logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G1853

Dit rond 1898 afgesplitste huis (zie Voormalig huis G826) met kadasternummer G1853 is in bezit van Petrus van Stratum (zie Wolfsberg 24 en 26). De nevenstaande kadasterkaart geeft de splitsing tot twee huizen weer.

Het huis wordt verhuurd aan Laurens van Bussel, geboren te Asten op 22-04-1870 als zoon van Joannes van Bussel en Joanna Maria van den Eijnden (zie Laarbroek 20). Hij is als dienstknecht op 11-02-1898 te Asten getrouwd met Francisca Verstappen, geboren te Asten op 05-01-1873 als dochter van Martinus Verstappen en Francisca Berkers (zie Voormalig huis E1596).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer D26a:

01

In oktober 1899 verhuizen zij naar het Laarbroek (zie Laarbroek 20) en het huis wordt daarna bewoond door Johannes Snijders, geboren te Asten op 25-12-1867 als zoon van Frederik Hendrikus Snijders en Josijna Driessen (zie Berken 11). Hij is als fabrieksarbeider op 10-04-1891 te Asten getrouwd met Francisca van Laanen, geboren te Asten op 28-03-1870 als dochter van Hendrikus van Laanen en Joanna Maria Kortooms (zie Voormalig huis G1127). Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D26:

02

In 1903 verhuizen zij naar D69 (zie Voormalig huis E1038) en krijgt het huis kadasternummer G1927 en de ten noorden ervan bijgebouwde schuur krijgt kadasternummer G1926, zoals hiernaast is weergegeven.

De nieuwe bewoner is Adrianus van Empel, geboren te Asten op 02-08-1867 als zoon van Johannes Hubertus van Empel en Petronella Verberne (zie Prins Bernhardstraat 29). Hij is als fabrieksarbeider op 19-10-1894 te Asten getrouwd met Maria Verstappen, geboren op 04-09-1871 te Asten als dochter van Martinus Verstappen en Francisca Berkers (zie Voormalig huis E1596) en zus van de eerder genoemde Francisca Verstappen.

 

Adrianus van Empel werkte in de zuivelfabriek van Bluijssen en in juli 1903 overkwam hem een ongeluk, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-08-1903.

 

In november 1907 verhuizen zij naar Krefeld in Duitsland, maar keert in 1911 weer terug in Asten (zie Voormalig huis G384 en G385).

In 1908 komt in het huis wonen Peter Johannes Lammers, geboren te Someren op 10-03-1871 als zoon van Cornelis Lammers en Anna Catharina Janssen. Hij is te Asten als dagloner op 08-01-1897 getrouwd met Johanna Smits, geboren te Asten op 15-02-1869 als dochter van Willebrordus Smits en Henrica Joosten (zie Kleine Heitrak 3). In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer D26:

03

Ook over de periode 1910-1920 en in de periode 1920-1930 wonen Peter Johannes Lammers en Johanna Smits met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D21 en D10:

04

Zij verhuizen rond 1921 naar A320 (zie Kerkstraat 48) en in mei 1924 naar Geldrop; Johanna Smits is op 27-02-1944 te Geldrop overleden en Peter Johannes Lammers is op 19-04-1953 te Geldrop overleden. 

 

 

 

Hun zoon Karel Josephus Lammers, geboren te Asten op 22-11-1909 is in de Tweede Wereldoorlog op 11-05-1940 te Beek en Donk gesneuveld, hetgeen ook nog in de gemeenteraad van Geldrop wordt besproken, aldus de Eindhovensche en Meierijsche courant van 04-06-1940. Rechts een foto van hem als soldaat en rechtsonder het bidprentje bij zijn overlijden.

In het huis komt wonen Godefridus Verspeek, geboren te Asten op 07-01-1892 als zoon van Hendrikus Verspeek en Petronella Welten (zie Bleekerweg 7). Hij is als arbeider te Asten op 02-05-1919 getrouwd met Allegonda van Bommel, geboren te Asten op 05-07-1893 als dochter van Pieter van Bommel en Francijna Rijnders (zie Kluisstraat 14). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A188 in het huis met huizingnummer D10 wonen:

05

Rond 1925 verhuizen zij naar C111 op de Brand (zie Voormalig huis D275) en de nieuwe bewoner is zijn broer Wilhelmus Verspeek, geboren te Asten op 13-10-1884 als zoon van Hendrikus Verspeek en Petronella Welten (zie Bleekerweg 7). Hij is als arbeider op 14-01-1916 te Lierop getrouwd met Tina Sloots, geboren op 14-02-1886 te Lierop als dochter van Hendrik Sloots en Joanna Maria van Heugten. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit D71 (zie Voormalig huis E1050) in het huis met huizingnummer D10 wonen:

06

Zij verhuizen rond 1927 via C88 naar Tuinstraat 12. De nieuwe eigenaar wordt Johannes van Stratum (zie Wolfsberg 24 en 26) en de nieuwe bewoner is Mathijs Berkers, geboren te Asten op 01-09-1897 als zoon van Petrus Berkers en Hendrika Verhoijsen (zie Voormalig huis C803). Hij is als arbeider op 29-04-1920 te Vlierden getrouwd met Hendrika Neervens, geboren op 10-09-1897 te Vlierden als dochter van Pieter Neervens en Francisca Verhoijsen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op vele adressen en uiteindelijk op D10, ook bekend als Wolfsberg 11:

07

Aan het einde van de periode verhuizen zij naar de Wilhelminastraat 58 en de nieuwe bewoner is Johannes Franciscus Hoefnagels, geboren te Asten op 06-06-1904 als zoon van Antonie Hoefnagels en Helena Maria Huberta van den Berkmortel (zie Voormalig huis G837). Hij is als arbeider op 18-04-1930 te Asten getrouwd met Anna Maria van Heugten, geboren te Deurne op 31-10-1902 als dochter van Henricus Martinus van Heugten en Geertruida van Calis. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit Emmastraat 42 ( zie Emmastraat 56) in het huis op Wolfsberg 11 wonen:

08

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Wolfsberg 11:

09

Rond 1932 verhuizen zij naar Meijelscheweg 41A (zie Meijelseweg 67) en het huis wordt daarna bewoond door Johannes Kortooms, geboren te Asten op 04-02-1901 als zoon van Bartholomeus Antonie Kortooms en Theodora Hoebergen (zie Voormalig huis E263). Hij is als landbouwer op 05-02-1931 te Someren getrouwd met Lucia Maria Hubertina Rameakers, geboren te Herten op 03-08-1903 als dochter van Petrus Ramaekers en Gertrudis Hubertina Teuwen. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Wolfsberg 39 (zie Voormalig huis E1038) in het huis op de Wolfsberg 11 wonen:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-02-1935 en van 18-06-1936 de geboortes van dochters Maria en Antonia en geheel onder in diezelfde krant van 24-12-1935 verkoopt Johannes Kortooms zijn erfpachtsrecht van een stuk grond:

11 12

13

Rond 1937 verhuizen zij naar Wolfsberg 17 (zie Wolfsberg 27) en het huis wordt samengevoegd met Wolfsberg 13 (zie Voormalig huis G826).

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1853
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1853 1898-1928 Petrus van Stratum Asten 16-02-1850
G1853 1928-1937 Johannes van Stratum Asten 01-09-1894
Wolfsberg 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D26a 1898-1899 Laurens van Bussel Asten 22-04-1870 Francisca Verstappen Asten 05-01-1873 naar C3
D26a 1899-1900 Johannes Snijders Asten 25-12-1867 Francisca van Laanen Asten 28-03-1870
D26 1900-1903 Johannes Snijders Asten 25-12-1867 Francisca van Laanen Asten 28-03-1870 naar D69
D26 1903-1907 Adrianus van Empel Asten 02-08-1867 Maria Verstappen Asten 04-09-1871 naar Grefeld
D26 1908-1910 Peter Johannes Lammers Someren 10-03-1871 Johanna Smits Asten 15-02-1869
D21 1910-1920 Peter Johannes Lammers Someren 10-03-1871 Johanna Smits Asten 15-02-1869
D10 1920-1923 Peter Johannes Lammers Someren 10-03-1871 Johanna Smits Asten 15-02-1869 naar A320
D10 1923-1925 Godefridus Verspeek Asten 07-01-1892 Allegonda van Bommel Asten 05-07-1893 naar C111
D10 1925-1927 Wilhelmus Verspeek Asten 13-10-1884 Tina Sloots Lierop 14-02-1886 naar C88
D10 1927-1929 Mathijs Berkers Asten 01-09-1897 Hendrika Neervens Vlierden 10-09-1897 Wilhelminastraat 58
D10 1929-1930 Johannes Hoefnagels Asten 06-06-1904 Anna Maria van Heugten Deurne 31-10-1902
11 1930-1932 Johannes Hoefnagels Asten 06-06-1904 Anna Maria van Heugten Deurne 31-10-1902 Meijelscheweg
11 1932-1937 Johannes Kortooms Asten 04-02-1901 Lucia Ramaekers Herten 03-08-1903 Wolfsberg 17

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2024, 10:59:39

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen