logo

De Vonder Homepagina


Voordeldonk 80

Rond 1765 wordt van een schuur bij het vorige huis C818 een nieuw huis gebouwd op Voordeldonk, waarvan Laurens Antoni Verleysdonk (zie Voormalig huis C818) de eigenaar is. Laurentius Antoni Verleysdonk is rond 1755 te Asten overleden en in de bewoningslijst van het huis zijn zijn weduwe en de kinderen eigenaar en is zoon Antonius Verleysdonk met zijn gezin bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 31s nieuw Voordeldonk Bewoners nummer 31s nieuw Voordeldonk
1766 weduwe en kinderen Laurens Antonis Antoni Verleijsdonk
1771 weduwe en kinderen Laurens Antonis Antoni Verleijsdonk

Het huis wordt ook na het overlijden van Petronella Bernaerts van Hoof te Asten op 26-12-1780, bewoond door zoon Antonius Laurens Verleysdonk, geboren op 09-08-1723 te Asten (zie Voormalig huis C818) en te Asten op 18-02-1748 getrouwd met Anna Catharina van Heugten, geboren te Nederweert rond 1725 als dochter van Henricus van Heugten en Margarita Hobus:

01

Het gezin van Antonius Laurens Verleysdonk en Anna Catharina van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margarita Asten 18-07-1748 Ongehuwd Asten 22-07-1815
2 Laurentius Asten 09-12-1749 Asten 23-02-1772
Helena Johannes Canters
Asten 18-11-1809 zoon Petrus
zie Markt 15
3 Maria Asten 28-01-1752 Veldhoven 09-05-1779
Josephus Smets
Veldhoven 01-05-1805 broer Henricus en zus
Francisca zijn doopgetuigen
4 Wilhelma Asten 10-10-1755 Asten 28-10-1781
Mathijs Herings
Asten 14-01-1841 zie Voormalig huis G579
5 Henricus Asten 28-08-1757 ±1784
Agnes Antoni Hermans
Deurne 03-04-1828 bruid uit Maasbree
later wonend in de Zijlberg
6 Francisca Asten 17-02-1760 Asten 24-08-1794
Hendrik van Exel
Asten 28-03-1840 zie Voormalig huis G838
en ook Voormalig huis C763
7 Thomas Asten 09-12-1761 >1799
8 Johannes Asten 21-06-1764
9 Wilhelmus Asten 22-05-1766 Asten 14-02-1790
Johanna Nicolaas van Stiphout
Asten 15-01-1813 zie Voormalig huis G780

Volgens de bewoningslijst is over de periode 1776-1781 Antoni Verleysdonk eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 31s nieuw Voordeldonk Bewoners nummer 31s nieuw Voordeldonk
1776 Antoni Verleijsdonk Antoni Verleijsdonk
1781 Antoni Verleijsdonk Antoni Verleijsdonk

Antonius Laurens Verleysdonk is op 27-08-1781 te Asten overleden en daarna vindt de verdeling van de goederen van zijn ouders plaats, waarbij het huis in bezit komt van Reynder Verleysdonk:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 129 verso; 06-05-1783:
Anna van Hugten weduwe van Antoni Verleysdonk namens haar kinderen met namen Laurens, Magriet, Maria gehuwd met Joseph Smits, wonende te Velthoven, Willemyn gehuwd met Jan van Hugten, Hendrik, Tomas, Josyn en Willem, Josyn Verleysdonk, Hendrik Tijs Haasen als momboir over Bendert en Mattijs, onmondige kinderen van Jan Tijs Haasen en Catarina Verleysdonk en Laurens en Maria, meerderjarige kinderen van Jan Tijs Haasen. Arnoldus van Gemert man van Anneke Verleysdonk namens zijn kinderen, Jan en Vreyns, thans meerderjarig Reynder Verleysdonk. Allen kinderen en kindskinderen van Laurens Antonis en Peternel Benders van Hooff, beiden overleden, gewoond hebbende op Voordeldonk welker nagelaten goederen op hen waren verstorven alsmede op Maria Verleysdonk gehuwd met Peter Roymans die echter een accoord hebben aangegaan om van de nalatenschap af te zien mits deselve blijven vergelden de rente van tien gulden gekomen van de verkogte goederen aant Rinkvelt en de comparanten in desen de Armen renten en dan nog uyt te keeren tweehondert guldens alles volgens accoord 12-06-1781. Zij verdelen de nagelaten goederen:
4e lot gaat naar Reynder Verleysdonk het oude stalleke en een deel van het aangelag 1 lopense, 3 copse, ene zijde het 2e lot, andere zijde de gemeente; land agter in het Aangelag 1 lopense; land den Dooreboom 1 lopense; de Roetertacker; land de Venacker 1 copse; de helft van een akker het Eyntroest; het Platackerke 1 lopense 1 copse op de legger genaamd de Berge; het middelste 1⁄4e deel van den Brant 1 lopense; het middelste 1⁄3e deel van een groesveld de Waterlaat 1 lopense; de achtertse helft van het Nieuwvelt 3 copse; groes de Roetert 1 1⁄2 lopense. Belast met ƒ 1-11-8 per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere rente met de overige condividenten; 1⁄3e deel van ƒ 0-5-8 per jaar aan de Heren van Asten met de ontvangers van het 2e en 3e lot. Verponding ƒ 4-17-00 per jaar. Bede ƒ 1-07-10 per jaar. Hij zal nog ontvangen van het 1e lot 1⁄4e deel van ƒ 47,- is ƒ 11-15-0. Te betalen 1⁄5e deel van de schulden. De schulden en lasten op de boedel bedragen ƒ 300,- met intrest volgens schepenobligatie die reeds lang opgezegd is; ƒ 100,- aan Jan Francis Timmermans volgens manuaale obligatie; ƒ 200,- aan Peter Roymans volgens accoord; ƒ 20,- aan Hendrik Haasen en ƒ 10,- aan Antoni Leenen. 

Anna Catharina van Heugten is op 08-06-1789 te Asten overleden.

Reynerus Laurens Verleysdonk is te Asten geboren op 08-05-1725 als zoon van Laurentius Antonis Verlijsdonk en Petronella Bernaerts van Hoof (zie Voormalig huis C818). Hij is op 21-02-1762 te Asten getrouwd met Johanna Hendrix, geboren te Asten op 31-12-1728 als dochter van Hendrik Aarts en Wilhelma Peeters van de Mortel:

02

Het gezin van Reynerus Laurens Verleysdonk en Johanna Hendrix:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 08-11-1762 Asten 11-02-1798
Mathijs Paulus Peters
Asten 31-12-1846
2 Laurentius Asten 17-01-1766 Kind Asten ±1766
3 Laurentius Asten 30-08-1770 Kind Asten 27-03-1785
4 Anna Asten 10-03-1772 Asten 22-07-1798
Pieter Jan Rijnders
Asten 31-01-1848 zie Stegen 58

In de bewoningslijst over de periode 1798-1803 is Reijnder Verlijsdonk eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 31s nieuw Voordeldonk Bewoners nummer 31s nieuw Voordeldonk
1798 Reijnder Verlijsdonk Reijnder Verlijsdonk
1803 Rijnder Verlijsdonk Rijnder Verlijsdonk

Johanna Arnoldus Hendrix is op 11-03-1797 te Asten overleden en Reynerus Laurens Verleysdonk is op 12-03-1806 te Asten overleden en daarna wordt hun erfenis verdeeld, waarbij Mathijs Paulus Peters als man van Maria Verleijsdonk het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 35; 26-01-1807:
Matthijs Paulus Peeters gehuwd met Maria Rijnder Verlijsdonk, Pieter Rijnders man van Anna Rijnder Verlijsdonk. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader, Rijnder Verlijsdonk, op Voordeldonk:
1e lot krijgt Matthijs Paulus Peeters een huis, hof en aangelag op Voordeldonk ⅛ lopense.

Dochter Maria Rijnder Verlijsdonk is geboren te Asten op 08-11-1762 en op 11-02-1798 te Asten getrouwd met Mathijs Paulus Peters, geboren te Asten op 06-06-1774 als zoon van Paulus Peters en Petronilla Tysse Slaets (zie Voormalig huis C100):

03

Het gezin van Maria Rijnder Verlijsdonk en Mathijs Paulus Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulina Asten 01-12-1798 Kind Asten ±1798
2 Johannes Asten 10-02-1800 Asten 24-01-1823
Helena Smits
Asten 26-04-1877

In de verpondingen van 1810 staat de bewoningsgeschiedenis over de periode 1780-1810 samengevat:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 114:
Mattijs Paulus Peters nomen uxoris Maria bij deling 26-01-1807. Anneke en Maria kinderen bij versterf 1806.
Reijnder Verleijsdonk weduwnaar Johanna Hendrik Joosten ½ en 2 kinderen ½ bij versterf 1797.
Reijnder Verleijsdonk bij deling 06-05-1783.
Nummer 31r huijs, stal en aangelag 1¾ lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Mathijs Paulus Peters nog als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C820:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 40 el, Voordeldonk, klassen 8.
Eigenaar: Mathijs Paulus Peters.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis met daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

04

05

Mathijs Paulus Peters is op 16-02-1840 te Asten overleden en Maria Rijnder Verlijsdonk is te Asten op 31-12-1846 overleden en hun zoon Johannes Peeters erft het huis en vinden we terug in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879. Hij is op 24-01-1823 te Asten getrouwd met Helena Smits, geboren te Asten op 13-06-1800 als dochter van Joannes Petri Smets en Catharina Antoni Dircks (zie Voormalig huis F1055). Het huizingnummer van het huis is dan C122 en vanaf 1869 nummer C135:

06

Helena Smits is op 04-03-1860 te Asten overleden en Johannes Peeters is op 26-04-1877 te Asten overleden en het huis wordt daarna bewoond door dochter Maria Catharina Peeters, geboren te Asten op 18-08-1836. Ook over de periode 1879-1890 en 1890-1900 woont zij in het huis met haar broers Peter en Mathijs in achtereenvolgens huizingnummer C138 en C133:

07

Rond 1879 krijgt het huis bij een vereniging kadasternummer C2073, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

 

 

In 1899 verhuizen zij naar het dorp in Asten en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-11-1899 en van 16-12-1899 verkopen zij vee, landbouwgereedschappen en granen:

08 09

Het huis wordt volgens de kadastrale legger overgenomen door Wilhelmus Mennen, geboren te Asten op 26-11-1848 als zoon van Francis Mennen en Anna Maria Bogers (zie Berken 7). Hij is te Asten op 03-02-1899 getrouwd met Johanna van Heugten, geboren te Asten op 11-08-1863 als dochter van Willem van Heugten en Johanna Verheijen (zie Antoniusstraat 38). Ook over de periode 1900-1910 en 1910-1920 woont Wilhelmus Mennen met zijn gezin in het huis met huizingnummer C142 en C130 respectievelijk:

10

In 1911 stopt Wilhelmus Mennen met boeren volgende de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-011-1910 en enkele jaren later verkoopt hij zijn huis in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-05-1913. Hij verhuist met zijn gezin naar het dorp en komt het huis in bewoning van Hendrikus Berkers, geboren op 07-06-1878 te Asten als zoon van Antonie Berkers en Antonia van Loon (zie Kasteellaan 6 tot en met 8). Hij is op 17-02-1911 te Asten getrouwd met Anna Maria van Lierop, geboren op 20-12-1880 te Asten als dochter van Hubertus van Lierop en Wilhelmina van den Eijnden (zie Voormalig huis F1156).

11.jpg

In 1914 verhuizen zij naar de Tuinstraat en de koper van het huis is Johannes Verrijt, geboren te Asten op 13-04-1868 als zoon van Johannes Verrijt en Petronella van Heugten (zie Achterbos 8). Hij is op 08-02-1901 te Asten getrouwd met Maria Driessen, geboren te Asten op 01-12-1875 als dochter van Joost Driessen en Mechelina Bukkems (zie Voormalig huis C660). Zij zijn vanaf 1914 ook bewoners en ook over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C114, ofwel Voordeldonk 8:

12

Oude foto van Chris Warnar ergens in Asten en dat kan best Voordeldonk geweest zijn.

13

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Verrijt en Maria Driessen en een zoon en dochter in het huis op Voordeldonk 8:

14

Maria Driessen is op 20-03-1954 te Asten overleden en Johannes Verrijt is op 21-04-1954 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

15 16

Ongeveer op deze plaats is in 1986 op Voordeldonk 80 een nieuwe boerderij gebouwd, waarvan hieronder met streetview een afbeelding:

17

Overzicht bewoners

Voordeldonck huis 31s
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1766 weduwe en kinderen Laurens Antonis Asten 16-11-1695 Antoni Verleijsdonk Asten 09-08-1723
1771 weduwe en kinderen Laurens Antonis Asten 16-11-1695 Antoni Verleijsdonk Asten 09-08-1723
1776 Antoni Verleijsdonk Asten 09-08-1723 Antoni Verleijsdonk Asten 09-08-1723
1781 Antoni Verleijsdonk Asten 09-08-1723 Antoni Verleijsdonk Asten 09-08-1723
1798 Reijnder Verlijsdonk Asten 08-05-1725 Reijnder Verlijsdonk Asten 08-05-1725
1803 Rijnder Verlijsdonk Asten 08-05-1725 Rijnder Verlijsdonk Asten 08-05-1725
Kadasternummer C820
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C820 1832-1846 Mathijs Paulus Peters Asten 06-06-1774
C820 1846-1877 Johannes Mathijs Peeters Asten 10-02-1800
C820 1877-1880 kinderen Johannes Mathijs Peeters
C2073 1880-1899 kinderen Johannes Mathijs Peeters vereniging
C2073 1899-1913 Wilhelmus Mennen Asten 26-11-1848
C2073 1913-1938 Johannes Verrijt Asten 13-04-1868
Voordeldonk 8
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1806 Reynerus Laurens Verleysdonk Asten 08-05-1725 12-03-1806
1806-1846 Mathijs Paulus Peters Asten 06-06-1774 Maria Rijnder Verlijsdonk Asten 08-11-1862 31-12-1846
1846-1859 Jan Mathijs Peeters Asten 10-02-1800 Helena Smits Asten 13-06-1800
C122 1859-1869 Jan Mathijs Peeters Asten 10-02-1800 Helena Smits Asten 13-06-1800 04-03-1860
C135 1869-1877 Jan Mathijs Peeters Asten 10-02-1800 26-04-1877
C135 1877-1879 Maria Catharina Peeters Asten 18-08-1836 met broers
C138 1879-1890 Maria Catharina Peeters Asten 18-08-1836 met broers
C133 1890-1899 Maria Catharina Peeters Asten 18-08-1836 met broers naar Dorp
C133 1899-1900 Wilhelmus Mennen Asten 26-11-1848 Johanna van Heugten Asten 11-08-1863
C142 1900-1910 Wilhelmus Mennen Asten 26-11-1848 Johanna van Heugten Asten 11-08-1863
C130 1910-1911 Wilhelmus Mennen Asten 26-11-1848 Johanna van Heugten Asten 11-08-1863 naar Dorp
C130 1911-1914 Hendricus Berkers Asten 07-06-1878 Anna Maria van Lierop Asten 20-12-1880 Tuinstraat
C130 1914-1920 Johannes Verrijt Asten 13-04-1868 Maria Driessen Asten 01-12-1875
C114 1920-1930 Johannes Verrijt Asten 13-04-1868 Maria Driessen Asten 01-12-1875
8 1930-1938 Johannes Verrijt Asten 13-04-1868 Maria Driessen Asten 01-12-1875

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 18 november 2023, 13:32:20

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen