logo

Index


Voordeldonk 73

Laurens Goorts bezit volgens het rechterlijk archief van Asten en de verpondingen van 1662 een huis op Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 88 verso; 17-06-1640:
Laurens Goorts verkoopt aan Joost en Jan, zoon van Baltus Philips een cijns van ƒ 250,- à 5%, Onderpand, land de Vorck. En verder al zijn goederen gelegen aan Voordeldonck. Kantlijn Joost Bruynen te Maarheese is van deze ƒ 250,- voldaan door Antonis Laurenssen op 12-07-1696. Joost Baltus heeft deze brief verkocht aan Joost Bruynen op 25-11-1659.

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 48:
Laurens Goijerts, huis.

Later komt het huis in handen van zijn zoon Joost Laurenssen:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 59; 06-01-1679:
Merike, dogter van Joost Laurenssen geassisteerd met Frans Mathijssen, Bruysten Joost Laurenssen, Geerit Janssen man van Willemke Joost Laurenssen, Frenske Joost Laurenssen geassisteerd met Antony Canters de jonge, Toniske, Feyke en Laurens, kinderen van Joost Laurenssen. Allen kinderen van wijlen Joost Laurenssen gehuwd geweest met Ida Bruysten Eysbouts. Zij verdelen de nagelaten goederen. 3e lot krijgt Bruysten Joost Laurenssen, Antoniske, een huis, hof, hofstad, land en groes aen Voordeldonck 32 lopense.

Joost Laurenssen is geboren rond 1615 als zoon van Laurens Goorts. Hij is rond 1643 getrouwd met Elsken Bruysten Eysbouts. Hieronder hun gezin (zie ook Dijkstraat 45):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 22-06-1645 Asten 13-05-1685
Johannes Anthonis
2 Ambrosius Asten 26-11-1648 Asten 15-05-1699
Anna Mathei Vermeulen
Asten ±1705 zie ook Kloostereind 2
3 Wilhelma Asten 07-04-1652 Asten ±1680
Geerit Janssen
4 Francisca Asten ±1655
5 Hendrick Asten 15-11-1658 Kind Asten ±1658
6 Antonia Asten 15-04-1661
7 Sophia Asten 01-03-1665 Asten 07-02-1694
Johannes Joosten
8 Laurentius Asten 22-05-1667

Joost Laurenssen (Vrengsen) is op 11-08-1667 te Asten overleden, Elsken Bruysten Eysbouts is op 17-11-1675 te Asten overledenen daarna worden de goederen verdeeld, waarbij dit huis in handen komt van zoon Ambrosius en dochter Antonia::

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 59; 06-01-1679:
Merike, dochter Joost Laurenssen geassisteerd met Frans Mathijssen, Bruysten Joost Laurenssen, Geerit Janssen getrouwd met Willemke Joost Laurenssen, Frenske Joost Laurenssen geassisteerd met Antony Canters de jonge, Toniske, Feyke en Laurens, kinderen van Joost Laurenssen. Allen kinderen van wijlen Joost Laurenssen getrouwd geweest met Elsken Bruysten Eysbouts. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Gerit Janssen, Frensken en Laurensken Joosten huis, hof en hofstad, aangelag, land en groes aan Vosselen; land den Ceulacker te Ommel; groes in den Ossencamp 2½ lopense. Belast met 10½ vat rogge per jaar aan Madelena van den Broeck; ƒ 100,- aan Matijs Joppen, te Someren; ƒ 100,- aan weduwe Peeter Canters; ƒ 100,- aan weduwe Goort Verberne; 9 vat rogge per jaar aan de Heilige Geest van Asten; ƒ 100,- aan Michiel Jacobs van de Cruys. In de verponding ƒ 1-12-0 per jaar hetwelk gekort zal moeten worden aan het Ommels goet. Overeengekomen is dat dit lot zal mogen hebben de twee laatste bomen op het goet op Voordeldonck, aen den eeckelhoff. Met nog twee bomen staande op het goet van Frans Mathijssen binnen zes jaar om te houwen.
2e lot krijgen Merike en Feyken huis, hof, hofstad, land en groes te Ommel 28 lopense met uitzondering van de twee stukken die naar het eerste lot gegaan zijn.Belast met ƒ 300,- aan Catalijn Bure; ƒ 1-10-0 per jaar aan de Capelle van Ommel; 3 vat per jaar reductie aan de Capell van Herssel, gestaan hebbende te Lierop; 2 vat per jaar reductie aan Sint Joris-altaar; 2 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; 2 ort per jaar cijns aan de Heer van Helmont; ƒ 15-1-0 per jaar aan Mayke weduwe Aerts. Dit lot zal een boom mogen houwen op het goet tot Voordeldonck in de Belenheghe binnen zes jaar.
3e lot krijgen Bruysten Joost Laurenssen en Antoniske huis, hof, hofstad, land en groes aen Voordeldonck 32 lopense. Belast met ƒ 200,- aan weduwe Aert van Ebben. Overeengekomen is verder dat de ƒ 100,- à 5% die uit staan ten laste van de weduwe Michiel Coolen zullen toekomen aan Laurens, hun jongste broeder vermits zijn jonckheyt. Dat de vier oudste kinderen, meerderjarig, met name Bruysten, Geerit Jansen nomen uxoris, Merike en Frenske aan Feyke, hun minderjarige zuster, ieder zullen geven ƒ 3-3-0, boven haar kindsdeel. Alsmede dat Feyke en Toniske uit het sterfhuis een nieuwe cleedinghe zullen ontvangen. 

Dochter Antoniske verkoopt een deel van het huis aan de broers Marcelissen:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 77 verso; 01-12-1689:
Antoniske, dogter van Joost Laurenssen verkoopt aan Willem, Hendrick en Marcelis Marcelissen, broeders en kinderen van wijlen Marcelis Claes Berckers en Maria Jansen van Vordeldonck de helft van huis, hof, aangelag, landerijen en groes aan Vordeldonck 24 lopense. Gebruikt door Dielis Goorts. Het is haar kindsdeel waarvan Bruysten Joost Laurenssen de andere helft bezit. Koopsom ƒ 290,-.

Het andere deel is in bezit van Bruysten Joosten Laurensen, geboren te Asten op 26-12-1648 als zoon van Joost Laurenssen en Elsken Bruysten Eysbouts. Hij is op 15-05-1699 te Asten getrouwd met Anna Mathijs Vermeulen is geboren te Asten rond 1664 als dochter van Mathijs Willems Vermeulen en Meriken Thyssen:

Conjuncti sunt matrimonium cum dispensatione in bannis Ambrosius Joosten et Anna Mathiae Vermeulen; testes Joannes Petri van Ruth et Anna Leonardi Colen, coram R. D. Francisco van de Cruys.

In huwelijkse echt gebonden met dospensatie in roepen Ambrosius Joosten en Anna Mathiae Vermeulen; getuigen Joannes Petri van Ruth en Anna Leonardi Colen, voor pastoor Francisco van de Cruys.

Het gezin van Bruysten Joosten Laurensen en Anna Mathijs Vermeulen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria* Asten 23-03-1685 Kind Asten ±1685
2 Laurentius Asten 15-02-1698 Asten 27-02-1729
Willemijn
Janse Deenen
Asten 05-03-1752 zie Emmastraat 18 en 20
3 Maria Asten 26-09-1700 Kind Asten ±1700

* Anna Mathijs Vermeulen had een onecht kind met Huybert Jansen van Maerhees

In het archief van Asten wordt nog gemeld dat tegen Huybert Jansen van Maerhees een zaak wordt aangespannen voor dat onechte kind:

Asten Rechterlijk Archief folio 61; 12-09-1685:
Anna, dochter Matijs Vermeulen, geassisteerd met Matijs haar vader, aanlegster contra Huybert Jansen van Maris, gedaagde.

Hieronder de geboorteakte van dochter Maria:

1685 Marty 23; baptizata est Maria filia illegitima Huberti Jansen van Maerhees et Anna Thijssen Vermeulen; susceptores Gerardus Geraerts et Elisabetha Thijssen Vermeulen:

23 maart 1685; gedoopt is Maria onwettige dochte van Huberti Jansen van Maerhees en Anna Thijssen Vermeulen; getuigen Gerardus Geraerts en Elisabetha Thijssen Vermeulen:

Bruysten Joosten Laurensen komt voor zijn huwelijk geregeld in de archieven voor, zoals hieronder met betrekking tot de verhuur van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 85; 21-01-1676:
Bruysten Joost Franssen Freynssen, aanlegger contra Willem Lamberts van Dijck en Jan Willems, zijn zoon. Aanlegger heeft aan Jan Lamberts in huur gegeven een huis en landerijen. Deze is hieraan schuldig gebleven 6 vat rogge; op Lichtmis 1674 51 vat rogge en 6 vat boekweit; op Lichtmis 1675 51 vat rogge; op Lichtmis 1676 51 vat rogge. Hij heeft 1 malder rogge en 1 malder boekweit gelost. Aan voorlijf is hij schuldig gebleven over het 2e jaar ƒ 35,-; over het 3e jaar ƒ 30,-. Alsnog 7½ vijm dakstro. 

In de twee onderstaande archiefstukken staat Bruysten Joosten Laurensen met betrekking tot de verkoop en koop van een paard:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 85; 21-01-1676:
Bruysten Joost Freynssen, aanlegger contra Goort Hendricx Verboeyen, gedaagde. Betaling van ƒ 6,- wegens een gekocht paard.

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 139; 08-07-1676:
Joost Roefs, aanlegger contra Bruysten Joost Laurenssen, gedaagde. Betaling van 17 gulden 15 stuiver wegens een gekocht paard.

Bruysten Joosten Laurensen heeft een request ingediend tegen Gerard Martens Vermeulen, familie van zijn vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-02-1677:
Gerart Martens Vermeulen heeft een request ontvangen namens Jan Aelbers den Smit, Bruysten Joost Laurensen, Frans Janssen Verrijt ennderen. Het request komt van procureur A. Wijtvelt. Het is opgesteld ten verzoeke van Jan Aelbers de Smit en Bruysten Joost Laurensen. Frans Janssen Verrijt en anderen hebben echter om het voorschreven request nooit gevraagd of opdracht gegeven om het op te stellen. De ontvanger van het request verzoekt om de diverse volmachten te laten overleggen.Naschrift: 05-02-1677 Jan Somers, ondervorster, doet hiervan kennis aan Jan Aelbers en Bruysten Joost Vreynssen dat zij hun lieden reguleren.

Bruysten Joosten Laurensen heeft geld tegoed van Baltus Hendricks:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 182; 14-02-1677:
Joost Roefs stelt zich borg ten behoeve van Baltus Hendricx voor 17 patacons welke Bruysten Joosten volgens vonnis de dato 14-01-1677 opgelegd is te betalen aan Baltus Hendricx. Indien Bruysten bij het definitieve vonnis komt te triompheren zal hij de voorschreven som restitueren.

Bruysten Joosten Laurensen moet nog een schuld aflossen voor zijn jongere broer en zussen en stelt dit nog onverdeelde bezit als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 18; 27-03-1677:
Bruysten Joost Laurenssen is schuldig aan Frans Mathijssen en Jan Laurenssen als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Joost Laurensen ƒ 130,- à 5%. Onderpand zijn, nog onbedeeld, deel in de ouderlijke goederen.

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 273; 28-06-1684:
Frans Mathijssen de Groot en Jan Laurensen als momboiren van de onmondige kinderen Joost Laurenssen, aanlegger contra Bruysten Joost Laurenssen, gedaagde. Aanleggers hebben een schepenscultbrief de dato 27-03-1677 van ƒ 130,-. Zij verzoeken deze ten laste van gedaagde executabel te mogen stellen.

Bruysten Joosten Laurensen daagt Cornelis Jan Duysten voor achterstallige huur van het huis in Ommel van zijn zussen Maria en Sophia:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 12-11-1681:
Bruysten Joost Laurensen, aanlegger, contra Cornelis Jan Duyssen, gedaagde. Gedaagde heeft een huurschuld van ƒ 34,50 wegens huur van huis, hof, land en groes te Ommel. Aanlegger heeft deze som in de minne niet kunnen bekomen. Reden om te dagen.

Na zijn huwelijk komen we Bruysten Joosten Laurensen niet meer in de archieven tegen en hij is rond 1705 overleden en Anna Mathijs Vermeulen is op 04-07-1706 te Asten hertrouwd met Hendrick Peter Smits, geboren te rond 1650 en weduwnaar van Heylken Goossen Buckinx. Voor zover bekend zijn uit dit laatste huwelijk geen kinderen geboren. Zij zijn elders gaan wonen en dit deel van het huis is vermoedelijk ook in handen gekomen van de kinderen van Marcelis Claes Berckers.

Marcelis Claes Berckers is geboren te Asten rond 1610 en rond 1635 te Asten getrouwd met Maria Jansen Vervoordeldonck, geboren te Asten rond 1610 als dochter van Jan Dierickx Vervoordeldonck en Mechteld Wilbert Jacobs en zus van Wilbert Jansen Vervoordeldonck (zie Voordeldonk 89). Het gezin van Marcelis Claes Berckers en Maria Jansen Vervoordeldonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Nicolaas Asten 22-08-1638 Kind Asten ±1638
2 Marcelis Asten 03-12-1639 Ongehuwd Asten ±1710 zie Voormalig huis C790
3 Aleida Asten 26-10-1642 Asten 10-05-1665
Anthoni Peters
Asten ±1680
4 Nicolaas Asten 16-01-1645 ±1670
Helena Philips Jansen
Asten ±1710
5 Wilhelmus Asten 17-08-1647 Ongehuwd Asten 15-11-1693
6 Anna Asten 30-03-1650 Asten 29-09-1675
Theodorus Leenders van Heugten
Asten 17-11-1696 zie Voormalig huis C660
7 Hendrick Asten ±1653 Asten 15-05-1691
Anna Mathyssen
Asten ±1720 zie Voormalig huis C790

Marcelis Claes Berckers en Maria Jansen Vervoordeldonk zijn rond 1680 overleden en Willem Dircx, een zwager van Anna Marcelis Berckers (zie Voormalig huis C807) verkoopt aan Hendrick Marcelis Berckers zijn kindsdeel:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 8 verso; 19-04-1700:
Willem Dircx man van Willemyn Dircx van Heughten verkoopt aan Hendrick Marcelis Berckers, zijn oom zijn ⅛ kindsdeel in huis, land, hooi- en weilanden aan Vordeldonck 30 lopense. Gebruiker de kinderen Aert Jan Baeckermans. Alles zoals achtergelaten is door wijlen Dirck van Heughten. De waarde van het gehele goed is circa ƒ 800,- en de dorpslasten zo hoog dat vrij zou komen voor zijn ⅛ deel ƒ 40,- zonder in het minste gehouden te zijn in enige schuld van het sterfhuis van zijn vrouws ouders te betalen. Koopsom ƒ 140,-.

Zoon Nicolaus Marcelis Berckers is geboren te Asten op 16-01-1645 is rond 1670 getrouwd met Helena Philips Jansen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 11-04-1671 Asten 06-05-1692
Helena Hendrix
Asten 20-06-1723
2 Aelleke Asten 28-07-1675 Kind Asten ±1675
3 Marcelis Asten 14-04-1678 Asten 08-03-1705
Willemyn Weynkels
Asten 03-05-1711
Antonia Peeters
Asten 19-09-1722 zie ook Voormalig huis C790

De buren van Nicolaus Marcelis Berckers, Johannes Jansen Verhindert (zie Voormalig huis C803) en Peeter Peeter Martens, getuigen voor hem:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 117; 03-04-1702:
Jan Verhindert en Peeter Peeter Martens. Buren van Nicolaes en Marcelis Berckers, aan Vordeldonck. Zij verklaren ter instantie van Willem en Jenneke Berckers, broeder en zuster van Nicolaes en Marcelis, dat zij niet gezien hebben of weten dat Nicolaes of Marcelis oyt eenigh hooy, haver ofte strooy, veel minder eenige der minstevoeragie, geduyrende den gepasseerden somer en wintertijt ofte sedert tselveverbot bij placcaete is verboden soude hebben vervoert buyten het territoir van de Vereenighde Nederlanden. Zij verklaren verder dat Marcelis Berckers en Maria Willem Sneeven, vader en moeder van Nicolaes en Marcelis ook zijn geweest van goede naam en faam en te Asten tot aan zijn sterfdag schepen is geweest.

Nicolaus Marcelis Berckers is op 09-09-1703 te Asten hertrouwd met Elisabeth Jansen, weduwe van Matijs Peeter Coolen. Nicolaus Marcelis Berckers is kort daarna overleden en de kinderen van Marcelis Claessen Berckers zijn volgens de verpondingen van 1707 en 1713 eigenaar:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 5 verso:
De kinderen Marcelis Claessen.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 58 verso:
17-01-1736 nu Tonij Haasen.
De kinderen Marcelus Berckers an sijn huurling.
Van Jan Wouters folio 122 verso.

Marcelis Berckers is geboren te Asten op 14-04-1678 en op 08-03-1705 te Asten getrouwd met Willemyn Weynkels, geboren te Kessel op 09-10-1683 als dochter van Joannes Willems Weynkels en Joanna Joannis. Na haar overlijden rond 1708 is Marcelis Berckers op 03-05-1711 te Asten hertrouwd met Antonia Peeters, geboren te Asten op 03-09-1678 als dochter van Antonius Peeters en Petronilla:

Juncti sunt matrimonio Marcellus Berkers et Antonia Peeters; testes Joannes Vervoordeldonk et Laureyns Teunis.

In huwelijkse echt gebonden Marcellus Berkers en Antonia Peeters; getuigen Joannes Vervoordeldonk et Laureyns Teunis.

01

Het gezin van Marcelis Marcelis Berckers en Antonia Peeters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 07-04-1712 Ongehuwd Asten 12-01-1772 zie Voormalig huis C803
en Voordeldonk 75
2 Petrus Asten 29-01-1714 Asten 01-07-1742
Elisabet Hendrik Tiele
Asten 24-10-1780 zie Voormalig huis C790
3 Franciscus Asten 19-07-1716 Asten 15-10-1752
Anna Jansen Vervoordeldonk
Asten ±1767 zie Voordeldonk 75
4 Maria Asten 10-11-1718 Asten 05-02-1747
Peter Marcelis van Bussel
Asten 24-03-1791 zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15
en Voormalig huis G525

Willem en zijn broer Marcelis hadden een herberg op Voordeldonk, waar op Vastenavond wat oproer was:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-07-1713:
Willem en Marcelis Berckers, op Vordeldonck, verklaren dat zij getuige zijn geweest van hetgene dat op groot Vastenavontdags 1712, op de late avond, voor hun huis is voorgevallen. Dat op die tijd met forte en gewelt op hun buiyenste camerdeur geslagen werd, zodanig dat deze uit zijn vasten sprong. Alsmede dat hij, eerste deponent, met een hout of ander swaerder hant het volk, zonder te weten wie dit waren, uit de kamer heeft gedreven. De deponent verklaart, dat hij door zijn vrouw, uit het huis naar de stal is gebracht, om alle onheil te voorkomen. Verder verklaren zij, dat zij na het tumult, voor hun huis, de huiffen en eenige zeelen van een voermanscarre, alsdoen bij haer ter herberge wesende waren doorgesneden. Ook hebben zij bevonden dat de houwelen van de kar waren weggenomen.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1717 woont Marcelis Berkers met zijn gezin en broer Willem in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Willem Berkers, Marcelis den broeder, Teuniske de vrouw, Marcelis de knegt, Lijneke de meijt, Francis de scheper, Hendrick, Peeter en Francis de neven.

Willem Berkers verkoopt zijn deel in het huis aan zijn broer Marcelis:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 165 verso; 17-08-1719:
Willem Marcelis Berkers verkoopt aan Marcelis Berkers, zijn broeder de helft van huis, hof, aangelag en de helft van 16 lopense land en groes op Vorreldonck.

Marcelis Marcelis Berckers is op 19-09-1722 te Asten overleden en Antonia Peeters is op 31-10-1723 te Asten hertrouwd met Antony Willems Haasen, geboren te Asten op 01-03-1690 als zoon van Wilhelmus Thijssen Haesen en Henrica Hendrix (zie Voormalig huis C874). Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren, echter er wordt wel een inventaris gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 211 verso; 30-10-1723:
Antoniske Peeters weduwe van Marcelis Berkers maakt, ten behoeve van haar minderjarige kinderen een staat en inventaris. Zij wil hertrouwen met Antony Willem Haasen. Onroerende goederen huis, hof en aangelag aan Vordeldonck.

Volgens de verpondingen van 1737 is hun stiefvader Antonij Haasen de bewoner en dit wordt bevestigd in de bewoningslijst over de periode 1736-1761. Na het overlijden van Antonia Peters rond 1740 zijn de kinderen zowel eigenaar als bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 123:
Antonij Haasen, nomen uxoris.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. In de bede ƒ 7-11-0.

Jaar Eigenaar nummer 34 Voordeldonk Bewoners nummer 34 Voordeldonk
1736 kinderen Marcelis Berkers Antonij Haasen
1741 kinderen Marcelis Berkers Antoni Haasen
1746 kinderen Marcelis Berkers kinderen Marcelis Berkers
1751 kinderen Marcelis Berkers kinderen Marcelis Berkers
1756 kinderen Marcelis Berkers Hendrik en Francis Berkers
1761 kinderen Marcelis Berkers Hendrik en Francis Berkers

Ook de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 is hiermee in overeenstemming:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 38 folio 30:
Nu de vier kinderen van Marcelis Berckers, loco Willem ondergeschreven haeren oom, te weeten Hendryck, Peter, Francis ende Maria. Willem Marcelis Claessen uijt huijs, hoff ende erffenisse onder Asten, ter plaetse aen de Voordeldoncq gelegen, groot ontrent vijff lopenen, ene zijde de Koijstraet, andere zijde Joost Vreijnssen, ene einde de straete, andere einde Jan Verhindert. I stuyver I pul, quarta pars pul et 8 pars pul.

Antony Willem Haasen is nog op 04-02-1742 te Asten hertrouwd met Johanna Jansen Martens, geboren te Asten op 03-08-1681 als dochter van Johannes Andries Martens en Johanna Peeters Coolen en weduwe van Johannes Reijnders van Geldrop en is op 02-01-1761 te Asten overleden.

Bewoner Hendrik Marcelis Berkers pacht samen met zijn zwager Peter van Bussel (zie Voormalig huis C803) de klamptienden van de heer Franciscus Hyacinthus van Dongelbergen (zie Busselseweg 7):

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 172; 16-07-1761:
Francis Hyacint Baron de Dongelbergen, Heer van Blaarthem, eigenaar van verscheidene clamptienden die geheven en gecollecteert worden te Asten. Hij verpacht deze tienden aan Pieter van Bussel en Hendrik Marcelis Berkers. Pachttermijn 10 jaar. Sijnde dese verpagtinge van de rijende tiende met Mevrouw Beresteyn tegens het Gemene Land, sijnde het eene jaar seven en het ander jaar acht halve clampentiendens, soo grove als smalle tiendens. Pachtprijs 350 vat rogge per jaar en 100 vat boekweit per jaar maat van Eyndhoven te Asten te leveren. Borg staat Jan van Riet, president. Lasten zijn voor de verpachter.

In 1763 wordt de scheiding en deling van de goederen officieel, waarbij de weduwe van Francis Marcelis Berkers het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio25; 14-05-1763:
Hendrik Marcelis Berkers, Peter Marcelis Berkers, Peter Marcelis van Bussel man van Maria Marcelis Berkers en Anneke Vervoordeldonk weduwe van Francis Marcelis Berkers waarbij vier kinderen met name Antoni, Hendrik, Maria en Alegonda, die nog in leven zijn geassisteerd met Jan Vervoordeldonk, haar vader, schepen, welke, op 28-02-1763, gemachtigd is door de regenten van Asten om tijdens deze scheiding en deling de belangen van de kinderen waar te nemen alzo Francis Berkers, in 1761, is overleden. En tijdens diens leven was er wel een provisionele scheiding en deling gemaakt maar niet wettelijk voltrokken, van de onroerende goederen. De gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen zijn al wel gescheiden en voor ieder aandeel ontvangen en genoten. Zij delen nu de onroerende goederen. 1e lot krijgt de weduwe van Francis Berkers ter togte en haar kinderen ten erffregte. Het oude huis, schuur en stal.

Het gezin van Francis Marcelis Berkers en Anna Jansen Vervoordeldonk is in al elders (zie Voordeldonk 75) besproken en na het overlijden van Anna Jansen Vervoordeldonk te Asten op 13-02-1800, komt het huis toe aan Hendrik Berkers:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 1; 14-08-1800:
Anthony Berkers, Hendrik Berkers, Wilbert Cornelis man van Maria Berkers, Jan van Asten gehuwd met Allegonda Berkers. Kinderen en erven van Francis Berkers en Anneke Vervoordeldonk, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen. 2e lot krijgt Hendrik Berkers, het oud huis met schuur en klein huiske, zijnde eertijds brouwerij geweest, stal en schop met 2 lopense van den hof en aangelag aan Voordeldonk.

Ook de bewoningslijst over de periode 1766-1803 en de verpondingen van 1810 noemen dit:

Jaar Eigenaar nummer 34 Voordeldonk Bewoners nummer 34 Voordeldonk
1766 kinderen en weduwe Francis Berkers weduwe Francis Berkers
1771 kinderen en weduwe Francis Berkers kinderen en weduwe Francis Berkers
1776 kinderen en weduwe Francis Berkers kinderen en weduwe Francis Berkers
1781 kinderen en weduwe Francis Berkers kinderen en weduwe Francis Berkers
1798 weduwe Francis Berkers weduwe Francis Berkers
1803 Hendrik Berkers Hendrik Berkers

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 118:
Antoni, Hendrik, Maria en Allegonda bij versterf 1800 kinderen. Anneke Vervoordeldonk weduwe Francis Berkers ter togte.
Nummer 34 huijs, stallinge, schuur met een kleijn huijske daaragter met hof en aangelag 3 lopense.

In 1816 verkoopt Hendrik Berkers het huis aan Jan Laurens Jelisse:

Notarieel Archief Asten 39-32; 05-04-1816:
Hendrik Berkers verkoopt aan Jan Laurens Jelisse een huis, schuur, stal, schop en bakhuis, groot 2 lopen op Voordeldonk, ene zijde Jan van Asten.

Johannes Laurens Jelisse is geboren te Asten op 05-03-1759 als zoon van Laurentius Jelisse en Joanna Maria Claus. Hij is op 21-11-1790 te Asten getrouwd met Henrica Leenen, geboren op 01-03-1761 te Asten als dochter van Antoni Petri Leenen en Isabella Joannes Vervoordeldonk (zie Voormalig huis C763):

02

Het gezin van Johannes Laurens Jelisse en Henrica Leenen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Isabella Asten 07-11-1791 Asten 26-11-1815
Hendrik Loomans
Asten 27-01-1861 Dorp
2 Laurentius Asten 20-03-1793 Ongehuwd Asten 29-10-1871 Dorp
3 Anna Maria Asten 09-03-1796 Ongehuwd Asten 18-01-1850
4 Johanna Maria Asten 31-03-1798 Asten 09-02-1827
Ambrosius Bakens
Asten 20-03-1861 Dorp
5 Johanna Maria Asten 28-10-1800 Ongehuwd Asten 03-12-1837
6 Antonia Asten 16-12-1803 Ongehuwd Asten 06-11-1888 Dorp
7 Antonius Asten 14-02-1807 Weert 17-06-1840
Gertruda Verstappen
Someren 05-03-1889

Johannes Laurens Jelisse is op 21-03-1825 te Asten overleden en het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 meldt de weduwe Jan Laurens Jelisse nog als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C778:
Huis, schuur en erf, groot 08 roede 90 el, Voordeldonk, klassen 7.
Eigenaar: weduwe Jan Lourens Jelissen.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis met bijbehorende kadastrale gegevens:

03

04

Henrica Leenen is op 08-11-1844 te Asten overleden en aangezien alle kinderen elders wonen, is het huis verkocht.

De koper van het huis is Jan Verberne, geboren te Bergeijk op 23-02-1823 als zoon van Hendrikus Verberne en Elisabeth Verstappen (zie Voormalig huis C1525 en Voormalig huis C804). Hij is op 01-02-1854 te Vlierden getrouwd met Christina Wellens, geboren te Bakel op 05-06-1822 als dochter van Lambert Wellens en Henrica van Tilburg. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer C126 en vanaf 1869 nummer C140:

05

Ook over de periodes 1879-1890 (C142), 1890-1900 (C137) en 1900-1910 (C146) woont Jan Verberne met zijn gezin in het huis. Christina Wellens is op 25-06-1883 te Asten overleden en Jan Verberne is op 19-12-1903 te Asten overleden. Het huis is vanaf 1900 bewoond door zoon Lambert Verberne, geboren te Asten op 25-07-1866. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-11-1901 wordt nog melding gemaakt van een brand bij Lambert Verberne, waarbij de opmerking gemaakt wordt dat de Astense brandweer aan verjonging toe is:

05a

Lambert Verberne is op 20-07-1900 te Asten getrouwd met Maria Hoebergen, geboren te Nederweert op 17-02-1869 als dochter van Mathijs Hoebergen en Godefrida Verrijt:

06

Ook over de periode 1920-1930 woont Lambertus Verberne met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer C118 en ook wel bekend staand als Voordeldonk 9:

07

Ook in de periode 1930-1938 woont het gezin van Lambertus Verberne en Joanna Maria Hoebergen nog in het huis op Voordeldonk 9 tot hun vertrek in 1935 naar Voordeldonk 11 (zie Voordeldonk 75) genoemd:

08

Het huis wordt overgenomen door zoon Cornelis Johannes Verberne, geboren te Asten op 04-06-1904 als zoon van Lambertus Verberne en Maria van Hoebergen. Hij is op 08-02-1935 te Asten getrouwd met Maria Wijnen, geboren op 31-12-1904 te Asten als dochter van Peter Johannes Wijnen en Helena Maria Coolen. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Voordeldonk 11 tot hun vertrek in 1941 naar de Meijelscheweg 33B (zie Meijelseweg 47):

09

Hieronder een streetview van het huidige uit 1955 daterende huis op de locatie met adres Voordeldonk 73:

10

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Laurens Goorts ±1580 Laurens Goorts ±1580
1679 Joost Laurensen Asten ±1605 Joost Laurensen Asten ±1605
1689 kinderen Marcel Claes Berckers Willem Marcelis Berckers Asten 11-04-1671
1719 kinderen Marcel Claes Berckers Marcelis Marcelis Berckers Asten 14-04-1678
1723 kinderen Marcel Claes Berckers Antonij Haasen Asten ±1680
Voordeldonck huis 34
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Marcelis Berkers Antonij Haasen Asten ±1680
1741 kinderen Marcelis Berkers Antoni Haasen Asten ±1680
1746 kinderen Marcelis Berkers kinderen Marcelis Berkers
1751 kinderen Marcelis Berkers kinderen Marcelis Berkers
1756 kinderen Marcelis Berkers Hendrik en Francis Berkers Asten 07-04-1712
1761 kinderen Marcelis Berkers Hendrik en Francis Berkers Asten 07-04-1712
1766 kinderen en weduwe Francis Berkers weduwe Francis Berkers Heitrak 19-04-1729
1771 kinderen en weduwe Francis Berkers kinderen en weduwe Francis Berkers
1776 kinderen en weduwe Francis Berkers kinderen en weduwe Francis Berkers
1781 kinderen en weduwe Francis Berkers kinderen en weduwe Francis Berkers
1798 weduwe Francis Berkers Heitrak 19-04-1729 weduwe Francis Berkers Heitrak 19-04-1729
1803 Hendrik Berkers Asten 16-10-1755 Hendrik Berkers Asten 16-10-1755
Kadasternummer C778
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C778 1832 Johannes Jelisse Asten 05-03-1759
Voordeldonk 9
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1816 Hendrik Berkers Asten 16-10-1755
1816-1845 Johannes Jelisse Asten 05-03-1759 Henrica Leenen Asten 01-03-1761 08-11-1844
1845-1854 Laurentius Jelisse Asten 20-03-1793 met zussen naar Dorp
1854-1859 Jan Verberne Bergeijk 23-02-1823 Christina Wellens Bakel 05-08-1823
C126 1859-1869 Jan Verberne Bergeijk 23-02-1823 Christina Wellens Bakel 05-08-1823
C140 1869-1879 Jan Verberne Bergeijk 23-02-1823 Christina Wellens Bakel 05-08-1823
C142 1879-1890 Jan Verberne Bergeijk 23-02-1823 Christina Wellens Bakel 05-08-1823 25-06-1883
C137 1890-1900 Jan Verberne Bergeijk 23-02-1823
C146 1900-1902 Jan Verberne Bergeijk 23-02-1823 19-12-1902
C146 1902-1910 Lambertus Verberne Asten 25-07-1866 Maria Hoebergen Nederweert 17-02-1869
C134 1910-1920 Lambertus Verberne Asten 25-07-1866 Maria Hoebergen Nederweert 17-02-1869
C118 1920-1930 Lambertus Verberne Asten 25-07-1866 Maria Hoebergen Nederweert 17-02-1869
9 1930-1935 Lambertus Verberne Asten 25-07-1866 Maria Hoebergen Nederweert 17-02-1869 naar 11
9 1935-1941 Cornelis J Verberne Asten 04-06-1904 Maria Wijnen 31-12-1904 naar Meijelscheweg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 december 2021, 10:45:18

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Peter van Bussel op (0493) 49 10 77 of (06) 38 06 71 63
Printen