logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C773

Dit huis is gebouwd in 1784 en wordt bewoond door Antonius Franciscus Berkers, geboren te Asten op 18-07-1753 als zoon van Francis Marcelis Berkers en Anna Jansen Vervoordeldonk (zie Voordeldonk 75). Hij is op 18-02-1781 te Asten getrouwd met Petronella Frans Timmermans, geboren te Asten op 11-02-1747 als dochter van Franciscus Timmermans en Maria de Laure (zie Emmastraat 40 tot en met 44).

Het gezin van Antonius Franciscus Berkers en Petronella Frans Timmermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 03-12-1781 Asten 21-10-1822
Catharina Agnes Verhoijsen
Asten 01-02-1841 zie Voormalig huis G489 en G490
2 Maria Asten 19-10-1783 Kind Asten 02-11-1783
3 Johannes Asten 23-04-1785 Kind Asten 28-06-1785
4 Maria Asten 01-09-1787 Weert 28-04-1813
Jacobus Theunissen
Weert 14-05-1838

Antonius Franciscus Berkers heeft een tiende gepacht van de heer en vrouwe van Asten, maar heeft nog een betalingsachterstand:

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 314; 02-05-1796:
Antonie Berkers heeft op 09-07-1794 van de Heer en Vrouwe van Asten gepacht een klamptiende zijnde de derde verdeling in de Loverbosch te weten van de Liendersenweg tot agter den Hoolenberg, tot den eynde uyt na Voordeldonk tot het Loopke daarnevens, tot voorbij de Koeystraat ten eynde uyt na desijde van de Steegen en het Liender. Pachtprijs 158 vat rogge en 8 slagen. ƒ 14,- verponding per jaar. Tot nu toe is hij, ondanks aanmaningen, in gebreke gebleven te betalen. Borgen zijn Dirk Leenen en Marten van Bussel.

Petronella Frans Timmermans is op 26-12-1796 te Asten overleden en Antonius Franciscus Berkers heeft nog een flinke erfenis van zijn schoonouders te goed:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 92 verso; 07-01-1799:
Andries Timmermans, Jan Francis van Zeeland getrouwd met Maria Timmermans, te Geldrop, Antonie Timmermans, Wilhelmus van den Heuvel getrouwd met Helena Timmermans, te Geldrop en Willem Jan Loomans als testamentair voogd over de minderjarige kinderen van Antony Berkers en wijlen Petronella Timmermans.
Als erven van Jan Francis Timmermans verkopen zij aan Dirk Antonie Leenen huis, stal, hof en aangelag 2 lopense naast de kinderen Jan Janse Slaats voor de koopsom van ƒ 1280,-; land in de Loverbosch 2 lopense 5 roede naast Gerrit Bakens voor de koopsom van ƒ 92,-.
Zij verkopen aan Joost Hoebergen land in 't Liender 1 lopense 3 roede naast Francis Fransen en Peter D. van Bussel voor de koopsom van ƒ 75,-; land Heesakker 4 lopense 40 roede, belast met ƒ 0-3-0 per jaar aan het Huis van Asten voor de koopsom van ƒ 263,-.
Zij verkopen aan Willem Jan Loomans land de Liendersekamp 1 lopense 2 roede voor de koopsom van ƒ 76,-.
Zij verkopen aan Antony Kievits land land tussen de Weegen 1 lopense 24 roede voor de koopsom van ƒ 46,-.
Zij verkopen aan Jan Janse Timmermans land tussen de Weegen 1 lopense 20 roede naast Jan van Gog en Jan van der Sanden voor de koopsom van ƒ 45,-.
Zij verkopen aan Gerrit Bakens land Bergakker 2 lopense 10 roede naast de weduwe Nicolaas Voermans voor de koopsom van ƒ 120,-.
Zij verkopen aan Thomas Timmermans land Bergliender 1 lopense 24 roede naast de koper voor de koopsom van ƒ 84,-.
Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys land Lienderakker 1 lopense 39 roede voor de koopsom van ƒ 98,-.
Zij verkopen aan Jan Janse Verberne land Willigenakker 1 lopense 15 roede naast Gerrit Bakens en Willem Ceelen voor de koopsom van ƒ 67,-; groes Liendersvelt 2 lopense 22 roede naast de weduwe Willem van Dijk en Hendrik Stevens voor de koopsom van ƒ 134,-.
Zij verkopen aan Jan Sauve land het Swartbroek 3 lopense 1 roede naast de weduwe Willem Hoefnagels voor de koopsom van ƒ 93,-.
Zij verkopen aan Francis Fransen groes Sint Jorisbeemt 1 lopense 30 roede, belast met ƒ 0-0-7 per jaar aan het Huis van Asten voor de koopsom van ƒ 145,-.
Zij verkopen aan Pieter Troeyen groes Liendersdries 22 roed enaast de koper voor de koopsom van ƒ 34,-.
Zij verkopen aan Hendrik Stevens groes Lienderstoorenveltje 1 lopense 27 roede.
Zij verkopen aan Adriaan van Duuren groes Slootsvelt 3 lopense 30 roede voor de koopsom van ƒ 84,-.

Antonius Franciscus Berkers is op 13-12-1800 te Asten overleden en in 1814 verkopen de kinderen het huis op Voordeldonk aan Antony Dirk Martens:

Notarieel Archief 37-121; 10-05-1814:
Francis Berkers en Jacob Theunissen man van Maria Berkers, wonende te Weert, verkopen aan Antonij Dirk Martens, een huis, schuur, stalling met hof en aangelag, groot 3 lopen op Voordeldonk, ene zijde Jan van Asten, andere zijde Hendrik Martens en Arnold Maris.

Antonie Dirk Martens is geboren te Asten op 21-03-1771 als zoon van Theodorus Petrus Martens en Elizabetha Janse van Bussel (zie 't Hoekske 2). Hij is op 25-06-1797 te Asten getrouwd met Josyna Peeter Aart van Bussel, geboren te Asten op 25-02-1778 als dochter van Petrus Aert van Bussel en Gertrudis Joosten Driessen (zie Voormalig huis C558):

01

Het gezin van Antonie Dirk Martens en Josyna Peeter Aart van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 19-10-1800 Asten 23-02-1827
Joannes van Heugten
Asten 26-02-1836 zie ook Voormalig huis C660
2 Johanna Maria Asten 02-01-1803 Asten 15-02-1828
Joannes Bukkems
Asten 07-02-1869 zie ook Voormalig huis C660
3 Elizabetha Asten 29-09-1806 Ongehuwd Asten 31-10-1881

Antonie Dirk Martens is op 02-04-1827 te Asten overleden en Josyna Peeter Aart van Bussel staat als eigenaar van het huis genoemd bij het kadaster:

Kadaster 1811-1832; C773:
Huis en erf, groot 02 roede 14 el, Voordeldonk, klassen 7.
Eigenaar: weduwe Antonie Dirk Martens.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis en op de daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

02

03

Josyna Peeter Aart van Bussel is te Asten op 02-02-1841 overleden en het huis wordt overgenomen door dochter Johanna Maria Martens, geboren te Asten op 02-01-1803. Zij is op 15-02-1828 te Asten getrouwd met Joannes Bukkems, geboren te Asten op 01-07-1798 als zoon van Petrus Bukkems en Mechelina van Geffen (zie Dijkstraat 37 en 39).

Joannes Bukkems is op 19-10-1847 te Asten overleden en het huis wordt door de kinderen van Johannes van Heugten en Petronella Martens rond 1855 geruild met het huis met kadasternummer C660 (zie Voormalig huis C660).

Het huis wordt nu bewoond Joost van Heugten, geboren op 18-11-1829 te Asten als zoon van de eerder genoemde Joannes van Heugten en Petronella Martens (zie Voormalig huis C660). Hij is op 09-02-1855 te Asten getrouwd met Lucia Bakens, geboren te Asten op 13-12-1827 als dochter van Ambrosius Bakens en Joanna Maria Jelissen (zie Voormalig huis G399).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis, tante Maria van Heugten (zie Voormalig huis C660) woont in, met huizingnummer C124 en vanaf 1869 nummer C137:

04

Inwonend is ook Piet Haesen, geboren te Asten op 18-01-1803 als zoon van Bernardus Hazen en Geertruida van de Moosdijk (zie Voormalig huis C818), die op 19-04-1866 te Asten komt te overlijden. Ook in de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1879-1890 (C140), 1890-1900 (C135) en 1900-1910 (C144) woont Joost van Heugten met zijn gezin in het huis:

05

Lucia Bakens is op 07-02-1900 te Asten overleden en rechts het bidprentje bij haar overlijden.

Joost van Heugten woont vanaf 1906 bij zijn zoon Johannes van Heugten (zie Voordeldonk 75) tot zijn overlijden te Asten op 16-10-1916. Het huis wordt verkocht en volgens de kadastrale legger is de koper Theodorus van der Laak, geboren te Mierlo op 28-04-1798 als zoon van Antonie van der Laak en Hendrina Vleminghs. Hij is op 12-02-1831 te Lierop getrouwd met Johanna Verberne, geboren te Lierop op 31-08-1804 als dochter van Francis Verberne en Josina van den Broek. Hij woont in een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis C763) en verhuurt het aan derden.

In het huis komt wonen Francis van Bussel, geboren te Asten op 05-01-1880 als zoon van Petrus van Bussel en Helena Maria van Heugten (zie Zand 23). Hij is op 16-02-1906 te Asten getrouwd met Johanna Maria Kerkers, geboren te Asten op 05-09-1880 als dochter van Johannes Kerkers en Catharina Verheijen.

Francis van Bussel en zijn gezin vertrekken in 1908 naar het Rinkveld (zie Rinkveld 9) en het huis wordt daarna bewoond door Johannes Loomans, geboren te Asten op 15-11-1876 als zoon van Antonius Loomans en Johanna Catharina Slaats (zie Voormalig huis E1101). Hij is op 17-02-1905 te Asten getrouwd met Petronella Kerkers, geboren te Asten op 10-03-1879 als dochter van Johannes Kerkers en Catharina Verheijen en zuster van bovengenoemde Johanna Maria Kerkers.

Ook over de periode 1910-1920 woont Johannes Loomans met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer C132:

06

Johannes Loomans verhuist rond 1920 met zijn gezin naar Voordeldonk 2 (zie Voormalig huis C803) en zijn zus Maria Loomans, geboren te Asten op 26-05-1891 als dochter van Antonius Loomans en Johanna Catherina Slaats (zie Voormalig huis E1101), komt in het huis wonen. Zij is op 16-04-1920 te Asten getrouwd met Mathias (Thei) Swinkels, geboren te Asten op 05-10-1891 als zoon van Hendrikus Swinkels en Maria Goverdina Verduijn (zie Voormalig huis E76). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C116, ook wel bekend staand als Voordeldonk 13:

07

Hieronder een oude foto van de uit 1784 daterende boerderij bewoond door Mathias Swinkels:

Ook over de periode 1930-1938 woont het gezin van Mathias Swinkels nog op Voordeldonk 13:

08

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-02-1934 en in die 09-08-1934 van de geboortes van zoon Johannes en dochter Anne:

08a 08b

Hun zoon Antonius Johannes Swinkels, geboren te Asten op 21-10-1929 is op 30-09-1944 door een noodlottig ongeval te Asten overleden. Wat er precies is gebeurd is vooralsnog niet te achterhalen, wel worden er nog missen voor hem opgedragen, zoals in het Peelbelang van 21-04-1945:

De boerderij was in bezit van de familie van der Laak en wel door Johannes Antonius (Hannes) van der Laak, geboren te Lierop op 01-05-1871 als zoon van Francis van der Laak en Johanna Maria Verheijen en broer van Francisca van der Laak (zie Voormalig huis C763). Hij is sinds 07-10-1898 weduwnaar van Johanna Maria van Heugten, geboren te Asten op 12-10-1873 als dochter van Thielemanus van Heugten en Anna Maria Slaats (zie Voormalig huis E1056), met wie hij op 11-02-1898 te Asten getrouwd was. Hij woonde op de Wolfsberg (zie Voormalig huis E105), maar dit huis is tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest en Johannes Antonius (Hannes) van der Laak is bij Mathias Swinkels en Maria Loomans gaan inwonen. Mathias Swinkels heeft het huis nog in eigendom verkregen.

Johannes Antonius (Hannes) van der Laak is op 30-03-1950 te Asten overleden en hieronder links de overlijdensakte van Johanna Maria van Heugten en rechts het bidprentje bij het overlijden van Johannes Antonius (Hannes) van der Laak:

08d 08e

In het Peelbelang van 26-05-1945 een melding van het 25-jarig huwelijksfeest van Mathias Swinkels en Maria Loomans.

08c

Maria Loomans is op 23-02-1966 te Asten overleden en Mathias (Thei) Swinkels is op 01-01-1967 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

09 10

Het huis bestaat niet meer en ongeveer op de plaats van het huis staat nu nieuwbouw.

Overzicht bewoners

Huis
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1784 Antonie Francis Berkers Asten 18-07-1753 Antonie Francis Berkers Asten 18-07-1753
1800 kinderen Antonie Francis Berkers Asten 03-12-1781 kinderen Antonie Francis Berkers Asten 03-12-1781
1814 Antonie Dirk Martens Asten 21-03-1771 Antonie Dirk Martens Asten 21-03-1771
Kadasternummer C773
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C773 1832-1841 Josyna van Bussel Asten 25-02-1778 weduwe Martens
C773 1841-1855 Johanna Maria Martens Asten 02-01-1803
C773 1855-1906 Joost van Heugten Asten 18-11-1829
C773 1906-1938 familie van der Laak
Voordeldonk 13
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1814-1827 Antonie Martens Asten 21-03-1771 Josyna van Bussel Asten 25-02-1778 02-04-1827
1827-1841 Josyna van Bussel Asten 25-02-1778 02-02-1841
1841-1847 Joannes Bukkems Asten 01-07-1798 Anna Maria Martens Asten 02-01-1803 19-10-1847
1847-1855 Anna Maria Martens Asten 02-01-1803 weduwe Bukkems
1855-1859 Joost van Heugten Asten 18-11-1829 Lucia Bakens Asten 12-12-1822
C124 1859-1869 Joost van Heugten Asten 18-11-1829 Lucia Bakens Asten 12-12-1822
C137 1869-1879 Joost van Heugten Asten 18-11-1829 Lucia Bakens Asten 12-12-1822
C140 1879-1890 Joost van Heugten Asten 18-11-1829 Lucia Bakens Asten 12-12-1822
C135 1890-1900 Joost van Heugten Asten 18-11-1829 Lucia Bakens Asten 12-12-1822 07-02-1900
C144 1900-1906 Joost van Heugten Asten 18-11-1829 weduwnaar naar C145
C144 1906-1908 Francis van Bussel Asten 05-01-1880 Johanna Maria Kerkers Asten 05-09-1880 Steegen
C144 1908-1910 Johannes Loomans Asten 05-11-1876 Petronella Kerkers Asten 10-03-1879
C132 1910-1920 Johannes Loomans Asten 05-11-1876 Petronella Kerkers Asten 10-03-1879 naar C122
C116 1920-1930 Mathias Swinkels Asten 05-10-1891 Maria Loomans Asren 26-05-1891
13 1930-1938 Mathias Swinkels Asten 05-10-1891 Maria Loomans Asren 26-05-1891

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 21 november 2023, 13:40:56

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen