logo

De Vonder Homepagina


Voordeldonk 73

Laurens Goorts bezit volgens het rechterlijk archief van Asten en de verpondingen van 1662 een huis op Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 88 verso; 17-06-1640:
Laurens Goorts verkoopt aan Joost en Jan, zoon van Baltus Philips een cijns van ƒ 250,- à 5%, Onderpand, land de Vorck. En verder al zijn goederen gelegen aan Voordeldonck. Kantlijn Joost Bruynen te Maarheese is van deze ƒ 250,- voldaan door Antonis Laurenssen op 12-07-1696. Joost Baltus heeft deze brief verkocht aan Joost Bruynen op 25-11-1659.

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 48:
Laurens Goijerts, huis.

Later komt het huis in handen van zijn zoon Joost Laurenssen:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 59; 06-01-1679:
Merike, dogter van Joost Laurenssen geassisteerd met Frans Mathijssen, Bruysten Joost Laurenssen, Geerit Janssen man van Willemke Joost Laurenssen, Frenske Joost Laurenssen geassisteerd met Antony Canters de jonge, Toniske, Feyke en Laurens, kinderen van Joost Laurenssen. Allen kinderen van wijlen Joost Laurenssen gehuwd geweest met Ida Bruysten Eysbouts. Zij verdelen de nagelaten goederen. 3e lot krijgt Bruysten Joost Laurenssen, Antoniske, een huis, hof, hofstad, land en groes aen Voordeldonck 32 lopense.

Joost Laurenssen is geboren rond 1620 als zoon van Laurens Goorts. Hij is rond 1643 getrouwd met Elsken Bruysten Eysbouts. Hieronder hun gezin (zie ook Dijkstraat 45):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 22-06-1645 Asten 13-05-1685
Johannes Anthonis
Asten ±1700 zie Voormalig huis B507
2 Ambrosius Asten 26-11-1648 Asten 15-05-1699
Anna Mathei Vermeulen
Asten ±1705 zie ook Kloostereind 2
3 Wilhelma Asten 07-04-1652 Asten ±1680
Geerit Janssen
4 Francisca Asten ±1655
5 Hendrick Asten 15-11-1658 Kind Asten ±1658
6 Antonia Asten 15-04-1661 Ongehuwd Asten 22-10-1696
7 Sophia Asten 01-03-1665 Asten 07-02-1694
Johannes Joosten
Asten ±1738 zie Voormalig huis G131
8 Laurentius Asten 22-05-1667

Joost Laurenssen (Vrengsen) is op 11-08-1667 te Asten overleden, Elsken Bruysten Eysbouts is op 17-11-1675 te Asten overleden en daarna worden de goederen verdeeld, waarbij dit huis in handen komt van zoon Ambrosius en dochter Antonia::

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 59; 06-01-1679:
Merike, dochter Joost Laurenssen geassisteerd met Frans Mathijssen, Bruysten Joost Laurenssen, Geerit Janssen getrouwd met Willemke Joost Laurenssen, Frenske Joost Laurenssen geassisteerd met Antony Canters de jonge, Toniske, Feyke en Laurens, kinderen van Joost Laurenssen. Allen kinderen van wijlen Joost Laurenssen getrouwd geweest met Elsken Bruysten Eysbouts. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Gerit Janssen, Frensken en Laurensken Joosten huis, hof en hofstad, aangelag, land en groes aan Vosselen; land den Ceulacker te Ommel; groes in den Ossencamp 2½ lopense. Belast met 10½ vat rogge per jaar aan Madelena van den Broeck; ƒ 100,- aan Matijs Joppen, te Someren; ƒ 100,- aan weduwe Peeter Canters; ƒ 100,- aan weduwe Goort Verberne; 9 vat rogge per jaar aan de Heilige Geest van Asten; ƒ 100,- aan Michiel Jacobs van de Cruys. In de verponding ƒ 1-12-0 per jaar hetwelk gekort zal moeten worden aan het Ommels goet. Overeengekomen is dat dit lot zal mogen hebben de twee laatste bomen op het goet op Voordeldonck, aen den eeckelhoff. Met nog twee bomen staande op het goet van Frans Mathijssen binnen zes jaar om te houwen.
2e lot krijgen Merike en Feyken huis, hof, hofstad, land en groes te Ommel 28 lopense met uitzondering van de twee stukken die naar het eerste lot gegaan zijn.Belast met ƒ 300,- aan Catalijn Bure; ƒ 1-10-0 per jaar aan de Capelle van Ommel; 3 vat per jaar reductie aan de Capell van Herssel, gestaan hebbende te Lierop; 2 vat per jaar reductie aan Sint Joris-altaar; 2 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; 2 ort per jaar cijns aan de Heer van Helmont; ƒ 15-1-0 per jaar aan Mayke weduwe Aerts. Dit lot zal een boom mogen houwen op het goet tot Voordeldonck in de Belenheghe binnen zes jaar.
3e lot krijgen Bruysten Joost Laurenssen en Antoniske huis, hof, hofstad, land en groes aen Voordeldonck 32 lopense. Belast met ƒ 200,- aan weduwe Aert van Ebben. Overeengekomen is verder dat de ƒ 100,- à 5% die uit staan ten laste van de weduwe Michiel Coolen zullen toekomen aan Laurens, hun jongste broeder vermits zijn jonckheyt. Dat de vier oudste kinderen, meerderjarig, met name Bruysten, Geerit Jansen nomen uxoris, Merike en Frenske aan Feyke, hun minderjarige zuster, ieder zullen geven ƒ 3-3-0, boven haar kindsdeel. Alsmede dat Feyke en Toniske uit het sterfhuis een nieuwe cleedinghe zullen ontvangen. 

Dochter Antoniske verkoopt haar deel van het huis aan de broers Marcelissen, zonen van Marcel Claes Berckers:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 77 verso; 01-12-1689:
Antoniske, dogter van Joost Laurenssen verkoopt aan Willem, Hendrick en Marcelis Marcelissen, broeders en kinderen van wijlen Marcelis Claes Berckers en Maria Jansen van Vordeldonck de helft van huis, hof, aangelag, landerijen en groes aan Vordeldonck 24 lopense. Gebruikt door Dielis Goorts. Het is haar kindsdeel waarvan Bruysten Joost Laurenssen de andere helft bezit. Koopsom ƒ 290,-.

Het andere deel is in bezit van Bruysten Joosten Laurensen, geboren te Asten op 26-12-1648 als zoon van Joost Laurenssen en Elsken Bruysten Eysbouts. Hij is op 15-05-1699 te Asten getrouwd met Anna Mathijs Vermeulen is geboren te Asten rond 1664 als dochter van Mathijs Willems Vermeulen en Meriken Thyssen (zie Kloostereind 2):

Conjuncti sunt matrimonium cum dispensatione in bannis Ambrosius Joosten et Anna Mathiae Vermeulen; testes Joannes Petri van Ruth et Anna Leonardi Colen, coram R. D. Francisco van de Cruys.

In huwelijkse echt gebonden met dospensatie in roepen Ambrosius Joosten en Anna Mathiae Vermeulen; getuigen Joannes Petri van Ruth en Anna Leonardi Colen, voor pastoor Francisco van de Cruys.

Het gezin van Bruysten Joosten Laurensen en Anna Mathijs Vermeulen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria* Asten 23-03-1685 Kind Asten ±1685
2 Laurentius Asten 15-02-1698 Asten 27-02-1729
Willemijn Janse Deenen
Asten 05-03-1752 zie Emmastraat 18 en 20
3 Maria Asten 26-09-1700 Kind Asten ±1700

* Anna Mathijs Vermeulen had een onecht kind met Huybert Jansen van Maerhees (zie Voormalig huis B431)

In het archief van Asten wordt nog gemeld dat tegen Huybert Jansen van Maerhees een zaak wordt aangespannen voor dat onechte kind:

Asten Rechterlijk Archief folio 61; 12-09-1685:
Anna, dochter Matijs Vermeulen, geassisteerd met Matijs haar vader, aanlegster contra Huybert Jansen van Maris, gedaagde.

Hieronder de geboorteakte van dochter Maria:

1685 Marty 23; baptizata est Maria filia illegitima Huberti Jansen van Maerhees et Anna Thijssen Vermeulen; susceptores Gerardus Geraerts et Elisabetha Thijssen Vermeulen:

23 maart 1685; gedoopt is Maria onwettige dochte van Huberti Jansen van Maerhees en Anna Thijssen Vermeulen; getuigen Gerardus Geraerts en Elisabetha Thijssen Vermeulen:

Bruysten Joosten Laurensen komt voor zijn huwelijk geregeld in de archieven voor, zoals hieronder met betrekking tot de verhuur van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 85; 21-01-1676:
Bruysten Joost Franssen Freynssen, aanlegger contra Willem Lamberts van Dijck en Jan Willems, zijn zoon. Aanlegger heeft aan Jan Lamberts in huur gegeven een huis en landerijen. Deze is hieraan schuldig gebleven 6 vat rogge; op Lichtmis 1674 51 vat rogge en 6 vat boekweit; op Lichtmis 1675 51 vat rogge; op Lichtmis 1676 51 vat rogge. Hij heeft 1 malder rogge en 1 malder boekweit gelost. Aan voorlijf is hij schuldig gebleven over het 2e jaar ƒ 35,-; over het 3e jaar ƒ 30,-. Alsnog 7½ vijm dakstro. 

In de twee onderstaande archiefstukken staat Bruysten Joosten Laurensen met betrekking tot de verkoop en koop van een paard:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 85; 21-01-1676:
Bruysten Joost Freynssen, aanlegger contra Goort Hendricx Verboeyen, gedaagde. Betaling van ƒ 6,- wegens een gekocht paard.

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 139; 08-07-1676:
Joost Roefs, aanlegger contra Bruysten Joost Laurenssen, gedaagde. Betaling van 17 gulden 15 stuiver wegens een gekocht paard.

Bruysten Joosten Laurensen heeft een request ingediend tegen Gerard Martens Vermeulen, familie van zijn vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-02-1677:
Gerart Martens Vermeulen heeft een request ontvangen namens Jan Aelbers den Smit, Bruysten Joost Laurensen, Frans Janssen Verrijt ennderen. Het request komt van procureur A. Wijtvelt. Het is opgesteld ten verzoeke van Jan Aelbers de Smit en Bruysten Joost Laurensen. Frans Janssen Verrijt en anderen hebben echter om het voorschreven request nooit gevraagd of opdracht gegeven om het op te stellen. De ontvanger van het request verzoekt om de diverse volmachten te laten overleggen.Naschrift: 05-02-1677 Jan Somers, ondervorster, doet hiervan kennis aan Jan Aelbers en Bruysten Joost Vreynssen dat zij hun lieden reguleren.

Bruysten Joosten Laurensen heeft geld tegoed van Baltus Hendricks:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 182; 14-02-1677:
Joost Roefs stelt zich borg ten behoeve van Baltus Hendricx voor 17 patacons welke Bruysten Joosten volgens vonnis de dato 14-01-1677 opgelegd is te betalen aan Baltus Hendricx. Indien Bruysten bij het definitieve vonnis komt te triompheren zal hij de voorschreven som restitueren.

Bruysten Joosten Laurensen moet nog een schuld aflossen voor zijn jongere broer en zussen en stelt dit nog onverdeelde bezit als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 18; 27-03-1677:
Bruysten Joost Laurenssen is schuldig aan Frans Mathijssen en Jan Laurenssen als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Joost Laurensen ƒ 130,- à 5%. Onderpand zijn, nog onbedeeld, deel in de ouderlijke goederen.

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 273; 28-06-1684:
Frans Mathijssen de Groot en Jan Laurensen als momboiren van de onmondige kinderen Joost Laurenssen, aanlegger contra Bruysten Joost Laurenssen, gedaagde. Aanleggers hebben een schepenscultbrief de dato 27-03-1677 van ƒ 130,-. Zij verzoeken deze ten laste van gedaagde executabel te mogen stellen.

Bruysten Joosten Laurensen daagt Cornelis Jan Duysten voor achterstallige huur van het huis in Ommel van zijn zussen Maria en Sophia:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 12-11-1681:
Bruysten Joost Laurensen, aanlegger, contra Cornelis Jan Duyssen, gedaagde. Gedaagde heeft een huurschuld van ƒ 34,50 wegens huur van huis, hof, land en groes te Ommel. Aanlegger heeft deze som in de minne niet kunnen bekomen. Reden om te dagen.

Na zijn huwelijk komen we Bruysten Joosten Laurensen nog in de archieven tegen met betrekking tot een schuld, waarbij de waarde van zijn huis aan de drie gebinten wordt afgelezen:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 449; 05-09-1690:
Jan Aerts, winkelier, te Ommel, aanlegger contra Ambrosius Joost Laurenssen, gedaagde. Betreft invordering van ƒ 34,-. Bij gedaagde zijn door Jan Somers, ondervorster, geen roerende goederen van enige waarde aangetroffen, waaraan het verhaal zou kunnen plaatsvinden. De executie wordt nu verplaatst naar de erfgoederen. 

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 3; 25-10-1690:
Jan Aerts, evincent, aanlegger contra de vaste goederen van Bruysten Joost Laurenssen, aan Voirdeldonck, gedaagde. Het pand heeft drie kreppe. 

Dielis Goorts, die ook in 1689 als gebruiker werd genoemd, wil voorrang als het huis te koop wordt gezet en krijgt dat ook bij de aankoop van de helft van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 20; 31-01-1691:
Dielis Goorts toont een obligatie de dato 02-09-1686 notaris Alberts en gecolligeert voor schepenen Helmont op 09-10-1690 ten laste van de goederen Bruysten Joost Vreynsen. Hij wil preferent worden ten opzichte van alle jongere schulden. 

Asten Rechterlijk 87 folio 18; 22-02-1692:
Jan Aerts, te Ommel, verkoopt aan Jelis Goorts de helft van huis, schuur, schop en aangelag op Vordeldonck geheel 3 lopense, ene zijde en einde Jan Verhindert, andere zijde Antonis Vreynsen, andere einde de straat; het Eeuselvelt 5 lopense naast Jan Verhindert; groes den Winckel 2 1⁄2 lopense naast Matijs de Groot; groes den Eeckelhof 2 lopense naast Jan Verhindert; den Ossenbeempt 2 1⁄2 lopense naast Jan Hicspoors; groes den achtersten Plomp 4 copse naast Nicolaes van Rut; land die Braeckwinckel 9 copse naast Jan Verhindert en de Koeystraet; land den Eeckelhoff 2 lopense naast Jan Verhindert; land den Beelenhegh 2 lopense naast Elske Jan Wilborts; land en hooiland het Nieuwvelt 6 lopense naast de kinderen Marcelis Claessen; land de Warandacker 3 copse naast Jan Verhindert. Belast met ƒ 0-5-0 per jaar cijns. De goederen zijn geweest van Bruysten Joost Laurenssen en recentelijck door de koper gebruikt geworden. De andere helft is van de kinderen Marcelis Claessen. Koopsom ƒ 296,-.

De oude eigenaar Bruysten Joosten Laurensen komen we nog eenmaal tegen in het archief met betrekking tot een beurs van zijn zoon:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 180; 29-10-1704:
Jan Aerts de Seger, 80 jaar, oud borgemeester en Frans Maes Berckers, 70 jaar. Zij verklaren gekend te hebben de Heer Antonis Mennen, in leven geweest pastoor, te Swalmen, bij Ruremonde. Dat Matijs Vermeulen, wonende, alhier, een bloedverwant neve van hem was en dat Laurens Bruystens, wettige zoon is van Bruysten Laurensen en Anna, dochter Matijs Vermeulen, ook wonende alhier. Dat deze Laurens Bruystens jongeman dus ook verwant is aan Heer Antonis Mennen. 

Bruysten Joosten Laurensen is rond 1705 overleden en Anna Mathijs Vermeulen is op 04-07-1706 te Asten hertrouwd met Hendrick Peter Smits, geboren te Asten rond 1660 en weduwnaar van Heylken Goossen Buckinx met wie hij op 03-06-1690 te Asten getrouwd was (zie Voormalig huis G493). Voor zover bekend zijn uit dit laatste huwelijk geen kinderen geboren. Zij zijn elders gaan wonen.

Aegidius (Dielis) Goorts is geboren te Asten op 27-01-1643 als zoon van Goijart Dielis Selen en Catharina Goorts (zie Behelp 2A). Hij is op 20-09-1676 te Asten getrouwd met Margaretha (Griettie) Linders, geboren te Asten op 20-09-1645 als dochter van Leonardus Francisci en Anna:

Septembris Anno 1676 5; contraxerunt sponsalia Aegidius Goorts et Margaretha Linders; testes Petrus Janssen et Henricus Janssen.
20 juncti sunt matrimonio Aegidius Goorts et Margaretha Linders; testes Henricus Janssen et Judoca Bruijstens.

5 september 1676; ondertrouw contract tussen Aegidius Goorts en Margaretha Linders; getuigen Petrus Janssen en Henricus Janssen.
20 in huwelijkse echt gebonden Aegidius Goorts en Margaretha Linders; getuigen Henricus Janssen en Judoca Bruijstens.

Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen. Dielis Goorts verkoopt het huis vrijwel direct door aan de kinderen van Marcelis Claes Berkers, zodat zij de boerderij geheel bezitten.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 22; 31-03-1692:
Jelis Goorts verkoopt aan Willem, Hendrick en Marcelis, zonen Marcelis Berckers de helft van huis, schuur, schop en aangelag te Vordeldonck geheel 3 lopense, ene zijde en einde Jan Verhindert, andere zijde Antonis Vreynsen, andere einde de straat; groes het Eeuselvelt 5 lopense naast Jan Verhindert; groes den Winckel 2 1⁄2 lopense naast Matijs de Groodt; groes den Eeckelhof 2 lopense naast Jan Verhindert; groes den Ossenbeempt 2 1⁄2 lopense naast Jan Hicxspoors; groes den achtersten Plompert 4 lopense naast Nicolaes van Rut; land den Braeckwinckel 9 copse naast Jan Verhindert en de Koestraet; land den Eeckelhof 10 lopense naast Jan Verhindert; land de Beelenhegh 2 lopense naast Elske Jan Wilborts; land en hooiland het Nieuwevelt 6 lopense naast de kinderen Marcelis Nicolaessen; land de Warandacker 3 copse naast Jan Verhindert. Belast met ƒ 0-5-0 per jaar cijns. Koopsom ƒ 292,- à 5%. Marge: 22-04-1709 gelost.

Dielis Goorts is wel in de buurt of mogelijk als huurder in het huis blijven wonen. In 1698 maklen ze hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 24; 21-03-1698:
Jelis Goorts van Bussel en Margareta Leenders, wonende aan Vordeldonck, testeren. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Al hun goederen, roerend en onroerend, gaan naar de langstlevende om daarmee te handelen naar vrije keuze. Na hun beider overlijden zullen de overblijvende goederen gaan voor de ene helft naar de naaste vrienden van de testateur en voor de andere helft naar de naaste vrienden van de testatrice. Met dien verstande dat de wederzijdse broeders en zusters kinderen zullen delen als broeders en zusters. De testateuren willen verder dat Dirck, zoon Dirck Dircx na hun beider dood vooruit zal ontvangen ƒ 50,- dit wegens zijn trouwe dienst en arbeid. Ook willen zij dat de twee kinderen van Antonis Fransen en Frenske Leenders met name Jan en Frans zullen ontvangen het deel dat hun moeder zou mogen ontvangen. 

Margaretha (Griettie) Linders is als Margriet Deelis op 28-03-1698 te Asten overleden en Dielis Goorts verkoopt zijn vee, roerende goederen en zijn aandeel in het ouderlijk huis:

Asten Rechterlijk Archief 147; 05-12-1701:
Jelis Goorts, aan Vordeldonck, verkoopt bestialen, hooy, meubelen en huysraet. Opbrengst ƒ 47,-.

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 59; 06-04-1703:
Jelis Goorts verkoopt aan Jan Goorts, zijn broer, zijn 1⁄8e kindsdeel in huis, land en groes in de Behelp 25 lopense. In gebruik en bewoning bij de koper en nagelaten door hun ouders. Koopsom ƒ 40,-.

Vooralsnog is het niet duidelijk waar en wanneer Dielis Goorts is overleden.

De eigenaren van het huis zijn dan de kinderen van Marcelis Claes Berckers en hieronder volgt een gezinsreconstructie. Marcelis Claes Berckers is geboren te Asten rond 1610 als zoon van Nicolaes de Bercker en Margriet. Hij is rond 1635 te Asten getrouwd met Maria Jansen Vervoordeldonck, geboren te Asten rond 1612 als dochter van Jan Dierickx Vervoordeldonck en Mechteld Wilbert Jacobs (zie Busselseweg 7) en zus van Wilbert Jansen Vervoordeldonck (zie Voordeldonk 89). Het gezin van Marcelis Claes Berckers en Maria Jansen Vervoordeldonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten ±1636 Asten 02-02-1664
Engelberta Fransen Philipsen
Asten 16-01-1713 zie Voormalig huis G852
2 Nicolaas Asten 22-08-1638 Kind Asten ±1638
3 Marcelis Asten 03-12-1639 Ongehuwd Asten ±1710
4 Aleida Asten 26-10-1642 Asten 10-05-1665
Anthoni Peters Loomans
Asten ±1680
5 Nicolaas Asten 16-01-1645 ±1670
Helena Philips Jansen
Asten 09-09-1703
Elisabeth Jansen
Asten 25-03-1720
6 Wilhelmus Asten 17-08-1647 Ongehuwd Asten ±1710
7 Anna Asten 30-03-1650 Asten 29-09-1675
Theodorus Leenders van Heugten
Asten 17-11-1696 zie Voormalig huis C647
en Voormalig huis C660
8 Jenneke Asten ±1651 Ongehuwd Asten 19-10-1702
9 Maria Asten ±1652 Asten 12-10-1681
Johannes Andriessen
Asten 28-01-1702 dochter Catharina
zie Voormalig huis C803
10 Hendrick Asten ±1653 Asten 15-05-1691
Anna Mathyssen
Asten ±1720 zie Voormalig huis C790

Marcelis Claes Berckers had nog een ander huis in bezit (zie Voormalig huis C790) en koopt nog een stuk land aan:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 81; 24-10-1657:
Mathijs Tonis Vreynsen verkoopt aan Marcelis Claessen groes int Lielder 1⁄4e deel van 2 1⁄2 lopense naast Hendrick Cornelissen.

Marcelis Claes Berckers is op 26-09-1661 te Asten overleden en zijn weduwe moet nog een schuld betalen en wordt nog gedaagd door de moeder overste van het klooster van Maria-Schoot: 

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 144; 14-02-1671:
Meriken, weduwe Marcelis Claessen en haar kinderen zijn schuldig aan Goort Hendricx Bul, te Leende ƒ 200,- à 5%.

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 149; 06-10-1683:
Suster Jenneke van Moorsel, moeder des Convents van Ommel, namens dit convent, aanlegger contra Merike, weduwe Marcelis Claessen Berckers, gedaagde. 

Uit onderstaand archiefstuk kunnen we het geboortejaar van de weduwe van Marcelis Claes Berckers halen:

Asten Rechterlijk Archief 108 fol. 35 09-01-1686:
Maria, weduwe Marcelis Claessen, 64 jaar, verklaart ter instantie van Catalijn weduwe Han Walravens cum suis. Dat zij gekend heeft Catarina Peeter Gielens eerste vrouw van Hendrick Laurenssen, zij is gestorven in de sieckte ofte pesttijt van 1636 zonder wettige geboorten na te laten. Ook zijn Antoniske, Maria, Elske, en Anneke wettige zusters geweest van Catarina voorschreven. De goederen die Thomas Huyberts getrouwd met Catarina Jorissen van Hoof nu gebruikt waren van Hendrick Laurenssen en Catarina. Zij weet ook dat Catarina uytgeput sijnde van de contagieuse sieckte is comente sterven in dien tijt. 

Zoon Willem Marcelis Claessen heeft nog in het leger van de Prins van Oranje bij de Frans-Nederlandse oorlog (1672-1679) gediend:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 53; 01-04-1686:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck en Antonis Dielis Ceelen verklaren ter instantie van Willem Marcelis Claessendat deze in 1677, met zijn kar en twee paarden, heeft gevaren in het leger van de Prince van Orangien ten dienste van de Heer Bruynesteen, medisch doctor.

Op wikipedia lezen we het volgende over deze oorlog:

Willem III besloot de door de Fransen belegerde steden Kamerijk, Valencijn en Sint-Omaars te ontzetten. Vanuit Ieper marcheerde hij, aan het hoofd van een leger van 32.000 man, via Poperinge en Okselare op naar de Kasselvallei. Filips van Orléans, die de aantocht vernam, trok hen tegemoet en ontmoette de Staatse troepen aan de Penebeek tussen Noord- en Zuidpene. Lodewijk XIV stuurde hem vanuit Kamerijk 25.000 voetknechten en 9000 cavaleristen onder bevel van maarschalk Luxembourg. Bij het vallen van de avond maakten 66.000 soldaten zich op voor de strijd. De Nederlanders bestormden de Franse posities zonder het terrein vooraf verkend te hebben. Hierdoor was maarschalk Luxembourg in staat om met een cavalerieaanval een Staatse flank te verrassen, waardoor een Staats bataljon nagenoeg vernietigd werd, en drie andere bataljons op de vlucht sloegen. Willem III blies de aftocht, die in goede orde verliep. In totaal vielen aan beide zijden 4.200 doden en 7.000 gewonden.

Maria Jansen Vervoordeldonck of Maria Willem Sneeven is op 08-07-1687 als Maria Marcelis te Asten overleden en de kinderen verkopen bomen:

Asten Rechterlijk Archief 144; 21-09-1687:
De kinderen en erven van Marcelis Claes Berckers getrouwd geweest met Mericken Willems Sneevens verkopen publiek verscheyde coopen, met creppen geteeckent, eycke- en andere boomen. 5 eiken 2 kopen ƒ 9-10-00; 67 bomen 18 kopen ƒ 120-14-08. Totale opbrengst ƒ 130-04-08.

Er is ook nog een schuld aan geheel bovengenoemde Antonia Joost Laurensen in verband met de aankoop van een deel van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 81 verso; 29-12-1689:
Willem, Hendrick en Marcelis Marcelissen, gebroeders en kinderen van wijlen Marcelis Claes Berckers en Maria Jansen van Vordeldonck. Zij zijn schuldig aan Antoniske, dochter Joost Laurenssen ƒ 280,- zonder intrest.

Zoon Marcelis Marcelis Berckers gebruikt een paard met kar om op de markt te handelen:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 145 verso; 03-07-1690:
Wij, schepenen van Asten, verklaren dat Marcelis Marcelis Berckers, in zijn kar heeft gespannen een bruyn henstpeert, sijnde aftands, hebbende een afgaende witte bles. Met welk voornoemd paard deze is ter marckte vaerende ter verrichting van zijn zaken. 

De kinderen van Marcelis Claes Berckers hadden een herberg in hun huis:

Asten Rechterlijk Archief 167; 23-08-1699:
Op 23 augustus 1699 hebben wij, Jan van Riet en Joost Doensen, schepenen, op verzoek van Jan van den Bleeck, als pachter der bieren, wijnen, brandewijnen en gedistilleerde wateren over Asten de dato 01-10-1698 tot 30-9-1699, in bijwezen van Gijsbert Hendricx, collecteur, bezocht en gevonden bij de kinderen Marcelis Claes Berckers een half toen bruyn bier daer de kraen in steeckt ende een kan brandeweyn verclaert te continueert om te tappen.

Willem Dircx, een zwager van Anna Marcelis Berckers (zie Voormalig huis C807) verkoopt aan Hendrick Marcelis Berckers zijn kindsdeel:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 8 verso; 19-04-1700:
Willem Dircx man van Willemyn Dircx van Heughten verkoopt aan Hendrick Marcelis Berckers, zijn oom zijn ⅛ kindsdeel in huis, land, hooi- en weilanden aan Vordeldonck 30 lopense. Gebruiker de kinderen Aert Jan Baeckermans. Alles zoals achtergelaten is door wijlen Dirck van Heughten. De waarde van het gehele goed is circa ƒ 800,- en de dorpslasten zo hoog dat vrij zou komen voor zijn ⅛ deel ƒ 40,- zonder in het minste gehouden te zijn in enige schuld van het sterfhuis van zijn vrouws ouders te betalen. Koopsom ƒ 140,-.

Zoon Nicolaus Marcelis Berckers is geboren te Asten op 16-01-1645 is rond 1670 getrouwd met Helena Philips Jansen, geboren te Asten op 09-07-1651 als dochter van Thomas Philips Franssen en Maria Thielen Dirck Duyssen (zie Voormalig huis E1083). Het gezin van Nicolaus Marcelis Berckers en Helena Philips Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 11-04-1671 Ongehuwd Asten 20-06-1723
2 Aeleke Asten 28-07-1675 Kind Asten ±1675
3 Marcelis Asten 14-04-1678 Asten 08-03-1705
Willemyn Weynkels
Asten 03-05-1711
Antonia Peeters
Asten 19-09-1722 zie ook Voormalig huis C790

Nicolaus Marcelis Berckers woonde ook gedurende zijn huwelijk op de Wolfsberg in het huis van zijn schoonouders (zie Voormalig huis E1083) en Heylke Philipsen is op 11-04-1679 als Heylken Claessen op de Wolfsberg te Asten overleden.

De buren van Nicolaus Marcelis Berckers, Johannes Jansen Verhindert (zie Voormalig huis C803) en Peeter Peeter Martens, getuigen voor hem en zijn inwonende broers Willem, Marcelis en zus Jenneke:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 117; 03-04-1702:
Jan Verhindert en Peeter Peeter Martens, buren van Nicolaes en Marcelis Berckers, aan Vordeldonck. Zij verklaren ter instantie van Willem en Jenneke Berckers, broeder en zuster van Nicolaes en Marcelis, dat zij niet gezien hebben of weten dat Nicolaes of Marcelis oyt eenigh hooy, haver ofte strooy, veel minder eenige der minste voeragie, geduyrende den gepasseerden somer en wintertijt ofte sedert tselve verbot bij placcaete is verboden soude hebben vervoert buyten het territoir van de Vereenighde Nederlanden. Zij verklaren verder dat Marcelis Berckers en Maria Willem Sneeven, vader en moeder van Nicolaes en Marcelis ook zijn geweest van goede naam en faam en te Asten tot aan zijn sterfdag schepen is geweest.

Rechts het placcaet dat in tijden van oorlog een verbod op uitvoer van hooi, stro en levensmiddelen naar landen waar de republiek mee in oorlog is, uitgevaardigd door de Staten Generael der Vereenigde Nederlanden1. Op wikipedia lezen we over deze oorlog:

Het betreft hier de Spaanse Successieoorlog (1701-1714), waarbij Frankrijk en Soanje het opnamen tegen de geallieerden van Groot-Brittannië en Pruisen. Het Staatse leger van de republiek der zeven verenigde Nederlanden vocht met 120.000 man amee aan de zijde van de geallieerden. Frankrijk verloor een deel van zijn Canadese kolonies aan Groot-Brittannië; Spanje verloor de meeste Italiaanse staten aan Oostenrijk en de Zuidelijke Nederlanden; deze werden grotendeels Oostenrijks. Spanje verloor ook Gibraltar en Menorca aan Groot-Brittannië en werd gedegradeerd tot speelbal op het geopolitieke veld.

Nicolaus Marcelis Berckers is op 09-09-1703 te Asten hertrouwd met Elisabeth Jansen, geboren te Asten rond 1660 en weduwe van Matijs Peeter Coolen, waarmee zij op 30-08-1692 te Vlierden getrouwd was. Nicolaus Marcelis Berckers woont daarna weer op de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1083) en is op 25-03-1720 te Asten overleden.

Jenneke Marcelis Berckers verkoopt haar deel in de erfenis aan haar broers:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 49 verso; 13-10-1702:
Jenneke Marcelis Berckers verkoopt aan Willem en Marcelis Berckers, haar broers, haar kindsdeel in al haar roerende en onroerende goederen. Koopsom ƒ 40,-

Jenneke Marcelis Berckers is op 19-10-1702 te Asten overleden en haar broers Marcelis en Willem Marcelis Berckers krijgen nog een rekening gepresenteerd voor een stuk land dat zij in gebruik hebben:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-01-1705:
Hendrick Antony Canters, oud president, aanlegger contra Willem en Marcelis Marcelissen Berckers, gebroeders, gedaagden. Wijlen Jan de Groodt heeft op 4 maart 1699 voor schepenen van Asten, in zijn scheiding en deling, met Aert Aertsen Tielen getrouwd met Elske Matijssen de Groot, bekent schuldig te zijn ƒ 200,- à 5% aan Hendrick Canters. Op 11 november 1700 heeft Jan Matijssen de Groodt nog ƒ 50,- geleend van Hendrick Canters. Bij de deling is Jan Matijssen ten deel gevallen een stuk groes int Peelke aan Voordeldonck 1 lopense, ene zijde Nicolaes van Rut, andere zijde de kinderen Antonis Laurenssen, ene einde Willem en Marcelis voorschreven; nog de helft van een stuk groes in den Bruynenweerdt 2 1⁄2 lopense naast Aleke Vervoordeldonck, de andere helft is van Aert Aertsen Tielen. Op de aflossing van de beide obligaties rest nog ƒ 130,-. Omdat deze leningen verkregen zijn, onder verband van zijn persoon en goederen hebbende en verkrijgende en de voorschreven twee stukken groes daartoe behoren worden de tegenwoordige gebruikers Willem en Marcelis Marcelissen Berckers gedaagt om de resterende - ƒ 130,- met de onkosten vandien direct te betalen.

De kinderen van Marcelis Claessen Berckers zijn volgens de verpondingen van 1707 en 1713 nog altijd eigenaar:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 5 verso:
De kinderen Marcelis Claessen.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 58 verso:
17-01-1736 nu Tonij Haasen.
De kinderen Marcelus Berckers an sijn huurling.
Van Jan Wouters folio 122 verso.

Willem Marcelis Berckers en Marcelis Marcelis Berckers zijn rond 1710 overleden en merkwaardig is dat van hun overlijden tot dusverre niets in de archieven is terug te vinden.

Kleinzoon Marcelis Nicolaes Berkers is geboren te Asten op 14-04-1678 en op 08-03-1705 te Asten getrouwd met Willemyn Weynkels, geboren te Kessel op 09-10-1683 als dochter van Joannes Willems Weynkels en Joanna Joannis. Na haar kinderloos overlijden rond 1708 is Marcelis Nicolaes Berckers op 03-05-1711 te Asten hertrouwd met Antonia Peeters, geboren te Asten op 03-09-1678 als dochter van Antonius Peeters en Petronilla:

Juncti sunt matrimonio Marcellus Berkers et Antonia Peeters; testes Joannes Vervoordeldonk et Laureyns Teunis.

In huwelijkse echt gebonden Marcellus Berkers en Antonia Peeters; getuigen Joannes Vervoordeldonk et Laureyns Teunis.

01

Het gezin van Marcelis Nicolaes Berkers en Antonia Peeters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 07-04-1712 Ongehuwd Asten 12-01-1772 zie Voormalig huis C803
en Voordeldonk 75
2 Petrus Asten 29-01-1714 Asten 01-07-1742
Elisabet Hendrik Tiele
Asten 24-10-1780 zie Voormalig huis C790
3 Franciscus Asten 19-07-1716 Asten 15-10-1752
Anna Jansen Vervoordeldonk
Asten ±1767 zie Voordeldonk 75
4 Maria Asten 10-11-1718 Asten 05-02-1747
Peter Marcelis van Bussel
Asten 24-03-1791 zie Voormalig huis C803 en ook
Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15
en ook Voormalig huis G525

Willem Nicolaes Berkers en zijn broer Marcelis hielden daar een herberg op Voordeldonk, waar op Vastenavond wat oproer was:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-07-1713:
Willem en Marcelis Berckers, op Vordeldonck, verklaren dat zij getuige zijn geweest van hetgene dat op groot Vastenavontdags 1712, op de late avond, voor hun huis is voorgevallen. Dat op die tijd met forte en gewelt op hun buiyenste camerdeur geslagen werd, zodanig dat deze uit zijn vasten sprong. Alsmede dat hij, eerste deponent, met een hout of ander swaerder hant het volk, zonder te weten wie dit waren, uit de kamer heeft gedreven. De deponent verklaart, dat hij door zijn vrouw, uit het huis naar de stal is gebracht, om alle onheil te voorkomen. Verder verklaren zij, dat zij na het tumult, voor hun huis, de huiffen en eenige zeelen van een voermanscarre, alsdoen bij haer ter herberge wesende waren doorgesneden. Ook hebben zij bevonden dat de houwelen van de kar waren weggenomen.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1717 woont Marcelis Nicolaes Berkers met zijn gezin en broer Willem in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Willem Berkers, Marcelis den broeder, Teuniske de vrouw, Marcelis de knegt, Lijneke de meijt, Francis de scheper, Hendrick, Peeter en Francis de neven.

Willem Nicolaes Berkers verkoopt zijn deel in het huis aan zijn broer Marcelis:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 165 verso; 17-08-1719:
Willem Berkers verkoopt aan Marcelis Berkers, zijn broeder de helft van huis, hof, aangelag en de helft van 16 lopense land en groes op Vorreldonck.

Marcelis Nicolaes Berckers is op 19-09-1722 te Asten overleden en Antonia Peeters is op 31-10-1723 te Asten hertrouwd met Antony Willems Haasen, geboren te Asten op 01-03-1690 als zoon van Wilhelmus Thijssen Haesen en Henrica Hendrix (zie Voormalig huis C874). Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren, echter er wordt wel een inventaris gemaakt en huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 211 verso; 30-10-1723:
Antoniske Peeters weduwe van Marcelis Berkers maakt, ten behoeve van haar minderjarige kinderen een staat en inventaris. Zij wil hertrouwen met Antony Willem Haasen.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag aan Vordeldonck; huis, hof en aangelag aan Vordeldonck in bewoning en gebruik bij Jan Gerits.
Roerende goederen: drie veren bedden, drie dekens, kussens, lakens, pannen, potten, ketels, negen stoelen, twee tafels, twee kisten, tinnen borden, schotels, lepels, mosterdpot, zoutvat, kommen, maatjes, een brouwketel en brouwkuip en houteren reurhouten, landbouwgereedschap, twee hoogkarren, twee slagkarren, ploeg en eg, getuig voor twee paarden, dorsgereedschap, schoppen, rieken, zeisen.
Levende have: zes melkkoeien, en negen kleine of lege beesten, twee paarden, dertig schapen, vijf bijenstokken.

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 213 verso; 30-10-1723:
Antony Willems, bruidegom ter eenre en Antoniske Peeters, weduwe Marcelis Berkers geassisteerd met Jacob Martens en Marcelis van Hugten als geëde momboiren over de vier onmondige kinderen, bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden. De bruidegom brengt al zijn goederen in. De bruid brengt al de goederen in die zij en haar kinderen bezitten. Kind(eren) uit dit huwelijk geboren, zullen zijn eenkind(eren) met de voorkinderen en na hun beider dood egaal delen in de goederen die dan bezeten worden. Indien uit dit huwelijk geen kind(eren) nagelaten worden en de bruidegom komt te overlijden voor de bruid dan zullen de erfgenamen van de bruidegom ƒ 60,- ontvangen en zijn kleren. Latende de verdere goederen aan de bruid en haar kinderen. Indien de bruid, zonder kind(eren), uit dit huwelijk, na te laten, komt te sterven voor haar man, dan zal deze ƒ 60,- ontvangen, zijn kleren en de helft van de roerende goederen, meubelen, paarden, beesten, schapen, de eventueel op de velden staande gewassen.

Volgens de verpondingen van 1737 is stiefvader Antonij Haasen de bewoner en dit wordt bevestigd in de bewoningslijst over de periode 1736-1761. Na het overlijden van Antonia Peters rond 1740 zijn de kinderen zowel eigenaar als bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 123:
Antonij Haasen, nomen uxoris.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. In de bede ƒ 7-11-0.

Jaar Eigenaar nummer 34 Voordeldonk Bewoners nummer 34 Voordeldonk
1736 kinderen Marcelis Berkers Antonij Haasen
1741 kinderen Marcelis Berkers Antoni Haasen
1746 kinderen Marcelis Berkers kinderen Marcelis Berkers
1751 kinderen Marcelis Berkers kinderen Marcelis Berkers
1756 kinderen Marcelis Berkers Hendrik en Francis Berkers
1761 kinderen Marcelis Berkers Hendrik en Francis Berkers

Ook de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 is hiermee in overeenstemming:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 38 folio 30:
Nu de vier kinderen van Marcelis Berckers, loco Willem ondergeschreven haeren oom, te weeten Hendryck, Peter, Francis ende Maria. Willem Marcelis Claessen uijt huijs, hoff ende erffenisse onder Asten, ter plaetse aen de Voordeldoncq gelegen, groot ontrent vijff lopenen, ene zijde de Koijstraet, andere zijde Joost Vreijnssen, ene einde de straete, andere einde Jan Verhindert. I stuyver I pul, quarta pars pul et 8 pars pul.

Antony Willem Haasen is nog op 04-02-1742 te Asten hertrouwd met Johanna Jansen Martens, geboren te Asten op 03-08-1681 als dochter van Johannes Andries Martens en Johanna Peeters Coolen en weduwe van Johannes Reijnders van Geldrop en is op 02-01-1761 te Asten overleden.

Antony Willem Haasen maakt schoon schip met zijn stiefkinderen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 182 verso; 14-10-1743:
Antoni Willem Haasen verkoopt aan Hendrik, Peter, Francis en Maria kinderen van Marcelis Berkers land op Voordeldonk 13 lopense, groes op de Roeter 3 lopense en weiland het Eeusel 3 lopense, hem aangekomen bij transport de dato 16-11-1733; akkerke het Geleynt 1 lopense en akkerke den Hoppenkamp 1 lopense, hem aangekomen bij transport de dato 17-10-1740. Koopsom ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 33 verso; 14-10-1743:
Antoni Haasen, schepen, heeft, bij executie de dato 25-05-1740 ten behoeve van de kinderen Marcelis Berkers gekocht van Catarina Andriessen huis, land en groes voor de koopsom van ƒ 60,-. De verkoping moest en moet nog geapprobeert worden door haar Edele Mogendheden. Hij verklaart de goederen zonder enige rechten aan de voornoemde kinderen te willen laten, mits de kinderen de jura van 40e penning als anderszinds betalen.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 34; 14-10-1743:
Peter, Hendrik, Francis en Maria kinderen van Marcelis Berkers accepterende koop, zoals door Antoni Willem Haasen, op 25-05-1740, is gedaan betreffende huis, land en groes van Catarina Andriessen en waarvan de acte van afstand op heden is gepasseert. Zij zullen de koopgelden met de jura en 40e of 80e penning met den aankleven van dien voldoen en betalen zodra de goedkeuring van haar Edele Mogendeheden gekomen is. Zij zullen Antoni Willem Haasen in alles kost- en schadeloos houden.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 34 verso; 14-10-1743:
Antoni Willem Haasen, schepen, verklaart ter instantie van de kinderen Marcelis Berkers dat hij van tijd tot tijd heeft betaald aan Marcelis Dirx, de pretenties die deze had van wijlen Marcelis Berkers, zijn nagelaten weduwe en kinderen en dat in de tijd dat hij, comparant, de voornoemde weduwe in huwelijk had. Marcelis Dirx heeft niets meer te pretenderen van de voornoemde kinderen.

Bewoner Hendrik Marcelis Berkers pacht samen met zijn zwager Peter van Bussel (zie Voormalig huis C803) de klamptienden van de heer Franciscus Hyacinthus van Dongelbergen (zie Busselseweg 7):

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 172; 16-07-1761:
Francis Hyacint Baron de Dongelbergen, Heer van Blaarthem, eigenaar van verscheidene clamptienden die geheven en gecollecteert worden te Asten. Hij verpacht deze tienden aan Pieter van Bussel en Hendrik Marcelis Berkers. Pachttermijn 10 jaar. Sijnde dese verpagtinge van de rijende tiende met Mevrouw Beresteyn tegens het Gemene Land, sijnde het eene jaar seven en het ander jaar acht halve clampentiendens, soo grove als smalle tiendens. Pachtprijs 350 vat rogge per jaar en 100 vat boekweit per jaar maat van Eyndhoven te Asten te leveren. Borg staat Jan van Riet, president. Lasten zijn voor de verpachter.

In 1763 wordt de scheiding en deling van de goederen officieel, waarbij de weduwe van Francis Marcelis Berkers het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio25; 14-05-1763:
Hendrik Marcelis Berkers, Peter Marcelis Berkers, Peter Marcelis van Bussel man van Maria Marcelis Berkers en Anneke Vervoordeldonk weduwe van Francis Marcelis Berkers waarbij vier kinderen met name Antoni, Hendrik, Maria en Alegonda, die nog in leven zijn geassisteerd met Jan Vervoordeldonk, haar vader, schepen, welke, op 28-02-1763, gemachtigd is door de regenten van Asten om tijdens deze scheiding en deling de belangen van de kinderen waar te nemen alzo Francis Berkers, in 1761, is overleden. En tijdens diens leven was er wel een provisionele scheiding en deling gemaakt maar niet wettelijk voltrokken, van de onroerende goederen. De gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen zijn al wel gescheiden en voor ieder aandeel ontvangen en genoten. Zij delen nu de onroerende goederen. 1e lot krijgt de weduwe van Francis Berkers ter togte en haar kinderen ten erffregte. Het oude huis, schuur en stal.

Het gezin van Francis Marcelis Berkers en Anna Jansen Vervoordeldonk is al elders (zie Voordeldonk 75) besproken en na het overlijden van Anna Jansen Vervoordeldonk te Asten op 13-02-1800, komt het huis toe aan Hendrik Berkers:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 1; 14-08-1800:
Anthony Berkers, Hendrik Berkers, Wilbert Cornelis man van Maria Berkers, Jan van Asten gehuwd met Allegonda Berkers. Kinderen en erven van Francis Berkers en Anneke Vervoordeldonk, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
2e lot krijgt Hendrik Berkers, het oud huis met schuur en klein huiske, zijnde eertijds brouwerij geweest, stal en schop met 2 lopense van den hof en aangelag aan Voordeldonk.

Ook de bewoningslijst over de periode 1766-1803 en de verpondingen van 1810 noemen dit:

Jaar Eigenaar nummer 34 Voordeldonk Bewoners nummer 34 Voordeldonk
1766 kinderen en weduwe Francis Berkers weduwe Francis Berkers
1771 kinderen en weduwe Francis Berkers kinderen en weduwe Francis Berkers
1776 kinderen en weduwe Francis Berkers kinderen en weduwe Francis Berkers
1781 kinderen en weduwe Francis Berkers kinderen en weduwe Francis Berkers
1798 weduwe Francis Berkers weduwe Francis Berkers
1803 Hendrik Berkers Hendrik Berkers

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 118:
Antoni, Hendrik, Maria en Allegonda bij versterf 1800 kinderen. Anneke Vervoordeldonk weduwe Francis Berkers ter togte.
Nummer 34 huijs, stallinge, schuur met een kleijn huijske daaragter met hof en aangelag 3 lopense.

In 1816 verkoopt Hendrik Berkers het huis aan Jan Laurens Jelisse:

Notarieel Archief Asten 39-32; 05-04-1816:
Hendrik Berkers verkoopt aan Jan Laurens Jelisse een huis, schuur, stal, schop en bakhuis, groot 2 lopen op Voordeldonk, ene zijde Jan van Asten.

Johannes Laurens Jelisse is geboren te Asten op 05-03-1759 als zoon van Laurentius Jelisse en Joanna Maria Claus (zie Voormalig huis F182). Hij is op 21-11-1790 te Asten getrouwd met Henrica Leenen, geboren op 01-03-1761 te Asten als dochter van Antoni Petri Leenen en Isabella Joannes Vervoordeldonk (zie Voormalig huis C763):

02

Het gezin van Johannes Laurens Jelisse en Henrica Leenen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Isabella Asten 07-11-1791 Asten 26-11-1815
Hendrik Loomans
Asten 27-01-1861 zie Voormalig huis G636
2 Laurentius Asten 20-03-1793 Ongehuwd Asten 29-10-1871 zie Koningsplein 10
3 Anna Maria Asten 09-03-1796 Ongehuwd Asten 18-01-1850 zie Koningsplein 10
4 Johanna Maria Asten 31-03-1798 Asten 09-02-1827
Ambrosius Bakens
Asten 20-03-1861 zie Voormalig huis G399
5 Johanna Maria Asten 28-10-1800 Ongehuwd Asten 03-12-1837
6 Antonia Asten 16-12-1803 Ongehuwd Asten 06-11-1888 zie Koningsplein 10
7 Antonius Asten 14-02-1807 Weert 17-06-1840
Gertruda Verstappen
Someren 05-03-1889 Beemdkant

Johannes Laurens Jelisse woonde op Ostade (zie Voormalig huis F182) en verpachtte de boerderij. Hij is op 21-03-1825 te Asten overleden en het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 meldt de weduwe Jan Laurens Jelisse nog als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C778:
Huis, schuur en erf, groot 08 roede 90 el, Voordeldonk, klassen 7.
Eigenaar: weduwe Jan Lourens Jelissen.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis met bijbehorende kadastrale gegevens:

03

04

Henrica Leenen verhuist rond 1837 naar het dorp (zie Koningsplein 10) en is op 08-11-1844 te Asten overleden en aangezien alle kinderen elders wonen, is het huis verkocht. Volgens de kadastrale legger is Hendrikus Verberne, geboren te Asten op 13-11-1786 als zoon van Petrus Verberne en Agatha Antoni Berkmortel, de koper. Hij is op 16-04-1815 te Aalst getrouwd met Elisabeth Verstappen, geboren te Stratum op 18-03-1792 als dochter van Godefridus Verstappen en Petronella Koonings. 

Elisabeth Verstappen is op 17-11-1832 te Valkenswaard overleden en Hendrikus Verberne is op 30-10-1845 te Valkenswaard hertrouwd met Henrica Quinten, geboren te Valkenswaard op 28-12-1803 als dochter van Nicolaas Quinten en Petronella van Grotel. Hendrikus Verberne is op 28-04-1857 te Valkenswaard overleden.

 

Rond 1847 vindt er een bijbouw plaats, resulterend in de kadasternummers C1524 en C1525, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. C1524 betreft de oude boerderij en wordt hier verder behandeld en C1525 betreft een tot boerderij omgebouwde schuur en wordt apart behandeld (zie Voormalig huis C1525).

Rond 1852 wordt zijn zoon Josephus Verberne, geboren te Bergeijk op 28-05-1828 eigenaar, maar als hij verhuist naar Heusden (zie 't Hoekske 10) wordt zijn broer Jan Verberne de eigenaar. Jan Verberne is geboren te Bergeijk op 23-02-1823 als zoon van Hendrikus Verberne en Elisabeth Verstappen (zie ook Voormalig huis C1525 en Voormalig huis C804). Hij is op 01-02-1854 te Vlierden getrouwd met Christina Wellens, geboren te Bakel op 05-06-1822 als dochter van Lambert Wellens en Henrica van Tilburg. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer C126 en vanaf 1869 nummer C140:

05

Rond 1880 krijgt het huis bij vereniging kadasternummer C2130, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Ook over de periodes 1879-1890 (C142), 1890-1900 (C137) en 1900-1910 (C146) woont Jan Verberne met zijn gezin in het huis.

Christina Wellens is op 25-06-1883 te Asten overleden en Jan Verberne is op 19-12-1903 te Asten overleden. Het huis is vanaf 1900 in eigendom van en bewoning door zoon Lambert Verberne, geboren te Asten op 25-07-1866

06

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-11-1901 wordt nog melding gemaakt van een brand bij Lambert Verberne, waarbij de opmerking gemaakt wordt dat de Astense brandweer aan verjonging toe is:

05a

Lambert Verberne is op 20-07-1900 te Asten getrouwd met Maria Hoebergen, geboren te Nederweert op 17-02-1869 als dochter van Mathijs Hoebergen en Godefrida Verrijt. Over de periode 1920-1930 woont Lambertus Verberne met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer C118 en ook wel bekend staand als Voordeldonk 9:

07

Ook in de periode 1930-1938 woont het gezin van Lambertus Verberne en Joanna Maria Hoebergen nog in het huis op Voordeldonk 9 tot hun vertrek in 1935 naar een nabijgelegen huis (zie Voordeldonk 75):

08

Het huis wordt overgenomen door zoon Cornelis Johannes Verberne, geboren te Asten op 04-06-1904 als zoon van Lambertus Verberne en Maria van Hoebergen. Hij is op 08-02-1935 te Asten getrouwd met Maria Wijnen, geboren op 31-12-1904 te Asten als dochter van Peter Johannes Wijnen en Helena Maria Coolen (zie Voormalig huis F179). In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Voordeldonk 11 tot hun vertrek rond 1941 naar de Meijelscheweg 33B (zie Meijelseweg 47):

09

Hieronder een streetview van het huidige uit 1955 daterende huis op de locatie met adres Voordeldonk 73:

10

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Laurens Goorts ±1580 Laurens Goorts ±1580
1679 Joost Laurensen Asten ±1605 Joost Laurensen Asten ±1605
1689 kinderen Marcel Claes Berckers Willem Marcelis Berckers Asten 11-04-1671
1719 kinderen Marcel Claes Berckers Marcelis Marcelis Berckers Asten 14-04-1678
1723 kinderen Marcel Claes Berckers Antonij Haasen Asten ±1680
Voordeldonck huis 34
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Marcelis Berkers Antonij Haasen Asten ±1680
1741 kinderen Marcelis Berkers Antoni Haasen Asten ±1680
1746 kinderen Marcelis Berkers kinderen Marcelis Berkers
1751 kinderen Marcelis Berkers kinderen Marcelis Berkers
1756 kinderen Marcelis Berkers Hendrik en Francis Berkers Asten 07-04-1712
1761 kinderen Marcelis Berkers Hendrik en Francis Berkers Asten 07-04-1712
1766 kinderen en weduwe Francis Berkers weduwe Francis Berkers Heitrak 19-04-1729
1771 kinderen en weduwe Francis Berkers kinderen en weduwe Francis Berkers
1776 kinderen en weduwe Francis Berkers kinderen en weduwe Francis Berkers
1781 kinderen en weduwe Francis Berkers kinderen en weduwe Francis Berkers
1798 weduwe Francis Berkers Heitrak 19-04-1729 weduwe Francis Berkers Heitrak 19-04-1729
1803 Hendrik Berkers Asten 16-10-1755 Hendrik Berkers Asten 16-10-1755
Kadasternummer C778
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C778 1832-1837 Henrica Leenen Asten 01-03-1761 weduwe Jelisse
C778 1837-1847 Henricus Verberne Asten 13-11-1786
C1524 1847-1852 Henricus Verberne Asten 13-11-1786 bijbouw
C1524 1852-1854 Josephus Verberne Bergeijk 28-05-1828
C1524 1854-1880 Johannes Verberne Bergeijk 23-02-1823
C2130 1880-1900 Johannes Verberne Bergeijk 23-02-1823 vereniging
C2130 1900-1935 Lambertus Verberne Asten 25-07-1866
C2130 1935-1938 Cornelis Johannes Verberne Asten 04-06-1904
Voordeldonk 9
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1816 Hendrik Berkers Asten 16-10-1755
1816-1825 Johannes Jelisse Asten 05-03-1759 Henrica Leenen Asten 01-03-1761
1825-1844 Henrica Leenen Asten 01-03-1761 weduwe Jelisse 08-11-1844
1844-1852 bewoning onbekend
1852-1854 Joseph Verberne Bergeijk 28-05-1828
1854-1859 Jan Verberne Bergeijk 23-02-1823 Christina Wellens Bakel 05-08-1823
C126 1859-1869 Jan Verberne Bergeijk 23-02-1823 Christina Wellens Bakel 05-08-1823
C140 1869-1879 Jan Verberne Bergeijk 23-02-1823 Christina Wellens Bakel 05-08-1823
C142 1879-1890 Jan Verberne Bergeijk 23-02-1823 Christina Wellens Bakel 05-08-1823 25-06-1883
C137 1890-1900 Jan Verberne Bergeijk 23-02-1823
C146 1900-1902 Jan Verberne Bergeijk 23-02-1823 19-12-1902
C146 1902-1910 Lambertus Verberne Asten 25-07-1866 Maria Hoebergen Nederweert 17-02-1869
C134 1910-1920 Lambertus Verberne Asten 25-07-1866 Maria Hoebergen Nederweert 17-02-1869
C118 1920-1930 Lambertus Verberne Asten 25-07-1866 Maria Hoebergen Nederweert 17-02-1869
9 1930-1935 Lambertus Verberne Asten 25-07-1866 Maria Hoebergen Nederweert 17-02-1869 naar Voordeldonk 11
9 1935-1941 Cornelis Johannes Verberne Asten 04-06-1904 Maria Wijnen 31-12-1904 naar Meijelscheweg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 december 2023, 18:56:38

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen