logo

De Vonder Homepagina


Wolfsberg 66

Cornelis Joosten van Weert is geboren te Asten rond 1614 als zoon van Judocus Jan Willems en Catharina (zie Voormalig huis C1323). Hij is rond 1645 getrouwd met Hendrina Pauwels Hendricx, geboren te Asten rond 1620 als dochter van Pauwels Hendricx Heynen en Anneken en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 21-02-1661 Asten 28-02-1683
Johanna Andries Martens
Asten 17-12-1730

Cornelis Joosten van Weert koopt een stuk land in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 12 verso; 02-03-1648:
Jan Aert Laurenssen verkoopt aan Cornelis Joost Jan Willemssen groes in den Bruynenwert 1 lopense.

Bij de erfenis van zijn vader en van zijn oom ontvangt hij meer land en een schuur:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 9 verso; lesten februarij. 1654:
Dirck Joosten, Cornelis Joosten, Dielis Joosten, Frans Philipsen getrouwd geweest met Lijsken Joosten namens hun kinderen, Hendrick Bernarts momboir van de onmondige zoon van wijlen Joost Joosten, Goort Wouters, mulder te Zomeren als momboir van de vier onmondige kinderen van wijlen Willem Joosten. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader en grootvader Joost Jan Willems.
2e lot krijgt Cornelis land de helft van den Dungen 5 copse; groes de helft van den Bruynenweert 2 lopense; de schuur en aangelag in de Wolsberch. Belast met: de helft van de cijns aan de Heer van Asten, bedragende geheel vijffvierendeels hoens.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 11 verso; 02-03-1654:
Frans Philipsen getrouwd geweest met Lijsken Joosten, zijn eerste vrouw, namens zijn onmondige kinderen, Cornelis Joosten, Dielis Joosten, Dirck Joosten, Goort Wouters als momboir van de vier onmondige kinderen van wijlen Willem Joosten getrouwd geweest met wijlen Heylken Tijssen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Dielis Jan Willems, hun oom en oudoom.
2e lot krijgt Cornelis Joosten 1⁄3e deel in een akker op den Dungen 5 copse; een deel van een akker op de Loverbosch 1½ lopense; hooiveld de Weye te Someren 2 lopense, deze beemd moet gevest worden te Someren. Belast met 1 stooter per jaar cijns aan de Heer van Asten.

Cornelis Joosten van Weert koopt land van zijn zwager Franciscus Philipsen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 32 verso; 15-03-1655:
Frans Philipsen verkoopt aan Cornelis Joosten van Weert groes in het Lielder 1½ lopense

Met zijn schoonvader verkoopt Cornelis Joosten van Weert huis, land en groes van zijn schoonmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 34 verso; 29-06-1655:
Paeuwels Hendrickx getrouwd geweest met Anneken, zijn eerste vrouw, Cornelis Joosten getrouwd met Hendersken, dochter Paeuwels en Anneke. Zij verkopen aan Jacob Hendrick Bernarts hun gerechticheyt en pretensen in huis, land, groes en hen aangekomen bij versterf van Anneke.

Cornelis Joosten van Weert is voogd voor de kinderen van zijn broer Willem, waarvan hij een huis koopt, en ook voogd voor het kind van zijn broer Joost:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 45; 27-02-1656:
Cornelis Joosten en Peeter Goorts als momboiren van Heylken, dochter Mathijs Jansen van der Zande, getrouwd geweest met Willem Joosten van Weert en haar onmondige kinderen. Zij verkopen aan Wilbort Daendels groes / land den Dungen ½ lopense. Koopsom ƒ 59,-.
Zij verkopen aan Cornelis Joosten huis, hof, hofstad met halve boomgaard en halve dries en een akker in de Wolfsberg 2 lopense, ene zijde Teunis Joosten en Frans Philips, andere zijde Thomas Fransen, ene einde Dielis Joosten, andere einde de straat. Belast met: 2½ kan wijn per jaar aan de Kerk van Asten à 10 stuivers per kan; 1 blank cijns per jaar aan de Heer van Asten; 1 vat rogge per jaar aan de Pastorye; ½ vat rogge per jaar aan de Kusterye. Koopsom ƒ 310,-
Land in de Looverbosch 40 roede. Koopsom ƒ 32,-.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 46 verso; 13-03-1656:
Cornelis Joosten is schuldig aan Jan van Gerwen ƒ 200,- à 5%. Deze zijn bestemd voor Anthonis Joosten, onmondige zoon zijnde van Joost Joosten, waarvan Cornelis Joosten momboir is. Marge:
04-03-1672 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 85 folio 43 verso; 17-12-1657:
Cornelis Joosten en Peeter Goorts als momboiren van Heylken weduwe Willem Joosten en haar onmondige kinderen verkopen de meubelen onder andere kuipen, bakken, tobben, potten, ketels, een kast, een schreyn, een bed, een bedstee, een tafel. Opbrengst ƒ 46,-.

Cornelis Joosten van Weert leent land van zijn broers Dielis en Dirck:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 116 verso; 01-03-1660:
Dielis Joosten van Weert heeft in belening gegeven aan Cornelis Joosten groes ontrent het Casteel 2 lopense. Beleensom ƒ 45,-. Belast met 5 gulden 10 stuiver per jaar aan de erven Jan Anthonis Mennen, zijnde ƒ 100,-. Marge: 18-02-1676, Cornelis Joosten van Weert is voldaan.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 152; 01-09-1661:
Dirck Joosten heeft in belening overgedragen aan Cornelis Joosten, zijn broeder land int Ven 1 lopense. Beleensom ƒ 36,-.

Een rente wordt door Cornelis Joosten van Weert verkocht aan Mathijs van den Hove:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 161; 01-02-1662:
Cornelis Joosten van Weert verkoopt aan Meester Mathijs van den Hove een erfelijcke rente van ƒ 10,- per jaar, ƒ 200,- à 5%. Onderpand het voorschreven groes en euselveld in de Wolsberch 6½ lopense; hooiveld ontrent de kleyn Aa 2½ lopense. Marge: 04-06-1696, Josina weduwe Joost Hoefnagel is voldaan door Frans Cornelis van Weert.

Na het overlijden van zijn schoonvader erft Cornelis Joosten van Weert opnieuw stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 138 verso; 13-12-1670:
Hendrick Dielis en Jan Goorts, te Liessel als momboiren van de onmondige kinderen Hendrick en Teunis van Pauwls Hendricx en Lijske, Goort Pauwls Hendricx, Mathijs Pauwls Hendricx, Cornelis Joosten van Weert getrouwd met Henderske, dochter Pauwls Hendricx. Zij verdelen de nagelaten goederen van Pauwls en Lijske.
4e lot krijgt Cornelis Joosten van Weert 1⁄3e deel van de Weyenbeempt; de helft van de Pateracker naest Peeter Hompes erve.

Cornelis Joosten van Weert neemt een onmondig kind uit de tweede leg van zijn schoonvader in huis; het betreft Henricus (Hendrick) Pauwels Hendricx, geboren te Asten op 12-12-1647 als zoon van Pauwels Hendricx Heynen en Elisabeth en tweelingbroer van Antonius (Theunis) Pauwels Hendricx (zie Stegen 58):

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 140 verso; 13-12-1670:
Cornelis Joosten van Weert en Goort Pauwls. Zij nemen ieder op zich, om gedurende de tijd van veertien achtereenvolgende jaren de onmondige kinderen van Pauwls Hendricx op te voeden en te onderhouden in kost en drank, te weten Cornelis neemt Hendrick en Goort neemt Teunis. Voor alimentatie krijgen zij de twee delen in de Weybeempt in de Stegen ieder de helft. En is overeengekomen dat als een der kinderen komt te sterven het land overgaat op de opvoeder van het andere kind en dat die ontvangt ook de inkomsten. De goederen blijven echter in het bezit der kinderen.

Hendrina Pauwels Hendricx is op 07-07-1672 te Asten overleden en Cornelis Joosten van Weert is op 27-10-1676 te Asten overleden.

Zoon Franciscus Cornelis van Weert, geboren te Asten op 21-02-1661 is op 28-02-1683 te Asten getrouwd met Johanna Andries Martens, geboren te Asten op 28-09-1649 als dochter van Andries Martens en Petronella (Peerke) Anthonissen (zie Voormalig huis F766):

Compareerende voor schepen ondergenoemt Frans Cornelis jong man van Asten sijn ouderdom ontrent de 24 jaeren sijnde geassisteert bij Dielis Joosten sijnen oom en Jenneken dogter Andries Martens haere ouderdom ontrent de 25 jaeren sijnde geassisteert bij Dirk Jan. Ut supram actum schepenen Goort van Gorcum et Huijbert Jan Tielen.
Ende de drie proclamaties sonder inspraek gedaan sijnde, soo sijn deselve getrouwt, ut supram.

01

Het gezin van Franciscus Cornelis van Weert en Johanna Andries Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelius Asten 30-03-1685
2 Henrica Asten 04-09-1688 Asten 10-02-1715
Mathijs Philipsen
Asten 19-01-1724
3 Antonia Asten 02-01-1693 Asten 31-10-1728
Franciscus Peeter Coolen
Asten 22-12-1769

Bij de verpondingen van 1680 staat Franciscus Cornelis van Weert als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 34 verso:
Frans Cornelis van Weert.

Franciscus Cornelis van Weert koopt een stuk land in de Wolfsberg aan:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 18; 29-10-1707:
Aelbert Jansen van Erp, te Berghem getrouwd met Eyke, dochter Joost Jelis van Heughten en Leendert Jansen van Heughten getrouwd met Frenske, dochter Joost Jelis van Heughten. Zij verkopen aan Frans Cornelis van Weert land in de Wolfsbergh 83 roede. Verponding ƒ 1,- per jaar. Koopsom ƒ 60,-.

Franciscus Cornelis van Weert wordt benoemd tot borgemeester van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 92; 19-06-1709:
De eed hebben afgelegd tot borgemeester over de Dijck Jan Smits, als geleerde, Jan Hendrick Verdijseldonck, ongeleerde. Tot setters over de Dijck Jan Laurensse, geleerde, Frans Huyberts, ongeleerde. Tot borgemeesters over het Dorp Frans Cornelis van Weert, geleerde, Frans Jacobs, ongeleerde. Tot setters over het Dorp Thomas Hoefnagels, geleerde, Francis Canters, ongeleerde.

De verpondingen van 1707, 1709 en 1713 melden Franciscus Cornelis van Weert als eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio19:
Frans Cornelis.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 20:
Frans van Weert.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 76 verso:
Frans Cornelis van Weert.

Franciscus Cornelis van Weert erft geld van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 34; 08-03-1710:
Marten Andriessen, Jan Andriessen, Eyke Andriessen, Frans Cornelis getrouwd met Jenneke Andriessen, Dirck Andriessen, Jan Willems getrouwd met Goortie Andriessen, Peeter Andriessen en Marcelis Andriessen. Allen kinderen van Andries Martens en Peerke Anthonissen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
4e lot krijgt Frans Cornelis ƒ 300,- à 4% ten laste van Jan Willems, zijn zwager.

Franciscus Cornelis van Weert is in die tijd ook borgemeester en dat levert de nodige problemen op:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 92; 19-06-1709:
De eed hebben afgelegd tot borgemeester over de Dijck Jan Smits, als geleerde en Jan Hendrick Verdijseldonck, ongeleerde; tot setters over de Dijck Jan Laurensse, geleerde en Frans Huyberts, ongeleerde; tot borgemeesters over het Dorp Frans Cornelis van Weert, geleerde en Frans Jacobs, ongeleerde; tot setters over het Dorp Thomas Hoefnagels, geleerde en Francis Canters, ongeleerde.

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 43; 16-04-1710:
Frans Cornelis van Weerdt en Frans Jacobs, borgemeesters Sint Jan 1709-1710. Zij hebben dit ambt tot heden waargenomen en de borgemeesterslasten samen, naar proportie van hun ontvangsten, ook betaald. Wegens de groote oorloghstijden wordt het steeds bezwaarlijker de ophael te doen. Zij zijn nu genoodzaakt, om schade te voorkomen eenige penningen tot laste van haere prive te negotieren tot voldoeninge van haere meest dringende dorpslasten. En omdat Frans Jacobs cum suis door de Heer van Helmont voor de Raad van Brabant, te 's Gravenhage, in recht is betrokken waardoor gevreesd werd dat hij in zijn goederen zou worden geruineert. De borgemeesters hebben nu in contemplatie met elkaar een minnelijk accoord gemaakt over hun respective ontvangsten en uitgaven. Volgt een overzicht van het opgemaakte accoord.

In 1715 is Franciscus Cornelis van Weert benoemd tot schepen:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 121; 01-09-1715:
In bediening zijn Pieter de Cort, drossard, Hendrick Tho poel, president schepen, Jan Hicxspors, Symon IJsbouts, Joost Roefs, Bendert Vervorreldonck, Frans Cornelis van Weert en Willem Aarts Smits schepenen, Johan Draak, secretaris

De goederen van Franciscus Cornelis van Weert worden in arrest genomen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 208 verso; 20-10-1723:
Michiel de Gasee, deurweerder, met toestemming van Meester Abraham Hubert, de dato 12-10-1723 neemt in arrest de vaste goederen van Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen, oud collecteurs der ordinaire verponding 1722 om daaraan te verhalen ƒ 1487-15-4 zijnde het restant der verponding over 1722.

Ook als schepen maakt Franciscus Cornelis van Weert het nodige mee:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 247 verso; 20-06-1724:
Frans Cornelis van Weert en Willem Aart Smits, oud schepenen, verklaren dat zij, in juli 1718, na de 12e als schepenen ter instantie van Hendrik Thopoel, als huurder van vijf percelen land, te Ommel toebehorende aan Francis van de Loverbosch en voordien aan Jan Aarts den Coopman zijn geweest op die akkers en gezien hebben dat de granen hierop door Jan Doensen en Peeter Hendrix, oud borgemeesters 1714-1715, op 12 juli, publiek zijn verkocht. Zij hebben bevonden dat de selve alsdoen met rogge waren besayt, welcke rogge ofte granen ten deele alsdoen waren gemayt ende ten deele niet ende bevonden dat op ieder loop wel vier vimmen schoofcoren stont ende dat uyt ider vim wel vier vaten rogge gedorsen konde werden.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 129 verso; 17-09-1728:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen dat wijlen Jan Marten Doensen bij ons deurgaents is bekent geweest voor een man die van veele jaren en tot sijn sterffdagh toe schoon met het vleys houden sich geneerende met veel leet voor sijne vrouw en kinderen den cost heeft gewonnen gehadt. Hebbende meenighmael ondervonden dat Hendrina, huysvrouw van Jan Marten Doensen voor vele jaren en bij tleven van haren man, bij drossard, predicant en ons schepenen is gecomen, seggende, dat sij geen broot in huys hadde en versogt daerom uyt de Armekasse eenige subsitentie. Zij is ook vele jaren uit de Armekas geholpen. Enige dagen geleden nog heeft zij aan de drossard om hantreyckinge uit de Armekas verzocht. Verklarende verder dat de vaste goederen die Jan Marten Doensen hier gehad heeft seer geringh sijn te weten een klein vervallen huiske.

Alle zaken hebben de borgemeesters flink wat geld gekost ook voor juridische bijstand:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 294; 18-09-1729:
Meester Arnoldus Swinckels, aanlegger contra Hendrick Aart Tielen en Frans Cornelis van Weert, gedaagden. Betaling van achterstallig salaris.

Franciscus Cornelis van Weert is op 17-12-1730 te Asten overleden en Johanna Andries Martens is op 07-01-1731 te Asten overleden. Daarna worden hun goederen verkocht aan schoonzoon Franciscus Peeter Coolen om de achterstallige verpondingen te betalen:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 162; 28-05-1731:
Pieter van Hoogerlinde, deurwaarder, te Helmont, executeert ten behoeve van de collecteurs der verpondingen, Goort Antonis van Bussel en Goort Canters, januarij tot december 1729, de goederen van Frans Cornelis van Werth tot verhaal van ƒ 8-4-8 verponding. Hij verkoopt aan Francis Peeter Coolen een huis, hof en aangelag 3½ lopense, ene zijde Jan van Helmond, andere zijde Tomas Bollen en anderen, ander einde de straat en de weduwe Claas van Werth; schuur en wortelvelt naast het voorschreven huis ½ copse; land den Dungen 2 lopense; land 1 lopense 23 roede; land het Ven 3 lopense; land de Wouterman 3 lopense; land de Looverbosch 3 lopense; land de Looverbosch 3 copse; land den Doornbosch 3 copse; groes het Boschvelt 5 lopense; groes den Haasendonck 2 lopense; groes de Werth 1 lopense; groes het Leindert 1½ lopense.
Belast met ƒ 0-7-8 jaarlijks aan rentmeester de Kempenaar; ƒ 1-5-0 jaarlijks aan de Kerk van Asten; ƒ 0-6-0 jaarlijk aan het Huis van Asten; ƒ 4-0-0 jaarlijks aan den Armen van Asten nu Dirk Andriessen. Koopsom ƒ 260,-.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 256; 28-05-1731:
Pieter Hoogerlinden, deurwaarder, te Helmont, verklaart de erfelijke goederen van Frans Cornelis van Weert, bij executie, verkocht te hebben en daarvan op heden de veste gedaan te hebben. Hij heeft ontvangen ƒ 260,-. Hiervan is de landsverponding, waarvoor de goederen verkocht zijn, zijnde ƒ 8-4-8 en salaris en kosten van het officie ƒ 30,-. Zodat resteert ƒ 221-15-8 die, in consignatie, betaald zijn aan Florens Pieter von Cotzhausen, secretaris, ten behoeve van de andere crediteuren.

Dochter Antonia Francis van Weert is geboren te Asten op 02-01-1693 en op 31-10-1728 te Asten getrouwd met Franciscus Peeter Coolen, geboren te Asten op 03-09-1695 als zoon van Petrus Daniels Colen en Johanna Fransen (zie 't Hoekske 8):

Juncti sunt matrimonio Francis Peter Colen et Antonia Fransen van Weert; testes Cornelius van Weert et Joost Jansen van Helmont.

In huwelijkse echt gebonden Francis Peter Colen en Antonia Fransen van Weert; getuigen Cornelius van Weert en Joost Jansen van Helmont.

02

Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen en bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 staat Franciscus Peeter Coolen als eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 167:
Francis Coolen.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 27 Wolfsberg Bewoners nummer 27 Wolfsberg
1736 Francis Coolen Francis Coolen
1741 Francis Coolen Francis Coolen
1746 Francis Coolen Francis Coolen
1751 Francis Coolen Francis Coolen

Als Franciscus Peeter Coolen ziek wordt, maken zij samen hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 136; 20-01-1755:
Francis Coolen, in de Wolfsberg, ziek en Antonetta van Weert, zijn vrouw, gezond, zij testeren. Alle voorgaande makinge vervallen. Al hun goederen komen aan de langstlevende van hen beiden. Na overlijden van de langstlevende gaat alles naar de naaste vrienden van hen beiden.

Franciscus Peeter Coolen is op 26-01-1755 te Asten overleden en daarna worden zijn goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 114; 08-03-1755:
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Coolen overleden en begraven 28-01-1755. Antonetta Franse van Weert is weduwe en erfgenaam van de overledenen de helft van een huis, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde weduwe Thomas Philipsen ƒ 100,-
Land den Dungen 2 lopense ƒ 16,-
Land den Appert 1½ lopense ƒ 15,-
Land de Waterman 3 lopense ƒ 16,-
Land het Ven 3 lopense ƒ 22,-
Land de Loverboschacker 3 lopense ƒ 16,-
Land de Loverbosch 3 copse ƒ 5,-
Land het Dooreboschackerke 3 copse ƒ 5,-
Groes het Busvelt 6 l opense ƒ 75,-
Groes de Haseldonk 2½ lopense ƒ 40,-
Groes den Baltes 3 lopense ƒ 45,-
Groes het Lindert 1½ lopense ƒ 25,-
Groes de Weert 1 lopense ƒ 6,-
Land de Loverbosch 3 copse ƒ 3,-
Groes int Lindert 1½ lopense ƒ 25,-
Hooiveld de Weert 1 lopense ƒ 6,-
Totaal ƒ 420-00-00
De goederen zijn voor het geheel belast met:
ƒ 1-5-0 per jaar aan de Kerk van Asten in kapitaal ƒ 31-05-0
ƒ 0-7-8 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 9-07-8
Totaal ƒ 40-12-8
De helft is ƒ 20-06-04
Rest ƒ 399-13-12.
20e penning is ƒ 19-19-10.

In het huizenquohier van 1756 is het huis eigendom van en bewoond door Antonia Francis van Weert:

Jaar Eigenaar nummer 27 Wolfsberg Bewoners nummer 27 Wolfsberg
1756 weduwe Francis Coolen weduwe Francis Coolen

Antonia Francis van Weert besluit haar goederen te verkopen aan Petrus Gerardi Kerkers, die in ruil daarvoor haar de rest van haar leven zal onderhouden:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 127 verso; 26-01-1760:
Antonetta van Weert, weduwe Francis Coolen, geassisteerd met Joost Gerrit Kerkers. Zij is testamentair boedelhoudster van wijlen haar man testament de dato 20-01-1755. Zij is nu tot staat gekomen dat zij uit de jaarlijkse revenuen en inkomsten niet kan blijven leven en wonen zoals zij gedaan heeft. Zij draagt daarom al haar roerende en onroerende goederen over aan Peter Kerkers en Jenne Maria Tijsse Timmermans, zijn vrouw voor de som van ƒ 400,-. Voor dit bedrag zal zij gedurende haar verdere leven onderhouden in kost en drank, kleding en reeding. Marge: 15-12-1760 copie gemaakt voor Tiele Peter Coolen en Jan Daandel Coolen.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 197; 26-01-1760:
Antonetta van Weert, weduwe Francis Coolen, verkoopt aan Peter Kerkers getrouwd met Jennemaria Tijsse Timmermans huis, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik van der Paalen; land den Dungen 2 lopense; land den Appert 1½ lopense; land de Waterman 3 lopense; land het Ven 3 lopense; de Loverboschacker 3 lopense; akkerke de Loverbosch 3 copse; den Doorenboschackerke 3 copse; groes het Bosvelt 6 lopense; groes de Haseldonk 2 lopense 25 roede; groes den Baltus 3 lopense; groes het Lindert 1½ lopense; groes de Weert 1 lopense; land de Loverbosch 3 copse; groes int Lindert 1½ lopense; groes de Weert 1 lopense. Belast met ƒ 1-15-0 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 0-07-8 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 400,-.

De cijnzen over de periode 1709-1761 vatten de tot dusverre behandelde bewoningsgeschiedenis van dit huis goed samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 69 folio 35 verso:
Francis Peter Colen by coop 1732.
Den deurwaarder Hogerlinde bij executie.
Frans Cornelis van Weerdt uijt huijs, hoffstadt ende aengehoorende goederen onder Asten ter plaetse inde Wolfsbergen op den Dungen gelegen, groot twee lopenen, ene en andere zijde Frans Marcelis, ene einde Anna Pollen, ander einde Jan van Helmont. ½ pul.

Koper van het huis Petrus Gerardi Kerkers is geboren te Asten op 15-06-1704 als zoon van Gerardus (Gerit) Servati (Faas) Kerckels en Joanna Jansen Diricks (zie Voormalig huis E836). Hij is op 20-04-1755 te Asten getrouwd met Johanna Maria Mathia Timmermans, geboren te Asten op 05-10-1719 als dochter van Mathias Philips Timmermans en Henrica Fransen:

03

Het gezin van Petrus Gerardi Kerkers en Johanna Maria Mathia Timmermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 13-03-1756 Tongelre 28-06-1793
Johanna Arnolda de Wit
Vierpolders 14-01-1809
2 Johannes Asten 19-08-1758 Asten 03-02-1782
Petronella Johannes Keijzers
Asten 23-12-1800
3 Franciscus Asten 19-08-1758 Leende 13-01-1782
Geertruida van Meijl
Asten 21-11-1817 zie Wolfsberg 70

* Johanna Maria Mathia Timmermans had een voorzoon genaamd Hendrik

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1761-1766 staat het huis op naam van Petrus Gerardi Kerkers en het huis wordt ook door hem en zijn gezin bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 27 Wolfsberg Bewoners nummer 27 Wolfsberg
1761 Peter Kerkers Peter Kerkers
1766 Peter Kerkers Peter Kerkers

Johanna Maria Mathia Timmermans is op 04-01-1765 te Asten overleden en Petrus Gerardi Kerkers is op 16-08-1769 te Asten overleden. Er wordt een staat en inventaris opgemaakt, waarbij ook de zorg voor Antonia Fransen van Weert wordt genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 34; 30-10-1769:
Staat en inventaris opgemaakt door Joost Kerkers en Peter Timmermans, wettige voogden over Gerrit, Francis en Jan, onmondige kinderen van Peter Kerkers en Jenneke Timmermans. Dezelfde zijn ook voogden over Hendrik, voorzoon van Jenneke Timmermans. De goederen zijn door Peter Kerkers, als langstlevende, ontruimd en nagelaten.
Onroerende goederen: land de Loverbosch 2 lopense; de helft van een akker de Loverbosch 1½ lopense; de helft van een dries int Lindert 1½ lopense. De vaste goederen welke de ouders van de onmondigen zijn aangekomen staande het huwelijk van Anthonetta van Weert, weduwe Francis Coolen, transport de dato 26-01-1760, huis, stal, hof en aangelag 4 lopense; land den Dungen 2 lopense; land den Apart 1½ lopense; land den Waterman 3 lopense; land het Ven 3 lopense; land den Loverboschacker 3 lopense; land de Loverboschacker 3 copse; land den Dooreboschackerke 3 copse; groes het Busvelt 6 lopense; groes de Haseldonk 2 lopense 20 roede; groes de Baltus 3 lopense; groes het Lindert 1½ lopense; groes de Weert 1 lopense; land de Loverbosch 3 copse; groes int Lindert 1½ lopense; groes de Weert 1 lopense. Belast met ƒ 1-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-07-8 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar.
Roerende goederen: vuurgerei, een pot, een pan, een ketel een tob, vier kisten, een tafel, zes stoelen, twee brootschaapkes, drie bedden met toebehoren, twee hoge karren, een ploeg, een eg, een slagkar, klein landbouwgereedschap, een paard en zijn getuig, een trekos, vier koeien, drie lege beesten, 30 vat boekweit, 25 karren klot, 25 vijm rogge.
Schulden: diverse lands- en dorpslasten ƒ 26-14-12; aan Hendrik Peter Driessen ƒ 16-00-00; aan Wilhelmus Bruynen ƒ 2-10-00; aan Francis Kerkers ƒ 25-00-00; aan Helena Kerkers ƒ 22-00-00; aan Jan Joost Kerkers ƒ 21-04-08; aan Reynier van der Linden ƒ 15-15-00; aan Engel Smits volgens obligatie de dato 24-03-1760 ƒ 250,- à 3% ƒ 250-00-00
Staat te weten dat Antonetta van Weert weduwe Francis Coolen voor de getransporteerde goederen gedurende haar leven moet worden onderhouden in kost, drank, en kleren acte de dato 26-01-1760 memorie ƒ 479-04-04

Antonia Francis van Weert is op 22-12-1769 te Asten overleden, maar de nabestaanden van haar man Franciscus Peeter Coolen, eisen nog een bedrag voor het volgens hen onterecht gesloten contract van overdracht naar Petrus Gerardi Kerkers:

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 125; 28-02-1771:
Hendrik van Bussel, Philips Gerrits van Hugten getrouwd met Anneke van Bussel, Francis Berkers getrouwd met Helena van Bussel. Kinderen en erven van wijlen Maria Coolen. Peter Coolen, Hendrik van Helmont getrouwd met Anneke Coolen, Goort Peters van Bussel getrouwd met Jenneke Coolen. Kinderen en erven van wijlen Tiele Coolen. Willem Daandel Coolen, Peter Willem Slaats getrouwd met Maria Daandel Coolen. Zij mede voor hun innocente vader, Daandel Coolen. Allen erfgenamen van wijlen Francis Coolen, aanleggers. Contra Joost Gerrit Kerkers als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Peter Kerkers en Jennemarie Timmermans, gedaagde.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 101 verso; 22-04-1771:
Joost Gerrit Kerkers mede voor Peter Timmermans, te Hees, als voogden over de onmondige kinderen van wijlen Peter Kerkers en Jenneke Timmermans, gewoond hebbende in de Wolfsberg geeft te kennen dat vermits Hendrik van Bussel, Philips Gerrits van Hugten getrouwd met Anneke van Bussel, Francis Berkers getrouwd met Helena van Bussel, kinderen en erven van wijlen Maria Coolen; Peter Coolen, Hendrik van Helmond getrouwd met Anneke Coolen, Goort Peters van Bussel getrouwd met Jenneke Coolen, kinderen en erven van wijlen Tiele Coolen; alsmede Willem Daandel Coolen, Jan Daandel Coolen, Willem Slaats getrouwd met Maria Daandel Coolen, kinderen en erven van Daandel Coolen. Allen als naaste bloedverwanten van wijlen Francis Coolen.
Eerst bij instrumente in den voorleede jaare aan hun voogden hadde gequerelleert zeeker mutueel testamentaire dispositie en uytterste wille, den 20e januarij 1755, alhier wettig gepasseert tusschen Francis Coolen voornoemt en zijne huysvrouw, Antonetta van Weert. En gesustineert dat de opgemelde Antonetta van Weert, langstlevende der voornoemde conthoralen geweest sijnde geene bevoegtheyt hadde gehad om gelijk deselve bij transport ter secretarye, alhier, den 26 January 1760, gedaan heeft, te transporteeren, ten behoeve van Peter Kerkers en zijne huysvrouw Jennemie Timmermans, alle goederen door wijle haare voorschreven man, Francis Coolen nagelaten. Om haar te alimenteere en de schulden te betaalen als strekkende tot prejudicie van de voorschreven naaste vrienden van Francis Coolen, hun regt van successie tot de nalatenschap van den gesegde Francis Coolen. Dat door hun gemelde voogde voornoemde onder bekomen approbatie van Heeren Schepenen, alhier, daarop met deselve provisioneel accoord zijnde aangegaan van aan die naaste vriende te sulle voldoen 225 gulden en 42 gulden wegens 20e penning en jura te restitueere.
Dog op hetselve geen approbatie volgens ingenomen advise hadde konne bekomen. Waarop aan de zijde van de voornoemde naast bestaande en bloedverwanten wijlen Francis Coolen zoo verre was voortgeprocedeert tegens hun, als voogde, dat door deselve van Eysch en Aanspraak was gedient en als nu tot voorkoming van procesen zwaare kosten vandien ten overstaan en bijwesen van Schepenen, Commissarisse, alhier, den 2e April laatstleden met Pieter Tiele Coolen, Jan Daandel Coolen en Francis Berkers soo voor haar selve alsmede voor en in den naam van de verdere naaste bloetvriende van Francis Coolen hadde geaccordeert, dat deselve van haare begonnne proceduure afziende, genoege zoude neemen met 160 gulden eens en verders hunne eyge kosten voldoen, sooals de selve ook voldaan moeten worden door de voogden die ten desen hebben moeten maken.
En compareerde totdien mede de voornoemde Pieter Tiele Coolen, Jan Daandel Coolen en Francis Berkers soo voor haar selve alsmede hun fort en sterk makende en den rato caveerende voor hunne broeders en zwagers respective naaste bloetvriende van wijlen Francis Coolen voornoemd. Dewelke verklaarden met de genoemde voogden in voegen voorschreven te hebben geaccordeert en gevolgelijk wederzijts elkander bij desen te ontslaan, bevrijden en zoveel nodig te renuntieeren van en aan sodanige actie als hun comparanten ten reguarde van de voorschreven nalatenschap van voornoemde Francis Coolen over en weder mogte ofte zoude kunnen competeeren. Mits deselve eerste comparant als voor aan de laatste comparanten voldoen en betaalen, eens sonder meer 160 gulden en ider betalende zijne costen en dese ider voor de helft. En zal hierop worden versogt de approbatie van den geregte, alhier. Aldus gedaan en gepasseert ter secretarie van Asten, op den 22 April 1771, ten overstaan van Leendert van Riet en Willem Verhaseldonk, schepenen.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 78 verso; 29-04-1771:
Gezien de acte van accoord de dato 22-04-1771 aangegaan door Joost Kerkers en Peter Timmermans voogden over de onmondige kinderen van wijlen Peter Kerkers en de naaste vrienden van wijlen Francis Coolen wegens zijn nalatenschap. Volgens een vroeger accoord zouden de voogden uit moeten keren ƒ 272,-. Nu wordt dit ƒ 160,- en de kosten half / half.

Gerrit Kerkers is in plaats van Joost Kerkers aangesteld als voogd en samen met Peter Timmermans verkopen zij vee en goederen:

Asten Rechterlijk Archief 154; 16-12-1779:
Gerrit Kerkers, alhier en Peter Timmermans, te Hees, als voogden over de onmondige kinderen van wijlen Peter Kerkers verkopen "gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen, onder andere:
Het paard ƒ 35,-; zes koeien ƒ 137,-; drie ossen ƒ 52,-; twee karren ƒ 17,-; hooi ƒ 29,-; stro, rogge enzovoorts ƒ 15,-. Totale opbrengst ƒ 358,-.

In het huizenquohier over de periode 1771-1781 staat het huis op naam van de kinderen en wordt het in eerste instantie ook door hen bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 27 Wolfsberg Bewoners nummer 27 Wolfsberg
1771 kinderen Peter Kerkers kinderen Peter Kerkers
1776 kinderen Peter Kerkers kinderen Peter Kerkers
1781 kinderen Peter Kerkers Marcelis Jansen

De latere huurder Marcelis Jansen, geboren te Asten op 09-11-1751 als zoon van Stephanus Janssen en Helena Martens (zie Ostaderstraat 23), is in 1786 getrouwd en woont daarna op de Diesdonk (zie Voormalig huis F1155). In 1788 verdelen de kinderen de goederen en komt het huis in handen van Johannes Petri Kerkers:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 153 verso; 10-11-1788:
Gerrit, Francis en Jan, kinderen van Peter Kerkers en Jennemie Timmermans, beiden overleden. Francis komt het niet langer gelegen om de goederen van wijlen hun ouders, gelegen aan de Wolfsberg, onverdeeld te laten, hij heeft recht op 1⁄3e deel.
1e lot krijgt Francis 1⁄3e deel in het aangelag met de schuur geheel 4 lopense; land den Appert 1½ lopense; land de Waaterman 3 lopense; de Loverboschakker hiervan 1 lopense 12 voet; 1⁄3e deel van een groesveld het Bussesvelt geheel 6 lopense; groes de Haaseldonk 2½ lopense; groes het Lindert 1½ lopense. Dit gedeelte belast met 2 stuiver per jaar cijns aan het Huis van Asten in een cijns van 6 stuiver per jaar met de andere condividenten; 1⁄3e deel in ƒ 0-7-8 per jaar Lichtmispacht aan rentmeester de Kempenaar, te 's Hertogenbosch; 1⁄3e deel in ƒ 1-5-0 per jaar aan de Kerk van Asten; 1⁄3e deel in een obligatie van ƒ 250,-.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 156 verso; 17-11-1788:
Gerrit en Jan Kerkers, kinderen van Peeter Kerkers en Jennemie Timmermans, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Jan huis, stal, hof en aangelag in de Wolfsberg 2 lopense 34 roede; land den Dungen 2 lopense; land het Ven 3 lopense; land Looverboschakker 2 lopense min 12 voet; land de Loverboschakker 3 copse; land Doorneboschakkerke 3 copse; nog een akker in de Loverbosch met een akkerke genaamd Loverbosch in het landboek twee percelen samen 1 1⁄8e lopense; groes het Busselvelt 4 lopense; groes de Baltus 3 lopense; groes het Lindert 1½ lopense; groes de Weert en nog een perceel genaamd de Weert in het landboek twee percelen samen 2 lopense; land Loverbosch 2 lopense; groes den Dries int Lindert 1½ lopense.
Belast met 2⁄3e deel van 6 stuiver per jaar aan de Heren van Asten; 2⁄3e deel van ƒ 0-7-8 per jaar aan rentmeester de Kempenaar, te 's Hertogenbosch; 2⁄3e deel van ƒ 1-5-0 per jaar aan de Kerk van Asten; 2⁄3e deel in een obligatie van ƒ 250,-. Het overig 1⁄3e deel wordt betaald door Francis Kerkers.
2e lot krijgt Gerrit ƒ 380,-.

Zoon Johannes Petri Kerkers is geboren te Asten op 19-08-1758 en op 03-02-1782 te Asten getrouwd met Petronella Johannes Keijzers, geboren te Asten op 02-12-1751 als dochter van Johannes Joannes Keijsers en Margaretha Hensen:

04

Het gezin van Johannes Petri Kerkers en Petronella Johannes Keijzers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 18-11-1782 Kind Asten 08-01-1783
2 Johannes Asten 06-06-1784 Asten 14-05-1815
Petronella Peeters
Asten 31-08-1821
Johanna van Gemert
Asten 28-09-1861 zie Voormalig huis G842
3 Johanna Maria Asten 28-12-1785 Asten 27-01-1825
Mathijs Johannes Slaats
Asten 17-01-1861 zie Voormalig huis E856
en Voormalig huis C1319
4 Petrus Asten 11-12-1787 Kind Asten 18-01-1788
5 Hendrina Asten 10-12-1789 Asten 14-05-1815
Johannes Hendrik Stevens
Asten 07-05-1859
6 Adrianus Asten 20-05-1793 Asten 27-10-1815
Maria Gerardi Kerkers
Asten 12-03-1856 zie Voormalig huis E856

Johannes Petri Kerkers erft een huis in Ommel van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 114 verso; 02-01-1796:
Adriaan Keysers, Jan Thomas Coolen getrouwd met Alegonda Keysers, Jan Kerkers getrouwd met Petronella Keysers. Zij delen vaste goederen.
1e lot krijgt Adriaan Keysers ƒ 400,- te voldoen door de ontvanger van het 3e lot.
2e lot krijgt Jan Thomas Coolen ƒ 400,- te voldoen door de ontvanger van het 3e lot.
3e lot krijgt Jan Kerkers huis, hof en aangelag te Ommel 1 lopense 10 roede; land de Witte 4 lopense 7 roede; land de Venakker 3 lopense 47 roede; land Hurkmansakker 3 lopense 9 roede; land / groes Bosakker 1 lopense 28 roede; land Nieuwe Erve 1 lopense 32 roede; groes het Busservelt 2 lopense 27 roede; groes het Busservelt 2 lopense 30 roede; groes Ossekamp 2 lopense 37 roede; groes het Hooyvelt 2 lopense 18 rode; groes het Binnevelt 2 lopense 32 roede; groes het Weyvelt 5 lopense 48 roede. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan de ontvanger van het 1e lot ƒ 400,-. Zij zullen samen, ieder voor de helft, gebruiken het peelveld op de Rijterbaan. Uit te keren aan het 2e lot ƒ 400,-.

Johannes Petri Kerkers verkoopt zijn huis in de Wolfsberg aan zijn zwager Johannes Thomas Coolen en verhuist naar Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 93 verso; 02-01-1796:
Jan Peter Kerkers verkoopt aan Jan Thomas Coolen een huis, stal, schuur en schop 2 lopense 18 roede; land den Hoogenakker op de Wolfsberg 46 roede; land het Liender 41 roede; land in de Loverbosch 1 lopense 28 roede; land in de Loverbosch 1 lopense 33 roede; land den Dungen 1 lopense 38 roede; land den Berg 1 lopense 19 roede; land den Berg 1 lopense 4 roede; land Venakker 1 lopense 37 roede; land Venakker 1 lopense 20 roede; groes het Liender 1 lopense 21 roede; groes het Hooyvelt 1 lopense 7 roede; groes de Weerte 2 lopense 35 roede; groes het Busveltje 4 lopense 34 roede; groes den Baltus 3 lopense 12 roede met de aanhorende peelvelden. Koopsom ƒ 1200,-. Belast met 2⁄3e deel in een schepenobligatie van ƒ 250,-; 2⁄3e deel van ƒ 1-5-0 per jaar aan de Kerk van Asten; 2⁄3e deel van
ƒ 0-7-8 per jaar in een Ligtmispagt; ƒ 0-4-0 per jaar aan het Huis van Asten.

Johannes Petri Kerkers is op 23-12-1800 te Asten overleden en Petronella Johannes Keijzers is te Asten op 11-10-1808 overleden.

Johannes Thomas Coolen is geboren te Asten op 07-11-1743 als zoon van Thomas Marcelis Coolen en Anna Maria Lindert Hoogaers (zie Voormalig huis F210). Hij is op 31-01-1773 te Asten getrouwd met Aldegonda Johannes Keijzers, geboren te Asten op 11-03-1749 als dochter van Johannes Joannes Keijsers en Margaretha Hensen:

05

Het gezin van Johannes Thomas Coolen en Aldegonda Johannes Keijzers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 20-05-1778 Kind Asten 26-10-1779
2 Anna Maria Asten 23-08-1780 Kind Asten 04-10-1781
3 Anna Maria Asten 06-10-1782 Asten 30-01-1803
Pieter Willem Slaats
Asten 17-01-1806
4 Thomas Asten 19-05-1785 Kind Asten 17-03-1789
5 Johanna Asten 15-12-1788 Asten 23-01-1814
Johannes Wilhelmus Smits
Asten 04-02-1819

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat Johannes Thomas Coolen als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 27 Wolfsberg Bewoners nummer 27 Wolfsberg
1798 Jan Thomas Coolen Jan Thomas Coolen
1803 Jan Thomas Coolen Jan Thomas Coolen

De verpondingen van 1810 vatten een deel van de bewoningsgeschiedenis samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 137:
Verdeelt door Gerrit en Jan Kerkers 17-11-1788 aan
folio 137 verso Francis ⅓ zie folio 136 verso
Gerrit, Francis en Jan Peter Kerkers.
Nummer 27 huijs, hof en aangelag, 4 lopense.

Johannes Thomas Coolen en Aldegonda Johannes Keijzers maken hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 10-10-1809:
Jan Thomas Coolen en Allegonda Keysers, zijn vrouw, testeren. Na overlijden van de langstlevende van hen beiden zal uitgekeerd worden aan hun dochter, Johanna ƒ 300,- wegens uitgaven gedaan ten behoeve van de opvoeding van hun kleinzoon, Jan, uit het huwelijk van Pieter Willem Slaats en Annamaria, hun dochter. Alsnog ƒ 50,- aan Johanna voor trouwkleren en anderszins welke zij reeds ontvangen heeft bij het aangaan van haar huwelijk met Pieter Willem Slaats. De rest der nalatenschap zal gelijkelijk worden verdeeld tussen Johanna en de kleinzoon, Jan. De testateuren verklaren dat de nalatenschap niet meer waard is dan ƒ 3000,-.

Johannes Thomas Coolen is op 14-06-1811 te Asten overleden en Aldegonda Johannes Keijzers is op 12-06-1815 te Asten overleden.

Bij een index van de Brabants Historisch Informatie Centrum en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan de kinderen van Francis Kerkers als eigenaar van het huis:

Brabant Historisch Informatie Centrum, index 17 inventaris 4104; 16-12-1826:
Een huis, hof en aangelag op de Wolfsberg, groot 22 roede; land genaamd in de Loverbosch 1 lopense 8 roede; land genaamd in de Loverbosch 1 lopense 31 roede; land genaamd Bergakker 49 roede; land genaamd Wouterman 3 lopense 1 roede; land genaamd de Appert 1 lopense 13 roede; land genaamd de Polder 3 lopense 40 roede; land genaamd Bergakker 2 lopense 2 roede; land genaamd Jan Huibers berg 48 roede; land genaamd Langenakker 1 lopense 41 roede; land genaamd Klein Venneke 1 lopense; land genaamd de Ven akker 1 lopense 18 roede; groes genaamd Hooijvelt 49 roede; groes genaamd Busveld 2 lopense 6 roede; groes genaamd Vlasveld 4 lopense 48 roede; groes genaamd Hooijveld 2 lopense 19 roede.

Kadaster 1811-1832; E1086:
Huis en erf, groot 00 roede 54 el, Wolfsberg, klassen 9
Eigenaar: Kinderen van Francis Kerkers.

Kadaster 1811-1832 E1086a:
Huis en erf, groot 00 roede 50 el, Wolfsberg, klassen 9.
Eigenaar: Kinderen van Francis Kerkers.

06

07

Franciscus Petri Kerkers is geboren te Asten op 19-08-1758 als zoon van Petrus Gerardi Kerkers en Johanna Maria Mathiae Timmermans (zie Wolfsberg 66). Hij is op 13-01-1782 getrouwd met Gertrudis van Theodori Meijl, geboren te Leende op 10-03-1758 als dochter van Theodorus van Meijl en Maria Driessen Goorts:

07a

Het gezin van Franciscus Petri Kerkers en Gertrudis van Theodori Meijl:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Leende 09-08-1782 Zesgehuchten 06-06-1813
Martinus Bick
Heeze 16-10-1839
2 Dorothea Leende 02-09-1783 Asten 04-02-1814
Arnoldus Evers Houbraken
Zesgehuchten 21-01-1837
Petrus Koolen
Asten 17-01-1861
3 Catharina Leende 15-04-1785 Zesgehuchten 25-06-1829
Johannes van Kuijk
Asten 08-11-1859
4 Petronilla Leende 29-07-1787 Asten 19-01-1812
Godefridus Antonie Hoeben
Asten 22-02-1863 zie Wolfsberg 70
5 Henricus Asten 08-09-1790 Kind Asten 08-10-1790
6 Henrica Asten 28-09-1794 Kind Asten 06-07-1807
7 Justina* Asten 16-05-1798 Asten 17-07-1818
Johannes van Houts
Someren 07-02-1846
Petrus Gerrits
Someren 17-02-1875

dochter Geertruida
zie Voormalig huis G838

 

* wordt ook wel Francisca genoemd

Vier kinderen zijn op Boshoven in Leende geboren en in 1789 zijn Franciscus Petri Kerkers en Gertrudis van Theodori Meijl naar Asten (zie Wolfsberg 70) verhuisd en daar zijn nog drie kinderen geboren.

Franciscus Petri Kerkers is op 21-11-1817 te Asten overleden en Gertrudis van Theodori Meijl is op 30-12-1827 te Asten overleden. In het notarieel archief van 1833 wordt de erfenis verdeeld:

Notarieel Archief 68-61 Asten 14-12-1833:
Dorothea Kerkers, weduwe van Arnoldus Hoybraken, Catharina Kerkers gehuwd met Jan van Kuik, wonende te Geldrop, Francijn Kerkers gehuwd met Jan van Houts, alle erfgenamen van wijlen Francis Kerkers en Geertruij van Meijl. Huisje en erf in de Wolfsberg E1086. Huisje en erf in de Wolfsberg E1086a.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 staat dochter Dorothea Kerkers, geboren te Leende op 02-09-1783 als woonachtig in huizingnummer D40. Zij is sinds 10-08-1852 weduwe van Petrus Koolen, geboren te Nuenen op 08-03-1787 als zoon van Arnoldus Colen en Catharina van Engeland, met wie zij op 21-01-1837 te Zesgehuchten getrouwd was. Zij was eerder sinds 14-01-1832 weduwe van Arnoldus Evers Houbraken, geboren te Asten op 02-07-1777 als zoon van Antonius Evers en Johanna Sleegers, met wie zij op 04-02-1814 te Asten getrouwd was:

07b

Zij woont samen met een neef en een nicht, kinderen van haar zus Justina Kerkers, tot haar overlijden te Asten op 17-01-1861 in het huis. Beide huizen worden daarna verkocht aan Martinus Dircks, die al in het deel met kadasternummer E1086a woonde. De huizen worden dan samengevoegd tot een nieuw huis met kadasternummer E1712, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Martinus Dircks is geboren te Deurne op 05-03-1807 als zoon van Cornelis Dircks en Wilhelmina van de Mortel. Hij is als dagloner op 28-04-1837 te Asten getrouwd met Maria Hoeben, geboren te Asten op 08-11-1812 als dochter van Godefridus Antonie Hoeben en Petronella Francis Kerkers (zie Wolfsberg 70) en nicht van Dorothea Kerkers. 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D41 en vanaf 1869 nummer D61:

08

Zoon Johannes (Jan) Dirks, geboren te Asten op 10-08-1848, werkte als fabrieksarbeider in Rotterdam. Hij is aldaar op 30-07-1920 overleden en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 20-05-1921 wordt zijn nalatenschap nog genoemd:

Maria Hoeben is op 21-02-1862 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-06-1884 verkoopt Martinus Dirks gras, haver en aardappelen:

09

Martinus Dircks woont ook in de periode 1879-1890 met zijn kinderen in het huis met inmiddels kadasternummer E1712 en huizingnummer D60a, waarbij de toevoeging 'a' duidt op een deel dat verhuurd wordt:

10

De kinderen Dircks verhuizen naar Vlierden, Mierlo en Aarle Rixtel en Martinus Dircks is te Asten op 02-05-1884 overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-05-1884 wordt het huis bestaande uit twee woningen te koop aangeboden:

11

De koper van het huis is Hendrikus van Doorne, geboren te Vlierden op 27-02-1841 als zoon van Johannes van Doorne en Anna Maria Hendriks.

De verhuurde woning wordt vanaf 1880 bewoond door schoonzoon Hendricus Maas, geboren te Someren op 17-07-1839 als zoon van Francis Maas en Wilhelmina Saars. Hij is als dagloner te Asten op 31-01-1880 getrouwd met Hendrika Dirks, geboren te Asten op 09-11-1845 als dochter van Martinus Dircks en Johanna Maria Hoeben. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer D60b:

12

Zij verhuizen in 1883 naar het dorp Asten en in het huis komt wonen Johannes Verasdonk, geboren te Someren op 28-05-1810 als zoon van Joannes Verasdonk en Helena Dionicius Niessen. Hij is sinds 26-01-1880 weduwnaar van Johanna Catharina Tabbers, geboren te Eindhoven op 03-08-1811 als dochter van Godefridus Tabbers en Johanna Catharina Roosen, met wie hij op 05-04-1845 te Asten getrouwd was. Samen met zijn dochter Helena Verasdonck, geboren te Asten op 15-09-1847 woont hij in het huis. Johannes Verasdonk is op 09-05-1884 te Asten overleden en dochter Helena Verasdonk verhuist naar Someren. Dit deel is in de periode niet meer verhuurd nadat het in handen is gekomen van de eerder genoemde Hendrikus van Doorne.

Hendrikus van Doorne is op 25-02-1878 te Asten getrouwd met Geertruida Hazen, geboren te Asten op 05-03-1838 als dochter van Johannes Hazen en Antonetta Jansen. Ook over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer D61:

13

Hendrikus van Doorne is op 03-03-1901 te Asten overleden en Geertruida Hazen woont met haar kinderen ook in de periode 1900-1910 in het huis met huizingnummer D75:

14

Geertruida Hazen verhuist in 1903 naar het Liefdehuis op A235 en het huis wordt verkocht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-08-1901 en haar inboedel in diezelfde krant van 11-04-1903:

15

16

Geertruida Haazen is op 01-02-1911 te Asten overleden.

De koper van het huis is Martinus Hoeben, geboren te Asten op 06-05-1860 als zoon van Laurens Hoeben en Francisca van de Mortel. Hij bouwt op dezelfde plaats een nieuw huis en is als strodekker op 11-04-1902 te Asten getrouwd met Petronella Bots, geboren te Asten op 06-06-1865 als dochter van Johannes Bots en Helena Maria van Loon. Ook over de periodes 1910-1920, Petronella Bots is op 18-08-1919 te Asten overleden, en 1920-1930 woont Martinus Hoeben met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D66 en D62:

17

Martinus Hoeben verhuist aan het eind van de periode naar een nieuw huis D61a (zie Wolfsberg 64) en vanuit Bakel is komen wonen zijn zwager Johannes Verhoeven, geboren te Vlierden op 07-04-1870 als zoon van Francis Verhoeven en Henrica Strijbosch. Hij is op 28-01-1910 te Asten getrouwd met Wilhelmina Bots, geboren te Asten op 02-04-1867 als dochter van Johannes Bots en Helena Maria van Loon. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het met huizingnummer D62, ook bekend staand als Wolfsberg 38:

18

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan Wolfsberg 38:

19

Johannes Verhoeven en Wilhelmina Bots verhuizen in 1935 naar uiteindelijk naar Kerkstraat 17D. In het huis komt wonen Franciscus (Frans) Hoeben, geboren te Asten op 08-08-1907 als zoon van Martinus Hoeben en Petronella Bots. Hij is als slager op 13-05-1935 te Someren getrouwd met Geertruda Maria (Trui) Kusters, geboren te Lierop op 02-10-1908 als dochter van Antonius Kusters en Johanna Maria Brouwers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op de Wolfsberg 38:

20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-02-1936 de geboorte van zoon Martinus en in het Peelbelang van 10-03-1945 de geboorte van zoon Antonius Hoeben:

21 22

Linksonder de negen dochters van het echtpaar Hoeben-Kusters bij hun zilveren bruiloft met achter van links naar rechts Truus, Petronella Johanna (Nel), Johanna Antonia (Jo) en Antonia Elisabeth Maria (Tonny); vooraan van links naar rechts Trees, Francien, Lia, Mien en helemaal rechts Mariet. Rechtsonder een foto van Franciscus (Frans) Hoeben en Geertruida Maria (Trui) Kusters bij hun gouden bruiloft in 1985:

Van de stichting Hebeas zijn de onderstaande twee foto's van Frans Hoeben als slager en als dakdekker:

22a 22b

Franciscus (Frans) Hoeben is op 15-03-2000 te Asten overleden en Geertruida Maria (Trui) Kusters is op 27-11-2003 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23

24

Het huis bestaat nog en betreft het uit 1900 stammende huis met als huidige adres Wolfsberg 66, waarvan hieronder een streetview:

25

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1645 Cornelis Joosten van Weert Asten ±1614 Cornelis Joosten van Weert Asten ±1614
1676 Franciscus Cornelis van Weert Asten 21-02-1661 Franciscus Cornelis van Weert Asten 21-02-1661
1731 Franciscus Peeter Coolen Asten 03-09-1695 Franciscus Peeter Coolen Asten 03-09-1695
Wolfsberg huis 27
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Francis Coolen Asten 03-09-1695 Francis Coolen Asten 03-09-1695
1741 Francis Coolen Asten 03-09-1695 Francis Coolen Asten 03-09-1695
1746 Francis Coolen Asten 03-09-1695 Francis Coolen Asten 03-09-1695
1751 Francis Coolen Asten 03-09-1695 Francis Coolen Asten 03-09-1695
1756 weduwe Francis Coolen Asten 02-01-1693 weduwe Francis Coolen Asten 02-01-1693
1761 Peter Kerkers Asten 15-06-1704 Peter Kerkers Asten 15-06-1704
1766 Peter Kerkers Asten 15-06-1704 Peter Kerkers Asten 15-06-1704
1771 kinderen Peter Kerkers Asten 19-08-1758 kinderen Peter Kerkers Asten 19-08-1758
1776 kinderen Peter Kerkers Asten 19-08-1758 kinderen Peter Kerkers Asten 19-08-1758
1781 kinderen Peter Kerkers Asten 19-08-1758 Marcelis Jansen Asten 09-11-1751
1798 Jan Thomas Coolen Asten 07-11-1743 Jan Thomas Coolen Asten 07-11-1743
1803 Jan Thomas Coolen Asten 07-11-1743 Jan Thomas Coolen Asten 07-11-1743
Kadasternummer E1086
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1086 1832 kinderen Francis Kerkers Leende 02-09-1783
Wolfsberg
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1811 Johannes Thomas Coolen Asten 07-11-1743 Aldegonda Keijzers Asten 11-03-1749 14-06-1815
1811-1815 Aldegonda Keijzers Asten 11-03-1749 weduwe Coolen 12-06-1815
1815-1827 kinderen Francis Kerkers Leende 02-09-1783
1827-1832 Arnoldus Houbraken Asten 02-07-1777 Dorothea Kerkers Leende 02-09-1783 14-01-1832
1832-1852 Petrus Koolen Nuenen 08-03-1787 Dorothea Kerkers Leende 02-09-1783 10-08-1852
1852-1859 Dorothea Kerkers Leende 02-09-1783 weduwe Koolen
D40 1859-1861 Dorothea Kerkers Leende 02-09-1783 met neef en nicht 17-01-1861
D40 1861 huis samengevoegd met E1086a tot nieuw huis E1712
Kadasternummer E1086a
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1086a 1832 kinderen Francis Kerkers Leende 02-09-1783
Wolfsberg 38
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1827-1837 kinderen Francis Kerkers Leende 02-09-1783
1837-1859 Marten Dirks Deurne 05-03-1807 Maria Hoeben Asten 08-11-1812
D41 1859-1861 Marten Dirks Deurne 05-03-1807 Maria Hoeben Asten 08-11-1812
1861 huis samengevoegd met E1086 tot nieuw huis E1712
D41 1861-1862 Marten Dirks Deurne 05-03-1807 Maria Hoeben Asten 08-11-1812 21-02-1862
D41 1862-1869 Marten Dirks Deurne 05-03-1807 met kinderen
D61 1869-1879 Marten Dirks Deurne 05-03-1807 met kinderen
D60a 1879-1884 Marten Dirks Deurne 05-03-1807 met kinderen 02-05-1884
D60a 1884-1890 Hendrikus van Doorne Vlierden 27-02-1841 Geertruida Haazen Asten 05-03-1838
D61 1890-1900 Hendrikus van Doorne Vlierden 27-02-1841 Geertruida Haazen Asten 05-03-1838 03-03-1901
D75 1900-1901 Geertruida Haazen Asten 05-03-1838 weduwe van Doorne naar A235
D75 1901-1910 Martinus Hoeben Asten 06-05-1860 Petronella Bots Asten 06-06-1865
D66 1910-1920 Martinus Hoeben Asten 06-05-1860 Petronella Bots Asten 06-06-1865 18-08-1919
D62 1920-1929 Martinus Hoeben Asten 06-05-1860 met kinderen naar D61a
D62 1929-1930 Johannes Verhoeven Vlierden 07-04-1870 Wilhelmina Bots Asten 02-04-1867
38 1930-1935 Johannes Verhoeven Vlierden 07-04-1870 Wilhelmina Bots Asten 02-04-1867 Kerkstraat 17D
38 1935-1938 Franciscus Hoeben Asten 08-08-1907 Geertruida Kusters Lierop 02-10-1908
Wolfsberg (tijdelijke afsplitsing)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D60b 1880-1883 Hendricus Maas Someren 17-07-1839 Hendrika Dirks Asten 09-11-1845 naar dorp
D60b 1883-1884 Johannes Verasdonk Asten 27-05-1818 samen met dochter 09-05-1884

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 april 2024, 16:18:07

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen