logo

De Vonder Homepagina


Voordeldonk 75

Dit huis is in bezit van Francis Marcelis Berkers, geboren te Asten op 19-07-1716 als zoon van Marcelis Berkers en Antonia Peeters (zie Voordeldonk 73). Hij is op 15-10-1752 te Asten getrouwd met Anna Jansen Vervoordeldonk, geboren op de Heitrak op 19-04-1729 als dochter van Joannis Hendrix Vervoordeldonk en Henrica Hendricks van Brey (zie Voormalig huis C763):

01

Het gezin van Francis Marcelis Berkers en Anna Jansen Vervoordeldonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 18-07-1753 Asten 17-02-1781
Petronella Frans Timmermans
Asten 13-12-1800 zie Voormalig huis C773
2 Henricus Asten 16-10-1755 Ongehuwd Asten 12-02-1822 zie Voordeldonk 73
3 Maria Asten 04-11-1757 Asten 24-10-1784
Willibrordus Cornelis
Someren 28-03-1837 zie Voormalig huis G554
4 Aldegondis Asten 12-04-1760 Asten 19-02-1792
Johannes Janse van Asten
Asten 28-01-1848

Het huis is gebouwd rond 1765 en de bewoningslijst van het huis tot 1798 laat Anna Jansen Vervoordeldonk als eigenaar en vanaf 1775 als bewoner zien, nadat zwager Hendrik Marcelis Berkers (zie Voordeldonk 73) op 12-01-1772 te Asten is overleden:

Jaar Eigenaar nummer 34h Voordeldonk Bewoners nummer 34h Voordeldonk
1766 Francis Berkers Hendrik Marcelis Berkers
1771 weduwe en kinderen Francis Berkers Hendrik Marcelis Berkers
1776 weduwe en kinderen Francis Berkers weduwe en kinderen Francis Berkers
1781 weduwe en kinderen Francis Berkers weduwe en kinderen Francis Berkers
1798 weduwe Francis Berkers Jan van Asten

Franciscus Berkers rond 1767 te Asten overleden en Anna Jansen Vervoordeldonk is op 13-02-1800 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 1; 14-08-1800:
Anthony Berkers, Hendrik Berkers, Wilbert Cornelis man van Maria Berkers, Jan van Asten gehuwd met Allegonda Berkers. Kinderen en erven van Francis Berkers en Anneke Vervoordeldonk, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Anthony Berkers: land bij Jenneke Peeters op Voordeldonk 41 roede naast de kinderen Antony Leenen; 3 lopense van Jan Wouters Grootenakker geheel 6 lopense naast de verkrijger; de helft van de Roetertdries geheel 2 lopense naast Jan Verheyen; groes het Haakje 1⁄2 lopense naast het het 2e lot; land Hoppekamp in het landboek tweepercelen samen 31⁄2 lopense naast de kinderen Peter van Maris; de helft van Hoppekamp geheel 3 lopense naast het vorige perceel; groes het Nieuwvelt of Loopveltje 11⁄2 lopense naast Peter Loomans als gebruiker; groes de Weerte 11⁄2 lopense naast Nicolaas van der Westen; de helft van de Beembdjes geheel 1 lopense naast de verkrijger. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 2e, 3e en 4e lot ƒ 18-15-0.
2e lot krijgt Hendrik Berkers: het oud huis met schuur en klein huiske, zijnde eertijds brouwerij geweest, stal en schop met 2 lopense van den hof en aangelag aan Voordeldonk naast het 4e lot; 3 lopense van Jan Wouters Grotenakker 6 lopense naast het 1e lot en de verkrijger; land den Hoekakker 1 lopense naast de verkrijger; land Geleyntakker 1 lopense; land het Kampke 1 lopense 42 roede naast de weduwe Peter Berkers; land het Beemdje 2 lopense naast dit lot; land den Roetert 2 lopense naast Rijnder Verlijsdonk groes de Bekkers 2 lopense naast Cicilia Peter Fransen; groes Anneke Tijssenvelt 1 lopense naast Rijnder Verlijsdonk; land het Haakje 3 copse naast het 1e lot; de helft van Hoppekamp geheel 3 lopense naast de kinderen Jan Tijs Haasen; land de Roetert 11⁄2 lopense naast Jan Verheyen; 2⁄3e deel van de Bleek geheel 3 lopense naast Jan Verberne; groes de Papendonk 3 lopense naast Cicilia Peter Fransen; de helft van de Beemdjes geheel 1 lopense naast Jan van Asten. De ontvanger van dit lot zal verplicht zijn om de oven in het klein huiske te laten zitten, op zijn kosten. Te gebruiken door het 1e, 2e en 4e lot door hen te onderhouden. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan de ontvanger van het 3e lot ƒ 500,-.
3e lot krijgt Wilbert Cornelis ƒ 500,- uit te keren door het 2e lot.
4e lot krijgt Jan van Asten het nieuw huis, zijnde eertijds een schuur en schaapskooi met 1 lopense van het aangelag aan Voordeldonk; 1⁄3e deel van de Bleek geheel 3 lopense; groes Hogendries 1 lopense naast de kinderen Peter van Maris; de helft van de Roetertdries geheel 2 lopense naast Jan Verheyen; land den Alingsman 2 lopense naast Rijnder Verlijsdonk; land den Hoppenkamp 31⁄2 lopense naast Peter Roymans; land Peelkesakker 1 lopense naast het 1e lot; groes Roetersdrieske 2 lopense naast Antony van Loon; groes het Hooyvelt 3 lopense naast Jan Verheyen.
De cijnsen en renten, indien bevonden, zullen worden betaald 1⁄4e deel door het 1e lot, de helft door het 2e lot en 1⁄4e deel door het 4e lot.

Dochter Aldegondis Berkers is geboren te Asten op 12-04-1760 en op 19-02-1792 te Asten getrouwd met Johannes Jansen van Asten, geboren te Someren op 06-12-1760 als zoon van Johannes van Asten en Anna Antonius Lomans (zie Burgemeester Frenckenstraat 47):

02

Het gezin van Aldegondis Berkers en Johannes Jansen van Asten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 08-03-1796 Kind Asten 04-04-1796

In de bewoningslijst van 1803 en de verpondingen van 1810 staat Johannes Jansen van Asten als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 34h Voordeldonk Bewoners nummer 34h Voordeldonk
1803 Jan van Asten Jan van Asten

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 117 verso:
Jan van Asten nomen uxoris bij deling 14-08-1800.
Nieuw huijs sijnde eertijds een schaapskooij geweest met hof en aangelag.

Johannes Jansen van Asten is op 23-02-1836 te Asten overleden en Aldegondis Berkers is te Asten op 28-01-1848 overleden. Voor hun overlijden hebben ze het huis verkocht aan Pieter en Willem Vermeulen:

Notarieel Archief 44-165 Asten 07-07-1821:
Jan van Asten verkoopt aan Pieter en Willem Vermeulen een huis en hof op Voordeldonk groot 1 lopen, ene zijde Jan Jelisse, andere zijde Antonij Martens.

Na het overlijden van hun ouders, Johanna van den Eijnden op 11-03-1812 te Asten en Wilhelmus Vermeulen op 15-01-1820, verdelen Pieter en Willem de goederen:

Notarieel Archief 48-103 Asten 13-08-1825:
Pieter en Willem Vermeulen delen de goederen van hun ouders.
1e lot krijgt Pieter een huis en aangelag op Voordeldonk, groot 16 roede 55 el, ene zijde weduwe Jan Jelisse, andere zijde Antonij Martens.

Ook bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is het huis in bezit van Piet Vermeulen:

Kadaster 1811-1832; C777:
Huis en erf, groot 06 roede 50 el, Voordeldonk, klassen 8.
Eigenaar: Piet Vermeulen.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis met daaronder de bijbehorende kadaster-gegevens:

03

04

Peter Vermeulen is geboren te Asten op 18-06-1786 als zoon van Wilhelmus Petri Vermeulen en Johanna Huberti van den Eijnden (zie Oliemolen 10 en 12). Hij is op 25-04-1817 te Asten getrouwd met Catharina Bax, geboren te Someren op 26-03-1776 als dochter van Johannes Petrus Bax en Maria Martinus Cloenen. Hieronder het gezin van Peter Vermeulen en Catharina Bax:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten 01-11-1817 Asten 08-06-1841
Johanna Jacobs
Asten 25-01-1873

Catharina Bax is op 26-09-1832 te Asten overleden en Peter Vermeulen is op 12-08-1847 te Asten overleden. Het huis wordt volgens de kadastrale legger aangekocht door Johanna van Heugten, geboren te Bakel op 15-04-1808 als dochter van Gerardus Antony van Heugten en Elisabeth Joannis Roevers. Zij is sinds 10-05-1852 weduwe van Laurens van Asten, geboren te Bakel op 02-01-1807 als zoon van Martinus Willibrordi van Asten en Theodora Laurenti Dirickx, met wie zij op 31-07-1835 te Helmond getrouwd was. Zij verhuurt het huis in eerste instantie aan derden. 

De eerste huurder is Joannes Vermeulen is geboren te Asten op 01-11-1817 als zoon van de eerdere eigenaars Peter Vermeulen en Catharina Bax. Hij is op 08-06-1841 te Asten getrouwd met Johanna Jacobs, geboren te Asten op 23-06-1813 als dochter van Adrianus Jacobs en Henrica van der Laak (zie Ommelse Bos 15). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C125:

05

Rond 1861 verhuizen zij naar Ommel (zie Ommelse Bos 15) en wordt het huis met vanaf 1869 huizingnummer C139 bewoond door eigenaar Johanna van Heugten. Johanna van Heugten woont ook over de periode 1879-1890 met haar gezin in het huis met dan huizingnummer C141:

06

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-04-1882 biedt Johanna van Heugten haar boerderij te koop aan:

De koper van het huis is Joost van Heugten, geboren op 18-11-1829 te Asten (zie Voormalig huis C773), die het huis aan derden verhuurd.

Johanna van Heugten verhuist in 1883 naar het dorp (zie Burgemeester Wijnenstraat 9) en overlijdt te Asten op 21-12-1885. Vanaf 1883 woont Willem van Bussel, geboren te Heeze op 25-10-1852 als zoon van Tieleman van Bussel en Helena Maria Verbeek (zie Pannenhoef 10), in het huis. Hij is op 04-04-1883 te Asten getrouwd met Johanna van der Loo, geboren te Deurne op 05-02-1857 als dochter van Joannes van der Loo en Maria Jelissen.

In 1889 verhuist Willem van Bussel met zijn gezin naar de Steegen (zie Voormalig huis B695) en wordt het huis bewoond door Mathijs Janssen, geboren te Deurne op 11-04-1823 als zoon van Pieter Janssen en Antonetta Verlijsdonk. Hij is op 10-02-1854 te Deurne getrouwd met Geertruida van Stratum, geboren te Deurne op 29-04-1821 als dochter van Francis van Stratum en Petronella Aarts. Geertruida van Stratum is op 22-07-1882 te Asten overleden en Mathijs Janssen woont ook over de periode 1890-1900 met zijn kinderen in het huis met huizingnummer C136:

07

In 1892 verhuist Mathijs Janssen naar zijn zoon elders op Voordeldonk (zie Kloostereind 4) en wordt het huis gedurende kortere tijden door verschillende gezinnen bewoond:

Vanaf 1892: Hendricus Welten, geboren te Asten op 17-11-1840 als zoon van Hendrik Welten en Johanna van Heugten (zie Voormalig huis B888) en op 16-04-1877 te Asten getrouwd met Anna Maria van de Mortel, geboren te Asten op 27-10-1840 als dochter van Francis van de Mortel en Catharina van de Cruijs (zie Voormalig huis F429).

Vanaf 1895: Francina van Valen, geboren te Lierop op 15-02-1844 als dochter van Matthijs van Valen en Petronella Verhees en getrouwd op 12-01-1876 te Mierlo met Hendricus van Gansewinckel, geboren op 28-08-1826 te Mierlo als zoon van Johannes van Gansenwinkel en Petronella van Bragt. Francina van Valen is sinds zijn overlijden op 27-01-1895 te Asten, weduwe.

Vanaf 1899: Jacobus Boerekamps, geboren te Asten op 01-09-1869 als zoon van en op Joannes Boerenkamps en Antonetta Lintermans (zie Voormalig huis D921) en op 11-02-1898 te Asten getrouwd met Francisca Zeegers, geboren te Asten op 16-05-1867 als dochter van Hendricus Zeegers en Antonia Bukkems (zie Voormalig huis G1462).

In 1901 komt Wilhelmus Hubertus Hoefnagels, geboren te Asten op 16-02-1870 als zoon van Joannes Hoefnagels en Petronella Smits (zie Voormalig huis G857), in het huis met dan huizingnummer C145 wonen. Hij is te Asten op 08-02-1901 getrouwd met Johanna Maria Slaats, geboren te Asten op 07-09-1876 als dochter van Bonaventura Slaats en Petronella Kerkers (zie Voormalig huis E836):

In 1904 verhuist Wilhelmus Hubertus Hoefnagels met zijn gezin via een nog onbekend huis in het dorp in 1910 naar Lierop, maar keren later terug (zie Polderweg 45). Dit huis wordt daarna bewoond door Antonius Janssen, geboren te Deurne op 18-12-1861 als zoon van de eerder genoemde Mathijs Jansen en Geertruida van Stratum. Hij is op 30-01-1891 te Asten getrouwd met Petronella Berkers, geboren te Asten op 28-07-1857 als dochter van Embertus Berkers en Catharina Verheijen (zie Laarbroek 4).

In de Limburger Koerier van 03-06-1905 biedt Joost van Heugten zijn twee boerderijen op Voordeldonk te koop aan, waaronder deze.

De koper is zijn zoon Johannes van Heugten en vader Joost van Heugten woont tot zijn overlijden te Asten op 16-10-1916 bij hem in.

Vanaf 1906 woont Johannes van Heugten, geboren te Asten op 10-02-1865 als zoon van Judocus van Heugten en Lucia Bakens (zie Voormalig huis C773), in het huis. Hij is op 16-02-1906 te Asten getrouwd met Wilhelmina Joosten, geboren te Vlierden op 04-07-1875 als dochter van Hubertus Joosten en Joanna Maria Haazen. Al deze verhuizingen spelen zich af in het huis met over de periode 1900-1910 huizingnummer C145 en ook over de periode 1920-1930 woont Johannes van Heugten in het huis met huizingnummer C133:

08

09

In het weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond, nummer 1070 van 20-09-1919 biedt Johannes van Heugten zijn boerderij te koop aan:

De koper is Lambert Verberne, geboren te Asten op 25-07-1866, die in het naastgelegen huis woont (zie Voordeldonk 73) en dit huis aan derden verhuurt. Johannes van Heugten verhuist naar de Logtenstraat en de huurder is Petrus van de Waarsenburg, geboren te Asten op 20-02-1902 als zoon van Johannes van de Waarsenburg en Antonetta van de Westerlo (zie Voormalig huis C1617). Hij is op 11-07-1926 te Deurne getrouwd met Wilhelmina Hendrica Beekman, geboren te Deurne op 06-05-1905 als dochter van Bernardus Beekman en Johanna Catharina Kerver. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij dan op huizingnummer C117 ook wel bekend staand als Voordeldonk 11:

10

Het gezin is rond 1930 via de Leensel naar de Langstraat verhuisd. Wilhelmina Hendrica Beekman is op 10-12-1966 te Helmond overleden en Petrus van de Waarsenburg is te Deurne op 29-12-1971 overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden en een foto bij hun graf op het kerkhof van Asten:

11

12

Een korte tijd wordt het huis nog bewoond door Martinus van den Boomen, geboren te Vlierden op 14-04-1892 als zoon van Johannes van den Boomen en Johanna Vlemmix (zie Voormalig huis G390). Hij is als arbeider op 12-04-1918 te Asten getrouwd met Antonia Verberne, geboren te Asten op 08-06-1890 als dochter van Johannes Verberne en Hendrika van Heugten (zie Voordeldonk 86). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit verschillende adressen in het huis met huizingnummer C117 wonen, voordat zij verhuizen naar Hemel 37 (zie Hemel 63):

 

Het huis raakt een tijdje onbewoond totdat in 1933 in het huis komt wonen Karel Berkers, geboren te Someren op 27-12-1902 als zoon van Johannes Berkers en Petronella Smits. Hij is op 13-01-1933 te Someren getrouwd met Antonia van der Wallen, geboren te Deurne op 24-11-1908 als dochter van Martinus van der Wallen en Johanna Hikspoors. In de periode 1930-1938 wonen zij in het huis met het adres Voordeldonk 11:

13

Zij verhuizen in 1934 naar Someren en het huis wordt onder hetzelfde kadasternummer verbouwd. Vanuit Voordeldonk 9 (zie Voordeldonk 73) komt in het huis komt wonen Lambert Verberne, geboren te Asten op 25-07-1866 als zoon van Jan Verberne en Christina Wellens (zie Voordeldonk 73). Hij is op 20-07-1900 te Asten getrouwd met Maria Hoebergen, geboren te Nederweert op 17-02-1869 als dochter van Mathijs Hoebergen en Godefrida Verrijt:

14

Hieronder een foto van Joanna Maria Hoebergen en van Lambertus Verberne:

14a 14b

Hieronder een foto met van links naar rechts Cornelis Hendrikus (Driek), Cornelis Christianus (Janus), Cornelis Gerardus (Grard), Cornelis Johannes (Jan) en daarvoor hun ouders Lambertus Verberne en Joanna Maria Hoebergen:

14c

Lambertus Verberne is op 20-01-1945 te Asten overleden en Joanna Maria Hoebergen is op 01-04-1954 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Lambertus Verberne:

15

Het huis wordt overgenomen door zoon Cornelis Hendrikus (Driek) Verberne, geboren te Asten op 04-12-1910. Hij is op 10-04-1942 te Asten getrouwd met Petronella (Nel) Verberne, geboren te Asten op 02-05-1910 als dochter van Johannes Verberne en Francisca van Lierop (zie Kasteellaan 1 tot en met 5).

In het Peelbelang van 02-06-1945 zoekt Cornelis Hendrikus Verberne een kencht:

16

Zij zijn later nog naar de Brand verhuisd (zie Brand 5).

Cornelis Hendrikus (Driek) Verberne is op 07-10-1981 te Deurne overleden en Petronella (Nel) Verberne is op 10-11-1987 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17

18

Het betreft op de foto het witte huis rechts, gebouwd rond 1900 op Voordeldonk 11, hetgeen nu Voordeldonk 75 heet, waarvan hieronder met streetview een afbeelding:

19

Overzicht bewoners

Voordeldonck huis 34h
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1766 Francis Berkers Asten 19-07-1716 Hendrik Marcelis Berkers Asten 16-10-1755
1771 weduwe en kinderen Francis Berkers Asten 19-04-1729 Hendrik Marcelis Berkers Asten 16-10-1755
1776 weduwe en kinderen Francis Berkers Asten 19-04-1729 weduwe en kinderen Francis Berkers Asten 19-04-1729
1781 weduwe en kinderen Francis Berkers Asten 19-04-1729 weduwe en kinderen Francis Berkers Asten 19-04-1729
1798 weduwe Francis Berkers Asten 19-04-1729 Jan van Asten Someren 06-12-1760
1803 Jan van Asten Someren 06-12-1760 Jan van Asten Someren 06-12-1760
Kadasternummer C777
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C777 1832-1847 Petrus Vermeulen Asten 18-06-1786
C777 1847-1882 Johanna van Heugten Bakel 02-05-1824
C777 1882-1905 Joost van Heugten Asten 18-11-1829
C777 1905-1919 Johannes van Heugten Asten 10-02-1865
C777 1919-1938 Lambertus Verberne Asten 25-07-1866
Voordeldonk 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1821 Jan van Asten Someren 06-12-1760 Aldegondis Berkers Asten 12-04-1760
1821-1847 Petrus Vermeulen Asten 18-06-1786 Catharina Bax Someren 26-03-1776 12-08-1847
1847-1859 Jan Vermeulen Asten 01-11-1817 Johanna Jacobs Asten 11-06-1813
C125 1859-1862 Jan Vermeulen Asten 01-11-1817 Johanna Jacobs Asten 11-06-1813 naar Ommel
C125 1862-1869 Johanna van Heugten Bakel 02-05-1824 weduwe Laurens van Asten
C139 1869-1879 Johanna van Heugten Bakel 02-05-1824 weduwe Laurens van Asten
C141 1879-1883 Johanna van Heugten Bakel 02-05-1824 weduwe Laurens van Asten naar Dorp
C141 1883-1889 Willem van Bussel Heeze 25-10-1852 Johanna van der Loo Deurne 05-02-1857 naar Steegen
C141 1889-1890 Mathijs Jansen Deurne 11-04-1823 Geertruida van Stratum Deurne 29-04-1821
C136 1890-1892 Mathijs Jansen Deurne 11-04-1823 Geertruida van Stratum Deurne 29-04-1821 Voordeldonk
C136 1892-1895 Hendricus Welten Asten 17-11-1840 Anna Maria van de Mortel Asten 27-10-1840
C136 1895-1899 Francisca van Valen Lierop 15-02-1844 weduwe van Gansenwinkel
C136 1899-1900 Jacobus Boerekamps Asten 01-09-1869 Francisca Zeegers Asten 16-05-1867
C136 1900-1901 Wilhelmus Hoefnagels Asten 16-02-1870 Johanna Maria Slaats Asten 07-09-1876
C145 1901-1904 Wilhelmus Hoefnagels Asten 16-02-1870 Johanna Maria Slaats Asten 07-09-1876
C145 1904-1906 Antonius Janssen Deurne 18-12-1861 Petronella Berkers Asten 28-07-1857
C145 1906-1910 Johannes van Heugten Asten 10-02-1865 Wilhelmina Joosten Vlierden 04-07-1875
C133 1910-1920 Johannes van Heugten Asten 10-02-1865 Wilhelmina Joosten Vlierden 04-07-1875 Logtenstraat
C117 1920-1930 Petrus van de Waarsenburg Asten 20-02-1902 Wilhelmina Beekman Deurne 06-05-1905
11 1930-1933 onbewoond
11 1933-1934 Karel Berkers Someren 27-12-1902 Antonia van der Wallen Deurne 24-11-1908
11 1935-1945 Lambert Verberne Asten 25-07-1866 Maria Hoebergen Nederweert 17-02-1869 20-01-1945
11 1945 Cornelis Hendrikus Verberne Asten 04-12-1910 Petronella Verberne Asten 02-05-1910

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 5 november 2023, 19:06:07

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen