logo

De Vonder Homepagina


Wolfsberg 50

Henricus Bastiaans is geboren rond 1600 en rond 1635 getrouwd met Catharina Joost Philipsen, geboren rond 1610. Hieronder het gezin van Henricus Bastiaans en Catharina Joost Philipsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefrida Asten ±1636 Asten ±1655
Huybert Hendrickx
Asten 09-09-1688 zie ook Voormalig huis E1033
2 Bastianus Asten 07-12-1638 Asten 22-01-1668
Petronella Fransen
Asten 08-04-1684
3 Judocus Asten 13-01-1642 Kind Asten ±1642
4 Maria Asten 24-12-1643 Asten 08-05-1678
Arnoldus Jansen
Asten 05-02-1681
5 Henrica Asten 08-02-1645 Kind Asten ±1645
6 Judocus Asten 22-02-1646 Heeze ±1694
Maria Corstens
7 Aldegonda Asten 29-08-1647 Kind Asten ±1647
8 Petrus Asten 03-03-1649 Kind Asten ±1649
9 Antonius Asten 08-02-1651 Asten 10-09-1679
Maria Dierx Joosten
Asten 04-12-1689
10 Henrica Asten ±1654 Asten 01-02-1682
Wilhelmus Thijssen
zie Voormalig huis C874

Bij de verpondingen van 1662 staat het huis op naam van Henricus Bastiaans:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 49 verso:
Hendrick Bastiaans, huijs.

Henricus Bastiaans is op 19-08-1672 te Asten overleden en in 1679 worden de erfgoederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 88 verso; 07-10-1679:
Aert Jansen man van Maria Hendrick Bastiaens, Anthonis Hendrick Bastiaens, Handerske Hendricx Bastiaens geassisteerd met Frans Joosten. Kinderen en erven van Hendrick Bastiaens gehuwd geweest met Lijneke Joost Flipsen. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Aert Jansen 1⁄3e deel in het huis, waar zijn schoonouders gewoond hebben en overleden zijn, ene zijde Huybert Michiel Colen; land in de Wolsberghen 3 lopense; land aent Lielder 7 lopens; 1⁄3e deel in het Heytvelt naast weduwe Peeter Willems; 1⁄3e deel in het Cempke.
2e lot krijgt Antonis land aen het aengelach 2 lopense; land 1½ lopense; de helft van 2 lopense 1 copse aan de Warande; de helft van 2 lopense land; 1⁄3e deel, vooraan naast Frans Joosten in het Hooyvelt.
3e lot krijgt Handerske twee delen in het huis en twee delen in het aangelag 1 lopense daarbij gelegen, ene zijde Frans Joosten, andere zijde de weg, beide einden de delers; land 2 lopense; het middelste deel van Lenderske-acker hiervan ½ lopense; de helft van 2 lopense 1 copse in de Calveracker naast de Loverbosch; het middelste 1⁄3e deel in het Hoyvelt.

De familieleden verkopen nog een stuk land, waarvan de opbrengst gebruikt wordt om een schuld van Henricus Bastiaans af te lossen:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 173; 06-07-1683:
Aert Jansen getrouwd geweest met Maria Hendricx, waarbij een zoontje met name Hendrick Aerts, nog minderjarig, Antonis Hendricx, Willem Mathijssen getrouwd met Handerske Hendricx. Allen kinderen en erven van Hendrick Bastiaens en Catalijn Joosten. Zij verkopen aan Philips Dielis van Heughten groes de Molenschouw aen het Vordeldoncxbroeck 5 lopense. Belast met 2 stuiver 1 ort per jaar in twee posten, aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 285,-.
Naschrift: Maria Hendricx getrouwd geweest met Aert Jansen heeft haar deel in dit stuk nog bij haar leven verkocht.
Naschrift: Frans Goorts van den Heuvel heeft van de koopsom ƒ 250,- ontvangen uit handen van de koper dit ter aflossing van een obligatie, voor schepenen Helmont, ten laste van de goederen van Hendrick Bastiaens.

Als zoon Bastiaan Hendrick Bastiaans ziek wordt, maakt hij zijn testament op en laat geld na aan zijn zwagers en zijn goederen aan zijn broer Antonius, zwager Willem Thijssen en neef Hendrick Aert Jansen:

Asten Rechterlijk Archief 53; 05-04-1684:
Bastiaen Hendrick Bastiaens, in de Wolfsbergen, testeert. Huybert Hendricx, zijn zwager 2 gulden 10 stuiver. Willems, zijn zwager, te Lierop 2 gulden 10 stuiver. Zijn goederen een huis, hof en aangelag aan de Wolfsbergen ½ lopense met alle roerende goederen gaan naar zijn enige erfgenamen te weten Joost Hendrick Bastiaens, Antonis Hendrick Bastiaens, Willem Tijssen man van Handerske Bastiaens, Hendrick onmondige zoon van Aert Jansen en Maria Hendrick Bastiaens

Schoonzoon Huybert Hendrickx koopt een huis in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 231; 02-07-1685:
Anthonis Frans Philipsen verkoopt aan Huybert Hendricx huis, hof en aangelag in de Wolfsbergh 1 copse, ene zijde de straat, andere zijde Frans Cornelissen van Weert. Koopsom ƒ 13,-.

Bij de verpondingen van 1707 staat het huis op naam van schoonzoon Huybert Hendrickx:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 9 verso:
Huijbert Hendericks. ƒ 2-5-2.

Dochter Godefrida Henrici Bastiaans is geboren te Asten rond 1636 en rond 1655 getrouwd met Huybert Hendrickx, geboren te Asten rond 1630 en hieronder hun gezin (zie ook Voormalig huis E1033):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 02-10-1655 Asten 13-05-1686
Catharina Dierx Tielen
Mierlo 29-11-1693
Maria Peeters van Mierlo
Asten 08-09-1697
Anna Jansen Goorts
Asten 15-01-1718 zie ook Voormalig huis E1033
en Wolfsberg 62
2 Johanna Asten 02-01-1660

Godefrida Henrici Bastiaans is op 09-09-1688 te Asten overleden en Huybert Hendricx is rond 1711 te Asten overleden.

Het huis komt in bezit van zijn zoon Henricus Huyberts Coopmans, geboren te Asten op 02-10-1655. Hij is op 13-05-1686 te Asten getrouwd met Catharina Dierx Tielen, geboren te Asten rond 1638 als dochter van Dirck Peeters van de Meulendijck en Anneke Tielens (zie Voormalig huis B780). Na haar overlijden te Asten op 10-09-1693 is Henricus Huyberts Coopmans te Mierlo op 29-11-1693 hertrouwd met Maria Peters van Bussel, geboren te Mierlo op 06-11-1655 als dochter van Petrus van Bussel en Arnolda. Na haar overlijden te Asten op 10-01-1697 is Henricus Huyberts Coopmans op 24-08-1697 te Asten voor een derde maal getrouwd met Anna Jansen Goorts, geboren te Asten rond 1670:

Contraxerunt sponsalia Henricus Huijberts et Anna Jansen; testes Joannis Jansen et Andries Jansen.
Conjuncti sunt matrimonio Henricus Huijberts et Anna Jansen; testes Catharina Hendrix et Maria van der Cruijs.

Ondertrouwcontact van Henricus Huijberts en Anna Jansen; getuigen Joannis Jansen en Andries Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Henricus Huijberts en Anna Jansen; getuigen Catharina Hendrix en Maria van der Cruijs.

01

De gezinnen van Henricus Huyberts Coopmans met Catharina Dierx Tielen, met Maria Peters van Bussel en met Anna Jansen Goorts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus* Asten 17-06-1695 Someren 24-06-1719
Elisabetha Hendricks
Asten 26-03-1746 zie ook Voormalig huis C1347
2 Johannes Asten 16-07-1698 Kind Asten ±1698
3 Antonius Asten 13-02-1701 Kind Asten ±1701
4 Henricus Asten 01-11-1703 Kind Asten ±1703
5 Johanna Asten 14-06-1705 Asten 14-06-1734
Henricus Aerts Wolfs
Asten 10-01-1758 zie Antoniusstraat 28 en 30
6 Petrus Asten 21-02-1708 Kind Asten ±1708

* uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen bekend, dit kind is uit het tweede huwelijk

Zij wonen elders in de Wolfsberg (zie Wolfsberg 62) en verhuren dit huis aan derden. Henricus Huyberts Coopmans is op 15-01-1718 te Asten overleden en in het huizenquohier van 1736 wordt Anna Jansen Goorts als zijn weduwe genoemd als eigenaar en is haar zoon Godefridus bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 25 Wolfsberg Bewoners nummer 25 Wolfsberg
1736 weduwe Hendrick Huijberts Goort Hendrix

Anna Jansen Goorts verkoopt het huis aan Henricus Peter Driessen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 129; 24-08-1737:
Anneke Jansen, weduwe Hendrik Huybers verkoopt aan Hendrik Peters den timmer of opstal van een huiske in de Wolfsberg, ene zijde en einde de straat, andere zijde en einde de verkoper. Koopsom ƒ 46,-.

Anna Jansen Goorts is rond 1744 te Asten overleden en zoon Godefridus Hendrick Huybers verhuist naar een ander huis in de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1347).

Henricus Peter Driessen is geboren te Asten op 13-12-1707 als zoon van Petrus Andriessen en Maria Antonis Bollen (zie Oostappensedijk 40 en 42). Hij is op 16-06-1737 te Asten getrouwd met Elisabeth Bonaventura Loomans, geboren te Asten op 07-09-1714 als dochter van Bonaventura Antonius Loomans en Henrica Jansen van Heugten:

02

Het gezin van Henricus Peter Driessen en Elisabeth Bonaventura Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronilla Asten 24-11-1738 Kind Asten 16-10-1747
2 Maria Asten 27-01-1744 Asten 02-02-1766
Godefridus Johannes Loomans
Asten 22-12-1813 zie Voormalig huis G636
en ook Wolfsberg 62
3 Henrica Asten 30-05-1749 Kind Asten ±1749

De cijnzenlijst van het huis over de periode 1709-1761 vat de bewoningsgeschiedenis samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 2, folio 34 verso.
Hendrik Peter Driessen bij koop 1741.
Anneke weduwe Hendrick Huyberts bij coop 1734.
Jenneke dogtere Huijbert Hendrix bij successie.
Huijbert Hendricx uijt huijs ende aengelach, gelegen onder Asten inde Wolfsbergen, groot een lopen, ene zijde de weduwe Gerit Janssen, andere zijde Gerit Aerts, ene einde de gemeene straat, andere einde de waterpoel. I pul
Den selven uijt het selve pandt. quarta pars pul.

Henricus Peter Driessen is van beroep timmerman, maar vervult ook bestuurlijke functies zoals armmeester, borgemeester en schepen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 91; 02-03-1742:
Hendrik Peter Driessen, armmeester en Hendrik Willem Berkers, kerkmeester, verkopen, mede namens de provisoren van Armen en Kerk, goederen, welke voor de rente en pachten zijn ingekocht, om deze zoveel mogelijk te conserveren, zie transport 6-10-1738.

Bij de verpondingen van 1761 en in het huizenquohier over de periode 1741-1771 staat het timmerhuijske op naam van Henricus Peter Driessen en verhuurt hij het meestentijds aan derden. Hij woont zelf met zijn gezin in een ander nabij gelegen huis (zie Wolfsberg 62):

Verpondingen 1761 XIV-63 folio 188 verso:
Hendrik Peter Driessen.
Nummer 25 huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 25 Wolfsberg Bewoners nummer 25 Wolfsberg
1741 Hendrik Peter Driessen een werk of timmer huijske
1746 Hendrik Peter Driessen Hendrik Peter Driessen
1751 Hendrik Peter Driessen Jan Teunis Verhindert
1756 Hendrik Peter Driessen Evert van Geffen
1761 Hendrik Peter Driessen Marcelis Daniels en Maria Peters
1766 Hendrik Peter Driessen Marcelis Jan Daniels
1771 Hendrik Peter Driessen Marcelis Jan Daniels

De laatste huurder van het huis Marcelis Jansen Daniels staat elders beschreven (zie Voormalig huis G535).

Henricus Peter Driessen verkoopt het huis aan Paulus Peters van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 188; 17-03-1772:
Hendrik Peter Driessen, in de Wolfsberg, verkoopt aan Paulus Peters van Bussel, in de Wolfsberg huis, stal, hof en aangelag in de Wolfsberg 1 lopense, ene zijde Antoni Boumans, andere zijde de straat, ene einde Hendrik Haase, andere einde de gemeente; land het Ven 1½ lopense; land den Apart 1½ lopense; land het Ven 3 lopense; den Hoogenacker 1½ lopense; den Koolacker 3 copse; land agter het huys van Hendrik Peter Driessen in den Hoogenacker 2 lopense; groes den Brand 2½ lopense; groes de Meulenschouw 1 lopense; weiveld nu een hooiveld 4 lopense. Belast met ƒ 0-5-2 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 975,- waarvan ƒ 600,- à 3%.

Henricus Peter Driessen is op 04-07-1779 te Asten overleden.

Paulus Peters van Bussel is geboren te Asten op 29-12-1723 als zoon van Peeter Fransen van Bussel en Theodora Paulus Claessen (zie Busselseweg 5). Hij is op 12-02-1747 te Asten getrouwd met Anna Gertrudis Cornelissen Lammers, geboren te Asten op 07-10-1720 als dochter van Cornelius Lammers en Aldegonda Thomas Hoefnagels (zie Voormalig huis E1038):

03

Het gezin van Paulus Peters van Bussel en Anna Gertrudis Cornelissen Lammers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 20-02-1749 Kind Asten 14-03-1749
2 Cornelius Asten 20-02-1749 Asten 13-01-1782
Catharina Hendriks van de Goor
Asten 05-04-1815 zie Voormalig huis C1333
3 Maria Asten 23-07-1750 Asten 02-02-1777
Johannes Pauli Verkuylen
Asten 19-09-1783
4 Henrica Asten 21-06-1754 Asten 19-11-1780
Antonius Hendrik van de Goor
Asten 08-03-1807
5 Johanna Asten 26-10-1756 Asten 19-11-1780
Johannes Christiaan Cardinaal
Asten 04-11-1791
Arnoldus Johannes Meulendijk
Asten 15-11-1808

Paulus Peters van Bussel is ook nog armmeester geweest:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 57; 01-06-1779:
Gerrit Brunas en Paulus van Bussel zijn voor de tijd van drie jaar aangesteld als armmeesters.

In het huizenquohier over de periode 1776-1781 staat het huis op naam van Paulus Peters van Bussel, hij woont zelf elders in de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1319) en verhuurt het huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 25 Wolfsberg Bewoners nummer 25 Wolfsberg
1776 Paulus van Bussel Peter Verreijt
1781 Paulus van Bussel Cornelis Lintermans en de vrouw van Mattijs van Bree

Bewoner Cornelis Philips Lintermans is geboren te Asten op 07-09-1737 als zoon van Philippus Lintermans en Mechtildis Jacobs van den Berge. Hij is op 09-05-1773 te Asten getrouwd met Aldegonda Joost Coopmans, geboren te Asten op 10-03-1744 als dochter van Judocus Jan Coopmans en Maria Jansen:

04

Het gezin van Cornelis Philips Lintermans en Aldegonda Joost Coopmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten 16-06-1773 Achel (B)
Jacomina Smets
Valkenswaard 04-05-1819
2 Judocus Asten 14-03-1775 Kind Asten ±1775
3 Judocus Asten 04-01-1777 Kind Asten ±1777
4 Anna Maria Asten 12-12-1777 Kind Asten 11-06-1779
5 Jacobus Asten 29-03-1780 Kind Asten 17-02-1787

Cornelis Philips Lintermans verkoopt enkele goederen:

Asten Rechterlijk Archief 153; 30-11-1780:
Cornelis Lintermans, in de Wolfsberg, verkoopt eenige gereede goederen, onder andere twee koeien ƒ 29,-, twee karren ƒ 23,-, hooi en stro ƒ 30,-. Totale opbrengst: ƒ 87,-.

Cornelis Philips Lintermans is op 05-08-1781 te Asten overleden.

Van de eigenaars is Anna Gertrudis Cornelissen Lammers op 19-06-1779 te Asten overleden en Paulus Peters van Bussel op 09-03-1791 te Asten overleden. Daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 98 verso; 02-04-1792:
Cornelis van Bussel, Antony van de Goor getrouwd met Hendrien van Bussel, Lambert Cornelis als voogd over het minderjarige kind, Christiaan, van wijlen Jan Cardinaal en mede ten deze, Arnoldus Meulendijk getrouwd met Johanna van Bussel alsmede Jan Peeter van Bussel en Antony Verkuylen als wettige voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Verkuylen en Maria van Bussel, beiden overleden. Allen kinderen en kindskinderen van wijlen Paulus Peters van Bussel en Geertruy Lammers. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Cornelis land den Heesakker 2 lopense; de helft van de Venakker geheel 2 lopense; land / groes 1 lopense van het aangelag van Lambert geheel 2½ lopense; de helft van een groesveld Jan Bosmansvelt geheel 3 lopense; land een Wortelveltje ¼ lopense; 1⁄3e deel in een wei- of hooiveld geheel 4 lopense,
2e lot krijgt Antony van de Goor huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Wolfsberg 1 lopense; land Anneke Huybersvenneke 1 lopense; land de Venakker 3 lopense; groes de Meulenschouw 1 lopense; 1⁄3e deel in een groesveld het Weyvelt geheel 4 lopense; land / groes 1¼ lopense van het aangelag van Lambert geheel 2¼ lopense; de helft van een groesveld den Brand geheel 2½ lopense.
3e lot krijgt Christina, dochter Jan Cardinaal de helft in een huis, hof en aangelag in de Wolfsberg geheel 4 lopense, ene zijde Willem Celen, andere zijde de straat; de helft van een akker geheel 1½ lopense; de helft van de Venakker geheel 2 lopense; de helft van een groesveld Jan Bosmansvelt geheel 3 lopense; land den Appert 1½ lopense; land den Koolakker 3 copse; 1⁄3e deel in het Weyvelt geheel 4 lopense. Belast met de helft van ƒ 1-10-0 per jaar aan de Kempenaar, te 's Hertogenbosch; de helft van ƒ 0-05-0 per jaar aan het Huis van Asten.
4e lot krijgen Paulus en Gerrit kinderen Jan Verkuylen de helft in huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 1 lopense, ene zijde Willem Celen, andere zijde de straat; de helft in een akker geheel 1½ lopense; land den Coolenakker 1½ lopense; de helft van een groesveld den Brandt geheel 2 lopense; land den Snijerskamp ½ lopense; land de Reyen 43 roeden; land in de Loverbosch 2 lopense; groes de Snijerskamp 1 lopense; groes het Eeuselke 1 lopense. Belast met de helft van
ƒ 1-10-0 per jaar aan de Kempenaar, te 's Hertogenbosch; de helft van ƒ 0-05-0 per jaar aan de Heer van Asten.

Het huis wordt verdeeld over de kinderen van dochters Johanna en Maria en de tweede vrouw van de echtgenoot van dochter Henrica, waarvan de drie gezinsreconstructies hieronder worden weergegeven.

Dochter Johanna Pauli van Bussel is geboren te Asten op 26-10-1756 en op 19-11-1780 te Asten getrouwd met Johannes Christiaan Cardinaal, geboren te Heeze op 22-01-1753 als zoon van Christianus Joannes Cardinaal en Petronella Jansen Verberne. Na zijn overlijden op 24-09-1785 te Heeze is Johanna Pauli van Bussel op 04-11-1791 te Asten hertrouwd met Arnoldus Johannes Meulendijk, geboren te Asten op 07-12-1761 als zoon van Johannes Arnoldi Meulendyck en Elizabeth Joannis Claus:

05

De gezinnen van Johanna Pauli van Bussel met Johannes Christiaan Cardinaal en met Arnoldus Johannes Meulendijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gertrudis Heeze 31-03-1782 Kind Asten 25-04-1786
2 Christina Heeze 06-10-1784 Woensel 30-04-1809
Joannes Merkelbach
Woensel 30-01-1812 smid
3 Johanna* Asten 23-10-1795 Asten 09-02-1822
Hendrik Verspeek
Asten 13-10-1841 zoon Theodorus
zie Zand 17
4 Elisabetha* Asten 14-11-1798

* kinderen uit het tweede huwelijk

Voor haar tweede huwelijk met Arnoldus Johannes Meulendijks moet Johanna Pauli van Bussel een staat en inventaris opmaken en worden er huwelijkse voorwaarden afgesproken:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 71; 10-11-1791:
Staat en inventaris opgemaakt door Johanna Paulus van Bussel, weduwe Jan Cardinaal ten behoeve van haar onmondige kind, Christina. Zij wil hertrouwen met Arnoldus Jan Meulendijk, jongeman. Van de zijde van haar man zijn haar geen vaste goederen aanbestorven alleen enige roerende goederen te weten: een tang, een haal, een ijzeren ketel, twee tinnen schotels.
En alzo Paulus van Bussel, vader van de inventarisante in 1791 overleden is en dat daardoor het 1⁄4e deel van al diens nagelaten goederen is verstorven op Christina, haar minderjarige dochter, en dat al die goederen eerlang tussen de erfgenamen worden verdeeld en dat daarvan een wettige scheiding en deling zal worden gepasseert verwijst de inventarisante naar de staat en inventaris staande hiervoor op folio 65 verso en opgemaakt door Jan Peters van Bussel en Antonie Verkuylen, als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Verkuylen en Maria Paulus van Bussel en van welke inventaris haar, inventarisantes, dochter ook 1⁄4e deel toekomt.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 72 verso; 19-11-1791:
Arnoldus Jan Meulendijk, jongeman bruidegom ter eenre en Johanna Paulus van Bussel, weduwe Jan Cardinaal bruid geassisteerd met Lambert Cornelis, haar geassumeerde momboir ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
Zij brengen beiden in al de goederen die zij bezitten en die zij staande dit huwelijk zullen verkrijgen. Indien uit dit huwelijk kinderen geboren worden zal het een zijn met het voorkind van de bruid. En tot staat gekomen zal aan ieder een behoorlijke uitzet, naar vermogen, gegeven worden even of het kinderen van een en hetzelfde bedde waren. En alle goederen welke als dan sullen bevonden worden, namenlijk na doode van beyde comparanten, worden geerft ende verdeelt tussen het voorkindt van de tweede comparante en de kinderen in dit, hun huwelijk, te verwekken staende, egaalijk hooft voor hooft, werdende wijders gerefereert tot den inventaris hiervoor staande en door de tweede comparante gepasseert. Indien de bruidegom komt te overlijden voor de bruid, zonder kinderen uit dit huwelijk na te laten dan zal de ene helft van de door hem aangebrachte goederen komen aan de bruid en de andere helft aan zijn naaste vrienden. Indien de bruid komt te overlijden voor de bruidegom, zonder kinderen uit dit huwelijk na te laten dan zal hij in de volle boedel van de bruid blijven zitten doch na overlijden van hem, bruidegom, zal de eene helft van al zijn goederen gaan naar het voorkind, dan nog in leven zijnde en de andere helft naar zijn naaste vrienden.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Arnoldus Meulendijk en wordt het door hem bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 25 Wolfsberg Bewoners nummer 25 Wolfsberg
1798 Arnoldus Meulendijk en kinderen Jan van der Linden Arnoldus Meulendijk en in de kamer weduwe Verkuijlen
1803 Arnoldus Meulendijk en kinderen Jan van der Linden Arnoldus Meulendijk en in de kamer weduwe Verkuijlen

Arnoldus Johannes Meulendijk is op 07-02-1807 te Asten overleden en Johanna Pauli van Bussel is op 15-11-1808 te Asten overleden.

Maria Pauli van Bussel is geboren te Asten op 23-07-1750 als dochter van Paulus Peters van Bussel en Anna Gertrudis Cornelissen Lammers. Zij is op 02-02-1777 te Asten getrouwd met smid Johannes Pauli Verkuylen, geboren te Asten op 01-11-1741 als zoon van Paulus Gerardus Vercuylen en Anna Jansen de Zeeger (zie Voormalig huis G845):

06

Het gezin van Maria Pauli van Bussel en Johannes Pauli Verkuylen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulus Asten 07-03-1778 Ongehuwd Asten 05-02-1810
2 Gerardus Asten 08-01-1781 Ongehuwd Asten 16-06-1805

Johannes Pauli Verkuylen is op 12-04-1782 te Asten overleden en Maria Pauli van Bussel is als Maria Joannis Verkuijlen te Asten op 19-09-1783 overleden. Als haar vader Paulus Peters van Bussel komt te overlijden, worden er voogden aangesteld en wordt een staat en inventaris opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 65 verso; 07-10-1791:
Staat en inventaris opgemaakt door Antonie Verkuylen en Jan Peters van Bussel, als voogden over Paulus en Gerrit, minderjarige kinderen van Jan Verkuylen en Maria Paulus van Bussel, beiden overleden, van de boedel en nalatenschap van wijlen Paulus Peeter van Bussel, grootvader van de minderjarigen.
Onroerende goederen: 1⁄4e deel in huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 1 lopense; huis, schuur, stal, hof en aangelag 1 lopense; land 1½ lopense; land den Hoogenakker 2 lopense; land de Venakker 3 lopense; land den grooten Appert 1½ lopense; land den Hoogenakker 1½ lopense; land den Koolakker 3 copse; groes den Brand 2½ lopense; groes de Meulenschouw 1 lopense; groes een Weyvelt 4 lopense; land den Heesakker 2 lopense; land de Venakker 2 lopense; land de Snijerskamp ½ lopense; land de Reyen 43 roeden; land den akker in de Loverbosch 2 lopense; land / groes een aangelag 2½ lopense; groes Jan Bosmansvelt 3 lopense; Snijerskamp 1 lopense; groes het Euselke 1 lopense; een wortelveltje 1 copse. Verponding ƒ 14-10-06 per jaar. Bede ƒ 4-12-12 per jaar.
Roerende goederen: een paard en het getuig, vier melkkoeien, acht leege beesten, een hoge kar zonder beslag, een aardkar, een ploeg, een eg, een kruiwagen, divers klein huishoudtextiel, een klein kastje, een kist, twee kasten, een trog, een schaep, twee tafels, acht stoelen, een bed met toebehoren, drie dekens, acht paar lakens, melkgerei, diverse schotels en borden, zowel tin als aardewerk, divers tin en koper huishoudgerei, diverse koperen en ijzeren ketels, vuurgerei, koperen lepels, schuimspaan, forchetten, diverse kuipen en bakken, klein landbouwgereedschap, een snaphaan, 25 vat rogge, 12 vat boekweit, 20 lopense van gepasseerde oogst is bezaaid met rogge, boekweit en haver is nu geschuurt.
Schulden: aan de weduwe Francis Kerkers ƒ 169,50; aan Goort Lomans ƒ 100,-; aan Jan Bruystens ƒ 200,-; aan Gerrit Kerkers ƒ 75,-; aan Antoni van de Goor ƒ 80,-.
De ouderlijke goederen welke de kinderen, in zijn geheel, toekomen, zijn een kast, twee stoelen, een kist, een tafel, een trog, een rek met schotels, een koperen ketel en tinnen trekpot, vuurgerei, een linnen bed.

Henrica Pauli van Bussel is geboren te Asten op 21-06-1754 als dochter van Paulus Peters van Bussel en Anna Gertrudis Cornelissen Lammers. Zij is op 19-11-1780 te Asten getrouwd met Antonius Hendriks van de Goor, geboren te Mierlo op 17-10-1752 als zoon van Henricus van de Goor en Anna Maria Bakers (zie Voormalig huis C1333):

07

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit dit huwelijk geboren en Henrica Pauli van Bussel is op 08-03-1807 te Asten overleden. Antonius Hendrik van de Goor is op 22-11-1807 te Asten hertrouwd met Maria Hendrik van Bussel, geboren te Asten op 18-06-1757 als dochter van Henricus Joannes van Bussel en Catharina Egidi van Helmont en weduwe van Mathijs Jansen van de Moosdijk (zie Behelp 2A). Ook dit huwelijk kende geen nakomelingen en Antonius Hendrik van de Goor is op 14-06-1809 te Asten overleden.

In 1809 worden de goederen in twee archiefstukken verdeeld, waarbij dit huis wordt toebedeeld aan Paulus Verkuylen:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 30-05-1809:
Paulus Verkuylen, Cornelis van Bussel en Antony van de Goor, als voogden over de kinderen van wijlen Arnoldus Meulendijk man van Johanna Paulus van Bussel met name Johanna en Elisabeth en van Johannes Cardinaal man van Johanna Paulus van Bussel met name Christina. Zij verdelen vaste goederen:
1e lot krijgt Paulus Verkuylen een huis en erf aan de Wolfsberg oud nummer 266 nieuw nummer 270. Belast met ƒ 1-10-0 jaarlijks. in een meerdere rente aan het Gemene Land. ƒ 0-05-12 jaarlijks aan het Huis van Asten.
2e lot krijgen Christina Jan Cardinaal en Johanna en Elisabeth Meulendijk ƒ 100,- uit te keren door Paulus Verkuylen.

Asten Rechterlijk Archief 132a; 30-12-1809:
Maria Hendrik van Bussel getrouwd geweest met Antony van de Goor, Cornelis van Bussel voor zichzelf en als voogd over de minderjarige kinderen Johannes en Elisabeth van wijlen Arnoldus Meulendijk en Johanna Paulus van Bussel, Paulus Verkuylen, Jan Merkelbagh getrouwd met Christina Jan Cardinaal, te Woensel. Zij verdelen vaste goederen.
1e lot krijgt Maria Hendrik van Bussel huis en erf aan de Wolfsberg oud nummer 279 nieuw nummer 287; land het Aangelag 21 roede; land Venakker 2 lopense 21 roede; groes het Hooyvelt 2 lopense 46 roede.
2e lot krijgt Cornelis van Bussel groes de Meuleschouw 48 roede; land Bergakker 1 lopense 46 roede; land tussen de Weegen krijgt 1 lopense 8 roede.
3e lot krijgt Paulus Verkuylen land Anneke Huybersvenneke aan de Wolfsberg 1 lopense 8 roede; groes den Brand 1 lopense 1 roede.
4e lot krijgen de kinderen Arnoldus Meulendijk en Jan Merkelbagh ƒ 126,- te ontvangen van Paulus Verkuylen.

Als Paulus Verkuylen kort daarna op 05-02-1810 in Asten overlijdt, verkoopt zijn oom Cornelis van Bussel het huis aan Johannes Sleegers:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 14-04-1810:
Cornelis van Bussel voor zichzelf en als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Arnoldus Meulendijks getrouwd geweest met Johanna Paulus van Bussel, Jan Merkelbagh getrouwd met Christina Jan Cardinaal, te Woensel, Hendrik Hendrik Hazen als voogd over Geertruy, onmondige dochter van wijlen Antony Verkuylen en Hendrina Wouter van Bree.
Zij verkopen aan Jan Sleegers huis en erf op de Wolfsberg oud nummer 266 nieuw nummer 273; groes het Aangelag 39 roede. Belast met ƒ 100,- aan den Armen van Asten; ƒ 75,- aan den Armen van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 5,- per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 174,-; land Langenakker 1 lopense 9 roede. Koopsom ƒ 45,-
Zij verkopen aan Geertruy Antony Verkuylen land in Loverbosch 1 lopense 32 roede. Koopsom ƒ 60,-.
Zij verkopen aan Joost van Hugten land de Reyen 47 roede. Koopsom ƒ 55,-.
Zij verkopen aan Adriaan Timmermans land in de Sneyerskamp 35 roede. Koopsom ƒ 104,-.
Zij verkopen aan Cornelis Lambers land den Berg 2281 1 lopense 43 roede. Koopsom ƒ 52,-.
Zij verkopen aan Willemina van Tilburg, weduwe Willem Ceelen en Jan en Maria Willem Ceelen land Anneke Huybersvenneke 1 lopense 8 roede. Koopsom ƒ 107,-.
Zij verkopen aan Maria Andries Verheyen, weduwe Jan van Hout, groes den Brand. Koopsom ƒ 54,-.
Zij verkopen aan Francis Kerkers groes het Binnevelt 2 lopense. Koopsom ƒ 157,-.

Johannes Peter Sleegers, geboren te Asten op 14-12-1767 als zoon van Petrus Jan Slegers en Helena Peter Martens, woont zelf op de Stegen en heeft het huis verhuurt aan derden. Later is het huis verkocht aan Bonaventura Mathijs Slaats, die een schuld heeft uitstaan bij zijn zwager Cornelis Lammers en daarvoor het huis als onderpand gebruikt:

Notarieel Archief 65-31, Asten 05-06-1830:
Bonaventura Slaats, is schuldig aan Cornelis Lammers, 600 gulden; als borg een huis, hof en aangelag in de Wolfsberg, groot 12 roede, ene zijde Gerrit van Bussel, andere zijde Cornelis Lammers.

Bonaventura Mathijs Slaats is geboren te Asten op 27-03-1781 als zoon van Mathijs Peter Slaats en Henrica Jan Verberne. Hij is op 20-11-1818 te Asten getrouwd met Hendrina Arnoldus van de Goor, geboren te Asten op 16-03-1788 als dochter van Arnoldus Henrici van de Goor en Anna Maria Lambert Cornelis.

08

Het gezin van Bonaventura Mathijs Slaats en Hendrina Arnoldus van de Goor:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathijs Asten 05-12-1820 Asten 26-05-1854
Joanna Elisabeth Nijnens
Asten 25-04-1885
2 Anna Maria Asten 13-06-1822 Kind Asten 05-02-1830
3 Hendrina Asten 07-02-1824 Asten 20-01-1868
Antonius Dircks
Asten 20-03-1898 zie Voormalig huis G868
4 Arnoldus Asten 01-05-1826 Kind Asten 18-02-1830
5 Francisca Asten 29-08-1828 Kind Asten 10-02-1830

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Bonaventura Slaats:

Kadaster 1811-1832; E1093:
Huis en erf, groot 04 roede 40 el, Wolfsberg, klassen 8.
Eigenaar: Bonaventura Slaats.

09

10

Bonaventura Mathijs Slaats is op 17-04-1847 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Hendrica van de Goor als weduwe van Bonaventura Slaats tegen in het huis met huizingnummer D36b en vanaf 1869 nummer D56:

11

Hendrina Arnoldus van de Goor is op 25-03-1873 te Asten overleden en het huis gaat over op haar zoon Matheus Slaats, geboren te Asten op 05-02-1870 en op 26-05-1854 te Asten getrouwd met Johanna Elisabeth Nijnens, geboren te Valkenswaard op 14-09-1824 als dochter van Antonie Nijnens en Joanna Maria van Lierop. Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer D56:

12

Matheus Slaats is op 25-04-1885 te Asten overleden en zijn erfgenamen verkopen rogge en haver in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-07-1885:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-11-1885 en van 21-11-1885 worden vee en landbouwgereedschappen door de weduwe van Mathijs Bonaventura Slaats te koop aangeboden:

14 15

Het huis wordt in 1886 gekocht door zijn zwager Theodorus van Moorsel, geboren op 26-05-1837 te Deurne als zoon van Peter van Moorsel en Anna Maria Beijers. Hij is op 01-05-1865 te Asten getrouwd met Johanna Catharina Nijnens, geboren te Valkenswaard op 14-09-1824 als dochter van Antonie Nijnens en Joanna Maria van Lierop. Theodorus van Moorsel heeft daar een herberg op de Wolfsberg, getuige onderstaande advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-07-1886:

16

Schoonzus en tweelingzus Johanna Elisabeth Nijnens woont ook in de periode 1890-1900 bij hen in in het huis met huizingnummer D57:

17

Johanna Elisabeth Nijnens is op 01-01-1896 te Asten overleden, Theodorus van Moorsel is te Asten op 17-07-1900 overleden en Johanna Catharina Nijnens is te Asten op 16-02-1901 overleden. Het huis gaat over op dochter Maria Helena van Moorsel, geboren te Asten op 13-05-1866. Zij is te Asten op 05-01-1894 getrouwd met Johannes Stevens, geboren te Asten op 25-12-1865 als zoon van Johannes Stevens en Maria van Helmond. Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer D67:

18

Johannes Stevens is op 12-06-1909 te Asten overleden en Maria Helena van Moorsel woont ook over de periode 1910-1920 in het huis met huizingnummer D59:

19

Over de periode 1920-1920 woont Maria Helena van Moorsel met haar kinderen in het huis met huizingnummer D55, ook bekend staand als Wolfsberg 28:

20

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis en haar zoon Piet Stevens, geboren op 28-01-1903 te Asten, wordt gezinshoofd. Hij is als houtzager op 26-04-1932 te Asten getrouwd met Wilhelmina Verhees, geboren op 15-07-1904 te Asten als dochter van Johannes Francis Verhees en Maria Smits. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij met hun kinderen en Maria Helena van Moorsel in het huis op Wolfsberg 28:

21

In het voorjaar van 1935 breekt een brand uit, die de woningen van Maria Helena van Moorsel, als weduwe van Johannes Stevens en dat bewoond door haar schoonzoon Bonaventura Loomans (zie Wolfsberg 52) verwoest. De krant de Zuid-Willemsvaart van 28-02-1935 doet hiervan verslag:

22

Het huis wordt gesloopt en er wordt een nieuw dubbel woonhuis gebouwd met kadasternummer E2030.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-02-1934, 16-12-1937, 03-06-1939 en 19-09-1940 de geboorte van zoon Antonius, dochter Theodora, dochter Catharina en dochter Wilhelmina:

23 24
25 26

Maria Helena van Moorsel is op 18-09-1943 te Asten overleden en dochter Wilhelmina Stevens, geboren te Asten op 16-09-1940, is in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog door een noodlottig ongeval op 10-11-1944 in Asten om het leven gekomen. Hieronder haar overlijdensakte en een foto van het herdenkingsmonument 'De |Gevallen Mens' te Asten:

Piet Stevens is op 18-09-1975 te Bakel overleden en Wilhelmina Verhees is op 25-05-1978 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Piet Stevens en Wilhelmina Verhees:

27

28

Het uit 1939 stammende huis bestaat nog steeds op het adres Wolfsberg 50, waarvan hieronder een oude foto en daaronder een streetview van het rechterdeel van het dubbele woonhuis:

29

30

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Henricus Bastiaans ±1600
1672 weduwe Hendricus Bastiaans Asten ±1610
1679 kinderen Hendricus Bastiaans Asten ±1654
1707 Huybert Hendrickx Asten ±1630
1711 Henricus Huyberts Coopmans Asten 02-10-1655
1718 weduwe Henricus Huyberts Asten ±1670
Wolfsberg huis 25
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Hendrick Huijberts Asten ±1670 Goort Hendrix Asten 17-06-1695
1741 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 een werk of timmer huijske
1746 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707
1751 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 Jan Teunis Verhindert
1756 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 Evert van Geffen
1761 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 Marcelis Daniels en Maria Peters Asten 09-10-1733
1766 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 Marcelis Jan Daniels Asten 09-10-1733
1771 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 Marcelis Jan Daniels Asten 09-10-1733
1776 Paulus van Bussel Asten 29-12-1723 Peter Verreijt Asten 21-03-1732
1781 Paulus van Bussel Asten 29-12-1723 Cornelis Lintermans en de vrouw van Mathijs van Bree Asten 07-09-1737
1798 Arnoldus Meulendijk en kinderen Jan van der Linden Asten 07-12-1761 Arnoldus Meulendijk en in de kamer de weduwe Verkuijlen Asten 07-12-1761
1803 Arnoldus Meulendijk en kinderen Jan van der Linden Asten 07-12-1761 Arnoldus Meulendijk en in de kamer de weduwe Verkuijlen Asten 07-12-1761
Kadasternummer E1093
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1093 1832 Bonaventura Slaats Asten 27-03-1781
Wolfsberg 28
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1807 Arnoldus Meulendijk Asten 07-12-1761 Johanna Pauli van Bussel Asten 26-10-1756 07-02-1807
1807-1808 Johanna Pauli van Bussel Asten 26-10-1756 weduwe Meulendijk 15-11-1808
1808-1810 Paulus Verkuylen Asten 07-03-1778 05-02-1810
1810-1818 huis verhuurt aan derden
1818-1847 Bonaventura Slaats Asten 27-03-1781 Hendrica van de Goor Asten 16-03-1786 17-04-1847
1847-1859 Hendrica van de Goor Asten 16-03-1786 weduwe Slaats
D36b 1859-1869 Hendrica van de Goor Asten 16-03-1786 weduwe Slaats
D56 1869-1873 Hendrica van de Goor Asten 16-03-1786 weduwe Slaats 25-03-1873
D56 1873-1879 Matheus Slaats Asten 05-12-1820 Johanna Elisabeth Nijnens Valkenswaard 14-09-1824
D56 1879-1886 Matheus Slaats Asten 05-12-1820 Johanna Elisabeth Nijnens Valkenswaard 14-09-1824 25-04-1885
D56 1886-1890 Theodorus van Moorsel Deurne 26-05-1837 Johanna Catharina Nijnens Valkenswaard 14-09-1824
D57 1890-1900 Theodorus van Moorsel Deurne 26-05-1837 Johanna Catharina Nijnens Valkenswaard 14-09-1824 17-07-1900
D67 1900-1909 Johannes Stevens Asten 25-12-1865 Maria Helena van Moorsel Asten 13-05-1866 12-06-1909
D67 1909-1910 Maria Helena van Moorsel Asten 13-05-1866 weduwe Stevens
D59 1910-1920 Maria Helena van Moorsel Asten 13-05-1866 weduwe Stevens
D55 1920-1930 Maria Helena van Moorsel Asten 13-05-1866 weduwe Stevens
26 1930-1938 Piet Stevens Asten 28-01-1903 Wilhelmina Verhees Asten 15-07-1904

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 21 juli 2023, 18:56:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen