logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C194

Volgens het huizenquohier over de periode 1736-1751 is Peter Janse van de Vorst (zie Achterbos 9) eigenaar en zwager Joost Philippsen van Heugten en later zijn schoonzoon Peter Cornelis de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 14 Voordeldonck Bewoners nummer 14 Voordeldonck
1736 Peeter van den Agterbosch Joost Philippsen
1741 kinderen Peter van den Agterbosch kinderen Peter van den Agterbosch
1746 kinderen Peter Janse van de Vorst Peter Cornelis
1751 kinderen Peter Janse van de Vorst Peter Cornelis

Peter van den Achterbos overlijdt te Asten op 23-03-1742 en zijn kinderen blijven eigenaar van het huis, waarin Peter Cornelis sinds het huwelijk op 24-01-1740 als man van Johanna Peters van de Vorst woont. Bij de verpondingen in 1742 zijn de kinderen eigenaar en is Peter Cornelisse bewoner:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 178 verso:
Nu Joost Gerrit Kerkers bij transport 12-01-1753 en ¼ nomine uxoris. Nu Meggel, Francijn, Joost Gerrit Kerkers, als in huwelijk hebbende Maria dogter van den ondergetekende en Peter Cornelis in huwelijk hebbende Jenneke te zaamen kinderen van Peter Janse van der Vorst bij versterff 23-03-1742 voor ¼ bij transport 13-06-1747 van Meggel ¼. Dus nu Peter Cornelis voor de helft. Huijs, hoff en aangelag 8 lopense.

Peter Peter Cornelis is geboren te Asten op 21-12-1712 als zoon van Peter Cornelis en Maria Jan Andriessen (zie Hoekstraat 4). Hij is op 24-01-1740 te Asten getrouwd met Johanna Peters van de Vorst, geboren te Asten op 27-02-1721 als dochter van Petrus Jansen van de Achterbos en Johanna van Heughten (zie Achterbos 9):

Het gezin van Peter Peter Cornelis en Johanna Peters van de Vorst:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelius Asten 26-02-1741 Asten 22-08-1779
Joanna Dielis van de Leensel
Asten 20-04-1824 zie Leensel 22
2 Maria Asten 11-12-1743 Asten 30-01-1780
Hendrik Laurens Roymans
Asten 30-10-1812 zie Voormalig huis C558
3 Petrus Asten 17-12-1745 Ongehuwd Liessel 09-08-1814 *
4 Johanna Asten 13-05-1747 Kind Asten 04-02-1749
5 Johannes Asten 04-05-1753
6 Franciscus Asten 18-10-1754 Kind Asten 16-12-1754
7 Antonius Asten 21-01-1756 Kind Asten 16-05-1756
8 Francisca Asten 17-09-1757 Ongehuwd Asten 23-07-1833 * en **
9 Petronilla Asten 10-01-1760

*  zoon Petrus en dochter Francisca krijgen toestemming om naar Liessel te gaan

Asten Rechterlijk Archief 132a; 15-01-1810:
Ontlastbrief voor Pieter en Francyna Peter Cornelissen ten behoeve van Liessel en andere plaatsen.

**  haar neef Joost Peters, zoon van Cornelius Peters en Joanna Dielis van de Leensel is aangever bij het overlijden

Zus Meggel Peters van de Vorst verkoopt vlak voor haar overlijden haar aandeel in het huis aan haar zwager Peter Cornelissen:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 70 verso; 13-06-1747:
Meggel Peters van de Vorst op het Rinkvelt, verkoopt aan Peter Cornelisse ¼e deel in huis, hof en aangelag met land en groes aan het Rinkvelt 24 lopense. Haar aangekomen van wijlen haar ouders en bewoond door Peter Cornelissen. Belast met ¼e deel, is ƒ 50,- aan de kinderen Joost Jan Wilbers. Koopsom ƒ 25,-.

Peter Cornelissen verkoopt zijn deel in het huis aan Joost Gerard Kerkers, die gehuwd is met zus Maria van zijn vrouw Johanna Peters van de Vorst:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 1; 12-01-1753:
Peter Cornelis man van Jenneke van de Vorst, Peter Tielen gehuwd met Francyn van de Vorst, wonende te Vlierden, verkopen aan Joost Gerrit Kerkers, de eerste de helft en de tweede ⅓e deel dus samen ¾e deel onverdeeld in een huis, hof en aangelag het Rinkveld 8 lopense, ene zijde Goort en Laurens Janse, andere zijde weduwe Joost van Hugten.

Joost Gerard Kerkers is vanaf dat moment eigenaar, maar woont in het ouderlijk huis in de Wolfsberg (zie Voormalig huis E836) en Peter Cornelisse blijft het huis bewonen:

Jaar Eigenaar nummer 14 Voordeldonck Bewoners nummer 14 Voordeldonck
1756 Joost Kerkers Peter Cornelis
1766 Joost Kerkers Peter Cornelis
1776 Joost Kerkers Peter Cornelis

Johanna Peters van de Vorst is op 19-07-1761 te Asten overleden.

Eigenaar Joost Gerard Kerkers is geboren te Asten op 04-07-1700 als zoon van Gerard Faes Kirckels en Johanna Jansen (zie Voormalig huis E836). Hij is op 19-10-1738 te Asten getrouwd met Maria Peters van den Agterbosch (ook genoemd van de Vorst), geboren te Asten op 20-06-1709 als dochter van Petrus Jansen van de Achterbos en Johanna Van Heughten (zie Achterbos 9):

01

Het gezin van Joost Gerard Kerkers en Maria Peters van de Vorst:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 02-09-1739 Asten 22-02-1767
Catharina Stevens
Asten 18-05-1815 zie Voormalig huis E836
2 Petrus Asten 03-09-1741 Asten 11-02-1781
Agnes Andreas Verheijen
Asten 26-07-1820 zoon Joannes
3 Johannes Asten 30-10-1742 Kind Asten ±1742
4 Judocus Asten 17-03-1744 Kind Asten ±1744
5 Johannes Asten 23-05-1751 Ongehuwd Asten 20-12-1827

Joost Kerkers is op 08-06-1776 te Asten overleden en Maria Peters van de Vorst is op 30-08-1783 te asten overleden. Volgens het archief van Asten erft hun jongste zoon Jan het huis:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 168; 11-12-1783:
Gerrit Kerkers, Peter Kerkers en Jan Kerkers. Kinderen en erven van Joost Kerkers en Maria van de Vorst, beiden overleden, gewoond hebbende op de hoeve de Polder. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Jan een huis nummer 14, schuur, stal, hof en aangelag aan het Rinkvelt, op Voordeldonk, 8 lopense, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde Jan van Hugten.

Ook in de verpondingslijst van 1810 staat Jan Joost Kerkers als eigenaar en bewoner:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 101:
Jan Joost Kerkers bij deling 11-12-1783.
Maria van de Vorst weduwe Joost Kerkers ½ nu Gerrit, Peter en Jan de kinderen de anderen ½ bij versterf 1776. De kinderen geheel bij versterf 1783.
Nummer 14 huijs, hof en aangelag 8 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 14 Voordeldonck Bewoners nummer 14 Voordeldonck
1781 weduwe en kinderen Joost Kerkers Peter Cornelis
1798 Jan Joost Kerkers Peter Cornelis
1803 Jan Joost Kerkers Peter Cornelis

Bewoner Peter Peter Cornelis is op 18-02-1806 te Asten overleden.

In het kadaster over de periode 1811-1832 wordt Jan Joost Kerkers als eigenaar van het huis genoemd:

Kadaster 1811-1832; C194:
Huis en erf, groot 04 roede 16 el, Rinkveld, klassen 8.
Eigenaar: Jan Joost Kerkers.
Opmerking: Genaamd Agterbosch.

Hieronder de kadasterkaart van het Rinkveld met in de ellips het betreffende huis en op daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

02

03

Jan Joost Kerkers is op 20-12-1827 ongehuwd te Asten overleden.

04

Zijn nalatenschap wordt door zijn neef Hendrik Kerkers en nichten Maria Kerkers en Josina Kerkers, kinderen van zijn broer Gerardus Kerkers, verkocht aan neef Jan Peter Kerkers, zoon van hun oom Peter Kerkers:

Notarieel Archief 7230 akte 970, Someren; 10-10-1829:
Hendrik Kerkers, Adriaan Kerkers man van Maria Kerkers, Dirk Eijsbouts gehuwd met Josina Kerkers, verkopen aan Jan Peter Kerkers, een huis, schuur, stalling en hof. Groot 2 bunder 31 roede 72 el, ene zijde Johannes Manders.

Joannes Peter Kerkers is geboren te Asten op 07-06-1792 als zoon van Peter Judocus Kerkers en Agnes Andrea Verheijen. Hij is op 03-02-1826 te Asten getrouwd met Elisabeth Willems, geboren te Deurne op 04-05-1787 als dochter van Peter Joannis Willems en Elisabeth Francisci van Gogh.

Joannes Peter Kerkers 18-03-1848 te Asten overleden en zijn zoon Peter Kerkers, geboren te Asten op 25-05-1828 als zoon van Jan Kerkers en Elisabeth Willems. Hij is op 18-09-1850 te Asten getrouwd met Adriana van Helmond, geboren te Asten op 12-09-1827 als dochter van Petrus van Helmond en Elisabeth Keijzers (zie Stegen 64).

Zij woonden op de Bergweg en inwonende moeder Elisabeth Willems is op 21-11-1873 te Asten overleden en aangezien het huis niet meer voorkomt op de hulpkaart van het kadaster van 1869, is het afgebroken. Volgens de kadastrale legger wordt het een tuin en is in de nabijheid een nieuw huis gebouwd (zie Rinkveld 9):

07

Ongeveer op de plaats van het huis staat nu een in 1985 gebouwde woning met adres Rinkveld 7.

Overzicht bewoners

Voordeldonck huis 14
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peeter van den Agterbosch Asten 07-05-1671 Joost Philippsen Asten 06-03-1688
1741 kinderen Peter van den Agterbosch Asten 20-06-1709 kinderen Peter van den Agterbosch Asten 20-06-1709
1746 kinderen Peter Janse van de Vorst Asten 20-06-1709 Peter Cornelis Asten 21-12-1712
1751 kinderen Peter Janse van de Vorst Asten 20-06-1709 Peter Cornelis Asten 21-12-1712
1756 Joost Kerkers Asten 04-07-1700 Peter Cornelis Asten 21-12-1712
1761 Joost Kerkers Asten 04-07-1700 Peter Cornelis Asten 21-12-1712
1766 Joost Kerkers Asten 04-07-1700 Peter Cornelis Asten 21-12-1712
1771 Joost Kerkers Asten 04-07-1700 Peter Cornelis Asten 21-12-1712
1776 Joost Kerkers Asten 04-07-1700 Peter Cornelis Asten 21-12-1712
1781 weduwe en kinderen Joost Kerkers Asten 20-06-1709 Peter Cornelis Asten 21-12-1712
1798 Jan Joost Kerkers Asten 23-05-1751 Peter Cornelis Asten 21-12-1712
1803 Jan Joost Kerkers Asten 23-05-1751 Peter Cornelis Asten 21-12-1712
Kadasternummer C194
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C194 1832-1848 Joannes Peter Kerkers Asten 07-06-1792
C194 1848-1858 Petrus Kerkers Asten 25-05-1828
C194 1858 afgebroken
Kadasternummer C194
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Petronella Keijsers Asten 02-12-1751 weduwe Jan Kerkers 11-10-1808
1808-1815 kinderen Kerkers Asten 06-06-1784 verhuurd aan Francis Vrijnsen
1815-1820 Johannes Kerkers Asten 06-06-1784 Petronella Peters Asten 19-05-1783 19-05-1820
1820-1829 Johannes Kerkers Asten 06-06-1784 Johanna van Gemert Asten 08-02-1776 25-02-1852
1829-1848 Joannes Peter Kerkers Asten 07-06-1792 Elisabeth Willems Deurne 04-05-1787 ± 18-03-1848
1848-1858 Elisabeth Willems Deurne 04-05-1787 weduwe Kerkers
1858 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 november 2022, 11:03:39

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen