logo

De Vonder Homepagina


Wolfsberg 52

Volgens de hoofdgeldlijst van 1726 woont Leonardus Willems met vrouw en kinderen in het huis op de Wolfsberg:

Hoofdgeld XVIII-29; 29-08-1726:
Lindert Willems, Catrien, Heijlke en Francis.

Leonardus Martens Willems is geboren rond 1685 en op 17-02-1715 te Oerle getrouwd met Catharina Marcelis, geboren te Asten op 29-06-1687 als dochter van Marcellis Janssen en Aleidis Hendricks.

01

Het gezin van Leonardus Martens Willems en Catharina Marcelis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 24-01-1716 Breda 21-05-1741
Maria Simons Heijdemans
*
2 Wilhelmus Asten 02-11-1719 Kind Asten ±1719
3 Aldegonda Asten 21-12-1725
4 Marcelis Asten 10-11-1728 Asten 24-08-1760
Lucia Jan Goorts
Asten 30-10-1779 **
zie Voormalig huis B706

*  Franciscus Leenders was soldaat in het regiment van de Baron van Aylva, zoals blijkt uit de trouwakte rechts. Bij wikipedia lezen we het volgende over Baron van Aylva:

Op 01-11-1740 werd Aylva benoemd tot commandant van de vestingstad Maastricht, waar op dat moment Willem VIII van Hessen-Kassel gouverneur was, maar deze was meestal afwezig omdat hij tevens generaal was van de cavalerie in het Staatse leger. In feite was Aylva bevelhebber van het Maastrichtse garnizoen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). Maastricht was tijdens deze oorlog een belangrijk steunpunt van de geallieerde troepen tegen Frankrijk onder leiding van de Britse hertog van Cumberland. In 1746 waren in en rondom Maastricht troepen gelegerd uit Oostenrijk, Beieren, Saksen, Gotha, Hannover, Hessen, Hongarije en Engeland, naast het vaste Staatse garnizoen. De Franse troepen waren opgerukt tot Kanne en hadden het kasteel Caestert op de Sint-Pietersberg bezet. Eind 1747 barstte de strijd los in de Slag bij Lafelt, even ten westen van Maastricht. De stad zelf werd in april 1748 door de Fransen belegerd en was al bijna veroverd, toen op 3 mei het bericht kwam dat in Aken een vredesakkoord was bereikt (Vrede van Aken, 1748). Twee dagen later benoemde Willem IV Aylva tot gouverneur van Maastricht.

Zijn vader, Leonardus Willems, was getuige bij de doop van hun dochter Margaretha te Geldrop op 07-10-1741. 

**  Marcelis Leenders noemt zich Marcelis Donkers en nadat hij te Asten op 30-10-1779 is overleden, eist zijn broer Francis Leenders, wonende te Geldrop zijn erfdeel op (zie Voormalig huis B706). 

In de archieven van Asten komt de naam Leonardus Martens Willems niet voor en uit de verpondingen van 1737 en het huizenquohier van 1736 kunnen we opmaken dat het huis in bezit en bewoning van Leonardus Willems is geweest, maar dat het is overgegaan op naam van Martinus van Deursen:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 167:
Marten van Deursen transport 1739 van Antoni Voermans.
Een huijske met de schop en hoff 1 copse. In de bede ƒ 4-10-2.

Jaar Eigenaar nummer 24 Wolfsberg Bewoners nummer 24 Wolfsberg
1736 Lindert Willems Lindert Willems

In het archief van 1739 wordt het huis door een vierman, waarschijnlijk was het huis in beslag genomen door de gemeente, getransporteerd naar Martinus van Deursen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 189 verso; 18-04-1739:
Antoni Voermans, vierman, verkoopt aan Marten van Deursen een huiske en hof in de Wolfsberg 1 copse, ene zijde weduwe Paulus Hoefnagels, andere zijde weduwe Hendrik Huyberts. Koopsom ƒ 50,- à 4%. Marge 15-11-1742 gelost.

Martinus Michiels van Deursen is geboren te Someren op 10-08-1679 als zoon van Michiel Martens van Deursen en Margaretha Hendriks Dircks den Snyder. Hij is op 03-06-1708 te Asten getrouwd met Johanna Janssen Cuijpers, geboren te Asten op 29-05-1686 als dochter van Johannes Antoni Cuypers en Antonia Paulus:

02

Het gezin van Martinus Janse Michiels van Deursen en Johanna Janssen Cuijpers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 21-07-1708 Ongehuwd Asten 07-10-1735
2 Anna Maria Asten 16-02-1710
3 Maria Asten 04-10-1711 Asten 12-02-1741
Gerardus Jacobs van Heugten
Asten 27-10-1747 zie Voormalig huis E1035
4 Henricus Asten 23-05-1713 Kind Asten 07-05-1730
5 Arnoldus Asten ±1717 Geldrop 15-03-1744
Maria Jansen Cleunen
>1745 soldaat
6 Michael Asten 03-12-1721 Kind Asten ±1721
7 Antonius Asten 25-04-1723 Kind Asten ±1723
8 Antonia Asten 07-07-1724 Kind Asten ±1724
9 Antonius Asten 22-07-1725 Asten 18-02-1750
Petronella Dirk van Heugten
Asten 10-04-1765
10 Catharina Asten 17-10-1729 Kind Asten ±1729

Uit dit document zijn de ouders van Johanna Janssen Cuijpers bekend en erft zij samen met haar man Martinus Janse Michiels van Deursen van haar grootvader:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 18 verso; 01-11-1709:
Antonis Antonissen Cuypers, ontrent het Marckvelt, ziek, testeert. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Dat na zijn dood de kinderen van Jan Antonis Dircx en Antonetta Paulus, zijn vrouw, met name Antony, Joost, Hendrien getrouwd met Aert de Volder, Catalijn Jansen, Jenneken Jansen getrouwd met Marten Michiels van Deursen en Maria Jansen, broeders en zusters en de kinderen van Dirck Antoni Dircx en Anneke Jan Baltus, zijn vrouw, met name Heylke getrouwd met Jan Paulus Cremers, Jenneke getrouwd met Jan Jansen Paulussen. Alle acht samen zijn nagelaten goederen zullen delen te weten huis, land en groes, tin, koper, linnen, wol, gereet ende ongereet en verder alles wat hij, testateur, in eigendom heeft. Zij zullen wel gehouden zijn lasten en schulden te betalen. Maria Jansen, zijn nicht, en dienstmaeght zal wegens haar getrouwe dienst haar huurpenningen en haer toebaet moeten ontvangen.

Asten Rechterlijk Archief 162; 30-11-1716:
Taxatie van de onroerende goederen van Antony Antonissen Kuypers begraven op 28-11-1716. De taxatie is gedaan op verzoek van Marten van Deursen. Waarde: huis, hof en aangelag aan het Mercktvelt in het Dorp 1 lopense, ƒ 35,-.

Johanna Janssen Cuijpers is op 13-12-1739 te Asten overleden en Martinus Michiels van Deursen is op 12-01-1740 te Asten overleden en in de bewoningslijst van het huis in 1741 staat het huis op naam van de kinderen, die het aan Hendrik Goeverneurs verhuren:

Jaar Eigenaar nummer 24 Wolfsberg Bewoners nummer 24 Wolfsberg
1741 kinderen Marten van Deursen Hendrik Goeveneurs

Kort daarna verkopen zij het huis aan Hendrik van der Paalen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 123 verso; 15-11-1742:
Arnoldus van Deursen, in de compagnie van de Heer Wolterus, in garnizoen te Bergen op Zoom, Gerrit Jacobs van Hugten man van Maria, dogter Marten van Deursen, Antoni van Deursen, Anna Maria van Deursen. Zij verkopen aan Hendrik van der Paale een huiske en hof in de Wolfsberg 1 copse, ene zijde weduwe Paulus Hoefnagels, andere zijde weduwe Hendrik Hoefnagels. Verkoper aangekomen bij overlijden van hun vader, Marten van Deursen, welke het had verkregen, bij transport 18-04-1739, van Antoni Voermans.

Hendrik van der Paalen is geboren te Oerle op 02-01-1709 als zoon van Godefridus Jacobs van der Paelen en Anna Hendrickx. Hij is op 14-09-1738 te Leende getrouwd met Anna Thomas Verleysdonk, geboren te Asten op 18-12-1710 als dochter van Thomas Philipsen Verleysdonk en Maria Meusse (zie Voormalig huis E1083):

Contraxerunt coram me matrimonium Henricus van der Paelen et Anna Philipsen; testes Petrus van Ham et Joannes van der Paelen.

Huwelijkscontract voor mij Henricus van der Paelen en Anna Philipsen; getuigen Petrus van Ham en Joannes van der Paelen.

03

Het gezin van Hendrik van der Paelen en Anna Thomas Verleysdonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Leende 13-01-1739 Asten 21-11-1762
Adriaan Luycas Hurkmans
Asten 01-10-1779

Hendrik van de Paelen neemt de goederen van zijn schoonouders over en dat betreft een ander huis in de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1083):

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 164 verso; 24-11-1755:
Philips Tomas Verleysdonk, wonende te Vlierden, Jacobus Baassen man van Francyn Verleysdonk, Jenneke Tomas Verleysdonk. Als kinderen van Tomas Verleysdonk en Maria Meusse, beiden overleden, repudieren en abandonneren de nalatenschap van hun ouders, welke bestaat uit gereede vaste en andere goederen ten bate van Hendrik van der Paalen man van Anna Tomas Verleysdonk of aan degenen die menen daarop recht te hebben. Hendrik van der Paalen neemt de nalatenschap aan met alle schulden en lasten vandien. Hij zal de overige comparanten hiervan kost en schadeloos houden.

In het huizenquohier over de periode 1746-1766 en bij de verpondingen van 1761 staat het huis op naam van Hendrik van der Paalen en bewoont hij dit huis:

Jaar Eigenaar nummer 24 Wolfsberg Bewoners nummer 24 Wolfsberg
1746 Hendrik van der Paalen Hendrik van der Paalen
1751 Hendrik van der Paalen Hendrik van der Paalen
1756 Hendrik van der Paalen Hendrik van der Paalen
1761 Hendrik van der Paalen Hendrik van der Paalen
1766 Hendrik van der Paalen Hendrik van der Paalen

Verpondingen 1761 XIV-63 folio 186:
Hendrik van der Paale nomen uxoris bij acte van repudiatie 24-11-1755.
Nummer 28 huijs, hoff en aangelag 3 lopense.

Hendrik van der Paalen is op 06-09-1770 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1777 en in het huizenquohier over de periode 1771-1776 staan beide huizen op naam van Anna Thomas Verleysdonk en bewoont zij dit huis:

Verpondingen 1777 XIVd-65 folio 153:
Anneke Verleijsdonk weduwe Hendrik van der Paale bij versterff en haar dochter 1770.
Hendrik van der Paalen.
Nummer 24 huijs en hoff ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 24 Wolfsberg Bewoners nummer 24 Wolfsberg
1771 Anneke Verleijsdonk weduwe van der Paalen Anneke Verleijsdonk weduwe van der Paalen
1776 weduwe Hendrik van der Paalen weduwe Hendrik van der Paalen

Anna Thomas Verleysdonk is op 04-10-1779 te Asten overleden.

Dochter Anna Maria Hendriks van der Paalen, geboren te Leende op 13-01-1739 is op 21-11-1762 te Asten getrouwd met Adriaan Lucas Hurkmans, geboren te Someren op 17-03-1743 als zoon van Lucas Franciscus Hurcmans en Maria Johannes van de Voort:

04

Het gezin van Anna Maria Hendriks van der Paalen en Adriaan Luycas Hurkmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 22-11-1762 Kind Asten 23-09-1779
2 Franciscus Asten 13-12-1765 Kind Asten 21-09-1779
3 Elizabetha Asten 09-06-1769 Kind Asten 22-09-1779
4 Henrica Asten 25-02-1772 Asten 12-02-1792
Philippus Nicolaas Voermans
Venray 06-12-1822
5 Justina Asten 30-04-1774 Kind Asten 23-09-1779
6 Lucas Asten 31-03-1779 Kind Asten 16-09-1779

Anna Maria Hendriks van der Paalen is op 01-10-1779 te Asten overleden en Adriaan Luycas Hurkmans is op 16-04-1780 te Asten hertrouwd met Catharina Joannes Berkers, geboren te Asten op 28-04-1749 als dochter van Johannes Willibrordi Berkers en Francisca Peeter Slaats:

05

Het gezin van Adriaan Luycas Hurkmans en Catharina Joannes Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 16-04-1780 Kind Asten 08-11-1781

Voor zijn tweede huwelijk moet Adriaan Luycas Hurkmans een staat en inventaris opmaken en huwelijkse voorwaarden opstellen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 239 verso; 30-03-1780:
Inventaris opgemaakt door Adriaan Hurkmans getrouwd geweest met Anna Maria Verleysdonk ten behoeve van hun kind, Hendrien. Hij wil hertrouwen met Catarina Berkers.
Vaste goederen: huis, stal en hof in de Wolfsberg ½ lopense, ene zijde weduwe Hendrik Peter Driessen, andere zijde kinderen Peter Kerkers; een aangelag 3 lopense; land den Hoek 1 lopense 3 copse; land de Reye 1 lopense; land de Pat 1 lopense; land den IJsereman 1 lopense; hooiveld de Kant 1 lopense; het Weyvelt 1 lopense; groes het Hoyvelt bij het kasteel 2 lopense; land de Wouterman ½ lopense,
Roerende goederen: twee koeien of melkbeesten, twee ossen, respectievelijk 3 en 5 jaar oud, een kalf, een kast, een kist, tien stoelen, een huishorloge, twee bedden, zes Delftse borden, een weefgetouw, ketels, potten, pannen, mooren, tobben, nogal veel tin- en koperwerk, vuurgerei, landbouwgereedschap.
Schulden: weduwe Peter Hoebergen, in de Steege, krijgt ƒ 45,-; Adriaan van Duuren, als smid ƒ 4,40; weduwe Antoni Fransen, wegens geleverde winkelwaren ƒ 6,-. Totaal ƒ 55,40.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 242; 30-03-1780:
Adriaan Hurkmans getrouwd geweest met Anna Maria Verleysdonk, in de Wolfsberg wil hertrouwen met Catarina Jan Berkers. Mede aanwezig zijn Philips Verleysdonk, te Vlierden ten behoeve van Hendrien, dochter Adriaan Hurkmans en Marten Berkers. Zij maken huwelijksvoorwaarden:
Zij brengen beiden alle goederen hebbende en verkrijgende. De bruid brengt nu in geld ƒ 47,-, een ijsere koeiketel ƒ 4,-, een halve beddekoets ƒ 1,50, een kist. Mochten er kind(eren) in dit huwelijk geboren worden dan zullen zij gelijk behandeld worden als het voorkind. De helft van de inventaris blijft echter gereserveerd voor het kind Hendrien.

Adriaan Luycas Hurkmans krijgt een boete voor het illegaal steken van turf:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 58; 30-06-1783:
Den drost, aanlegger contra Hendrik van Helmond en Adriaan Hurkmans, beiden in de Wolfsberg, Pieter Tijs Verhoeven en Willem Lomans, beiden op Heusden. Op 31 mei laatstleden zijn voornoemde personen door Hendrik Halthausen, ondervorster en schutter, bevonden torff te steeken int Harkeplagven. Hetgeen bij Resolutie de dato 14-05-1768 is toegelegd en verboden daar turf te steken op een peene van ƒ 3,-.

Catharina Joannes Berkers is op 05-02-1785 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1781-1803 staat Adrianus Luycas Hurkmans als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 24 Wolfsberg Bewoners nummer 24 Wolfsberg
1781 Adriaan Hurkmans Adriaan Hurkmans
1798 Adriaan Hurkmans Adriaan Hurkmans
1803 Adriaan Hurkmans Adriaan Hurkmans

In 1803 verkopen Adriaan Luycas Hurkmans en zijn schoonzoon Philip Nicolaas Voermans het huis aan Francis Kerkers en het land aan verschillende personen voor in totaal 1245 gulden:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 123 verso; 17-08-1803:
Adriaan Hurkmans en Philip Voermans getrouwd met Hendrina Hurkmans verkopen aan Francis Kerkers huis, hof en aangelag op de Wolfsberg ½ lopense, ene zijde Francis Kerkers. Belast met ƒ 3,-per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 141,-.
Zij verkopen aan Francis van den Eerenbeemt land den Eyserman of Warandakker 1 lopense. Koopsom: ƒ 47,-. Land de Reyen 3 copse. Koopsom ƒ 46,-.
Zij verkopen aan Dirk Leenen land den Loverboschakker 3 copse. Belast met ƒ 0-3-12 per jaar in een meerdere cijns van ƒ 0-7-10 per jaar aan het Boek van Asten. Koopsom ƒ 28,-.
Zij verkopen aan Willem Ceelen land den Hoekakker 2 lopense 9 roede. Koopsom ƒ 124,-.
Zij verkopen aan Jan Thomas Coolen land / groes de Kant 5 lopense 32 roede. Belast met ƒ 0-14-0 per jaar aan het Boek van Asten. Koopsom ƒ 420,-.
Zij verkopen aan Pieter van Gog land de Patakker of Wouterman 1 lopense 3 copse. Koopsom ƒ 118,-.
Zij verkopen aan Jan Hendrik Sleegers groes het Wijvelt 1 lopense 27 roede. Koopsom ƒ 94,-.
Zij verkopen aan Cornelis Lambers groes het Hooyveld 3½ lopense. Koopsom ƒ 274,-.

Hendrica Adriaan Hurkmans en haar man Philip Nicolaas Voermans verhuizen naar Venraij en van Adriaan Lucas Hurkmans ontbreekt hierna elk spoor.

Koper van het huis Franciscus Petri Kerkers is geboren te Asten op 19-08-1758 als zoon van Petrus Gerardi Kerkers en Johanna Maria Mathiae Timmermans (zie Wolfsberg 66). Hij is op 13-01-1782 getrouwd met Gertrudis Theodori van Meijl, geboren te Leende op 10-03-1758 als dochter van Theodorus van Meijl en Maria Driessen Goorts:

06

Het gezin van Franciscus Petri Kerkers en Gertrudis Theodori van Meijl:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Leende 09-08-1782 Zesgehuchten 06-06-1813
Martinus Bick
Heeze 16-10-1839
2 Dorothea Leende 02-09-1783 Asten 04-02-1814
Arnoldus Evers Houbraken
Zesgehuchten 21-01-1837
Petrus Koolen
Asten 17-01-1861 zie Wolfsberg 66
3 Catharina Leende 15-04-1785 Zesgehuchten 25-06-1829
Johannes van Kuijk
Asten 08-11-1859
4 Petronilla Leende 29-07-1787 Asten 19-01-1812
Godefridus Antonie Hoeben
Asten 22-02-1863 zie Wolfsberg 70
5 Henricus Asten 08-09-1790 Kind Asten 08-10-1790
6 Henrica Asten 28-09-1794 Kind Asten 06-07-1807
7 Justina* Asten 16-05-1798 Asten 17-07-1818
Johannes van Houts
Someren 07-02-1846
Petrus Gerrits
Someren 17-02-1875

dochter Geertruida
zie Voormalig huis G838

 

* wordt ook wel Francisca genoemd

Vier kinderen zijn op Boshoven in Leende geboren en in 1789 zijn Franciscus Petri Kerkers en Gertrudis Theodori van Meijl naar Asten verhuisd en daar zijn nog drie kinderen geboren.

Franciscus Petri Kerkers is op 21-11-1817 te Asten overleden en Gertrudis Theodori van Meijl is op 30-12-1827 te Asten overleden. Op basis van de kadastergegevens valt op te maken dat het huis daarna in bezit is gekomen van Cornelis Lammers:

Kadaster 1811-1832; E1092:
Huis en erf, groot 03 roede 16 el, Wolfsberg, klassen 8.
Eigenaar: Cornelis Lammers.

07

08

Cornelis Lammers is geboren te Asten op 07-05-1753 als zoon van Lambert Cornelis Lammers en Anna Maria Mathijs Slaats (zie Voormalig huis E1038). Hij is op 15-02-1784 getrouwd met Henrica Emerentiana Segers, geboren te Asten op 01-03-1758 als dochter van Emerentianus Joannes Zegers en Henrica Joannis Vervoreldonck. Het gezin van Cornelis Lammers en Henrica Emerentiana Segers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Egidius Asten 04-11-1786
2 Isabella Asten 20-03-1789 Asten 25-04-1817
Wilhelmus Slaats
Asten 07-04-1819

Henrica Emerentiana Segers is op 28-04-1789 te Asten overleden en Cornelis Lammers is te Asten op 27-01-1831 overleden.

Dochter Isabella Lammers is geboren te Asten op 20-03-1789 en op 25-04-1817 te Asten getrouwd met Wilhelmus Slaats, geboren te Asten op 08-09-1773 als zoon van Godefridus Willem Slaats en Johanna Maria Tielen Slaats. Het gezin van Isabella Lammers en Wilhelmus Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrina Asten 02-07-1818 Nederweert 09-07-1838
Wilhelmus Kluskens
Nederweert 01-01-1843

Isabella Lammers is op 07-04-1819 te Asten overleden en Wilhelmus Slaats is op 01-01-1843 te Nederweert overleden.

Dochter Hendrina Slaats is geboren te Asten op 02-07-1818 en op 09-07-1838 te Nederweert getrouwd met Wilhelmus Kluskens, geboren te Nederweert op 30-01-1814 als zoon van Cornelis Kluskens en Petronella Schepers. Volgens de kadastrale legger komt het huis rond 1860 in handen van Hendrina Slaats. Zij wonen in Nederweert en verhuren het huis aan derden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wordt het huis bewoond door Hendrikus van der Loo, geboren te Asten op 30-05-1814 als zoon van Hendrikus van der Loo en Wilhelmina Zeegers (zie Voormalig huis G681). Hij is als akkerbouwer op 20-01-1837 te Asten getrouwd met Maria van Bussel, geboren te Asten op 17-12-1811 als dochter van Gerardus van Bussel en Anna Jansen. Het huizingnummer van hun huis is D36a en vanaf 1869 nummer D55:

09

Hendrikus van der Loo is op 15-11-1861 te Asten overleden en Maria van Bussel woont ook over de periode 1879-1890 in het huis met huizingnummer D55 en in ook de periode 1890-1900 met kadasternummer E1752 en huizingnummer D56:

10

In 1891 verhuist Maria van Bussel naar haar schoonzoon Francis van Oosterhout op D35 (zie Houtstraat 1) en in het huis komt wonen Mathijs van den Bogaart, geboren te Someren op 20-01-1855 als zoon van Antonie van den Bogaart en Johanna van Bree. Hij is als landbouwer op 20-04-1887 te Someren getrouwd met Johanna Leenders, geboren te Someren op 01-07-1862 als dochter van Jan Leenders en Catharina van de Ven. Medio 1898 verhuizen zij naar Deurne.

Eigenaar Hendrina Slaats is op 03-02-1872 te Nederweert overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-03-1897 wordt deze boerderij gelegen in de Wolfsberg door haar familie te koop aangeboden:

11

Haar man Wilhelmus Kluskens is op 25-02-1898 te Nederweert overleden. Het huis met dan kadasternummer E1803 is gekocht door buurman Theodorus van Moorsel (zie Wolfsberg 50) en ook hij verhuurt het huis aan derden.

De nieuwe huurder is Johannes van Bussel, geboren te Asten op 11-12-1843 als zoon van Johannes van Bussel en Hendrina Verrijt. Hij is als dagloner op 08-02-1882 te Asten getrouwd met Francisca van de Laar, geboren te Someren op 08-02-1850 als dochter van Hendrik van de Laar en Johanna Maria Lemmens.

In 1900 verhuizen zij naar A178 en komt Gerardus van de Laar, geboren op 10-10-1871 te Someren als zoon van Johannes Mathias van de Laar en Gertruij van Ruth, in het huis wonen. Hij is als dagloner te Asten op 17-04-1896 getrouwd met Catharina Aarts, geboren te Asten op 21-05-1874 als dochter van Johannes Aarts en Hendrina Strijbosch. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer D66:

12

In 1902 verhuizen zij naar A30 en het huis wordt daarna bewoond door Johannes van der Poel, geboren te Lierop op 05-03-1830 als zoon van Peter van der Poel en Mechelina Bukkems. Hij is als landbouwer op 05-03-1859 te Lierop getrouwd met Catharina van Bree, geboren op 03-12-1829 te Someren als dochter van Wilhelmus van Bree en Johanna Maria de Jong.

Johannes van der Poel is op 29-03-1902 te Asten overleden en Catharina van Bree verhuist naar A135. Opnieuw komt Johannes van Bussel, geboren te Asten op 11-12-1843 als zoon van Johannes van Bussel en Hendrina Verrijt, in het huis wonen. Hij is als fabrieksarbeider op 08-02-1882 te Asten getrouwd met Francisca van de Laar, geboren te Someren op 08-02-1850 als dochter van Hendrik van de Laar en Johanna Maria Lemmens.

Zij verhuizen in 1905 naar A150b en vanuit (zie Voormalig huis E1050) komt de nieuwe bewoner Johanna Seijkens, geboren te Deurne op 13-10-1836 als dochter van Johannes Seijkens en Maria van de Beek, in het huis wonen. Zij is sinds 03-08-1902 weduwe van Peter Joseph Hubertus Gutjens, te Nederweert op 14-11-1833 als zoon van Gabriel Gutjens en Joanna Catharina Meulendijks, met wie zij te Asten op 08-04-1869 getrouwd was.

Zij is op 10-04-1907 te Asten overleden en de nieuwe bewoner is Mathijs Strijbosch, geboren te Asten op 07-01-1857 als zoon van Antonie Strijbosch en Anna Maria van der Kruijs. Hij is op 08-02-1882 te Asten getrouwd met Theodora van der Loo, geboren te Deurne op 16-05-1855 als dochter van Johannes van der Loo en Maria Jelissen. Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer D58:

13

Mathijs Strijbosch verhuist kort daarna met zijn gezin naar D68 (zie Voormalig huis E1579) en de nieuwe bewoner is Antonie van Bussel, geboren te Asten op 20-09-1870 als zoon van Willem van Bussel en Catharina van Bussel. Hij is als landbouwer op 07-06-1901 te Deurne getrouwd met Johanna van Heugten, geboren te Asten op 20-10-1875 als dochter van Johannes van Heugten en Johanna van den Bogaart.

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar A225 en in het huis komt wonen Bonaventura Loomans, geboren te Asten op 06-06-1889 als zoon van Antonius Loomans en Johanna Catharina Slaats. Hij is als landbouwer op 16-04-1920 te Asten getrouwd met Catharina Stevens, geboren te Asten op 03-01-1896 als dochter van Johannes Stevens en Maria Helena van Moorsel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D56 ook bekend staand als Wolfsberg 30:

14

Inwonend bij hen is voerman Hendrikus van de Cruijs, geboren te Asten op 03-09-1878 als zoon van Peter Johannes van de Cruijs en Anna Maria Goris. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-10-1924 biedt hij een paard en wagen te koop aan. 15

Hendrikus van de Cruijs is op 18-12-1927 te Asten overleden.

Ook in de periode 1930-1938 wonen Bonaventura Loomans en Catharina Stevens met hun gezin in het huis aan de Wolfsberg 30:

16

Het Algemeen Handelsblad van 04-03-1935 en de Limburger Koerier van 04-03-1935 melden dat het huis van Bonaventura Loomans, in eigendom van zijn schoonmoeder Maria Helena van Moorsel als weduwe Stevens, in brand is gestoken door een buurjongen:

17

18

De brandstichter, Theodorus Wilhelmus van Roy, geboren te Asten op 18-02-1921 als zoon van Peter Theodorus van Roy en Johanna Maria Lintermans (zie Voormalig huis E1643), wordt een half jaar op de tuchtschool geplaatst, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-03-1935: 19

Na deze brand heeft Bonaventura Loomans op een perceel in eigendom van zijn schoonmoeder een nieuw huis gebouwd (zie Voormalig huis E1077).

Zijn zwager Theodorus (Dorus) Stevens, geboren te Asten op 25-03-1901 als zoon van Johannes Stevens en Maria Helena van Moorsel, bouwt samen met zijn broer Piet Stevens (zie Wolfsberg 50) een nieuw dubbel woonhuis met kadasternummer E2029 voor dit deel. Hij is als houtzager op 23-04-1929 te Asten getrouwd met Francisca (Cisca) van Stratum, geboren te Asten op 13-06-1898 als dochter van Francis van Stratum en Elisabeth Jansen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Wolfsberg 5 (zie Voormalig huis G1313) in het nieuwe huis op Wolfsberg 30 wonen:

20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-04-1936 en van 03-06-1939 de geboortes van dochter Francisca en van zoon Theodorus:

21 22

Theodorus (Dorus) Stevens is op 25-09-1973 te Asten overleden en Francisca (Cisca) van Stratum is op 15-01-1983 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23

24

Hieronder een foto van het nieuw gebouwde dubbele woonhuis van de beide families Stevens (zie ook Wolfsberg 50):

25

Het uit 1939 stammende huis met als huidige adres Wolfsberg 52 bestaat nog steeds, waarvan hieronder een streetview van het linkerdeel van het dubbele woonhuis:

26

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1726 Leonardus Martens Willems ±1685 Leonardus Martens Willems ±1685
Wolfsberg huis 24
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Lindert Willems ±1685 Lindert Willems ±1685
1741 kinderen Marten van Deursen Asten 04-10-1711 Hendrik Goeveneurs
1746 Hendrik van der Paalen Oerle 02-01-1709 Hendrik van der Paalen Oerle 02-01-1709
1751 Hendrik van der Paalen Oerle 02-01-1709 Hendrik van der Paalen Oerle 02-01-1709
1756 Hendrik van der Paalen Oerle 02-01-1709 Hendrik van der Paalen Oerle 02-01-1709
1761 Hendrik van der Paalen Oerle 02-01-1709 Hendrik van der Paalen Oerle 02-01-1709
1766 Hendrik van der Paalen Oerle 02-01-1709 Hendrik van der Paalen Oerle 02-01-1709
1771 Anneke Verleijsdonk weduwe van der Paalen Asten 18-12-1710 Anneke Verleijsdonk weduwe van der Paalen Asten 18-12-1710
1776 weduwe Hendrik van der Paalen Asten 18-12-1710 weduwe Hendrik van der Paalen Asten 18-12-1710
1781 Adriaan Hurkmans Someren 17-03-1743 Adriaan Hurkmans Someren 17-03-1743
1798 Adriaan Hurkmans Someren 17-03-1743 Adriaan Hurkmans Someren 17-03-1743
1803 Adriaan Hurkmans Someren 17-03-1743 Adriaan Hurkmans Someren 17-03-1743
Kadasternummer E1092
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1092 1832 Cornelis Lammers Asten 07-05-1753
Wolfsberg 30
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1817 Wilbert Wilberts van Bussel Asten 10-03-1756 Johanna Maria Slaats Asten 17-10-1759 01-03-1817
1817-1819 Johanna Maria Slaats Asten 17-10-1759 weduwe van Bussel 21-03-1819
1819-1831 Cornelis Lammers Asten 07-05-1753 met familie 27-01-1831
1831-1859 huis in bezit van nazaten van Cornelis Lammers en verhuurd aan derden
D36a 1859-1861 Hendrikus van der Loo Asten 30-05-1814 Maria van Bussel Asten 17-12-1811 15-11-1861
D36a 1861-1869 Maria van Bussel Asten 17-12-1811 weduwe van der Loo
D55 1869-1879 Maria van Bussel Asten 17-12-1811 weduwe van der Loo
D55 1879-1890 Maria van Bussel Asten 17-12-1811 weduwe van der Loo
D56 1890-1891 Maria van Bussel Asten 17-12-1811 weduwe van der Loo naar D35
D56 1891-1899 Mathijs van den Bogaart Someren 20-01-1855 Johanna Leenders Someren 01-07-1862 naar Deurne
D56 1899-1900 Joannes van Bussel Asten 11-12-1843 Francisca van de Laar Someren 08-02-1850 naar A178
D66 1900-1902 Gerard van de Laar Someren 10-10-1871 Catharina Aarts Asten 21-05-1874 naar A30
D66 1902-1903 Johannes van de Poel Lierop 05-03-1830 Catharina van Bree Someren 03-12-1829 29-03-1902
D66 1903-1905 Joannes van Bussel Asten 11-12-1843 Francisca van de Laar Someren 08-02-1850 naar A150b
D66 1905-1907 Johannes Seijkens Deurne 13-10-1836 10-04-1907
D66 1907-1910 Mathijs Strijbosch Asten 07-01-1857 Theodora van der Loo Deurne 16-05-1855
D56 1910-1911 Mathijs Strijbosch Asten 07-01-1857 Theodora van der Loo Deurne 16-05-1855
D56 1911-1920 Antonie van Bussel Asten 20-09-1870 Johanna van Heugten Asten 20-10-1875 naar A225
D66 1920-1930 Bonaventura Loomans Asten 06-06-1889 Catharina Stevens Asten 03-01-1896
30 1930-1935 Bonaventura Loomans Asten 06-06-1889 Catharina Stevens Asten 03-01-1896 Wolfsberg 40a
30 1935-1938 Theodorus Stevens Asten 25-03-1901 Francisca van Stratum Asten 13-06-1898

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 28 juli 2023, 11:53:06

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen