Zeegers Asten 28-10-1704 Peter Vreynse Asten 15-06-1736
1776 weduwe Francis Zeegers Asten 28-10-1704 Peter Vreynse Asten 15-06-1736
1781 Arnoldus, Dirk, Francisca Zeegers en Peter Vreynse Asten 21-06-1739 Peter Vreynse Asten 15-06-1736
1798 Peeter Jan Vrijnsen Asten 15-06-1736 Peeter Jan Vrijnsen Asten 15-06-1736
1803 Peter Jan Vrijnsen Asten 15-06-1736 Peter Jan Vrijnsen Asten 15-06-1736
Kadasternummer C486
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C486 1832-1856 Aldegonda Zeegers Asten 29-06-1780 weduwe Jan Cortooms
C486 1858 afgebroken
Kloostereind
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1832-1856 Aldegonda Zeegers Asten 29-06-1780 weduwe Jan Cortooms 14-06-1856
1856-1858 onbewoond
1858 gesloopt

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 25 mei 2023, 13:28:46

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen