logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C818

Bij de verpondingen van 1680 is Jacob Lucienssen eigenaar van een huis, waar Bernard Reynders van Hoof de bewoner van is:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 26:
Jacob Lucienssen, gebruiker Bernart van Hoof

Johannes Hendrix van Helmont is op 02-02-1646 te Asten getrouwd met Petronella (Peerke) Hanrick Peter Baeckermans en door erfmangeling met de familie van Helmont, komt het huis in handen van de bovengenoemde Bernard Reynders van Hoof:

Verpondingen XIV-59 07-01-1707 folio 2 verso:
De weduwe Jan van Helmont, gebruiker Jacob Martens.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 71 verso; 02-07-1712:
Jelis Hendricx van Helmont geeft bij erfmangeling over aan Bernard Reynders van Hove een twee gebonts huis te Vordeldonck. Naast de ooghtszijde waarvan Anneke Jansen van Helmont is toebehorende. Koopsom ƒ 100,-.

Bernard Reynders van Hoof is geboren op 23-03-1659 te Asten als zoon van Reynerus Bernards van Hove en Catharina Bruijsten Thijs Colen (zie Voormalig huis E491). Hij is op 05-02-1690 te Asten getrouwd met Maria Joannis van Helmont, geboren te Asten op 29-11-1658 als dochter van Johannes (Jan) Hendrix van Helmond en Petronella (Peerke) Hanrick Peter Baeckermans (zie Voormalig huis E1044):

Conjuncti sunt matrimonio Bernardus Reneri van Hove et Maria Jois van Helmont; testes Hendricus Bernarts van Hove et Henricus Jois van Helmont.

In huwelijkse echt gebonden Bernardus Reneri van Hove en Maria Jois van Helmont; getuigen Hendricus Bernarts van Hove en Henricus Jois van Helmont.

01

Het gezin van Bernard Reynders van Hoof en Maria Joannis van Helmont:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten 15-12-1690 Asten 14-07-1720
Maria Hendriks van Heugten
Lierop ±1728
Peternel Wilbert Verberne
Someren 07-02-1734
Joanna Peter Aarts van Meyl
Asten 10-11-1743 zie Voormalig huis E452
2 Ambrosius Asten 07-04-1692 Kind Asten 01-11-1702
3 Petronilla Asten 11-03-1694 Kind Asten ±1694
4 Petronella Asten 16-11-1695 Asten 10-11-1720
Laurens Anthoni Verlijsdonk
Asten 26-12-1780
5 Wilhelma Asten 19-06-1697 Kind Asten ±1697
6 Henricus Asten 31-12-1698 Ongehuwd Asten 07-06-1757
7 Joanna Asten 17-10-1700 Kind Asten ±1700

In de verpondingen van 1713 en 1737, de hoofdgeldlijst van 1717 en de bewoningslijst over de periode 1736-1741 woont Bernard Reynders van Hoof met zijn gezin in het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 58:
Bernaert van Hooff. In de bede ƒ 5-9-6.

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Bendert van Hoof, Marij de vrouw, Jan, Hendrick, en Peternel.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 120:
Bendert Reijnders van Hooff.
Huijs, hoff en aangelagh 5 lopense. In de bede ƒ 5-9-6.

Jaar Eigenaar nummer 31 Voordeldonk Bewoners nummer 31 Voordeldonk
1736 Bendert van Hooft Bendert van Hooft
1741 Bendert van Hooft Bendert van Hooft

Maria Joannis van Helmont is op 05-12-1724 te Asten overleden en Bernard Reynders van Hoof is op 18-05-1743 te Asten overleden en enkele jaren daarna worden kindsdelen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 260 verso; 25-07-1752:
Adriaan Lintermans, te Asten en Aart Peter Aarts, wonende te Someren als momboiren over Petronella, dochter van Jan Benders van Hooff en Jenneke Peter Aarts en Peter Aart Wilbers man van Jenneke Benders van Hooff. Als erfgenaam voor ⅓e deel van Bendert van Hooff. Zij verkopen aan Hendrik Benders van Hooff en Peternel Benders van Hooff, weduwe van Laurens Antonis. Dit e onverdeelde deel bestaande uit een huis, hof en aangelag met het land en groes te Voordeldonk geheel 30 lopense. Zoals de kopers in bewoning en gebruik hebben. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 125 verso; 03-06-1757:
Hendrik Benders van Hooff, op Voordeldonk, verkoopt aan Peternel Benders van Hooff weduwe van Laurens Antonis de onverdeelde helft in huis, schuur, schop, hof en aangelag, waar zij wonen, op Voordeldonk 5 lopense.

De in dit archief genoemde Jenneke Benders van Hooff, getrouwd met Peter Aart Wilbers, betreft Jenneke Jansen van Hoof, dochter van Joannes Benders van Hooff (zie Voormalig huis E452).

Dochter Petronella Bernaerts van Hoof, geboren te Asten op 16-11-1695, is dan volledig eigenaar. Zij is te Asten op 10-11-1720 getrouwd met Laurentius Antonis Verlijsdonk, geboren te Asten op 31-01-1690 als zoon van Antonius Laurensen en Johanna Huberts van Maarhees (zie Voormalig huis C602):

Juncti sunt matrimonio Laurentius Antonis et Petronella Van Hove; testes Hendrick van Hoof et Anna Aarts Driessen.

In huwelijkse echt gebonden Larentius Antonis en Petronella Van Hove; getuigen Hendrick van Hoof en Anna Aarts Driessen.

02

Het gezin van Petronella Bernaerts van Hoof en Laurentius Antonis Verlijsdonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 28-05-1722 Asten 05-09-1756
Arnoldus van Gemert
Asten 30-05-1763 zie Leensel 5
2 Antonius Asten 09-08-1723 Asten 18-02-1748
Anna Catharina van Heugten
Asten 27-08-1781 zie Voordeldonk 80
3 Reynerus Asten 08-05-1725 Asten 21-02-1762
Johanna Hendrix
Asten 12-03-1806 zie Voordeldonk 80
4 Maria Asten 19-01-1727 Asten 09-02-1755
Petrus Johannes Rooymans
Asten 28-04-1790 zie Voormalig huis C602
5 Catharina Asten 08-04-1728 Asten 24-02-1754
Jan Mathijs Haasen
Asten 14-10-1800
6 Francisca* Asten 25-10-1729 Ongehuwd Asten 07-01-1807
7 Wilhelma Asten 20-04-1731 Kind Asten ±1731

* wordt ook wel Josyna genoemd

Laurentius Antonis Verlijsdonk is op 15-06-1733 te Asten overleden en zijn weduwe Petronella Bernaerts van Hoof heeft nog een schuld van haar vader:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 4 verso; 09-01-1745:
Hendrik Benders van Hooff en Peternel Benders van Hooff, weduwe Laurens Antonis, zijn zuster, alsmede Jelis van Helmond, als momboir van het onmondige kind van Jan Benders van Hooff, zijn schuldig aan Laurens Mattijs Bartels, te Deurne ƒ 271-10-0 à 4%. Zijnde een rest van geleend geld door wijlen Bendert van Hooff, tijdens zijn borgemeesterschap met Michiel van de Cruys en gelost aan Goort Coolen en de erven Peter van Daalen, te Eyndhoven. Marge: 08-01-1748 gelost.

Twee nichten van Petronella Bernaerts van Hoof wordt uit de nog onverdeelde boedel gekocht:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 355; 24-5-1751:
Gezien het request van Adriaan Lintermans en Aart Peter Aarts momboiren over Petronella, dochter Jan Benders van Hooff en Jenneke Peter Aarts. Bendert van Hooff is, op 20-05-1743, overleden, nalatende drie kinderen met name Jan, Hendrik en Peternel ieder voor 1⁄3e deel erfgenaam. Jan Benders is echter, op 10-11-1743, overleden met nalating van het voorschreven kind en nog een dochter, Jenneke. Zij werden dus, in plaats van hun vader, voor 1⁄3e deel erfgenaam van hun grootvaders en hun vaders goederen. De goederen van hun grootvader zijn sedertdien altijd bezeten en gebruikt geweest door voornoemde Hendrik Benders van Hooff en Peternel Benders van Hooff, weduwe Laurens Antonis, die ook lange jaren hun vader in sijn swacke en hooge ouderdom hebben opgepast en van het nodige bezorgd. Zij zijn vervolgens tot nu toe in de boedel tot voor- en nadeel gebleven. Met geen mogelijkheid is nog te weten wat de waarde van de boedel was bij het overlijden van Bendert van Hooff. De supplianten, eerst in januari jongstleden aangesteld als momboiren, hebben getracht enige schifting te maken en bevonden dat er nog vele schulden waren en verder dat alles vermengd was met de boedel van voornoemde Laurens Antonis. Er is geen redelijke scheiding en deling te maken. Het voorschreven kind komt 1⁄6e deel toe en Peter Aarts getrouwd met Jenneke, dochter Jan Benders van Hooff, komt ook 1⁄6e deel toe. Zij zijn te rade geworden om samen met voornoemde Hendrik en Peternel een minnelijke schikking te maken dat deze zullen behouden alle roerende goederen en daarvoor alle bekende en onbekende schulden van de boedel zullen betalen. Het kind zal niet meer aansprakelijk zijn. Het kind zal verder 1⁄6e deel ontvangen van de onroerende goederen, de lasten komen op haar rekening ƒ 50,- uit de boedel. Naschrift: Het College geeft fiat.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 260 verso; 25-07-1752:
Adriaan Lintermans, te Asten en Aart Peter Aarts, te Someren als momboiren over Petronella, dochter Jan Benders van Hooff en Jenneke Peter Aarts en Peter Aart Wilbers getrouwd met Jenneke Benders van Hooff. Als erfgenaam voor 1⁄3e deel van Bendert van Hooff. Zij verkopen aan Hendrik Benders van Hooff en Peternel Benders van Hooff, weduwe Laurens Antonis van Hooff. Dit 1⁄3e onverdeelde deel bestaande uit huis, hof en aangelag met het land en groes te Voordeldonk geheel 30 lopense. Zoals de kopers in bewoning en gebruik hebben. Koopsom: ƒ 100,-, waarvan ƒ 50,- contant en ƒ 50,- à 3% aan Peternel van Hooff. Marge: 30-05-1759 gelost aan Peter Hendrik Goossen, te Someren getrouwd met Peternel Jan Benders van Hooff. 

Vlak voor zijn overlijden verkoopt Hendrik Bernaerts van Hoof de goederen aan zijn zuster Petronella Bernaerts van Hoof:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 125 verso; 03-06-1757:
Hendrik Benders van Hooff, op Voordeldonk, verkoopt aan Peternel Benders van Hooff, weduwe Laurens Antonis de onverdeelde helft in huis, schuur, schop, hof en aangelag, waar zij wonen, op Voordeldonk 5 lopense, ene zijde Dirk Bosmans, andere zijde de gemeente; land het Nieuwland 2 lopense; de Warandacker 2 lopense; land de Pater 2 lopense; land den Dooreboom 1 lopense; land de Loverbosch 1 lopense; de Kunisacker 2 lopense; land de Kouteracker 2 lopense; land de Venacker 2 lopense; de Langenacker 1 lopense; land den Hennekras 1 lopense; groes den Brant 3 lopense; groes den Bleek 1 lópense; groes den Roeter 2 lopense; groes Haake 1 lopense; groes Waterlaat 1 lopense; Binnevelt 2 lopense; een Nieuwvelt 1 1⁄2 lopense; het Broekvelt 1 lopense. De goederen zijn hem aangekomen bij overlijden van zijn ouders en bij transport de dato 25-07-1752. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 22 verso; 03-06-1757:
Hendrik Benders van Hooff draagt over aan Peternel Benders van Hooff, weduwe Laurens Antonis, zijn zuster, op Voordeldonk al zijn gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen en wat hij verder samen met zijn zuster is bezittende en in de gezamelijke boedel is gebleven. Zij is gehouden alle lasten, schulden en pretenties op de voorschreven boedel te betalen. En daarenboven hem daarvoor, alsook voor de kooppenningen van het, op heden, gedaan transport der onroerende goederen, ter somme van ƒ 100,-, hem gedurende zijn verdere leven te onderhouden en verzorgen. 

Petronella Bernaerts van Hoof ontvangt nog een flink bedrag van haar zwager Goort Antonis Verlijsdonk en ook haar kleinkinderen van haar overleden dochter Johanna Laurenti Verleysdonk, gerouwd geweest met Arnoldus van Gemert (zie Leensel 5) worden toebedeeld: 

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 44 verso; 01-10-1763:
Goort Antonis, aan Voordeldonk, ziek, testeert. Hij herroept en casseert zijn, op gisteren, 30-09-1763, gepasseerde testament evenals alle vorige. Zijn enige erfgenaam wordt Peter Roymans getrouwd met Maria Laurens Antonis, zijn nicht, bij hem, testateur, wonende. Dit wegens de getrouwe diensten gedaan en nog te doen. Hij zal moeten uitkeren aan Peternella Bendert Reynders van Hooff, weduwe Laurens Antonis, zijn, testateurs, halve zuster ƒ 500,- of de helft van ƒ 1000,- staande ten laste van het Corpus van Asten. Bij haar vooroverlijden uit te keren aan haar kinderen of kindskinderen. Nog zal hij moeten uitkeren aan de twee kinderen van Nol van Gemert getrouwd geweest met de nicht van hem, testateur ƒ 50,-

Petronella Bernaerts van Hoof stelt in 1775 haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 61; 17-03-1775:
Peternel van Hooff, weduwe Vreyns Verleysdonk, op Voordeldonk, testeert. Erfgenamen worden Antoni Vreynse Verleysdonk, Reynder Vreynse Verleysdonk, Catrina Vreynse Verleysdonk getrouwd geweest met Jan Haasen, Josyna Vreynse Verleysdonk haar kinderen, alsmede Jan en Laurens van Gemert, kinderen van Arnoldus van Gemert getrouwd geweest met haar overleden dochter. Dus vijf legitieme porties. Gereserveerd hetgene haar dochter, Maria Verleysdonk getrouwd met Peter Roymans voor haar kindsdeel of legitieme portie na scherpheyt van regte zoude konne pretenderen en anders of verders niets. Verder wil de testatrice dat de voorschreven erfgenamen nog alleen vooruit zullen genieten en ontvangen ƒ 500,- die de testatrice zijn aangekomen van Goort Antonis waarmee haar boedel is verbeterd. En zullen voorts de overblijvende helft van de nalatenschap bij haar voorschreven vijf kinderen en twee kleinkinderen genoten en geërfd worden. 

De genoemde veranderingen weerspiegelen zich in de bewoningslijst over de periode 1746-1776, waarbij de weduwe Petronella Bernaerts van Hoof mede-eigenaar en merendeels bewoner van het huis is:

Jaar Eigenaar nummer 31 Voordeldonk Bewoners nummer 31 Voordeldonk
1746 kinderen en erfgenamen Bendert Reijnders weduwe Laurens Antonis
1751 erfgenamen Bendert Reijnders van Hooff weduwe Laurens Antonis
1756 erfgenamen Bendert Reijnders van Hooff weduwe Laurens Antonis
1761 Peternel Benders van Hooff weduwe Laurens Antonis
1766 weduwe en kinderen Laurens Antoni weduwe Laurens Antonis
1771 weduwe en kinderen Laurens Antoni weduwe en kinderen Laurens Antoni
1776 weduwe en kinderen Laurens Antonis weduwe en kinderen Laurens Antonis

Petronella Bernaerts van Hoof, als weduwe van Laurens Antonis, maakt nog een diefstal van aardappelen mee:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 166 verso; 11-03-1776:
Antoni Lintermans, 40 jaar en Joost Wilbert van Bussel, 22 jaar, beiden wonende aan Voordeldonk, hebben, op 7 februari laatstleden, 's avonds om 11 a 12 uur, komende uit de Wolfsbergen naar huis gaande, gekomen zijnde tegenover het erf van de weduwe Laurens Antonis, waar zij, onder de bomen staande, twee manspersonen hebben gezien. Daar naar toe gaande, zijn deze weggegaan, pakken of zakken met zich dragende en lopende achter het huis van de voornoemde weduwe. De comparanten zijn hen tegen gelopen tussen het huis van de weduwe en dat van Dirk Bosmans, doch liepen die personen weg in de richting van de gemeente naar de Polder en de Wolfsberg. Zij hebben hen niet verder gevolgd en weten ook niet wie het waren. Op den dries van de weduwe hebben de comparanten daarna twee zakken aardappelen gevonden en deze gebracht bij Dirk Bosmans, die zij opklopten. De volgende dag heeft de weduwe de aardappelen gade geslagen en meende dat die uit haar kuil gehaald waren. De zakken zijn door de eerste comparant ter raadkamer gebracht en aan de drossard overgegeven.

Petronella Bernaerts van Hoof is op 26-12-1780 te Asten overleden en haar erfgenamen verkopen roerende goederen en de oogst op het veld:

Asten Rechterlijk Archief 156; 14-03-1781:
Antoni Verleysdonk, Reynder Verleysdonk, Catarina Verleysdonk weduwe Jan Haasen, Josyna Verleysdonk, Peter Roymans getrouwd met Maria Verleysdonk, Arnoldus van Gemert voor zijn zoon, Jan en nog mede met Francis van Bussel als voogd over zijn zoon Laurens, deze twee kinderen uit zijn huwelijk met Anneke Verleysdonk. Allen kinderen van wijlen Laurens Antonis en Peternel Benders van Hooff, gewoond hebbende aan Voordeldonk. Zij verkopen roerende goederen alsmede een partij bomen onder andere een paard ƒ 28,-, vijf jonge koeien ƒ 62,-, twee karren ƒ 14,-, 15 kopen van 80 bomen ƒ 58,-. Totale opbrengst ƒ 218,-.

Asten Rechterlijk Archief 156; 10-07-1781:
Reynder Verleysdonk, Laurens Verleysdonk namens zijn moeder, Catarina Verleysdonk weduwe Jan Tijs Haasen en Laurens Verleysdonk mede namens zijn vader, Antoni Verleysdonk en Arnoldus van Gemert namens zijn twee kinderen. Zij verkopen den oogst te velde staande op de erve van de kinderen Laurens Verleysdonk, aan Voordeldonk, onder meer 21 kopen. Totale opbrengst ƒ 174,-.

Voordat de erfenis verdeeld kan worden, moet er nog iets tussen de erfgenamen worden recht gezet in zake een oude erfenis van Andries Verleysdonk (zie Valkenierstraat 2):

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 10 verso; 18-06-1781:
Reynder Verleysdonk, Anna van Hugten getrouwd met Antoni Verleysdonk, welke wegens ziekte absent is geassisteerd met Laurens Jan Haasen, haar neef, Catarina Verleysdonk weduwe Jan Tijs Haasen, Arnoldus van Gemert namens zijn meerderjarige zoon, Jan, Arnoldus van Gemert en Francis van Bussel, als voogden over de onmondige Laurens van Gemert, zoon van Arnoldus en Anna Vreynse Verleysdonk. Dus vijf erfgenamen van Vreyns Verleysdonk en Peternella van Hooff. Alsmede Peter Roymans getrouwd met Maria Verleysdonk ook een kind van de voornoemde ouders. Deze laatste is echter van zijn moeder bij testament de dato 17-03-1775 met de legitieme portie voldaan. Nu dreigt tussen hem en de vijf overige erfgenamen verschil en differente over de verdeling der nalatenschap te ontstaan alsook over een rente van ƒ 10,- per jaar in een meerdere rente van ƒ 20,- per jaar ten laste van de goederen, gekomen van Andries Verleysdonk deling de dato 01-03-1690 te Asten. Welke ƒ 10,- per jaar ten laste van de goederen, geweest zijnde van Antoni Goort Verleysdonk, en gelegen aan het Rinkvelt die op authorisatie van de rentmeester de Kempenaar tot bekomen van eene rente ten selve comptoire verschult in den jaar 1765 bij executie, alhier, door den deurwaarder Rombout verkogt zijn. Los en vrij, zonder rente en dus daaruyt geworpen de voorschreven rente van tien gulden en de rente van die goederen aan den Armen, alhier, verschult en zedert welke tijdde voorschreven rente van tien gulden door de gemelde laatste comparant, Peter Roymans, is betaald geworden ten comptoire van de rentmeester Verster met de andere tien gulden die voorheen geldende was, omdat hij daarvan ook de goederen was bezittende en de ouders van de comparanten ook daarvan goederen waare bezittende die daar ook voor verbonden zijn. Er is nu een accoord gemaakt. De vijf eerste comparanten zullen behouden alle goederen, roerend en onroerend zoals die door hun ouders zijn nagelaten. Zij zullen hieruit blijven betalen de rente aan den Armen van Asten, alle lasten en schulden ten laste van deze nalatenschap. Peter Roymans zal blijven betalen, zoals hij tot nu toe gedaan heeft de rente van ƒ 10,- per jaar hem aangekomen uit de goederen van Antoni Goort Verleysdonk. De vijf eerste comparanten zullen aan hem voldoen, binnen vier maanden ƒ 200,-. Marge: 03-07-1783 Peter Roymans en Maria Roymans, zijn vrouw, zijn voldaan van de ƒ 200,-.

Twee jaar daarna worden haar goederen verdeeld, waarbij zoon Antonius Verleijsdonk het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 129 verso 06-05-1783:
Anna van Hugten weduwe van Antoni Verleysdonk namens haar kinderen met name Laurens, Magriet, Maria gehuwd met Joseph Smits, te Velthoven, Willemyn gehuwd met Jan van Hugten, Hendrik, Tomas, Josyn en Willem, Josyn Verleysdonk, Hendrik Tijs Haasen als momboir over Bendert en Mattijs, onmondige kinderen van Jan Tijs Haasen en Catarina Verleysdonk en Laurens en Maria, meerderjarige kinderen van Jan Tijs Haasen. Arnoldus van Gemert man van Anneke Verleysdonk namens zijn kinderen, Jan en Vreyns, thans meerderjarig, Reynder Verleysdonk. Allen kinderen en kindskinderen van Laurens Antonis en Peternel Benders van Hooff, beiden overleden, gewoond hebbende op Voordeldonk welker nagelaten goederen op hen waren verstorven alsmede op Maria Verleysdonk gehuwd met Peter Roymans die echter een accoord hebben aangegaan om van de nalatenschap af te zien mits deselve blijven vergelden de rente van tien gulden gekomen van de verkogte goederen aant Rinkvelt en de comparanten in desen de Armen renten en dan nog uyt te keeren tweehondert guldens alles volgens accoord 12-06-1781. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgen de kinderen Antoni Verleysdonk een huis, schuur, stal, hof en aangelag op Voordeldonk 3 lopense, ene zijde de verkrijgers, andere zijde de weduwe Francis Berkers; de helft van Peteracker 1 lopense vooraan nevens den Hollenberg; de helft van Kunisacker 1 lopense; de Langenacker 1 lopense; land den Hennekras 1 lopense; de helft van een akker den Berkenboom 1 lopense; land het Hanneke 3 copse; het voorste 1⁄4e deel in een groesveld den Brant 1 lopense; de helft van den Bleek deze helft 1 1⁄2 lopense; de achterste helft van een groesveld het Hanneke 1⁄2 lopense; het achterste 1⁄3e deel van een groesveld de Waterlaat 1 lopense. Verponding ƒ 4-17-00 per jaar. Bede ƒ 1-07-10 per jaar. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-4-14 per jaar aan de Heren van Asten gaande uit het stuk groes de Bleek de andere helft wordt betaald door het volgende lot. Uit te keren aan de verkrijgers van de vier andere loten ƒ 47,-. Te voldoen 1⁄5e deel van alle schulden die op de boedel staan. 

De goederen worden kort daarna doorverkocht aan Josyna (Francijna) Verleysdonk:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 116; 26-05-1783:
Gezien het request van, Hendrik Tijs Haasen als momboir over Bendert en Mattijs Haasen, kinderen van Jan Tijs Haasen en Catarina Verleysdonk alsmede Laurens Tijs Haasen, mede voor Maria, zijn meerderjarige zuster. Kinderen van Laurens Antonis en Peternel Benders van Hooff. Zij hebben alle goederen verdeeld op 06-05-1783, verkocht wordt aan Josyna Verleysdonk.

Josyna Verleysdonk is ongehuwd en verkoopt het huis tien jaar later door aan de kinderen van haar zus Catharina Verleijsdonk:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 57; 25-09-1794:
Josyna Verlijsdonk verkoopt aan Laurens, Maria, Mattijs en Bendert, kinderen Jan Tijs Haasen de onverdeelde helft in een huis, schuur, hof en aangelag te Voordeldonk 2 lopense.

Dochter Catharina Verleijsdonk is geboren te Asten op 08-04-1728 en op 24-02-1754 te Asten getrouwd met Jan Mathijs Haasen, geboren te Asten op 18-04-1723 als zoon van Mathias Willems en Maria Symons (zie Voormalig huis C1318):

03

Het gezin van Catharina Verleijsdonk en Jan Mathijs Haasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 23-02-1755 Kind Asten 21-03-1757
2 Laurentius Asten 11-04-1756 Ongehuwd Asten 29-10-1831
3 Maria Asten 08-11-1757 Ongehuwd Asten 01-01-1842
4 Matthias Asten 28-05-1759 Ongehuwd Asten 13-05-1826
5 Wilhelmina Asten 25-11-1760 Kind Asten ±1760
6 Petrus Asten 22-02-1762 Kind Asten ±1762
7 Bernardus Asten 09-04-1763 Asten 08-05-1796
Geertruida van de Moosdijk
Asten 22-01-1847

Jan Mathijs Haasen is op 30-10-1763 te Asten overleden en Catharina Verleijsdonk is op 13-02-1782 te Asten overleden. De bewoningslijst over de periode 1781-1803 en de verpondingen van 1810 geven de verschillende wisselingen van eigenaren en bewoners weer:

Jaar Eigenaar nummer 31 Voordeldonk Bewoners nummer 31 Voordeldonk
1781 kinderen Laurens Antonis Reijnder Verlijsdonk en weduwe Jan Haasen
1798 kinderen Thijs Haazen en Josijna kinderen Thijs Haazen en Catharina Verlijsdonk
1803 Jan Tijs Haasen Jan Tijs Haasen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 114 verso:
De kinderen bij transport 25-09-1794.
Josijna Verleijsdonk voor ½ Laurens, Maria, Mattijs en Bendert kinderen van
Jan Tijs Haasen de anderen ½ bij versterf 06-05-1783.
Nummer 31 huijs, schuur, hof en aangelag 2 lopense.

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 zijn de kinderen van Jan Mathijs Hazen eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; C818:
Huis en erf, groot 04 roede 71 el, Voordeldonk, klassen 10.
Eigenaar: kinderen Jan Mathijs Hazen.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

04

05

Als langstlevende van de familie van Jan Mathijs Haasen en Catharina Verleijsdonk en als enige met nageslacht, wordt Bernardus Hazen uiteindelijk eigenaar van het huis. Bernardus Hazen is geboren te Asten op 09-04-1763 en op 08-05-1796 te Asten getrouwd met Geertruida van de Moosdijk, geboren te Vlierden op 08-08-1769 als dochter van Gerardus van de Moosdijk en Gertrudis Segers:

06

Het gezin van Bernardus Hazen en Geertruida van de Moosdijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 31-08-1796 Asten 23-04-1830
Antonetta Jansen
Asten 07-02-1868 zie Voormalig huis D810
2 Gertrudis Asten 13-11-1798 Asten 18-04-1834
Antonie van der Elsen
Deurne 07-03-1854 Vreekwijk, later Liessel
3 Henricus Asten 28-01-1801 Ongehuwd Asten 27-07-1833
4 Petrus Asten 18-10-1803 Ongehuwd Asten 19-04-1866 zie Voormalig huis C773
5 Gerardus Asten 18-12-1805 Asten 15-04-1836
Catharina van Hoeck
Asten 02-07-1883 zie Voormalig huis C1566
6 Catharina Asten 20-10-1808 Kind Asten ±1808
7 Catharina Asten 10-12-1809 Asten 18-09-1850
Hendrikus Aarts
Asten 29-03-1894 zie Diesdonkerweg 9
8 Antonius Asten 14-02-1812 Asten 12-02-1866
Hendrina van Rijt
Asten 03-07-1882 zie Voormalig huis B673
en Voormalig huis C1185
9 Franciscus Asten 29-06-1817 Asten 05-05-1849
Johanna Maria Verberne
Asten 29-05-1866 zie Voormalig huis C1525

Bernardus Hazen is op 22-01-1847 te Asten overleden en Geertruida van de Moosdijk is te Asten op 11-01-1848 overleden en daarna worden hun goederen verkocht:

Notarieel Archief Asten 38-131 en 140; 05-07-1848:
Jan, Pieter, Gerrit, Antonie, Francis en Catharina Haazen, Geertruida Haazen gehuwd met Antonie van der Elsen, verkopen de goederen van hun ouders Bendert Haazen en Geertuida van de Mortel. Een huis met stal, schuur, schop, erf en tuin, C818, belast met ƒ 2,75 aan den armen van Asten.

Aangezien alle kinderen ergens anders in de buurt wonen is het huis verkocht aan derden en volgens de kadastrale legger is Joannes Mathijs Peters, geboren te Asten op 10-02-1800 als zoon van Mathijs Paulus Peters en Maria Rijnder Verlijsdonk. Zij wonen elders op Voordeldonk (zie Voordeldonk 80) en verpachten het huis aan dochter Josijna Peters, geboren te Asten op 10-05-1830. Zij is op 06-05-1859 te Asten getrouwd met Piet van Bussel, geboren te Asten op 16-01-1823 als zoon van Antonie Peter van Bussel en Antonetta Jacobi Neervens (zie Voormalig huis C558). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C123:

07

Piet van Bussel vertrekt in 1870 met zijn gezin naar het Haageind in Deurne en dan komt Jan Mathijs Verrijt, geboren te Asten op 12-08-1806 als zoon van Johannes Verrijt en Ida van den Eijnde (zie ook Antoniusstraat 47), in het huis met dan huizingnummer C136 wonen. Hij is op 17-02-1844 te Asten getrouwd met Petronella van Oosterhout, geboren te Asten op 07-07-1813 als dochter van Johannes van Oosterhout en Hendrina van den Boomen (zie Bergdijk 36). Jan Mathijs Verrijt is op 14-11-1874 te Asten overleden en Petronella van Oosterhout verhuist met haar gezin naar het Laarbroek (zie Voormalig huis G154).

Vanaf ongeveer 1876 wordt het huis bewoond Arnoldus Geboers, geboren te Asten op 21-03-1847 als zoon van Johannes Geboers en Catharina van den Eijnden (zie Valkenierstraat 4). Hij is op 31-01-1876 te Asten getrouwd met Anna Maria Michiels, geboren te Asten op 10-11-1844 als dochter van Francis Michiels en Wilhelmina Wijnen (zie Voormalig huis D185).

Na het overlijden van eigenaar Joannes Mathijs Peeters op 26-04-1877 te Asten, valt het huis ten deel aan de eerder genoemde Piet van Bussel en diens echtgenote Josijna Peters.

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 woont Arnoldus Geboers met zijn gezin in het huis tot hun vertrek in 1880 naar een andere hoeve op Voordeldonk (zie Voordeldonk 89). De eerder genoemde Josijna Peters keert met haar gezin terug uit Deurne na het overlijden aldaar van Piet van Bussel op 03-11-1879.

In 1886 vertrekt Josijna Peters (ook wel Francijna genoemd) als dienstmeid naar Nuenen, in 1895 naar Mierlo en eind 1901 naar Tongelre om in juli 1903 naar Asten terug te keren in het Liefdehuis, waar zij op 04-04-1906 komt te overlijden. Intussen is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-05-1890 en 15-07-1890 de boerderij te koop aangeboden:

Dochter Helena Catharina van Bussel, geboren op 06-04-1860 te Asten neemt de intrek in het huis. Zij is op 24-02-1886 te Asten getrouwd met Godefridus van Bussel, geboren te Asten op 16-10-1862 als zoon van Johannes van Bussel en Antonetta Goossens (zie Voormalig huis E1031). Zij zijn eigenaar van het huis dat dan door vereniging kadasternummer C2074 heeft gekregen, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts.

 

Het huizingnummer van het huis is dan C139:

08

Over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 woont Godefridus van Bussel met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C134 en C143:

09

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 31-03-1909 meldt dat Godefridus van Bussel failliet is verklaard.

Godefridus van Bussel vertrekt met zijn gezin naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1315) en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-04-1909 worden zijn vee en roerende goederen verkocht en in diezelfde krant van 15-05-1909 wordt zijn boerderij verkocht:

10 11

De koper van het huis is Arnoldus van de Mortel, geboren te te Lierop op 27-01-1836 als zoon van Peter van de Mortel en Aldegonda Gruijters. Hij woont elders op Voordeldonk (zie Voormalig huis C804) en verpacht het huis aan Johannes Verhoeven, geboren te Vlierden op 07-04-1870 als zoon van Francis Verhoeven en Henrica Strijbosch. Johannes Verhoeven is op 28-01-1910 te Asten getrouwd met Wilhelmina Bots, geboren te Asten op 02-04-1867 als dochter van Johannes Bots en Helena Maria van Loon (zie Voormalig huis E65). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 is het huizingnummer dan C131:

12

In 1913 vertrekken zij naar Bakel en de nieuwe eigenaar en nieuwe bewoner is Antonius van de Mortel, geboren te Mierlo op 10-06-1883 als zoon van de eerdere eigenaar Arnoldus van de Mortel en Hendrica Verberne. Hij is op 09-02-1912 te Asten getrouwd met Maria Catharina Haazen, geboren te Asten op 25-03-1890 als dochter van Francis Haazen en Johanna Verberne (zie Voormalig huis C1979). Het huis krijgt dan zonder noemenswaardige wijzigingen kadasternummer C2423, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts. 

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C115:

Antonius van de Mortel vertrekt met zijn gezin rond 1927 naar de Peel (zie Zeilhoekweg 6) en verkoopt het huis aan Hendrikus van Bussel, geboren te Asten op 25-02-1891 als zoon van Wilhelmus van Bussel en Johanna van der Loo (zie Voormalig huis B695). Hij is te Someren op 25-01-1918 getrouwd met Anna Maria Cuunders, geboren te Someren op 04-06-1892 als dochter van Johannes Cuunders en Willemina Lammers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer C115 en dat staat ook bekend als Voordeldonk 6:

13

Ook over de periode 1930-1938 woont het gezin van Hendrikus van Bussel en Anna Maria Cuunders nog in het huis op Voordeldonk 6:

14

In het Peelbelang van 16-12-1944 meldt Hendrikus van Bussel het verlies van een maaal en in diezelfde krant van 05-05-1945 meldt hij het verlies van een portemonnee:

14a 14b

In het Helmondsch Dagblad van 10-01-1945 wil zoon Antonius een hollansche herder verkopen of ruilen:

14c

Anna Maria Cuunders is op 20-08-1963 te Helmond overleden en Hendrikus van Bussel is te Venray op 19-01-1969 overleden en onder zijn bidprentje:

15

Hieronder een foto uit 1966 van de boerderij:

16

De boerderij is op 30-03-1969 door een brand volledig verwoest; linksonder het brandrapport en rechtsonder de mededeling in het Peelbelang van 04-04-1969:

Op de plaats van het huis zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw nieuwe huizen gebouwd.

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Jacob Lucienssen Bernaert van Hoof Asten 23-03-1659
1712 Bernaert van Hoof Asten 23-03-1659 Bernaert van Hoof Asten 23-03-1659
Voordeldonck huis 31
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Bendert van Hooft Asten 23-03-1659 Bendert van Hooft Asten 23-03-1659
1741 Bendert van Hooft Asten 23-03-1659 Bendert van Hooft Asten 23-03-1659
1746 erfgenamen Bendert Reijnders weduwe Laurens Antonis Asten 16-11-1695
1751 erfgenamen Bendert van Hooff weduwe Laurens Antonis Asten 16-11-1695
1756 erfgenamen Bendert van Hooff weduwe Laurens Antonis Asten 16-11-1695
1761 Peternel Benders van Hooff Asten 16-11-1695 weduwe Laurens Antonis Asten 16-11-1695
1766 weduwe en kinderen Laurens Antoni Asten 16-11-1695 weduwe Laurens Antonis Asten 16-11-1695
1771 weduwe en kinderen Laurens Antoni Asten 16-11-1695 weduwe en kinderen Laurens Antoni Asten 16-11-1695
1776 weduwe en kinderen Laurens Antoni Asten 16-11-1695 weduwe en kinderen Laurens Antonis Asten 16-11-1695
1781 kinderen Laurens Antonis Reijnder Verlijsdonk en weduwe Jan Haasen Asten 08-05-1725
1798 kinderen Thijs Haazen en Josijna Catharina Verlijsdonk en Thijs Haazen Asten 08-04-1728
1803 Jan Tijs Haasen Asten 18-04-1723 Jan Tijs Haasen Asten 18-04-1723
Kadasternummer C818
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C818 1832-1842 kinderen Jan Mathijs Haasen
C818 1842-1847 Bernardus Haasen Asten 09-04-1763
C818 1847-1877 Joannes Mathijs Peters Asten 10-02-1800
C2074 1877-1880 Petrus van Bussel Asten 16-01-1823 vereniging
C2074 1880-1890 Petrus van Bussel Asten 16-01-1823
C2074 1890-1909 Godefridus van Bussel Asten 16-10-1862
C2074 1910-1913 Arnoldus van de Mortel Lierop 27-01-1836
C2074 1913-1915 Antonius van de Mortel Mierlo 10-06-1889
C2423 1915-1927 Antonius van de Mortel Mierlo 10-06-1889 vereniging
C2423 1927-1938 Hendrikus van Bussel Asten 25-02-1891
Voordeldonk 6
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1847 Bernardus Haasen Asten 09-04-1763 Geertrui van de Moosdijk Vlierden 08-08-1769 22-01-1847
1847-1859 Piet van Bussel Asten 16-01-1823 Josijna Peters Asten 10-05-1829
C123 1859-1869 Piet van Bussel Asten 16-01-1823 Josijna Peters Asten 10-05-1829
C136 1869-1870 Piet van Bussel Asten 16-01-1823 Josijna Peters Asten 10-05-1829 naar Deurne
C136 1870-1876 Jan Mathijs Verrijt Asten 12-08-1806 Peternel van Oosterhout Asten 07-07-1813 14-11-1874
C136 1876-1879 Arnoldus Geboers Asten 21-03-1847 Anna Maria Michiels Asten 01-11-1844
C139 1879-1880 Arnoldus Geboers Asten 21-03-1847 Anna Maria Michiels Asten 01-11-1844
C139 1880-1886 Josijna Peters Asten 10-05-1829 weduwe Piet van Bussel met dochter Helena naar Nuenen
C139 1886-1890 Godefridus van Bussel Asten 16-10-1862 Helena Catharina van Bussel Asten 06-04-1860
C134 1890-1900 Godefridus van Bussel Asten 16-10-1862 Helena Catharina van Bussel Asten 06-04-1860
C143 1900-1910 Godefridus van Bussel Asten 16-10-1862 Helena Catharina van Bussel Asten 06-04-1860 Wolfsberg
C131 1910-1913 Johannes Verhoeven Vlierden 07-04-1870 Wilhelmina Bots Asten 02-04-1867 naar Bakel
C131 1913-1920 Antonius van de Mortel Mierlo 10-06-1889 Maria Catharina Haazen Asten 25-03-1890
C115 1920-1927 Antonius van de Mortel Mierlo 10-06-1889 Maria Catharina Haazen Asten 25-03-1890 naar Peel
C115 1927-1930 Hendrikus van Bussel Asten 25-02-1891 Anna Maria Cuunders Someren 04-06-1892
6 1930-1938 Hendrikus van Bussel Asten 25-02-1891 Anna Maria Cuunders Someren 04-06-1892

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 april 2024, 17:36:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen