logo

De Vonder Homepagina


Voordeldonk 69

Peter van Bussel (zie Voormalig huis C803) bezit een huis op Voordeldonk dat toekomt aan dochter Helena, inmiddels getrouwd met Antony van Loon:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 14c; 10-06-1797:
Antony van Loon man van Helena van Bussel en twee kinderen in een eerder huwelijk van Helena met Jan Peter van Maris, Jan Verheyen gehuwd met Jennemaria van Bussel. Zij verdelen de volgende goederen:
1e lot krijgt Antony van Loon het oude huis waarin thans woonagtig is met den hof en grond waar het werkhuis op staat en de halve schop op Voordeldonk.

Anthony Pieter van Loon is geboren te Asten op 08-10-1769 als zoon van Petrus Gerit van Loon en Beatrix Peter van Riet (zie Voorste Heusden 7). Hij is op 13-11-1796 te Asten getrouwd met Helena Pieter van Bussel, geboren op 07-02-1752 te Asten als dochter van Petrus van Bussel en Joanna Maria Berkers (zie Voormalig huis C803). Zij was eerder getrouwd te Asten op 10-05-1789 met Johannes Peter van Maris, geboren op 30-01-1751 te Asten als zoon van Petrus Joannis van Maarhees en Johanna Ambrosi van Sommeren (zie ook Voormalig huis E452) en te Asten op 17-09-1794 overleden:

01

De gezinnen van Helena Pieter van Bussel met Johannes Peter van Maris en Anthony Pieter van Loon:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 02-05-1790 Asten 28-06-1828
Joanna Maria van Dijck
Asten 22-08-1849 zie Voormalig huis C436
2 Wilhelmus Asten 04-03-1793 Asten 04-06-1815
Johanna Maria van den Boomen
Asten 21-06-1857
3 Johannes* Asten 08-11-1797 Asten 19-02-1830
Petronella van Bussel
Asten 24-08-1866 zie Voormalig huis E65

* kind uit het tweede huwelijk

In de bewoningslijst over de periode 1798-1803 en de verpondingen van 1810 wordt de bewoningsgeschiedenis samengevat:

Jaar Eigenaar nummer 35i Voordeldonk Bewoners nummer 35i Voordeldonk
1798 Antonij van Loon, nomen uxoris Antonij van Loon
1803 Antonij van Loon, nomen uxoris Antonij van Loon

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 119:
Helena, weduwe Jan van Maris en 2 kinderen bij versterf 1794 ½ Jan Peter van Maris nomen uxoris ½ Marten van Bussel ¼ en Jennemie van Bussel ¼ bij deling 1793. Marcelis, Antoni, Martinus, Peter en Jennemie van Bussel en Jan Pieter van Maris gehuwd met Helena van Bussel kinderen bij versterf 1793 van. Peter van Bussel.
Nummer 35 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 119 verso:
Antoni van Loon nomen uxoris bij deling 10-06-1797 van hier voor nummer 35 huijs, hof en aangelag.

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Antony van Loon als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C784:
Huis en erf, groot 04 roede 47 el, Voordeldonk, klassen 6.
Eigenaar: Antonie Piet van Loon.

02

03

Helena Pieter van Bussel is op 12-01-1824 te Asten overleden en Anthony Pieter van Loon is te Asten op 06-05-1835 overleden. Bij de boedelscheiding komt het huis in eigendom van en bewoning door zoon Wilhelmus van Maris uit het eerste huwelijk, geboren te Asten op 04-03-1793. Hij is op 04-06-1815 te Asten getrouwd met Maria van den Boomen, geboren te Deurne op 02-09-1790 als dochter van Hendrikus van den Boomen en Anna van den Heuvel. Wilhelmus van Maris is op 21-06-1857 te Asten overleden en Maria van den Boomen is op 21-03-1861 te Asten overleden. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woonden zij in het huis met huizingnummer C130:

04

Rond 1867 verlaten de kinderen van Wilhelmus van Maris het huis en komt het huis in bezit van kleinzoon Johannes Mathijs Haazen, geboren te Asten op 15-04-1845 als zoon van Mathijs Haazen en Johanna Maria van Maris. Hij is op 20-02-1867 getrouwd met Francisca van Heugten, geboren te Asten op 01-05-1840 als dochter van Francis van Heugten en Hendrina Eijsbouts (zie Jan van Havenstraat 1). Johannes Mathijs Haazen is te Asten op 16-07-1873 overleden en Francisca van Heugten hertrouwt op 11-05-1877 met koopman Johannes van Lierop, geboren te Meijel op 28-12-1842 als zoon van Johannes van Lierop en Martina Houben. Het huizingnummer van het huis is dan C145:

05

Nog voor zijn huwelijk vindt Johannes van Lierop, wonende te Meijel, op zijn weg door Asten een marmeren beeld uit 1448 van Flora, zoals rechts gemeld in het Venloosch weekblad van 12-02-1876.

Over dat beeld van Flora is verder niets terug te vinden, zodat we het moeten doen met een afbeelding van het internet geheel rechts.

Johannes van Lierop wordt eigenaar van het huis en ook in de periode 1879-1890 woont hij met zijn gezin in het huisnummer C147:

06

In 1884 verhuizen Johannes van Lierop en Francisca van Heugten met hun gezin naar Ommel (zie Kloosterstraat 2) en in de Provinciale Noord-brabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-11-1883 verkoopt Johannes van Lierop vee en landbouwgereedschappen:

Het huis wordt verhuurd aan Helena Maria Evers, geboren op 09-08-1823 te Deurne als dochter van Hendricus Eevers en Antonetta van Bommel. Zij is sinds 29-04-1872 weduwe van Hendricus Verhoeven, geboren te Bakel op als zoon van Pieter Verhoeven en Catharina Kuunders en getrouwd op 25-01-1845 te Deurne.

Rechts maakt de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-08-1886 melding dat een boerderij is afgebrand en in combinatie met het Nieuws van de dag van 27-08-1886 daaronder kunnen we opmaken dat het zeer waarschijnlijk deze boerderij betreft. Eigenaar Johannes van Lierop bezit ook maar een boerderij op Voordeldonk.


Vanaf 1890 wordt het huis bewoond door Mathijs van Lierop, geboren te Asten op 30-05-1843 als zoon van Petrus van Lierop en Elisabeth van Deursen (zie Markt 14 en 16). Hij is op 24-02-1876 te Asten getrouwd met Petronella Bennenbroek, geboren te Someren op 14-07-1844 als dochter van Francis Bennenbroek en Catharina Hurkmans. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in huis C147:

08

In 1896 slaat het noodlot weer toe en brandt de boerderij voor de derde keer in 19 jaar af, aldus de Limburger Koerier van 21-10-1896:

De boerderij wordt opnieuw opgebouwd en ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 woont Mathijs van Lierop met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens de huizingnummers C142, C151 en C139:

09

Rond 1916 verkoopt eigenaar Johannes van Lierop het huis aan Antonius Hendriks, geboren te Asten 05-01-1888 als zoon van Mathijs Hendriks en Martha Wellens (zie Kloostereind 2) en zijn broer Hendrik en tweelingzus Wilhelmina.

Mathijs van Lierop verhuist rond 1920 naar de Stegen (zie Voormalig huis B695) en overlijdt daar op 30-06-1922. De bovengenoemde broers en zus Hendriks wonen dan in het huis met huizingnummer C123:

Het huis komt bij een scheiding en deling in 1924 toe aan Martinus Jacobus (Johan) Swinkels, geboren te Deurne op 13-03-1889 als zoon van Johannes Swinkels en Hendrina Smits. Hij is op 30-01-1924 te Asten getrouwd met Wilhelmina (Mina) Hendriks, geboren te Asten op 05-01-1888 als dochter van Mathijs Hendriks en Martha Wellens (zie Kloostereind 2). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C123, ook wel bekend staand als Voordeldonk 3:

10

Ook over de periode 1930-1938 wonen Martinus Jacobus Swinkels en Wilhelmina Hendriks nog met hun gezin in het huis op Voordeldonk 3:

11

Hieronder nog een krantenartikel uit het dagblad de Zuid-Willemsvaart van 24-09-1942, waarbij landbouwer Martinus Jacobus (Johan) Swinkels een prijs wint voor zijn merrie Bebbie van Voordeldonk:

15

Martinus Jacobus (Johan) Swinkels is op 24-06-1975 te Deurne overleden en Wilhelmina (Mina) Hendriks is op 07-03-1986 te Geldrop overleden en hieronder hun bidprentjes en daaronder hun graf1 op het kerkhof van Asten:

12 13

14

Op de plaats van het huis staat nu 'Swinkels Asperges' met de volgende informatie2 en daaronder een streetview van de boerderij uit 1900 op die locatie Voordeldonk 69:

De boerderij aan de Voordeldonk is al ongeveer 100 jaar in het bezit van de familie Swinkels. Jan en Mina Swinkels zijn hier hun bedrijf begonnen met een tiental koeien, wat varkens en kippen. Verder verkochten ze aardappelen. In 1958 trouwde hun zoon Thieu met Mia Salimans en woonden bij hun ouders in. Het bedrijf groeide uit tot een volwaardig koeienbedrijf met nog een stal varkens. Hun zoon Wim nam in 1990 het bedrijf weer van zijn ouders over en hij begon met de teelt van asperges. Samen met zijn vrouw Hannie verbouwt hij ongeveer 1.5 hectare asperges. Een deel van die asperges gaat naar veiling "the Greenery" met vestigingen in binnen- en buitenland en een deel wordt aan huis verkocht. Naast de asperges is de hoofdzaak nog steeds de koeien.

16

Overzicht bewoners

Voordeldonck huis 35i
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 Antonij van Loon, nomen uxoris Asten 08-10-1769 Antonij van Loon Asten 08-10-1769
1803 Antonij van Loon, nomen uxoris Asten 08-10-1769 Antonij van Loon Asten 08-10-1769
Kadasternummer C784
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C784 1832-1835 Antonij van Loon Asten 08-10-1769
C784 1835-1867 Willem van Maris Asten 04-03-1791
C784 1867-1877 Johannes Mathijs Haazen Asten 15-04-1845
C784 1877-1916 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842
C784 1916-1924 Antonius Hendriks Asten 05-01-1888
C784 1924-1938 Martinus Jacobus Swinkels Deurne 13-03-1889
Voordeldonk 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1835 Antonij van Loon Asten 08-10-1769 Helena van Bussel Asten 07-02-1752 06-05-1835
1835-1859 Willem van Maris Asten 04-03-1791 Maria van den Boomen Deurne 02-09-1790 21-06-1857
C130 1859-1867 Maria van den Boomen Deurne 02-09-1790 weduwe Willem van Maris 21-03-1861
C130 1867-1869 Johannes Mathijs Haazen Asten 15-04-1845 Francisca van Heugten Asten 01-05-1840
C145 1869-1877 Johannes Mathijs Haazen Asten 15-04-1845 Francisca van Heugten Asten 01-05-1840 16-07-1873
C145 1877-1879 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842 Francisca van Heugten Asten 01-05-1840
C147 1879-1884 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842 Francisca van Heugten Asten 01-05-1840 naar Ommel
C147 1884-1890 Helena Maria Evers Deurne 09-08-1823 weduwe Hendricus Verhoeven
C142 1890-1900 Mathijs van Lierop Asten 30-05-1843 Peternel Bennebroek Someren 14-07-1844
C151 1900-1910 Mathijs van Lierop Asten 30-05-1843 Peternel Bennebroek Someren 14-07-1844
C139 1910-1920 Mathijs van Lierop Asten 30-05-1843 Peternel Bennebroek Someren 14-07-1844 naar Stegen
C123 1920-1930 Martinus Jacobus Swinkels Deurne 13-03-1889 Wilhelmina Hendriks Deurne 05-01-1888
3 1930-1938 Martinus Jacobus Swinkels Deurne 13-03-1889 Wilhelmina Hendriks Deurne 05-01-1888
Referenties
  1. ^Foto's van begraafplaatsen (https://billiongraves.com/)
  2. ^Aspergebedrijf Swinkels (http://www.astenseasperges.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 november 2022, 11:10:06

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen