logo

De Vonder Homepagina


Voormalige fabriek C2333

Op weiland C1941 wordt in opdracht van Theodorus van der Laak rond 1897 een boterfabriek opgericht. Deze fabriek krijgt kadasternummer C2333, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

In 1902 heeft de roomboterfabriek op Voordeldonk 39 deelnemers die leverden aan de firma Bluijssen, later bekend van Asten Creameries. In de Tilburgsche Courant van 25-12-1902 met rechts een foto van Bluijssens zuivelfabriek, lezen we hierover:

01 02

De roomboterfabriek op Voordeldonk had de naam Sint Elisabeth en was mede tot stand gekomen door Leonardus (Naris) Verbugt (zie Dennendijk 11), zoals bij deurnewiki wordt vermeld:

Al rond de eeuwwisseling zette Naris Verbugt zich in tot verwezenlijking van een boterfabriekje in zijn naaste omgeving. Hij spoorde buurlui aan melk aan dat fabriekje te gaan leveren. Bij gebrek aan een paard en kar veranderde hij een ezelskar tot melkkarretje door de burries in te korten en er een dwarslat aan te bevestigen. Met hun hond als trekhond aan de as eronder moest zijn dochter Sien iedere morgen hun melk en die van hun buurman met dat karretje naar dat fabriekje duwen dat op Voordeldonk stond. Dat was in 1904, ze was 12 jaar oud en kon amper over het karretje heen kijken!

Links een foto van Leonardus Verbugt en rechts een artikel uit de Staatscourant in het Algemeen Handelsblad van 05-09-1907, waarin de oprichting van de zuivelfabriek Sint Elisabeth staat beschreven. De naam Elisabeth komt waarschijnlijk van zijn vrouw Elisabeth van de Heuvel, maar zij was ook de patrones voor de armoedigen en zieken.

03 04

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wordt de roomboterfabriek genoemd onder huizingnummer C114, hetgeen duidt op een ligging op Voordeldonk aan het Fortuintje:

05

In een vergadering van de landbouwers op Voordeldonk werd toch besloten om aansluiting te zoeken bij een grotere coöperatieve stoomzuivelfabriek (zie Burgemeester Wijnenstraat 77), aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-02-1908:

De roomboterfabriek lag aan de kruising van Voordeldonk en het Fortuintje en is volgens het kadaster rond 1953 afgebroken.

Overzicht bewoners

Adres
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C2333 1897-1907 Theodorus van der Laak Asten 29-08-1863
C2333 1907-1938 familie van der Laak
Fortuintje
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
C126 1900-1910 roomboterfabriek
C114 1910-1920 roomboterfabriek

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 31 december 2023, 17:29:30

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen