logo

De Vonder Homepagina


Valkenierstraat 2

Marcelis Verleynsdock is eigenaar van een huis op het Rinkveld. Hij is geboren rond 1580 en rond 1608 getrouwd met Jenneken. Hieronder het gezin van Marcelis Verleynsdock en Jenneken:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten ±1610 Asten ±1635
Marten Jan Martens van Rudt
2 Andries Asten ±1612 Asten ±1635
Maria
3 Johannes Asten ±1614 Asten ±1640
Maria Wilbordt Geven

Marcelis Verleynsdonck is rond 1615 overleden en in het archief wordt de nalatenschap van Marcelis Verleynsdonck na het overlijden van Jenneken rond 1636 verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 120 verso; 05-03-1637:
Marten Jan Martens van Rudt man van Meriken, dogter van wijlen Marcelis Verleynsdonck, Jan Marcelis Verleynsdonck, Dryes Marcelis Verleynsdonck. Zij delen de nagelaten goederen van Marcelis Verleynsdonck en Jenneke.
1e lot krijgt Marten Jan Martens van Rudt het half huis aan het Rinckvelt.
2e lot krijgt Jan Marcelis Verleynsdonck de andere helft van het huis aan het Rinckvelt, met de helft van het aangelag, zoals afgepaald naast Dryes Henrick Joachims.
3e lot krijgt Dryes Marcelis Verleynsdonck schuur met aangelegen erf gelegen aen den Boom, aldaer en land aen den Boom 52 1opense.

Marten Jan Martens van Rudt ruilt zijn efenis met die van zijn zwager Andries Ceelen Verlensdonck, zodat de zonen Andries en Johannes beide de helft van het huis op het rinkveld bezitten:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 142; 24-11-1638:
Marten zoon wijlen Jan Martens van Rudth verkoopt aan Andries Marcelissen, zijn zwager, de goederen hem aangekomen van zijn vrouw te weten huis, land, groes, hei, wei op Voordeldonck aan het Rinckvelt. Belast met ƒ 200,- aan het Clooster te Boxtel. 

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 142 verso; 24-11-1638:
Andries Marcelissen verkoopt aan Jan Martens van Rudth, zijn zwager een cijns van ƒ 200,- à 5%. Als onderpand een huis, hof, hofstad, land aan het Rinckvelt 4 lopense, ene zijde Willem Jan Aelbers, andere zijde Jan Marcelis. Kantlijn 08-12-1641 Jan Teunis Henens en zijn mede erfgenaam zijn voor hun ¼e deel van de voorschrevene cijns voldaan. Op 14-12-1642 Andryes Henrick Joachims is voor zijn ¾e deel voldaan.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 142 verso; 24-11-1638:
Andries Marcelissen verkoopt aan Jan Martens van Rudth groes aen den Berckgraeff aen Voordeldonck naast de erfgenamen Jan Henricx. Marge: Meriken Selen bekent mits dezen uyt handen van Andries Marcelissen ƒ 100,- ontfangen te hebben, sijnde de hellichte van de rente van ƒ 200,- hier bevoorens gelooft aen Jan Martens, overleden man van Meriken voorschreven. Ende want de ander hellichte hier bevoorens oock sijn gequeten consenteer oversulcx in volle cassatie 24-12-1653.

Zoon Andries Ceelen Verlensdonck is geboren te Asten rond 1612 en rond 1635 getrouwd met Maria. Hieronder het gezin van Andries Ceelen Verlensdonck en Maria:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marcelis Asten 10-03-1639 Asten 02-08-1670
Jenneken Dirx Teeuwens
Asten 20-10-1719
2 Maria Asten 03-11-1641
3 Francisca Asten 08-11-1644 Asten 31-01-1677
Antonis Vreyns Goorts
Asten 24-06-1679 zie Voormalig huis C602
4 Wilhelmus Asten 22-03-1648 Ongehuwd Asten 09-10-1676
5 Henricus Asten 06-03-1655 Ongehuwd Asten 22-09-1676

Zoon Johannes Ceelen Verlensdonck is geboren te Asten rond 1614 en rond 1640 getrouwd met Maria Wilbordt Geven. Hieronder het gezin van Johannes Ceelen Verlensdonck en Maria Wilbordt Geven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gertruda Asten 26-10-1643
2 Catharina Asten 29-09-1646
3 Johanna Asten 14-03-1649 Ongehuwd >1689
4 Marcelis Asten 24-06-1651 Asten 19-11-1674
Margaretha Vrengs
Asten 20-10-1719
5 Heylgundis Asten 04-11-1653

Zowel Andries als Johannes stellen hun bezit op het Rinkveld geregeld als borg:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 94; 11-07-1640:
Jan Marcelissen Verleynsdonck verkoopt aan Frans Andryes Reynders van Rudth een cijns van ƒ 150,-. Als borg een huis, hof land enzovoort aent Rinckvelt 3 lopense, ene zijde het Convent van Bynderen, andere zijde Dryes Marcelissen, andere einde Willem Jan Aelbers.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 139; 04-07-1641:
Jan Selen Verleynsdonck verkoopt aan Anthonis Canters een cijns van ƒ 150,- à 6%. Als onderpand een huis, hof, aangelag en land aent Rinckvelt, ene zijde Dryes Selen, andere zijde het Convent van Bynderen.

Tijdens een epidemie van dysenterie zijn vele familieleden overleden; Johannes Ceelen Verlensdock is op 18-12-1875 te Asten overleden, zijn vrouw Maria Wilbordt Geven is op 21-09-1676 te Asten als Maria Jan Zeelen overleden. Andries Ceelen Verlensdonck is op 26-09-1676 te Asten overleden en de borg wordt enkele jaren later opgeëist:

Asten Rechterlijk Archief 146; 11-10-1680:
Jenneke weduwe van Jan Andriessen van Rut, als evictrice vonnis 11-09-1680 verkoopt van de kinderen en erven Jan Seelen Verleynsdonck, een huis, hof, hofstad en aangelag aan het Rynckvelt 3 lopense. Belast met ƒ 9,- jaarlijks ten laste van Jan Marselis Verleynsdonck en ten behoeve van Frans Andries Reynders van Rut op 11-07-1640 schepenen Asten. Koper Jenneke weduwe van Jansen van Rut voor ƒ 392,-.

Volgens de verpondingen van 1680 is Hendrick Rinckvelt de bewoner:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 21 verso:
Henderick Rinckvelt.

De kinderen van Johannes Ceelen Verlensdonck verdelen onderling de erfenis en verkopen het later door aan Hendrixken Hendriks onder condities van bovengenoemde borgbrief:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 138 verso; 19-11-1682:
Jenneken Jansen geassisteerd met Nicolaes Wilbordts verkoopt aan Marcelis Jansen, haar broeder, haar deel in de nagelaten goederen van Jan Marcelis en Maria Wilbordt Geven, hun ouders. De goederen zijn gelegen op het Rinckvelt en waren onlangs bewoond door de koper en Hendrick Rinckvelt. Koopsom ƒ 120,- waarvan ƒ 60,- à 5%.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 73 verso; 05-09-1689:
Marcelis Jansen Verlensdonck en Jenneke Jansen Verlensdonck verkopen aan Hendrixken, dogter van Hendrick Rinckvelt, Hendrick is ook aanwezig, een huis, hof en aangelag aan het Rinckvelt 3 lopense, ene zijde het Convent van Bynderen, andere zijde Antonis Vreynsen, andere einde Jan Peeters.

De achternaam Rinckvelt komt in de doop-, trouw- en begraafboeken van Asten niet voor en betreft vermoedelijk Hendrick Bastiaens. Hij is getrouwd met Catharina (Lyn) en ze hadden een dochter Handerske, geboren te Asten op 06-03-1659.

Asten Rechterlijk Archief 145; 10-12-1689:
Condities en voorwaarden waarop Jenneken weduwe van Jan Andriessen van Ruth, na voorgaande evictie, wil verkopen. Een huis, hof en aangelag aan het Rinckvelt. Reegenooten volgens schepenbrief op 11-07-1640. Ene zijde het Convent van Bynderen, andere zijde Andries Marcelis, andere einde Willem Jan Aelberts. Men zal deze goederen verkopen om daaraan te verhalen ƒ 150,- achterstel en de kosten van evictie. Het surplus zal komen aan degene die daartoe gerechtigd zijn. Jan Andriessen wordt koper voor ƒ 300,- en ƒ 47,- onkosten.

De erfenis van Andries Ceelen Verlensdonck wordt daarna verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 133; 01-03-1690:
Marcelis Andriessen Verlensdonck, Antonis Vreyns Goorts man van Freynske Andriessen Verlensdonck. Zij verdelen de nagelaten goederen van Andries Verlensdonck en Maria, wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Marcelis een huis, schuur, schop opt Rinckvelt 3½ lopense, ene zijde en einde Flips Dielis, andere zijde Jenneken van Rut, andere einde de straat; land op de Lensdonck naast de weduwe Scenaerts; land Vrouwkens nieuvelt aent Rinckvelt 4 lopense naast de weduwe Scenaerts; land en groes ter plaatse voorschreven 3 lopense naast Jenneke van Rut; wei en hooiland ontrent 't Palmbroeck 5 lopense naast het Convent van Bynderen. Belast met de helft van ƒ 400,- aan het Convent van Boxtel de helft van 5 gulden en enige stuivers jaarlijks aan de Heilige Geest, alhier.
2e lot krijgt Antonis het timmerhuiske met geheel peert; land aen den Meyboom 3 1⁄2lopense naast de kinderen Dirck Baeckermans; land over de straat 1 lopense naast Hendrick Vervoordeldonck; land en groes aen de Meyboom naast Jan Baeckermans; land aen Vordeldonck 5 copse naast de kinderen Joost Laurenssen; land 1 1⁄2 lopense naast Jan Verhindert; dries en hooiland 2 lopense naast Marten Jan Teunis; beemd 3 1⁄2 lopense naast de kinderen Marcelis Claessen Berckers; groes in de Bleeck 1⁄2 lopense naast Tijs de Groot; groes als voor 1 1⁄2 lopense naast. Belast met: de helft van ƒ 400,- aan het Convent van Boxtel; de helft van 5 gulden en enige stuivers per jaar aan de Heilige Geest, alhier; 8 stuiver per jaar aan de Heer van Asten; 4 stuiver per jaar aan rentmeester Hurnius. Marge: Copie gemaakt voor Maria Verleysdonck op 03-02-1785.

Zoon Marcelis Andriessen Verlensdonck is geboren te Asten op 10-03-1639 als zoon van Andries Ceelen Verlensdonck en Maria. Hij is op 02-08-1670 te Asten getrouwd met Jenneken Dirx Teeuwens, geboren te Asten op 15-11-1643 als dochter van Johannes Dirx en Elsbena:

Marcelis Driessen et Jenneke Dirx; Joost de Coopman et Migiel Jacobs van de Cruys.

Getrouwd Marcelis Driessen en Jenneke Dirx; getuigen Joost de Coopman en Migiel Jacobs van de Cruys.

01

Het gezin van Marcelis Andriessen Verlensdonck en Jenneken Dirx Teeuwens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Nicolaas Asten ±1672 Asten 11-09-1703
Elisabeth Jansen
Asten 01-05-1729
2 Maria Asten ±1678 Ongehuwd
3 Godefridus Asten ±1680 Asten 29-04-1714
Henrica Hendricks Roymans
Asten 18-09-1750
4 Dirske Asten ±1682 Ongehuwd Asten 15-05-1756

Volgens de verpondingen van 1713 woont Marcelus Andriessen in het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 48 verso:
Marcelus Andriessen. In de bede ƒ 2-15-12.

Marcelis Andriessen Verlensdonck is op 20-10-1719 te Asten overleden en zijn kinderen verdelen de erfenis, waarbij Goort Marcelis Verleysdonk in het huis komt te wonen:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 5; 16-09-1723:
Dirske Marcelis verkoopt aan Goort Marcelis, haar broeder, haar ¼e kindsdeel in huis, hof, schop, schuur, aangelag, land en groes aan Vordeldonck. Belast met: 1⁄4e van ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 25,-. Lasten ƒ 15,62.

Zoon Goort Marcelis Verleysdonk is geboren te Asten rond 1680 als zoon van Marcelis Andriessen Verlensdonck en Jenneken Dirx Teeuwens. Hij is op 29-04-1714 te Asten getrouwd met Henrica Willem Roymans, geboren te Asten rond 1694 als dochter van Willem Laurenssen Roymans en Heylke Andriessen van Ruth (zie Oostappensedijk 36):

02

Het gezin van Goort Marcelis Verleysdonk en Henrica Willem Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 05-03-1715 Kind Asten ±1715
2 Maria Asten 24-12-1717 Kind Asten ±1717
3 Johannes Asten 24-12-1717 Kind Asten ±1717
4 Antonius Asten 20-08-1718 Asten 20-09-1744
Johanna Willems van Neerven
Asten 20-04-1748
Jenneke Janse Verhindert
Asten 27-08-1781 zie Rinkveld 1
5 Helena Asten 15-03-1720 Vlierden 12-02-1747
Paulus Coninx
Vlierden 07-01-1801
6 Marcellus Asten 17-05-1722 Kind Asten ±1722
7 Johannes Asten 09-09-1725 Kind Asten ±1725
8 Petrus Asten 08-04-1728 Bergeijk 07-12-1766
Elisabeth van Poppel
Eindhoven 11-09-1822

Volgens de verpondingen en de bewoningsgeschiedenis is Goort Marcelis eigenaar en bewoner:

Verpondingen 1737 Voordeldonk XIV-61 folio 102:
Goort Marcelis.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense In de bede ƒ 2-15-12.

Jaar Eigenaar nummer 12 Voordeldonck Bewoners nummer 12 Voordeldonck
1736 Goort Marcelis Goort Marcelis
1741 Goort Marcelis Goort Marcelis
1746 Goort Marcelis Goort Marcelis

Henrica Willem Roymans is rond 1748 overleden en uit het onderstaande kunnen we opmaken dat Goort Marcelis getrouwd was met Hendrien Hendrik Willem Roymans:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 265; 10-12-1749
Hendrik Willem Roymans, te Deurne, Goort Marcelis Verleysdonk, getrouwd geweest met Hendrien Willem Roymans namens zijn kinderen, Antoni, Jan, Helena en Peeter, waarvan mede aanwezig is Antoni Goorts namens de andere kinderen. Peter Martens getrouwd geweest met Jenneke Willem Roymans namens zijn kinderen, Martinus, Dirk, Catarina, Helena, Jenneke en Pieternel, aanwezig is Martinus Peter Martens, namens de andere kinderen, Aart Frans Slegers getrouwd met Jennemaria Willem Roymans, Laurens Roymans. Allen kinderen en erven van Willem Roymans en wijlen Helena, weduwe Hendrik van Mierlo. Omdat de vader door zijn hoge ouderdom niet in staat is om zichzelf te helpen en ook zijn memorie niet meer ten volle bezit en daardoor voortdurend hulp en zorg nodig heeft. Men heeft nu geaccordeerd dat allen, ten behoeve van Laurens Roymans, afzien van de erfenis en dat deze verder de zorg blijft dragen voor hun vader en grootvader tot na diens overlijden. Ook neemt hij alle schulden en lasten op de boedel staande over, zodat geen der comparanten nog aansprakelijk is.

Goort Marcelis Verleysdonk is op 16-09-1750 te Asten overleden en bij de verdeling van de erfenis komt het huis in handen van zoon Antoni Goort Verleysdonk:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 60 verso; 27-12-1751:
Jan Goort Verleysdonk, Paulus Coninx getrouwd met Helena Goort Verleysdonk, te Vlierden, Peter Goort Verleysdonk, te Gestel, bij Eyndhoven. Kinderen en erven van Goort Marcelis Verleysdonk en Hendrien. Zij renuntieren van hun kindsdeel in de nagelaten goederen van hun ouders en laten dit over aan Antoni Goort Marcelis Verleysdonk mits deze de schulden en lasten van de boedel betaald. Antoni neemt een en ander aan.

Volgens het huizenquohier over de periode 1751-1761 woont Antoni Goort Verleysdonk eerst in het huis, maar verhuurt hij later dit huis en verhuist naar een nieuw nabijgelegen huis (zie Rinkveld 1):

Jaar Eigenaar nummer 12 Voordeldonck Bewoners nummer 12 Voordeldonck
1751 erfgenamen Goort Marcelis Antoni Verleijsdonk
1756 Antoni Goort Verleijsdonk Andries Nigt
1761 Antoni Goort Verleijsdonk Andries Verheijen

In 1765 worden de goederen van Antoni Goort Verleysdonk geëxecuteerd en getransporteerd naar Wouter Lomans (zie ook Rinkveld 1):

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 182; 26-09-1765:
Hendrik de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke goederen, te 's-Hertogenbosch, laat executeren de goederen van Antoni Verleysdonk, om daaraan te verhalen het kapitaal en achterstel, sinds 1759, van een rente van ƒ 2-12-0 jaarlijks. Aan Peter Canters wordt verkocht een huis en een klein huiske met de hof en aangelag 2 lopense. Op 31-09-1765 worden deze goederen getransporteert aan Wouter Lomans voor ƒ 378,-.

Het gezin van Wouter Lomans en Maria van Horick staat beschreven in Rinkveld 1 en volgens het huizernquohier over de periode 1766-1771 is hij tot zijn overlijden in 1771 eigenaar en deels ook bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 12 Voordeldonck Bewoners nummer 12 Voordeldonck
1766 Wouter Loomans Wouter Loomans
1771 Wouter Loomans Jan Wilbert Berkers

Na zijn overlijden op 08-01-1771 te Asten, erft zoon Willem Wouter Loomans de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 137 verso; 03-02-1772:
Staat en inventaris opgemaakt door Pieter Koopmans, op Heusden en Jan Gerrit van Horick, wonende te Someren als wettige voogden over Willem, onmondige zoon van Wouter Lomans en Maria Janse van Horick, beiden overleden. Onroerende goederen De goederen die Wouter Lomans heeft gekocht op 31-09-1765 een huis en een klein huiske met hof en aangelag aaneengelegen 2 lopense.

Het gezin van Willem Lomans en Cornelia van Vlierden is eerder beschreven (zie Rinkveld 1) en het huizenquohier over de periode 1776-1803 laat zien dat hij of zijn weduwe eigenaar en soms ook bewoner was:

Jaar Eigenaar nummer 12 Voordeldonck Bewoners nummer 12 Voordeldonck
1776 Willem Wouter Lomans Willem Wouter Lomans
1781 Willem Wouter Lomans Hendrik Jansen
1798 Willem Wouter Lomans Marcelis Roijmans
1803 weduwe Willem Lomans Martinus Lijsten

Het kleine huis wordt verkocht aan Geertruy Vermeulen:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 151, 11-01-1804:
Francis Koolen en Willem Koopmans als voogden over Jan, zoon Willem Wouter Loomans en Cornelis Janse van Vlierden. Willem van den Eerenbeemt getrouwd met Jennemaria Willem Wouter Loomans, Wouter Willem Loomans. Zij verkopen aan Geertruy Vermeulen, weduwe Antony van den Boom het klein huisje met de helft van het aangelag 3 lopense, 46 roede, waarvan de andere helft met het grote huis is verkocht, koopsom ƒ 130,-.

Gertrudis Vermeulen is geboren te Heijthuizen op 19-11-1748 als dochter van Godefridus Vermeulen en Helena van de Schoor. Zij is op 28-08-1772 te Helden getrouwd met Joannes Leijsten, geboren te Sevenum op 18-03-1748 als zoon van Mathias Leijsten en Teresia van Enckevoort. Zij verkregen voor het huwelijk op 29-07-1772 dispensatie uit Rome voor 1e en 2e graad van bloedverwantschap. Broer Peter Leijsten, geboren te Sevenum op 08-09-1751, is bij het huwelijk getuige.

Het gezin van Gertrudis Vermeulen en Joannes Leijsten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Helden 14-11-1772 Kind Helden 28-12-1772
2 Agnes Helden 04-06-1774 Asten 24-02-1811
Peter Thomas Hendriks
Asten 01-04-1836 zie Kloostereind 2
3 Gertrudis Helden 24-10-1775 Asten 11-02-1798
Arnoldus van den Eijnden
Asten 15-09-1836
4 Martinus Helden 25-08-1777 Asten 22-02-1802
Maria Hendrik Heynen
Deurne 20-12-1841 Liessel

Na het overlijden van Joannes Leijsten rond 1778 is Gertrudis Vermeulen te Sint Huibrechtslille rond 1880 hertrouwd met Antonius van den Boomen en Antonius van den Boomen is op 10-09-1794 te Asten overleden. Zoon Martinus Lijsten was rond 1805 de bewoner van het huis en na het overlijden van Geertruy Vermeulen te Asten op 11-01-1809 wordt de erfenis verdeeld en krijgen Arnoldus en Agnes het huis:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 08-02-1809:
Martinus Jan Leysten, Arnoldus van den Eynden man van Geertruy Jan Leysten en Angenes Jan Leysten. Zij verdelen de goederen, hen aangekomen van Geertruy Marte Vermeulen weduwe van Antony van den Boom en tevoren weduwe van Jan Leysten.
1e lot krijgt Martinus Leysten ƒ 100,- uit te keren door de ontvangers van het 2e lot.
2e lot krijgt Arnoldus van den Eynden en Angenes Jan Leysten een huis en erf oud nummer 153, nieuw nummer 157.

Dochter Geertrudis Johanna Lijssen is geboren te Helden op 24-10-1775 en op 11-02-1798 te Asten getrouwd met Arnoldus Johannes van den Eijnden is geboren te Vlierden op 28-09-1771 als zoon van Johannes van den Eijnden en Maria van der Putten (zie Voormalig huis B68):

03

Het gezin van Arnoldus Johannes van den Eijnden en Gertrudis Johanna Lijssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 22-11-1798 Kind Asten ±1798
2 Johanna Maria Asten 03-09-1800 Asten 28-01-1825
Peter Bots
Asten 21-04-1864 zie Rinkveld 2
3 Gertrudis Asten 01-05-1802 Asten 26-01-1838
Mathijs Meulendijks
Deurne 01-07-1844 Kerkeind te Deurne
4 Antonia Asten 22-12-1803 Kind Asten 10-05-1805
5 Antonia Asten 22-08-1805 Kind Asten 09-06-1807
6 Catharina Asten 01-08-1807 Asten 15-04-1831
Joannes Geboers
Asten 17-07-1861 zie Valkenierstraat 4
7 Henrica Asten 19-10-1809 Asten 24-04-1846
Arnoldus van Loon
Asten 16-07-1872 zie Rinkveld 1
8 Wilhelmine Asten 13-07-1813 Kind Asten 24-01-1815
9 Joannes Asten 06-02-1817 Kind Asten 21-02-1824
10 Antonie Asten 17-10-1819 Someren 05-05-1852
Catharina van Houts
Asten 05-01-1885

Gertrudis Johanna Lijssen is op 15-09-1836 te Asten overleden en Arnoldus Johannes van den Eijnden is te Asten op 07-08-1852 overleden. De kinderen van de familie van den Eijnden zijn vrijwel allemaal in de buurt van het ouderlijk huis op het Rinkveld blijven wonen.

In het notarieel archief worden Geertruij en Agnes nog als eigenaren genoemd:

Notarieel Archief 34-20 Asten 16-05-1811:
Peter Thomas Hendriks man van Agnes Leijten, Arnoldus van den Eijnden man van Geertruij Leijsten, Arnoldus van den Eijnde huijs en erve gelegen het Rincvelt nummer 157.

Agnes Leijsten woont op het Kloostereind en Arnoldus van den Eijnden is volgens het kadaster over de periode 1811-1832 eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C207:
Huis en erf, groot 02 roede 65 el, Rinkveld, klassen 9.
Eigenaar: Arnoldus van den Eijnde.

Hieronder de kadasterkaart met daarop het huis en daaronder de kadastergegevens van het betreffende huis van Arnoldus Johannes van den Eijnden:

04

05

In het ouderlijk huis blijft wonen zoon en nieuwe eigenaar Antonie van den Eijnden, geboren te Asten op 17-10-1819. Hij is op 05-05-1852 te Someren getrouwd met Maria Catharina van Houts, geboren op 20-07-1818 te Someren als dochter van Pieter van Houts en Anna Maria Bax. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C55 later veranderd in C59:

06

Catharina van Houts overlijdt te Asten op 13-08-1879 en bij een verbouw rond 1880 krijgt het huis kadasternummer C2091, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

 

 

Antonie van den Eijnden overlijdt te Asten op 05-01-1885. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-11-1886 verkopen de kinderen van Antonie van den Einden vee, landbouw- producten en landbouwgereedschappen en in diezelfde krant van 02-07-1887 verpachten ze 1½ hectare rogge:

07 08

In het bevolkingsregister over de periode 1879-1890 zien we dat zoon Arnoldus van den Eijnden, geboren te Asten op 28-12-1853, het huis heeft overgenomen. Hij is op 30-01-1891 te Asten getrouwd met Petronella Verberne, geboren te Asten op 03-09-1862 als dochter van Johannes Verberne en Wilhelmina Segers (zie Voormalig huis G92). Het huis heeft dan huizingnummer C55:

09

In de bevolkingsregisters van 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer C52, C51, C45 en C32, waarbij het laatste ook bekend staat als Rinkveld 3:

10

Arnoldus van den Eijnden is op 21-05-1921 te Asten overleden en Petronella Verberne is te Asten op 17-06-1944 overleden en hieronder de overlijdensakte van Arnoldus van den Eijnden en het bidprentje van Petronella Verberne:

11 12

Hun dochter Wilhelmina van den Eijnden, geboren te Asten op 06-11-1894, is daarna in het huis komen wonen. Zij is op 03-05-1929 te Asten getrouwd met de nieuwe eigenaar Antonius Mennen, geboren te Asten op 18-07-1894 als zoon van Johannes Mennen en Hendrica Berkers (zie Kasteellaan 6 tot en met 8). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 zijn Antonius Mennen en Wilhelmina van den Eijnden de bewoners van het huis op Rinkveld 3:

13

Wilhelmina van den Eijnden is op 17-12-1944 te Asten overleden en Antonius Mennen is te Geldrop op 21-03-1961 overleden. Hieronder de overlijdensakte van Wilhelmina van den Eijnden en het bidprentje bij het overlijden van Antonius Mennen:

14 15

Dochter Henrica Noldina (Rica) Mennen, geboren te Asten op 24-04-1930, heeft voor haar vader gezorgd en is in het huis blijven wonen. Zij is getrouwd met Antonius (Antoon) van Eijk, geboren op 21-03-1924 te Liessel als zoon van Ludovicus van Eijk en Francina Franssen. Antonius (Antoon) van Eijk is op 07-04-2007 te Asten overleden en Henrica Noldina (Rica) Mennen is op 11-05-2014 te Asten overleden. Op haar bidprentje staat nog vermeld dat zij tot op hoge leeftijd op de boerderij op het Rinkveld heeft gewoond:

16

Ook nu nog woont er op de plaats van het uit 1959 daterende huis op de Valkenierstraat 2 nog een nazaat van de familie van Eijk:

17

Overzicht bewoners

Hoeve op Rinckveld
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1610 Marcelis Verleijnsdonck Asten ±1580 Marcelis Verleijnsdonck Asten ±1580
1637 Andries Goorts Verlensdock Asten ±1612 Andries Goorts Verlensdock Asten ±1612
1680 Marcelis Andries Verleijsdonck Asten ±1640 Marcelis Andries Verleijsdonck Asten ±1640
Voordeldonck huis 12
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Goort Marcelis Asten ±1680 Goort Marcelis Asten ±1680
1741 Goort Marcelis Asten ±1680 Goort Marcelis Asten ±1680
1746 Goort Marcelis Asten ±1680 Goort Marcelis Asten ±1680
1751 erfgenamen Goort Marcelis Antoni Verleijsdonk Asten 20-08-1718
1756 Antoni Goort Verleijsdonk Asten 20-08-1718 Andries Nigt Asten 14-12-1690
1761 Antoni Goort Verleijsdonk Asten 20-08-1718 Andries Verheijen Asten 14-12-1690
1766 Wouter Loomans Asten 03-03-1729 Wouter Loomans Asten 03-03-1729
1771 Wouter Loomans Asten 03-03-1729 Jan Wilbert Berkers
1776 Willem Wouter Lomans Asten 11-04-1753 Willem Wouter Lomans Asten 11-04-1753
1781 Willem Wouter Lomans Asten 11-04-1753 Hendrik Jansen
1798 Willem Wouter Lomans Asten 11-04-1753 Marcelis Roijmans
1803 weduwe Willem Lomans Someren 07-09-1742 Martinus Lijsten Helden 25-08-1777
Kadasternummer C207
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C207 1832-1852 Arnoldus van den Eijnden Vlierden 28-08-1771
C207 1852-1880 Antonius van den Eijnden Asten 17-10-1819
C2091 1880-1885 Antonius van den Eijnden Asten 17-10-1819 verbouw
C2091 1885-1938 Arnoldus van den Eijnden Asten 28-12-1853
Rinkveld 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1832 Arnoldus van den Eijnde Vlierden 28-09-1771 Geertruij Lijsten Helden 24-10-1775 07-08-1852
1852-1859 Antonie van den Eijnden Asten 17-10-1819 Catharina van Houts Someren 20-07-1818
C55 1859-1869 Antonie van den Eijnden Asten 17-10-1819 Catharina van Houts Someren 20-07-1818
C59 1869-1879 Antonie van den Eijnden Asten 17-10-1819 Catharina van Houts Someren 20-07-1818 13-08-1879
C55 1879-1890 Antonie van den Eijnden Asten 17-10-1819 05-01-1885
C52 1890-1900 Arnoldus van den Einden Asten 28-12-1853 Petronella Verberne Asten 03-09-1862
C51 1900-1910 Arnoldus van den Einden Asten 28-12-1853 Petronella Verberne Asten 03-09-1862
C45 1910-1920 Arnoldus van den Einden Asten 28-12-1853 Petronella Verberne Asten 03-09-1862
C32 1920-1930 Arnoldus van den Einden Asten 28-12-1853 Petronella Verberne Asten 03-09-1862 21-05-1921
3 1930-1938 Antonius Mennen Asten 18-07-1894 Wilhelma van den Eijnden Asten 06-11-1894

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 7 april 2023, 09:28:01

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen