logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G837

Dit betreft een rond 1780 gebouwd huis in opdracht van Johannes Hendrik Verbogen, geboren te Someren op 29-05-1711 als zoon van Henricus Jansen Verbooge en Margaretha Peeters Vaessen. Hij is op 24-01-1734 te Someren getrouwd met Maria Joannes van Horick, geboren op 25-04-1700 te Someren als dochter van Johannes Johannes van Horck en Johanna Antonia Cox. Na haar overlijden te Asten op 21-03-1744 is Johannes Hendrik Verbogen op 29-01-1747 te Asten hertrouwd met Catharina Jan Vrients, geboren te Asten op 05-07-1702 als dochter van Johannes Antonius Vrients en Elisabeth Joosten van Heugten:

01a

De gezinnen van Johannes Hendrik Verbogen met Maria Joannes van Horick en met Catharina Jan Vrients:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Someren 27-09-1735 Asten 18-10-1767
Johannes Antoni Boumans
Asten 09-04-1803
2 Wilhelmina Heel 20-11-1736 Kind Heel ±1736
3 Johannes Heel 02-08-1738 Asten 20-01-1765
Maria Hendrik van de Mortel
Asten 22-11-1808 zie Voormalig huis G830
4 Wilhelmina Someren 26-02-1741 Kind Someren ±1741
5 Christianus Someren 13-06-1743 Kind Someren ±1743

* uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend

In 1765 maken Johannes Verbogen en Catharina Vrients hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 103; 14-01-1765:
Jan Hendriks Verboogen en Leyneke Vrients, zijn vrouw, aan de Wolfsberg, testeren. Alle voorgaande makinge vervallen. De twee kinderen van de testateur met name Jan en Jenneke of bij diens vooroverlijden hun kinderen worden hun enige erfgenamen dit staaksgewijze. De langstlevende van hen, testateuren, blijft echter in het volle bezit der goederen gedurende zijn of haar leven.

Catharina Jan Vriens is op 09-01-1779 te Asten overleden en Johannes Hendrik Verbogen is te Asten op 17-12-1782 overleden.

Dochter Johanna Jansen Verbogen is geboren te Someren op 27-09-1735 en op 18-10-1767 te Asten getrouwd met Johannes Antoni Bouwmans, geboren te Asten op 11-01-1737 als zoon van Antonius Jaspers Bouwmans en Margaretha Jacobs van Heugten (zie Voormalig huis E1035).

01b

Het gezin van Johanna Jansen Verbogen en Johannes Antoni Bouwmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 17-06-1771 Asten 25-11-1792
Dielis Hendrik van Helmont
Nederweert 03-08-1850
2 Judoca* Asten 20-02-1774 Ongehuwd Asten 02-04-1846
3 Anna Maria Asten 08-10-1776 Kind Asten 28-09-1779
4 Margaretha Asten 19-01-1780 Kind Asten 24-01-1780
5 Petrus Asten 19-01-1780 Kind Asten 24-01-1780

* wordt ook wel Francisca genoemd

Johannes Antoni Bouwmans heeft zijn paard geruild:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 156 verso; 15-09-1802:
Jan Antony Bouwmans verklaart ter requisitie van het Officie dat hij, comparant, dit, zijn grauw ruin paardje, in de lente van dit jaar, 1802, van Jan Jacobus van der Linden gemangelt heeft tegen een oud paardje, eertijds gekomen van Pieter Verberne, alias Pieter Biemans, en daarop toegegeven heeft ƒ 10,-, een vat rogge, een vat eeven en 800 klot of turf. En welk paardje hij, comparant, tot nu toe in eigendom heeft gehad en daarmee zijn werk heeft gedaan.

Johanna Jansen Verbogen is op 09-04-1803 te Asten overleden en daarna verdelen de erfgenamen van Johannes Hendrik Verbogen en Catharina Jan Vrients de goederen en erven beiden een huis:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 6; 21-06-1803:
Jan Verbogen en Jan Antony Bouwmans. Zij verdelen hun vaste goederen in de Wolfsberg:
1e lot krijgt Jan Verboogen huis, hof en aangelag, waar hij woont 38 roede; de helft van de Kamp geheel 2 lopense; land de korte Seylkens 1 lopense 21 roede; land de Wanbraake 1 lopense 20 roede; land Hoogenakker 44 roede; land Logtenakker 1 lopense; groes de Haseldonk 1 lopense 41 roede; groes de Haaseldonk 3 lopense 27 roede. Belast met de helft van ƒ 5-6-0 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-18-0 per jaar aan het Gemene Land.
2e lot krijgt Jan Antonie Bouwmans huis, hof en aangelag 2 lopense 47 roede; de helft van de Kamp geheel 2 lopense; land Bergakker 49 roede; land Bruysteman 1 lopense 24 roede; land Hoogenakker 44 roede; groes de Haaseldonk 1 lopense 38 roede. Belast met de helft van ƒ 5-6-0 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-18-0 per jaar aan het Gemene Land.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Johannes Antoni Bouwmans eerst mede-eigenaar en de hele periode bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 15g Wolfsberg Bewoners nummer 15g Wolfsberg
1798 Jan Verbogen en Jan Antonij Boumans Jan Antonij Boumans
1803 Jan Boumans Jan Boumans

Johannes Antoni Bouwmans is op 05-04-1817 te Asten overleden en dochter Francijna, ook bekend als Josijna of Judoca Bouwmans, verkoopt het huis aan haar zwager Johannes Jelis van Helmond:

Notarieel Archief 50-14 Asten; 15-03-1827:
Francijna Bouwmans verkoopt aan Jan Jelis van Helmond een huisje en aangelag groot 48 roede 63 el, ene zijde Jan Verbogen.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis als schuur op naam van de kinderen van Johannes Francis Kerkers:

Kadaster 1811-1832; G837:
Schuur en erf, groot 02 roede 64 el, dorps Wolfsberg, klassen niet vermeld.
Eigenaar: kinderen Jan Francis Kerkers.

01

02

Johannes Francis Kerkers is geboren te Asten op 01-11-1758 als zoon van Franciscus Gerardi Kerkers en Elisabeth Marceli Deenen (zie Voormalig huis G826). Hij is op 31-01-1796 te Asten getrouwd met Anna Maria Marcelis Jansen, geboren te Asten op 27-01-1760 als dochter van Marcellus Jansen en Anna Joannis Trouwen:

03

Het gezin van Johannes Francis Kerkers en Anna Maria Marcelis Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 22-12-1796 Kind Asten 17-05-1798
2 Marcellus Asten 09-05-1798
3 Anna Catharina Asten 29-06-1799 Asten 05-02-1830
Egidius Hendrik Stevens*
Asten 10-11-1834 zoon Antonius
zie Kloostereind 2
4 Francisca Asten 30-08-1801 Kind Asten 08-03-1804
5 Francisca Asten 15-09-1804 Asten 18-04-1834
Joannes van den Eerenbeemt
Asten 14-02-1884 zie Voormalig huis G854
6 Elizabetha Asten 12-09-1807 Kind Asten 15-01-1811

* Egidius (Jelis) Hendrik Stevens is eerder op 09-02-1814 getrouwd geweest met Anna Maria Lintermans (zie Voormalig huis C1331), waarbij een dochter Johanna Maria Stevens, geboren op 13-05-1815 te Asten. Uit het tweede huwelijk komt zoon Antonius Stevens, geboren te Asten op 20-04-1831.

Johannes Francis Kerkers woont elders op de Wolfsberg (zie Voormalig huis G826) en is op 08-06-1823 te Asten overleden en Anna Maria Marcelis Jansen is te Asten op 09-05-1827 overleden.

Rond 1860 wordt er door de kinderen van Johannes Francis Kerkers dwars op de oorspronkelijke schuur een huis gebouwd, met kadasternummer G1209 en mede-eigenaar kleinzoon Antonius Stevens. Het huis wordt verhuurd aan derden en de eerste bewoner is Henricus van Helmond, geboren te Asten op 21-03-1829 als zoon van Petrus van Helmond en Catharina van de Kerkhof. Hij is als wever te Asten op 20-08-1858 getrouwd met Martha Verleijsdonk, geboren te Asten op 10-10-1836 als dochter van Martinus Verlijsdonk en Anna Maria Berkers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D23 en na 1869 huizingnummer D32:

04

Zij verhuizen rond 1868 naar A145 (zie Emmastraat 14) en in het huis komt wonen Johannes Slaats, geboren te Asten op 24-05-1814 als zoon van Bonaventura Slaats en Maria Otterdijk. Hij is als akkerbouwer te Asten op 25-01-1839 getrouwd met Johanna Maria Stevens, geboren te Asten op 13-05-1815 als dochter van Jelis Hendrik Stevens en Anna Maria Lintermans. In het huis woont ook halfbroer Antonius Stevens, geboren te Asten op 20-04-1831 als zoon van Jelis Hendrik Stevens en Anna Catharina Kerkers. Zij zijn nazaten van de kinderen Jan Francis Kerkers en in die zin eigenaars van het huis.

Johannes Slaats is op 21-12-1874 te Asten overleden en Antonius Stevens is op 04-02-1882 te Asten getrouwd met Martha Wellens, geboren te Asten op 31-01-1847 als dochter van Hendrik Wellens en Wilhelmina Slegers. Zij verhuizen naar Voordeldonk en als Antonius Stevens op 08-01-1883 te Asten komt te overlijden, verkoopt zijn weduwe in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-11-1881 vee en goederen in diezelfde krant van 05-05-1883 stukken land:

05

06

Johanna Maria Stevens is vanaf 1884 eigenaar van het huis en woont ook in de periode 1879-1890 met haar kinderen en tot 1882 met haar halfbroer in het huis met dan huizingnummer D34:

07

Johanna Maria Stevens is op 10-07-1887 te Asten overleden en het huis wordt door de erven verkocht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-10-1887:

08

De koper van het huis is schoonzoon Thielemanus van Heugten, geboren te Asten op 18-07-1838 als zoon van Leonardus van Heugten en Maria van Helmond. Hij is op 05-02-1872 te Asten getrouwd met Anna Maria Slaats, geboren te Asten op 29-08-1840 als dochter van Johannes Slaats en Johanna Maria Stevens.

Zij wonen zelf elders op de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1056) en verhuren het huis aan broer Johannes van Heugten, geboren te Asten op 12-08-1832 als zoon van Leonardus van Heugten en Maria van Helmond. Hij is als landbouwer op 03-11-1887 te Asten getrouwd met Maria Jan Hurkmans, geboren te Someren op 14-03-1837 als dochter van Franciscus Hurkmans en Johanna van den Broek.

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar A222 en in het huis komt wonen Antonie Hoefnagels, geboren te Asten op 16-12-1873 als zoon van Joannes Hoefnagels en Petronella Smits. Hij is als landbouwer te Asten op 08-02-1901 getrouwd met Helena Maria Huberta van den Berkmortel, geboren op 26-09-1870 te Deurne als dochter van Johannes Mathijs van den Berkmortel en Johanna Maria Joosten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer D41:

09

Rond 1912 wordt het huis door Antonie Hoefnagels aangekocht en ook over de periode 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D34 en D9, ook bekend staand als Wolfsberg 16:

10

Antonius Hoefnagels is een gouden broche kwijtgeraakt en plaatst een advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-04-1925 om de eerlijke vinder op te sporen. 11

Helena Maria Huberta van den Berkmortel is op 21-05-1926 te Asten overleden en Antonie Hoefnagels woont ook in de periode 1930-1938 met zijn kinderen in het huis op Wolfsberg 16:

12

Antonius Hoefnagels heeft nog brand gehad in stro zonder al te veel schade, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1934:

13

Antonie Hoefnagels is op 29-03-1957 te Helmond overleden. Hieronder de overlijdensakte van Helena Maria Huberta van de Berkmortel en het bidprentje bij het overlijden van Antonie Hoefnagels:

14 15

Het huis bestaat niet meer en moet hebben gelegen ter hoogte van het huidige Wolfsberg 28.

Overzicht bewoners

Wolfsberg huis 15g
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 Jan Verbogen en Jan Antonij Boumans Someren ±1700 Jan Antonij Boumans Asten 11-01-1737
1803 Jan Boumans Asten 11-01-1737 Jan Boumans Asten 11-01-1737
Kadasternummer G837
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G837 1832 kinderen Jan Francis Kerkers
Wolfsberg 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1817 Johannes Antoni Bouwmans Asten 11-01-1737 Johanna Jansen Verbogen Someren 27-09-1735 05-04-1817
1817-1827 Judoca Bouwmans Asten 20-02-1774
1827-1832 bewoning onbekend
1832-1860 in gebruik als schuur
D23 1860-1868 Henricus van Helmond Asten 21-03-1829 Martha Verlijsdonk Asten 10-10-1836 naar A145
D23 1868-1869 Johannes Slaats Asten 24-05-1814 Johanna Maria Stevens Asten 13-05-1815
D32 1869-1874 Johannes Slaats Asten 24-05-1814 Johanna Maria Stevens Asten 13-05-1815 21-12-1874
D32 1874-1879 Johanna Maria Stevens Asten 13-05-1815 weduwe Slaats
D34 1879-1887 Johanna Maria Stevens Asten 13-05-1815 weduwe Slaats 10-07-1887
D34 1888-1890 Johannes van Heugten Asten 12-08-1832 Maria Jan Hurkmans Someren 14-03-1837 naar A222
D36 1890-1900 Francis van Bussel Heeze 21-10-1855 Johanna Maas Lierop 16-08-1852 naar C124
D41 1900-1910 Antonie Hoefnagels Asten 16-12-1873 Helena Maria van den Berkmortel Deurne 26-09-1870
D34 1910-1920 Antonie Hoefnagels Asten 16-12-1873 Helena Maria van den Berkmortel Deurne 26-09-1870
D9 1920-1926 Antonie Hoefnagels Asten 16-12-1873 Helena Maria van den Berkmortel Deurne 26-09-1870 21-05-1926
D9 1926-1930 Antonie Hoefnagels Asten 16-12-1873 met kinderen
16 1930-1938 Antonie Hoefnagels Asten 16-12-1873 met kinderen

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 augustus 2023, 11:17:28

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen