logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C807

Jan Janse Leonarts Bosmans Bosmans is in 1707 eigenaar van een huis op Voordeldonk:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 3:
Jan Bosmans.

Jan Janse Leonarts Bosmans is geboren te Asten op 25-09-1663 als zoon van Jan Linders en Catharina Jansen. Hij is op 23-04-1690 te Asten getrouwd met Elisabeth Jansen van Helmont, geboren te Asten op 01-10-1660 als dochter van Joannes Hendrix van Helmont: en Peerke Janssen:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Jois Linders et Elisabeth Jois van Helmont; testes Jois van Helmont et Leonardus Janssen.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Jois Linders en Elisabeth Jois van Helmont; getuigen Jois van Helmont en Leonardus Janssen.

01

Het gezin van Jan Janse Leonarts Bosmans en Elisabeth Jansen van Helmont:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 31-08-1692 Asten 16-07-1719
Maria Diricks van Heugten
Asten 21-07-1742
2 Catharina Asten 19-12-1694 Ongehuwd Asten 20-03-1765
3 Hendrina Asten 06-02-1697 Asten 11-02-1720
Hendrick Janssen van Anschot
Geldrop 27-02-1731
4 Petronella Asten 30-06-1699 Asten ±1725
Andries Kuypers

Volgens de verpondingen van 1713 en de hoofdgeldlijst van 1717 woont het gezin van Jan Janse Leonarts Bosmans in het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 58:
Jan Bosmans.
14-07-1733 aan Jacob Bosmans en Catharina Bosmans, Hendrick Janssen van Geldrop en Andries Kuijpers, Ider ¼. In de bede ƒ 0-12-3.

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Jan Bosmans, Lijsbet de vrouw, Jacob en Catelijn, Marij de meyt.

Zoon Jacob wordt hardhandig toegetakeld in Vlierden:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 233 verso; 21-08-1717:
Op de 16e dezer zijn wij geweest ten huize van Jan Bosmans en bevonden, dat diens zoon Jacob, aant hooft was gequest. Namens het officie hebben wij hem gevraagd hoe hij deze kwetsuren had bekomen? Hij heeft hierop gezegd dat hij op zondag, 15 augustus, 's avonds tussen dag en nacht, door de knecht van Lamert of Dirck Verdeuseldonck, te Vlierden, genaamd Dirck, met een hout op zijn hoofd is geslagen. En nadat hij was neergevallen van dezelfde Dirck nog twee sneden in sijn aangesigt te hebben gekregen. Wij hebben Jacob, in die gestaltenisse openlijk gevraagd wie hij, indien hij aan de kwetsuren zou komen te overlijden zou houden voor de dader? Hij heeft daarop weer gezegd: "Dirck, knecht van Lamert of Dirck Verduyseldonck".

Jan Janse Leonarts Bosmans was van beroep timmerman:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 283; 15-06-1725:
Jacobus Bosbremer, leyendecker en glasenmaker en Jan Bosmans, gemeyns timmerman, hebben ter verzoeke van Willem Raymakers, als aannemer, de capel van Ommel, nauwkeurig geinspecteerd en bevonden dat het gehele werk volgens bestek de dato 31-10-1724 is uitgevoerd.

Elisabeth Jansen van Helmont is op 13-02-1717 te Asten overleden en Jan Janse Leonarts Bosmans is op 26-01-1726 te Asten hertrouwd met Jenneken Jansen, weduwe van Tony Jansen van Mierlo. Eind 1731 maakt hij zijn testament op in zijn ziekbed:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 268; 19-12-1731:
Jan Bosmans en Jenneke Jan Aarts, weduwe Tony Boogerts, zijn vrouw, testeren. Hij ziek, zij gezond. Zijn enige erfgenamen worden zijn vier voorkinderen uit zijn huwelijk met Leiske Jansse van Helmont. Jenneke Jan Aarts, zijn vrouw, ontvangt ƒ 75,-, zoals afgesproken bij het aangaan van het huwelijk. Deze som wordt betaald uit een obligatie die ten laste staat van de weduwe Paulus Hoefnaegels. Nog ontvangt zijn vrouw een legaat van ƒ 25,- door Thomas van Breul binnen zes jaar te voldoen. Nog ontvangt zij een leifge, slopleifge, rocke, bont- en oortneusdoeckgen. Ende die kist naest de deur staende met een springslootje aen Laurens Antony Boogaerdts. Marge 20-10-1741 Laurens Antonis Bogerts, te Vlierden mede voor zijn broeder, Jan, wonende te Helmont heeft de ƒ 75,- ontvangen van de weduwe Paulus Hoefnagels.

Jan Janse Leonarts Bosmans is op 24-02-1732 te Asten overleden en daarna worden zijn timmermansgereedschappen verkocht en zijn erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 142; 24-03-1732:
Jacob Bosmans, Jan Bosmans, Catalijn Bosmans, Dries Kuypers getrouwd met Peternel Bosmans, Gelis Hendrick van Helmont als momboir van de onmondige kinderen van Hendrick Janssen van Aanschot getrouwd geweest met Hendrien Bosmans beiden overleden. Allen kinderen van Jan Bosmans en Elisabeth van Helmont, beiden overleden. Zij verkopen de mobilaire goederen als timmergereedschap en goederen tot een teulinge behorende aan Voordeldonck onder andere zeven effers, aksen, schaafbank, zes schaven, zagen, hout en planken, boren, een os, drie koeien, hamers, beitels, vier schapen. Opbrengst: ƒ 160,-.

Op 16-07-1732 verkopen zij alle graen en graengewassen te velde, beembde off weyde staende. Opbrengst ƒ 48,-.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 16 verso; 10-11-1732:
Jacob Janssen Bosmans, Catharina Janssen Bosmans, Andries Kuypers man van Peternel Bosmans, Dielis van Helmont beëdigd momboir van de onmondige kinderen van Hendrik Joost, wonende tot Geldrop en Hendrina Bosmans. Zij delen de nagelaten goederen van Jan Bosmans en Leisbet Jansen van Helmont, wijlen hun ouders gelegen op Voordeldonck.
1e lot krijgt Jacob Bosmans, het huis en aangelag op Voordeldonck 1 copse, ene zijde Bendert van Hooff, andere zijde Antony Willem Haase, andere einde de straat. Belast met 15 stuiver jaarlijks aan de Kerk van Asten, 10 stuiver jaarlijks aan de Heilige Geest van Asten.
2e lot is voor de onmondige kinderen van Hendrik Joosten van Geldorp de schuur en het aangelag 3 copse, ene zijde Aleke Vervoordeldonck, andere zijde Jan Peeters; land den Oudenhoff 1 lopense; land en groes Mery Dircxacker 1 lopense 13 roede; land het half Loopensaad 1⁄2 lopense; land het Binneveltje 2 lopense. Belast met ƒ 1-12-4 per jaar aan den Armen van Asten; de cijns aan het Huis van Asten.
3e lot krijgt Catharina Bosmans land aent Clostereynde 1 lopense 42 roede; land 8 roede; groes den Brandt aen den Brandt 3 lopense;
4e lot krijgt Andries Kuypers land in de Looverbosch 1 lopense; land het Rinckvelt 1 lopense; groes den Dries 1 lopense; groes het Broeckvelt 2 lopense.

Bij de verpondingen van 1737 staat zoon Jacob Jan Bosmans als eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 114:
Jacob Bosmans.
Huijs, hoff en aangelagh 1 copse. In de bede ƒ 0-12-3.

Jacob Jan Bosmans is geboren te Asten op 31-08-1692 en op 16-07-1719 te Asten getrouwd met Maria Diricks van Heugten, geboren te Asten op 12-09-1695 als dochter van Theodorus Leenders van Heugten en Anna Marcelis Claessen Berckers (zie Voormalig huis C647):

Juncti sunt matrimonio Jacob Jan Bosmans et Maria Dirixs van Heugten; testes Laurens Teunis et Jois Bernarts van Hoof.

In huwelijkse echt gebonden Jacob Jan Bosmans en Maria Dirixs van Heugten; getuigen Laurens Teunis en Jois Bernarts van Hoof.

02

Het gezin van Jacob Jan Bosmans en Maria Diricks van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 31-10-1719 Kind Asten ±1719
2 Leonardus Asten 22-10-1721 wonend te Hamont (B)
3 Theodorus Asten 11-01-1724 Asten 19-02-1747
Petronella Hendriks
Asten 17-01-1811
4 Elisabetha Asten 28-11-1726 Asten 25-01-1750
Gerardus Hoefnagels
Asten 28-06-1786 zie Voormalig huis G493
5 Wilhelmus Asten 26-04-1729 Soldaat Azië 19-04-1754 *
6 Anna Maria Asten 18-10-1731 Asten 01-02-1761
Jan Gerrits van de Moosdijk
Asten 17-02-1802

zie ook Oostappensedijk 48
zoon Johannes zie Voormalig huis B640

7 Johannes Asten 14-06-1734 wonend te Rotterdam

*  Wilhelmus Bosman trad op 20-04-1753 in als soldaat bij de kamer Delft, linksonder zijn reis en rechtsonder zijn schuldbrief1:

Voor het overlijden van zijn ouders woont Jacob Jan Bosmans in het dorp (zie Voormalig huis G562):

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 104 verso; 07-03-1729:
Jan Peter Smits, Martinus Jan Paulus getrouwd geweest met Magriet Peter Smits voor zijn twee onmondige kinderen. Zij verkopen, ieder voor de helft, aan Lambert Lamberts een kamer, met een plakje hof liggende voor de kamer van het huis van Cristien Colen in het Dorp. De kamer wordt bewoond door Jacob Jan Bosmans, ene zijde Antony Jan Elias, andere zijde Catalijn Jan Hoefnagels Hen aangekomen van hun ouders. Koopsom ƒ 80,-

Jacob Jan Bosmans overlijdt te Asten op 21-07-1742 en daarna is Maria Diricks van Heugten de eigenaar en bewoner tot 1750. De bewoningslijst laat dit zien en dat na 1750 zoon Theodorus (Dirk) Bosmans bewoner is:

Jaar Eigenaar nummer 32 Voordeldonk Bewoners nummer 32 Voordeldonk
1736 Jacob Jan Bosmans Jacob Jan Bosmans
1741 Jacob Jan Bosmans Jacob Jan Bosmans
1746 weduwe Jacob Bosmans weduwe Jacob Bosmans
1751 weduwe en erfgenamen Jacob Bosmans Dirk Bosmans
1756 weduwe en erfgenamen Jacob Bosmans Dirk Bosmans

De cijnzenlijst geeft aan dat het huis gedeeld werd:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 104 folio 28 verso.
Aalbert en Andries Verheijen bij versterff van haar moeder Agnes ondergeschreven 1738.
Philip Janse van Hout bij koop voor de andere helft in plaats van de 5 kindere Bosmans.
Jacob, Catrien, Pieternel, kinderen van Jan Bosmans met de vijff kinderen van Hendrien Jan Bosmans in plaets van Jan Jans Lenarts voor de helft.
Jenneke weduw van Jan Bakermans met Hendrick ende Agnes hare kinderen voor een helft.
Jan Jans Leonarts voor d'andere helft uyt huijs, hoff ende aengehoorende erffven gelegen onder Asten aen de Vordeldonq by den Brant, groot twee lopenen, ene zijde Jacob Martens, andere zijde Anthonis Vreijnssen, ene einde de gemeene straet, andere einde Jenneken weduwe voorschreven I½ d.

Maria Diricks van Heugten is op 17-11-1753 te Asten overleden en de erfgenamen van Jacob Bosmans verkopen hun kindsdelen aan hun broer Theodorus (Dirk) Bosmans:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 54; 14-01-1769:
Gerrit Hoefnagels gehuwd met Elisabet Bosmans, Leendert Bosmans, wonende te Hamont, Anna Maria Bosmans gehuwd met Jan Gerrits van de Moosdijk, wonende te Vlierden, Leendert Bosmans, wonende te Rotterdam. Zij verkopen aan hun broeder, Dirk Bosmans, 4⁄5e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde weduwe Bendert van Hooff, andere zijde Francis Berkers.

Theodorus (Dirk) Bosmans maakt op 22-jarige leeftijd nog een voorval mee bij een cafébezoek in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 37; 17-06-1746:
Goort Peter Loomans jongeman met een quetsure liggende in bed ten huize van de weduwe Marcelis Loomans, in de Steege. Hij verklaart: Dat hij op zondagavond, 12 juni laatstleden, in de herberg van Antoni Wilbert Coolen, te Ommel, is geweest. Alwaar hij ondermeer gezien heeft Jan Jan Walraven, Hendrik Hendrik Walraven, Martinus Tijssen van Hooff, Peter van Bussel, Dirk Jacob Bosmans, Antoni Vreyns Antoni, allen uit Asten en Peter Hendrik Tielen, uit Vlierden. Peter Hendrik Tielen en Martinus Tijssen van Hooff hebben, laat in den avond, verschil van woorden gehad, zodanig dat zij samen voor de deur waren geweest. Waarna Martinus Tijssen van Hooff tegen hen gezegd heeft dat Peter Hendrik Tiele na zijn kleedere gesneede had, sonder dat die gevat off geraakt had. Dat circa twee uur, in de nacht, hij, Goort Peter Loomans, en Jan Jan Walraven verschil kregen omdat hij voor Peter Hendrik Tiele sprak en dat hij Jan Jan Walraven voor de deur eyste. Dat zij samen voor de deur gegaan zijn en hij zijn mes getrocken off uyt hebbende, gekomen op de hoek van het huis, heeft Dirk Jan Bosman hem geslagen op zijn arm, hij weet echter niet waarmee. Dat direct daarop, hij, door Dirk voornoemd en Antoni Vreyns Antoni, zodanig geslagen is op zijn hoofd dat hij beswijmt ter aarde is nedergevallen.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 38; 22-06-1746:
Verhoor van Willem Hendrik Hoefnagels, 25 jaar, Hendrik Jan Flipsen, 26 jaar, Jan Tijs Haasen, 24 jaar, Francis Peter van de Vorst, 27 jaar, Jan Joosten van de Loverbosch, 25 jaar, Hendrik Jan Walraven, 18 jaar.
Of zij, op 12 juni, in de nacht, in de herberg van Antoni Colen, te Ommel, zijn geweest en of zij daar de in het vorige archiefstuk genoemde personen hebben gezien?
Allen bevestigen dit.
Of Peter Hendrik Tielen geen verschil heeft gehad met Martinus van Hooff dat zo hoog liep dat Peter iedereen uitdaagde om met hem te vegten en te snijen en of zij niet gezien hebben dat Peter naar Martinus gesneden heeft?
Willem Hendrik Hoefnagels heeft van dit verschil wel gehoord dat Peter Tiele uitdaagde Martinus van Hooff, Peter van Bussel, Joost Verlensdonk en Jan Jan Smets, om met twee tegelijk voor de deur te komen. Hij weet echter niet wie voor de deur gegaan zijn. Hendrik Jan Flipsen verklaart geen mes gezien te hebben. De anderen weten alleen dat Peter en Martinus verschil hadden.
Of Peter Hendrik Tielen, in de nacht, om twee of drie uur, niet voor de deur is gegaan met Jan Jan Walraven, Antoni Vreyns Verleysdonk en Dirk Jacob Bosman die allen ruzie hadden met hem en hun messe uyt hebbende. En of Goort Peter Loomans, ook een mes in de hand hebbende, niet heeft ge- sproken voor Peter Hendrik Tielen?
Jan Tijs Haasen heeft gezien dat Jan Walraven, voor de deur zijnde, ging lopen, zeggende: "Ik heb geen mes", waarop Goort Loomans hem naliep en naar hem de miene maakte om te sijden, doch hij heeft geen mes gezien. De anderen weten niets.
Of zij gezien hebben dat Dirk Jacob Bosman de voornoemde Goort Peter Loomans met een hout zijn mes uit de hand sloeg en dat Dirk en Antoni Vreyns Antoni de voornoemde Goort met een hout op zijn hoofd sloegen tot bezwijmt neergevallen is?
Jan Tijs Haasen heeft gezien dat Goort Peter Loomans en Dirk Bosman voor de deur naar elkander snijden en dat onder dat snijden Antoni Vreynse Goort Loomans heeft geworpen en dat deze op zijn gat viel. Na opgestaan te zijn is hij naar Antoni Vreynse gelopen, die voor het huis van Hendrik Evers stond en heeft daar naar hem gesneden. Tony zei daarop: "Hout op, ik heb geen mes, off ik sal U kletsen". Waarop Antoni Vreynse geslagen heeft naar Goort Loomans, zonder te weten waarmee, en deze is neergevallen. Jan Joosten van de Loverbosch heeft nog gezien dat Antoni Vreyns Verleysdonk en Jacobus van de Cruys ieder met een mes naar elkaar snijde zonder te raken. De anderen weten niets.

Theodorus (Dirk) Bosmans is geboren te Asten op 11-01-1724 en op 19-02-1747 te Asten getrouwd met Petronella Hendriks, geboren te Meijel op 02-04-1725 als dochter van Petrus Hendrix en Petronella Bartels:

03

Het gezin van Theodorus (Dirk) Bosmans en Petronella Hendriks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 30-04-1747 Nederweert 28-11-1780
Petrus Korsten
2 Theodorus Asten 26-02-1749
3 Jacoba Asten 10-12-1750
4 Henricus Asten 07-08-1753 Kind Asten ±1753
5 Johannes Asten 27-07-1756 Someren 17-11-1793
Johanna Maria van Bree
Someren 11-02-1842
6 Maria Asten 31-05-1760 Asten 09-05-1813
Jelis Berkers
Asten 30-10-1848

Theodorus (Dirk) Bosmans wordt tot een boete veroordeeld, vanwege een mishandeling in Liessel:

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 222; 04-03-1748:
Den drost, aanlegger contra Peter Joosten van Hugten, op het Rinkvelt, Antoni Vreyns, Antoni Jacob Bosman, aan Voordeldonk, Dirk Jacob Bosman, aan Voordeldonk. Gedaagden zijn, in de nacht van 18 op 19 september 1746, ten huize van Peter en Leo Hanegreeff, vader en zoon, te Liessel, gekomen, verzoekende om een pijp toeback aan te steken. Als de deur door Peter Hanegreeff, een oud man, geopend werd hebben zij hem mishandeld en in zijn huis insolentien gepleegd. Alsmede hebben zij Lindert Hanegreeff, die toegeschoten was om zijn vader te assisteren, twee wonden toegebracht, een in zijn aangezicht en een in zijn slinckere eerm. De gedaagden worden veroordeeld tot een boete van ieder ƒ 75,-.

Asten Rechterlijk Archief 180 folio 48; 27-05-1748:
Jacobus Losecaat, drost, aanlegger. contra Peter Joosten van Hugten, Antonis Vreyns Antonis, Dirk Jacob Bosmans, gedaagden. Gedaagden verklaren dat zij alle drie, in de nacht van 18 op 19 september 1746, te Liessel, zijn geweest ten huize van Peter Hanegreefs, een oud man en zijn zoon met het verzoek een pijp toeback aan te steeken. Als de deur door voornoemde Peter werd geopend hebben ze hem mishandeld en in zijn huis insolentien gepleegd, alsmede Leendert, de zoon, die zijn vader te hulp geschoten was, twee wonden toegebracht d'een in sijn aangesigt en d'ander in sijn slinker erm.Aanlegger vraagt om ieder der gedaagde een betaling van ƒ 75,- op te leggen.

Theodorus (Dirk) Bosmans wordt door koop van zijn broers en zussen volledig eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 54; 14-01-1769:
Gerrit Hoefnagels getrouwd met Elisabet Bosmans, Leendert Bosmans, te Hamont, Anna Maria Bosmans getrouwd met Jan Gerrits van de Moosdijk, te Vlierden, Jan Bosmans, te Rotterdam. Zij verkopen aan hun broeder, Dirk Bosmans, 4⁄5e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde weduwe Bendert van Hooff, andere zijde Francis Berkers; de Langenacker 1 lopense naast Andries Verheyen en Philips van Hout; groes de Vork 1⁄2 lopense naast Philip van Hout en Andries Verheyen; groes de Waterdel 1 1⁄2 lopense naast Philip van Hout en Hendrik Jacob Martens; land den Dries 1 lopense naast Philip van Hout en Andries Verheyen. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-10-0 per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere rente; ƒ 0-04-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 29,-

Een gestolen zak met aardappelen wordt bij Theodorus (Dirk) Bosmans gebrachtL

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 166 verso; 11-03-1776:
Antoni Lintermans, 40 jaar en Joost Wilbert van Bussel, 22 jaar, beiden wonende aan Voordeldonk, hebben, op 7 februarij laatstleden, 's avonds om 11 à 12 uur, komende uit de Wolfsbergen naar huis gaande, gekomen zijnde tegenover het erf van de weduwe Laurens Antonis, waar zij, onder de bomen staande, twee manspersonen hebben gezien. Daar naar toegaande, zijn deze weggegaan, pakken of zakken met zich dragende en lopende achter het huis van de voornoemde weduwe. De comparanten zijn hen tegen gelopen tussen het huis van de weduwe en dat van Dirk Bosmans, doch liepen die personen weg in de richting van de gemeente naar de Polder en de Wolfsberg. Zij hebben hen niet verder gevolgd en weten ook niet wie het waren. Op den dries van de weduwe hebben de comparanten daarna twee zakken aardappelen gevonden en deze gebracht bij Dirk Bosmans, die zij opklopten. De volgende dag heeft de weduwe de aardappelen gade geslagen en meende dat die uit haar kuil gehaald waren. De zakken zijn door de eerste comparant ter raadkamer gebracht en aan de drossard overgegeven.

De bewoningslijst over de periode 1761-1803 laat zien dat Theodorus (Dirk) Bosmans merendeels eigenaar en altijd bewoner van het huis is geweest:

Jaar Eigenaar nummer 32 Voordeldonk Bewoners nummer 32 Voordeldonk
1761 kinderen Jacob Bosmans Dirk Bosmans
1766 kinderen Jacob Bosmans Dirk Bosmans
1771 Dirk Bosmans Dirk Bosmans
1776 Dirk Bosmans Dirk Bosmans
1781 Dirk Bosmans Dirk Bosmans
1798 Dirk Bosmans Dirk Bosmans
1803 Dirk Bosmans Dirk Bosmans

Petronella Hendriks is op 12-07-1800 te Asten overleden en Theodorus (Dirk) Bosmans vraagt om zijn goederen te mogen verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 132a ongedateerd 1808:
Dirk Bosmans, 92 jaar weduwnaar van Petronella Hendriks, die buiten staat is om iets te kunnen verdienen en geen penningen voorhanden heeft om van te kunnen leven. Hij bezit een zodanig verontramponeert en bouwvallig huis dat er niet meer in te wonen is. Alsmede een perceel land en groes 6 lopense, 48 roede. Alles gelegen te Voordeldonk. In overleg met zijn kinderen verzoekt hij om deze goederen te mogen verkopen om daaruit zijn schulden te kunnen betalen en de resterende gelden op secure wijze te beleggen om daarvan dan zover het toereikend is in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Getekend door de kinderen Johanna Bosmans, Dirk Bosmans, Maria Dirk Bosmans, Johannes Bosmans, Jacomyn Bosmans.

Theodorus (Dirk) Bosmans verkoopt zijn bouwvallige huis aan Jan van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 03-05-1809:
Dirk Bosmans verkoopt aan Jan van Asten een huis en erf aan Voordeldonk oud nummer 192 en nieuw nummer 198, 2 lopense, ene zijde kinderen Tijs Haase. Belast met ƒ 0-15-0 jaarlijks aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 60,-.
Hij verkoopt aan Wilbert Verheyen land en groes den Dries, Vork en Waterdel 4 lopense 48 roede. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan de kerk van Asten, ƒ 0-14-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom: ƒ 490,-.

Bij de verpondingen van 1810 staat Theodorus (Dirk) Bosmans nog als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 115:
Dirk Bosmans.
Nummer 32 huijs, hof en aangelag, aan 115 1 lopense.

Theodorus (Dirk) Bosmans is op 17-01-1811 te Asten overleden en bij het kadaster over de periode 1811-1832 is het huis afgebroken en resteert een stuk bouwland.

Kadaster 1811-1832; C807:
Bouwland, groot 03 roede 04 el, Voordeldonk, klassen 7.
Eigenaar: Piet Vermeulen.

De kadastergegevens geven aan dat het perceel bouwland C807 in eigendom is van Piet Vermeulen:

04

05

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1707 Jan Bosmans Asten 25-09-1663 Jan Bosmans Asten 25-09-1663
1732 Jacob Bosmans Asten 31-08-1692 Jacob Bosmans Asten 31-08-1692
Voordeldonck huis 32
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jacob Jan Bosmans Asten 31-08-1692 Jacob Jan Bosmans Asten 31-08-1692
1741 Jacob Jan Bosmans Asten 31-08-1692 Jacob Jan Bosmans Asten 31-08-1692
1746 weduwe Jacob Bosmans Asten 12-09-1695 weduwe Jacob Bosmans Asten 12-09-1695
1751 weduwe en erfgenamen Jacob Bosmans Asten 12-09-1695 Dirk Bosmans Asten 11-01-1724
1756 weduwe en erfgenamen Jacob Bosmans Asten 12-09-1695 Dirk Bosmans Asten 11-01-1724
1761 kinderen Jacob Bosmans Dirk Bosmans Asten 11-01-1724
1766 kinderen Jacob Bosmans Dirk Bosmans Asten 11-01-1724
1771 Dirk Bosmans Asten 11-01-1724 Dirk Bosmans Asten 11-01-1724
1776 Dirk Bosmans Asten 11-01-1724 Dirk Bosmans Asten 11-01-1724
1781 Dirk Bosmans Asten 11-01-1724 Dirk Bosmans Asten 11-01-1724
1798 Dirk Bosmans Asten 11-01-1724 Dirk Bosmans Asten 11-01-1724
1803 Dirk Bosmans Asten 11-01-1724 Dirk Bosmans Asten 11-01-1724
Kadasternummer C807
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C807 1830-1830 Petrus Vermeulen Asten 18-06-1786
C807 1830 afgebroken
Referenties
  1. ^Nationaal Archief VOC (https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00444/cdca7b72-c864-11e6-9d8b-00505693001d)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 november 2022, 13:36:27

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen