logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C643

De verpondingen van 1713 melden Willem van Heugten als huiseigenaar:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 55:
Willem van Heugten. In de bede ƒ 2-6-12.

Wilhelmus Jansen van Heugten is geboren te Asten op 29-10-1678 als zoon van Joannes Leenders van Heugten en Anna Philipsen (zie Voormalig huis C660). Hij is op 11-02-1703 te Asten getrouwd met Johanna Reynders van Hoof, geboren te Asten op 02-08-1681 als dochter van Reynder Bernarts van Hove en Catharina Bruysten Thijs Colen (zie Voormalig huis E491):

01

Het gezin van Wilhelmus Jansen van Heugten en Johanna Reynders van Hoof:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 10-03-1705 Kind Asten ±1705
2 Johannes Asten 15-01-1707
3 Joanna Asten 12-01-1709 Asten 15-02-1733
Adrianus Lintermans
Asten 26-05-1750 zie Voormalig huis C1329
4 Reynerus Asten 18-11-1711 Ongehuwd Asten 01-06-1770
5 Judocus Asten 23-02-1714 Asten 06-02-1751
Maria Henrici van der Sande
Asten 27-12-1774 zie Zand 35
6 Leonardus Asten 10-01-1717 Kind Asten ±1717
7 Catharina Asten 16-03-1718 Kind Asten ±1718
8 Maria Asten 29-08-1721 Asten 23-11-1749
Hubertus Frans van Bussel
Asten 18-09-1794

De hoofdgeldlijst van 1717 beschrijft het gezin van Willem van Heugten en Jenneke van Hoof:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Willem van Hugten, Jenneke de vrouw, Jan, Rijnder, Joost, Lindert en Anneke.

Wilhelmus Jansen van Heugten is op 08-02-1729 te Asten overleden en zijn vrouw is volgens de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst over de periode 1736-1756 eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 117 verso:
De weduwe Willem van Heughten.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense. In de bede ƒ 2-6-12.

Jaar Eigenaar nummer 9 Voordeldonk Bewoners nummer 9 Voordeldonk
1736 weduwe Willem van Heughten weduwe Willem van Heughten
1741 weduwe en kinderen Willem van Heughten weduwe en kinderen Willem van Heughten
1746 weduwe en kinderen Willem van Heughten weduwe en kinderen Willem van Heughten
1751 weduwe en kinderen Willem van Heughten weduwe en kinderen Willem van Heughten
1756 weduwe en kinderen Willem van Heughten weduwe en kinderen Willem van Heughten
1761 kinderen Willem van Heughten Huijbert van Bussel
1766 kinderen Willem van Heughten Huijbert van Bussel

Volgens bovenstaande bewoningslijst woont na het overlijden van Jenneke van Hoof als weduwe van Willem van Heugten op 03-02-1757 te Asten, Huijbert van Bussel als man van Maria van Heugten in het huis.

Dochter Maria van Heugten is geboren te Asten op 29-08-1721 en op 23-11-1749 te Asten getrouwd met Huijbert Frans van Bussel, geboren te Asten op 12-02-1723 als zoon van Godefridus Fransen van Bussel en Maria Huybers Verberne (zie Achterbos 9):

02

Het gezin van Maria van Heugten en Huijbert Frans van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 20-10-1750 Ongehuwd Asten 06-05-1819
2 Wilhelmus Asten 02-09-1753 Kind Asten ±1753
3 Anna Asten 04-04-1756 Asten 30-06-1793
Theodorus van Helmond
Asten 06-06-1809 zie Voormalig huis E1044
4 Johanna Asten 30-01-1759 Asten 28-01-1787
Willem Marcelis Jansen
Asten 31-12-1825
5 Catharina Asten 06-08-1761 Asten 28-01-1787
Willem Rooymans
Asten 21-03-1827 zie Achterbos 8

Na het overlijden van Reynder van Heugten te Asten op 01-06-1770 worden diens goederen getaxeerd, waarbij Huybert van Bussel als erfgenaam wordt genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 97 verso; 18-07-1770:
Taxatie van de onroerende goederen van Reynder Willems van Hugten, overleden te Asten en aldaar begraven op 04-06-1770. Huybert van Bussel is erfgenaam voor een vierde deel in waarde van huis, hof en aangelag met den dries 6 lopense, ene zijde Philips van Hout, andere zijde Antoni Lintermans, ƒ 70-00-00; land het Kempke 4 lopense, ƒ 15-00-00; de Nieuwe acker 1 lopense, ƒ 5-00-00; land de Vork 1 lopense ƒ 5-00-00; land in de Agterste acker 1 lopense, ƒ 5-00-00, land aan den Agtersten 1 lopense, ƒ 4-00-00 groes het Smalackertje 1½ lopense, ƒ 6-00-00; groes de Groene-acker 1 lopense, ƒ 5-00-00; land het Nieuwvelt 1 lopense, ƒ 5-00-00. Totaal ƒ 119-00-00. Belast met 4 peelse vaten rogge per jaar aan Sint Catalijnsgilde te 's Hertogenbosch nu Heer Verster in kapitaal ƒ 89-05-10, een vierde deel is ƒ 22-06-08. 20e penning is ƒ 4-16-12.

Nu is Maria van Heugten de enige erfgenaam en wordt zij met haar man eigenaar van het huis

Jaar Eigenaar nummer 9 Voordeldonk Bewoners nummer 9 Voordeldonk
1771 Huijbert van Bussel Huijbert van Bussel
1776 Huijbert van Bussel Huijbert van Bussel
1781 Huijbert van Bussel Huijbert van Bussel

Huybert van Bussel is op 28-03-1785 te Asten overleden en Maria van Heugten is op 18-09-1794 te Asten overleden en enkele jaren daarna verdelen de kinderen de erfenis, waarbij Willem Marcelis Jansen als man van Catharina van Bussel het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 168; 13-12-1796:
Willem Rooymans gehuwd met Catharina van Bussel, Willem Marcelis Jansen man van Jenneke van Bussel, Maria van Bussel, Dirk van Helmond man van Anneke van Bussel. Kinderen en erven van Huybert van Bussel en Maria van Hugten, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen:
2e lot krijgt Willem Marcelis Jansen een huis, hof en aangelag op Voordeldonk 6 lopense, 12 roede.

Dochter Johanna van Bussel is geboren te Asten op 30-01-1759 en op 28-01-1787 te Asten getrouwd met Willem Marcelis Janssen, geboren te Asten op 23-04-1761 als zoon van Marcelis Jansse en Anna Joannis Trauwen (zie Voormalig huis G535):

03

Het gezin van Johanna van Bussel en Willem Marcelis Janssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 24-04-1789 Asten 09-12-1810
Gerardus van Bussel
Asten 04-02-1856 zie Voormalig huis C1333
2 Wilhelmina Asten 01-10-1791 Asten 09-06-1826
Johannes Hoeben
Deurne 05-09-1857 Liessel
3 Maria Asten 15-12-1794 Asten 11-02-1825
Wilhelmus Slaets
Asten 26-11-1848
4 Antonia Asten 15-04-1798 Asten 23-04-1830
Johannes Haasen
Asten 31-03-1861 zie Voormalig huis D810

Willem Marcelis Janssen ontvangt nog een erfenis van zijn vader:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 73; 26-02-1798:
Willem Marcelis Jansen en Jan Kerkers man van Anna Maria Marcelis Jansen mede namens Jan van de Meulendijkman van Jennemie Marcelis Jansen, wonende te Deurne en Joost Wijnen man van Hendrina Marcelis Jansen, wonende te Someren, Jan Marcelis Jansen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader:
1e lot krijgen Willem Marcelis Jansen, Jan Kerkers, Jan van de Meulendijk en Joost Wijnen, ieder ƒ 25,- samen makende ƒ 100,- uit te keren door Jan Marcelis Jansen.

Willem Marcelis Janssen is op 17-12-1808 te Asten overleden en de bewoningslijst over de periode 1798-1803 en de verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis vanaf 1780 tot 1810 samen:

Jaar Eigenaar nummer 9 Voordeldonk Bewoners nummer 9 Voordeldonk
1798 Willem Marcelis Janssen Willem Marcelis Janssen
1803 Willem Marcelis Janssen Willem Marcelis Janssen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 97:
Johanna Huijbert van Bussel weduwe bij versterf 17-12-1808 en de kinderen Anna, Willemijn, Maria en Antonetta.
Willem Marcelis Jansen nomen uxoris bij deling 13-12-1796.
Maria, Anneke, Jenneke en Catharina kinderen.
Maria van Hugten weduwe ½ en 4 kinderen ½ bij versterf 1785.
Huijbert van Bussel.
Nummer 9 huijs, hof en aangelag met dries 6 lopense.

Johanna Huijbert van Bussel overlijdt te Asten op 31-12-1825 en haar kinderen staan bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 als eigenaren genoemd:

Kadaster 1811-1832; C643:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 90 el, noord Voordeldonk, klassen 9.
Eigenaar: kinderen Willem Marcelis Jansen.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de cirkel het huis met daaronder de daarbij behorende kadastergegevens:

04

05

Bij een scheiding en deling gaat het huis naar dochter Maria Jansen, geboren te Asten op 15-12-1794 en op 11-02-1825 te Asten getrouwd met Wilhelmus Willem Slaats, geboren te Asten op 01-04-1786 als zoon van Wilhelmus Slaets en Joanna Maria Roymans (zie Voormalig huis E306). In de Bredasche Courant van 13-06-1841 lezen we dat Judocus Slaats, geboren op 06-12-1788 te Asten als zoon van Godefridus Joannis Slaets en Helena Petri van Maarhees (zie Busselseweg 9), naast verschillende percelen land het huis met huizingnummer C643 verkoopt. Deze verkoop gaat ten laste van Wilhelmus Willem Slaats:

06

De koper van het huis is Wilhelmus Benders, geboren te Lierop op 19-09-1817 als zoon van Johannes Benders en Josijn van der Sanden. Hij is op 05-05-1848 te Someren getrouwd met Anna Zegers, geboren op 24-12-1814 te Someren als dochter van Francis Zegers en Ida Kanters. Rond 1858 vindt er een herbouw plaats en ligt het nieuwe huis iets ten noorden van het oude huis. Dit huis krijgt kadasternummer C1711, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Wilhelmus Benders als weduwnaar, Anna Zegers is op 20-03-1858 te Asten overleden, in het huis met huizingnummer C108 en vanaf 1869 C119:

07

Wilhelmus Benders is op 11-02-1862 te Asten overleden en zijn kinderen verhuizen naar Someren. Het huis wordt verhuurd aan derden en in het huis komt wonen Wilhelmus Dielissen, geboren te Asten op 21-12-1825 als zoon van Jelis Dielissen en Joanna Maria van Bussel (zie Voormalig huis E76). Hij is op 21-02-1862 te Asten getrouwd met Hendrica Ceelen, geboren te Asten op 03-12-1822 als dochter van Hendrikus Ceelen en Anna Maria Slegers (zie Voorste Heusden 7).

Zij vertrekken rond 1875 naar Heusden (zie Voorste Heusden 7) en de kinderen van Wilhelmus Benders zetten het huis te koop in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 03-07-1875:

De koper van het huis is Theodorus Hoebergen (zie Jan van Havenstraat 18), die het huis aan derden verhuurd. Johannes van de Mortel, geboren te Asten op 14-09-1842 als zoon van Francis van de Mortel en Catharina van de Kruijs (zie Voormalig huis F429), betrekt het huis met dan huizingnummer C119. Hij is op 19-04-1871 te Asten getrouwd met Ida van Heugten, geboren te Asten op 04-08-1842 als dochter van Petrus van Heugten en Helena van Heugten (zie Voordeldonk 86). Ida van Heugten is op 28-06-1877 te Asten overleden en Johannes van de Mortel hertrouwt te Vlierden op 15-01-1879 met Petronella Nooijen, geboren te Helmond op 24-08-1843 als dochter van Hermanus Nooijen en Maria van Grotel.

Zij vertrekken in 1876 naar een naastgelegen huis (zie Voordeldonk 89) en het huis raakt een tijdje onbewoond. Rond 1879 keren zij weer terug in het huis met dan kadasternummer C119:

In december 1880 vertrekken zij naar Liessel en het huis is daarna weer enige tijd onbewoond. Vanaf 1890 zien we dat vanuit Deurne in het huis komt wonen Arnoldus Verspeek, geboren te Asten op 19-05-1824 (zie Voormalig huis C1185). Over de periode 1890-1900 woont hij in het huis met huizingnummer C115:

08

Arnoldus Verspeek verhuist naar de Wolfsberg en is op 12-04-1900 te Asten overleden. In in het bevolkingsregister wordt melding gemaakt dat de woning niet meer bestaat en het kadaster meldt dat de woning omgebouwd is tot schuur.

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1713 Willem van Heugten Asten 29-10-1678 Willem van Heugten Asten 29-10-1678
Voordeldonck huis 9
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Willem van Heughten Asten 02-08-1681 weduwe Willem van Heughten Asten 02-08-1681
1741 weduwe en kinderen Willem van Heughten Asten 02-08-1681 weduwe en kinderen Willem van Heughten Asten 02-08-1681
1746 weduwe en kinderen Willem van Heughten Asten 02-08-1681 weduwe en kinderen Willem van Heughten Asten 02-08-1681
1751 weduwe en kinderen Willem van Heughten Asten 02-08-1681 weduwe en kinderen Willem van Heughten Asten 02-08-1681
1756 weduwe en kinderen Willem van Heughten Asten 02-08-1681 weduwe en kinderen Willem van Heughten Asten 02-08-1681
1761 kinderen Willem van Heughten Asten 29-08-1721 Huijbert van Bussel Asten 12-02-1723
1766 kinderen Willem van Heughten Asten 29-08-1721 Huijbert van Bussel Asten 12-02-1723
1771 Huijbert van Bussel Asten 12-02-1723 Huijbert van Bussel Asten 12-02-1723
1776 Huijbert van Bussel Asten 12-02-1723 Huijbert van Bussel Asten 12-02-1723
1781 Huijbert van Bussel Asten 12-02-1723 Huijbert van Bussel Asten 12-02-1723
1798 Willem Marcelis Janssen Asten 23-04-1761 Willem Marcelis Janssen Asten 23-04-1761
1803 Willem Marcelis Janssen Asten 23-04-1761 Willem Marcelis Janssen Asten 23-04-1761
Kadasternummer C643
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C643 1832-1841 kinderen Janssen Asten 15-12-1794
C643 1841-1858 Wilhelmus Benders Lierop 19-09-1817
C1711 1858-1875 Wilhelmus Benders Lierop 19-09-1817
C1711 1875-1895 Theodorus Hoebergen Asten 17-10-1850
C1711 1895 in gebruik als schuur
Voordeldonk
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Willem Marcelis Janssen Asten 23-04-1761 Johanna van Bussel Asten 30-01-1759 17-12-1808
1808-1825 Johanna van Bussel Asten 30-01-1759 weduwe Willem Janssen 31-12-1825
1825-1841 kinderen Janssen Asten 15-12-1794 verkoop
1841-1858 Wilhelmus Benders Lierop 19-09-1817 Anna Zegers Someren 24-12-1814 20-03-1858
1858-1859 Wilhelmus Benders Lierop 19-09-1817 met kinderen
C108 1859-1862 Wilhelmus Benders Lierop 19-09-1817 met kinderen 11-02-1862
C108 1862-1869 Wilhelmus Dielissen Asten 21-12-1825 Hendrica Ceelen Asten 03-12-1822 naar elders
C119 1869-1876 Johannes van de Mortel Asten 14-09-1842 Ida van Heugten Asten 04-08-1842 naar C118
C119 1876-1879 onbewoond
C119 1879-1880 Johannes van de Mortel Asten 14-09-1842 Ida van Heugten Asten 04-08-1842 naar Liessel
C119 1880-1890 onbewoond
C115 1890-1895 Arnoldus Verspeek Asten 19-05-1824 naar Heusden
C115 1895 in gebruik als schuur

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 november 2022, 16:50:15

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen