logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G838

Dit betreft een uit rond 1793 daterend huis bewoond door Henricus Gerardi van Exel, hetgeen op basis van onderstaand archiefstuk valt op te maken:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 153 verso; 19-03-1793:
Anthony Sluyters weduwnaar Maria van Geffen, Jan Smits weduwnaar Anna Maria Loomans en Willem Loomans, allen te Asten. Antony Loomans, te Heeze, Bonaventura Loomans, te Bergeyk, Hendrik van den Eynde weduwnaar Maria Loomans, Hendrikus Loomans, Rooms Pastor, te Beek, Wouter van Gerwen getrouwd met Johanna Loomans, te Heeze. Zij verkopen aan Hendrik van Exel getrouwd met Willemina Loomans een huisplaats in de Wolfsberg 1⁄2 lopense van voren de straat, ene zijde de weduwe Francis Kerkers, andere zijde de weduwe van Helmond. Koopsom ƒ 25,-

Henricus Gerardi van Exel is geboren te Heeze op 29-03-1761 als zoon van Gerardus van Exel en Catharina Petrus Martens. Hij is te Asten op 01-09-1782 getrouwd met Wilhelmina Joannes Lomans, geboren te Asten op 25-09-1750 als dochter van Johannes Bonaventura Loomans en Maria Henrici van Geffen (zie Koningsplein 16). Na haar overlijden als partner van Hendrik van Egtel op 28-12-1793 te Asten, is Henricus Gerardi van Exel op 24-08-1794 als timmerman te Asten hertrouwd met Francijna Antoni Verlijsdonk, geboren op 17-02-1760 te Asten als dochter van Antonius Laurenti Verleijsdonk en Anna Henrici van Heugten (zie Voordeldonk 80):

01

De gezinnen van Henricus Gerardi van Exel met Wilhelmina Joannes Lomans en met Francijna Antoni Verlijsdonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gertrudis Asten 02-09-1783 Deurne 21-06-1818
Petrus van de Kerkhof
Deurne 06-09-1837 Zeilberg
2 Johanna Asten 28-09-1785 Kind Asten 29-05-1800
3 Gerardus Asten 02-06-1787 Ongehuwd Asten 28-03-1814
4 Johannes Asten 25-04-1789
5 Maria Asten 24-05-1791 Kind Asten 18-07-1792
6 Henricus Asten 15-07-1793 Kind Asten 07-08-1793
7 Antonius* Asten 05-06-1795 Asten 10-10-1817
Anna Maria van der Loo
Asten 16-04-1844
8 Wilhelma* Asten 09-02-1797 Asten 20-08-1821
Arnoldus Mennen
Asten 15-01-1839 zie Hindert 4
9 Laurentius* Asten 15-10-1798
10 Anna Catharina* Asten 15-04-1800 Asten 27-01-1825
Johannes Driessen
Asten 25-11-1882 zie Burgemeester Wijnenstraat 67
11 Johanna Maria* Asten 04-12-1801 Asten 28-05-1830
Johannes Gielen
Deurne 24-12-1867 Liessel

* kinderen uit het tweede huwelijk

Henricus Gerardi van Exel ontvangt een erfenis van zijn schoonouders uit zijn eerste huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 31 verso; 27-02-1794:
Hendrik van den Eynde weduwnaar Maria Jan Loomans, Hendrik van Exel weduwnaar Willemina Jan Loomans, Willem Jan Loomans mede voor Bonaventura Jan Loomans, te Bergeyk en voor Antonie Jan Loomans, te Heese alsmede voor zijn zwager Wouter van Gerwen getrouwd met Johanna Loomans, te Heese. Allen kinderen van wijlen Jan Bonaventura Loomans en Maria van Geffen ter eenre alsmede Arnoldus van Geffen als wettig voogd over Pieter, onmondige zoon van wijlen Antony Sluyters en Maria van Geffen alsmede voor Johanna, meerderjarige dochter van Antony Sluyters en Maria van Geffen ter andere zijde. Zij verdelen een perceel groes in 't Rood het Voorsteveltje 2 lopense 44 roede; land de Molenakker 1 lopense 21 roede. Ingevolge deze loting is ten deel gevallen aan:
1e lot krijgen Hendrik van den Eynde, Hendrik van Exel, Willem, Bonaventura, Antonie zoon Jan Loomans, Wouter van Gerwen ƒ 102,- aan ieder dus ƒ 13,- uit te keren door de ontvangers van het 2e lot Pieter en Johanna Sluyters.

Voor zijn tweede huwelijk moet Henricus Gerardi van Exel nog een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 49; 09-08-1794:
Staat en inventaris opgemaakt door Hendrik van Exel, weduwnaar Willemina Jan Loomans ten behoeve van Geertruy, Johanna, Gerrard en Jan. Hij wil hertrouwen met Francyna Antony Verlijsdonk.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag de Wolfsberg ½ lopense.
Roerende goederen: een bed met toebehoren, vier paar slaaplakens, twee tafellakens, twee handdoeken, een kast, zes stoelen, twee tafels, diverse potten, pannen, ketels, klein landbouwgereedschap, divers aardewerk, diverse bakken, timmermansgereedschap een ladder, vijf zagen, tien effers, zestien beudels, twintig schaven, een aks, een deestel, drie snijmessen, een draaibank, een schaafbank, een wind, een ketting, een slijpsteen, een spinnewiel.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Henricus Gerardi van Exel eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 35 Wolfsberg Bewoners nummer 35 Wolfsberg
1798 Hendrik van Exel Hendrik van Exel
1803 Hendrik van Exel Hendrik van Exel

Francijna Antoni Verlijsdonk legt een verklaring af in zake van een bedreiging door Hendrik Huybert Mennen:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 60; 08-11-1803:
Francyna Verlijsdonk getrouwd met Hendrik van Exel verklaart dat zij, op woensdag, 26 october 1803, na de middag, gekomen ten huize van Martinus Jansen, molenaar, broodbakker, herbergier, teneinde een brood te kopen. Dat toen ook gekomen is Hendrik Huybert Mennen welke een glas jenever heeft gecordonneert hetwelk hem door Maria Ceelen, dienstmeid van Martinus is gegeven en welk glas jenever hij, Hendrik Mennen, aan haar, comparante een en andermaal heeft toegebragt en dat zij toen naar huis is gegaan. 

Henricus Gerardi van Exel is op 21-10-1821 te Asten overleden en de kinderen uit het eerste huwelijk van Henricus Gerardi van Exel verkopen hun erfdeel in het huis op de Wolfsberg aan hun stiefmoeder Francijna Antoni Verlijsdonk:

Notarieel Archief 45-21 Asten 22-03-1822:
Peeter van de Kerkhof man van Geertruij van Exel, Jan van Exel verkopen aan Francijna Verlijsdonk gehuwd met Hendrik van Exel ¼e deel van huis en hof, groot ½ lopen, ene zijde Jan Kerkers, andere zijde weduwe Jan Sleegers.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog op naam van Francijna Antoni Verlijsdonk als weduwe van Henricus Gerardi van Exel:

Kadaster 1811-1832; G838:
Huis en erf, groot 02 roede 64 el, dorps Wolfsberg, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Hendrik van Exel.

02

03

Francijna Antoni Verlijsdonk is op 28-03-1840 te Asten overleden en het huis gaat over naar haar zoon Antonius van Exel, geboren te Asten op 05-06-1795. Hij is als timmerman op 10-10-1817 getrouwd met Anna Maria van der Loo, geboren te Asten op 16-01-1792 als dochter van Leonardus Lucae van der Loo en Gertrudis Antoni Kemps (zie Voormalig huis G549).

Antonius van Exel is op 16-04-1844 te Asten overleden en Anna Maria van der Loo is op 12-07-1859 te Asten overleden. In 1849 is het huis verkocht aan Wilhelmina Dommels, geboren op 06-09-1810 te Heeze als dochter van Joannes Janse Dommels en Anna Maria Peter Bakermans. Zij is op 08-06-1849 te Someren getrouwd met timmerman Willem Meeuws, geboren te Someren op 17-12-1813 als zoon van Willem Meeuws en Maria van Doorn. Zij woonden in Someren en verhuurden het huis, vermoedelijk aan de weduwe en kinderen van Antonius van Exel.

Wilhelmina Dommels is op 29-05-1851 te Someren overleden en het huis wordt verkocht aan Antonie Strijbosch. Het huis wordt dan gesplitst in twee woningen met een kleine woning aan de noordzijde en een grote woning aan de zuidzijde.

De noordelijke kleine woning, die later kadasternummer G1506 krijgt, wordt bewoond door Hendrikus Martens, geboren op 07-11-1809 te Asten als zoon van Franciscus Johannes Martens en Johanna Petri Berkers (zie Voormalig huis G853). Hij is sinds 17-08-1851 weduwnaar van Joanna Maria Berkers, geboren te Asten op 05-04-1806 als dochter van Jelis Martini Berkers en Francisca Henrici van Heugten (zie Voormalig huis E393), met wie hij op 16-02-1849 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont hij in het huis met huizingnummer D23a en vanaf 1869 nummer D33:

04

Hendrikus Martens is als arbeider op 18-02-1860 te Heeze hertrouwd met Maria van Stratum, geboren te Heeze op 16-09-1802 als dochter van Peter van Stratum en Johanna Paessens. Hendrikus Martens is te Asten op 16-04-1875 overleden en Maria van Stratum verhuist naar D50 (zie Voormalig huis G1127). In het huis komt wonen Jan van Empel, geboren te Asten op 24-06-1852 als zoon van Peter van Empel en Catharina Verdonschot (zie Voormalig huis F1313A). Hij is als dagloner op 09-04-1875 te Asten getrouwd met Johanna Verberne, geboren te Asten op 22-11-1845 als dochter van Johannes Verberne en Maria Janssen (zie Voormalig huis G230).

Zij verhuizen rond 1878 naar het dorp en de bij hen inwonende Peter Verbakel, geboren te Helmond op 23-07-1824 als zoon van Godefridus Verbakel en Maria Isabella Huijbers, woont ook in de periode 1879-1890 in het huis met huizingnummer D35:

05

Peter Verbakel is sinds 25-12-1869 weduwnaar van Anna Maria Looijmans, geboren te Someren op 08-07-1815 als dochter van Peeter Looijmans en Anna Maria Claessen, met wie hij op 09-02-1860 te Asten getrouwd was. Peter Verbakel verhuist rond 1880 naar D2 (zie Voormalig huis C1689) en in het huis komt wonen Wilhelmus Rijnders, geboren te Asten op 10-03-1850 als zoon van Reindert Rijnders en Wilhelmina Segers (zie Kluisstraat 14). Hij is als klompenmaker op 07-04-1880 te Asten getrouwd met Anna Maria Linders, geboren te Nederweert op 04-04-1854 als dochter van Joannes Linders en Wilhelmina Hoebergen. Zij is de dochter van eigenaar van het huis.

Zij verhuizen rond 1882 naar Ommel (zie Kluisstraat 1) en de nieuwe bewoner is Arnoldus van der Loo, geboren te Asten op 29-04-1851 als zoon van Johannis van der Loo en Antonia van Bussel (zie Voormalig huis E1038). Hij is als dagloner op 14-02-1879 te Deurne getrouwd met Wilhelmina Meulendijks, geboren te Deurne op 14-12-1846 als dochter van Wilhelmus Meulendijks en Anna Maria Peeters.

Zij verhuizen eind 1883 naar D27 (zie Voormalig huis C1309) en de woning is daarna enige tijd niet bewoond.

De grootste woning wordt bewoond door eigenaar Antonie Strijbosch, geboren te Tongelre op 04-12-1814 als zoon van Johannes Strijbosch en Petronella Korsten. Hij is als wever op 22-11-1850 te Asten getrouwd met Geertruda van Houts, geboren te Asten op 08-12-1828 als dochter van Johannes Houts en Francina Kerkers (zie Wolfsberg 70). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D23b:

06

Zij verhuizen in 1867 naar Tongelre en verkopen het huis aan Hendrik van den Berkmortel, geboren te Asten op 31-10-1819* als zoon van Theodorus van den Berkmortel en Hendrika Lintermans (zie Voormalig huis C647). Dit deel van het huis is daarna opgesplitst in twee woningen, zodat sprake is van drie woningen. De al eerder genoemde noordelijk gelegen woning met kadasternummer G1506, de middelste woning met kadasternummer G1507 en een zuidelijk gelegen woning met kadasternummer G1508. De nevenstaande kadasterkaart toont deze opsplitsing in drie woningen.

* Hendrik van de Berkmortel is geboren als zoon van Hendrika Lintermans voor het huwelijk van zijn ouders. In zijn huwelijksakte wordt zijn geboortedatum genoemd bij een akte van bekendheid.

 

In de middelste woning met kadasternummer G1507 woont Hendrik van den Berkmortel, die als landbouwer op 01-02-1861 te Asten is getrouwd met Joanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 28-09-1820 als dochter van Petrus van Bussel en Hendrina Hazen. In bovengenoemd bevolkingsregister wonen zij in het huis met huizingnummer D34.

Hendrik van de Berkmortel is te Asten op 21-12-1877 overleden en Joanna Maria van Bussel verhuist naar D18 (zie Voormalig huis C1319). Het huis wordt verkocht aan Wilhelmina Hoebergen, geboren op 11-03-1815 te Asten als dochter van Antonie Hoebergen en Antonetta Cornelisse (zie Voormalig huis B700). Zij is sinds 12-07-1867 weduwe van Joannes Linders, geboren te Nederweert op 07-09-1808 als zoon van Antonius Linders en Joanna Maria Sauvé en weduwnaar van Mathea Spoormakers, met wie zij op 23-04-1852 te Nederweert getrouwd was. Winkelierster Wilhelmina Hoebergen woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 met haar kinderen in het huis met huizingnummer D36:

07

Wilhelmina Hoebergen is op 29-05-1882 te Asten overleden en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 17-06-1882 wordt het huis, bestaande uit drie woningen, door de erfgenamen van Jan Linders verkocht:

08

De koper van het huis bestaande uit drie woningen is Franciscus Hoefnagels, geboren te Asten op 04-10-1838 als zoon van Johannes Hoefnagels en Johanna Maria Voermans (zie Voormalig huis G857). Hij is als klompenmaker te Asten op 08-04-1869 getrouwd met Maria Anna Verspeek, geboren te Asten op 10-05-1842 als dochter van Francis Verspeek en Maria Geldens (zie Voormalig huis G609). Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in de woning met kadasternummer G1507 en huizingnummer D37:

09

Franciscus Hoefnagels verhuist in 1894 met zijn gezin naar Heijthuijsen en is aldaar op 07-03-1920 overleden. Maria Anna Verspeek is te Heijthuijsen op 17-06-1921 overleden. Franciscus Hoefnagels verkoopt zijn inboedel in de Peel- en Kempenbode van 17-03-1894.

10

Franciscus Hoefnagels verhuurt de huizen en in het noordelijke deel komt vanaf 1894 wonen Joost Welten, geboren te Asten op 12-03-1865 als zoon van Antonie Welten en Catharina van den Berg (zie Bluijssens Broekdijk 13). Hij is als dagloner op 28-01-1893 te Deurne getrouwd met Anna Maria Damen, geboren te Deurne op 04-01-1869 als dochter van Wilhelmus Damen en Johanna van den Berkmortel.

12

Aan het eind van de periode verhuizen zij naar D63 (zie Wolfsberg 70) en de nieuwe bewoner is fabrieksarbeider Bernardus Benders, geboren te Asten op 14-12-1855 als zoon van Wilhelmus Benders en Hendrica Driessen (zie Bergdijk 16). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 woont hij samen met zijn zuster Petronella in het huis met huizingnummer D42:

13

Hieronder biedt Franciscus Hoefnagels in 1901 de drie woningen te koop aan volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-06-1901.

11

Het zou echter nog tot 1914 duren vooraleer de woningen werden verkocht. Rond 1905 worden de drie woningen heringedeeld tot twee woningen met later voor het noordelijk gelegen deel kadasternummer G1986 en voor het andere en grootste deel kadasternummer G1987.

Bernardus Benders en zijn zus Petronella wonen in G1986 en verhuizen in 1909 naar A272 (zie Voormalig huis G644). In het huis komt wonen Joanna Maria van Laanen, geboren te Asten op 20-09-1839 als dochter van Franciscus van Laanen en Wilhelmina van Gogh (zie Voordeldonk 93). Zij is sinds 05-06-1899 weduwe van Franciscus Gruijters, geboren te Stiphout op 20-12-1828 als zoon van Johannes Gruijters en Antonia Leenders, met wie zij op 14-01-1874 te Aarle Rixtel getrouwd was.

 

Joanna Maria van Laanen is op 16-07-1910 te Asten overleden en vanuit Deurne komt in 1911 in het huis wonen Hendricus van der Wallen, geboren te Deurne op 16-05-1879 als zoon van Gerardus van der Wallen en Wilhelmina Gerits. Hij is als arbeider op 17-02-1911 te Asten getrouwd met Wilhelmina Bouwmans, geboren te Asten op 02-06-1878 als dochter van Johannes Bouwmans en Josijna Sak. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer D35:

14

Rond 1914 verhuizen zij naar A399 en het huis bestaande uit twee woningen wordt verkocht aan Johannes Godefridus van Bussel, geboren te Asten op 20-09-1888 als zoon van Godefridus van Bussel en Helena Catharina van Bussel (zie Voormalig huis C818).

Het woning met kadasternummer G1986 wordt bewoond door zijn ouders Godefridus van Bussel, geboren te Asten op 16-10-1862 als zoon van Johannes van Bussel en Antonetta Goossens (zie Voormalig huis E1031). Hij is als landbouwer op 24-02-1886 te Asten getrouwd met Helena Catharina van Bussel, geboren te Asten op 06-04-1860 als dochter van Petrus van Bussel en Francijna Peeters (zie Voormalig huis C818). In de periode 1910-1920 komen zij vanuit D16 (zie Voormalig huis C1315) in het huis met huizingnummer D35 wonen:

15

Ook over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D12, ook bekend staand als Wolfsberg 18:

16

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op de Wolfsberg 18:

17

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 16-01-1936, 13-02-1936 en van 26-02-1936 de gouden bruiloft van Godefridus van Bussel en Helena Catharina van Bussel en de droevige afloop:

18

19

20

Helena Catharina van Bussel is op 25-02-1936 te Asten overleden en tijdelijk heeft nog ingewoond zoon Petrus (Piet) van Bussel, geboren te Asten op 17-08-1899 en als fabrieksarbeider op 05-04-1927 te Bakel getrouwd met Agnes Peters, geboren te Kervenheim (D) op 21-02-1908 als dochter van Nicolaas Peters en Gertruda Hendrika Koenen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Wolfsberg 13 inwonen op Wolfsberg 18 om vervolgens weer terug te keren op Wolfsberg 13 (zie Voormalig huis G826):

21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-06-1934 en van 13-07-1935 de geboortes van dochter Godefrida, zoon Gerardus

22 23

Godefridus van Bussel is verhuisd naar Someren en is aldaar op 23-06-1944 overleden. Zoon Petrus (Piet) van Bussel is weer teruggekeerd naar het ouderlijk huis getuige de geboorte van dochter Geertruda in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-02-1942:

24

Petrus (Piet) van Bussel is op 02-01-1981 te Deurne overleden en Agnes Peters is op 14-12-2001 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

25

26

Het huis is in 1977 gesloopt en heeft gelegen ter hoogte van de huidige Wolfsberg 34 en 36.

In de zuidelijke woning met kadasternummer G1508 woont vanaf 1869 Wilhelmus Ceelen, geboren te Asten op 20-02-1838 als zoon van Antonius Ceelen en Anna Maria Manders (zie Voormalig huis C1318). Hij is als dagloner op 27-04-1868 te Asten getrouwd met Huberta Slegers, geboren te Asten op 26-08-1840 als dochter van Wilhelmus Slegers en Catharina Smits (zie Wolfsberg 29). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D35:

27

In 1872 verhuist Wilhelmus Ceelen met zijn gezin naar D27 (zie Voormalig huis G853) en de nieuwe bewoner is Johanna van Bussel, geboren te Asten op 24-06-1823 als dochter van Petrus van Bussel en Hendrina Haasen (zie ook Stegen 58). Zij is sinds 08-06-1872 weduwe van Petrus Johannes Hoebergen, geboren te Nederweert op 06-04-1826 als zoon van Franciscus Hoebergen en Geertrudis van Hulsen, met wie zij op 27-04-1855 te Asten getrouwd was.

Samen met haar zoon Petrus Hoebergen verhuist zij in 1878 naar D5 (zie Voormalig huis E1511) en de nieuwe bewoner is Hendrikus Bernards, geboren te Someren op 17-05-1827 als zoon van Antonie Bernards en Johanna Goossens. Hij is als wegwerker op 12-09-1855 te Someren getrouwd met Antonet Hurkmans, geboren te Someren op 16-10-1824 als dochter van Johannes Hurkmans en Anna Maria van Deursen.

Antonet Hurkmans is op 21-10-1879 te Asten overleden en Hendrikus Bernards woont ook in de periode 1879-1890 met zijn kinderen in het huis met huizingnummer D37:

28

Hendrikus Bernards verhuist rond 1888 met zijn gezin naar D67 (zie Voormalig huis E1050) en rond 1883 komt in het huis wonen Joanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 28-09-1820 als dochter van Petrus van Bussel en Hendrina Haazen (zie ook Stegen 58). Zij is sinds 22-12-1877 weduwe van Hendrikus van den Berkmortel, geboren te Asten op 31-10-1819 als zoon van Theodorus van den Berkmortel en Hendrika Lintermans (zie ook Voormalig huis C647), met wie zij op 01-02-1861 te Asten getrouwd was. Ook in de periode 1890-1900 woont zij in het huis met huizingnummer D38:

29

Joanna Maria van Bussel verhuist met haar dochter in 1894 naar Deurne en in dat jaar wordt het eerder genoemde middelste huis met dit huis samengevoegd tot het latere kadasternummer G1987. In een deel van het huis komt wonen Francis Nijnens, geboren te Asten op 04-06-1868 als zoon van Francis Nijnens en Joanna Maria van Heugten (zie Gruttoweg 21). Hij is als dagloner op 19-02-1892 te Asten getrouwd met Francisca Meulendijks, geboren te Asten op 21-10-1871 als dochter van Hendrikus Meulendijks en Anna van den Boomen (zie Kleine Heitrak 25). Ook over de periode 1900-1910 en in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D43 en D36:

30

Zij verhuizen eind 1910 naar Woensel; Francisca Meulendijks is op 24-04-1913 te Woensel overleden en Franciscus Nijnens is nog hertrouwd met Maria Paulina Mortier en op 20-06-1928 te Eindhoven overleden. Het huis wordt daarna bewoond door Petronella Lammers, geboren te Asten op 10-09-1871 als dochter van Antonie Lammers en Maria Aarts (zie Voormalig huis D848). Zij is sinds 23-04-1910 weduwe van Francis van Seccelen, geboren te Asten op 22-02-1872 als zoon van Antonie van Seccelen en Joanna Maria van Helmond (zie Voormalig huis E503), met wie zij op 03-02-1899 te Asten getrouwd was.

Petronella Lammers verhuist rond 1914 met haar gezin naar A311 (zie Voormalig huis G644) en dit deel van het huis wordt verkocht aan de eerder genoemde Johannes Godefridus van Bussel.

Het andere deel van het huis wordt vanaf 1895 bewoond door Johannes Snijders, geboren te Asten op 25-12-1867 als zoon van Frederik Hendrikus Snijders en Josijna Driessen (zie Voormalig huis G846). Hij is als fabrieksarbeider op 10-04-1891 te Asten getrouwd met Francisca van Laanen, geboren te Asten op 28-03-1870 als dochter van Hendrikus van Laanen en Joanna Maria Kortooms (zie Voormalig huis G1127). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer D38a:

31

Johannes Snijders verhuist in 1899 naar D26a (zie Voormalig huis G1853) en in het huis komt wonen zijn schoonmoeder Joanna Maria Kortooms, geboren te Asten op 15-12-1829 als dochter van Antonius Kortooms en Wilhelmina van Seccelen (zie ook Zand 1). Zij is sinds 18-10-1896 weduwe van Hendrikus van Laanen, geboren te Asten op 09-05-1831 als zoon van Francis van Laanen en Wilhelmina van Gogh (zie ook Voordeldonk 93), met wie zij op te Asten 23-11-1860 getrouwd was.

Joanna Maria Kortooms is op 18-12-1901 te Asten overleden en vanaf april 1901 woont Francisca Berkers, geboren te Deurne op 15-09-1831 als dochter van Martinus Berkers en Lutgarda Meulendijks. Zij is sinds 28-06-1897 weduwe van Philippus van Bussel, geboren te Asten op 29-04-1826 als zoon van Petrus van Bussel en Hendrina Hazen (zie ook Stegen 58), met wie zij te Asten op 13-04-1861 getrouwd was. Ook in de periode 1900-1910 woont zij in het huis met dan huizingnummer D44:

32

Francisca Berkers is op 27-01-1907 te Asten overleden en kleinzoon Philippus van Bussel, geboren te Asten op 13-08-1887 als zoon van Luidina van Bussel (zie Voormalig huis C1319), verhuist eind september 1907 naar Beugen. Hij is later te Helmond op 30-06-1914 getrouwd met Geertruda Catharina van de Laar en op 30-01-1963 te Helmond overleden.

Dit deel van het huis is vanaf die tijd niet meer bewoond geweest.

Overzicht bewoners

Wolfsberg huis 35
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 Henricus Gerardi van Exel Heeze 29-03-1761 Henricus Gerardi van Exel Heeze 29-03-1761
1803 Henricus Gerardi van Exel Heeze 29-03-1761 Henricus Gerardi van Exel Heeze 29-03-1761
Kadasternummer G838
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G838 1832 Francijna Verlijsdonk Asten 17-02-1760 weduwe van Exel
Wolfsberg 18
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1821 Henricus Gerardi van Exel Heeze 29-03-1761 Francijna Verlijsdonk Asten 17-02-1760 † 21-10-1821
1821-1840 Francijna Verlijsdonk Asten 17-02-1760 weduwe van Exel 28-03-1840
1840-1844 Antonius van Exel Asten 05-06-1795 Anna Maria van der Loo Asten 16-01-1792 † 16-04-1844
1844-1859 Anna Maria van der Loo Asten 16-01-1792 weduwe van Exel † 12-07-1859
twee woningen worden afgesplitst
D23b 1859-1867 Antonie Strijbosch Tongelre 04-12-1814 Geertruda van Houts Asten 08-12-1828 naar Tongelre
D23b 1867-1869 Hendrik van de Berkmortel Asten 31-10-1819 Joanna Maria van Bussel Asten 28-09-1820
D34 1869-1877 Hendrik van de Berkmortel Asten 31-10-1819 Joanna Maria van Bussel Asten 28-09-1820 † 21-12-1877
D34 1877-1879 Wilhelma Hoebergen Asten 11-03-1815 weduwe Linders
D36 1879-1882 Wilhelma Hoebergen Asten 11-03-1815 weduwe Linders † 29-05-1882
D36 1882-1890 Francis Hoefnagels Asten 04-10-1838 Maria Anna Verspeek Asten 10-05-1842
D37 1890-1894 Francis Hoefnagels Asten 04-10-1838 Maria Anna Verspeek Asten 10-05-1842 Heijthuijsen
1894 herindeling tot twee woningen
D37 1894-1900 Joost Welten Asten 12-03-1865 Anna Maria Damen Deurne 04-01-1869 naar D53
D42 1900-1909 Bernardus Benders Asten 14-12-1855 met zuster naar A272
D42 1909-1910 Joanna M van Laanen Asten 20-09-1839 weduwe Gruijters † 16-07-1910
D35 1910-1914 Hendricus van der Wallen Deurne 16-05-1879 Wilhelma Bouwmans Asten 02-06-1878 naar A399
1914 verenigd tot een huis
D35 1914-1920 Godefridus van Bussel Asten 16-10-1862 Helena Catharina van Bussel Asten 06-04-1860
D12 1920-1930 Godefridus van Bussel Asten 16-10-1862 Helena Catharina van Bussel Asten 06-04-1860
18 1930-1936 Godefridus van Bussel Asten 16-10-1862 Helena Catharina van Bussel Asten 06-04-1860 † 25-02-1936
18 1936-1938 Godefridus van Bussel Asten 16-10-1862 zoon Petrus inwonend
Wolfsberg (in 1859 afgesplitst)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D23a 1859-1869 Hendrikus Martens Asten 07-11-1809 met kinderen arbeider
D33 1869-1875 Hendrikus Martens Asten 07-11-1809 met kinderen 16-04-1875
D33 1875-1878 Jan van Empel Asten 24-06-1852 Johanna Verberne Asten 22-11-1845 naar dorp
D33 1869-1879 Peter Verbakel Helmond 18-08-1817
D35 1879-1880 Peter Verbakel Helmond 18-08-1817 naar D2
D35 1880-1882 Wilhelmus Rijnders Asten 10-03-1850 Anna Maria Linders Nederweert 04-04-1854 naar Ommel
D35 1882-1884 Arnoldus van der Loo Asten 29-04-1851 Wilhelma Meulendijks Deurne 14-12-1846 naar D27
na 1884 niet bewoond
Wolfsberg (in 1869 afgesplitst)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D35 1869-1872 Willem Ceelen Asten 20-02-1838 Huberta Sleegers Asten 26-08-1840 naar D27
D35 1872-1878 Johanna van Bussel Asten 24-06-1823 weduwe Hoebergen naar
D35 1878-1879 Hendrikus Bernards Someren 17-05-1827 Antonet Hurkmans Someren 16-10-1824 21-10-1879
D37 1879-1888 Hendrikus Bernards Someren 17-05-1827 met kinderen naar D67
D37 1883-1890 Joanna Maria van Bussel Asten 28-09-1820 weduwe van de Berkmortel
D38 1890-1894 Joanna Maria van Bussel Asten 28-09-1820 weduwe van de Berkmortel naar Deurne
1894 twee woningen samengevoegd
D38 1894-1900 Francis Nijnens Asten 04-06-1868 Francisca Meulendijks Asten 21-10-1871
D43 1900-1910 Francis Nijnens Asten 04-06-1868 Francisca Meulendijks Asten 21-10-1871
D36 1910-1911 Francis Nijnens Asten 04-06-1868 Francisca Meulendijks Asten 21-10-1871 naar Woensel
D36 1911-1914 Petronella Lammers Asten 10-09-1871 weduwe van Seccelen naar A311
1914 verenigd tot een huis
Wolfsberg (in 1895 afgesplitst)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D38a 1895-1899 Johannes Snijders Asten 25-12-1867 Francisca van Laanen Asten 28-03-1870 naar D26a
D38a 1899-1900 Joanna Maria Kortooms Asten 15-12-1829 weduwe van Laanen 18-12-1900
D44 1900-1907 Francisca Berkers Deurne 15-09-1831 weduwe van Bussel 27-01-1907

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 7 juli 2023, 14:53:06

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen