logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Kleine Loverbosch

Kleine Loverbosch is een toponiem voor een aantal bouwlanden gelegen in het noordoostelijke deel van de Wolfsberg met kadasternummers G809 tot en met G828. Het ligt in de punt van de Wolfsbergsche straat in het westen en de Wolfsbergsche Molenstraat in het oosten en wordt aan de noordzijde begrensd door de Logten. De in die buurt gelegen huizen gebruiken hetzelfde toponiem voor hun ligging tussen die bouwlanden. Tot 1800 betreft het een huis uit rond 1680 en in de tijd van het kadaster rond 1820 is er nog een huis bij gekomen. Pas rond 1935 is er sprake van zeven huizen, waarvan er nog vier zijn behouden. Het is dus een relatief recent bewoond deel van de Wolfsberg en de naam is afgeleid van lover en bosch ofwel een bos met struikgewas.

Linksonder is de kadasterkaart van 1832 te zien met de naam Kleine Loverbosch en rechts een topografische kaart uit 1935 met de toegenomen bebouwing van het gebied:

01 02

Het wegenpatroon van de hoofdwegen is hetzelfde gebleven waarbij de Wolfsbergsche Molenstraat overeenkomt met de huidige Hoogstraat.

Gaan we terug in de tijd dan komen we in 1739 geen bewoners tegen, maar uit de lijst van vergoedingen voor misoogsten voor de bewoners van 1760 kunnen we de bewoning van die huizen in die tijd reconstrueren:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 137; 22-08-1760:
Specificatque leyste ofte memorie geformeert door regenten van Asten. Na voorgaande publicatie op het aangeven der ingezetenen, wegens de schade hen overkomen terzake dat, op zaterdag 5 juli laatstleden door een extra swaar onweer, vergezelt met sware regen, stormwinden en swaare hagelslag waardoor de oogst te velde onder de nagenoemde uithoek of haartgang Wolfsberg ten dele neergeslagen is. Ook is aan de huizen, schuren, boom- en tuinvruchten veel schade toegebracht. De oogst is op enige plaatsen voor de helft en op andere plaatsen minder geruïneerd. Op onderstaande lijst, die naar onze beste wetenschap is geformeert, is achter ieders naam gesteld:

  • het huis waarin hij woont
  • het aantal lopense rogge dat door ieder was bezaaid.
  • het aantal lopense der boekweit en zomervruchten.
  • het bedrag der geleden schade, door de regenten is het minste of laagste bedrag getaxeert.
Naam Huis Lopense rogge Lopense boekweit Vergoeding
Francis van de Mortel 12 ½ ƒ 12,-

Het uit 1680 daterende huis is in bezit van Philips Wouters de Groot en zijn kinderen verkopen het huis na zijn overlijden in 1732 aan Philips Jan Lintermans, die het in 1739 doorverkoopt aan Johannes Janse van Dijk. Johannes Janse van Dijk verhuurt het huis aan derden tot in 1758 zijn schoonzoon Johannes Bernardi Brunas het huis betrekt. In 1768 verkoopt hij het huis aan Francis Gerardi Kerkers. Na zijn overlijden en dat van zijn weduwe in 1808 verdelen de kinderen de goederen en komt het huis in bezit van Jan Francis Kerkers. Schoonzoon Egidius Stevens woont vanaf 1830 in het huis en tot 1870 is het huis in handen geweest van zijn nazaten. Daarna kent het huis verschillende eigenaren en bewoners.

Het toponiem Loverbosch is al sinds de 15e eeuw bekend, maar de benaming kleine Loverbosch wordt pas voor het eerst op de kadasterkaart gebruikt. In krantenartikelen komen we de naam tegen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-12-1894:

03


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 december 2018, 09:01:02

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen