logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E1050

Egidius Joosten van Weert is geboren te Asten rond 1610 als zoon van Judocus Jan Willems en Catharina (zie Voormalig huis C1323). Hij is rond 1635 getrouwd met Elsbena Nicolaessen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten ±1636 Asten 18-05-1658
Judoca Philip Fransen
Asten 01-12-1693
2 Angela Asten 07-10-1643 Ongehuwd Asten 14-10-1712
3 Judoca Asten 18-04-1645 Kind Asten ±1645
4 Petrus Asten 09-12-1646 Kind Asten ±1646
5 Egidius Asten 19-04-1648 Kind Asten ±1648
6 Elisabeth Asten 20-11-1649 Ongehuwd Asten 23-11-1727
7 Johannes Asten ±1652 Ongehuwd Asten 04-05-1727
8 Nicolaas Asten 08-10-1655 Asten 26-11-1702
Johanna Willems
Asten 18-05-1710
Elisabeth Hendrick Loomans
Asten 21-02-1712

Egidius Joosten van Weert heeft een schuld openstaan:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 101; 20-11-1651:
Dielis Joost Jan Willems is schuldig aan Margriet getrouwd met Willem Joachims ƒ 75,- à 5%. Te lossen, als Margriet ze nodig heeft.

Uit de erfenis van zijn vader erft Egidius Joosten van Weert een huis in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 9 verso; lesten februarij 1654:
Dirck Joosten, Cornelis Joosten, Dielis Joosten, Frans Philipsen getrouwd geweest met Lijsken Joosten namens hun kinderen, Hendrick Bernarts momboir van de onmondige zoon van wijlen Joost Joosten, Goort Wouters, mulder te Zomeren als momboir van de vier onmondige kinderen van wijlen Willem Joosten. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader en grootvader Joost Jan Willems.
3e lot krijgt Dielis huis, hof en hofstad in de Wolsberch, ene zijde weduwe Dirck Laurensen, andere zijde Jan Fransen en Peeter Lensen, ene einde Peeter Lensen, andere einde de straat; land in de Wolsberch 1 lopense; akker en dries ter plaatse voorschreven 2 lopense; groes aen den Bruynenwert. Belast met de cijns uit huis en hof.

Ook ontvangt Egidius Joosten van Weert nog land bij het overlijden van zijn oom:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 11 verso; 02-03-1654:
Frans Philipsen getrouwd geweest met Lijsken Joosten, zijn eerste vrouw, namens zijn onmondige kinderen, Cornelis Joosten, Dielis Joosten, Dirck Joosten, Goort Wouters als momboir van de vier onmondige kinderen van wijlen Willem Joosten getrouwd geweest met wijlen Heylken Tijssen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Dielis Jan Willems, hun oom en oudoom.
3e lot krijgt Dielis Joosten de helft van den Oschacker 1½ lopense; een deel van een akker op de Loverbosch 1½ lopense; de helft van een groesveld int Lielder 1½ lopense naast Frans Joosten en de heg staande op den dijck naast erfenis van de ontvangers.

Egidius Joosten van Weert verkoopt een rente, waarbij hij zijn huis als onderpand gebruikt:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 16 verso; 04-07-1654:
Dielis Joosten verkoopt aan Teunis Dielis Selen een rente van ƒ 8,- per jaar, in kapitaal ƒ 150,-. Onderpand huis, hof, hofstad en aangelag aan de Wolsberch, ene zijde en einde Peter Lensen cum suis, andere zijde weduwe Dirck Laureynsen, andere einde de straat; land / groes 2 lopense.

Egidius Joosten van Weert verkoopt land aan zijn broer Theodorus Joosten van Weert:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 47; 13-03-1656:
Dielis Joosten verkoopt aan Dirck Joosten, zijn broeder land de Wolsberch 1½ lopense naast Frans Philipsen cum suis.

Egidius Joosten van Weert beleent een stuk land aan zijn broer Cornelis Joosten van Weert:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 116 verso; 01-03-1660:
Dielis Joosten van Weert heeft in belening gegeven aan Cornelis Joosten groes ontrent het Casteel 2 lopense. Beleensom ƒ 45,-. Belast met 5 gulden 10 stuiver per jaar aan de erven Jan Anthonis Mennen, zijnde ƒ 100,-. Marge: 18-02-1676, Cornelis Joosten van Weert is voldaan.

Elsbena Nicolaessen is op 08-01-1668 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1680 staat het huis op naam van Egidius Joosten van Weert:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 34:
Jelis Joost van Weert, aan Antonis Frans Slegers.

Een erfrente van Egidius Joosten van Weert wordt door de gemeente Asten overgenomen:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 1; 25-04-1686:
Jelis Joosten van Weerdt is jaarlijks geleden aan Huybert Caars, coopman, te Eyndhoven, een erfrente van ƒ 100,- à 5½%. Flyps Fransen Philipsen, schepen, neemt deze ten behoeve van de gemeente Asten over.

De oudere mannen van Asten, waaronder Egidius Joosten van Weert worden opgeroepen wat zij weten van koetsier Feyt:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 168 verso; 30-07-1691:
Goort Goortsen, 84, jaar, Jelis Joost van Weert, 73 jaar, beiden wonend omtrent het kasteel van Asten en Joost Jansen Beckers, 72 jaar. Borgemeesteren en tegenwoordig gemeyntmeesteren. Zij verklaren ter instantie van Cornelius de Haes, schout, te Nederweert, dat zij seer wel gekent hebben seeckere Feyt, geboortigh ontrent Franckendael, soo hij, Feyt, verscheyde en distincte reysen heeft verclaert tegens haer attestanten. Deze Feyt is verscheidene jaren coetsier geweest bij Mevrouwe van Asten. Hij is gestorven tussen de 30 en 40 jaar geleden, zonder vrouw of wettige geboorten na te laten, veel minder enige bloedverwantschappen. Zij attestanten hebben echter goede kennis dat voornoemde Feyt peten was van het kind van Hendrick Wijnen, hetwelck heeft genooten uyt sijn, Feyts, meubelen. Dat Elisabet, moeder van het voorschreven kint eenig kennisse metten anderen hadde omdat sij in enen lantscap geboren was, sonder dat die voorschrevene Elisabet in eenige de minste maeghscappe was bestaende soo ende gelijck den voornoemde Feyt tegens Goort Goortsen en Joost Jan Beckers versceyde reysen heeft verclaert. Nog weten zij dat Feyt, op het kasteel wonende, eenige freyage maeckte aen den persoon van Anneken, weduwe Bonaventura van der Weyden ende daeromme groote devoire aenwenden.

Een neef en een nicht verkopen groes aan Egidius Joosten van Weert:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 99; 21-09-1699:
Johan Willemse van Weert en Elisabeth Willemse van Weert verkopen aan Jelis Joosten van Weert groes / hei ontrent de Liender 2 lopense; groes den Bruynenweert 40 roede. Koopsom ƒ 50,-.

Egidius Joosten van Weert is op 17-11-1700 te Asten overleden en de verpondingen van 1707 vermelden de kinderen van Egidius Joosten van Weert als eigenaar:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 18:
De kinderen Dielis van Weert.

Zoon Judocus Jelis Joosten van Weert is geboren te Asten rond 1636 en op 18-05-1658 te Asten getrouwd met Judoca Philips Fransen, geboren te Asten rond 1636:

18 Maij 1658; Joost Joosten et Josijn Flipsen; Anthoni Jan Dirckx et Anthoni Michiels.

18 mei 1658; Joost Joosten en Josijn Flipsen; Anthoni Jan Dirckx en Anthoni Michiels.

01

Het gezin van Judocus Jelis van Weert en Judoca Fransen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Geef Asten 26-09-1659
2 Lyske Asten 23-07-1662
3 Flips Asten 25-01-1673

Judocus Jelis van Weert is op 01-12-1693 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1709 en 1713 staan de kinderen van Joost Jelis van Weert als eigenaar:

Verpondingen 1709 X11-4 folio 19 verso:
De kinderen Joost Jelis van Weert.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 75 verso:
De kinderen Joost Jelis van Weert.
25-07-1731 van de weduwe Jan Leenders. In de bede ƒ 2-4-2

Eind 1712 besluiten de kinderen van Egidius Joosten van Weert om het huis te verkopen aan hun schoonzus Elisabeth Hendrick Loomans in ruil voor levensonderhoud:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 74 verso; 27-09-1712:
Engel Jelissen van Weert, Elisabet Jelissen van Weert, Jan Jelissen van Weert kinderen van Jelis van Weert en Elske Nicolaessen, zij verkopen aan Elisabet Lomans weduwe van Nicolaes Jelissen van Weert, hun broeders weduwe, hun kindsdeel in huis, schuur, turfschop, land en groes aan de Wolfsbergh 10 lopense. Zoals in bewoning en gebruik bij de kopers. Conditie de koopster zal de verkopers gedurende haar verdere leven onderhouden in kost, drank, linnen en wollen, zoals hun staat vereist. Koopsom ƒ 154,20.

Zoon Johannes Jelis van Weert koopt een stuk land in de Wolfsberg aan:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 69 verso; 02-05-1704:
Nicolaes Hulsbosch getrouwd met Catarina Peeter Coolen verkoopt aan Jan Jelis van Weert land / groes de Wolfsbergh 3 lopense. Koopsom ƒ 130,-.

Zoon Nicolaas Jelis van Weert is geboren te Asten op 08-10-1655 en op 26-11-1702 te Asten getrouwd met Johanna Willems, geboren te Asten op 25-07-1676 als dochter van Johannes Willems en Johanna Zeelen:

02

Het gezin heeft voor zover bekend geen kinderen en na het overlijden van Johanna Willems te Asten op 16-01-1704, is Nicolaas Jelis van Weert te Asten op 18-05-1710 hertrouwd met Elisabeth Hendrick Loomans, geboren te Asten op 07-11-1676 als dochter van Henricus Peeter Loomans en Henrica Joost Roefs:

03

Het gezin van Nicolaas Jelis van Weert te Asten en Elisabeth Hendrick Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 11-12-1711 Asten 26-01-1727
Franciscus Peeters van Westen
Asten 02-10-1779

Nicolaas Jelis van Weert is op 21-02-1712 te Asten overleden en zijn weduwe Elisabeth Hendrick Loomans koopt en verkoopt met winst een huis in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 77; 10-06-1724:
Peeter Langendonck, te Asten, verkoopt aan Elisabeth Hendrik Loomans, weduwe Nicolaas van Weert, te Asten huis en hof, ene zijde Joris Allons, andere zijde weduwe Jacobus van der Loo, ene einde de straat, andere einde Jacob Tijssen. Schepenen Helmont. Koopsom ƒ 200,-.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 91; 03-11-1728:
De weduwe Niclaas van Weert verkoopt aan Pieter Langendonck huis en hof in 't Dorp 1 copse, ene zijde weduwe Jacob van de Loo, andere zijde erven Joris Alons, ene einde erven Jan Tijssen, andere einde de straat. Koopsom ƒ 400,-.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 staat het huis op naam van Elisabeth Hendrick Loomans weduwe van Nicolaas Jelis van Weert:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 163 verso:
De weduwe Claes van Werth.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 2-4-2.

Jaar Eigenaar nummer 32 Wolfsberg Bewoners nummer 32 Wolfsberg
1736 weduwe Claas van Weert weduwe Claas van Weert
1741 weduwe Claas van Weert weduwe Claas van Weert
1746 weduwe Claas van Weert weduwe Claas van Weert
1751 weduwe en kinderen Nicolaas van Weert weduwe en kinderen Nicolaas van Weert

Elisabeth Hendrick Loomans is op 31-01-1755 te Asten overleden.

Dochter Johanna Claessen van Weert is geboren te Asten op 11-12-1711 en op 26-01-1727 te Asten getrouwd met Franciscus Peeters van Westen, geboren te Vlierden op 26-04-1701 als zoon van Arnoldus Peeters en Gertrudis Aerts:

04

Het gezin van Johanna Claessen van Weert en Franciscus Peeters van Westen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrina Asten 13-02-1728 Ongehuwd Asten 31-12-1764
2 Petrus Asten 27-07-1730 Rotterdam 25-08-1765
Helena Vossen
Rotterdam 11-07-1804
3 Nicolaus Asten 13-06-1733 Asten 19-05-1765
Maria Johannes van Heugten
Asten 25-04-1814
4 Johannes Asten 21-02-1736 Asten 27-09-1761
Geertruida Henrici van Geffen
Asten 20-10-1764 zie ook Kasteellaan 6 tot en met 8
zoon Johannes
5 Petronella Asten 07-11-1738 Rotterdam 29-01-1769
Bernardus Koorevelt
Rotterdam 27-05-1795
6 Antonius Asten 09-01-1743 Kind
7 Helena Asten 04-04-1745 Kind Asten 06-10-1747
8 Francisca Asten 24-12-1747 Rotterdam 26-11-1775
Hendrikus Hoefnagels
Rotterdam 13-05-1781
9 Antonius Asten 02-12-1751 Rotterdam 14-06-1778
Maria Versteegh
Rotterdam 25-09-1779
10 Mechtildis Asten 21-01-1754 Kind
11 Elisabeth Asten 04-10-1756 Rotterdam 20-06-1787
Wilhelmus Rademakers
Rotterdam 20-04-1804

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1756-1761 staat het huis op naam van Franciscus Peeters van Westen en wordt het door hem en zijn gezin bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 32 Wolfsberg Bewoners nummer 32 Wolfsberg
1756 Francis van Westen Francis van Westen
1761 Francis van Westen Francis van Westen

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vat de bewoningsgeschiedenis over die periode goed samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 45 folio 36:
Jenneke dochtere Nicolaes Jelis Joosten van Weerdt bij versterff.
Nicolaes soone Jelis Joosten van Weerdt uyt huijs, hoff ende aengelag gelegen onder Asten ter plaetse in de Wolfsbergh, ene zijde Jan Nelis van Bussel, andere zijde Tomas Hoeffnagels ende de weduwe IJken Peeters, ene einde de weduwe Gerit Janssen, andere einde de gemeene straet. II d.

Franciscus Peeters van Westen is op 26-05-1762 te Asten overleden en Johanna Claessen van Weert is op 26-11-1764 te Asten overleden. Als ook zoon Johannes en dochter Hendrina komen te overlijden, worden de goederen getaxeerd en daarna verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 50 verso; 07-02-1765:
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrien van der Westen begraven op 02-01-1765. Nicolaas van der Westen is een der erfgenamen. 1⁄8e deel in waarde:

Huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 1 lopense, ene zijde Wilbert van Helmond, andere zijde het Beemtstraatje ƒ 10,-
Land de Weysterberg 1 lopense ƒ 2,50
Land de Loverbosch 1 lopense 3 copse ƒ 3,-
Land den Appert 1½ lopense ƒ 3,-
Land den Appert 3 copse ƒ 1,50
De Peereacker 2½ lopense ƒ 5,-
Land den Camp 1 lopense 1 copse ƒ 2,50
Groes het Eeuzel 6 lopense ƒ 11,50
Groes het Lindert 2 lopense ƒ 5,-
Groes de Weert 1 lopense ƒ 2,-
Totaal ƒ 45,75
20e penning is ƒ 2-5-12.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 61 verso; 04-04-1765:
Gezien, het request van Pieter van der Westen, te Rotterdam, Peternel van der Westen, te Rotterdam, Nicolaas van der Westen, Geertruy van Geffen, weduwe Jan van der Westen, als moeder van haar drie kinderen met name Pieternel, Jan, en Johannes, geassisteerd met haar vader, Hendrik van Geffen, wonende alhier. Zij geven te kennen dat in het laatst van 1764 is overleden Elisabet van Weert, weduwe Francis van der Westen, nalatende acht kinderen met name Pieter, Peternel, Hendrien, Nicolaas, Jan allen meerderjarig en Francyn, 18 jaar, Antoni, 13 jaar en Elisabet, 7 jaar. Dat Hendrien na haar moeder is overleden. Ook Jan, die gehuwd is geweest met Geertruy van Geffen is overleden. De nalatenschap bestaat uit een huis en enige landerijen alsmede de roerende goederen. Zij hebben een en ander zeer nauwkeurig nagezien, dit met hulp van de buren, omdat geen familie van de drie onmondige kinderen van Francis van der Westen, hier woont. De waarde van deze goederen bedraagt: ƒ 187-15-0. De schulden bedragen ƒ 232-00-4 en er rest een schuld van ƒ 44-05-4.
Nicolaas van der Westen is wel genegen om de voorschreven nalatenschap over te nemen, waartoe de andere ook genegen zijn. Temeer om de drie onmondige kinderen te bezorgen. Zo is overeengekomen dat Nicolaas overneemt alle roerende goederen tegen betaling der schulden; de onroerende goederen voor 6⁄7e deel van ƒ 375,- te betalen aan Pieter en Pieternel ieder ƒ 60,- ƒ 120,-
De weduwe Jan van der Westen en haar drie minderjarige kinderen ƒ 75,- ƒ 75,-
Aan zijn twee minderjarige zusters en een broeder ieder ƒ 60,- ƒ 180,-
Totaal ƒ 375,-
Hij zal zijn drie minderjarige broer en zusters onderhouden tot ze meerderjarig zijn. Wordt verzocht om toestemming van officier en schepenen. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 167 verso; 10-04-1765:
Pieter van der Westen, te Rotterdam, Pieternel van der Westen, te Rotterdam, Geertruy van Geffen, weduwe Jan van der Westen en haar drie onmondige kinderen, de drie onmondige kinderen van Francis van der Westen met name Francyn, Antoni en Elisabet. Zij verkopen 6⁄7e deel onverdeeld aan Nicolaas van de Westen in huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 1 lopense, ene zijde Wilbert van Helmond, andere zijde het Beemtstraatje; land de Loverbosch 1 lopense 3 copse; land den Appert 1½ lopense; land den Appert 3 copse; den Peereacker 2½ lopense; land den Camp 1 lopense 1 copse; groes het Eeuzel 6 lopense; groes het Lindert 2 lopense; groes de Weert 1 lopense. Koopsom ƒ 375,-.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 115; 10-04-1765:
Pieter van der Westen, te Rotterdam mede voor Pieternel van der Westen, zijn zuster, te Rotterdam, die niet present kon blijven, Geertruy van Geffen, weduwe Jan van der Westen geassisteerd met haar vader, Hendrik van Geffen namens haar drie minderjarige kinderen, Nicolaas van der Westen zij samen mede voor hun twee minderjarige zusters, Francyn, 18 jaar, Elisabet, 7 jaar en hun minderjarige broeder, Antoni, 13 jaar met assistentie van Wilbert van Helmond, Pieter Slaats en Joost Kerkers, naburen van hun overleden ouders, dit omdat zij hier geen vrienden hebben en ter vermijding van kosten geen voogden verzocht hebben om de geringe nalatenschap van hun ouders te taxeren. De roerende goederen, bij het overlijden van hun moeder gevonden hebben een waarde van ƒ 187-15-00. De schulden bedragen ƒ 232-00-04. De schulden bedragen dan meer ƒ 44-05-04. Dit wordt gelijkwaardig gevonden. De vaste goederen hebben een waarde van ƒ 450-00-00. Het komt alleen Nicolaas van der Westen gelegen om in de boedel te blijven zitten en deze over te nemen. Indien dit niet zo was zou de boedel verkocht moeten worden en zo weinig opbrengen dat de minderjarigen daarvan niet opgevoed kunnen worden. Zij maken, met verwijzing naar een voorgaand request en approbatie, een accoord, dat Nicolaas van der Westen de goederen van hun overleden moeder, Elisabet van Weert, weduwe Francis van der Westen overneemt zijnde 6⁄7e deel in de onroerende goederen voor ƒ 375-00-00. Als volgt te betalen:
Pieter en Pieternel ieder ƒ 60,- ƒ 120-00-00
Weduwe Jan van der Westen voor haar drie kinderen ƒ 75-00-00
Aan zijn twee onmondige zusters en een broer, als zij tot meerderjarige of geapprobeerde staat zullen zijn gekomen ieder ƒ 60,- ƒ 180-00-00
En met de verdere conditie dat hij deze kinderen zal onderhouden tot ze meerderjarig zijn. Hij zal verder de kosten van deze transactie moeten voldoen. Onder de comparanten is nog een verdeling gemaakt van kleren, zilver en goud die Hendrien van der Westen heeft nagelaten bij haar overlijden. Onder andere is aan Francyn, die nu te Rotterdam woont een rok en mutsen vermaakt. Aan Antoni een rouwe voorschoot off slooff, een cornetmuts, een neteldoeke neusdoek. Aan Elisabet een rode rok, een baaien rok en een witte rok.

Zoon Nicolaus Francis van der Westen is geboren te Asten op 13-06-1733 en op 19-05-1765 te Asten getrouwd met Maria Johannes van Heugten, geboren te Asten op 27-04-1726 als dochter van Johannes Diricks van Heugten en Gertrudis Verhage (zie Voormalig huis F1055):

05

Het gezin van Nicolaus Francis van der Westen en Maria Johannes van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 03-04-1767 Kind Asten 02-10-1779
2 Franciscus Asten 01-10-1769 Kind Asten 04-10-1779

Nicolaus Francis van der Westen heeft problemen met het betalen van de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 110 verso; 09-05-1768:
Den drost, aanlegger contra Nicolaas van der Westen, gedaagde. Betaling van ƒ 11-4-0 restant Gemene Middelen over 1762 en 1764.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 218; 17-10-1768:
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Antoni Losecaat, collecteur der landsverponding, 1766, in arrest de vaste goederen van Nicolaas van der Westen tot verhaal van ƒ 6-16-00.

Een boete wordt opgelegd aan Nicolaus Francis van der Westen omdat hij met anderen de sloot bij het peelveld niet heeft schoongemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 134 verso; 06-07-1772:
Den drost, aanlegger contra Jan van de Leensel. Gedaagde is beboet en hem egaal te doen opmaken de gemeente die heeft afgegraven de weg en gebragt op de erve. Aanlegger legt ook een lijst over van gedaagde die de sloot in de Venne, nevens Haalevelde niet wel hebben opgemaakt waarbij ieder heeft verbeurt ƒ 1-0-0 te weten 1⁄3e deel voor de drost, 1⁄3e deel voor de visiteur, en 1⁄3e deel voor den Armen Resolutie de dato 07-05-1768.
Overeengekomen is, omdat het voor de eerste maal is een boete te geven van ƒ 0-10-0 aan den Armen. Wel moet alles hersteld worden. Beboet zijn Peter Wagemans, Jan Willem Coolen, Halbersmit, Nicolaas van der Westen, Jan Verreyt, Jan Teunis, Pieter Willem Slaats, Gerrit Joost van Hugten, Jan Willem Lomans. Dus samen ƒ 4-10-0.
Alsnog Tiele Peter ƒ 0-10-0. Nol van Gerwen heeft zijn eerste veld in de Venne overgegeven aan Jan van den Boomen en Cis Verberne. Bruystens heeft van zijn veld in de Venne afgezien en daarom niet betaald. De overige zijn niet genegen te betalen.

Nicolaus Francis van der Westen neemt een pleegkind in huis:

Asten Rechterlijk Archief 152; 22-02-1775:
Op heden, zullen Cornelis Peters en Jan Berkers, armmeesters voor alle man aan de minst aannemende bestelle de nagenoemde arme kinderen in cost en logement. Voorwaarden onder andere:
Den aannemer moet de persoon of kind naar hun staat bezorgen logement, eten, drinken, reinigen, wassen, bestoppen en benaaien der kleren.
En zal den aannemer dezelve naar vermogen ten zijne diensten gebruiken en hen laten doen wat redelijk is.
De aangenomene zal gewillig en gehoorzaam zijn.
Op 17-08-1778 is Frans Jacob Baassen, 18 jaar, naar Claas van der Westen gegaan ƒ 28-00-0 per jaar.

Tijdens de dysenterie epidemie maken Nicolaus Francis van der Westen en Maria Jansen van Heugten hun testament op in bijzijn van hun buurtgenoten:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 227 verso; 11-10-1779:
Wilbert van Helmond, Joost van Hugten, Willem Jan Ceelen, Jan Lintermans, Pieter Slaats, Mattijs Slaats allen aan de Wolfsberg. Zij verklaren op verzoek van Nicolaas van der Westen getrouwd met Maria Jansen van Hugten, aan de Wolfsberg, dat zij, zaterdag jongstleden, circa 10 uur, zijn geweest ten huize van voornoemde Nicolaas, alwaar, hij en zijn vrouw, wegens de hier grasserende besmettelijke ziekte, ziek lagen. Zij hebben getesteert. Alles aan de langstlevende van hen beide.

Nicolaus Francis van der Westen heeft borg gestaan voor Jan Verbogen en moet het restbedrag betalen:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 34; 24-01-1780:
Den drost, aanlegger contra Nicolaas van der Westen en Gerrit van Hugten, gedaagden. Deze zijn borg geweest voor Jan Verbogen terzake van gekocht gras op 20-07-1778. Rest te betalen ƒ 3-4-4.

Opnieuw stellen Nicolaus Francis van der Westen en Maria Jansen van Heugten hun testament op bij ziekte van Maria:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 133; 31-03-1796:
Nicolaas van der Westen en Maria Jansen van Hugten, zijn vrouw, zij ziek, testeren. Alle voorgaande makingen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beide om daarmee te handelen naar vrije keuze.

Maria Johannes van Heugten is op 30-04-1796 te Asten overleden en haar onroerende goederen worden een half jaar later getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 165; 10-09-1796:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Janse van Hugten overleden en begraven te Asten op 30-04-1796. De helft van waarde:

Huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 1 lopense ƒ 100-00-00
Land Wijstelberg 1 lopense 9 roede ƒ 24-00-00
Land int Liender 1 lopense 46 roede ƒ 50-00-00
Land de Kamp 2 lopense 22 roede ƒ 50-00-00
Land Peerenakker 2 lopense 34 roede ƒ 40-00-00
Land den Appert 1 lopense 44 roede ƒ 30-00-00
Land den Appert 43 roede ƒ 20-00-00
Groes 't Lienders tooreveltje 1 lopense 41 roede ƒ 60-00-00
Groes de Weerte 1 lopense ƒ 15-00-00
Groes Peetersvelt 2 lopense 8 roede ƒ 40-00-00
Groes Peerevelt 3 lopense 40 roede ƒ 80-00-00
Totaal: ƒ 509-00-00
Belast met 3 duiten per jaar aan het Huis van Asten in kapitaal: ƒ 0-09-06
Rest: ƒ 508-10-10
De helft is: ƒ 254-05-05.
20e penning is: ƒ 12-14-6.

Nicolaus Francis van der Westen krijgt te maken met een inbraak in zijn huis:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 215 verso; 22-10-1798:
In het huis van Nicolaas van der Westen, in de Wolfsberg, is ingebroken door een glasruit te breken.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 216; 22-10-1798:
Nicolaas van der Westen verklaart dat hij, de 21e 's avonds om 12 uur, thuiskomende van zijn meid, Elisabeth Thijs van Borc, 21 jaar en zijn knecht, Antony Jan van den Boomen, verstaan heeft dat er een inbraak, ten tijde dat gemelde meid en knecht op een turfbier ten huize van Joost van Hugten, tussen circa 7 uur 's avonds en half tien, heeft plaats gehad. Twee kisten bleken opengebroken te zijn en daaruit genomen een stuk wit hemdlaken 42 el, hemdrok met zilveren knopen, enige neusdoeken, een blauw mantelken en rode voorschoot, mans- en vrouwenhemden en circa ƒ 20,- aan contanten.

In het huizenquohier over de periode 1766-1803 en bij de verpondingen van 1810 staat Nicolaus Francis van der Westen als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 32 Wolfsberg Bewoners nummer 32 Wolfsberg
1766 Nicolaas van der Westen Nicolaas van der Westen
1771 Nicolaas van der Westen Nicolaas van der Westen
1776 Nicolaas van der Westen Nicolaas van der Westen
1781 Nicolaas van der Westen Nicolaas van der Westen
1798 Nicolaas van der Westen Nicolaas van der Westen
1803 Nicolaas van der Westen Nicolaas van der Westen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 140:
Nicolaas van der Westen.
Nummer 32 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Nicolaus Francis van der Westen is op 25-04-1814 te Asten overleden en in het notarieel archief wordt gemeld dat zijn neef Johannes Joannes van der Westen, geboren te Asten op 14-02-1765 als zoon van Johannes Francis van der Westen en Geertruida Henrici van Geffen (zie Kasteellaan 6 tot en met 8), het huis verkoopt:

Notarieel Archief 37-129 en 132 Asten 14-06-1814:
Jan van der Westen verkoopt een huis en hof in de Wolfsberg groot ½ lopen, ene zijde kinderen Wilbert van Helmond, andere zijde weduwe Hendrik van Helmond aan Antonie Timmermans, als last cijns van 3 duijten heer van Asten.

Johannes Joannes van der Westen is op 14-09-1790 te Asten getrouwd met Alida Couw, geboren te Eindhoven op 25-12-1750 als dochter van Hubertus Cauw en Pieternella Maria van Riet. Zij is te Weert op 18-03-1788 gedoopt als Maria Josepha Cauw. Na haar overlijden te Asten op 15-04-1810, is Johannes Joannes van der Westen op 05-08-1810 hertrouwd met Elisabeth Troeijen. Johannes Joannes van der Westen is op 29-12-1822 te Asten overleden en is daarmee de laatste van de familie van der Westen, die in Asten hebben gewoond.

Koper Antonius Timmermans is geboren te Asten op 27-11-1738 als zoon van Franciscus Jan Timmermans en Maria Teunis de Laure, alias Hoebergen (zie Emmastraat 40 tot en met 44). Hij is op 16-04-1770 te Schijndel getrouwd met Joanna Adriana Smits, geboren te Schijndel op 07-12-1741 als dochter van Adrianus Smits en Joanna van der Schoot.

Zij woonden in de toenmalige Molenstraat in Asten (zie Voormalig huis G467). Antonius Timmermans is op 22-05-1818 te Asten overleden en Joanna Adriana Smits is te Asten op 21-02-1820 te Asten overleden. Daarvoor is het huis verkocht aan Johannes Antonie Hoeben en ook bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op zijn naam:

Notarieel Archief 40-25 Asten 22-04-1817:
Antonij Timmermans verkoopt aan Jan Anthonij Hoeben, huis en hof in de Wolfsberg, groot ½ lopen, ene zijde kinderen Wilbert van Helmond, andere zijde weduwe Hendrik van Helmond. Aangekomen op 14-06-1814.

Kadaster 1811-1832; E1050:
Huis en erf, groot 01 roede 33 el, Wolfberg, klassen 10.
Eigenaar: Jan Antonie Hoeben.

06

07

Johannes Antonie Hoeben is geboren te Asten op 25-10-1777 als zoon van Antonius Goort Hendrikx Hoeben en Maria Aert Vreijnssen van Heugten. Hij is als landbouwer en klompenmaker te Asten op 27-01-1815 getrouwd met Wilhelmina van Oosterhout, geboren te Asten op 06-12-1784 als dochter van Laurentius Willem van Oosterhout en Helena Jan van Ryt:

08

Het gezin van Johannes Antonie Hoeben en Wilhelmina van Oosterhout

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 12-03-1816 Ongehuwd Asten 19-03-1843
2 Laurentius Asten 28-01-1819 Kind Asten 22-05-1825
3 Helena Asten 23-07-1821 Kind Asten 23-07-1821
4 Laurentius Asten 05-08-1824 Asten 11-09-1854
Francisca van de Mortel
Asten 30-06-1895

Johannes Antonie Hoeben is op 18-12-1842 te Asten overleden en Wilhelmina van Oosterhout is te Asten op 21-11-1855 overleden.

Hun zoon Laurens Hoeben, geboren te Asten op 05-08-1824, woont daarna in het huis. Hij is als akkerbouwer te Asten op 11-09-1854 getrouwd met Francisca van de Mortel, geboren op 04-10-1826 te Asten als dochter van Martinus van de Mortel en Maria van Goch. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met na herbouw in 1860 kadasternummer E1464 en huizingnummer D47 en vanaf 1869 nummer D67:

09

Eind 1871 wordt het huis te koop aangeboden in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 11-11-1871:

Het wordt verkocht aan Johannes Grijfraath en Laurens Hoeben verhuist met zijn gezin naar een nieuw gebouwd huis (zie Voormalig huis E1597). Johannes Grijfraath is geboren op 18-09-1836 te Meijel als zoon van Arnoldus Grijfrath en Martina Kanters. Hij is als kleermaker op 24-07-1871 te Helden getrouwd met Johanna Gielen, geboren te Helden op 18-01-1849 als dochter van Theodorus Gielen en Adriana Hendrickx. Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met kadasternummer E1726 en huizingnummer D67:

10

Het huis wordt in 1886 verkocht aan zijn zwager Gerardus Gielen, geboren te Helden op 05-07-1857 als zoon van Theodorus Gielen en Adriana Hendrickx. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-02-1886 wordt het huis, dat dan nog door Johannes Grijfraath bewoond wordt, voor 3 of 6 jaren verhuurd. Johannes Grijfraath is op 11-03-1886 te Asten overleden en zijn gezin verhuist naar Meijel.

11

De eerste huurder is Antonius Cortenbach, geboren te Asten op 18-10-1856 als zoon van Gerardus Cortenbach en Petronella van Bussel. Hij is als klompenmaker op 04-06-1886 te Asten getrouwd met Helena Maria van Gog, geboren te Deurne op 21-05-1858 als dochter van Henricus van Gog en Mechelina Welten.

Zij verhuizen in 1888 naar het Dorp en de nieuwe huurder is Hendrikus Bernarts, geboren te Someren op 17-05-1827 als zoon van Francis Bernarts en Margaretha Sak. Hij is provinciaal wegwerker en sinds 21-10-1879 weduwnaar van Antonetta Hurkmans, geboren te Someren op 24-05-1823 als dochter van Johannes Hurkmans en Anna Maria van Deursen, met wie hij op 12-09-1855 te Someren getrouwd was.

In 1889 verhuizen zij naar D19 en komt bovengenoemde eigenaar Gerardus Gielen zelf in het huis wonen. Hij is als kleermaker op 02-07-1880 te Helden getrouwd met Gertruda Claessen, geboren te Roggel op 24-04-1857 als dochter van Francis Claessen en Mathea Hendriks.

In 1890 verhuizen zij naar Meijel en de nieuwe bewoner is Johannes Christianus Verhoef, geboren te Maastricht op 13-09-1839 als zoon van Christiaan Verhoef en Maria Anna Tulleneers. In de nieuwe Tilburgsche courant van 05-10-1884 de aanstelling van kommies Verhoef:

12

Johannes Christianus Verhoef is als rijksambtenaar op 26-01-1871 te Bocholz getrouwd met Anna Maria Coerver, geboren te Bocholz op 02-01-1847 als dochter van Johannes Hendrik Coerver en Maria Anna Steinbusch. Na het overlijden van Anna Maria Coerver te Luijksgestel op 05-01-1884, is Johannes Christianus Verhoef te Luijksgestel op 14-06-1884 hertrouwd met Maria Rosa Calis, geboren te Luijksgestel op 29-03-1856 als dochter van Cornelis Calis en Elisabeth van den Bogaert.

Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer D70:

13

In 1892 vertrekken zij naar Veldhoven, zoals onder gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 14-10-1892. Rechts staat in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-12-1888 de poging van Gerardus Gielen om het huis te verkopen. In 1892 wordt het huis, bestaande uit twee woningen verkocht aan Theodorus Eijsbouts.

14

15

Het huis wordt nog steeds verhuurd en bestaat inmiddels uit twee woningen die worden beschreven als oorspronkelijk huis (zie Oorspronkelijk huis) en afgesplitst huis (zie Afgesplitst huis).

Oorspronkelijk huis

Nadat Johannes Christianus Verhoef met zijn gezin naar Veldhoven is vertrokken, is het huis verhuurd aan Lambertus Beks, geboren te Asten op 02-01-1860 als zoon van Jacobus Bekx en Anna Maria Welten. Hij is als fabrieksarbeider op 20-04-1887 te Someren getrouwd met Maria Petronella van de Mortel, geboren te Someren op 09-02-1860 als dochter van Arnoldus van de Mortel en Maria Elisabeth Paulussen.

Maria Petronella van de Mortel is op 14-05-1900 te Asten overleden en Lambertus Beks verhuist naar A218. In het huis komt wonen Peter Joseph Hubertus Gutjens, geboren te Nederweert op 14-11-1833 als zoon van Gabriel Gutjens en Joanna Catharina Meulendijks. Hij is op 08-04-1869 te Asten getrouwd met Johanna Seijkens, geboren te Deurne op 13-10-1836 als dochter van Johannis Seijkens en Maria van de Beek. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer D82:

16

Aan Peter Joseph Hubertus Gutjens wordt een jaarlijkse vergoeding van 100 gulden toegekend door de Provinviale Staten, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van  23-07-1902.

Lang heeft hij daarvan niet kunnen profiteren want Peter Joseph Hubertus Gutjens is op 03-08-1902 te Asten overleden.

Johanna Seijkens verhuist naar D66 (zie Wolfsberg 52). In 1905 wordt het huis samen met het naastgelegen huis (zie Afgesplitst huis) verkocht aan huisschilder Joseph Hoeben, geboren op 03-02-1863 te Asten als zoon van Laurens Hoeben en Francisca van de Mortel. Hij is op 17-02-1905 te Asten getrouwd met Lutgardis Thijssen, geboren te Meijel op 20-10-1871 als dochter van Hendrik Thijssen en Johanna Maria Joosten. Ook in de periode 1910-1920 woont Joseph Hoeben in beide huizen met huizingnummer D73 en D74:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-10-1911 biedt Joseph Hoeben zijn huis, bestaande uit twee woningen, te koop aan:

18

Joseph Hoeben verhuist met zijn gezin naar A260 en in het huis komt wonen Jacobus Scheffers, geboren te Meijel op 29-04-1871 als zoon van Leonardus Scheffers en Johanna van Someren. Hij is als arbeider op 15-04-1899 te Meijel getrouwd met Anna Maria Hubertina Vossen, geboren te Grathem op 12-01-1879 als dochter van Cornelius Vossen en Maria Hubertina Nijssen. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-05-1913 de geboorte van dochter Maria Cornelia:

Zij verhuizen in 1915 naar Horst en de koper van het huis is Berend Prijs, geboren te Schöningsdorf (D) op 03-08-1875 als zoon van Johannes Prijs en Elsje Profijt. Hij is als arbeider op 19-09-1906 te Asten getrouwd met Maria Verberne, geboren te Asten op 02-10-1884 als dochter van Johannes Verberne en Johanna van Empel (zie Voormalig huis F1313A). Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D70:

19

Ingewoond vanuit A213a in de Hemel (zie Hemel 40) heeft nog zijn broer Harm Prijs,  geboren te Hoogeveen op 05-12-1876 als zoon van Johannes Prijs en Elsje Profijt. Hij is als veenarbeider op 25-01-1907 te Asten getrouwd met Petronella Verberne, geboren te Asten op 29-03-1882 als dochter van Johannes Verberne en Johanna van Empel (zie Voormalig huis F1313A) en zus van Maria Verberne. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D70:

Harm Prijs is op 01-11-1921 te Helmond overleden en Petronella Verberne is op 15-02-1922 te Asten overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-12-1921 en 20-02-1922 wordt hun overlijden bekend gemaakt:

Namens de erfgenamen worden hun goederen dan te koop aangeboden in de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-03-1922:

Berend Prijs en Maria Verberne verhuizen met hun gezin in 1926 naar Helmond en het huis wordt verhuurd aan Willem Verspeek, geboren te Asten op 13-10-1884 als zoon van Hendrikus Verspeek en Petronella Welten. Hij is als arbeider op 14-01-1916 te Lierop getrouwd met Tina Sloots, geboren te Lierop op 14-02-1886 als dochter van Hendrik Sloots en Joanna Maria van Heugten. In het bevolkingsregister van Asten wonen zij in het huis met huizingnummer D71:

20

Via allerlei tussenadressen verhuizen zij uiteindelijk naar Tuinstraat 12 en de nieuwe bewoner is Adrianus Seijkens, geboren te Someren op 18-12-1897 als zoon van Wilhelmus Seijkens en Antonetta van der Linden. Hij is op 30-12-1919 te Asten getrouwd met Petronella Joosten, geboren te Asten op 22-05-1902 als dochter van Mathijs Joosten en Hendrika van der Loo (zie Voormalig huis E1784). In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D71:

21

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar het naastgelegen huis met huizingnummer D69 (zie Afgesplitst huis) en het huis is rond 1929 verkocht aan Martinus Lintermans, geboren op 14-06-1876 te Asten als zoon van Franciscus Lintermans en Hendrica Bakens. Hij is op 19-04-1915 te Lierop getrouwd met Josina Verhoeven, geboren te Stiphout op 29-08-1884 als dochter van Martinus Verhoeven en Hendrika van Lieshout. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit D47, via D70, in het huis met huizingnummer D71 wonen, ook bekend staand als Wolfsberg 48:

22

Ook over de periode 1920-1938 wonen Martinus Lintermans en Josina Verhoeven met hun gezin in het huis op de Wolfsberg 48:

23

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-06-1943 en van 09-08-1943 probeert zoon Franciscus Lintermans een grammofoon en konijnen te verkopen:

24 25

In het Peelbelang van 24-02-1945 wil zoon Henricus Lintermans een hond verkopen of ruilen:

26

Josina Verhoeven is op 19-01-1950 te Helmond overleden en Martinus Lintermans is op 23-08-1953 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

27 28

Het huis bestaat niet meer en op de plaats van het huis ligt nu de verbindingsweg naar de rotonde bij de kruising met de Heesakkerweg.

Afgesplitste huis

Vanaf 1894 woont in dit afgesplitste huis Antonius van de Ven, geboren te Someren op 09-07-1863 als zoon van Hendrik van de Ven en Petronella van de Moosdijk. Hij is als dagloner op 30-03-1894 te Asten getrouwd met Catharina Adriaans, geboren te Asten op 16-09-1861 als dochter van Petrus Adriaans en Hendrina Lammers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer D70:

29

In 1899 verhuizen zij naar B87 en het huis wordt daarna bewoond door Wilhelmus Kuipers, geboren te Zwaluwe op 01-09-1856 als zoon van Cornelis Kuijpers en Geetruida Krijne. Hij is als arbeider op 02-08-1890 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth Peeters, geboren te Asten op 16-09-1861 als dochter van Petrus Peeters en Hendrina van de Vijfeijken. Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D83:

30

Wilhelmus Kuipers is op 14-04-1902 te Asten overleden en zijn vrouw en kinderen verhuizen naar D46. In het huis komt wonen Martinus Hoeben, geboren te Asten op 06-05-1860 als zoon van Laurens Hoeben en Petronella van de Mortel. Hij is als strodekker op 11-04-1902 te Asten getrouwd met Petronella Bots, geboren te Asten op 06-06-1865 als dochter van Johannes Bots en Helena Maria van Loon. Naast strodekker was Martinus Hoeben ook slager van beroep en uit onderstaand artikel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-02-1900 blijkt dat in de Wolfsberg flinke varkens werden gemest door Bonaventura Slaats (zie Voormalig huis E836):

31

In 1905 wordt het huis samen met het naastgelegen huis (zie Oorspronkelijk huis) verkocht aan broer Joseph Hoeben en verhuist het gezin van Martinus Hoeben naar A206. Joseph Hoeben is geboren te Asten op 03-02-1863 als zoon van Laurens Hoeben en Francisca van de Mortel. Hij is als huisschilder te Asten op 17-02-1905 getrouwd met Lutgardis Thijssen, geboren te Meijel op 20-10-1871 als dochter van Hendrik Thijssen en Johanna Maria Joosten. Ook in de periode 1910-1920 woont Joseph Hoeben in beide huizen met huizingnummer D73 en D74:

32

Joseph Hoeben verhuist met zijn gezin rond 1913 naar A260 en het is vooralsnog niet duidelijk wie er in het afgesplitste deel heeft gewoond. Pas vanaf 1920 is de bewoning weer duidelijk met als bewoner Petrus Johannes Alphonsus van Dooren, geboren te Gemert op 23-04-1875 als zoon van Wilhelmus van Dooren en Leonarda van de Leijgraaf. Hij is als koopman op 23-06-1905 te Viersen (D) getrouwd met Francisca van der Kruijs, geboren te Zesgehuchten op 01-03-1869 als dochter van Peter van Kruijs en Geertruida van Gerwen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A218 rond 1920 in het huis met huizingnummer D69 wonen:

33

Zij verhuizen rond 1922 via A310 naar A313 (zie Sint Jozefplein 20) en in het huis komt wonen Johannes Welten, geboren te Asten op 23-04-1888 als zoon van Theodorus Welten en Johanna Rijnders (zie Kleine Heitrak 15). Hij is als koopman op 18-06-1915 te Asten getrouwd met Maria Louisa van de Ven, geboren te Asten op 08-05-1895 als dochter van Carel van de Ven en Johanna van Empel (zie Wolfsberg 29). In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 komen zij vanuit A318 (zie Kerkstraat 52) in het huis met huizingnummer D69 wonen:

34

Zij verhuizen rond 1923 naar A309 op het Sint Jozefplein 10 (zie Sint Jozefplein 16) en in het huis komt wonen Mathijs Berkers, geboren te Asten op 01-09-1897 als zoon van Petrus Berkers en Hendrika Verhoijsen. Hij is als arbeider op te Vlierden getrouwd met Hendrika Neervens, geboren te Asten op 10-09-1897 als dochter van Pieter Neervens en Francisca Verhoijsen. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 wonen zij onder meer in het huis met huizingnummer D69:

35

Zij verhuizen rond 1925 via allerlei adressen uiteindelijk naar Wilhelminastraat 58 (zie Voormalig huis F2045). De nieuwe bewoner is Andries Seijkens, geboren te Someren op 15-10-1894 als zoon van Wilhelmus Seijkens en Antonetta van der Linden. Hij is op 01-05-1925 te Someren getrouwd met Hendrika Joosten, geboren te Asten op 19-09-1896 als dochter van Mathijs Joosten en Hendrika van der Loo (zie Voormalig huis E1784). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit D70 in het huis met huizingnummer D69 wonen:

36

Zij verhuizen rond 1927 via D70 naar A234 op de Hemel 7 (zie Voormalig huis G1781A) en de volgende bewoner is zijn broer Adrianus Seijkens, geboren te Someren op 18-12-1897 als zoon van Wilhelmus Seijkens en Antonetta van der Linden. Hij is op 30-12-1919 te Asten getrouwd met Petronella Joosten, geboren te Asten op 22-05-1902 als dochter van Mathijs Joosten en Hendrika van der Loo (zie Voormalig huis E1784). In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 komen zij vanuit het naastgelegen huis D71 (zie Oorspronkelijk huis) in het huis wonen met huizingnummer D69, ook bekend staand als Wolfsberg 46:

37

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op de Wolfsberg 46:

38

Zij verhuizen rond 1934 via de Kerkstraat 58 (zie Voormalig huis E1817) naar het Sint Jozefplein en de nieuwe bewoner is Ludovicus Timmermans, geboren te Meijel op 12-02-1895 als zoon van Petrus Johannes Timmermans en Petronella van Diepen. Hij is als arbeider op 08-07-1927 te Asten getrouwd met Godefrida Kortooms, geboren te Asten op 14-11-1894 als dochter van Bartholomeus Antonius Kortooms en Theodora Hoebergen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op de Wolfsberg 46:

39

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-01-1935 en 25-06-1937 de geboortes van zoon Peter en dochter Johanna:

40 41

In april 1940 verhuizen zij naar Mierlo en op basis van onderstaande advertenties kunnen we afleiden dat Renier Steijvers in het huis is komen wonen. Renier Steijvers is geboren op 06-04-1917 te Grathem als zoon van Johannes Hubertus Steijvers en Anna Gijsen. Hij is op 07-07-1939 te Asten getrouwd met Lamberta (Bertha) Croiijmans, geboren te Asten op 05-09-1915 als dochter van Johannes Crooijmans en Maria Clerks. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-05-1941 en in die van 11-06-1942 de geboorte van zoon Marinus en dochter Anna:

42 43

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-08-1944 is het hondje van de familie Steijvers weggelopen en in het Peelbelang van 23-12-1944 de geboorte van zoon Johannes:

44 45
Rechts in het Peelbelang van 21-07-1956 het dodelijk ongeval van Renier Steijvers in Eindhoven. 46

Renier Steijvers is op 17-07-1956 te Eindhoven overleden en Lamberta (Bertha) Croiijmans is te Asten op 12-09-1988 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

47 48

Het huis bestaat niet meer en op de plaats van het huis ligt nu de verbindingsweg naar de rotonde bij de kruising met de Heesakkerweg.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1600 Joost Jan Willems Asten ±1575
1654 Dielis Joosten van Weert Asten ±1610
1700 kinderen Dielis Joosten van Weert Asten ±1636
1709 kinderen Joost Jelis van Weert Nicolaas Jelis van Weert Asten 08-10-1655
1712 weduwe Nicolaas Jelis van Weert Asten 07-11-1676 weduwe Nicolaas Jelis van Weert Asten 07-11-1676
Wolfsberg huis 32
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Claas van Weert Asten 07-11-1676 weduwe Claas van Weert Asten 07-11-1676
1741 weduwe Claas van Weert Asten 07-11-1676 weduwe Claas van Weert Asten 07-11-1676
1746 weduwe Claas van Weert Asten 07-11-1676 weduwe Claas van Weert Asten 07-11-1676
1751 weduwe en kinderen Nicolaas van Weert Asten 07-11-1676 weduwe en kinderen Nicolaas van Weert Asten 07-11-1676
1756 Francis van Westen Vlierden 26-04-1701 Francis van Westen Vlierden 26-04-1701
1761 Francis van Westen Vlierden 26-04-1701 Francis van Westen Vlierden 26-04-1701
1766 Nicolaas van der Westen Asten 13-06-1733 Nicolaas van der Westen Asten 13-06-1733
1771 Nicolaas van der Westen Asten 13-06-1733 Nicolaas van der Westen Asten 13-06-1733
1776 Nicolaas van der Westen Asten 13-06-1733 Nicolaas van der Westen Asten 13-06-1733
1781 Nicolaas van der Westen Asten 13-06-1733 Nicolaas van der Westen Asten 13-06-1733
1798 Nicolaas van der Westen Asten 13-06-1733 Nicolaas van der Westen Asten 13-06-1733
1803 Nicolaas van der Westen Asten 13-06-1733 Nicolaas van der Westen Asten 13-06-1733
Kadasternummer E1050
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1050 1832 Johannes Antonie Hoeben Asten 25-10-1777
Wolfsberg 48
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1814 Nicolaus van der Westen Asten 13-06-1733 met familie 25-04-1814
1814-1817 Antonie Timmermans Asten 27-11-1738 Joanna Adriana Smits Schijndel 07-12-1741
1817-1842 Johannes Antonie Hoeben Asten 25-10-1777 Wilhelma Oosterhout Asten 06-12-1784 18-12-1842
1842-1855 Wilhelma Oosterhout Asten 06-12-1784 weduwe Hoeben 21-11-1855
1855-1859 Laurentius Hoeben Asten 05-08-1824 Francisca van de Mortel Asten 04-10-1826
D47 1859-1869 Laurentius Hoeben Asten 05-08-1824 Francisca van de Mortel Asten 04-10-1826
D67 1869-1873 Laurentius Hoeben Asten 05-08-1824 Francisca van de Mortel Asten 04-10-1826 naar D67a
D67 1873-1879 Johannes Grijfraath Meijel 18-09-1836 Johanna Gielen Helden 18-01-1849
D67 1879-1886 Johannes Grijfraath Meijel 18-09-1836 Johanna Gielen Helden 18-01-1849 11-03-1886
D67 1886-1888 Antonius Cortenbach Asten 18-10-1856 Helena Maria van Gog Deurne 21-05-1858 naar dorp
D67 1888-1889 Hendrikus Bernarts Someren 17-05-1827 Antonetta Hurkmans Someren 24-05-1823 naar D19
D67 1889-1890 Gerardus Gielen Helden 05-07-1857 Gertruda Claessen Roggel 24-04-1857 naar Meijel
D70 1890-1892 Johannes Christianus Verhoef Maastricht 13-09-1839 Anna Maria Coerver Bocholz 02-01-1847 Veldhoven
D70 1892 splitsing in twee woningen
D70 1892-1900 Lambertus Beks Asten 02-01-1860 Maria Petronella van de Mortel Someren 09-02-1860 14-05-1900
D82 1900-1902 Peter Joseph Gutjens N'weert 14-11-1833 Johanna Seijkens Deurne 13-10-1836 03-08-1902
D82 1902-1905 Johanna Seijkens Deurne 13-10-1836 weduwe Gutjens naar D66
D82 1905-1910 Joseph Hoeben Asten 03-02-1863 Lutgardis Thijssen Meijel 20-10-1871
D74 1910-1913 Joseph Hoeben Asten 03-02-1863 Lutgardis Thijssen Meijel 20-10-1871
D74 1913-1915 Jacobus Scheffers Meijel 29-04-1871 Anna Maria Vossen Grathem 12-01-1879 naar Horst
D74 1916-1920 Berend Prijs S'dorf 03-08-1875 Maria Verberne Asten 02-10-1884
D70 1920-1926 Berend Prijs S'dorf 03-08-1875 Maria Verberne Asten 02-10-1884 naar Helmond
D70 1926-1929 Willem Verspeek Asten 13-10-1884 Tina Sloots Lierop 14-02-1886 naar D10
D70 1929-1930 Martinus Lintermans Asten 14-06-1876 Josina Verhoeven Stiphout 29-08-1884
48 1930-1938 Martinus Lintermans Asten 14-06-1876 Josina Verhoeven Stiphout 29-08-1884
Wolfsberg 46
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D70 1894-1899 Antonius van de Ven Someren 09-07-1863 Catharina Adriaans Asten 16-09-1861 naar B87
D70 1899-1900 Wilhelmus Kuipers Zwaluwe 01-09-1856 Maria Elisabeth Peeters Asten 13-03-1865
D83 1900-1902 Wilhelmus Kuipers Zwaluwe 01-09-1856 Maria Elisabeth Peeters Asten 13-03-1865 14-04-1902
D83 1902-1905 Martinus Hoeben Asten 06-05-1860 Petronella Bots Asten 06-06-1865 naar A206
D83 1905-1910 Joseph Hoeben Asten 03-02-1865 Lutgardis Thijssen Meijel 20-10-1871
D73 1910-1913 Joseph Hoeben Asten 03-02-1865 Lutgardis Thijssen Meijel 20-10-1871 naar A260
1913-1920 bewoning onbekend
D69 1920-1922 Petrus Johannes van Dooren Gemert 23-04-1875 Francisca van der Kruijs Zesgehuchten 01-03-1869 naar A310
D69 1922-1923 Johannes Welten Asten 23-04-1888 Maria Louisa van de Ven Asten 08-05-1895 naar A309
D69 1923-1925 Mathijs Berkers Asten 01-09-1897 Hendrika Neervens Asten 10-09-1897 naar D20
D69 1925-1927 Andries Seijkens Someren 15-10-1894 Hendrika Joosten Asten 19-09-1896 naar A234
D69 1927-1930 Adrianus Seijkens Someren 18-12-1897 Petronella Joosten Asten 22-05-1902
46 1930-1934 Adrianus Seijkens Someren 18-12-1897 Petronella Joosten Asten 22-05-1902 Kerkstraat 58
46 1934-1938 Louis Timmermans Meijel 12-02-1895 Godefrida Kortooms Asten 14-11-1894

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2024, 15:26:46

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen