logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C790

Marcelis Claessen, ook bekend staand als Marcelis Claes Berckers, (zie Voordeldonk 73) is eigenaar van een huis:

Rechterlijk Archief Helmond 3842 akte 395; 07-09-1641:
Mercelis Claessen, wonende te Asten, verkoopt aan Hendrick Verbeeck ten behoeven van de beurs gefundeerd door heer en meester Johan van Aerle, in zijn leven kanunnik en scholaster van Sint Oedenrode, een rente van 12 carolus gulden uit een huijs en hof met landerijen aan de Voerdeldonck, ene zijde Merten van Ruth en erfgenamen Thullen Marcelis.

Bij de verpondingen van 1662 staat Marcelis Claes Berckers nog steeds als eigenaar en is Jan Fransen de bewoner van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 49:
Marcelis Claessen, gebruiker Jan Fransen, huijs.

Marcelis Claes Berckers is op 26-09-1661 te Asten overleden en bij de verpondingen staan zijn kinderen als eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 26 verso:
De kinderen Marcelis Claessen, gebruiker Dielis Goorts.

Het huis wordt gedeeld met Jelis Goorts, die het doorverkoopt aan Willem, Hendrik en Marcelis, zonen van Marcelis Claes Berckers (zie Voordeldonk 73):

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 18; 22-02-1692:
Jan Aerts, wonende te Ommel, verkoopt aan Jelis Goorts de helft van een huis, schuur, schop en aangelag op Vordeldonck geheel 3 lopense, ene zijde Jan Verhindert, andere zijde Antonis Vreynsen. De goederen zijn geweest van Bruysten Joost Laurenssen en recentelijck door de koper gebruikt geworden. De andere helft is van de kinderen Marcelis Claessen. Koopsom ƒ 296,-.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 22; 31-03-1692:
Jelis Goorts verkoopt aan Willem, Hendrick en Marcelis, zoonen Marcelis Berckers de helft van huis, schuur, schop en aangelag te Vordeldonck geheel 3 lopense, ene zijde Jan Verhindert, andere zijde Antonis Vreynsen.

Ook in 1707 en 1713 staat het huis nog op naam van de kinderen Marcelis Claes Berckers en en wordt het verhuurd aan derden:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 5 verso:
De kinderen Marcelus Claessen, gebruiker Joost Antonis van Bussel.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 58 verso:
De kinderen Marcelis Berkers, gebruiker Marcelis Antonis Looman
F92 verso in de andere legger Marcelis Lomans in de Steege. In de bede ƒ 7-16-2.

Waarschijnlijk zijn rond 1720 de goederen van Marcelis Claes Berckers verdeeld en zijn de hier genoemde weduwe en kinderen van Marcelis Berkers van de kleinzoon Marcelis Berckers met dezelfde naam. Hij is de zoon van Nicolaas Marcelis Berckers (zie Voordeldonk 73). Bij de hoofdgeldlijst van 1723 wonen de weduwe Marcelis Berkers en de kinderen in het huis:

Hoofdgeld XVIII-25; 25-08-1723:
De weduwe Marcelis Berckers, Tonij, Vrijns, Marij, Catalijn de dienstboden
Hendrick, Peter, Francis en Marij de kinderen.

Marcelis Nicolaes Berkers is geboren te Asten op 14-04-1678 als zoon van Nicolaus Marcelis Berckers en Helena Philips Jansen (zie Voordeldonk 73). Hij is op 08-03-1705 te Asten getrouwd met Willemyn Weynkels, geboren te Kessel op 09-10-1683 als dochter van Joannes Willems Weynkels en Joanna Joannis. Na haar kinderloos overlijden rond 1708 is Marcelis Nicolaes Berckers op 03-05-1711 te Asten hertrouwd met Antonia Peeters, geboren te Asten op 03-09-1678 als dochter van Antonius Peeters en Petronilla:

Juncti sunt matrimonio Marcellus Berkers et Antonia Peeters; testes Joannes Vervoordeldonk et Laureyns Teunis.

In huwelijkse echt gebonden Marcellus Berkers en Antonia Peeters; getuigen Joannes Vervoordeldonk et Laureyns Teunis.

Het gezin van Marcelis Nicolaes Berkers en Antonia Peeters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 07-04-1712 Ongehuwd Asten 12-01-1772 zie Voormalig huis C803
en Voordeldonk 75
2 Petrus Asten 29-01-1714 Asten 01-07-1742
Elisabet Hendrik Tiele
Asten 24-10-1780 zie Voormalig huis C790
3 Franciscus Asten 19-07-1716 Asten 15-10-1752
Anna Jansen Vervoordeldonk
Asten ±1767 zie Voordeldonk 75
4 Maria Asten 10-11-1718 Asten 05-02-1747
Peter Marcelis van Bussel
Asten 24-03-1791 zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15
en Voormalig huis G525

Marcelis Nicolaes Berckers is op 19-09-1722 te Asten overleden en Antonia Peeters is op 31-10-1723 te Asten hertrouwd met Antony Willems Haasen, geboren te Asten op 01-03-1690 als zoon van Wilhelmus Thijssen Haesen en Henrica Hendrix (zie Voormalig huis C874). Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren, echter er wordt wel een inventaris gemaakt en huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 211 verso; 30-10-1723:
Antoniske Peeters weduwe van Marcelis Berkers maakt, ten behoeve van haar minderjarige kinderen een staat en inventaris. Zij wil hertrouwen met Antony Willem Haasen.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag aan Vordeldonck; huis, hof en aangelag aan Vordeldonck in bewoning en gebruik bij Jan Gerits.
Roerende goederen: drie veren bedden, drie dekens, kussens, lakens, pannen, potten, ketels, negen stoelen, twee tafels, twee kisten, tinnen borden, schotels, lepels, mosterdpot, zoutvat, kommen, maatjes, een brouwketel en brouwkuip en houteren reurhouten, landbouwgereedschap, twee hoogkarren, twee slagkarren, ploeg en eg, getuig voor twee paarden, dorsgereedschap, schoppen, rieken, zeisen.
Levende have: zes melkkoeien, en negen kleine of lege beesten, twee paarden, dertig schapen, vijf bijenstokken.

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 213 verso; 30-10-1723:
Antony Willems, bruidegom ter eenre en Antoniske Peeters, weduwe Marcelis Berkers geassisteerd met Jacob Martens en Marcelis van Hugten als geëde momboiren over de vier onmondige kinderen, bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden. De bruidegom brengt al zijn goederen in. De bruid brengt al de goederen in die zij en haar kinderen bezitten. Kind(eren) uit dit huwelijk geboren, zullen zijn eenkind(eren) met de voorkinderen en na hun beider dood egaal delen in de goederen die dan bezeten worden. Indien uit dit huwelijk geen kind(eren) nagelaten worden en de bruidegom komt te overlijden voor de bruid dan zullen de erfgenamen van de bruidegom ƒ 60,- ontvangen en zijn kleren. Latende de verdere goederen aan de bruid en haar kinderen. Indien de bruid, zonder kind(eren), uit dit huwelijk, na te laten, komt te sterven voor haar man, dan zal deze ƒ 60,- ontvangen, zijn kleren en de helft van de roerende goederen, meubelen, paarden, beesten, schapen, de eventueel op de velden staande gewassen.

Bij de verpondingen van 1737 wordt Antoni Willem Haasen als man van Antonia Peters, de weduwe van Marcelis Berckers (zie Voordeldonk 73), als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 123:
Antonij Haasen, nomen uxoris.
Folio 124, huijs, hoff en aangelagh 3 lopense.

Zij wonen dan weer op een ander adres (zie Voordeldonk 73) en Antoni Willem Haasen verkoopt land aan zijn stiefkinderen en vraagt hun toestemming bij een koop:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 182 verso; 14-10-1743:
Antoni Willem Haasen verkoopt aan Hendrik, Peter, Francis en Maria kinderen van Marcelis Berkers land op Voordeldonk 13 lopense; groes op de Roeter 3 lopense; weiland het Eeusel 3 lopense. Hem aangekomen bij transport de dato 16-11-1733. Akkerke het Geleynt 1 lopense; akkerke den Hoppenkamp 1 lopense. Hem aangekomen bij transport de dato 17-10-1740. Koopsom ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 34; 14-10-1743:
Peter, Hendrik, Francis en Maria kinderen van Marcelis Berkers accepteren de koop, zoals door Antoni Willem Haasen, op 25-05-1740, is gedaan van huis, land en groes van Catarina Andriessen en waarvan de acte van afstand op heden is gepasseert. Zij zullen de koopgelden met de jura en 40e of 80e penning met den aankleven vandien voldoen en betalen zodra de goedkeuring van haar Edele Mogendheden gekomen is. Zij zullen Antoni Willem Haasen in alles kost- en schadeloos houden.

In 1751 worden enkele eikenbomen op het land rondom het huis verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 143; 28-12-1751:
De kinderen en erven van Marcelis Berkers verkopen een partij eykebomen staande op hun goederen aan Voordeldonk, onder andere 40 kopen 60 bomen met opbrengst ƒ 397,-.

Al die tijd is het huis als gezamenlijk bezit van de kinderen van Marcelis Nicolaes Berkers en Antonia Peters geweest met verschillende huurders:

Jaar Eigenaar nummer 36 Voordeldonk Bewoners nummer 36 Voordeldonk
1736 kinderen Marcelis Berkers Hendrik Aelberts
1741 kinderen Marcelis Berkers Hendrik Alberts
1746 kinderen Marcelis Berkers Hendrik Aalberts
1751 kinderen Marcelis Berkers Jan Marcelis van Hugten
1756 kinderen Marcelis Berkers Jan Marcelis van Hugten
1761 kinderen Marcelis Berkers Jacobus Hurkmans

De eerstgenoemde huurder is Hendrik Aelbert Loomans, geboren te Asten op 19-04-1686 als zoon van Albertus Jansen Loomans en Godefrida Jansen. Hij is op 25-01-1711 te Asten getrouwd met Angela Jansen Vrients, geboren te Asten op 31-08-1677 als dochter van Johannes Jansens en Maria.

Het gezin van Hendrik Aelbert Loomans en Angela Jansen Vrients:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Albertus Asten 07-01-1711 Kind Asten ±1711
2 Johanna Asten 11-12-1711 Kind Asten ±1711
3 Maria Asten 11-12-1711 Kind Asten ±1711
4 Maria Asten 24-08-1713 Asten 08-05-1746
Jan Marcelis van Heugten
Asten 07-10-1779
5 Albertus Asten 23-02-1717 Ongehuwd Asten 28-01-1746

Angela Jansen Vrients is op 10-03-1748 als Engelberta Hendrick Lomans te Asten overleden Hendrik Aelbert Loomans 30-11-1750 te Asten overleden.

Hun dochter Maria Hendrick Loomans is op 08-05-1746 te Asten getrouwd met Jan Marcelis van Heugten, geboren te Asten op 25-01-1717 als zoon van Marcelis Dirks van Heugten en Mechtildis Philipsen (zie Voormalig huis C647).

Het gezin van Jan Marcelis van Heugten en Maria Hendrick Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mechtildis Asten 29-11-1747 Asten 03-07-1771
Petrus Johannes Berkers
Deurne 20-02-1791
Adriaan Hendriks van de Mortel
Deurne 14-10-1819 zie Voormalig huis E65
2 Angelina Asten 27-04-1749 Bakel 06-04-1783
Pero Aart Swinkels
Heeze ±1797
3 Henrica Asten 12-11-1751 Ongehuwd Asten 23-09-1782

Zij wonen na hun huwelijk in het huis, maar verhuizen rond 1757 naar Heusden (zie Antoniusstraat 6), alwaar Jan Marcelis van Heugten op 19-07-1759 te Asten is overleden. Maria Hendrick Loomans is op 07-10-1779 als Maria Jois van Heugten te Asten overleden. 

In 1763 worden de onroerende goederen van Marcelis Nicolaes Berckers verdeeld, waarbij Peter Marcelis Berkers eigenaar wordt van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 25; 14-05-1763:
Hendrik Marcelis Berkers, Peter Marcelis Berkers, Peter Marcelis van Bussel getrouwd met Maria Marcelis Berkers en Anneke Vervoordeldonk, weduwe Francis Marcelis Berkers waarbij vier kinderen met name Antoni, Hendrik, Maria en Alegonda, die nog in leven zijn geassisteerd met Jan Vervoordeldonk, haar vader, schepen, welke, op 28-02-1763, gemachtigd is door de regenten van Asten om tijdens deze scheiding en deling de belangen van de kinderen waar te nemen alzo Francis Berkers, in 1761, is overleden. En tijdens diens leven was er wel een provisionele scheiding en deling gemaakt maar niet wettelijk voltrokken, van de onroerende goederen. De gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen zijn al wel gescheiden en voor ieder aandeel ontvangen en genoten. Zij delen nu de onroerende goederen:
2e lot krijgt Peter Marcelis Berkers huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 3 lopense, ene zijde weduwe Laurens Verleysdonk, andere zijde de Koeystraat. Belast met ƒ 3-00-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar gaande uit het laatst bedeelde huis en de volgende percelen transport de dato 07-08-1749; ƒ 0-10-0 per jaar aan de Heren van Asten cijnsboek folio 38. De ontvanger van dit lot zal jaarlijks betalen aan Hendrik Marcelis Berkers, ontvanger van het vierde lot ƒ 10,- per jaar of ƒ 200,- ineens.

Petrus Marcelis Berkers is geboren te Asten op 29-01-1714 als zoon van Marcelis Marcelis Berckers en Antonia Peeters (zie Voordeldonk 73). Hij is op 01-07-1742 getrouwd met Elizabetha Henrici Thielen, geboren te Asten op 13-07-1717 als dochter van Henricus Aert Tielen en Maria Peeters (zie Voormalig huis F155):

01

Het gezin van Petrus Marcelis Berkers en Elizabetha Henrici Thielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonia Asten 10-04-1743 Asten 04-02-1770
Johannes Dirk Haasen
Asten 14-10-1800 zie Voormalig huis F155
2 Anna Maria Asten 23-12-1744 Asten 19-02-1775
Petrus Martens
Asten 20-08-1780
Antonij Frans Verhees
Asten 24-10-1825
3 Marcellus Asten 25-02-1747 Asten 16-04-1780
Catharina Slaets
Asten 22-01-1786
Anna Alberti Verheijen
Asten 24-08-1820 zie Voormalig huis B54
4 Henrica Asten 08-03-1749 Kind Asten ±1749
5 Arnoldus Asten 23-02-1752 Ongehuwd Asten 18-02-1804
6 Henricus Asten 26-07-1755 Kind Asten ±1755
7 Johannes Asten 06-03-1758 Kind Asten ±1758
8 Johannes Asten 06-03-1760 Kind Asten ±1760

Voor zijn huwelijk kocht Peter Marcelis Berkers een kar met paarden voor zijn beroep als voerman:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 197; 11-01-1740:
Willem Jan Loomans verkoopt aan Peter Marcelis Berkers, voerman een kar met drie paarden en toebehoren, als huif, haam, zaal en tomen. Koopsom: ƒ 100,-.

De bewoningslijst van het huis over de periode 1766-1798 toont Peter Berkers en later zijn vrouw als eigenaar. Zij woonden zelf op Ostade (zie Voormalig huis F155) en de bewoners waren verschillende huurders:

Jaar Eigenaar nummer 36 Voordeldonk Bewoners nummer 36 Voordeldonk
1766 Peter Berkers Jacobus Hurkmans
1771 Peter Berkers Jacobus Hurkmans
1776 Peter Berkers Dirk Haasen
1781 weduwe en kinderen Peter Berkers weduwe Dirk Haasen
1798 weduwe en kinderen Peter Berkers weduwe Dirk Haasen

Jacobus Hurkmans is geboren te Lierop op 14-05-1727 als zoon van Jacobus Jacobs Hurckmans en Maria Willems van Moorsel. Hij is op 13-02-1752 te Lierop getrouwd met Johanna Jansen van der Poelen, geboren te Asten op 26-09-1729 als dochter van Jan Marcelis Daniels en Maria Willems Hasen (zie Voormalig huis G854). Haar broer Marcelis Jansen van der Poelen ondertekent de trouwakte.

Het gezin van Jacobus Hurkmans en Johanna Jansen van der Poelen

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 17-03-1753 Kind Asten 20-03-1753
2 Wilhelma Asten 17-03-1753 Kind Asten 23-03-1753
3 Johannes Asten 14-02-1759

Zij woonden voor die tijd op de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1333), vanaf 1775 elders op Voordeldonk (zie Voormalig huis C682), vanaf 1780 opnieuw op de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1035) en later in het dorp (zie Prins Bernhardstraat 19). Jacobus Hurkmans is rond 1800 overleden en Johanna Jansen van der Poelen is als Joanna Joannus Selen, partner van Jakobus Hurkmans, op 26-02-1809 te Asten overleden.

De andere huurder, Theodorus Willem (Dirk) Haasen, komt vanuit een ander huurhuis op de Brand (zie Voormalig huis C558) in dit huis wonen. Theodorus Willem (Dirk) Haasen is te Asten op 12-01-1777 overleden en zijn weduwe, Anna Jansen Roymans, is te Asten op 25-01-1797 overleden.

Petrus Marcelis Berkers is op 24-10-1780 te Asten overleden en Elizabetha Henrici Thielen is te Asten op 14-03-1801 overleden en daarna worden de goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 19 verso; 21-08-1801:
Antonie Fransen Verhees verkoopt aan Arnoldus Berkers en Jan Haasen, weduwnaar Anthonetta Berkers ten behoeve van zijn kinderen land de Willigenakker te Ostaden 2 lopense; groes het Engstraatsveltje 1½ lopense. Aangekomen bij koop de dato 21-03-1796. Koopsom ƒ 200,-.

Antonie Fransen Verhees, getrouwd met Maria Berkers, Marcelis Berkers, Arnoldus Berkers en Jan Haasen, weduwnaar Anthonetta Berkers. Kinderen en erven van Peeter Berkers en Elisabeth Thielen, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Anthonie Fransen Verhees huis, schop, hof en aangelag genaamd land boven het Huys en groes het Aangelag. Belast met ƒ 3,- per jaar aan het Gemene Land. Dit lot zal uitkeren aan Marcelis Berkers ƒ 1450,-.

Kort daarna ligt Arnoldus Peter Berkers op sterven en laat zijn goederen na aan de kinderen van zijn overleden zus Antonia:

Asten Rechterlijk Archief 130; folio 158 verso; 22-11-1802:
Arnoldus Peter Berkers, ziek, testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen en zijn enige erfgenamen worden de kinderen van Jan Haasen en wijlen Anthonetta Peter Berkers, zijn zuster. Het vrugtgebruik zal aan Jan Haasen, gedurende diens leven, toekomen. Zijn erfgenamen zullen gehouden zijn om aan Marcelis Berkers en Anna Maria Berkers, comparants broeder en zuster, binnen drie jaar na overlijden van hem, comparant, uitkeren aan ieder ƒ 100,- en bij vooroverlijden aan hun wettige erfgenamen.

Dochter Anna Maria Petri Berkers is geboren te Asten op 23-12-1744 en op 19-02-1775 getrouwd met Petrus Martinus Martens, geboren te Asten op 24-03-1737 als zoon van Martinus Martens en Catharina Diricks van Gog (zie Dijkstraat 52). Na diens overlijden te Asten op 10-10-1779 is Anna Maria Petri Berkers hertrouwd op 20-08-1780 met Antonij Francis Verhees, geboren te Asten op 23-08-1754 als zoon van Franciscus Claes Verhees en Judoca Petri Ysbouts (zie ook Voormalig huis F179):

02

De gezinnen van Anna Maria Petri Berkers met Petrus Martinus Martens en met Antonij Francis Verhees:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1* Petrus Asten 06-02-1777 Kind Asten 06-10-1779
2 Petrus Asten 23-02-1781 Kind Asten 26-02-1781
3 Franciscus Asten 23-02-1781 Kind Asten 26-02-1781
4 Petronilla Asten 09-08-1782 Vlierden 26-06-1824
Isaak Swinkels
Vlierden 30-03-1861
5 Franciscus Asten 29-10-1786 Asten 29-01-1815
Anna Margarita Slaats
Asten 31-03-1823
Hendrina Janssen
Asten 06-02-1824
6 Hendrina Asten 15-11-1790 Asten 29-01-1815
Antonij Roijmans
Asten 31-03-1823
Peter van der Greven
Asten 05-10-1857

*  kind uit het eerste huwelijk

De bewoningslijst van 1803 en de verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis rond deze tijd weer:

Jaar Eigenaar nummer 36 Voordeldonk Bewoners nummer 36 Voordeldonk
1803 Antonij Franse Verhees Antonij Franse Verhees

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 120:
Antoni Francis Verhees bij deling 21-08-1801.
Arnoldus, Marcelis en Anna Maria Peter Berkers en Hendrik, Maria, Theodora, Hendriena en Willemina kinderen Jan Hasen en Antonet Berkers bij versterf 1801.
Elisabet Tiele weduwe Peter Berkers ½ en Marcelis, Antonet, Maria, Jan en Arnoldus de kinderen
½ bij versterf.
Nummer 36 huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Antony Franse Verhees draagt een huis op de Bergweg over aan zijn kinderen:

Notarieel Archief 47-21 Asten 15-09-1824:
Anthonij Francis Verhees man van Annamaria Peter Berkers maken een deling van hun goederen. Hendrien gehuwd met Peter van der Greven.
3e lot krijgt de 3 kinderen van wijlen Francis Anthonij Verhees een huis op gelegen in de Bergen onder Voordeldonk.

Dit huis wordt verhuurd:

Notarieel Archief Asten 49-147; 22-02-1826:
Anthoni Verhees verhuurt aan Johannes Dielisse van Gerwen, een huis, hof en aangelag, groot 1 bunder 32 roede 40 el, ene zijde Mattijs Peeters

Anna Maria Petri Berkers is op 24-10-1825 te Asten overleden en Antonij Francis Verhees is te Asten op 16-03-1828 overleden en in het notarieel archief komt het huis in bezit van Isaak Swinkels als man van dochter Petronella:

Notarieel Archief 51-48; Asten 09-07-1828:
Isaak Swinkels man van Petronella Antonij Verhees, wonende te Vlierden, Peter van der Greeven man van Hendrina Anthonij Verhees, Hendrik van Heugten als voogd van de kinderen van wijlen Francis Anthonij Verhees gehuwd met Margaretha Slaats.
3e lot krijgt Isaak Swinkels, een huis, hof en aangelag op Voordeldonk groot 1 bunder 55 roede 88 el, ene zijde Antonij van Loon.

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis als onverdeeld op naam van de kinderen van Francis Verhees:

Kadaster 1811-1832; C790:
Huis en erf, groot 04 roede 42 el, Voordeldonk, klassen 7.
Eigenaar: Kinderen van Francis Verhees.

Hieronder kadasterkaart met in de cirkel het huis en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

03

04

Zoon Francis Verhees, geboren te Asten op 29-10-1786 is op 29-01-1815 te Asten getrouwd met Anna Margarita Slaats, geboren te Asten op 13-04-1785 als dochter van Mathijs Slaats en Hendrina Verberne (zie Voormalig huis E856). Anna Margarita Slaats is op 13-03-1820 te Asten overleden en Francis Verhees is op 31-03-1823 te Asten hertrouwd met Hendrica Janssen, geboren te Deurne op 26-03-1784 als dochter van Mathijs Janssen en Agatha van de Moosdijk. 

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 05-11-1816 Mierlo 09-01-1841
Antonie Donkers
Asten 04-07-1849
2 Francisca Asten 05-11-1816 Helmond 14-04-1842
Johannes van Kraaij
Helmond 30-01-1875
3 Petronella Asten 16-08-1818 Mierlo 22-11-1840
Mathijs van Valen
Lierop 27-11-1848
4 Antonetta Asten 25-01-1820 Kind Asten 20-05-1820

Francis Verhees is op 06-02-1824 te Asten overleden en Hendrica Janssen is op 04-02-1827 te Aalst hertrouwd met Jacobus van Doorn en op 18-10-1860 te Aalst overleden. De drie dochters van Francis Verhees bleven achter en dochter Maria Verhees wordt in de kadastrale legger als eigenaar genoemd. Mogelijk woonde hun tante Hendrina Verhees, geboren te Asten op 15-11-1790, bij hun in, want zij verhuisde na 1824 vanuit Lierop naar Asten.

Dochter Maria Verhees is geboren te Asten op 05-11-1816 en op 09-01-1841 te Mierlo getrouwd met Antonie Donkers, geboren te Mierlo op 17-02-1812 als zoon van Cornelius Donkers en Lutgardis van Tilburg. Maria Verhees is op 04-07-1849 te Asten overleden en Antonie Donkers is op 12-04-1850 te Asten hertrouwd met Catharina Seegers (zie Voormalig huis E1599). 

Het huis is volgens de kadastrale legger verkocht aan Jacobus Seegers, geboren te Mierlo op 01-11-1785 als zoon van Michael Zegers en Cornelia Joosten. Hij is op 16-09-1810 te Someren getrouwd met Anna Janse van Horck, geboren te Someren op 02-07-1785 als dochter van Johannes Franciscus van Horrick en Johanna Maria van den Eekelhof. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C131 en vanaf 1869 nummer C146:

05

Anna Janse van Horck is op 29-07-1839 te Someren overleden en Jacobus Seegers is op 22-01-1872 te Asten overleden en het huis wordt in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 01-06-1872 te koop aangeboden:

Het huis wordt gekocht door Johannes Mathijs Haazen, geboren te Asten op 15-04-1845 als zoon van Mathijs Haazen en Johanna Maria van Maris (zie Voordeldonk 69). Hij is op 20-02-1867 getrouwd met Francisca van Heugten, geboren te Asten op 01-05-1840 als dochter van Francis van Heugten en Hendrina Eijsbouts (zie Jan van Havenstraat 1).

De huurder is Joannes Hurkmans, geboren op 11-12-1842 te Someren als zoon van Henricus Hurkmans en Wilhelmina van Deursen. Hij is op 11-04-1866 te Someren getrouwd met Antonetta Wijnen, geboren op 23-12-1841 te Someren als dochter van Petrus Wijnen en Francina Linders. De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 15-11-1877 maakt melding van een brand in de boerderij bewoond door Joannes Hurkmans.

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer C148:

06

Joannes Hurkmans verhuist met zijn gezin rond in 1880 naar de Bergweg en tijdelijk tot 1881 komt in het huis wonen Francis van Bommel, geboren te Vlierden op 28-08-1826 als zoon van Hendrikus van Bommel en Lutgarda Smits. Hij is op 22-04-1857 te Gemert getrouwd met Johanna van Duijnhoven, geboren te Gemert op 15-03-1829 als dochter van Leendert van Duijnhoven en Anna Maria Goossens. Francis van Bommel is op 11-09-1880 te Asten overleden.

Johannes Mathijs Haazen is te Asten op 16-07-1873 overleden en het huis in handen van Francisca van Heugten, geboren te Asten op 01-05-1840 als dochter van Francis van Heugten en Hendrina Eijsbouts (zie Jan van Havenstraat 1). Zij is op 11-05-1877 te Asten hertrouwd met Johannes van Lierop, geboren te Meijel op 28-12-1842 als zoon van Johannes van Lierop en Martina Houben. Zij wonen elders op Voordeldonk (zie Voordeldonk 69) en verhuren het huis. Rond 1880 vindt er nog een vereniging plaats en krijgt het huis kadasternummer C2129, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Het huis wordt daarna bewoond door Wilhelmus Verbaal, geboren te Someren op 27-02-1838 als zoon van Hendricus Verbaal en Wilhelmina Bax. Hij is op 21-08-1875 te Nuenen getrouwd met Johanna Kapteijns, geboren te Sint-Michielsgestel op 31-01-1846 als dochter van Johannes Kapteijns en Theodora van Giersbergen. 

Hieronder het vervolg van het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 van huizingnummer C148:

07

Na het overlijden van Johanna Kapteijns te Asten op 07-01-1883 vertrekt hij met zijn gezin naar Bakel. Vanaf 1884 wordt het huis bewoond door Johanna Manders, geboren te Asten op 09-01-1812 als dochter van Mathijs Manders en Johanna Maria Amijs (zie ook Voormalig huis F171). Zij is sinds 24-10-1882 weduwe van Hendrik Michiels, geboren te Someren op 16-12-1815 als zoon van Antonie Michiels en Margaretha Jacobs, met wie zij te Asten op 03-02-1843 getrouwd was. In dagblad De Tijd van 28-08-1886 lezen we over een brand in haar huis:

08

Ook over de periode 1890-1900 woont Johanna Manders als weduwe van Hendrik Michielsen met haar gezin in het huis. Na haar overlijden op 14-03-1892 te Asten, bewoont haar zoon Godefridus Michielsen, geboren te Asten op 16-08-1845, het huis met dan huizingnummer C143:

09

Volgens de Tilburgsche Courant van 25-10-1896 is er opnieuw schade door brand in het huis nu bewoond door Godefridus Michiels:

10

In de periode 1900-1910 vertrekken Godefridus Michielsen en zijn zuster Johanna Wilhelmina Michielsen in 1903 naar het Liefdehuis. Johanna Wilhelmina Michielsen is op 17-01-1923 te Asten overleden en Godefridus Michielsen is op 20-04-1925 te Asten overleden. Johannes van Lierop (zie Voordeldonk 69) was al die tijd eigenaar en verkoopt de boerderij in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-05-1902. Uit de advertentie kunnen we opmaken dat de boerderij ook in gebruik was als herberg en na de brand is vernieuwd.

11

De koper is Leonardus Haazen, geboren te Asten op 17-10-1867 als zoon van Antonie Haazen en Hendrina Verrijt (zie Voormalig huis C1185), en neemt vanuit een ander huis op Voordeldonk (zie Voormalig huis C1185) zijn intrek in het huis. Hij is op 11-02-1898 te Asten getrouwd met Joanna Maria Ceelen, geboren te Asten op 06-02-1859 als dochter van Theodorus Ceelen en Elisabeth Verheijen (zie Voormalig huis E1035). Het huizingnummer van het huis is dan C152:

12

Leonardus Haazen blijft met zijn gezin ook over de periode 1910-1920 en 1920-1930 in het huis wonen met achtereenvolgens huizingnummer C140 en C124, ook bekend staand als Voordeldonk 1:

13

Leonardus Haazen is op 30-04-1936 te Asten overleden en Joanna Maria Ceelen is op 28-10-1939 te Asten overleden. Na hun overlijden heeft zoon Antonie Haazen, geboren te Asten op 15-10-1899, in het huis gewoond. Hij is te Deurne op 13-08-1927 getrouwd met Maria Catharina van Bree, geboren te Asten op 01-03-1902 als dochter van Francis van Bree en Maria Hendrika Meulendijks.

Ook over de periode 1930-1938 wonen Antonie Haazen en Maria Catharina van Bree met hun gezin nog in het huis met als adres Voordeldonk 1:

14

Rechts lezen we in het dagblad de Zuid-Willemsvaart van 11-03-1942 over de geboorte van dochter Louisa.

17

In het Peelbelang van 20-11-1945 wil Antonie Haazen schoenen ruilen:

14a

Antonie Haazen is op 25-03-1967 te Helmond overleden en Maria Catharina van Bree is te Asten op 07-10-1972 overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

15 16

Het huis is afgebroken en op de plaats van het huis nabij het huidige Voordeldonk 67, staan nieuwe huizen gebouwd in 1996.

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1641 Marcelis Claes Berckers Asten ±1610 Marcelis Claes Berckers Asten ±1610
1680 kinderen Marcelis Berckers Dielis Goorts Asten 27-01-1643
1707 kinderen Marcelis Berckers Joost Anthonis van Bussel Asten 22-05-1667
1713 kinderen Marcelis Berckers Marcelis Anthonis Loomans Asten 30-09-1678
1723 Antonia Peters Asten 03-09-1678 Antonia Peters Asten 03-09-1678
Voordeldonck huis 36
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Marcelis Berkers Hendrik Aelberts Asten 19-04-1686
1741 kinderen Marcelis Berkers Hendrik Alberts Asten 19-04-1686
1746 kinderen Marcelis Berkers Hendrik Aalberts Asten 19-04-1686
1751 kinderen Marcelis Berkers Jan Marcelis van Hugten Asten 26-03-1715
1756 kinderen Marcelis Berkers Jan Marcelis van Hugten Asten 26-03-1715
1761 kinderen Marcelis Berkers Jacobus Hurkmans Lierop 14-05-1722
1766 Peter Berkers Asten 29-01-1714 Jacobus Hurkmans Lierop 14-05-1722
1771 Peter Berkers Asten 29-01-1714 Jacobus Hurkmans Lierop 14-05-1722
1776 Peter Berkers Asten 29-01-1714 Dirk Haasen Asten 21-09-1710
1781 weduwe en kinderen Peter Berkers Asten 13-07-1717 weduwe Dirk Haasen Asten 08-07-1714
1798 weduwe en kinderen Peter Berkers Asten 13-07-1717 weduwe Dirk Haasen Asten 08-07-1714
1803 Antonij Franse Verhees Asten 23-08-1754 Antonij Franse Verhees Asten 23-08-1754
Kadasternummer C790
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C790 1832-1849 kinderen Francis Verhees
C790 1849-1872 Jacobus Seegers Mierlo 01-11-1785
C790 1872-1873 Johannes Mathijs Haazen Asten 15-04-1845
C790 1873-1877 Francisca van Heugten Asten 01-05-1840
C790 1877-1880 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842
C2129 1880-1902 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842 vereniging
C2129 1902-1938 Leonardus Haazen Asten 17-10-1867
Voordeldonk 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1828 Antonij Verhees Asten 23-08-1754 Anna Maria Berkers Asten 23-12-1744 16-03-1828
1828-1841 Maria Verhees Asten 05-11-1816 met zussen
1841-1849 Antonius Donkers Mierlo 17-02-1812 Maria Verhees Asten 05-11-1816 04-07-1849
1850-1859 Jacobus Seegers Mierlo 01-11-1785 Anna Jan van Horrick Someren 02-07-1785 29-07-1839
C131 1859-1869 Jacobus Seegers Mierlo 01-11-1785
C146 1869-1873 Jacobus Seegers Mierlo 01-11-1785 22-01-1872
C146 1873-1879 Joannes Hurkmans Someren 11-12-1842 Antonetta Wijnen Someren 23-12-1841
C148 1879-1880 Joannes Hurkmans Someren 11-12-1842 Antonetta Wijnen Someren 23-12-1841 naar Bergweg
C148 1880-1881 Francis van Bommel Vlierden 28-06-1826 Johanna Duijnhoven Gemert 15-03-1829
C146 1881-1884 Wilhelmus Verbaal Someren 27-02-1838 Johanna Kapteijns Sint-Michielsgestel 31-01-1846
C148 1884-1890 Johanna Manders Asten 09-01-1812 weduwe Hendrik Michielsen
C143 1890-1900 Johanna Manders Asten 09-01-1812 weduwe Hendrik Michielsen
C152 1900-1903 Godefridus Michiels Asten 16-08-1845 met zus Johanna naar Dorp
C152 1903-1910 Leonardus Haazen Asten 17-10-1867 Joanna Maria Ceelen Asten 06-02-1859
C140 1910-1920 Leonardus Haazen Asten 17-10-1867 Joanna Maria Ceelen Asten 06-02-1859
C124 1920-1930 Leonardus Haazen Asten 17-10-1867 Joanna Maria Ceelen Asten 06-02-1859
1 1930-1938 Leonardus Haazen Asten 17-10-1867 Joanna Maria Ceelen Asten 06-02-1859

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 oktober 2023, 18:53:07

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen