logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E1090

Dit huis is in eigendom van Thomas Janssen Hoefnaegels is geboren te Someren op 03-12-1654 als zoon van Joannes Godefridus Wouter Hoefnaegels en Angela Joannes Thomas Baeckermans (zie Koningsplein 10). Hij is op 14-06-1676 te Someren getrouwd met Anna Pauwels Verschueren, geboren op 17-06-1656 te Someren als dochter van Paulus Aert Verschueren en Handerske Hendricx Verdonk.

Valid contraxerunt matrimonio Thomas Janssen et Anna Pouwels; testes Joanna Judoci et Petrus Jacobs.

Geldig huwelijkscontract tussen Thomas Janssen en Anna Pouwels; getuigen Joanna Judoci en Petrus Jacobs.

01

Het gezin van Thomas Janssen Hoefnaegels en Anna Pauwels Verschueren:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 18-12-1679
2 Aldegondis Asten 19-03-1682 Asten 05-02-1713
Cornelis Lammers
Asten 28-12-1762 zie Voormalig huis C1319
3 Paulus Asten 18-06-1684 Asten 30-01-1708
Gertrudis Fransen Voermans
Asten 27-01-1722
Henrica Jansen van Heugten
Asten 28-11-1727 zie Voormalig huis G854
en Voormalig huis G857
4 Godefridus Asten 18-06-1687 Ongehuwd Asten 24-02-1706
5 Henricus Asten 03-03-1690 Deurne 08-02-1711
Petronella Jansen Peeters
Deurne ±1728 zie Voormalig huis E1039
6 Angela Asten 01-10-1692 Ongehuwd Asten 29-05-1731
7 Johannes Asten 02-10-1695 Asten 07-03-1734
Elisabeth Jan Plenders
Asten 06-01-1761
8 Gijsbertus Asten 08-09-1698
9 Franciscus Asten 19-02-1700 Ongehuwd Asten 15-11-1721

De verpondingen van 1713 geven aan dat het huis in handen was van Thomas Hoefnagels en daarna in bezit van vrijwel al zijn kinderen of aangetrouwden:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 77 verso:
Nu Jan Thomas Hoeffnagels.
Thomas Hoeffnagels.
21-09-1736 aan weduwe Paulus Hoefnagels.
Aan Cornelis Lamberts.
Aan de weduwe Hendrick Hoefnagels, gebruiker Jan Thomas Hoefnagels. In de bede ƒ 1-3-4.

Anna Pauwels Verschueren is op 24-03-1728 te Asten overleden en Thomas Hoefnagels is te Asten op 23-04-1731 overleden. De erfenis wordt kort daarna verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 262; 21-11-1731:
Jan Tomas Hoefnaegels, Cornelis Lammers man van Gonda Hoefnaegels, Haaris Janssen van Heughten van weduwnaar Paulus Hoefnaegels geassisteerd met Peeter Voermans, wettige momboir van de onmondige kinderen, Peternel Jan Eymerts weduwe van Hendrik Hoefnaegels geassisteerd met Eymert Jan Goossens, wettige momboir over de onmondige kinderen, Arnoldus Aart Tielen nomen uxoris voor Antonet Hoefnaegels, voor dochter van Paulus Hoefnaegels. Zij maken een deling van de nagelaten goederen van wijlen Thomas Hoefnaegels en Anneken Verschuyren, hun ouders gelegen in de Wolfsberg.
1e blinde lot krijgt Jan Thomas Hoefnaegels het oud huis met den hert, de kamer en ¼e deel van de hofstad naast het huis, ene zijde weduwe Paulus Hoefnaegels; land in de Rey 5 lopense belast met
ƒ 1-12-0 per jaar cijns aan de Heer van Asten; de helft van een hooiveld belast met ƒ 4-10-12 per jaar in de ordinaire verponding en ƒ 1-03-04 per jaar in de beden.

Uiteindelijk is het huis in bezit gekomen van zoon Johannes Thomas Hoefnagels, geboren te Asten op 02-10-1695 is op 07-03-1734 te Asten getrouwd met Elisabeth Jan Plenders, geboren op 18-04-1705 te Asten als dochter van Johannes Plenders en Aldegonda Francis Berkers. Zij is sinds 25-03-1727 weduwe van Petrus Francen Werckmans, geboren te Nederweert op 18-01-1701 als zoon van Franciscus Werckmans en Helena Beijes met wie zij op 26-11-1724 te Asten getrouwd was:

02

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren; wel had Elisabeth Jan Plenders een dochter genaamd Johanna Maria Fransen Werckmans, geboren te Asten op 15-06-1726 uit haar eerste huwelijk met Peter Fransen Werckmans en een kleinzoon Joost Philips van Heugten, geboren te Asten op 02-03-1746 als zoon van Philips Joost van Heugten en Johanna Maria Fransen Werckmans (zie Voormalig huis G852).

Voor haar tweede huwelijk moet Elisabeth Jan Plenders een staat en inventaris opmaken, echter zij woont nog in bij haar moeder en heeft geen bezittingen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 70; 05-03-1734:
Elske Jan Plenders, weduwe Peter Fransen verklaart dat zij bij het overlijden van haar man bij haar moeder woonde en nog woont en alzo geen eigen goederen bezit. Zij kan derhalve geen staat en inventaris maken ten behoeve van haar onmondige kind. Zij wil hertrouwen met Jan Thomas Hoefnagels.

Bij de verpondingen van 1737, in het huizenquohier over de periode 1736-1756 en bij de verpondingen van 1754 is Johannes Thomas Hoefnagels eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 169 verso:
Jan Thomas Hoefnaegels.
Huijs, hoff en aangelagh 2 copse. In de bede ƒ 1-3-4.

Jaar Eigenaar nummer 23 Wolfsberg Bewoners nummer 23 Wolfsberg
1736 Jan Tomas Jan Tomas
1741 Jan Tomas Jan Tomas
1746 Jan Tomas Jan Tomas
1751 Jan Tomas Hoefnagels Jan Tomas Hoefnagels
1756 Jan Tomas Hoefnagels Jan Tomas Hoefnagels

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 190:
Joost, soone Joost Philipse van Hugten bij transport 02-01-1761.
Jan Tomas Hoefnagels voor de helft bij deijling 17-02-1757.
Nummer 23 huijs, hoff en aangelag ½ lopense.

De verpondingen van 1754 lopen al vooruit op het overlijden van Elisabeth Jan Plenders te Asten op 23-10-1756. De erfenis moet gedeeld worden tussen haar man Johannes Thomas Hoefnagels en haar kleinzoon Joost Philips van Heugten, waarbij het huis naar Johannes Thomas Hoefnagels gaat:

Asten Rechterlijk Archief 121, folio 2; 17-02-1757:
Jan Tomas Hoefnagels weduwnaar en voor de helft erfgenaam van Elske Jan Plenders en Jan Jelis van Hugten en Francis Plenders als momboiren over Joost, onmondige zoon van Joost Philipse van Hugten, zijnde de voornoemde Elske Jan Plenders, grootmoeder van Joost Philipse van Hugten, omdat de moeder van de onmondige een dochter was van Elske Jan Plenders en Joost dus ook voor de helft mede-erfgenaam is van zijn grootmoeder. Zij maken een scheiding en deling van de onroerende goederen die Jan Tomas en zijn overleden vrouw bezeten hebben.
1e blinde lot krijgt Jan Tomas Hoefnagels, wonende in de Wolfsberg een huis met de helft van het aangelag 1 copse, ene zijde den akker van de weduwe Cornelis Lambers, Joost Philipse van Hugten, ene einde Hendrik Peter Driessen, andere einde weduwe Cornelis Lambers; de helft van de voorste Reyenacker 2 lopense; de voorste helft van den Heesacker de helft is 1½ lopense; land den Heilige Geestacker 1 lopense; een akkerke het Koolackerke ½ lopense; de helft in een hooiveld, deze helft agter nast de graaff is 2 lopense; de achterste helft van een groesveld het Tijs Bottersvelt deze helft is 1 lopense; de voorste helft van het Vrouwkels off Voorste velt deze helft is 1 lopense. Belast met: de helft van 13 duyten per jaar aan de Heren van Asten in het cijnsboek folio 176; ƒ 75,- à 3% aan den Armen van Asten; obligatie de dato 18-12-1757. En omdat Jan Tomas Hoefnagels en wijlen zijn vrouw aan den Armen, alhier, in 1755, schuldig waren ƒ 175,- hebbende de momboiren alsdoen aan deselve betaalt ƒ 145,- hetwelk nu bij dese deyling verrekent sijnde blijkt dat oversulx voor de onmondige, die de helft van voorsschreven ƒ 175,- moet betalen meer betaalt heeft ƒ 57-10-0. En Jan Tomas, nu in plaats van die ƒ 87-10-0 alleen heeft aangenomen te betalen aan den Armen, alhier, de ƒ 75,-. En komt dus nog te kort van de ƒ 87-10-0, ƒ 12-10-0 die nu moeten komen ten behoeve van de onmondige, zodat Jan Tomas Hoefnagels in het geheel nog moet betalen aan de onmondige ƒ 70,-. Ter egalisatie van de gedeelde goederen zal Jan Thomas Hoefnagels aan de onmondige nog uitkeren ƒ 50,-. Totaal dus ƒ 120,- à 3½%.
Dit lot is nog toegevallen de voorste helft in een stukje groes / land den Berg dese helft is 1 copse. Verponding ƒ 4-11-06 per jaar. Bede ƒ 1-05-14 per jaar.
2e blinde lot Joost Philipse van Hugten een huis, tot de neere zoals in bewoning bij Paulus Verkuylen en de grootmoeder is aangekomen bij deling de dato 12-10-1742; den hoff agter het huis 1 roede; de achterste helft van de Reyenacker deze helft is 2 lopense; de achterste helft van den Heesacker deze helft is 1½ lopense; een klein akkertje in de Reyen 3 copse; land de Loverbosch 3 copse; de helft van een groesveld en land den Berg 1 copse; de voorste helft voor het Hoyvelt de helft is 2 lopense; de voorste helft van Tijs Bottersvelt de helft is 1 lopense; de achterste helft van het Vrouwkesvelt de helft is 1 lopense; de schuur aan het huis van Jan Thomas Hoefnagels met de grond tot aan de neere met de weg in het rond en de helft van het aangelag deze helft is 1 copse. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land; de helft van 13 duyten per jaar aan de Heren van Asten cijnsboek folio 176. Verponding ƒ 4-11-4 per jaar. Bede ƒ 1-06-0 per jaar. Nog te ontvangen van het 1e lot ƒ 120,-.

Vlak voor zijn overlijden verkoopt Jan Thomas Hoefnagels het huis aan zijn stiefkleinzoon Joost Philipsen van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 10 verso; 02-01-1761:
Jan Tomas Hoefnagels, aan de Wolfsberg, verkoopt aan Francis Plenders en Jan Joosten van Hugten, als voogden over en ten behoeve van Joost, zoon Philips Joosten van Hugten een huis met de neere en de helft van het aangelag 1 copse, ene zijde en andere einde weduwe Cornelis Lambers, andere zijde de koper, ene einde Hendrik Peter Driessen; de voorste Reyenacker 2 lopense; den Heesacker 1½ lopense; groes / land den Berg 1 copse; land den Heilige Geestacker 1 lopense; land het Koolackerke 1½ lopense; een hooiveld 2 lopense; groes het Tijs Bottersvelt 1 lopense; groes het Vroukes off voorste velt 1 lopense. Belast met: de helft van 13 duyten per jaar aan het Huis van Asten cijnsboek folio 176; ƒ 75,- à 3% aan den Armen van Asten de dato 18-12-1755; ƒ 120,- à 3½% die de verkoper bij deling de dato 17-02-1757 is schuldig gebleven aan de koper in deze wordt verrekend met de koopsom.
Conditie: De camer in het voorschreven huis blijft gedurende zijn leven behouden aan de verkoper. Koopsom ƒ 200,-, te betalen binnen een jaar, hieronder begrepen de meubelen van de verkoper, volgt opsomming ter waarde van ƒ 30,- die hij zal mogen behouden tot na zijn dood.

Johannes Thomas Hoefnagels is te Asten op 06-01-1761 overleden.

Judocus Philips van Heugten is geboren te Asten op 02-03-1746 als zoon van Philips Joost van Heugten en Johanna Maria Fransen Werckmans (zie Voormalig huis G852). Hij is op 20-11-1768 te Asten getrouwd met Anna Maria Jansen Verberne, geboren te Asten op 15-10-1747 als dochter van Johannes Jansse Verberne en Margaretha Bonaventura Loomans (zie Voormalig huis G857):

Juncti sunt Judocus Philippi van Heugten et Anna Maria Joannis Verberne; testes Gerardus Judoci van Heugten et Henrica Joannis Verberne.

In echt gebonden Judocus Philippi van Heugten en Anna Maria Joannis Verberne; getuigen Gerardus Judoci van Heugten en Henrica Joannis Verberne.

03

Het gezin van Judocus Philips van Heugten en Anna Maria Jansen Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten 05-11-1769 Asten 07-02-1796
Johanna Hendrik Vinken
Asten 29-08-1819 zie Voormalig huis G622
en ook Voormalig huis G857
2 Johannes Asten 15-08-1771 Kind Asten ±1771
3 Henrica Asten 03-10-1773 Kind Asten ±1773
4 Petrus Asten 12-12-1775 Ongehuwd Asten 15-10-1811
5 Johanna Asten 30-06-1778 Asten 19-04-1807
Laurentius Jan Adriaans
Asten 28-09-1834
6 Bonaventura Asten 24-01-1781 Kind Asten 30-08-1781
7 Hendrikus Asten 05-03-1783 Asten 19-06-1814
Anne Maria Ingeveld
Asten 24-09-1824
Joanna Maria Peels
Nederweert 08-02-1860
8 Margaretha Asten 21-03-1785 Kind Asten 20-08-1786
9 Anna Margaretha Asten 24-07-1787 Asten 05-02-1820
Johannes van den Eerenbeemt
Asten 08-04-1828 zie Voormalig huis G854

In het huizenquohier over de periode 1761-1803 staat het huis op naam van Judocus Philips van Heugten en wordt het meestentijds door hem bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 23 Wolfsberg Bewoners nummer 23 Wolfsberg
1761 Joost van Hugten Arnoldus van Gemert in camer Hendrik Verduijseldonk
1766 Joost van Hugten Joost van Hugten
1771 Joost van Hugten Joost van Hugten
1776 Joost van Hugten Joost van Hugten
1781 Joost van Hugten Hendrik van Hugten
1798 Joost van Heugten Jan Roijmans en Willem Verhees
1803 Joost van Heugten Jan Roijmans

Rond 1780 verhuist hij naar een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G857). Anna Maria Jansen Verberne is op 10-11-1811 te Asten overleden. In het notarieel archief van Asten staan schulden op naam van de familie van Heugten en daarbij wordt dit huis als onderpand genoemd:

Notarieel Archief 45-76 Asten 07-09-1822:
Joost en Hendrikus van Hugten, Laurens Adriaans man van Johanna van Hugten, Jan van den Eerenbeemt man van Margo van Hugten hebben een schuld ƒ 500,- aan Hermanus Gerardus Roosen, als borg huis, schuur, stalling met klein huisje en aangelag in de Wolfsberg gelegen, groot 5 lopense, ene zijde Gerrit van de Mortel, andere zijde Francis van de Eerenbeemt.

Notarieel Archief 46-3 Asten 18-01-1823:
Joost van Hugten, Hendrikus van Hugten en Jan van den Eerenbeemt man van Margo van Hugten, hebben een schuld van ƒ 300,- aan Anthonij Losecaat, als borg huis, stallinge, schuur met een klein huisje, hof en aangelag, in de Wolfsberg groot 5 lopense, ene zijde Gerrit van de Mortel, andere zijde Francis van den Eerenbeemt.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Joost van Heugten:

Kadaster 1811-1832; E1090:
Huis en erf, groot 04 roede 60 el, Wolfsberg, klassen 8.
Eigenaar: Joost van Heugten.

04

05

Judocus Philips (Joost) van Heugten is op 30-07-1832 te Asten overleden en in het notarieel archief van Asten worden in 1833 de eigendommen van de erven van Joost van Heugten en Anna Maria Verberne in drie kopen aangeboden, waarbij het hier de derde koop betreft. Let wel Jan, Maria, Antonie, Piet, Bonaventura en Petronella zijn kinderen van Philips Joost van Heugten en Johanna Hendrik Vinken (zie Voormalig huis G857):

Notarieel Archief 68-51 Asten 30-10-1833:
Hendrikus van Heugten, Johanna van Heugten gehuwd met Laurens Adriaans, Jan van Heugten, Maria van Heugten gehuwd met Antonie Nijssen, Antonie en Piet van Heugten, Bonaventura van Heugten, wijlen Marga van Heugten gehuwd geweest met Jan van den Eerenbeemd, met Petronella hun dochter, Petronella van Heugten dochter van wijlen Philip van Heugten en wijlen Johanna Vinken. De erfgenamen van Joost van Heugten en Annemie Verberne.
1e koop huis en erf in de Wolfsberg G857, groot 7 roede 20 el.
2e koop klein huis en erf bestaande in twee woningen G858 en G859 , groot 1 roede 97 el. Hierbij behoort een Peelveld op de Baan gelegen achter de Graaf, met 2 twee percelen bouwland G850, G852. 3e koop huis en erf en deel voortuin zoals is afgepaald, E1090.

Dit huis E1090 wordt verkocht aan Cornelis Lammers en Johannes Goort Loomans en direct gesloopt zodat een bouwland resteert met kadasternummer E1202.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1676 Thomas Jansen Hoefnaegels Someren 03-12-1654 Thomas Jansen Hoefnaegels Someren 03-12-1654
1731 Jan Thomas Hoefnagels Asten 02-10-1695 Jan Thomas Hoefnagels Asten 02-10-1695
Wolfsberg huis 23
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Tomas Asten 02-10-1695 Jan Tomas Asten 02-10-1695
1741 Jan Tomas Asten 02-10-1695 Jan Tomas Asten 02-10-1695
1746 Jan Tomas Asten 02-10-1695 Jan Tomas Asten 02-10-1695
1751 Jan Tomas Hoefnagels Asten 02-10-1695 Jan Tomas Hoefnagels Asten 02-10-1695
1756 Jan Tomas Hoefnagels Asten 02-10-1695 Jan Tomas Hoefnagels Asten 02-10-1695
1761 Joost van Hugten Asten 02-03-1746 Arnold van Gemert, in camer Herndrik Verduijseldonk Heeze 18-12-1728
1766 Joost van Hugten Asten 02-03-1746 Joost van Hugten Asten 02-03-1746
1771 Joost van Hugten Asten 02-03-1746 Joost van Hugten Asten 02-03-1746
1776 Joost van Hugten Asten 02-03-1746 Joost van Hugten Asten 02-03-1746
1781 Joost van Hugten Asten 02-03-1746 Hendrik van Hugten Asten 22-08-1736
1798 Joost van Heugten Asten 02-03-1746 Jan Roijmans en Willem Verhees Asten 03-08-1763
1803 Joost van Heugten Asten 02-03-1746 Jan Roijmans Asten 03-08-1763
Kadasternummer E1090
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1090 1832 Joost van Heugten Asten 02-03-1746
Wolfsberg
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1811 Joost van Heugten Asten 02-03-1746 Anna Maria Verberne Asten 15-10-1747 10-11-1811
1811-1832 Joost van Heugten Asten 02-03-1746 met kinderen 30-07-1832
1833 huis verkocht en afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 oktober 2023, 10:04:05

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen