logo

Index


Voormalig huis C669

De huis is in bezit van Wouter Lenaert Maes en we onderzoeken eerst zijn afkomst. Lenaert Maes is gehuwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Walterus Asten ±1615 Asten 07-01-1644
Anthonia Petri
Asten 15-10-1676
2 Henricus Asten ±1617
3 Petrus Asten ±1619 Lierop >1655
4 Antonia Asten ±1621 Asten 12-02-1642
Martinus Dryessen
Asten 09-08-1662
5 Johannes Asten ±1623 Asten ±1644
Antonia
Asten ±1653

Wouter Lenaert Maes bezit een huis op Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 191; 30-09-1642:
Wouter Lenaert Maes, namens zijn vader en zusters, is schuldig aan Jan Janssen ƒ 42,- wegens aankoop van een schop van Jan Janssen en bij hun huis aan Voordeldonk gezet.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 92 verso; 20-05-1651:
Hanrick Lenaert Maes, Peter, zijn broeder, Marten Dryessen man van Teunisken, dogter van Lenaert Maes. Zij verkopen aan Wouter Lenaert Maes, hun broeder, hun deel in de goederen van wijlen hun vader te weten huis, land en groes aen Voordeldonck.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 7 verso; 17-01-1654:
Peeter Leendert Maes, te Lierop en Goyaert Claes Deenen, te Zomeren als momboiren van Dries en Iken, onmondige kinderen van wijlen Jan Lenart Maes gehuwd geweest met Teuniske. Zij verkopen aan Wouter Lenart Maes, oom van de kinderen het deel van de kinderen in een huis, land en groes aan Voordeldonck.

Wouter Lenaert Maes is geboren te Asten rond 1617 en op 07-01-1644 te Asten getrouwd met Anthoni Petri. Het gezin van Wouter Lenaert Maes en Anthoni Petri:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 04-10-1644 Ongehuwd Asten 09-01-1716

Bij de verpondingen van 1662 staat Wouter Lenaerts als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 48 verso:
Wouter Lenards, huijs.

Wouter Lenaerts is op 15-10-1676 te Asten overleden en zijn zoon Wilhelmus wordt volgens de verpondingen van 1680 en van 1707 eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 24:
Willem Wouters.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 3 verso:
Willem Wouters.

Willem Wouters is op 09-01-1716 te Asten ongehuwd overleden en zijn goederen worden verkocht aan Martinus Jan Paulus en daarna getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 145; 16-06-1716:
De kerkmeesters, Johan Draak en Tony Antony Franssen, van de Kerk van Asten laten Marcus Souvee, deurwaarder, de geabbondonneerde en leegliggende goederen van de overledene Willem Wouters, tot verhaal van een kerkrente van de helft van drie peters per jaar, sinds 1696 verschuldigd, verkopen. De verkoop wordt gedaan omdat niemand zich erfgenaam heeft verklaard. De goederen bestaan uit huis, hof, schuur en aangelag aan Vorreldonck 9 lopense, ene zijde Jan Hicxspors, andere zijde weduwe Leendert van Hugten. Op 11-04-1716 worden de goederen, vrij van lasten met uitzondering van de ƒ 0-8-0 jaarlijks. Cijns aan het Huis van Asten, verkocht voor ƒ 265,- aan Martinus Jan Paulus.

Asten Rechterlijk Archief 162; 23-06-1717:
Taxatie van de onroerende goederen van Willem Wouters overleden te Asten. De taxatie is gedaan onder vermelding van Johan Draak. Waarde huis, hof en aangelag aan Vorreldonck 9 lopense, ƒ 300,-, ene zijde Jan Hicxpors, andere zijde weduwe Leendert van Hugten.

Bij de verpondingen staat Martinus Jan Paulus als eigenaar:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 54 verso:
Martinus Jan Paulus. In de bede ƒ 1-12-12.

Enkele jaren daarvoor had Martinus Jan Paulus een akkefietje met Hendrina, de vrouw van Jan Martens:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 131 verso; 16-11-1711:
Interrogatorium voor Jan Martens getrouwd met Hendrina om terzake van iniurie ende diverije door Martinus Jan Paulus gedaan aan Hendrina voorschreven. Te verhoren Jan Willem Pennincx, 53 jaar en Heylke, getrouwd met Wouter Hoefnagels, 53 jaar.
Of zij weten dat zij, in september 1711, geweest zijn ten huize van Wouter Hoefnagels?
Jan Willem Pennincx is daar geweest samen met Jan van Rut, Hendrina, de vrouw van Jan Martens en Martinus Jan Paulus de dag weet hij niet meer.
Heylke bevestigd het bovenstaande verhaal.
Of zij er bij geweest zijn, dat Martinus Jan Paulus in hun aanwezigheid Hendrina heeft verweten dat zij was een diefhegge ende eenen dief?
Jan Willem Pennincx weet niets.
Heylke verklaart dat dit zo is, zij scholden elkaar uit voor dief en dievegge zonder verdere bijzonderheden.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-01-1712:
Jan Marten Doensen getrouwd met Hendrina, aanlegger contra Martinus Jan Paulus, gedaagde. Gedaagde heeft, in september 1711, zonder enige aanleiding, in het bijzijn van verscheidene personen, aanleggers vrouw uitgescholden voor een openbare dieffegge zeggende dat zij hemden heeft gestoolen ten huyse van Harck Tapaloght. Aanlegger vraagt om gedaagde te veroordelen tot het betalen van 100 zilveren ducatons aan den Armen van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 113; 29-02-1712:
Interrogatorium voor Martinus Janssen Paulus om onder eede te verhoren Jan Willem Pennincx, 52 jaar en Jenneke Jan Antonis van Rut, 24 jaar
Of zij niet present zijn geweest, op 5 september 1711, ten huize van Wouter Hoefnagels, herbergier, waar verscheidene woordenwisselingen en verschillen zijn voorgevallen tussen Martinus Jan Paulus en Hendrina Jan Martens?
Jan Willem Pennincx antwoordt bevestigend.
Jenneke Jan Antonis van Rut heeft er wel van gehoord maar zij was al uyt ende ingaende in haer vaders huysinge. Omdat het zolang geleden is, is zij het vergeten.
Of zij hebben gehoord dat Martinus Jan Paulus de voorschreven Hendrina heeft gereprocheert een diefhegge te zijn en gestolen te hebben?
Jan Willem Pennincx verwijst naar zijn verklaring van 16-11-1711.
Jenneke Jan Antonis van Rut weet er niets van, maar heeft wel inuirieuse woorden gehoord zonder echter te weten wie deze gesproken heeft.
Of zij niet weten dat de twee voornoemde personen elkander scholden en noemden dief, schelm, diefhegge en hoer?
Jan Willem Pennincx verwijst naar zijn verklaring van 16-11-1711.
Jenneke Jan Antonis van Rut weet er niets van, maar heeft wel inuirieuse woorden gehoord zonder echter te weten wie deze gesproken heeft.
Zij bevestigen een en ander onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 28-04-1712:
Compareerde, voor schepenen van Geldrop, Johan Marten Doensen, te Asten, welke procuratie geeft aan Meester Hendrick Coolen, advocaat, te Eyndhoven, om namens hem te vervolgen de zaak, reeds te Asten aangevangen, tegen Martinus Jan Pauwels.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 20-06-1712:
Wolphangus Idelet, procureur, aanlegger contra Jan Marten Doensen, gedaagde. Aanlegger heeft gedaagde bijgestaan als aanlegger nomen uxoris tegen Martinus Jan Paulus, als gedaagde. De kosten en verdiensten van deze zaak hebben voor aanlegger bedragen ƒ 28,95. Tot nu toe is hij in de minne nog niet tot betaling kunnen geraken. Opmerking: Er zijn ook enkele bezoeken gedaan aan advocaat Coolen, te Eynthoven.

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 44; 03-09-1712:
Martinus Jansen Paulus geeft procuratie aan Meester Arnoldus Swinckels, advocaat, om namens hem te drijven ende te poursuiveren de procedure die hij, als gedaagde, genoodzaakt is te voeren contra Jan Marten Doensen, getrouwd met Hendrina Jansen in cas van inuirie.

Martinus Jan Paulus is geboren te Asten op 14-03-1681 als zoon van Johannes Paulus en Margaretha Jan Martens (zie Marktstraat 1). Hij is op 29-11-1705 te Asten getrouwd met Margaretha Peter Smits, geboren te Asten op 09-11-1674 als dochter van Petrus Jansen Smits en Johanna Peters (zie Voormalig huis G562). Na het overlijden van Margaretha Peter Smits te Asten op 16-03-1717 is Martinus Jan Paulus hertrouwd op 16-02-1719 te Asten met Peeternel Creemers, geboren te Mielder (Meerlo) op 04-12-1687 als dochter van Joannes Cremers en Petronella:

01

De gezinnen van Martinus Jan Paulus met Margaretha Peter Smits en met Peeternel Creemers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 11-09-1706 Kind Asten ±1722
2 Anna Maria Asten 26-07-1708 Kind Asten ±1708
3 Johannes Asten 21-10-1709 Kind Asten ±1709
4 Johanna Maria Asten 18-12-1710 Asten 28-09-1732
Mathias Jansen
Asten 12-07-1738 dochter Jenneke
5 Johannes* Asten 14-01-1720 Asten 15-11-1750
Catharina Goort Loomans
Asten 19-01-1776
6 Petrus* Asten 04-06-1721 Kind Asten ±1721
7 Franciscus* Asten 06-01-1723 Kind Asten ±1723
8 Franciscus* Asten 09-06-1726 Ongehuwd Asten 18-01-1758
9 Petrus* Asten 20-04-1729 Ongehuwd Asten 15-01-1757

* kinderen uit het tweede huwelijk

Martinus Jan Paulus moet voor zijn werk als handelaar vaak op reis:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 4; 04-01-1714:
Verzoek om Martinus Janssen Paullus, geboren en wonende te Asten, te laten passeren en repasseren. Den selven ons te kennen heeft gegeven dat sijn affairens hem in persoon menigmaal in andere lantschappen, alwaer men voor besmettelijcke siecktens is bedugt, comen te requireren. Soo versoeghte den selven, dewijl wij door godts genade alhier binnen dese heerlijckheyt ende allomme elders van besmettelijcke siecktens sijn bevrijt. Toonder dezes woont in een gezond land.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 105 verso; 06-05-1715:
Martinus en Jan Janssen Paulus hebben aan Jacobus Vissers, te Vessem, coopman van magere beesten, verkocht 72 beesten. Zij verklaren dat al deze beesten gekocht zijn uit gesonde stallen. De koper wil de beesten naar Waelwijck drijven.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 169 verso; 06-04-1716:
Martinus Jansse Paulus verklaart aan Johan van Buyl, coopman, te Tilburgh, verkocht te hebben 50 stuks magere runderbeesten. Ze zijn afkomstig uit een gezonde plaats.

Een voorval waarbij Martinus Jan Paulus is betrokken en waarschijnlijk te maken heeft met de strijd tussen katholieken en gereformeerden, wordt breed uitgemeten. Zijn zus Jenneke Jan Paulus is getrouwd met Jan Janse Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 245; 10-12-1717:
Jan Joost Doense en Josyna, zijn vrouw en Jacob Baassen, ondervorster, verklaren, ter instantie van het officie, dat op woensdagavond, 8 december laatstleden, rond half tien, een roer ofte pistoolscheut is gedaan ontrent 't Merckvelt van Asten, waarop den corporaal met twee soldaten, alhier op commande tot weringe van de moetwilligheden wesende bij de twee eerste deponenten in logies sijn uytgegaan. De tweede deponente verklaart, dan gehoord te hebben, dat er op het Mercktvelt een groot tumult was en dat er geroepen is: "Neemt de soldaten 't geweer af". Hierna is het geweest dat de genoemde commande soldaten weer bij hen in het logement kwamen, in arrest hebbende Martinus Jan Paulus, en dat op dat moment op de deur van hen, deponents, huis, die gegrendelt was met forse geklopt is geworden, zodanig dat de deur is opengesprongen en dat binnen zijn gekomen Jan Jan Paulus en zijn vrouw, Jan Janssen Hoefnagels de jonge, Jan Peeter Smits en de vrouw en Jan de zoon, Margriet, weduwe Jan Paulus en veel meer andere, zowel mans als vrouwen. Zij verklaren verder datter in huys een groot krackeel sondert tselve pertinentelijck te connen verclaren is geweest. De tweede deponente heeft alle devoiren aan moeten wenden tot solveeringe van haar klijn kint. Na afloop van het krakeel bleken de soldaten in hun quartier overrompelt te zijn geworden. Ten bewijze van welck groot gewelt den derde deponent, alhier voor schepenen, heeft vertoont een streen haar getrocken uyt het hooft van de soldaat, genaamt, Baltis, hebbende den corporaal sij uytgetrocken hair hier verbrant ende sijn op den dag van heden alnog te sien dat de gemelten Baltis door het stooten van die vrouwluyden en andere aan sijnen hals is verseert ende alsnog geincomedeert. Waarna het gebeurt is dat de gearresteerde, Martinus Jan Paulus, door het geweld mede uit het huis is geraakt.

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 246 verso; 10-12-1717:
Martien Tuerenbolt, corporaal van de lijfcompagnie van Milort Acbermarle, Mattijs Fray, soldaat in de compagnie van de majoor Salis, onder het regiment van brigadier Schambrie, Baltis Heller, soldaat in de compagnie van capteyn Driesen in het regiment van brigadier Abbedie. Welke, ter instantie van het officie van Asten, uit het garnizoen van 's Hertogenbosch, in opdracht van de Vrouwe van Asten en de regenten, zijn gezonden op commande naar Asten. Zij verklaren dat zij op woensdagavond laatstleden uyt haar logement gegaan sijn om alle tumult en geweldenarijen voor te comen opt afgaan van een scheut. Gecomen opt Merckvelt, alwaar een menigte van volck bij den andere was staande en door een der commande van haar gevraagt sijnde: "Wie schiet daar?". Verklaren zij, deponenten, eenpaarlijk dat daarop Martinus Jansse Paulus riep: "Die soeckt gij!". Waarop de korporaal, deponent, vroeg: "Hebt gij niet geschoten, dan gaat in godtsnamen Uwen wegh". En door een vrouw getrokken om weg te gaan, heeft dit niet mogen helpen, maar integendeel is onder die hoop blijven staan. Door de korporaal is daarop tegen Martinus Janssen gezegd: "Wat hebt dij ons soo spijtig aan te spreken?". Waarop deze zei: "Gaat in duvells name!". Hij is hierop is arrest genomen. Waarop door die samenrottinge van menschen" geroepen is: "Neempt die soldaten 't geweer af" en dat daarop twee personen van die volkeren het geweer van de tweede deponent hebben aangevat, om indien het mogelijk was hem daarvan te ontweldigen. Zijnde bij die accosie den scheyt, die op sijn geweer den snaphaan was afgegaan ende losgesprongen. De andere twee deponenten zijn genoodzaakt geworden de derde deponent te seconderen, hem los te helpen en dan te retireren en de voorschreven gearresteerde mee naar hun kwartier te nemen en daar de deur gegrendelt. Hierna is het gebeurt dat daar op met forse en gewelt is gestoten, zodanig dat de deur opengesprongen zijnde, daardoor een menigte mensen is binnen komen vallen stotende de vrouw van den huysen, die hen wilde keeren, omver. Onder welk getal van mans en vrouwe, die ontelbaar waren eene was die seyde: "Waar is mijn oom?" vattende tegelijck den corporaal met het haar, waarop den derde deponent die keerel heeft aangevat en op de gront gesmeeten en alsnog sijn corporaal ontset. Waarna nog is gebeurt dat verscheyde hem, derde deponent, hebben aangevat en met het haar getrocken. Los zijnde heeft de voornoemde keerel die den korporaal heeft aangevat gehad hem, derde deponent, weer aan zijn haar getrokken, daarbij door verscheidene andere geholpen, zodanig dat zijn hals nog is verseert. Door het geweld van de samenrottende menschen is de gearresteerde, Martinus Janssen Paulus, uit hun handen geraakt en uit het huis gevlucht.

Asten Rechterlijk Archief 28-06-1723:
Of het waar is, dat gedaagde, Jan Jansse Hoefnagels, op 8 december 1717, is gekomen in het huis van Jan Doensen, alwaar Martinus Jan Paulus, door de hier aanwezige soldaten, commando doende, in arrest zat? Dat hij, binnenkomende, gezegd heeft: "Waar is mijn oom?", tegelijk de korporaal vattende met het haar. Gedaagde weet het niet, als hij het gedaan heeft zal hij wel dronken geweest zijn.

Bij de verpondingen van 1737 is Martinus Jan Paulus en in de bewoningslijst over de periode 1736-1746 eigenaar van het huis. Hij woont zelf in het dorp (zie Julianastraat 1) en verhuurt het huis aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 212 verso:
Martinus Jan Paulus.
Huijs, hoff en aangelag op Voordeldonk 3 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 6 Voordeldonk Bewoners nummer 6 Voordeldonk
1736 Martinus Jan Paulus Peeter van de Mortel
1741 Martinus Jan Paulus Hendrik Willem Verdijseldonk
1746 Martinus Jan Paulus Hendrik Willem Verduijseldonk

In 1747 verhuurt Martinus Jan Paulus zijn huis in het dorp aan Wilhelmus Loomans, maar woont in een kamer in het huis:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 146; 11-01-1747:
Martinus Jan Paulus verhuurd aan Wilhelmus Loomans. Een huis, met uitzondering van de kamer, met de neere, schuur, stallinge en hof met verscheidene percelen land en groes in het Dorp. Huurtermijn 6 jaar. De huurder zal jaarlijks 2 vijm dakstro leveren, die de verhuurder zal laten verdekken op huis en schuur. De kamer blijft aan de verhuurder, evenals de hof gelegen bij Frans Canters. Groespacht ƒ 16,- jaarlijks, roggepacht 16 vat jaarlijks. Verpondingen en beden voor rekening huurder.

Martinus Jan Paulus is op 06-05-1750 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 191 verso; 19-11-1750:
Jan Peter Smits momboir over Jenneke, onmondige dochter van Matijs Jansen man van Jennemie Martinusse en een kleinkind van Martinus Jan Paulus en Margrieta Peter Smits alsmede Jan Janse Paulus momboir over Pieter, onmondige zoon van Martinus Jan Paulus en Peternel Cremers alsmede Johannes en Francis, zoons van Martinus Jan Paulus en Peternel Cremers. Zij verkopen aan Johannes Martinus Jansen een huis, hof, aangelag, groes en land 5 lopense op Voordeldonk, ene zijde Joost van Hugten, andere zijde Hendrik Aarts.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vat de verschillende verhuizingen samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 74 folio 27 verso:
Johannis Martinus Janse bij koop 1750.
Drie kinderen en een kintskint van Martinus Janse Paulus bij successie.
Bij koop van executie Martinus Jan Pauls.
Willem Wouters Leonarts uyt huijs, hoffstadt ende aengelegen erffve onder Asten ter plaetse op de Voordeldonq gelegen, groot twee lopenene, ene zijde Jan Andriessen Hickespoors, andere zijde Leonarts Janssen, ene einde de straete, andere einde Willem Wouter Leonarts. XI d.
Die selve uyt de selve panden IIII ½ d. ½ pul.
Die selve uyt de selve II d.
Die selve uyt de selve II ½ d.
Die selve uyt de selve VI d.
Die selve uyt de selve IIII d. oorts.

Zoon Johannes Martinus Jansen is geboren te Asten op 14-01-1720 en is op 15-11-1750 te Asten getrouwd met Catharina Goort Loomans, geboren te Asten op 07-01-1726 als dochter van Godefridus Loomans en Maria Manders (zie Molenweg 23):

01

Het gezin van Johannes Martinus Jansen en Catharina Goort Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronilla Asten 31-08-1751 Asten 10-01-1773
Godefridus Johannes Sauve
Asten 20-10-1828 zie Voormalig huis G521
2 Wilhelmus Asten 13-09-1753 Wuustwezel (B)
3 Anna Catharina Asten 28-05-1755 ±1781
Gerardus Vermeulen
zie Voormalig huis G521
later wonend in Bree (B)

Volgens de bewoningslijst is Johannes Martinus Jansen in de periode 1751-1761 eigenaar van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 6 Voordeldonk Bewoners nummer 6 Voordeldonk
1751 Johannes Jansen Antonie Vreijnse Verleijsdonk
1756 Johannes Jansen Antonie Vreijnse Verleijsdonk
1761 Johannes Jansen Antonie Vreijnse Verleijsdonk

Hij woont in het dorp (zie Voormalig huis G521) en eind 1761 verkoopt Johannes Martinus Jansen het huis aan Jan Aart Smits:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 53 verso; 10-12-1761:
Johannes Jansen man van Catarina Goort Lomans en zijn drie onmondige kinderen met name Pieternel, Willem en Caatje, verkopen aan Jan Aart Smits, de goederen de goederen hem bij transport op 19-11-1750 aangekomen. Een huis, hof en aangelag 5 lopense, ene zijde Joost van Hugten, andere zijde weduwe Hendrik Aarts.

Catharina Goort Loomans is op 01-06-1755 overleden en Johannes Martinus Jansen is op 19-01-1776 te Asten overleden.

Jan Aart Smits is geboren te Asten op 17-09-1733 als zoon van Arnoldus Jansen Smits en Anna Flipsen Warsenberg (zie Voormalig huis C1347). Hij is op 06-05-1759 te Asten getrouwd met Catharina Antoni Lambers, geboren te Deurne rond 1730 als dochter van Antoni Lambers en Adriana Martens:

02

Het gezin van Jan Aart Smits en Catharina Antoni Lambers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 04-10-1760 Kind Asten ±1760
2 Antonius Asten 30-09-1763 Heeze 14-02-1790
Maria Hendrik Maas
Asten 09-03-1825
3 Johannes Asten 15-05-1766
4 Adriana* Asten 10-03-1769
5 Johanna Asten 25-01-1773 Asten 15-02-1801
Wilhelmus Antoni Lomans
Asten 21-01-1844 zie Behelp 1

* wordt ook Catharina genoemd

Jan Aart Smits is op 22-01-1773 te Asten overleden en zijn kinderen ontvangen nog een erfenis van hun grootouders:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 53; 29-09-1777:
Marten Teunissen, op de Moosdijk, te Deurne en Jan Aart Smits zijn aangesteld als voogden over de onmondige kinderen met name Antoni, Jan, Adriaan en Jenneke van Jan Aart Smits en Catarina Teunisse. Jan Aart Smits is enige jaren geleden overleden en heeft gewoond op Voordeldonk. De kinderen zijn voor een kwart deel erfgenaam van hun grootouders, Aart Janse Smits en Anna Warenberg onlangs overleden en gewoond hebbende in de Wolfsberg.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 173 11-03-1778:
Marten Teunisse en Jan Aart Janse Smits als momboiren over Antoni, Jan, Adriaan en Jenneke, onmondige kinderen van Jan Aart Smits en Catarina Teunisse. Jan Aart Smits is voor enige jaren overleden en was een zoon van Aart Janse Smits en Anna Warenberg welke in het afgelopen jaar overleden zijn. De vier kinderen zijn voor een vierde deel erfgenaam van hun grootvader en grootmoeder. Mede compareren: Catarina Teunisse, moeder van de kinderen, Hendrik Aart Smits, te Neerpelt, Willem Aart Smits, Reynier van der Linden getrouwd met Francyn Aart Smits. Ook kinderen en erven van Aart Janse Smits en Anna Warenberg. Zij verdelen de nagelaten goederen er is tot nu toe geen inventaris gemaakt. 1e lot krijgt de weduwe Jan Aart Janse Smits een deel van de roerende goederen (niet veel) en ƒ 150,- uit te betalen door de ontvanger van het 4e lot, Reynier van der Linden, er is al ƒ 100,- betaald ter aflossing van een som aan de kinderen Johannes Jansen. De rest te betalen binnen zes maanden.

Catharina Antoni Lambers is op 10-01-1801 te Asten overleden, daarna wordt hun erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 50; 19-03-1801:
Antonie Jan Smits en Willem Antoni Lomans man van Catharina Smits. Zij verdelen de goederen nagelaten door Jan Aart Smits en Catharina Jan Lamberts, wijlen hun ouders. 1e lot gaat naar Antonie Jan Smits een huis, hof en aangelag op Voordeldonk 5 lopense.

Zoon Antoni Joannes Smits is geboren te Asten op 30-09-1763 en op 14-02-1790 te Heeze getrouwd met Maria Henrici Maas, geboren te Heeze op 10-09-1759 als dochter van Henricus Adrianus Maas en Elisabeth Thijssen Schrijndonk:

03

Het gezin van Antoni Joannes Smits en Maria Henrici Maas:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Adrianus Asten 13-02-1795 Kind Asten 23-07-1798
2 Elisabetha Asten 15-06-1798 Asten 23-01-1824
Joannes van Seccelen
Asten 04-12-1863 zie Voormalig huis D275
3 Catharina Asten 03-05-1801 Ongehuwd Asten 11-02-1830
4 Joanna Maria Asten 30-05-1805 Vlierden 23-02-1743
Henricus Vervoordeldonk
Asten 11-02-1872 zie Bluijssens Broekdijk 13

De bewoningslijst over de periode 1766-1803 en de verpondingen van 1810 vatten de bewoning van de familie Smits in het huis samen:

Jaar Eigenaar nummer 6 Voordeldonk Bewoners nummer 6 Voordeldonk
1766 Jan Aart Smits Jan Aart Smits
1771 Jan Aart Smits Jan Aart Smits
1776 weduwe en kinderen Jan Aart Smits weduwe en kinderen Jan Aart Smits
1781 weduwe en kinderen Jan Aart Smits weduwe en kinderen Jan Aart Smits
1798 weduwe en kinderen Jan Aart Smits weduwe en kinderen Jan Aart Smits
1803 Antonij Smits Antonij Smits

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 95:
Antoni Smits bij deling 1801.
Antoni en Johanna kinderen bij versterf 1801 van.
Catarina Antoni Lambers weduwe Jan Aarts Smits ½.
En Antoni, Jan, Adriaantje en Jenneke en kinderen ½.
Nummer 6 huijs, hof en aangelag 5 lopense.

Antoni Joannes Smits is op 09-03-1825 te Asten overleden en Maria Henrici Maas is op 13-04-1833 te Asten overleden en in het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog op naam van Maria Henrici Maas:

Kadaster 1811-1832; C669:
Huis en erf, groot 03 roede 54 el, noord Voordeldonk, klassen 10.
Eigenaar: weduwe Smits.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de cirkel het huis met daaronder de daarbij behorende kadastergegevens:

04

05

Het huis wordt daarna verkocht aan Petronella Verheijen en het huis is rond 1840 afgebroken. Er rest een bouwland met kadasternummer C1504, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

 

Ook nu is het perceel nog in gebruik als akkerland met op de achtergrond een schuur

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1642 Wouter Lenaert Maas Asten ±1615
1680 Willem Wouters Asten 04-10-1644
1717 Martinus Jan Paulus Asten 14-03-1681
Voordeldonck huis 6
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Martinus Jan Paulus Asten 14-03-1681 Peeter van de Mortel
1741 Martinus Jan Paulus Asten 14-03-1681 Hendrik Willem Verdijseldonk
1746 Martinus Jan Paulus Asten 14-03-1681 Hendrik Willem Verduijseldonk
1751 Johannes Jansen Asten 14-01-1720 Antonie Vreijnse Verleijsdonk
1756 Johannes Jansen Asten 14-01-1720 Antonie Vreijnse Verleijsdonk
1761 Johannes Jansen Asten 14-01-1720 Antonie Vreijnse Verleijsdonk
1766 Jan Aart Smits Asten 17-09-1733 Jan Aart Smits Asten 17-09-1733
1771 Jan Aart Smits Asten 17-09-1733 Jan Aart Smits Asten 17-09-1733
1776 weduwe en kinderen Jan Aart Smits Deurne ±1730 weduwe en kinderen Jan Aart Smits Deurne ±1730
1781 weduwe en kinderen Jan Aart Smits Deurne ±1730 weduwe en kinderen Jan Aart Smits Deurne ±1730
1798 weduwe en kinderen Jan Aart Smits Deurne ±1730 weduwe en kinderen Jan Aart Smits Deurne ±1730
1803 Antonij Smits Asten 30-09-1763 Antonij Smits Asten 30-09-1763
Kadasternummer C669
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C669 1832-1833 Maria Henrici Maas Heeze 10-09-1758 weduwe Smits
C669 1833-1840 Petronella Verheijen Asten 20-01-1794
1840 afgebroken
Voordeldonk
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1825 Antonij Smits Asten 30-09-1763 Maria Henrici Maas Heeze 10-09-1758 09-03-1825
1825-1833 Maria Henrici Maas Heeze 10-09-1758 weduwe Smits 13-04-1833
1833 onbewoond

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 november 2022, 17:03:49

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen