logo

De Vonder Homepagina


Voordeldonk 91

Bij de verpondingen van 1680 zijn Mattijs de Groot en Hendrick Vervoordeldonck (zie Voordeldonk 89) eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 25 verso:
Mattijs de Groot en Henderick Vervoordeldonck.

Mattijs Franciscus de Groot is geboren te Asten rond 1636 als zoon van Frans Matijssen Willems en Elsken Reynders (zie Voormalig huis B55). Hij is op 21-09-1660 te Asten getrouwd met Anneke Jansen Dircx Verheyen, geboren rond 1635:

1660, 7bris, 21; Tijs Fransen, Anneke Janssen; R. D. et J. Verdonck, J. Philipsen.

7 september 1660; Tijs Fransen, Anneke Janssen; pastoor en J. Verdonck, J. Philipsen.

01

Het gezin van Mattijs Franciscus de Groot en Anna Jansen Dircx Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 23-03-1662 Asten 28-04-1691
Maria Coonen van de Schrik
Asten 25-08-1702
2 Elisabeth Asten 17-05-1664 Asten 25-02-1691
Arnoldus Aert Thielen
Asten 18-08-1727 zie Achterbos 5
3 Geertruij Asten 14-05-1666 Kind Asten ±1666
4 Josijn Asten 18-07-1668 Kind Asten ±1668
5 Wilhelmus Asten 19-07-1670 Kind Asten ±1670
6 Francis Asten 01-03-1673 Kind Asten 20-11-1688
7 Theodorus Asten 02-09-1675 Kind Asten ±1675
8 Johanna Asten 02-09-1677 Ongehuwd Asten 19-02-1713

Mattijs Franciscus de Groot woont in een nabijgelegen huis (zie Kloostereind 1) en is op 11-11-1692 te Asten overleden en Anna Dircx Verheijen is te Asten op 19-02-1713 overleden en in 1699 wordt de erfenis verdeeld, waarbij het huis in handen komt van zoon Jan Matijssen de Groot:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 45 verso 04-03-1699:
Jan Matijssen de Groodt en Aert Aertsen Tielen man van Elske Matijssen de Groodt. Kinderen van Matijs de Groodt en Anneke Dircx Verheyen. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan, huis, schuur, schop, hof, hofstad, land en groes op Vordeldonck 40 lopense. Zoals hij zelf in huur heeft; de helft van hooibeemd de Bruynenweert achter het kasteel van Asten; de onbedeelde helft van het goet aan den Ommelschen Bosch, waar Aert Aert Tielen nu op woont. Belast met ƒ 300,- aan Peter van de Luytelaer, te Eyndhoven, ƒ 500,- aan den Armen van Asten, ƒ 200,- à 5% aan Henrick Canters, president, waarmee een meerdere som is afgelost aan Joost Bruynen, ƒ 50,- aan Goort Jansen, ƒ 2,- per jaar aan den Armen van Asten, 16 stuiver per jaar cijns. De helft van de pachten op de goederen aan den Ommelschen Bosch.
2e lot krijgt Aert een huis, schuur, schop, land en groes aan Vordeldonck 40 lopense. Onlangs in bewoning en gebruik bij Jan Antonis Vrients; de helft van hooibeemd de Bruynenweert achter het kasteel van Asten; de helft van het goet aan den Ommelschen Bosch waar hij op woont. Belast met de helft van de pachten uit het goed aan den Ommelschen Bosch, ƒ 5,- per jaar aan Jan Wilborts, ƒ 50,- aan Goort Jansen, ƒ 1-2-8 per jaar aan het Convent van Ommel. De overige penningen heeft Aert afgelost. Naschrift Anneke, weduwe Matijs de Groodt, nog in leven, gaat akkoord met deze verdeling.

Zoon Jan Matijssen de Groot, geboren te Asten op 23-03-1662 is op 28-04-1691 te Asten getrouwd met Maria Coonen van de Schrik, geboren rond 1665 te Venlo:

Het gezin van Jan Matijssen de Groot en Maria Coonen van de Schrik:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Francisca Asten 10-10-1692 Antwerpen (B) 11-09-1725
Bernardus Brunas
Asten 27-08-1768 zie Prins Bernhardstraat 24
2 Walterus Asten 25-04-1693

Na het overlijden van Jan Matijssen de Groot op 25-08-1702 worden zijn goederen verkocht aan Hendrick Bollen:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 55; 13-02-1703:
Jan Jansen van Helmont en Antonis Lomans, borgemeesters, Sint Jan 1701-1702 verkopen de geabbandonneerde goederen van wijlen Jan Matijssen de Groot aan Hendrick Bollen, wonende te Liessel een huis, schuur, turfschop, aangelag, groes en land op Vordeldonck 14 lopense, ene zijde Joost Joosten, andere zijde Aert Tielen.

Jan Matijssen de Groot had nog een schuld bij Hendrick Antony Canters en die wordt op onderstaande manier gevorderd:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-01-1705:
Hendrick Antony Canters, oud president, aanlegger contra Willem en Marcelis Marcelissen Berckers, gebroeders, gedaagden:
Wijlen Jan de Groodt heeft op 4 maart 1699 voor schepenen van Asten, in zijn scheiding en deling, met Aert Aertsen Tielen getrouwd met Elske Matijssen de Groot, bekent schuldig te zijn ƒ 200,- à 5% aan Hendrick Canters. Op 11 november 1700 heeft Jan Matijssen de Groodt nog ƒ 50,- geleend van Hendrick Canters. Bij de deling is Jan Matijssen ten deel gevallen een stuk groes int Peelke aan Voordeldonck 1 lopense naast Nicolaes van Rut en nog de helft van een stuk groes in den Bruynenweerdt 2 1⁄2 lopense naast Aleke Vervoordeldonck, de andere helft is van Aert Aertsen Tielen. Op de aflossing van de beide obligaties rest nog ƒ 130,-. Omdat deze leningen verkregen zijn, onder verband van zijn persoon en goederen hebbende en verkrijgende en de voorschreven twee stukken groes daartoe behoren, worden de tegenwoorige gebruikers Willem en Marcelis Marcelissen Berckers gedaagt om de resterende - ƒ 130,- met de onkosten vandien direct te betalen. 

Maria Coonen van de Schrik is op 25-09-1729 te Asten overleden.

Henricus Peeter Bollen is geboren te Liessel rond 1655 als zoon van Peeter Bollen. Hij is te Asten op 18-02-1685 getrouwd met Henrica Peeters Canters, geboren te Asten op 30-07-1660 als dochter van Peter Canters en Geertruy Peters (zie Kennisstraat 5). Henrica Peeters Canters is rond 1698 te Deurne overleden en Henricus Peeter Bollen is op 09-06-1699 te Asten hertrouwd met Maria Matys Colen, geboren te Asten op 20-02-1683 als dochter van Mathias Joannis Colen en Henrica Cornelissen (zie Voormalig huis G562):

Conjuncti sunt matrimonio Henricus Petri Bollen de Lijssel et Maria Matthie Colen; testes Judocus Joosten et Josina Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Henricus Petri Bollen van Liessel en Maria Matthie Colen; getuigen Judocus Joosten en Josina Jansen.

02

De gezinnen van Henricus Peeter Bollen met Henrica Peeters Canters en met Maria Matys Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica* Deurne 09-01-1686 Kind Deurne ±1686
2 Mathias Deurne 12-10-1701

Asten 07-11-1723
Petronella Claus
Vlierden 28-01-1731
Maria
Mathijs Goossens

Asten 24-12-1788
3 Petrus Deurne ±1703 Vlierden 19-11-1730
Adriana Gerardi Welten
Vlierden ±1750

* kind uit het eerste huwelijk

In de verpondingen van 1707 wordt Hendrick Peeter Bollen als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1707 XIV-59; 07-01-1707 folio 4:
Hiervan Hendrick Peeter Bollen.

Hendrick Peeter Bollen heeft nog een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 82; 14-04-1709:
Jan Jansen van Helmont cum suis als gewezen borgemeesters hebben op 13 februari 1703 bij executie voor de dorpslasten verkocht de goederen van wijlen Jan Mathijssen de Groot aan Hendrick Bollen en deze is ƒ 500,- schuldig gebleven. De Tafel van de Heilige Geest, te Asten, neemt deze schuld over à 4%. Marge: 26-07-1725 is ƒ 250,- gelost.

Maria Matys Colen is op 25-02-1711 te Asten overleden en haar goederen worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162; 11-03-1711:
Taxatie van de onroerende goederen van Marie Matijs Coolen overleden op 25-02-1711. Hendrick Peter Bollen is mede-erfgenaam. ⅓e deel in huis, hof en aangelag op Vordeldonck 3 lopense, ƒ 40,-, ene zijde Bernaert Vervordeldonck, andere zijde Leendert Jansen van Heughten.

Bij de verpondingen van 1713 en de hoofdgeldlijst wordt Hendrick Peeter Bollen als eigenaar en bewoner genoemd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 51:
Hendrick Peeter Bollen. In de bede ƒ 4-0-6.

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Hendrick Bolle, Marij de vrouw, Peeter, Mattijs en Jenneke de meijt.

Hendrick Peeter Bollen is op 03-08-1725 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 staat zijn zoon Mathias als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 108 verso:
Mattijs Bollen.
Huijs, hoff en aangelagh 3½ lopense. In de bede ƒ 4-0-6

Mattijs Hendrick Bollen is geboren te Deurne op 12-10-1701 en op 07-11-1723 te Deurne getrouwd met Petronella Peter Claus, geboren te Deurne rond 1700. Petronella Peter Claus is op 02-05-1730 te Asten overleden en Mattijs Bollen is op 28-01-1731 te Vlierden hertrouwd met Maria Tys Goossens, geboren te Vlierden op 27-12-1700 als dochter van Mathias Peter Goosens en Joanna Peters:

03

De gezinnen van Mattijs Hendrick Bollen met Petronella Peter Claus en met Maria Tys Goossens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 02-10-1724 Kind Asten ±1724
2 Maria Asten 01-10-1726 Ongehuwd Asten 02-08-1760
3 Henrica Asten 06-02-1728 Ongehuwd Asten 07-02-1789
4 Petrus Asten 21-04-1730 Ongehuwd Asten 03-09-1753
5 Johannes* Asten 22-12-1731 Kind Asten ±1731
6 Petronella* Asten 19-12-1732
7 Johanna Maria* Asten 06-07-1734 Ongehuwd Asten 04-05-1758
8 Johannes* Asten 04-11-1736
9 Emerentius* Asten 13-03-1739 Asten 06-02-1780
Maria Laurenti Jelisse
Asten 29-10-1798
10 Wilhelmus* Asten 18-03-1741 Kind Asten 05-09-1753
11 Justina* Asten 31-12-1743 Kind Asten 04-03-1747

Mattijs Hendrick Bollen was borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 5; 21-06-1732:
Gerit van Riet, vorster en gerechtsbode, neemt, namens Mattijs Bollen en Wilbert Alberts, borgemeesters, Sint Jan 1729-1730, in arrest de vaste goederen van de weduwe Frans van Bussel om daaraan te verhalen ƒ 29-05-08.

Mattijs Hendrick Bollen heeft een conflcict met Jan Jan Slegers:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 10; 24-11-1732:
Mattijs Bollen, aanlegger contra Jan Jan Slegers, gedaagde. Aanlegger zegt dat gedaagde het geld ontvangen heeft in aanwezigheid van Jan Peters en Mary Verrijdt en dat hij daarmee tevreden was. Ook met hetgeen resteerde was hij tevreden. Gedaagde zegt dat hij zich wil houden aan de uitspraak van de dato 10-11-1732 ten laste van Jan Peter Polders.

De onroerende goederen van Mattijs Hendrick Bollen worden in arrest genomen: 

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 81 verso; 09-11-1734:
Pieter van Hoogerlinden, deurwaarder, neemt, namens Pieter de Cort en Antony Heycoop, als geconstringeerden van de borgemeesters Sint Jan 1732-1733, in arrest de onroerende goederen van de Mattijs Bollen tot verhaal van ƒ 14-07-02.

Mattijs Hendrick Bollen heeft nog meer financiële problemen getuige onderstaande archiefstukken:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 14-01-1737:
Jan en Hendrik Joosten mede voor Hendrick Thomas getrouwd met Dirsken Joosten, hun zuster als erfgenamen van Peter Hendrix, hun oom, aanleggers contra Mattijs Hendrik Bollen, als erfgenaam van zijn moeder, die meubilaire erfgenaam was van Hendrik Peter Bollen, zijn vader, gedaagde. Peter van de Vorst, regerend schepen, heeft samen met Hendrik Peter Bollen, vader van de gedaagde, op 26-12-1719, van Peter Hendrix ƒ 100,- opgenomen. Peter van de Vorst heeft zijn helft afgelost. Ondanks iterative reysen zijn aanleggers niet kunnen geraken tot invordering van de resterende ƒ 50,-. Gedaagde heeft hierover wel intrest betaald.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 110; 09-05-1739:
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Jan Smits cum suis, collecteurs der verponding, 1736, heeft, op 26-01-1739, bij executie, verkocht de vaste goederen van Mattijs Bollen, om daaraan te verhalen ƒ 12-15-0 wegens verschuldigde verponding over 1736. De opbrengst ƒ 75,- is geconsigneerd ten behoeve van de crediteuren

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 51; 19-12-1740:
Joseph Vervoordeldonk, borgemeester, Sint Jan 1736-1737, heeft, wegens verponding, nog te ontvangen van Mattijs Bollen onder andere wegens rookgat ƒ 9-15-09.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 30 verso; 03-01-1746:
Mattijs Bollen is schuldig aan Paulus van der Loo, te Meyl ƒ 50,- zijnde een restant van ƒ 150,- de dato 30-09-1731. Paulus van der Loo schenkt deze ƒ 50,- aan den Armen van Asten. Marge: Met nog ƒ 50,- een obligatie van ƒ 100,- gemaakt. 

Mattijs Hendrick Bollen koopt land en groes aan, maar dat wordt 3 maanden daarna vernaderd:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 90 verso; 17-01-1748:
Andries Kuypers, te Lierop, verkoopt aan Matijs Bollen land de Loverbosch 1 lopense; groes het Broekvelt 2 lopense; groes bij Peter Martens 3 copse. Koopsom ƒ 55,-

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 101 verso; 29-04-1748:
Peternel Benders van Hooff, weduwe Laurens Antonis Verleysdonk, voor haar minderjarige kind, Maria, is nader van den bloede aan Andries Kuypers dan MatijsBollen, zij vernadert land de Loverbosch 1 lopense; groes het Broekvelt 2 lopense; groes bij Peter Martens 3 copse. Koopsom ƒ 55,- + kosten.

Mattijs Hendrick Bollen koopt een huisje en land in het Rinkveld:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 54; 29-10-1754:
Goort Jansen van Asten, te Meyl voor de helft en Lambert Vlemminx, te Lierop getrouwd met Jenneke van Moorsel, weduwe Laurens Jansen van Asten voor de helft ter togte en haar drie minderjarige kinderen van Laurens Janse van Asten ten erfrechte. Zij verkopen aan Mattijs Bollen huiske, hof en aangelag in het Rinkvelt 1⁄2 lopense, ene zijde de kinderen Joost van Hugten, andere zijde Antoni Verleysdonk, ene einde Marten Eysbouts, andere einde de straat; land het Rinkvelt 3 lopense naast Arnoldus van Hugten; de Mankkesacker 1 lopense naast de weduwe Hendrik Aarts; land het Nieuwvelt 1 lopense naast Hendrik Jacob Martens; groes het Kloostereyntsvelt 3 lopense naast Hendrik Jacob Martens; groes het Leegvelt 2 lopense naast de kinderen Joost van Hugten. Koopsom ƒ 135,-.

Mattijs Hendrick Bollen krijgt een boete opgelegd voor het illegaal maaien met rechts daarvan Artikel 32 van de Keuren1

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 44; 13-12-1756:
Den drost, aanlegger Mattijs Bollen, gedaagde. Betaling van ƒ 4-10-0 boete, ingevolge artikel 32 van de Keure wegens het op 14 juli laatstleden groes maaien int Palmbroek en daarvoor door de schutter beboet is.

Mattijs Hendrick Bollen wordt tot setter aangesteld en enkele jaren later wordt hij vierman:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 8; 17-06-1758:
Antoni Goort van Bussel en Antoni Jacob Kuypers worden aangesteld als borgemeesters van Sint Jan 1758-1759. Tot setters worden aangesteld Mattijs Bollen en Peter Joosten van Bussel. 

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 20 verso; 28-09-1761:
Mattijs Bollen wordt aangesteld als vierman in plaats van de overleden Jan Bonaventura Lomans.

Aan Mattijs Hendrick Bollen en zijn nazaten wordt toestemming verleend om een weg naar hun land te gebruiken:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 188 verso; 10-07-1767:
Anna Janse getrouwd met Goort Franse van Bussel, die wegens ziekte niet in staat is te compareren, verklaart dat haar man en Mattijs Bollen zijn overeengekomen dat Mattijs Bollen en zijn nakomelingen zal mogen hebben en gebruiken de weg naar zijn twee lange ackers over het velt, genaamt het Biesvelt en sulx naast de sijde van de elseheg nevens erve van Nol van Hugten en hierover ten alle tijde met karren en beesten mag gaan. Alsook zal de weduwe Joost Leenders van Hugten en haar nakomelingen van dat recht gebruik mogen maken. Ook zijn gecompareert Jenneke Peter Roymans, weduwe Joost Leenders van Hugten dewelke voor de voorschreven toegestaane weg over het Biesvelt verklaart mede aan de voornoemde Mattijs Bolle en zijn nakomelingen erfelijk te accorderen en toe te staan de weg te neeme langs de kant van den ackker gelijk den weg loopt en dan door het Hoyvelt tot het voorschreven Biesvelt en mede met de kar en het leyen van beesten. 

Bij de verpondingen van 1762 en de bewoningslijst over de periode 1736-1781 is Mattijs Hendrick Bollen, in sommige documenten ook wel Hoeks genoemd, eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1762 folio 139:
Mattijs Bollen.
Nummer 8 huijs, hoff en aangelag 3½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 8 Voordeldonk Bewoners nummer 8 Voordeldonk
1736 Teijs Bollen Mattijs Bollen
1741 Mattijs Bollen Mattijs Bollen
1746 Mattijs Bollen Mattijs Bollen
1751 Mattijs Bollen Mattijs Bollen
1756 Mattijs Bollen Mattijs Bollen
1761 Mattijs Bollen Mattijs Bollen
1766 Mattijs Bollen Mattijs Bollen
1771 Mattijs Bollen Mattijs Bollen
1776 Mattijs Bollen Mattijs Bollen
1781 Mattijs Bollen en kinderen Mattijs Bollen en kinderen

Maria Tys Goossens is op 26-03-1781 te Asten overleden en Mattijs Hendrick Bollen is te Asten op 24-12-1788 overleden. Dochter Henrica verkoopt haar kindsdeel aan haar broer Eymert:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 252; 26-01-1789:
Hendrien, dochter van Mattijs Bollen verkoopt aan haar broeder, Eymert Mattijs Bollen de onverdeelde helft in de goederen die zij samen bezitten. Een huis en aangelag aan Voordeldonk 3½ lopense, ene zijde kinderen Hendrik Coolen, andere zijde weduwe Joost van Hugten.

Zoon Emerantius (Eymert of Embert) Mattijs Bollen is geboren te Asten op 13-03-1739 en op 06-02-1780 te Asten getrouwd met Maria Laurenti Jelisse, geboren te Asten op 16-02-1748 als dochter van Laurens Jelisse Vreynsen en Joanna Maria Claus (zie Achterbos 6):

04

Het gezin van Eymert Mattijs Bollen en Maria Laurenti Jelisse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 13-05-1786 Asten 09-02-1816
Johannes Berkers
Asten 30-06-1844
2 Matthias Asten 23-09-1791 Kind Asten 25-08-1794

Net als zijn vader wordt Eymert Mattijs Bollen beboet voor het illegaal weghalen van strooisel, met rechts daarvan Artikel 311:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 82 verso; 25-10-1790:
Den drost, aanlegger contra Eymert Bollen, gedaagde. Gedaagde wordt beboet met 4 gulden en 1 stuiver wegens het weghalen van strooisel op 9 september laatstleden in het Voordeldonksbroek binnen de tekens. Een en ander volgens artikelen 30 en 31 van de Keuren. 

Eymert Mattijs Bollen heeft recht op vergoeding voor de oorlogsschade geleden onder de Franse revolutie met daaronder de betreffende Resolutie2:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 110 verso; 30-06-1796:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Eymert Bollen ƒ 500,- à 4% sulx uyt kragte en vermogens Resolutie van de representanten van het Volk van Bataafsch Braband de dato 10 mey 1796 en dienende tot betaling der oorlogskosten.

Eymert Mattijs Bollen is op 29-10-1798 te Asten overleden en Maria Laurenti Jelissen is te Asten op 04-10-1828 overleden. In de bewoningslijst over de periode 1798-1803 en de verpondingen van 1810 zijn de wisselingen van eigenaars en bewoners samengevat:

Jaar Eigenaar nummer 8 Voordeldonk Bewoners nummer 8 Voordeldonk
1798 Eijmert Bollen Eijmert Bollen
1803 weduwe Eijmert Bollen weduwe Eijmert Bollen en Francis Wilhelmus Aarts

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 96:
Maria Laurens Jelisse weduwe en 1 kind Jennemie bij versterf 1798.
Eijmert Bollen bij transport 26-01-1789.
Eijmert en Hendrien kinderen bij versterf 1788.
Mattijs Bollen.
Nummer 8 huijs en aangelag. 3½ lopense.

Dochter Johanna Maria Bollen is geboren te Asten op 13-05-1786 en op 09-02-1816 te Asten getrouwd met Johannes Berkers, geboren te Asten op 01-01-1777 als zoon van Joannes Berkers en Antonetta van Dijk (zie Dijkstraat 58). Het gezin van Johanna Maria Bollen en Johannes Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten 28-02-1817 Ongehuwd Asten 22-09-1869
2 Embertus Asten 17-8-1818 Asten 09-02-1855
Catharina Verheijen
Asten 06-02-1878
3 Antonius Asten 21-06-1821 Ongehuwd Asten 05-11-1889
4 Mathijs Asten 07-04-1824 Asten 12-02-1858
Maria Vlemminx
Asten 04-02-1887 zie Voormalig huis F377
en Oostappensedijk 36

Johannes Berkers is op 17-02-1827 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Johanna Maria Bollen als weduwe van Johannes Berkers als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C657:
Huis en erf, groot 05 roede 50 el, noord Voordeldonk, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Johannes Berkers.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de cirkel het huis met daaronder de daarbij behorende kadastergegevens:

05

06

Johanna Maria Bollen is op 30-06-1844 te Asten overleden en zoon Joannes Berkers, geboren te Asten op 28-02-1817, woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 samen met zijn eveneens ongehuwde broer Antonie in het huis. Het huis wordt ook bewoond door broer Embertus, sinds 27-09-1863 weduwnaar van Catharina Verheijen, geboren te Asten op 30-06-1828 als dochter van Dirk Verheijen en Petronella Peeters (zie Laarbroek 4), met wie hij op 09-02-1855 te Asten getrouwd was. Samen met zijn kinderen woont hij in het huis met over de periode 1859-1869 huizingnummer C105:

07

Joannes Berkers overlijdt te Asten op 22-08-1869 en Antonie Berkers wordt vanaf die tijd de hoofdbewoner van het huis met dan huizingnummer C116. Embertus Berkers overlijdt te Asten op 06-02-1878 en linksonder het bidprentje bij zijn overlijden en dat van zijn vrouw Catharina Verheijen:

Antonie Berkers is daarna hoofdbewoner en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-12-1882 verkoopt hij hout:

De kinderen van Embertus Berkers en Catharina Verheijen wonen over de periode 1879-1890 samen als neven en nichten van hoofdbewoner Antonie Berkers in het huis met dan huizingnummer C117:

08

Rond 1880 vindt er een bijbouw plaats en krijgt het huis kadasternummer C2108, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Het huis wordt dan eigendom van Theodorus Berkers, geboren te Asten op 04-07-1861 als zoon van Embertus Berkers en Catharina Verheijen.

Antonie Berkers is te Asten op 05-11-1889 overleden en daarna wordt het huis bewoond door zijn nicht Petronella Berkers, geboren te Asten op 23-07-1857 als dochter van Embertus Berkers en Catharina Verheijen en haar broer Theodorus Berkers, geboren te Asten op 04-07-1861 (zie Laarbroek 4). Petronella Berkers is op 30-01-1891 te Asten getrouwd met Antonius Janssen, geboren te Deurne op 18-12-1861 als zoon van Mattijs Janssen en Geertruida van Stratum. Zij verhuizen rond 1895 naar Heusden (zie Voormalig huis E1808)

Theodorus Berkers is op 30-01-1891 te Asten getrouwd met Johanna Maria Loomans, geboren te Asten op 06-04-1864 als dochter van Laurens Loomans en Wilhelmina van Helmond (zie Voormalig huis G636). Theodorus Berkers overlijdt te Asten op 26-03-1900 en Johanna Maria Loomans verhuist met haar kinderen naar het dorp (zie Driehoekstraat 14). De nieuwe bewoner is Willem van Heugten, geboren te Asten op 09-01-1823 als zoon van Judocus van Heugten en Anna Lint (zie Zand 21). In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-06-1900 en van 26-06-1901 de verkoop van granen door de weduwe Theodorus Berkers, eerst in haar boerderij en later bij de pachter van haar boerderij:

09 10

Willem van Heugten is weduwnaar van Johanna Verheijen, geboren te Asten op 08-07-1828 als dochter van Johannes Verheijen en Johanna van Heugten (zie Diesdonk 26) en overleden te Asten op 18-02-1895. Het huizingnummer van het huis is dan C113:

11

Willem van Heugten woont met zijn kinderen tot zijn overlijden te Asten op 20-02-1908 in het huis met over de periode 1900-1910 huizingnummer C122.

De eigenaresse van de boerderij Johanna Maria Loomans, als weduwe van Theodorus Berkers, is te Asten op 21-10-1904 hertrouwd met Hendrikus van Heugten, geboren te Asten op 08-04-1871 als zoon van IJbertus van Heugten en Arnoldina Aarts (zie Laarbroek 12). Zij moet nu de boerderij verkopen volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-07-1908:

De verkoop is volgens de kadastrale legger niet doorgegaan, dus blijft Johanna Maria Loomans eigenaar van het huis en woont op het Laarbroek (zie Voormalig huis G170). De pachter van de boerderij is Hendrik Nijssen, geboren te Meijel op 09-01-1880 als zoon van Pieter Nijssen en Jacoba Beumers. Hij is op 12-02-1909 te Asten getrouwd met Maria Vervoordeldonk, geboren te Asten op 09-11-1871 als dochter van Hubertus Vervoordeldonk en Hendrica van Oosterhout (zie Bleekerweg 13). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer C110:

13

In 1917 verhuist Hendrik Nijssen met zijn gezin naar de Nagtegaal in Asten (zie Voormalig huis F322) en komt Laurens Berkers in het huis wonen. Laurens Berkers is geboren te Asten op 14-04-1893 als zoon van eerder genoemde Theodorus Berkers en Johanna Maria Loomans. Hij is op 09-02-1917 te Asten getrouwd met Petronella Rijnders, geboren te Asten op 30-12-1883 als dochter van Wilhelmus Rijnders en Anna Maria Linders (zie Voormalig huis B888). Blijkbaar is het huis in handen gebleven van de familie Berkers, maar is het gedurende 17 jaar verhuurd aan derden. Laurens Berkers woont ook over de periode 1920-1930 met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer C96 en ook wel bekend staand als Voordeldonk 21:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-01-1918 de geboorte van zoon Theodorus: 

Rond 1930 krijgt het huis en aangelag bij vereniging het kadasternummer C2507, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Laurens Berkers wordt dan eigenaar van het huis en woont over de periode 1930-1938 met zijn gezin in het huis op Voordeldonk 21:

15

Petronella Rijnders overlijdt op 02-12-1934 te Asten en Laurens Berkers is op 06-01-1968 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Petronella Rijndersen het bidprentje van Laurens Berkers:

16 17

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Voordeldonk 91; tot 11-03-1963 Voordeldonk 21.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van boerderij, bouwjaar circa 1760; verbouwingen 1974 vernieuwen boerderij, 1995 oprichten berging.
Gebruikshistorie: Boerenbedrijf van circa 1760 tot 1974.
Eigenaren/bewoners: Familie Berkers.
Soort woning: Langgevelboerderij.
Interview: Lens Berkers, mooi verbouwd woonboerderijtje, niet meer authentiek, wel passend in het oude straatbeeld.

Hieronder een streetview van de huidige uit 1760 stammende boerderij op Voordeldonk 91:

18

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Mathijs de Groot en Hendrick Vervordeldonk Asten ±1635 Mathijs de Groot Asten ±1635
1699 Jan Mathijsen de Groot Asten 23-03-1662 Jan Mathijsen de Groot Asten 23-03-1662
1702 Hendrick Peeter Bollen Liessel ±1655 Hendrick Peeter Bollen Liessel ±1655
1725 Mathijs Bollen Deurne 12-10-1701 Mathijs Bollen Deurne 12-10-1701
Voordeldonck huis 8
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Teijs Bollen Deurne 12-10-1701 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701
1741 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701
1746 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701
1751 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701
1756 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701
1761 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701
1766 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701
1771 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701
1776 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701 Mattijs Bollen Deurne 12-10-1701
1781 Mattijs Bollen en kinderen Deurne 12-10-1701 Mattijs Bollen en kinderen Deurne 12-10-1701
1798 Eijmert Bollen Asten 13-03-1739 Eijmert Bollen Asten 13-03-1739
1803 weduwe Eijmert Bollen Asten 16-02-1748 weduwe Eijmert Bollen en Francis Wilhelmus Aarts Asten 16-02-1748
Kadasternummer C657
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C657 1832-1844 Johanna Maria Bollen Asten 13-05-1786 weduwe Berkers
C657 1844-1880 kinderen Johannes Berkers
C657 1880-1881 Theodorus Berkers Asten 08-07-1861
C2108 1881-1900 Theodorus Berkers Asten 08-07-1861 bijbouw
C2108 1900-1930 Johanna Maria Loomans Asten 06-04-1864 weduwe Berkers
C2507 1930-1938 Laurens Berkers Asten 14-04-1893 vereniging
Voordeldonk 21
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1817 Maria Laurens Jelisse Asten 16-02-1748 weduwe Bollen 04-10-1828
1817-1827 Johannes Berkers Asten 01-01-1779 Johanna Maria Bollen Asten 13-05-1886 17-02-1827
1827-1844 Johanna Maria Bollen Asten 13-05-1786 weduwe Berkers 30-06-1844
1844-1859 Johannes Berkers Asten 28-02-1817 met broers
C105 1859-1869 Johannes Berkers Asten 28-02-1817 met broers 22-08-1869
C116 1869-1879 Antonius Berkers Asten 21-06-1821 met broer 06-02-1878
C117 1879-1890 Antonius Berkers Asten 21-06-1821 met familie 05-11-1889
C113 1890-1899 Petronella Berkers Asten 28-07-1857 met familie naar elders
C113 1899-1900 Willem van Heugten Asten 09-01-1823 met kinderen
C122 1900-1910 Willem van Heugten Asten 09-01-1823 met kinderen 20-02-1908
C110 1910-1917 Hendrik Nijssen Meijel 09-01-1880 Maria Vervoordeldonk Asten 09-11-1871 naar Nagtegaal
C110 1917-1920 Laurens Berkers Asten 14-04-1893 Petronella Rijnders Asten 30-12-1893
C96 1920-1930 Laurens Berkers Asten 14-04-1893 Petronella Rijnders Asten 30-12-1893
21 1930-1938 Laurens Berkers Asten 14-04-1893 Petronella Rijnders Asten 30-12-1893
Referenties
  1. ^abDagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks, 1798 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=dpo:2446:mpeg21:0919&query=%22de+keuren%22+%22artikel+32%22&coll=boeken&sortfield=date&rowid=3)
  2. ^Resolutien van de representanten van het volk van Bataafsch Braband, genoomen in den jaare 1796 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=%22resolutie+van+de+representanten+van+het+Volk+van+Bataafsch+Braband%22&coll=boeken1&identifier=QhKcyhwUygIC&rowid=1)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 november 2022, 13:29:03

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen