logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C763

Willem Janssen van Baeckel bezit een huis op Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 135; 30-12-1630:
Willem Janssen van Baeckel verkoopt aan Jan Jan Maessen en Henrick Isbouts van Bussel, kerkmeester ten behoeve van de Kerk een cijns van ƒ 1,50 jaarlijks ƒ 25,- à 6%. Als borg een huis, hof en hofstad aan Voordeldonck 1 copsaet, ene zijde Jan Tijssen, andere zijde Jan Gortssen.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 75; 29-02-1636:
Willem Janssen van Bakel verkoopt aan Michiel Tijssen en Jan Janssen, kerkmeesters, ten behoeve van de Kerk, een rente van ƒ 50,- à 6%. Als borg een huis, hof en land aan Voordeldonck, ene zijde Jan Goorts, andere zijde Jan Tijssen van de Cruys.

In 1654 wordt het huis verkocht aan Wilbort Jan Tijssen, die later de naam van der Voordeldonck ofwel Vervoordeldonck heeft gekregen (zie Voordeldonk 89):

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 21; 21-07-1654:
Willem Jansen van Baeckel verkoopt aan Wilbort Jan Tijssen huis, hofstad en aangelag op Voordeldonck, ene zijde Meester Mathijs van den Hove. Belast met ½ vat rogge jaarlijks aan de Kerk van Asten. Naschrift: Meester Mathijs van den Hove en Jan van Ruth stellen zich zelf borg voor alle renten die in voorgaande panden mochten zitten, bekend en onbekend, zodanig dat de koper er van ontlast blijft.

Bij de verpondingen van 1662 wordt Wilbort Jansen als eigenaar van het huis genoemd:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 49:
Wilbort Jansen, gebruiker Joost Joost Isbouts, huijs.

Na zijn overlijden te Asten op 20-03-1679, wordt de erfenis verdeeld, waarbij dit huis in handen komt van zoon Hendrick:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 74; 20-06-1681:
Reynder Bernarts en Nicolaes Marcelis als momboiren over Elsken weduwe van Jan Wilborts en haar kinderen met name Maria, Bernardt, Mechel, Willem, Catalijn en Anneke voor een helft en Hendrick Wilbordts Vervordeldonck voor de andere helft. Zij delen de nagelaten goederen van Wilbordt Jansen en Marie Willems, wijlen hun ouders. 2e lot krijgt Hendrick Wilbords Vervordeldonck het oude huis en aangelag met de helft van de schuur naast Vordeldonck met recht van wegen tussen de beider hofstadt.

Hendrick Wilbert Vervoordeldonck is geboren rond 1636 te Asten als zoon van Wilbert Vervordeldonck en Maria Willem 's Neven (zie Voordeldonk 89). Hij is getrouwd rond 1665 te Vlierden met Maria Lamberts Verhaseldonck, geboren te Vlierden rond 1640 als dochter van Lambert Willem Dirx Verschout en Jenneken Jan Aerts Verhagen (zie Voordeldonk 89). Na het overlijden van Maria Lamberts Verhaseldonck te Vlierden op 06-07-1673, is Hendrick Wilbers Vervordeldonck te Vlierden op 30-01-1678 hertrouwd met Aldegonda Josephi Rutten Verdeuseldonck, geboren te Deurne rond 1640 als dochter van Joseph Rutten Verdeuseldonck en Mechtelt Jan Willems:

30 januarij 1678; contraxerunt matrimonium Henrici Willibrordi et Aldegundis Josephi coram D. G. Jacobs et coram Huberto Willems et Petri Adriani Smidts testibus.

30 januarij 1678; huwelijkscontract van Hendrick Wilbers en Aldegunda Josephs voor mij pastoor Gerardus Jacobs en voor getuigen Hubert Willems en Peter Adriaan Smidts.

01

Het gezin van Hendrick Wilbert Vervoordeldonck en Aldegonda Josephi Rutten Verdeuseldonck*:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joanna Vlierden 20-11-1681 Kind Asten 31-08-1683
2 Willibrordus Vlierden 24-12-1684 Ongehuwd Asten 10-08-1703
3 Josephus Vlierden 14-06-1688 Asten 19-02-1713
Maria Aerts Tielen
Asten 20-10-1747
4 Joannes Vlierden 29-02-1692 Asten 10-03-1715
Henrica Hendrickx van Brey
Asten 25-06-1772
5 Maria** Vlierden 08-10-1695 Religieuze Eindhoven ±1754

* Hendrick Wilbert Vervoordeldonck had eerder kinderen met Maria Lamberts Verhaseldonck (zie Voordeldonk 89)
**  dochter Maria Vervoordeldonck is op 29-01-1714 als zuster in het klooster Maria-Schoot ingekleed1, maar daar niet geprofest

Bij de verpondingen van 1680 staat Hendrik Vervoordeldonk als eigenaar van het huis dat, zoals we later zullen zien, uit 1698 stamt en dus door hem is opgebouwd:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 26:
Henderick Vervoordeldonck.

Hendrick Wilbert Vervoordeldonck is rond 1700 te Vlierden overleden en Alegonda Josephi Rutten Verdeuseldonck wordt eigenaar van het huis, zoals de verpondingen van 1707 en 1713 melden:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 2 verso:
De weduwe Henderick Vervoordeldonck.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 55 verso:
De weduwe Hendrik Vervordeldonk.

In de hoofdgeldlijst van 1717 staat zoon Joseph Vervoordeldonk als bewoner:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Joseph Vervorreldonck, Marij de vrouw, Lijsbet de meijt.
Jenneke en Hendrick.

De bewoningslijst over de periode 1736-1741 en de verpondingen van 1737 melden Alegonda Josephi Rutten Verdeuseldonck nog als eigenaar en Joseph Vervoordeldonk als bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 30 Voordeldonk Bewoners nummer 30 Voordeldonk
1736 weduwe Hendrick Vervoordeldonk Joseph Vervoordeldonk
1741 kinderen Hendrik Vervoordeldonk Joseph Vervoordeldonk

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 119:
Weduwe Hendrick Vervoordeldonck.
Huijs, hoff en aangelagh met de groes en teulant daaraen gelegen 10 lopense.
Folio 119 verso huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Alegonda Josephi Rutten Verdeuseldonck is rond 1740 te Deurne overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 254; 16-09-1741:
Joseph Vervoordeldonk, Jan Vervoordeldonk, wonende te Deurne, Maria Vervoordeldonk, wonende te Eyndhoven geassisteerd met Francis Coninx. Kinderen en erven van Hendrik Vervoordeldonk en Alegonda Verduyseldonk, gewoond hebbende te Vlierden, doch Alegonda laatst gewoond hebbende te Deurne en aldaar overleden. Zij verdelen de goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgen Joseph en Maria Vervoordeldonk huis, schuur, schop, hof en aangelag, groes en land op Voordeldonk 10 lopense. In bewoning bij Joseph Vervoordeldonk

Zoon Joseph Vervoordeldonk is geboren te Vlierden op 14-06-1688 en op 19-02-1713 te Asten getrouwd met Maria Aerts Tielen, geboren te Asten op 16-05-1692 als dochter van Arnoldus Tielen en Elizabetha de Groot (zie Voormalig huis F191):

Juncti etiam sunt Josephus Vervordeldonk et Maria Aerts; testes Joannes Vervordeldonk et Andreas Jans Verasdonck; ultimi inmeti funcum dispensatio in 4 cum quixto gradi com sanguinitatio.

In echt verbonden zijn Joseph Vervordeldonk en Maria Aerts; getuigen Jan Vervordeldonk en Andreas Jans Verasdonck; dispensatie voor 5e graads bloedverwantschap.

02

Het gezin van Joseph Vervoordeldonk en Maria Aerts Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 22-02-1714 Asten 01-02-1739
Philippus Jansen van Hout
Asten 05-11-1764 zie Voordeldonk 86
2 Henricus Asten 15-12-1715 Kind Asten ±1715
3 Maria Asten 08-09-1717 Stratum 28-08-1757
Godefridus Cauwenberg
Stratum 30-10-1763
Antonij Verstappen
Stratum 27-05-1795
4 Johannes Asten 29-09-1719 Ongehuwd Stratum 23-07-1769
5 Willibrordus Asten 18-08-1722 Helmond 18-05-1749
Petronella van Haendel
Ceylon ±1765 *
6 Franciscus Asten 27-11-1724 Kind Asten ±1724
7 Arnoldus Asten 15-02-1729 Leende 25-10-1767
Helena van de Cruijs
Leende 15-09-1795
8 Franciscus Asten 20-05-1731 Leende 15-01-1769
Hendrien Joosten
Leende 29-01-1775
Geertruy van Wijk
Leende 28-09-1795
9 Elisabeth Asten 20-05-1734 Kind Asten ±1734

* Willibrordus Vervoordeldonk woonde in Helmond en na het overlijden van zijn vrouw en al zijn kinderen is hij in 1763 in dienst getreden als soldaat bij de kamer van Zeeland. Hieronder het archiefstuk van het Nationaal Archief Verenigde Oostindische Compagnie, archief 1.04.02, inventarisnummer 13128 folio 298:

In de bewoningslijst over de periode 1746-1751 is Joseph Vervoordeldonk samen met zijn zus eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 30 Voordeldonk Bewoners nummer 30 Voordeldonk
1746 Joseph en Maria Vervoordeldonk Joseph Vervoordeldonk
1751 weduwe en kinderen Joseph en Maria Vervoordeldonk weduwe en kinderen Joseph en Maria Vervoordeldonk

Joseph Vervoordeldonk is op 20-10-1747 te Asten overleden en Maria Aart Tielen en de kinderen blijven achter met een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 239 verso; 16-02-1752:
Maria Aart Tielen, weduwe Joseph Vervoordeldonk, Philips Janse getrouwd met Jennemaria Joseph Vervoordeldonk, Jan Joseph Vervoordeldonk mede voor Wilbert Vervoordeldonk, te Helmond en Nol, Francis en Maria Vervoordeldonk. Zij zijn schuldig aan Wilhelmus de Bruyn ƒ 175,- à 3% waarmee gelost wordt een restant obligatie aan Cotshausen. Marge: 02-08-1753 gelost.

Maria Aart Tielen is op 04-04-1752 te Asten overleden en bij de erfenis verkopen hun kinderen het huis aan hun eerder genoemde oom Johannes Hendrix Vervoordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 36 verso; 04-02-1754:
Philips Janse man van Jenne Maria Vervoordeldonk, Jan Vervoordeldonk, Arnoldus Vervoordeldonk, Maria Vervoordeldonk, Francis Vervoordeldonk en Wilbert Vervoordeldonk, wonende te Helmont. Kinderen en erven van Joseph Vervoordeldonk en Maria Aart Tielen. Zij verkopen aan Jan Vervoordeldonk, schepen, en hun oom, een huis, schuur, stal, schop, hof, aangelag, land en groes aan Voordeldonk 10 lopense.

Joannis Hendrix Vervoordeldonk is geboren te Vlierden op 29-02-1692 en op 10-03-1715 te Asten getrouwd met Henrica Hendricks van Brey, geboren op de Heijtrack te Meyel op 22-03-1688 als dochter van Petrus Hendricks van Breij en Anna Anthonius Bollen:

03

Het gezin van Joannis Hendrix Vervoordeldonk en Henrica Hendricks van Brey:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Heitrak 10-06-1718 Kind Asten ±1718
2 Laurentius Heitrak 05-02-1720 Kind Asten ±1720
3 Joanna Heitrak 16-02-1721 Deurne 23-06-1748
Petrus Goossens
Deurne 18-05-1812
4 Maria Heitrak 14-07-1722 Meijel 15-02-1746
Bastiaan Willem Geraets
Meijel 18-06-1804
5 Aldegonda Heitrak 19-02-1724 Kind Asten ±1724
6 Anna Heitrak 19-04-1729 Asten 15-10-1752
Francis Marcelis Berkers
Asten 13-02-1800 zie Voordeldonk 75
7 Joannes Heitrak 11-01-1732 Kind Asten ±1732
8 Henrica Heitrak 04-04-1735 Asten 31-10-1756
Gerardus Zeegers
Asten 02-01-1818 Bergweg
9 Isabella Heitrak 29-07-1737 Asten 20-01-1760
Antonius Leenen
Asten 24-06-1782

In het archief van Deurne wordt hagelschade gemeld, waarbij ook Joannis Hendrix Vervoordeldonk was betrokken. Hij woonde op de Heitrak met zijn zwager als enige andere boer:

Een van de eerste dagen van juni 1731 leden vooral boeren van de Heitrak, de Moosdijk en de Schelm veel hagelschade. Uiteindelijk werd aan dertien hoofdbewoners aldaar belastingvermindering toegestaan en de twee Heitrakse hoevenaars Jan Hendrik Vervoordeldonk en Hendrick Lensen van Bree kregen een schadevergoeding toegekend.

04 05

Het is goed mogelijk dat Joannis Hendrix Vervoordeldonk een pionier was bij de ontginning van het stuk Peel met de naam 'Heitrak', liggende op grondgebied van Deurne, Asten en Meijel. Een eenvoudige boerderij zoals hierboven afgebeeld was dan zijn onderkomen. Er zijn in het begin van de 18e eeuw bomen aangeplant en rechts in de Bredasche courant van 03-11-1833 het rooien en verkoop van die bomen. In het archief van Deurne lezen we over de verpachting van de boerderijen op de Heitrak:

Oud rechterlijk archief Deurne inventaris nummer 157 folio 222 achterzijde; 02-04-1723:
Verpachting van de hoeve de Heitrak, genaamd d'Oude hoeve, door de Hoog en Laagschout van 's Hertogenbosch Johan Rabo Baron van Keppel. Pachter blijft Hendrik Lense van Bree voor 100 gulden per jaar. Bijzondere bepaling: Item den pagter zal gedurende deese huuringe van den grond en erve onder de voorschreve hoeve resorteerende uijt de heyde mogen aanmaken soo tot teul- als groeslanden soo veel sij willen, en, dat God verhoeden wil, bij publiecque oorlog of verderf, ook storm of onwederschade kwamen te lijden, zal den huurder daarvan na discretie des verhuurders, gelijk aan andere nabuuren onder en boven geschiet, genieten. De pachter moet jaarlijks op aanwijzing van de verpachter 50 heesters planten, door de verpachter te leveren. De tweede of nieuwe hoeve den Heijtrak wordt onder gelijke voorwaarden verhuurd aan Jan Hendrik Vervoordeldonk; de huurpenningen zijn 80 gulden per jaar.

Later woont hij dus op Voordeldonk en de bewoningslijst over de periode 1756-1771 en de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 geven de bewoningsgeschiedenis van het huis goed weer:

Jaar Eigenaar nummer 30 Voordeldonk Bewoners nummer 30 Voordeldonk
1756 Jan Vervoordeldonk Jan Vervoordeldonk
1761 Jan Vervoordeldonk Jan Vervoordeldonk
1766 Jan Vervoordeldonk Jan Vervoordeldonk en Antoni Leenen
1771 Jan Vervoordeldonk Jan Vervoordeldonk en Antoni Leenen

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 40 folio 14 verso:

Francis Vervoordeldonk bij koop en transport 1762.
Jan, Wilbert, Arnold, Marie, Francis en Jenneke, kinderen Joseph Vervoordeldonk bij successie 1732.
Mari Aert Tielen weduwe Joseph Vervoordeldonk bij koop 1748.
Peeter, Marie, Elsken ende Jenneken, kinderen van Anneken Frans Tijssen uijt huijs, hoffstadt ende aengehoorende erffve, gestaen ende gelegen onder Asten ter plaetse sen den Bosche, groot ontrent twee lopenen, ene zijde Wilbert Verberne, andere zijde Peeter Peeters, ene einde Peter Martens, andere einde de straete. IX d. I ½ pul.

Henrica Hendricks van Brey is rond 1765 te Asten overleden en Joannis Hendrix Vervoordeldonk is op 25-06-1772 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 161 verso; 18-08-1772:
Pieter Goossens, te Deurne getrouwd met Jenneke Vervoordeldonk, Bastiaan Willems, te Meyl getrouwd met Maria Vervoordeldonk, Anneke Vervoordeldonk, weduwe Francis Berkers, Gerrit Zeegers getrouwd met Hendrien Vervoordeldonk en Antoni Leenen getrouwd met Isabella Vervoordeldonk. Allen kinderen en erven van Jan Vervoordeldonk en Hendrien van Bree, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen gelegen te Asten, Deurne en Meyl.
1e lot krijgt: Pieter Goossens, huis, schuur, stal, hof en aangelag op Vrekwijk, te Deurne 25 lopense, ene zijde Goort van de Moosdijk, andere zijde Hendrik Aart Bruystens. In gebruik bij Hendrik Munsters.
Hierin is niet begrepen een veld den Crommenhoek, aant Broek. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar.
2e lot krijgt Bastiaan Willems, den Crommenhoek 75 roeden zijnde Nieuwe Erve, gelegen te Deurne; 5 percelen, te Meyl 6 lopense.
3e lot krijgt Anneke Vervoordeldonk ƒ 1050,- die zij reeds van tijd tot tijd uit de boedel ontvangen heeft.
4e lot krijgt Gerrit Zeegers huis, schuur, stal, hof en aangelag aan Voordeldonk 1 lopense, ene zijde Joost Kerkers, andere zijde de gemeente; den Hoogenkampacker2 lopense; de Wegacker 1 lopense; de Warandacker 2 lopense; den Loverboschacker 2 lopense; den Benedenacker 6 lopense; den Heuvendersacker2 lopense; land den Rutsenkamp 1 lopense; groes de Stok 7 lopense; groes het hoog Eeuzel 5 lopense; groes den Emmerik 5 lopense; het Nieuwvelt 6 lopense; groes den Weert 1½ lopense.
Belast met ƒ 0-2-8 per jaar aan het Gemene Land. Marge gelost 10-02-1789. Verponding ƒ 15-6-8 per jaar. Bede ƒ 4-5-0 per jaar. De ontvanger van dit lot heeft van de ontvanger van het 5e lot nog ontvangen ƒ 250,-.
5e lot krijgt Antoni Leenen huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag, land en groes 10 lopense, ene zijde weduwe Francis Berkers, andere zijde de straat; land de Loverboschacker 3 copse; land de Vork 5 copse; land het Drieske ½ lopense; land den Brant 4 lopense; land het Nieuwvelt 3 lopense; het Hoyvelt 13 lopense; groes het Drieske 3 lopense; groes de Vork 1½ lopense; groes den Brand 3 lopense; groes den Berkwal 1½ lopense; groes de Weert 1½ lopense. Belast met 4 vat rogge per jaar aan Sint Catalijnegilde nu aan Verster cum suis te 's Hertogenbosch. Verponding ƒ 20-17-02 per jaar. Bede ƒ 5-02-14 per jaar.

Dochter Isabella Joannes Vervoordeldonk is geboren te Heitrak onder Deurne op 29-07-1737 en is te Asten op 20-01-1760 getrouwd met Antoni Petri Leenen, geboren te Someren op 25-02-1735 als zoon van Petrus Theodorus Leenen en Maria Johannes Verdeyseldonck:

06

Het gezin van Isabella Joannes Vervoordeldonk en Antoni Petri Leenen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 01-03-1761 Asten 21-11-1790
Jan Laurens Jelisse
Asten 08-11-1844 zie Voordeldonk 73
2 Theodorus Asten 18-09-1763 Asten 21-05-1797
Anna Maria van de Cruys
Asten 19-07-1843 zie Emmastraat 40 tot en met 44
3 Johannes Asten 05-01-1767 Ongehuwd Asten 13-06-1831
4 Henricus Asten 04-02-1770 Someren 02-05-1826
Petronella Rooijmans
Someren 19-06-1840
5 Johanna Maria Asten 13-10-1772 Asten 28-01-1798
Wilhelmus Jan Verberne
Asten 13-10-1800 zie Prins Bernhardstraat 24
en Markt 17 en 19
6 Petrus Asten 30-10-1775 Asten 13-05-1810
Petronella Janse de Vet
Asten 23-04-1815
Petronella van de Mortel
Asten 18-05-1852
7 Aldegonda Asten 03-08-1780 Asten 13-05-1810
Petrus Jan Coolen
Asten 13-05-1847 zie Voormalig huis G521

De bewoningslijst over de periode 1776-1803 laat zien dat de familie Leenen in het huis woonde:

Jaar Eigenaar nummer 30 Voordeldonk Bewoners nummer 30 Voordeldonk
1776 Antoni Leenen Antoni Leenen
1781 Antoni Leenen Antoni Leenen
1798 kinderen Antonij Leenen kinderen Antonij Leenen
1803 kinderen Antonij Leenen kinderen Antonij Leenen

Isabella Vervoordeldonk is op 24-06-1782 te Asten begraven en Antony Leenen is op 12-07-1793 te Asten overleden en daarna wordt een inventaris opgemaakt die doet denken aan een herberg:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 167; 27-09-1793:
Staat en inventaris, opgemaakt door Dirk Anthony Leenen en Anthony Berkers als voogden over de nog minderjarige kinderen met name Hendrikus, Jennemie, Pieter en Allegonda van Antony Leenen en Isabella Vervoordeldonk, beiden overleden.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag, groes en land op Voordeldonk 10 lopense; land de Looverbosch 3 copse; land de Vorck 1½ lopense, land het Drieske ½ lopense, land den Brand 4 lopense; land het Nieuwvelt 3 lopense; groes het Hooyveldt 13 lopense; groes het Drieske 3 lopense; groes de Vorck 1½ lopense; groes den Brand 3 lopense; groes den Berkwal 1½ lopense groes de Weerdt 1½ lopense; land den Houtakker 3 copse.
Roerende goederen: vier bedden gevuld met veren en hun toebehoren, vier paar slaaplakens, vier paar oirfluwijnen, twee wollen dekens, twee rappe dekens, drie kasten, vijf tafels, zes stoelen, een kist, een baktrog, diverse ketels, zowel koer als ijzer, acht tinnen borden, drie tinnen schotels, tinnen lepels en forchetten, enige koffiepotten, een trekpot, een koffiemolen, divers aardewerk, diverse bierkannen en pinten, een huishorloge, een spiegel, een grote waag, een kleine waag, circa 100 pond gewichten, twaalf botertobben en twee biervaten, vuurgerei, een kachel, twee hoogkarren, twee slagkarren, twee ladders, klein landbouwgereedschap, een ploeg, een eg, voor ƒ 12,- provisie in de winkel, twee spinnewielen, drie melkkoeien, een jong maal, twee jonge ossen, twee kalveren, 40 schapen, een varken, een paard.
Schulden: ƒ 600,- à 3% aan Piet Peter Coolen; ƒ 145,- à 3% aan Eymert Mattijs Bollen; ƒ 200,- à 3% aan Pieter Jan Peerkens; ƒ 100,- à 3% aan Jan Bruystens.
Vorderingen: ƒ 150,- van de kinderen Antony Lintermans.

In 1803 maakt de familie Leenen onderstaand voorval mee:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 53 verso; 30-10-1803:
Allegonda Anthony Leenen, jonge dogter op Voordeldonk, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, schout civiel dat zij in haar huis, op dinsdag, 25 october laatstleden, na de middag, komende in de kleine kamer, naast de straat liggende, op de vloer, onder het glasraam, dicht bij het gootgat hetwelk buiten op straat uitkomt en toen open was, een brief heeft gevonden met het opschrift: Aan de kinderen van Antony Leenen, koopman, aan Vordeldonk tot Asten. En zijnde van de volgende inhoud, U moet mij besorgen 30 gulden aan de brug aan Ommel of tussen Ommel en Keskensboom tegen de Leen van die brug naast het Broek op de kant naast Ommel in dat kuylken hetgene gij daar sult vinden vast teegen de brug aan omtrent een vuyst groot daar moet gij 't met een buul instoppe en die toe binde met het gelt instoppe en so gij dit bekent of kenbaar maakt aan Geestelijk of Werdelijk of ymant of so gij het gelt niet brengt sal U huys in brant worden gesteeken. Het is U met een eet geswore daerom maekt hier staat op. En indien gij het gelt niet besorgt dat in stilte dat U huys sul in brand worde gestookt. Voldoet aan dit versoek of het sal kwalijk afloopen of ik geeft U duyvel, lijf en siel. Het is genoeg gewaarschouwt het gelt moet gij brengen op Simon en Judasdag, is den 28 october 1803 en al ist dat gelt 3 of 4 weeken blijft liggen U moet het maar laate ligge het sal in kort of lang wel eens gehalt worden. Maar hier geen wagten houden of laaten houden of den duyvel sal U haalen want dan sweer ik U een kwaat eynt. Dat zij, comparante, de brief gelezen hebbende in de lessenaar heeft opgesloten en dat haar broeder, Pieter, tegen den avond thuis kwam aan wie zij de brief ter hand heeft gesteld. Zij bevestigd een en ander onder eede.

Arnoldus Zeegers en Dirk Thielen verklaren ter requisitie van Theodorus Sengers, schout civiel, dat zij, op gisteren, 29 october 1803, onder voorwaarden van de requirant wacht hebben gehouden, omtrent de brug, over de Loop, tussen Asten en Ommel, komende uit de Swartbroeken en vlietende naar het Ommelsche Broek, zijnde dezelfde brug waarvan in de brandbrief met adres aan de kinderen Antony Leenen, koopman, aan Voordeldonk, geschreven, mentie wordt gemaakt en alwaar 30 gulden mocht worden bezorgd. Dat op die dag, 's morgens op 9 à 10 uur, over die brug is gekomen Hendrik Huybert Mennen, gaande naar Ommel. Dat deze na de middag, tussen een à twee uur weer teruggekomen is, gaande eerst over de brug naar het Dorp heen. Zettende zijn rijssak aldaar neer en gaande of stappende over de sloot langs den dijk in het veld van de eerste comparant, alwaar de jongens koeyen hoeden. En sprekende of pratende met die jongens, een korte tijd, weer terugkomende en gaande over de brug naar Ommel heen. Latende zijn rijssak staan aan de andere zijde. Waarop de jongens tegen hem riepen: "Gij gaat verdoolt". Zij comparanten hebben duidelijk gezien dat hij, Hendrik Huybert Mennen, op die plaats, in de brandbrief omschreven alwaar het gelt in een kuylken leggen moest, gedeeltelijk gelegt was op sijn knien is nedergeseten en naar een weynig vertoevens weder opgestaan sijnde also sijn weg na het Dorp heen op vervolgt heeft. Zij comparanten zijn toen terstond gegaan naar de brug ter plaatse waar het geld neergelegd was en hebben bevonden dat het kuiltje leeg was en het geld weg. Vervolgens zijn zij weg gegaan naar het Dorp om aan de schout daarvan kennis te geven. Doch onderweg, aan de Keskensboom waarvan in de brandbrief sprake is hebben vinden sitten Hendrik Huybert Mennen, hebbende een buyltje in de hand en eenige stukken van gespen zoals, zij comparanten vermenen. Zij verklaren een en andere onder eede.

Pieter Leenen verklaart dat hij op 25 october laatstleden, 's avonds thuiskomende, van zijn zuster, Allegonda, bij hem inwonende, een brief ontvangen heeft. Dat hij, comparant, de brief gelezen hebbende heeft weggelegd tot de volgende dag, wanneer zijn broeder, Hendrikus, thuis kwam om raad te houden, zoals hij ook gedaan heeft. Op donderdag, 27 october laatstleden, is Dirk, zijn broeder, gegaan naar de pastoor om raad te vragen. Op welke tijd de schout, requirant in deze, absent was. Dat hij, comparant, op die dag, tegen de avond, met de schout had overleydt om op de bestemde plaats enig geld neer te leggen en daar door een of ander de wacht te laten houden. Doch voor het neerleggen, het geld een merkteken te geven, zoals gedaan is. Dat hij, comparant, op vrijdag, 28 oktober, zijnde Sint Simon en Judasdag, onder de laatste mis, 's voormiddags, in een papieren buil heeft gestoken drie franse kronen en een halve kroon met nog twee dubbeltjes welke hele en halve kronen tevoren door Wilhelmus Verberne gemerkt waren aan de linkersijde van de kroon met een verkeerde C of dusdanig merk beneffens van onder, boven en van ter sijde de letter A, onder de laurieren met twee stippels of putten. Hebbende alle drie der heele kroonen onder de lelien de letter A en de halve kroon de letter P. De buil is door hem, comparant, in het kuiltje bij de brug, zoals in de brief omschreven, gelegd en dit toegedekt met een roske of sootje. Comparant is daarna over Ommel naar huis gegaan. Willem Verberne bevestigd een en ander.
En verklaren de comparanten te samen, dat bij het passeren dezes, de hen getoonde drie hele en halve kroon, dezelfde te zijn als de door tweede comparant gemerkte en door de eerste comparant op de voorschreven plaats gelegd zijn.
Gisteravond, 10 uur, is voor ons, schepenen, opgeleyt Hendrik Huybert Mennen, hij is ten overstaan van ons gevisiteert op requistie van Theodorus Sengers, schout civiel, en wij hebben gezien dat in sijn rocksak onder andere is gevonden en daaruyt gehaalt, een buylte, waar in waren, drie fransche kroonen, alle drie gemerkt door Wilhelmus Verberne, zoals verklaart en die deselve aan den schout en Pieter Leenen, alhier, alsdoen betoont heeft. Volgt beschrijving van de aangebrachte merktekens. In het builtje zijn nog bevonden 4 dubbeltjes, een sesthalf en 46 duyten, enige stuken van gespen en een briefje geschreven met de ons zeer welbekende hand van Pieter Leenen de navolgende inhoud:
Ik heb U Edelen verstaan en om U Edelen uyt den nood te helpen heb ik mij afgeparst van mijn nootdruft daarom bid en smeek ik om hier tog ten vollen mede kontent te weesen en bedaart U gemoet van vraak te neemen. Spreekt liever iemand met fatsoen. Wat kon het U helpen Uwen evenmensch te sien dompelen. Stelt U vertrouwen liver op de almogende God die niemand in de nooden sal laaten. Ik twijfel dan geensints of U sult ten vollen consent sijn.
Staat te weten dat de halve kroon door Hendrik Mennen ten huize van Lambert Michiels, winkelier en herbergier, uitgegeven zijnde, door de schout is teruggehaald en aan ons vertoond is geworden.

Johanna Sluyters, getrouwd met Lambert Michielse, verklaart dat, zaterdag, 29 october laatstleden, 's avonds of tegen de avond, in haar huis is gekomen Hendrik Huybert Mennen commandeerende een glas jenever. Hij heeft toen geruime tijd in haar huis gezeten en is eindelijk, na alvorens een halve franse kroon aan haar te hebben gegeven, om daarmee te betalen ook na alvorens met twee stukken grof gelt te hebben sitten speelen en tegens den andere te klinken weggegaan. Doch dat zij, comparante, geen reflexie op de halve kroon geslagen heeft. Zij bevestigd een en ander onder eede.
Helena Maria van de Mortel, getrouwd met Martinus Jansen, Maria Ceelen, jonge dochter, wonende als dienstmeid bij Martinus Jansen en Francyna Verlijsdonk, getrouwd met Hendrik van Exel. Zij verklaren:
Francyna Verlijsdonk dat zij, op woensdag, 26 october 1803, na de middag, gekomen ten huize van Martinus Jansen, molenaar, broodbakker, herbergier, teneinde een brood te kopen. Dat toen ook gekomen is Hendrik Huybert Mennen welke een glas jenever heeft gecordonneert hetwelk hem door Maria Ceelen, dienstmeid van Martinus is gegeven en welk glas jenever hij, Hendrik Mennen, aan haar, comparante een en andermaal heeft toegebragt en dat zij toen naar huis is gegaan.
Maria Ceelen dat op voormelde dag ten huize van Martinus Janse, haar baas, is gekomen, Hendrik Huybert Mennen, vragende om een glas jenever hetwelk hij de huisvrouw van Hendrik van Exel een en andermaal hadde toegebragt. Hebbende hij, Hendrik Mennen, na alvorens het eerste glas jenever uitgedronken te hebben hetselve nog tot drie rijsen opnieuws geordonneert en ook van haar ontvangen. Dat Hendrik Mennen toe is weggegaan, na aan hen gezegd te hebben dat hij vrijdag of zaterdag veel dacht te verdienen dan zou komen betalen.
Helena Maria van de Mortel en Maria Ceelen dat, op zaterdag, 29 october, na de middag, tussen 3 en 4 uur, bij hen gekomen is, Hendrik Mennen commandeerende een half pintje bier en hebbende een buyltje met geld. Zeggende dat hij een goede dag had gehad, dat hij veel verdient had en vallende uit de buyl enig geld en stukken van gespen. Zij hebben onder het geld duidelijk een franse kroon gezien. Niet wetende of er meer kronen waren. Allen bevestigen onder eede.

Wij, leden en secretaris van het gemeentebestuur van Asten, verklaren dat ons het handschrift van Hendrik Huybert Mennen zeer wel bekend is en dat wij dit, na vergelijking met de brandbrief aan de kinderen Antony Leenen deze brandbrief houden en erkennen als geschreven zijnde door Hendrik Huybert Mennen.

Wat de straf voor Hendrik Huybert Mennen heeft gekregen is nog onbekend. Hendrik Huybert Mennen is geboren te Asten op 05-07-1763 als zoon van Huijbert Antoni Mennen en Anna Maria Henrici Coolen (zie Voormalig huis G778). Hij is op 01-02-1789 te Asten is getrouwd met Petronella Hendrik van Helmont, geboren te Asten op 13-11-1757 als dochter van Hendrik Dielis van Helmont en Margaretha Laurenti Loomans (zie Wolfsberg 16). Zij woonden op de Wolfsberg (zie Voormalig huis G853) en Petronella Hendrik van Helmont is als weduwe op 17-08-1806 te Asten overleden. Wel is duidelijk dat hij voor 1806 is overleden aangezien na het overlijden van zijn vrouw, Peternel Hendrik van Helmond zijn kinderen als weeskinderen elders zijn ondergebracht:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 54; 23-08-1806:
Jan Hendrik van Bussel en Goort Hendrik Coolen worden aangesteld als voogden over de onmondige kinderen van wijlen Hendrik Mennen en Petronella van Helmond.

De doodakte van Hendrik Mennen is echter niet in het archief van Asten terug te vinden. In 1806 verdelen de kinderen van Antoni Leenen de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 2 verso; 17-02-1806:
Hendrikus Leenen, Pieter Leenen, Allegonda Leenen, Jan Laurens Jelisse man van Hendrina Leenen, Dirk Leenen, Wilhelmus Verberne weduwnaar van Jennemaria Leenen voor hun onmondig kind Jan Leenen. Zij verdelen vaste goederen.
1e lot krijgen Hendrikus, Pieter en Allegonda bij elkander wonende een huis, stal en schaapskooi, bakhuis en schop, hof en aangelag op Voordeldonk 1 lopense.

Bij de verpondingen van 1810 zijn de veranderingen in de bewoning van het huis samengevat:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 113:
Hendrina Leenen gehuwd met Jan Laurens Jelisse, Dirk, Jan, Hendrikus, Jennemie, Pieter en Allegonda kinderen bij versterf 1793.
Antoni Leenen. Nummer 30 huijs, hof en aangelag met groes en teullant. 10 lopense.

Het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 meldt Peter Leenen als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C763:
Huis en erf, groot 06 roede 50 el, Voordeldonk, klassen 6.
Eigenaar: Peter Leenen.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis met daaronder de bijbehorende gegevens:

07

08

Zoon Peter Leenen is geboren te Asten op 30-10-1775 en op 13-05-1810 te Asten getrouwd met Petronella Janse de Vet, geboren te Bakel op 02-07-1768 als dochter van Johannes Petri de Veth en Joanna Maria Gerardi van Leunen. Na haar overlijden op 19-10-1814 te Asten is Peter Leenen hertrouwd te Asten op 23-04-1815 met Petronella van de Mortel, geboren te Deurne op 07-07-1784 als dochter van Joannis van de Mortel en Hendrica Petri Goossens. Hieronder het gezin van Peter Leenen en Petronella van de Mortel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 21-03-1816 Asten 27-04-1843
Gerardus van den Eijnden
Asten 14-07-1881 zie Voormalig huis G440
2 Hendrikus Asten 21-06-1818 Deurne 08-05-1847
Johanna Maria Goossens
Asten 21-04-1882 zie Emmastraat 40 tot en met 44
3 Isabella Asten 19-08-1820 Religieuze Arendonk 30-07-1892
4 Antonius Asten 22-08-1823 Priester Wittem 30-11-1847
5 Anna Catharina Asten 09-03-1825 Ongehuwd Asten 22-12-1876 Liefdehuis
6 Joanna Maria Asten 23-01-1829 Religieuze Moergestel 12-07-1905

Peter Leenen is op 18-05-1852 te Asten overleden en Petronella van de Mortel is op 22-12-1866 te Asten overleden. Aangezien Petronella van de Mortel na het overlijden van Peter Leenen en hun kinderen in het dorp woonden en andere kinderen religieuzen waren die elders woonden, is het na hun overlijden huis verkocht.

Volgens de kadatrale legger is de koper Theodorus van der Laak, geboren te Mierlo op 28-04-1798 als zoon van Antonie van der Laak en Hendrina Vleminghs. Hij is op 12-02-1831 te Lierop getrouwd met Johanna Verberne, geboren te Lierop op 31-08-1804 als dochter van Francis Verberne en Josina van den Broek. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C109 en vanaf 1869 nummer C120:

09

Theodorus van der Laak is op 11-08-1869 te Asten overleden en het huis blijft in bezit van de familie van der Laak. Daarna woont zoon Francis van der Laak, geboren te Someren op 13-09-1835 in het huis. Hij is op 31-01-1861 te Asten getrouwd met Johanna Maria Verheijen, geboren te Asten op 05-12-1834 als dochter van Theodorus Verheijen en Petronella Peeters (zie Oostappensedijk 54). Zij verhuizen naar Boomen in Lierop en Johanna Verberne woont ook over de periode 1879-1890 in het huis met dan huizingnummer C121:

10

Johanna Verberne is op 09-03-1883 te Asten overleden en haar dochter Ida van der Laak, geboren te Someren op 15-07-1837 woont samen met broers en zussen in het huis. Ook over de periode 1890-1900 en 1900-1910 is zij het hoofd van het huis met achtereenvolgens huizingnummer C117 en C125:

11

Broer Johannes Antonius van der Laak, geboren te Lierop op 01-05-1871, heeft nog twee maanden moeten zitten wegens wederspannigheid met de marechaussee. Volgens de Limburger koerier van 26-08-1896 had de rechtbank in Roermond vijf maanden geëist, maar heeft het gerechtshof in 's-Hertogenbosch dit verminderd, aldus de Noord-Brabanter van 31-10-1896:

Nadat hij zijn straf had uitgezeten verhuist Johannes Antonius van der Laak naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1056).

In het bevolkingsregister over de periode 1920-1930 wordt broer Peter van der Laak, geboren te Someren op 04-09-1839 gezinshoofd en na het overlijden van Ida van der Laak op 19-05-1917 en Peter van der Laak op 01-05-1921 wordt zus Antonetta (Tonna) van der Laak, geboren te Asten op 29-10-1845, gezinshoofd van het huis met huizingnummer C113:

12

Ook over de periode 1920-1930 woont Antonetta (Tonna) van der Laak met haar nicht Francisca (Cisca) van der Laak, geboren te Lierop op 11-02-1867 als dochter van eerder genoemde Francis van der Laak en Johanna Maria Verheijen, in het huis. Het huizingnummer van het huis is dan C99 en staat ook wel bekend als Voordeldonk 17:

13

Over de periode 1930-1938 wonen Francisca en haar tante Antonetta van der Laak nog steeds op Voordeldonk 17:

14

Antonetta (Tonna) van der Laak overlijdt te Asten op 19-10-1937 en Francisca (Cisca) van der Laak overlijdt te Asten op 31-12-1948. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-10-1937 wordt hiervan melding gemaakt met weliswaar de verkeerde leeftijd.

Hieronder links een foto van Francisca (Cisca) van der Laak en rechts het bidprentje bij het overlijden van Antonetta (Tonna) van der Laak:

14a 14b

In het huis woonde ook een tijdlang Lambertus (Bert) Rovers, geboren te Asten op 03-09-1880, Petrus (Piet) Rovers, geboren te Asten op 10-11-1888 en Johannes Wilhelmus Rovers, geboren te Beesel op 01-11-1911 allen zonen van Willem Rovers en Paulina Ceelen, die een boerderij op de nabijgelegen Brand hadden. Uit het weekblad het Peelbelang komt het volgende citaat:

Op de kruising van de Voordeldonk en de Bluijssensbroekdijk dichtbij het viaduct, staat een kruisbeeld. Het is een spierwitte beeltenis van Christus, vast aan een stevig bruin houtwerk op een forse sokkel in een prima onderhouden perkje, zoals dat bij een goed Brabants cultureel erfgoed hoort. Met de tekst: "Een ode aan drie Britse soldaten". Geschonken door Piet Rovers vlak na de oorlog. Ergens na de Tweede Wereldoorlog geplaatst door Bert Rovers, ter nagedachtenis aan drie Britse militairen die op deze plek zijn overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1982 is het verplaatst naar de huidige plek. Bert Rovers en zijn broer Piet hebben tussen 1923 en 1942 als dienstknecht op de boerderij De Keulse Kar op Voordeldonk gewerkt. Zij woonden daar ook een tijd.

15 16

Cisca van der Laak was tot 1948 eigenaresse van de in 1968 afgebrande boerderij. Van haar of van haar voorgangster, haar tante Tonna, mochten ze eind dertiger jaren een kruisbeeld plaatsen. In haar veld, een eindje verder bij d'n tip van zandwegen. Piet metselde en timmerde, zijn broer zal wel hebben betaald. Piet had al jaren liefdesverdriet en Bert was zeer religieus. De altijd vrijgezel gebleven broers maakte zich toentertijd grote kopzorgen over de ontwikkelingen in een onzekere wereld. Europa zou zonder inkeer na de crisisjaren fel gaan branden. Een kruis met de corpus van Christus was voor hen een baken dat de voorbijgangers dienden aan te sporen tot overdenking en beter gedrag. Bidden kon geen kwaad. Het kruisbeeld heeft helemaal niets te maken met een ode aan of ter nagedachtenis van drie Britse militairen. Wie waren deze dan? En Bert kan het kruis ook niet ergens na de Tweede Wereldoorlog geplaatst hebben, want hij overleed al op 14-11-1941 te Asten. Heeft Piet voor zijn dood op 28-10-1952 te Asten ooit gemompeld: "Hou 't mer, 't is vur ellie"?

Energieke oudere buurtbewoners vertelden dat in 1981 zo'n tachtig Voordeldonkse gezinnen ruim 1600 gulden bij elkaar brachten voor een nieuw kruisbeeld. Allen schaamden zich voor de vervallen staat waarin het eerste bouwsel verkeerde. Het nieuwe Christusbeeld van de Rovers kwam aan de andere kant van de weg staan. Het corpus is na een hoop gezeujk tot in Bels toe door Astenaren zelf gemaakt zegt kenner en buurtbewoner Klaus. Het oude gemetselde en veralgde onderstel staat als herinnering aan die oversteek nog steeds in de struiken bij de N279. De buurtvereniging maar vooral de direct omwonenden hebben dit Astense monument als vrijwilliger al meer dan dertig jaar in zo'n puike staat gehouden. En dat houden ze nog jaren vol.

Lamberts (Bert) Rovers is op 14-11-1941 te Asten overleden en Petrus (Piet) Rovers is op 28-10-1952 te Asten overleden. Hieronder een foto van Lambert (Bert) Rovers en het bidprentje bij zijn overlijden:

16a 16b

Hieronder de overlijdensakten van Lambert (Bert) Rovers en van Peter (Piet) Rovers:

17 18

Op de website van himmels lezen we nog het vervolg van de Keulse Kar:

De boerderij van Graard Janssen hing met de punt zowat op de straat, de bocht voor de boerderij als je op Voordeldonk was. De weg was er erg smal en hobbelig en lag kort tegen de boerderij aan. De Keulse Kar had haar naam gekregen omdat het vroeger 'n herberg was waar je ook kon overnachten en dat was makkelijk voor de mensen die op doorreis waren naar Duitsland richting Keulen. De boerderij was gebouwd in 1698 en door brandstichting ging het in vlammen op, dat was op zaterdag 9 maart 1968 's morgens rond 5 uur. De Janssens konden allemaal uit het huis vluchten dat binnen 'n paar minuten in lichterlaaie stond. Veel stuks vee zoals koeien, varkens en ook kippen kwamen in de vlammen om. De overbekende Keulse Kar was niet meer.

Vanaf 1942 woonde in het huis Gerard (Graard) Janssen, geboren te Asten op 14-06-1896 als zoon van Antonius Janssen en Petronella Berkers. Hij is op 29-04-1922 te Deurne getrouwd met Henrica Hazen, geboren op 19-04-1898 te Deurne als dochter van Henricus Hazen en Elisabeth Haasen.

In het Peelbelang van 11-11-1944 de geboorte van dochter Theodora (Dora):

18a

Het huis is door eigenaar en medebewoner Francisca van der Laak op 12-02-1948 verkocht aan Gerardus (Graad) Janssen.

Hieronder een foto van Graad Janssen en zijn vrouw Drika Hazen in de grote keuken van de Keulse Kar:

18b

Linksonder een foto van de kinderen Janssen-Hazen met van links naar rechts Dora, Harrie, Wies, Lies, Ciska, Jan, Truus, Piet, Anna, Tinus, Koos, Riet, Nel, Bert en Toon en rechtsonder nog een foto van het gezin voor de boerderij:

18c

Over de brandstichting lezen we het volgende in De Telegraaf en dagblad De Waarheid van 11-03-1968:

19

20

Na de brand bouwen zij een nieuw huis in de buurt van de voormalige Keulse Kar schuin tegenover het kruisbeeld van Rovers, waarbij zij de muurankers van 1698 gebruikt hebben om het huis van 1968 op te sieren:

20a

Waar de naam "Keulse Kar" vandaan komt wordt in het volgende artikel2 beschreven:

De naam Keulse Kar komt buiten Asten nog minstens 14 keer voor en wel in de volgende plaatsen: 's-Hertogenbosch, Uden, Gemert, Boxtel, Tilburg, Rixtel, Meijel, Venlo, Esch, Roermond, Schijndel, Liempde, Geel (B.) en Kontich (B.).

21

Voor zover bekend gaat het in alle gevallen om herbergen die terug gaan op de 17e of 18e eeuw en die liggen aan routes waar regelmatig handelsverkeer langskwam. De streekhistoricus Jean Coenen beweert in Van Ricstelle tot Aarle-Rixtel. (Aarle-Rixtel, 1992) dat de Keulse Kar juist actief was op de route vanaf Antwerpen in oostelijke richting naar Brabant en dan verder naar Keulen. Het blijft allemaal ongewis en onbewijsbaar. Wat wel vast staat is dat er vóór 1800 allerlei kleine en grotere transportondernemingen bestonden die met hun paardenkarren goederen transporteerden tussen Den Bosch en de regio Venlo-Roermond (en nog verder); zij opereerden vanuit Brabantse en Limburgse steden (Den Bosch, Helmond, Venlo, Roermond) en hun routes waren met elkaar verknoopt. Vanuit de overheid was er sprake van een zekere reglementering.
Wat is de Keulse Kar dan wel? Mogelijk was het een naam die destijds veelvuldig werd gegeven aan herbergen en andere uitspanningen. Keulen was immers een bekende bier- en wijnexporteur en die dranken werden te land vervoerd in tonnen op karren. Keulse Kar is dan een voor de hand liggende benaming voor een horecagelegenheid, vergelijk bijvoorbeeld met De Zwaan of Het Witte Paard.

Hieronder foto's van de boerderij in de buurt van het huidige Voordeldonk 87:

22

23

24

Hieronder het bidprentje van Gerard (Graad) Janssen overleden op 28-06-1987 te Deurne:

27

Hieronder nog een foto van de Keulse kar en een foto van het kruisbeeld.

28 29

Hieronder een foto genomen rond 1940 van de achterkant van de Keulse Kar en nog een kleurenfoto van de voorzijde:

30 31

Ongeveer op de plaats van de Keulse Kar is nu een viaduct onder de N279.

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1630 Willem Jansen van Baeckel ±1580 Willem Jansen van Baeckel ±1580
1654 Wilbord Jan Tijssen ±1605 Wilbord Jan Tijssen ±1605
1679 Hendrick Vervoordeldonck Asten ±1636 Hendrick Vervoordeldonck Asten ±1636
1700 weduwe Hendrick Vervoordeldonck Vlierden ±1645 weduwe Hendrick Vervoordeldonck Vlierden ±1645
1717 weduwe Hendrick Vervoordeldonck Vlierden ±1645 Joseph Vervoordeldonck Vlierden 14-06-1688
Voordeldonck huis 30
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Hendrick Vervoordeldonk Vlierden ±1645 Joseph Vervoordeldonk Vlierden 14-06-1688
1741 kinderen Hendrik Vervoordeldonk Vlierden 14-06-1688 Joseph Vervoordeldonk Vlierden 14-06-1688
1746 Joseph en Maria Vervoordeldonk Vlierden 14-06-1688 Joseph Vervoordeldonk Vlierden 14-06-1688
1751 weduwe en kinderen Vervoordeldonk Asten 16-05-1692 weduwe en kinderen Vervoordeldonk Asten 16-05-1692
1756 Jan Vervoordeldonk Vlierden 29-02-1692 Jan Vervoordeldonk Vlierden 29-02-1692
1761 Jan Vervoordeldonk Vlierden 29-02-1692 Jan Vervoordeldonk Vlierden 29-02-1692
1766 Jan Vervoordeldonk Vlierden 29-02-1692 Jan Vervoordeldonk en Antoni Leenen Vlierden 29-02-1692
1771 Jan Vervoordeldonk Vlierden 29-02-1692 Jan Vervoordeldonk en Antoni Leenen Vlierden 29-02-1692
1776 Antoni Leenen Asten 25-02-1735 Antoni Leenen Asten 25-02-1735
1781 Antoni Leenen Asten 25-02-1735 Antoni Leenen Asten 25-02-1735
1798 kinderen Antonij Leenen Asten 05-01-1767 kinderen Antonij Leenen Asten 05-01-1767
1803 kinderen Antonij Leenen Asten 05-01-1767 kinderen Antonij Leenen Asten 05-01-1767
Kadasternummer C763
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C763 1832-1852 Peter Leenen Asten 30-10-1775
C763 1852-1863 Theodorus van der Laak Mierlo 28-04-1798
C763 1863-1938 erven van der Laak
Voordeldonk 17
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1845 Peter Leenen Asten 30-10-1775 Petronella van de Mortel Deurne 07-07-1784 18-05-1852
1845-1859 Theodorus van der Laak Mierlo 28-04-1798 Johanna Verberne Lierop 15-08-1804
C109 1859-1869 Theodorus van der Laak Mierlo 28-04-1798 Johanna Verberne Lierop 15-08-1804 11-08-1869
C120 1869-1870 Francis van der Laak Someren 13-09-1835 Johanna Maria Verheijen Asten 05-12-1834 naar Lierop
C120 1870-1879 Johanna Verberne Lierop 15-08-1804 weduwe Ttheodorus van der Laak
C121 1879-1883 Johanna Verberne Lierop 15-08-1804 weduwe Theodorus van der Laak 09-03-1883
C121 1883-1890 Ida van der Laak Someren 15-07-1837 met broers en zussen
C117 1890-1900 Ida van der Laak Someren 15-07-1837 met broers en zussen
C125 1900-1910 Ida van der Laak Someren 15-07-1837 met broers en zussen
C113 1910-1920 Peter van der Laak Someren 03-09-1839 met zussen 01-05-1921
C99 1920-1930 Antonetta van der Laak Asten 29-10-1845 met nicht Francisca Lierop 11-02-1867
17 1930-1937 Antonetta van der Laak Asten 29-10-1845 met nicht Francisca Lierop 11-02-1867 19-10-1937
17 1937-1942 Francisca van der Laak Lierop 11-02-1867
17 1942 Gerard Janssen Asten 14-06-1896 Henrica Hazen Deurne 19-04-1898
Referenties
  1. ^Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, 1958 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMENLK04:020870001:00417&objectsearch=vervordeldonck&query=vervordeldonck+asten)
  2. ^Meijel en zijn Keulse Kar, overwegingen bij een knooppunt in de Peel (https://www.medelo.nl/images/files/472-17_Meije_en_zijn_Keulse_Kar.pdf)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 25 april 2024, 19:51:49

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen