logo

De Vonder Homepagina


Wolfsberg 62

Henricus Huyberts Coopmans is geboren te Asten op 02-10-1655 als zoon van Hubertus Henrici en Godefrida (zie Voormalig huis E1033). Hij is op 13-05-1686 te Asten getrouwd met Catharina Dierx Tielen, geboren te Asten rond 1655. Na haar overlijden te Asten op 10-09-1693 is Henricus Huyberts Coopmans te Mierlo op 29-11-1693 hertrouwd met Maria Peters van Bussel, geboren te Mierlo op 06-11-1655 als dochter van Petrus van Bussel en Arnolda. Na haar overlijden te Asten op 10-01-1697 is Henricus Huyberts Coopmans op 24-08-1697 te Asten voor een derde maal getrouwd met Anna Jansen Goorts, geboren te Asten rond 1670:

Contraxerunt sponsalia Henricus Huijberts et Anna Jansen; testes Joannis Jansen et Andries Jansen.
Conjuncti sunt matrimonio Henricus Huijberts et Anna Jansen; testes Catharina Hendrix et Maria van der Cruijs.

Ondertrouwcontract van Henricus Huijberts en Anna Jansen; getuigen Joannis Jansen en Andries Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Henricus Huijberts en Anna Jansen; getuigen Catharina Hendrix en Maria van der Cruijs.

01

De gezinnen van Henricus Huyberts Coopmans met Catharina Dierx Tielen, met Maria Peters van Bussel en met Anna Jansen Goorts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus** Asten 17-06-1695 Someren 24-06-1719
Elisabetha Hendricks
Asten 26-03-1746 zie Voormalig huis C1347
2 Johannes Asten 16-07-1698 Kind Asten ±1698
3 Antonius Asten 13-02-1701 Kind Asten ±1701
4 Henricus Asten 01-11-1703 Kind Asten ±1703
5 Johanna Asten 14-06-1705 Asten 14-06-1734
Henricus Aerts Wolfs
Asten 10-01-1758 zie Antoniusstraat 28 en 30
6 Petrus Asten 21-02-1708 Kind Asten ±1708

* uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen bekend
** kind uit het tweede huwelijk

Bij de verpondingen van 1707 staat Henricus Huyberts Coopmans als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1707 XIV-59; 07-01-1707 folio 9 verso:
Henderick Huijberts Coopmans. ƒ 0-14-0.

Bij de hoofdgeldlijst van 1717 worden Henricus Huyberts Coopmans en Anna Jansen genoemd, alsmede de kinderen Godefridus en Johanna:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Hendrick Huijbert, Anna de vrouw, Goort en Jenneke.

Henricus Huyberts Coopmans is op 15-01-1718 te Asten overleden en in 1734 koopt Anna Jansen Goorts het kindsdeel van haar dan juist getrouwde dochter Johanna op:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 35; 07-07-1734:
Jenneke Huyberts verkoopt aan Anneke weduwe van Hendrik Huyberts een huis, hof en aangelag in de Wolfsbergh 1 lopense, ene zijde kinderen Gerit Aarts, andere zijde de gemeente, andere einde Dries Peeters. Belast met ƒ 0-6-4 jaarlijks aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 60,-.

In het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van Anna Jansen Goorts als weduwe van Henricus Huijberts Coopmans en wordt het door haar bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 26 Wolfsberg Bewoners nummer 26 Wolfsberg
1736 weduwe Hendrick Huijberts weduwe Hendrick Huijberts
1741 weduwe Hendrik Huijberts weduwe Hendrik Huijberts

De verpondingen van 1742 lopen al vooruit op de verkoop en deling van het huis:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 301 vers:
Nu bij versterff Geertruij.
Hendrik Peter Driessen en Bonaventura Hoefnagels ider voor de helft deijlinge 24-02-1747.
Huijs, hoff en aangelag met acker 6 lopense.

Anna Jansen Goorts is rond 1744 te Asten overleden en dochter Johanna Huijberts is niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Het huis wordt verkocht aan Hendrik Peter Driessen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 214; 06-05-1744:
Peter Jan Wilberts en Peter Verlensdonk, armmeesters, verkopen aan Hendrik Peter Driessen de onroerende goederen van wijlen Anneke Jansen, weduwe van Hendrik Huyberts en nu behorende aan haar innocente dochter, Jenneke. Een huis met de schuur, schop, hof en aangelag, zijnde een dries. Met de grond van het timmerhuiske van Hendrik Peter Driessen in de Wolfsberg 1 lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde Jacob van Hugten, andere einde Andries Peters. Verponding ƒ 2-4-2 per jaar. Bede ƒ 0-6-4 per jaar. Een wortelveltje 1 copse; land ½ lopense. Koopsom ƒ 56,-.

Volgens de bewoningslijst is het huis daarna niet bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 26 Wolfsberg Bewoners nummer 26 Wolfsberg
1746 Hendrik Peter Driessen onbewoont

Het huis is vermoedelijk afgebroken en op die plaats is een nieuw huis gebouwd in bezit van Henrica Jansen van Heugten, geboren te Asten op 02-02-1686 als dochter van Johannes Linders van Heuchten en Anna Philipsen (zie Voormalig huis C660). Zij is op 20-09-1711 te Asten getrouwd met Bonaventura Antonius Loomans, geboren te Asten op 14-09-1684 als zoon van Antonis Daendels Lomans en Elisabetha (Lyske) Turens Mathijssen van den Hove (zie 't Hoekske 8). Bonaventura Antonius Loomans is op 05-02-1721 te Asten overleden en Henrica Jansen van Heugten is op 27-01-1722 te Asten hertrouwd met Paulus Thomas Hoefnagels, geboren te Asten op 18-06-1684 als zoon van Thomas Janssen Hoefnaegels en Anna Pauwels Verschueren en weduwnaar van Gertrudis Teunis Fransen Voermans (zie Voormalig huis G845):

Vidus dio juncti sunt matrimonio Bonaventura Loijmans et Hendrina Jansen van Heugten; testes Albert Lomans et Henricus van de Cruijs.

Op dezelfde dag zijn in echt gebonden Bonaventura Loijmans en Hendrina Jansen van Heugten; getuigen Albert Lomans en Henricus van de Cruijs.

02

De gezinnen van Henrica Jansen van Heugten met Bonaventura Antonius Loomans en met Paulus Thomas Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 26-04-1712 Asten 22-11-1739
Wilhelma Joannis Verhoysen
Asten 01-02-1750
Maria Henrici van Geffen
Asten 20-03-1761 zie Koningsplein 16
2 Elisabetha Asten 07-09-1714 Asten 16-06-1737
Henricus Peter Driessen
Asten 17-03-1785
3 Margaretha Asten 25-12-1717 Asten 20-11-1746
Johannes Jansse Verberne
Asten 21-08-1781 zie Voormalig huis G857
en Voormalig huis G858 en G859
4 Anna Maria Asten 17-03-1720 Kind Asten ±1720
5 Anna Gertrudis* Asten 23-06-1723 Asten 19-01-1755
Everardus van Geffen
Asten 24-10-1786
6 Bonaventura* Asten 13-05-1727 Ongehuwd Asten 21-11-1748

* kinderen uit het tweede huwelijk

Henrica Jansen van Heugten is op 01-02-1746 te Asten overleden en Hendrik Peter Driessen erft samen met zijn halfbroer Bonaventura Hoefnagels het nieuw gebouwde huis:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 152 verso; 23-02-1747:
Jan Bonaventura Loomans, Hendrik Peter Driessen man van Elisabet Bonaventura Loomans, Jan Jansen Verberne man van Margrieta Bonaventura Loomans. Kinderen en erven van Bonaventura Loomans en Hendrina van Hugten, Jan Jansen van Dijk en Arnoldus Aart Tielen als momboiren over Bonaventura en Geertruy Hoefnagels. Kinderen en erven van wijlen Paulus Hoefnagels en Hendrina van Hugten getrouwd op huwelijksvoorwaarden. Zij verdelen de goederen door hun ouders nagelaten. 2e lot krijgt Hendrik Peter Driessen en Bonaventura Hoefnagels het nieuw huis in de Wolfsberg met hof en aangelag en de akker daaraan 6 lopense, zoals in bewoning bij Hendrik Peter Driessen, ene zijde weduwe Cornelis Lamberts, andere zijde Andries Peters, ene einde de straat; land de Venacker 3 lopense; land de grooten Apart 1½ lopense; de voorste Heesacker 3 lopense 1 copse; land het Ven aan de zijde van het Dorp 2 lopense; groes het Ven aan de zijde van het Dorp 2 lopense; de helft van een groesveld den Brant de helft is 2½ lopense; groes de Meulenschouw 1 lopense; groes het Lankvelt 5 lopense; een weiveld 4 lopense. Verponding ƒ 11-12-08 per jaar. Bede ƒ 3-15-10 per jaar. Uit te keren aan het 1e lot ƒ 175,-. Uit te keren aan het 2e lot ƒ 25,-.

Bonaventura Hoefnagels is door een noodlottig ongeluk overleden:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 44; 22-11-1748:
Jan en Leendert Verhoeven, wonende te Agt, Woensel, verklaren, dat zij gisteren, 21 november, in de hei, bij Agt, hebben gevonden een kar met twee paarden, waarvan het voorste gevallen was en waaronder de voerman lag. Zij hebben de voerman onder het paard uitgehaald en bevonden dat hij dood was, waarschijnlijk door de val onder het paard. Het lichaam is naar Asten gebracht ten huize van Jan Bonaventura Loomans en daar gevisiteerd door Johannes Souve welke bevonden heeft dat het hoofd loshangende was en derhalve de nek gebroken te zijn. De verongelukte persoon is Bonaventura Hoefnagels, geboren en wonende te Asten, als knecht bij Antoni Antoni Voermans.

Henricus Peter Driessen is geboren te Asten op 13-12-1707 als zoon van Petrus Andriessen en Maria Antonis Bollen (zie Oostappensedijk 40 en 42). Hij is op 16-06-1737 te Asten getrouwd met Elisabeth Bonaventura Loomans, geboren te Asten op 07-09-1714 als dochter van Bonaventura Antonius Loomans en Henrica Jansen van Heugten:

02

Het gezin van Henricus Peter Driessen en Elisabeth Bonaventura Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronilla Asten 24-11-1738 Kind Asten 16-10-1747
2 Maria Asten 27-01-1744 Asten 02-02-1766
Godefridus Johannes Loomans
Asten 22-12-1813 zie Voormalig huis G636
3 Henrica Asten 30-05-1749 Kind Asten ±1749

Henricus Peter Driessen laat de erfenis van zijn ouders aan zijn broer Andries:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 167; 12-12-1739:
Hendrik Peter Driessen, Francis Peters van de Mortel getrouwd met Catrina Peter Driessen, Peter Peter Bartels getrouwd met Maria Peter Driessen, te Deurne, Hendrik Peters van de Mortel getrouwd met Heylke weduwe Antoni Peter Driessen, als schoonvader en voogd over de onmondige kinderen Willem en Jan. Zij verklaren afstand te doen van de goederen en boedel nagelaten door hun ouders, Peter Driessen en Maria Bollen ten behoeve van hun broer en zwager Andries Peter Driessen. Deze verklaart de goederen te aanvaarden en de voornoemde comparanten te vrijwaren van alle kosten en lasten.

Henricus Peter Driessen is armmeester geweest en is van beroep timmerman:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 117; 02-07-1742:
Hendrik Peter Driessen, armmeester, aanlegger contra Adriaan van Creyl, gedaagde. Aanlegger heeft, als armmeester, te vorderen van de jaarhuur van de huysinge off camer aan den Armen toebehorende en door gedaagde bewoond tot Pasen, 1741 een rest van ƒ 1-15-0 tot Pasen, 1742 ƒ 7-00-0. Totaal
ƒ 8-15-0

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 138; 11-05-1744:
Hendrik Peter Driessen, timmerman, aanlegger contra Pieter Willem Loomans, gedaagde. Vordering van ƒ 2-7-0 arbeidsloon wegens reparatie van een kar.

Henricus Peter Driessen ontvangt samen met de andere kinderen een bedrag van hun oom Antoni Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 150 verso; 18-02-1747:
Antoni Loomans, te Someren, heeft indertijd met zijn nu overleden broeder Bonaventura Loomans een scheiding en deling gemaakt van de goederen, zowel te Asten als Someren gelegen, nagelaten door hun ouders. Dat hij zou behouden alle goederen gelegen te Someren en ƒ 350,- ten laste van weduwe Jan Slaats, te Heusden.
Bonaventura zou behouden alle goederen gelegen in de Wolfsberg. Antoni geeft nu de voorschrevene ƒ 350,- over aan Jan Bonaventura Loomans, Jan Janse Verberne, Hendrik Peter Driessen, Bonaventura Hoefnagels en Geertruy Hoefnagels. Tesamen erven van Bonaventura Loomans en Paulus Hoefnagels voor de som van ƒ 275,- en zonder enig recht te laten gelden op de goederen gelegen aan de Wolfsberg. De ontvangers gaan ook accoord met de verdeling zoals gemaakt is en verklaren dienvolgende het kapitaal van ƒ 150,- dat voornoemde Antoni uit een eerdere verdeling heeft behouden op de goederen van Peter Huybert van de Donschot, te Someren, aan hem te laten.

Als Bonaventura Hoefnagels op 21-11-1748 te Asten komt te overlijden, laat Henricus Peter Driessen een taxatie uitvoeren, waarbij Anna Gertrudis Hoefnagels als zus van Bonaventura Hoefnagels de helft van het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 73 verso; 02-01-1749:
Taxatie van de onroerende goederen van Bonaventura Hoefnagels overleden te Woensel en te Asten begraven op 24-11-1748. Geertruy Hoefnagels is erfgenaam van de overledene. De helft in een huis, hof en aangelag 6 lopense. Waarde ƒ 160,-, ene zijde weduwe Cornelis Lambers, andere zijde Andries Peters.

Henricus Peter Driessen inspecteert als timmerman het kasteel, de hoeven en de molens van Vlierden:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 125; 26-10-1754:
Hendrik Deenen, moolenmeester, te Mierlo en Hendrik Peter Driessen, timmerman, alhier, verklaren ter instantie van Jacobus Losecaat, als gelaste van Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek, Heren van Asten, wonende te Dorderegt, te hebben gevisiteerd het Casteel, de hoeven, de wintmoolen en watermoolen van Vlierden.

In 1759 koopt Henricus Peter Driessen de andere helft van het huis van Everardus van Geffen, echtgenoot van Gertruda Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 157 verso; 06-01-1759:
Evert van Geffen verkoopt aan Hendrik Peter Driessen de onverdeelde helft in huis, hof en aangelag en een akker daaraan in de Wolfsberg 6 lopense, ene zijde weduwe Cornelis Lambers, andere zijde Hendrik Haase, ene einde de straat; land de Venacker 3 lopense; den grooten Apart 1½ lopense; de Voorsten acker 3¼ lopense; land het Ven 2 lopense; groes het Ven 2 lopense; land naast weduwe Wouter de Groot 2½ lopense; groes naast weduwe Antoni Voermans 5 lopense; groes de Meulenschouw 1 lopense; een weiveld 4 lopense. Koopsom ƒ 500,-.

Henricus Peter Driessen wordt benoemd tot schepen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 13 verso; 12-06-1760:
Hendrik Peter Driessen, in de Wolfsberg, is aangesteld tot schepen in plaats van Jan Tijsse van Dijk.

De verpondingen van 1761 en het huizenquohier over de periode 1751-1776 laten zien dat het huis in eigendom en bewoning is van Henricus Peter Driessen:

Verpondingen 1761 XIV-63 folio 188:
Hendrik Peter Driessen bij transport 06-01-1759.
Ider de helft bij deijling 24-02-1747 en taxaat 02-01-1749.
Nummer 26 huijs, hoff en aangelag met acker 6 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 26 Wolfsberg Bewoners nummer 26 Wolfsberg
1751 Hendrik Peter Driessen Hendrik Peter Driessen
1756 Hendrik Peter Driessen Hendrik Peter Driessen
1761 Hendrik Peter Driessen Hendrik Peter Driessen
1766 Hendrik Peter Driessen Hendrik Peter Driessen
1771 Hendrik Peter Driessen Hendrik Peter Driessen
1776 Hendrik Peter Driessen Hendrik Peter Driessen

Henricus Peter Driessen is op 04-07-1779 te Asten overleden en daarna zijn Elisabeth Bonaventura Loomans en haar kinderen eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 26 Wolfsberg Bewoners nummer 26 Wolfsberg
1781 weduwe en kinderen van Hendrik Peter Driessen weduwe en dochter van Hendrik Peter Driessen

Elisabeth Bonaventura Loomans is op 17-03-1785 te Asten overleden en het huis gaat over naar haar dochter Maria Hendrik Driessen, geboren te Asten op 27-01-1744. Zij is op 02-02-1766 getrouwd met Godefridus Johannes Loomans, geboren te Asten op 28-04-1733 als zoon van Johannes Godefridus Loomans en Maria Jan Fransen van de Loverbosch:

03

Het gezin van Maria Hendrik Driessen en Godefridus Johannes Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 06-12-1783 Asten 26-11-1815
Joanna van Duuren
Asten 17-08-1832
Johanna Verberne
Asten 10-03-1854
2 Henricus Asten 27-06-1786 Asten 26-11-1815
Isabella Jelisse
Asten 16-02-1856

Zij wonen in de huidige Driehoekstraat (zie Voormalig huis G636) en verhuren dit huis aan derden. Godefridus Johannes Loomans is op 22-06-1798 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Maria Hendrik Driessen als weduwe van Godefridus Johannes Loomans en verhuurd zij het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 26 Wolfsberg Bewoners nummer 26 Wolfsberg
1798 weduwe en kinderen Goort Lomans Arnoldus van de Goor en in de kamer weduwe Lintermans
1803 weduwe Goort Lomans Laurens Verheijen en in de kamer weduwe Lintermans

Maria Hendrik Driessen is op 22-12-1813 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van zoon Johannes Goort Loomans, die ook nog elders een huis in bezit heeft (zie Voormalig huis C1329):

Kadaster 1811-1832; E1088:
Huis en erf, groot 04 roede 03 el, Wolfsberg, klassen 8.
Eigenaar: Jan Goort Loomans.

04

05

Zoon Johannes Goort Loomans is geboren te Asten op 06-12-1783 en op 26-11-1815 te Asten getrouwd met Joanna van Duuren, geboren te Asten op 27-02-1789 als dochter van Adrianus Laurentius van Duuren en Maria Fransen van de Vorst (zie Voormalig huis G470). Na haar overlijden te Asten op 21-04-1821 is Johannes Goort Loomans op 17-08-1832 te Asten hertrouwd met Johanna Verberne, geboren te Someren op 04-01-1782 als dochter van Wilhelmus Johannes Verberne en Johanna Martinus van Moorsel. Uit dit laatste huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren:

06

Het gezin van Johannes Goort Loomans en Joanna van Duuren

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten 27-11-1816 Vlierden 18-04-1845
Elisabeth van Bussel
Asten 21-06-1877
2 Adrianus Asten 10-11-1819 Kind Asten 05-03-1823

Johannes Goort Loomans is op 10-03-1854 te Asten overleden en het huis wordt overgedragen aan zijn zoon Godefridus Loomans, geboren te Asten op 27-11-1816. Hij is op 18-04-1845 te Vlierden getrouwd met Elisabeth van Bussel, geboren te Vlierden op 15-04-1822 als dochter van Arnoldus van Bussel en Maria Berkvens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D38 en na 1869 nummer D58:

07

Elisabeth van Bussel is op 26-07-1862 te Asten overleden, stiefmoeder Johanna Verberne is te Asten op 29-05-1868 overleden en Godefridus Loomans is op 21-06-1877 te Asten overleden. Daarna wordt zoon Antonie Loomans, geboren te Asten op 24-12-1848 hoofd van het huis. Hij is op 01-02-1875 te Asten getrouwd met Johanna Catharina Slaats, geboren te Asten op 18-06-1849 als dochter van Johannes Slaats en Johanna Maria Stevens (zie Voormalig huis G837).

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar D52 (zie Voormalig huis E1101) en het huis wordt verkocht aan broer Adrianus Loomans, geboren op 19-09-1855 te Asten. Hij is als landbouwer op 21-01-1878 te Asten getrouwd met Petronella Stevens, geboren te Asten op 25-09-1855 als dochter van Johannes Stevens en Anna Maria van Helmond. Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met inmiddels een uitbreiding met het voormalige E1087 en E1089 tot kadasternummer E1711 en met achtereenvolgens huizingnummer D59 en D60:

08

In 1892 stopt Adrianus Loomans met het boerenbedrijf en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-08-1892 verkoopt hij zijn boerderij en in die van 26-11-1892 zijn vee en landbouwgereedschappen:

09

10

Adrianus Loomans is op 31-12-1896 te Asten overleden en Petronella Stevens woont met haar gezin ook over de periodes 1900-1910 en 1910-1920 en in de periode 1920-1930 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D73, D63 en D60, het laatste ook bekend staand als Wolfsberg 34:

11

Petronella Stevens is op 01-01-1928 te Asten overleden en een deel van het land met kadasternummer E1986 wordt verkocht (zie Wolfsberg 64). In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-05-1928 wordt de boerderij te koop aangeboden:

12

De boerderij met dan kadasternummer E1985 is gekocht door zoon Johannes Loomans, geboren te Asten op 22-05-1893. Hij is als landbouwer op 06-02-1925 te Asten getrouwd met Johanna Maria (Mieke) van Gerwen, geboren te Asten op 08-02-1896 als dochter van Mathijs van Gerwen en Johanna Maria Kortooms (zie Korhoenweg 4). In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-10-1928 verkoopt Johannes Loomans een deel van zijn vee en landbouwgereedschappen:

13

In 1930 wordt het huis gesplitst in huis met kadasternummer E1985 en bouwland met kadasternummer E1986 (zie Wolfsberg 64). Ook over de periode 1930-1938 woont Johannes Loomans met zijn gezin in het huis aan de Wolfsberg 34:

14

Gedurende de periode komen vanuit Hoogenbergen 1 op Wolfsberg 34 de schoonouders van Johannes Loomans inwonen. Mathijs van Gerwen, geboren te Lierop op 11-05-1866 als zoon van Judocus van Gerwen en Maria van Zon. Hij is als landbouwer op 25-05-1894 te Asten getrouwd met Johanna Maria Kortooms, geboren te Asten op 09-08-1864 als dochter van Godefridus Kortooms en Petronella Verspeek:

15

Mathijs van Gerwen is op 16-12-1943 te Asten overleden en Johanna Maria Kortooms is te Asten op 01-05-1945 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16 17

Johannes Loomans is op 08-11-1971 te Deurne overleden en Johanna Maria (Mieke) van Gerwen is op 19-02-1986 te Helmond overleden. Hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

18

Het huis is in de Tweede Wereldoorlog beschadigd en op de plaats van het huis is in 1948 een nieuw huis gebouwd met huidig adres Wolfsberg 62, waarvan hieronder een streetview:

19

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1685 Henricus Huyberts Coopmans Asten 02-10-1655
1718 weduwe Hendrik Huyberts Asten ±1670
Wolfsberg huis 26
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Hendrick Huijberts Asten ±1670 weduwe Hendrick Huijberts Asten ±1670
1741 weduwe Hendrik Huijberts Asten ±1670 weduwe Hendrik Huijberts Asten ±1670
1746 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 onbewoont
1751 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707
1756 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707
1761 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707
1766 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707
1771 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707
1776 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707 Hendrik Peter Driessen Asten 13-12-1707
1781 weduwe ne kinderen van Hendrik Peter Driessen Asten 07-09-1714 weduwe en kinderen van Hendrik Peter Driessen Asten 07-09-1714
1798 weduwe en kinderen Goort Lomans Asten 27-01-1744 Arnoldus van de Goor en in de kamer weduwe Lintermans Mierlo 13-08-1750
1803 weduwe Goort Lomans Asten 27-01-1744 Laurens Verheijen en in de kamer weduwe Lintermans
Kadasternummer E1088
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1088 1832 Johannes Goort Loomans Asten 06-12-1783
Wolfsberg 34
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1813 Maria Hendrik Driessen Asten 27-01-1744 weduwe Loomans 22-12-1813
1813-1821 Johannes Goort Loomans Asten 06-12-1783 Joanna van Duuren Asten 27-02-1789 21-04-1821
1821-1832 Johannes Goort Loomans Asten 06-12-1783 met kinderen
1832-1854 Johannes Goort Loomans Asten 06-12-1783 Johanna Verberne Someren 04-01-1782
1854-1859 Godefridus Loomans Asten 27-11-1816 Elisabeth van Bussel Vlierden 15-04-1822
D38 1859-1862 Godefridus Loomans Asten 27-11-1816 Elisabeth van Bussel Vlierden 15-04-1822 26-07-1862
D38 1862-1869 Godefridus Loomans Asten 27-11-1816 met kinderen
D58 1869-1877 Godefridus Loomans Asten 27-11-1816 met kinderen 21-06-1877
D58 1877-1879 Antonie Loomans Asten 24-12-1848 Johanna Catharina Slaats Asten 18-06-1849 naar D52
D59 1879-1890 Adrianus Loomans Asten 19-09-1855 Petronella Stevens Asten 25-09-1855
D60 1890-1897 Adrianus Loomans Asten 19-09-1855 Petronella Stevens Asten 25-09-1855 31-12-1896
D60 1897-1900 Petronella Stevens Asten 25-09-1855 weduwe Loomans
D73 1900-1910 Petronella Stevens Asten 25-09-1855 weduwe Loomans
D63 1910-1920 Petronella Stevens Asten 25-09-1855 weduwe Loomans
D60 1920-1928 Petronella Stevens Asten 25-09-1855 weduwe Loomans 01-01-1928
D60 1928-1930 Johannes Loomans Asten 22-05-1893 Johanna Maria van Gerwen Asten 08-02-1896
34 1930-1938 Johannes Loomans Asten 22-05-1893 Johanna Maria van Gerwen Asten 08-02-1896

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2024, 17:13:31

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen