logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C660

Joost Joost van Heugten koopt in 1630 een huis op Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 64; 10-01-1630:
Jan Jan Stouwen verkoopt aan Joost Joost van Heuchten een huis, schuur, schop, hofstad en land aan Voordeldonck, ene zijde erfgenamen Jan Henricx, andere zijde erfgenamen Maes van Rest. Belast met 9 stuiver jaarlijks grondcijns, 3 vat rogge jaarlijks aan de Vicarye van Asten, 3 gulden jaarlijks aan Jacop Peeter Tielen. De koper zal de verkoper alle voorschreven lasten op zijn koopgelden korten behalve de grondcijns en drie vat rogge jaarlijks. Naschrift 10-02-1630 de koper is ten volle voldaan.

Joost Joost van Heugten is geboren te Asten rond 1585 als zoon van Judocus Willem van Heugten en Catharina Thijsen Philipsen. Hij is rond 1610 getrouwd met Handerske en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Egidius Asten ±1612 Asten ±1635
IJken Gevaert Driessen
Asten ±1640
Johanna Philipsen
Asten 26-10-1676 zie Voormalig huis E128
2 Leonardus Asten ±1615 Asten ±1640
Heylgondis Henricks
Asten 17-04-1680
3 Mathias Asten ±1620 Asten 09-02-1648
Maria Mathijssen
Asten 03-02-1665 zie Voormalig huis E509

Zij woonden in Heusden (zie Voormalig huis E508) en Heylken, de vrouw van zoon Leendert, erft nog een deel van een huis op Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 90; 29-11-1658:
Leendert Joosten van Heugten getrouwd met Heylken en Hendrick Jacobs, zijn zwager voor een helft en Anneke weduwe Jacob Jan Hendrix geassisteerd met Jan Jansen en Herman Jansen voor de andere helft. Zij verdelen de nagelaten goederen van Jacob Jan Hendrix:
1e lot krijgen Leendert en Hendrick ieder de helft van een half huis, hof en hofstad aen Vordeldonck geheel 8 lopense, ene zijde Wilbort Jansen, andere zijde de delers, ene einde 't Broeck, andere einde de straat. Belast met 4 vat rogge per jaar in de sack aan het Sint Cathalinegilde, te 's Hertogenbosch.

Joost Joost van Heugten is op 24-11-1661 te Asten overleden en hieronder zijn doodakte:

01

Bij de verpondingen van 1662 wordt Joost van Heugten nog als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 48 verso:
Joost van Heughten, huijs.

Kort daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij het huis op Voordeldonk op naam van zijn drie kinderen komt te staan:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 167; 23-03-1662:
Dielis, Leendert en Matijs, zonen, wijlen Joost van Heuchten verdelen de goederen waarop zij wonen, gelegen te Heusden, en hun aangekomen van hun ouders. De andere goederen, gelegen te Voordeldonck, blijven onbedeylt.
1e lot krijgt Dielis huis, hof, hofstad, land en groes op Heusden 8 lopense, ene zijde Anthonis Dielis, andere zijde Goort Peeters en Dielis Joosten, ontvanger, ene einde de mistweg, andere einde de straat.
2e lot krijgt Leendert huis, hof, hofstad, land en groes aaneen op Heusden 3 lopense, ene zijde Matijs Joosten van Heuchten, andere zijde en einde Marcelis Jansen, ene einde de straat.
3e lot krijgt Mathijs huis, hof, hofstad, land en groes aaneen te Heusden 26 lopense, ene zijde Juffrouw Monnix, andere zijde Leendert Joosten, ene einde Marcelis Jansen, andere einde de straat.
Belast met 7½ vat rogge per jaar aan de erfgenamen Marcelis Herinx, te Eyndhoven, 3 gulden per jaar aan Pieterson, rentmeester van de Geestelijke Goederen. De eventueel onbekende pachten zullen door de condividenten gezamelijk gedragen worden.

Zoon Leonardus (Leendert) Joost van Heugten is geboren te Asten rond 1615 en rond 1640 getrouwd met Heylgondis Henricks, geboren te Asten rond 1615 als dochter van Jacob Jan Hendrix. Het gezin van Leonardus (Leendert) Joost van Heugten en Heylgondis Henricks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha Asten 05-02-1642 Asten 25-10-1662
Johannes Dirck Peeters
Asten 12-06-1707 zie Voormalig huis E263
2 Maria Asten ±1643 Asten 14-06-1665
Theodorus Jacobs Coppens
Asten 31-01-1700 zie Voormalig huis F358
3 Joannes Asten 21-12-1644 Asten 24-11-1669
Anna Philipsen
Asten 11-11-1693
4 Judocus Asten 31-08-1645 Asten 07-02-1677
Petronella Dirick Theuwens
Asten 05-05-1728 zie Voormalig huis E508a
5 Wilhelmus Asten 05-11-1647 Asten 21-11-1677
Margaretha Joannis Slaets
Asten 25-03-1705 zie Voormalig huis F1156
6 Theodorus Asten 22-05-1650 Asten 29-09-1675
Anna Marcelis Claessen
Asten 29-10-1697 zie Voormalig huis C647
7 Henricus Asten ±1655 Asten 15-02-1682
Johanna Peeters Slaets
Asten 10-11-1727 zie Behelp 2A
8 Jacobus Asten 02-02-1662 Asten 26-01-1698
Wilhelma Diricks
Asten 09-04-1739 zie Voormalig huis E508

Leonardus (Leendert) Joost van Heugten is met deze aankoop voor twee derde eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 114; 28-10-1669:
Dielis Joosten van Heughten verkoopt aan Leendert Joosten van Heughten zijn deel in de goederen gekomen Joost Joosten van Heughten en gelegen aan Vordeldonck. Belast met 5 stuiver per jaar aan de Geestelijke Goederen. Koopsom ƒ 450,-, 40e penning ƒ 11,25,-.

Het resterende een derde deel is in handen van zijn neef Joost Mathijssen van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 134; 08-10-1670:
Willem Hendricx, getrouwd met Marie Tijssen, Dielis Joosten van Heuchten en Peeter Janssen als momboiren van Willemke Tijssen en Jenneke Tijssen, gezusters, en kinderen van wijlen Mathijs Joosten van Heugten en Merike Tijssen. Zij maken een contract:
Dat Joost Mathijssen, natuurlijke zoon Mathijs Joosten en Merike Goorts Tijssen recht heeft op 1/3e deel van de goederen van Joost van Heuchten gelegen aan Vordeldonck en de andere delen toekomen aan Leendert Joosten van Heuchten. Verder zal Joost ontvangen ƒ 100,- de intrest hiervan. De verdere goederen van Tijs Joosten gelegen te Deurne en genaempt den Meulenhof waarvan Joost Mathijssen de pachtgelden zal ontvangen. Mocht, Joost, niet tot een huwelijk komen, dan zullen de goederen weer komen aan de gerechte erfgenamen, waarvan de goederen ook gekomen zijn.

Leonardus (Leendert) Joost van Heugten woonde te Heusden (zie Voormalig huis E508) en is te Asten op 17-04-1680 overleden en Heylgondis Henricks is als Heylken Linders van Heuchten te Asten op 25-01-1698 overleden. Hieronder hun doodakten:

Bij de verpondingen van 1680 staan de weduwe en kinderen als eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 24:
De kinderen, de weduwe Leendert van Heughten.

Zoon Joannes Leenders van Heugten is geboren te Asten op 21-12-1644 en op 24-11-1669 te Asten getrouwd met Anna Philipsen, geboren te Asten op 22-05-1644 als dochter van Philips Willems de Smet en Handerske Verberne (zie Voormalig huis G434):

02

Het gezin van Joannes Leenders van Heugten en Anna Philipsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 22-03-1674
2 Maria Asten 21-07-1676 Asten 11-07-1706
Joannis Jansen
dochter Anneke zie
Jan van Havenstraat 23
3 Wilhelmus Asten 29-10-1678 Asten 11-02-1703
Johanna Reynders van Hove
Asten 08-02-1729 zie Voormalig huis C643
4 Leonardus Asten 31-10-1681 Asten 08-07-1703
Francisca Joosten van Heugten
Asten 05-05-1715
5 Henrica Asten 02-02-1686 Asten 20-09-1711
Bonaventura Teunis Loomans
Asten 27-01-1722
Paulus Thomas Hoefnagels
Asten 01-02-1746 zie Wolfsberg 62 en
zie Voormalig huis G857

Anna Philipsen als vrouw van Jan Leendert van Heugten erft geld van haar ouders:

Asten Rechterlijk Archief 53; 22-04-1678:
Philips Willems, getrouwd met Handerske Joosten Verheyen. Zij testeren:
Alles aan de langstlevende, om daarmee te mogen handelen naar vrije keuze. Na de dood van de langstlevende gaan de overgebleven goederen naar de kinderen en kindskinderen, met name Willem Philipssen, Catalijn getrouwd met Joris Jansen van Hoof, Elisabeth en Jenneke, onmondige kinderen van Jenneke Flipsen getrouwd geweest met Peeter Dirck Flipsen, Anneke getrouwd met Jan Leendert Joosten van Heuchten, Willem en Jan, onmondige kinderen van wijlen Aert Flipsen getrouwd geweest met Lijneke, dochter Peeter Jan Aerts. De kinderen, en de onmondige in plaats van hun ouders, zullen ieder, vooruit ƒ 100,- ontvangen. Met dien verstande dat de kinderen van Aert hierin stille blijven staen omdat Aert dit bedrag al heeft gehad. De overige goederen worden daarna hoofdsgewijze verdeeld.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 205; 30-10-1684:
De kinderen en erven van wijlen Philips Willems en Handerske Joosten Verheijen delen de nagelaten goederen:
3e lot: Jan Leenders van Heughten ƒ 300,- van het 1e lot, ƒ 100,- uit het goet in de Steegen van het 2e lot, ƒ 50,- die Frans Cornelis aan het sterfhuis van Flips Willems schuldig is, ƒ 50,- die de weduwe Leendert Joosten van Heughten volgens een hantbriefke an het sterfhuis schuldig is.

Het nog een derde deel van het huis in handen van Joost Mathijs van Heugten wordt verkocht aan Jan Leenders van Heugten en hij is hiermee volledig eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 6 verso; 03-05-1691:
Joost Mathijssen van Heughten verkoopt aan Jan Leenders van Heughten ⅓e deel in huis, land en groes te Vordeldonck geheel 18 lopense, ene zijde Willem Wouter Leenders, andere zijde Joost de Scheper en anderen, andere einde Elske Jan Wilborts. Belast met ƒ 0-15-0 jaarlijks aan rentmeester van Huren. Koopsom ƒ 234,-.

Joannes Leenders van Heugten is op 11-11-1693 te Asten overleden en Anna Philipsen is te Asten op 01-11-1694 overleden. Bij de verpondingen van 1707 wordt hun zoon als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1707 XIV-59; 07-01-1707 folio 4:
Leendert Jan van Heughten.

Zoon Leendert Joannes van Heugten is geboren te Asten op 31-10-1681 en op 08-07-1703 te Asten getrouwd met Francisca Joosten van Heugten, geboren te Asten op 25-01-1682 als dochter van Judocus Dielis van Heugten en Judoca Fransen (zie Voormalig huis E128), en dus een nicht van Leendert:

Conjuncti sunt matrimonio cum dispensatione in tertio gradus consanguinitatis equali Leonardus Jois van Heugten et Francisca Judoci van Heugten; testes Joannes Philipsen et Maria van de Cruys.

In huwelijkse echt gebonden met dispensatie voor derde graad van bloedverwantschap Leonardus Jois van Heugten en Francisca Judoci van Heugten; getuigen Joannes Philipsen en Maria van de Cruys.

03

Het gezin van Leendert Joannes van Heugten en Francisca Joosten van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 24-04-1704 Kind Asten ±1704
2 Johannes Asten 13-10-1705

Woensel 30-07-1730
Henrica Joannis van den Boom

Woensel 14-01-1758
3 Judocus Asten 09-09-1708 Kind Asten ±1708
4 Judoca Asten 14-03-1710 Asten 08-05-1735
Pieter Wilbert Coolen
Asten 13-04-1776 zie Voormalig huis B524
en Achterbos 8
5 Judocus Asten 03-08-1712 Asten 20-11-1735
Johanna Peters Roymans
Asten 19-03-1765

Bij de verpondingen van 1713 staat Leendert Jan van Heugten nog als eigenaar:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 54 verso:
Lendert Jan van Heughten. In de bede ƒ 2-6-12.

Leendert Joannes van Heugten is op 05-05-1715 te Asten overleden en in de hoofdgeldlijst van 1717 en de verpondingen van 1737 staat Francisca Joosten van Heugten met haar gezin als bewoners:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
De weduwe Lindert van Hugte, Jan, Joost en Josijn.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 117:
De weduwe Lendert van Heugten.
Huijs, hoff en aangelagh 10 lopense. In de bede ƒ 2-6-12.

De bewoningslijst over de periode 1736-1751 laat zien dat de weduwe van Leendert van Heugten eigenaar is en haar zoon Joost merendeels bewoner is:

Jaar Eigenaar nummer 7 Voordeldonk Bewoners nummer 7 Voordeldonk
1736 weduwe Lindert van Heughten weduwe Lindert van Heughten
1741 weduwe Leendert van Hugten Joost Leendert van Hugten
1746 weduwe Lindert van Hugten Joost Leendert van Hugten
1751 weduwe Leendert van Hugten Joost Leendert van Hugten

Francisca Joosten van Heugten is op 15-01-1753 te Asten overleden en haar zoon Joannes Leenders van Heugten verkoopt zijn deel in het huis aan Pieter Wilbert Coolen getrouwd met zijn zus Judoca:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 18; 24-04-1753:
Jan Leenders van Hugten, wonende te Woensel, verkoopt aan Pieter Wilbert Coolen, zijn zwager e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag aan Voordeldonk 10 lopense, ene zijde Johannes Martinus Jansen, andere zijde Mattijs Bollen, ene einde Philips Janse.

Een paar jaar later verkoopt Pieter Wilbert Coolen zijn delen aan Judocus Leendert van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 199; 04-02-1760:
Pieter Wilbert Coolen verkoopt aan Joost Leenders van Hugten ⅔e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag 10 lopense, ene zijde Johannes Martinus Jansen, andere zijde Mattijs Bollen, ene einde Philip Jansen.

Zoon Judocus Leenders van Heugten is geboren te Asten op 03-08-1712 en op 20-11-1735 te Asten getrouwd met Johanna Peters Roymans, geboren te Asten op 28-12-1712 als dochter van Petrus Jan Roymans en Henrica Jan Berckers (zie Ommelse Bos 15):

04

Het gezin van Judocus Leenders van Heugten en Johanna Peters Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Leonardus Asten 16-10-1736 Asten 26-02-1764
Catarina Gysbert Koninkxs
Asten 09-01-1818
2 Petrus Asten 16-10-1738 Asten 25-01-1761
Josijna Laurens Roymans
Asten 15-02-1803
3 Maria Asten 25-09-1740 Kind Asten ±1740
4 Maria Asten 24-07-1742 Asten 05-05-1765
Willem Dirk Haasen
Asten 09-12-1767

Judocus Leenders van Heugten is op 19-03-1765 te Asten overleden. Zijn weduwe Johanna Peters Roymans krijgt toestemming om een weg naar haar land te gaan:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 188 verso; 10-07-1767:
Anna Janse getrouwd met Goort Franse van Bussel, die wegens ziekte niet in staat is te compareren, verklaart dat haar man en Mattijs Bollen zijn overeengekomen dat Mattijs Bollen en zijn nakomelingen zal mogen hebben en gebruiken de weg naar zijn twee lange ackers over het velt, genaamt het Biesvelt en sulx naast de sijde van de elseheg nevens erve van Nol van Hugten en hierover ten alle tijde met karren en beesten mag gaan. Alsook zal de weduwe Joost Leenders van Hugten en haar nakomelingen van dat recht gebruik mogen maken. Ook zijn gecompareert Jenneke Peter Roymans, weduwe Joost Leenders van Hugten, dewelke voor de voorschreven toegestaane weg over het Biesvelt verklaart mede aan de voornoemde Mattijs Bolle en zijn nakomelingen erfelijk te accorderen en toe te staan de weg te neeme langs de kant van den acker gelijk den weg loopt en dan door het Hoyvelt tot het voorschreven Biesvelt en mede met de kar en het leyen van beesten. 

Inwonend is dochter Maria Joosten van Heugten, geboren te Asten op 24-07-1742 en op 05-05-1765 te Asten getrouwd met Willem Dirk Haasen, geboren te Asten op 21-04-1740 als zoon van Theodorus Hasen en Anna Jan Roymans (zie Voormalig huis C558).

Het gezin van Maria Joosten van Heugten en Willem Dirk Haasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 05-02-1766
2 Maria Asten 09-12-1767

Maria Joosten van Heugten is bij de bevalling van haar dochter Maria op 09-12-1767 te Asten overleden en Willem Dirk Haasen wil hertrouwen. Hij moet daarvoor een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief  123 folio 2 verso; 12-01-1769:
Staat en inventaris opgemaakt door Willem Dirk Haasen, weduwnaar Maria Joosten van Hugten ten behoeve van Hendrien en Maria, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Jenneke Dielis van de Leensel.
Onroerende goederen: zij hebben geen vaste goederen bezeten, omdat de vader van zijn vrouw, Joost Leenders van Hugten enige jaren geleden is overleden, nalatende zijn vrouw met Leendert, Peter en voornoemde Maria, zijn kinderen en een huis, land en groes op Voordeldonk 25 lopense ten quohiere folio 138 en welke goederen bij hem, Willem Dirk Haasen, in bewoning en gebruik zijn en in bezit van zijn overledene vrouwe moeder, Jenneke Roymans, weduwe Joost Leenders van Hugten. Die deze met haar kinderen en voorschreven kindskinderen zijn aangestorven.
Roerende goederen: diverse teilen, potten, tonnen, emmers, diverse ketels, potten, pannen, zowel koper als ijzer, vuurgerei, zeven stoelen, drie kisten, een tafel, een kastje, een veren bed met toebehoren, een linnen bed met toebehoren, acht slaaplakens, klein landbouwgereedschap, een geslacht varken, ingezouten, zonder hammen, een trekos, een vierjarige os, een kalf, een hoge en een lage kar, een ploeg en een eg, 18 vijm rogge, 20 vat boekweit, 20 vat even, 1500 pond hooi.
Schulden: ter zake van het overnemen van de roerende goederen en  huur aan zijn schoonmoeder te betalen ƒ 100-00-00, diverse dorps- en landslasten ƒ 42-17-14.

Willem Dirk Haasen vertrekt na zijn tweede huwelijk met zijn kinderen naar de Leensel (zie Leensel 22).

In de bewoningslijst over de periode 1756-1781 zien we eerst het eigendom van Pieter Coolen en later van Joost Leenders van Heugten en zijn familie. Hij is tot zijn overlijden bewoner, Willem Dirk Haasen komt inwonen en daarna zijn zijn weduwe en kinderen eigenaar en is zoon Peter de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 7 Voordeldonk Bewoners nummer 7 Voordeldonk
1756 Pieter Coolen Joost Leendert van Hugten
1761 Joost Leenders van Hugten Joost Leenders van Hugten
1766 Joost Leenders van Hugten Joost Leenders van Hugten en Willem Haasen
1771 weduwe en kinderen Joost Leenders van Hugten Peter Joost van Hugten
1776 weduwe en kinderen Joost Leenders van Hugten Peter Joost van Hugten
1781 weduwe en kinderen Joost Leenders van Hugten Peter Joost van Hugten

Bewoner Peter Joosten van Heugten, geboren te Asten op 16-10-1738 is op 25-01-1761 te Asten getrouwd met Josijna Laurens Roymans, geboren te Asten op 21-03-1728 als dochter van Laurens Meuse Roymans en Elisabeth Frans Berckers (zie Oostappensedijk 48). 

Het gezin van Peter Joosten van Heugten en Josijna Laurens Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 01-01-1764 Asten 25-04-1790
Johanna Maria Francis Deenen
Asten 08-03-1812 zie Jan van Havenstraat 1
2 Maria Asten 26-06-1767 Kind Asten 07-11-1780

Johanna Peters Roymans als weduwe van Judocus Leenders van Heugten laat in 1794 de goederen verdelen tussen haar twee zoons:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 16; 08-01-1794:
Jenneke Roymans, weduwe Joost Leenders van Hugten, ziet af van het togtregt dat haar toekomt uit alle vaste goederen, gelegen op Voordeldonk die zij tesamen met haar man heeft bezeten. Dit ten behoeve van Leendert en Peeter van Hugten, haar kinderen, om deze samen te verdelen, waarbij Leendert alle goederen krijgt en Peeter ƒ 700,-. Terwijl Leendert gehouden blijft om haar, comparante, gedurende haar verdere leven te onderhouden in kost en drank, kleding en reeding zowel in ziekte als gezondheid. En dat so en in dier voegen als een kind aan zijne moeder en voornamentlijk aan een oud mensch verpligt is te doen.

Leendert van Hugten en Peeter van Hugten, kinderen van wijlen Joost van Hugten en Jenneke Roymans geven te kennen dat door het overlijden van hun vader de helft der vast goederen, op Voordeldonk gelegen, op hen ten erfregte en op hun moeder ter togte zijn verstorven. Hun moeder heeft, heden, van het togtregt afstand gedaan. Zij maken een deling der goederen:
1e lot krijgt Leendert land het Nieuwvelt 1 lopense, 49 roede; land en groes den Brand 3 lopense, 4 roede; land en groes land de Stappert en groes daarneven 3 lopense, 26 roede; Groesdries 27 roede; land Langenakker 1 lopense, 39 roede; huis en schop, hof en aangelag met het Hooyvelt 14 lopense, 23 roede; land en groes land aant Aangelag 2 lopense, 19 roede; groes den Dries aan de Loop 49 roede; groes het Heytvelt 1 lopense, 11 roede; groes den Brand 1 lopense, 29 roede. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar, te 's Hertogenbosch. De ontvanger van dit lot is gehouden om zijn moeder, Jenneke Rooymans, gedurende haar verdere leven te alimenteren en te onderhouden.
2e lot krijgt Peeter ƒ 700,-.

Peter Joosten van Heugten en Josijna Laurens Roymans huren daarna een huis in Ommel (zie Jan van Havenstraat 21)

Johanna Peters Roymans is op 07-09-1794 te Asten overleden. In de bewoningslijst over de periode 1798-1803 en bij de verpondingen van 1810 staat de bewoningsgeschiedenis van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 7 Voordeldonk Bewoners nummer 7 Voordeldonk
1798 Leendert van Heugten Leendert van Heugten
1803 Leendert van Heugten Leendert van Heugten

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 95 verso:
Leendert Joost van Hugten bij deling 08-01-1794.
Jenneke Roijmans weduwe Joost Leendert van Hugten en 2 kinderen Leendert en Pieter.
Nummer 7 huijs, hof en aangelag. 10 lopense.

Zoon Leendert Joost van Heugten is geboren te Asten op 16-10-1736 en op 26-02-1764 te Asten getrouwd met Catarina Gysbert Koninkxs, geboren te Asten op 26-03-1735 als dochter van Gijsbertus Francis Conincks en Johanna France Lammers (zie Voormalig huis B280):

05

Het gezin van Leendert Joost van Heugten en Catarina Gysbert Koninkxs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 03-01-1766 Asten 01-09-1793
Antonetta Claes Driessen
Asten 13-01-1836
2 Joanna Maria Asten 14-01-1768 Asten 11-05-1794
Peeter Jacobus Janssen
Asten 28-04-1822 zie Koningsplein 4
3 Franciscus Asten 22-11-1769 Asten 11-05-1806
Petronilla Antoni Aerts
Asten 03-08-1823 zie Voordeldonk 86
4 Henrica Asten 09-10-1772 Asten 27-01-1793
Antonius Peter Pauwels
Deurne 17-12-1826 zie ook Ommelse Bos 11 en 13

Catarina Gysbert Koninkxs is op 22-03-1815 te Asten overleden en Leendert Joost van Heugten is op 09-01-1818 te Asten overleden. In het notarieel archief van Asten staat de erfdeling en zoon Joost Leendert van Heugten wordt eigenaar van het huis:

Notarieel Archief 46-61 Asten 02-08-1823:
Joost Leendert van Hugten en Francis Leendert van Hugten weduwnaar van Petronella Anthonij Aarts, met zijn kinderen Anthonij en Helena.
1e lot krijgt Joost Leendert van Hugten, ½ huis en aangelag op Voordeldonk, groot 8 lopen 11 roeden, ene zijde weduwe Eijmert Bollen.

Ook in het kadaster over de periode 1811-1832 wordt Joost Leenders van Heugten als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; C660:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 48 el, noord Voordeldonk, klassen 7.
Eigenaar: Joost Lindert van Heugten.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de cirkel het huis met daaronder de daarbij behorende kadastergegevens:

06

07

Zoon Joost Lindert van Heugten is geboren te Asten op 03-01-1766 en op 01-09-1793 te Asten getrouwd met Antonetta Claes Driessen, geboren te Vlierden op 11-09-1771 als dochter van Nicolaas Driessen en Joanna Maria van Goch:

08

Het gezin van Joost Lindert van Heugten en Antonetta Claes Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 06-01-1794 Asten 23-02-1827
Petronella Martens
Asten 07-04-1840 zie ook Voormalig huis C773
2 Antonius Asten 03-09-1796 Asten 15-06-1827
Johanna Geboers
Meijel 14-02-1861
3 Johanna Maria Asten 11-09-1805 Ongehuwd Asten 27-09-1860 zie Voormalig huis C773

Judocus Lindert van Heugten is op 12-01-1836 te Asten overleden en Antonetta Claes Driessen is te Asten op 20-11-1848 overleden.

Het huis wordt daarna nog een tijdje bewoond door de kinderen van Johannes van Heugten en Petronella Martens tot het rond 1855 door Johanna Maria Martens wordt geruild met het huis met het kadasternummer C773 (zie Voormalig huis C773).

Johanna Maria Martens is geboren te Asten op 02-01-1803 als dochter van Antonie Dirk Martens en Josyna Peeter Aart van Bussel (zie Voormalig huis C773) en zus van bovengenoemde Petronella Martens. Zij is sinds 19-10-1847 weduwe van Joannes Bukkems, geboren te Asten op 01-07-1798 als zoon van Petrus Bukkems en Mechelina van Geffen (zie Dijkstraat 37 en 39), met wie zij op 15-02-1828 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Johanna Maria Martens in het huis met huizingnummer C104:

09

Johanna Maria Martens is op 07-02-1869 te Asten overleden. Het huis komt in eigendom van en bewoning door dochter Mechelina Bukkems, geboren te Asten op 01-06-1834. Zij is op 29-01-1864 te Asten getrouwd met Josephus Driessen, geboren te Asten op 16-05-1836 als zoon van Marcelis Driessen en Antonetta Verhees (zie Voormalig huis F294). Het huizingnummer van het huis is dan C115.

Josephus (Joost) Driessen is op 12-04-1878 te Asten overleden en Mechelina Bukkems vertrekt in 1879 naar Deurne. In 1883 keert zij terug naar Asten en wordt dienstmeid bij Willem van Deursen (zie Bergdijk 11) en Neeltje van der Sijde (zie Voormalig huis G1390). Na 1888 woont zij in de Torenstraat (zie Voormalig huis G1563).

Het huis wordt verkocht aan Theodorus Hoebergen (zie Jan van Havenstraat 18), die het ombouwt tot schuur. Het huis komt verder niet meer in de bevolkingsregisters voor. Op de kadasterkaart rechts zien we nog het restant van het huis met kadasternummer C2053.

Als we de kadasterkaart van 1832 en de topografische kaarten van 1890 en 2015 naast elkaar leggen, zien we eerst nog een huis daarna nog een schuur en daarna niks meer op de plaats van het huis.

10.jpg

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1630 Joost Joosten van Heugten Asten ±1590 Joost Joosten van Heugten Asten ±1590
1662 Leendert Joosten van Heugten Asten ±1615 Leendert Joosten van Heugten Asten ±1615
1691 Johannes Linders van Heugten Asten ±1646 Johannes Linders van Heugten Asten ±1646
1707 Leendert Jansen van Heugten Asten 31-10-1681 Leendert Jansen van Heugten Asten 31-10-1681
Voordeldonck huis 7
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Lindert van Heughten Asten 25-01-1682 weduwe Lindert van Heughten Asten 25-01-1682
1741 weduwe Leendert van Hugten Asten 25-01-1682 Joost Leendert van Hugten Asten 03-08-1712
1746 weduwe Lindert van Hugten Asten 25-01-1682 Joost Leendert van Hugten Asten 03-08-1712
1751 weduwe Leendert van Hugten Asten 25-01-1682 Joost Leendert van Hugten Asten 03-08-1712
1756 Pieter Coolen Asten 23-11-1707 Joost Leendert van Hugten Asten 03-08-1712
1761 Joost Leenders van Hugten Asten 03-08-1712 Joost Leenders van Hugten Asten 03-08-1712
1766 Joost Leenders van Hugten Asten 03-08-1712 Joost van Hugten en Willem Haasen Asten 03-08-1712
1771 weduwe en kinderen Joost van Hugten Asten 28-12-1712 Peter Joost van Hugten Asten 16-10-1738
1776 weduwe en kinderen Joost van Hugten Asten 28-12-1712 Peter Joost van Hugten Asten 16-10-1738
1781 weduwe en kinderen Joost van Hugten Asten 28-12-1712 Peter Joost van Hugten Asten 16-10-1738
1798 Leendert van Heugten Asten 16-10-1736 Leendert van Heugten Asten 16-10-1736
1803 Leendert van Heugten Asten 16-10-1736 Leendert van Heugten Asten 16-10-1736
Kadasternummer C660
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C660 1832-1836 Judocus Lindert van Heugten Asten 03-01-1766
C660 1836-1848 Antonetta Driessen Vlierden 11-09-1771
C660 1848-1855 kinderen van Heugten
C660 1855-1869 Anna Maria Martens Asten 02-01-1803 weduwe Bukkems
C660 1869-1879 Mechelina Bukkems Asten 01-06-1834
C2053 1879 Theodorus Hoebergen Asten 17-10-1850 omgebouwd tot schuur
Voordeldonk
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1836 Judocus Lindert van Heugten Asten 03-01-1766 Antonetta Driessen Vlierden 11-09-1771 12-01-1836
1836-1848 Antonetta Driessen Vlierden 11-09-1771 weduwe van Heugten 20-11-1848
1848-1855 kinderen van Heugten Asten 18-11-1829
1855-1859 Anna Maria Martens Asten 02-01-1803 weduwe Bukkems
C104 1859-1869 Anna Maria Martens Asten 02-01-1803 weduwe Bukkems 07-02-1869
C115 1869-1879 Joost Driessen Asten 16-05-1836 Mechelina Bukkems Asten 01-06-1834 naar Deurne
C115 1879 onbewoond, omgebouwd tot schuur

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2023, 10:47:47

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen