logo

De Vonder Homepagina


Voordeldonk 95

Bij de verpondingen van 1680 wordt Jan Hicspoors als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 24:
Jan Hicspoors, gebruiker Goort Geerits.

Jan Andries Smolders Hicspoors is geboren te Liessel rond 1640 als zoon van Andries Hicspoors. Hij is op 24-11-1686 te Asten getrouwd met Frenske, geboren te Lierop rond 1640 als dochter van Johannes Hermens en Heylke van den Eijnden en weduwe van Jan Hendrix van de Achterbosch, die op 02-11-1684 te Asten is overleden (zie Achterbos 9):

01

Voor het huwelijk worden huwelijkse voorwaarden opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 64; 09-11-1686:
Jan Andries Smolders Hicspoors, bruidegom, geassisteerd met Andries Hicspoors, zijn vader, ter eenre en Freynske weduwe van Jan Hendricx Achterbosch geassisteerd met Joost Hendricx en Cornelis Peeters van Goch, haar respectievelijke zwager en neef. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Indien de bruidegom vóór de bruid komt te overlijden dan zal zij ƒ 150,- ontvangen uit zijn goederen. Als de bruid vóór de bruidegom komt te overlijden dan zal hij uit haar goederen ontvangen ƒ 250,-, zonder verder nog iets te mogen pretenderen. Indien enige van de vóórkinderen van de bruid en haar eerste man gaan trouwen dan zullen de voors. Comparanten een zodanig uytsetsel geven als naar hun staet is. Indien uit de huwelijk kinderen geboren worden, zullen deze genieten en proffiteren hun rechten, zoals hier gebruikelijk is.

De gezinnen van Frenske Jansen met Jan Hendrick van de Vorst en met Jan Andries Hicspoors:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendricus Asten 05-10-1663 Kind Asten ±1663
2 Henrica Asten 16-09-1665 Asten 04-06-1690
Henricus Joannes Baessen
Asten 11-04-1700 zie Voormalig huis G562
3 Johannes Asten 14-03-1668
4 Peter Asten 07-05-1671 Asten 31-01-1700
Mechel Jansen Vervordeldonck
Asten 19-09-1706
Johanna Philips van Heugten
Asten 11-06-1741 zie Achterbos 9
en ook Voormalig huis C194
en ook Rinkveld 5
5 Franciscus Asten 28-04-1675 Ongehuwd Asten 18-04-1726
6 Maria Asten 06-01-1677 Ongehuwd Asten 12-02-1731

* voor zover bekend geen kinderen uit het tweede huwelijk

Bij de verpondingen van 1707 en 1713 is Jan Hicspoors eigenaar en verpacht het huis aan derden; zij wonen zelf op de Achterbos (zie Achterbos 9):

Verpondingen 1707 XIV-59; 07-01-1707 folio 3 verso:
Jan Hicspoors, gebruiker Jan Willems.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 54:
Jan Hickspoors, gebruiker Isbout Martens. In de bede ƒ 2-12-12.

Jan Hicspoors was schepen in Asten en in die functie ondertekende hij het document waarin geschreven wordt over het luiden van klokken in de kapel van Ommel1:

In de hoofdgeldlijst van 1717 wordt het gezin van Jan Hicspoors beschreven en is daar dus ook woonachtig:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Jan Hicxpors, Francijn de vrouw, Jan, Peeter, Francis, Marij en Jenneke, Hendrien de meijt, Joost, Marij en Jenneke de soons kinderen.

Frenske Jansen is op 28-02-1721 te Asten overleden en na het overlijden van Jan Hicspoors te Asten op 12-08-1733 melden de verpondingen van 1737 grote veranderingen:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 106 verso:
Juffrouw Johanna Margareta Lovens.
Weduwe de heer Theodorus Francis Schenaarts.
Tot Aarle Rixtel transport 06-01-1740.
Nu Hendrik Aarts transport 15-03-1740.
Huijs, hoff en aangelagh van Jan Hendrik Hikspoors 3 lopense. In de bede ƒ 2-12-12.

Zijn stiefzoon Peter van de Vorst (van de Agterbosch) heeft grote schulden en is gedwongen om zijn bezit te verkopen via de weduwe Schenaarts aan Hendrik Aarts:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 15; 26-10-1739:
Johanna Magreta Lovens weduwe van Theodorus Franciscus Schenaarts, te Aarle Rixtel, aanlegster contra Peter Jansen van de Vorst, gedaagde. Betreft het aflossen van ƒ 1800,- + intrest op 22-09-1671 schepenen Eyndhoven ten laste van Jan Hendriks cum suis gedaagdes overleden vader en ten behoeve van wijlen Johan Schenaarts, coopman, te Eyndhoven. De goederen van gedaagde bestaan uit huis, hof, groes en land aan Voordeldonk in gebruik bij Hendrik Aarts.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 210 verso; 06-01-1740:
Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, verkoopt, uit kracht van decreet en autorisatie van het Corpus van Asten, de verhandlichte goederen van Peter Janse van de Vorst. Hij verkoopt aan Juffrouw Johanna Margareta Lovens weduwe van Meester Theodorus Franciscus Schenaarts, te Aarle Rixtel de helft van hoeve de Agterbosch een huis, schop, stallingen, hof en aangelag met de wei, land en hei aan elkaar 100 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 5; 15-03-1740:
Michael van Nieuwstad, wonende te Helmont, verkoopt aan Hendrik Aarts, als gebruiker huis, hof en aangelag met land en groes op Voordeldonk. Deze goederen zijn verkoper aangekomen bij transport de datum 06-01-1740. Belast met ƒ 2-14-0 jaarlijks aan de Kerk van Asten, ƒ 1-10-0 jaarlijks aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 80,-.

Het gezin van Hendrik Aarts is al eerder beschreven (zie Voordeldonk 93) en de bewoning van dit oude huis bekend als Voordeldonck 5 verloopt parallel aan het nieuwe huis Voordeldonck 5c:

Jaar Eigenaar nummer 5 Voordeldonk Bewoners nummer 5 Voordeldonk
1736 Peeter van den Agterbosch
1741 Hendrik Aarts Hendrik Aarts
1746 Hendrik Aarts Hendrik Aarts
1751 weduwe en kinderen Hendrik Aarts weduwe en kinderen Hendrik Aarts
1756 weduwe en kinderen Hendrik Aarts weduwe en kinderen Hendrik Aarts
1761 weduwe en kinderen Hendrik Aarts weduwe en kinderen Hendrik Aarts
1766 Reijnder Hendrik Aarts Reijnder Hendrik Aarts
1771 weduwe en kinderen Paulus van Gerven Reijnder Aarts

Zoon Arnoldus Henrici Aarts, geboren te Asten op 31-12-1728, verkoopt het huis in 1785 aan Jan Philipse van Hout:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 118 verso; 20-07-1785:
Arnoldus Aarts, op Voordeldonk, verkoopt aan Jan Philipse van Hout, op Voordeldonk huis, stal, hof en aangelag op Voordeldonk 4 lopense, ene zijde weduwe Jan Smits, andere zijde Peter Jacob Martens, ene einde de straat, andere einde Peter Canters; land de Reuzelman 3 lopense, ene zijde weduwe Jan Smits, andere zijde de straat, ene einde Francis van Bussel, andere einde Peter Coolen cum suis; het Hoyvelt 3 lopense, ene zijde weduwe Jan Smits, andere zijde en einde weduwe Joost van Hugten, ene einde weduwe Peter Berkers. Belast met ƒ 2-14-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 400,-.

Het gezin van Johannes Philipse van Hout is eerder beschreven (zie Voordeldonk 90) en de bewoningslijst over de periode 1776-1803 en de verpondingen van 1810 laten de wisseling van het huis van Arnoldus Henrici Aarts, hij verhuist naar een naastgelegen huis (zie Voordeldonk 93), naar Johannes Philipse van Hout zien:

Jaar Eigenaar nummer 5 Voordeldonk Bewoners nummer 5 Voordeldonk
1776 Arnoldus Aarts Arnoldus Aarts
1781 Arnoldus Aarts Arnoldus Aarts
1798 Jan van Hout Jan van Hout
1803 Jan van Hout Jan van Hout

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 94 verso:
Maria Andries Verheijen weduwe 16-12-1809 van.
Jan Philipse van Houts bij transport 26-07-1785.
Arnoldus Aarts.
Nummer 5 huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Na het overlijden van Johannes Philipse van Hout op 16-12-1809 te Asten en Anna Maria Dries Verhyden op 30-03-1821 te Asten, meldt het notariële archief de erfgenamen van het huis:

Notarieel Archief 47-14 Asten 16-08-1824:
Philips, Andries en Petronella van Hout, Willem Bots man van Angenes van Hout, Willem van Bussel man van Hendrina van Hout, horlogiemaker te Eindhoven. Zij verdelen de goederen hun nagelaten door hun ouders. Philips, Andries en Petronella krijgen huis en aangelag te Voordeldonk, groot 66 roede 20 el.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan Philip, Andries en Petronella van Hout als eigenaren:

Kadaster 1811-1832; C670:
Huis en erf, groot 04 roede 71 el, noord Voordeldonk, klassen 9.
Eigenaar: Philip, Andries en Petronella van Hout.

Hieronder de kadasterkaart met daarop in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

02

03

Philip van Hout is ongehuwd op 26-03-1837 te Asten overleden en Andries van Hout is ongehuwd op 22-08-1863 te Asten overleden, waarbij Piet Bots, zoon van Willem Bots en Agnes van Hout (zie Voordeldonk 90) en Peter Bukkems, zoon van Johannes Bukkems en Anna Maria Martens (zie Voormalig huis C773) aangifte doen.

04

In het huis komt vanuit een naastgelegen huis (zie Voordeldonk 90) wonen zus en nieuwe eigenaar Agnes van Hout, geboren te Asten op 22-07-1792. Zij is sinds 25-05-1862 weduwe van Willem Leendert Bots, geboren te Asten op 30-08-1791 als zoon van Leonardus Dirck Bots en Catharina Franciscus van de Vorst (zie Voormalig huis B709), met wie zij op 30-04-1826 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont zij met haar kinderen in het huis met huizingnummer C102, later veranderd in C113:

05

Agnes van Hout is op 15-11-1872 te Asten overleden en dochter Anna Maria Bots, geboren te Asten op 16-10-1832 komt in het huis wonen. Zij is op 17-02-1873 te Asten getrouwd met Joannes Ceelen, geboren te Asten op 07-03-1831 als zoon van Hendrik Ceelen en Joanna Maria Sleegers. Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C115, C111 en C120:

06

Joannes Ceelen overlijdt te Asten op 09-03-1908 en Anna Maria Bots overlijdt op 06-09-1914 te Asten. Hun dochter Agnes Ceelen, geboren te Asten op 23-05-1876 woont daarna in het huis. Zij is op 14-09-1906 te Asten getrouwd met Adrianus Verbeten, geboren te Gemert op 24-06-1879 als zoon van Johannes Verbeten en Johanna Huijbers.

 

 

Het huis, dan in eigendom van Adrianus Verbeten, is rond 1911 verbouwd en krijgt kadasternummer C2413, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C108 en C94 respectievelijk:

07

Adrianus Verbeten verblijft van 07-09-1921 tot 20-01-1925 enige tijd in Vught en waarschijnlijk is dat de reden waarom hij in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-11-1921 vee en landbouwgreedschappen verkoopt:

Adrianus Verbeten is op 26-03-1930 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-03-1930 en 05-04-1930 verkoopt zijn weduwe Agnes Ceelen haar roerende goederen en de boerderij:

Agnes Ceelen is op 11-03-1931 te Asten overleden.

De koper van het huis is Johannes van KesseI en hij verhuurt het huis aan zijn schoonzoon Petrus Berkers, geboren op 23-10-1897 te Asten als zoon van Theodorus Berkers en Johanna Maria Loomans (zie Voordeldonk 91). Hij is op 19-04-1929 te Asten getrouwd met Francisca van Kessel, geboren te Asten op 20-07-1899 als dochter van Johannes van Kessel en Antonetta van de Ven (zie Achterbos 5) en zus van Hendrikus van Kessel (zie Voordeldonk 93). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zijn vanuit Heusden (zie 't Hoekske 8) op Voordeldonk 25 wonen:

08

Ook over de periode 1930-1938 wonen Petrus Berkers en Francisca van Kessel nog met hun gezin in het huis op Voordeldonk 25:

09

Rond 1930 wordt de boerderij gesloopt en opnieuw opgebouwd onder hetzelfde kadasternummer C2413, zoals aangegeven op de nevenstaande kadasterkaart. kort daarna wordt Petrus Berkers eigenaar van de boerderij.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-08-1935 de geboorte van dochter Johanna:

Hieronder een foto van het gezin Berkers-van Kessel met onder van links naar rechts vader Petrus (Piet), zoon Petrus (Piet), moeder Francisca (Cisca) en Embertus (Embert) en boven van links naar rechts Henricus (Harry), Johannes (Jan), Johanna (Anna), Theodorus (Dorus) en Petrus Antonius (Toon):

09a

Francisca van Kessel is op 02-02-1972 te Geldrop overleden en Petrus Berkers is op 07-04-1989 te Bakel overleden. Hieronder het bidprentje van Petrus Berkers bij zijn overlijden:

10

De ambtelijke taal voor een uitbreiding van zijn boerenbedrijf2 is in de loop van vier eeuwen toch wel enigszins veranderd:

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant.
Geachte heer Berkers,
Op 4 oktober 2011 hebben wij uw melding op basis van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant (hierna: de Verordening) ontvangen. De melding is gedaan voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Voordeldonk 95 te Asten.
Procedure
Op 13 augustus 2012 hebben wij u per brief kenbaar gemaakt dat er op dat moment niet voldoende saldo in de depositiebank aanwezig was om positief te beschikken op uw salderingsverzoek. Wij hebben uw melding daarom zes maanden aangehouden. Binnen deze termijn is er nieuw saldo beschikbaar gekomen waardoor uw salderingsverzoek alsnog in behandeling genomen kan worden.
Saldering
Wij hebben de melding beoordeeld en geconstateerd dat voor de beoogde situatie de emissie ten opzichte van het gecorrigeerde emissieplafond in de uitgangssituatie toeneemt. De opgegeven totale emissie op basis van het gecorrigeerde emissieplafond bedraagt voor de uitgangssituatie 1.057,4 kg NH3 per jaar. De emissie komt overeen met de milieuvergunning van 17 december 1993. In de beoogde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 1.999,3 kg NH3 per jaar. U heeft in uw melding aangegeven te willen salderen via de depositiebank. Uw melding wordt daarom gezien als een salderingsverzoek conform artikel 6, lid 2, van de Verordening.
Op grond van artikel 19kf, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 en artikel 12 van de Verordening hebben wij een depositiebank ingericht voor het salderen van stikstofdeposities op de kwalificerende voor stikstof gevoelige habitats die binnen de Brabantse Natura 2000-gebieden liggen. De depositiebank wordt gevuld met de vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities op de voor stikstof gevoelige habitats van de Natura 2000-gebieden. Deze vervallen en vrijgekomen stikstofdeposities zijn afkomstig van veehouderijbedrijven die na 7 december 2004 hun bedrijfsvoering hebben beëindigd of gewijzigd.
Uw bedrijf valt onder categorie A en voldoet aan de voorwaarden uit de Verordening zoals deze gold op het moment van indienen van de melding. De beoogde situatie (de nieuw te bouwen stal 4) voldoet aan de voorwaarde uit Bijlage 1 van de Verordening. Daarmee voldoet u aan de staltechnische eisen. Dit betekent dat we uw verzoek kunnen behandelen.

Hieronder de streetview van de boerderij op Voordeldonk 95, waar nu nog een nazaat van de familie Berkers woont:

11

Overzicht bewoners

Kadasternummer C670
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C670 1832 Philip van Hout Asten 08-02-1776
C670 1855-1863 Andries van Hout Asten 02-06-1788
C670 1863-1872 Agnes van Hout Asten 22-07-1792
C670 1872-1908 Joannes Ceelen Asten 07-03-1831
C670 1908-1911 Adrianus Verbeten Gemert 24-06-1879
C2413 1911-1930 Adrianus Verbeten Gemert 24-06-1879 verbouw
C2413 1930-1938 Petrus Berkers Asten 23-10-1897 herbouw
Voordeldonk 25
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1824 Anna Maria Verhyden Asten 19-10-1749 weduwe van Hout 30-03-1821
1824-1837 Philip van Hout Asten 08-02-1776 met broer Andries 26-03-1837
1837-1859 Andries van Hout Asten 02-06-1788 22-08-1863
C102 1859-1863 Andries van Hout Asten 02-06-1788 22-08-1863
C102 1863-1869 Agnes van Hout Asten 22-07-1792 weduwe Bots 15-11-1872
C113 1872-1879 Joannes Ceelen Asten 07-03-1831 Anna Maria Bots Asten 16-10-1832
C115 1879-1890 Joannes Ceelen Asten 07-03-1831 Anna Maria Bots Asten 16-10-1832
C111 1890-1900 Joannes Ceelen Asten 07-03-1831 Anna Maria Bots Asten 16-10-1832
C120 1900-1908 Joannes Ceelen Asten 07-03-1831 Anna Maria Bots Asten 16-10-1832 09-03-1908
C120 1908-1910 Adrianus Verbeten Gemert 24-06-1879 Agnes Ceelen Asten 23-05-1876
C108 1910-1920 Adrianus Verbeten Gemert 24-06-1879 Agnes Ceelen Asten 23-05-1876
C94 1920-1930 Adrianus Verbeten Gemert 24-06-1879 Agnes Ceelen Asten 23-05-1876 ± 26-03-1939
25 1930-1931 Agnes Ceelen Asten 13-05-1876 weduwe Verbeten 11-03-1931
25 1931-1938 Petrus Berkers Asten 23-10-1897 Francisca van Kessel Asten 20-07-1899
Referenties
  1. ^Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, 1960 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMENLK04:020869001:00066&objectsearch=hicspoors&query=hicspoors+asten)
  2. ^Verlenen van agrarische vergunningen in Noord-Brabant (https://www.brabant.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 november 2022, 16:32:33

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen