logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G844

Aert Goorts Verheijden is geboren te Asten op 19-10-1646 als zoon van Godefridus Willems en Johanna Antonis. Hij is op 30-05-1688 te Asten getrouwd met Helena Driessen, geboren te Asten op 23-06-1668 als dochter van Johannes Driessen en Catharina Jansen:

15 may 1688; contraxerunt sponsalia Arnoldus Goorts et Helena Driessen; testes Wilhelmus Dircx et Marcellus Daendels.
30 may 1688; conjuncti sunt matrimonio Arnoldus Goorts et Helena Driessen; testes Helena Driessen et Maria Antony van de Cruys.

15 mei 1688; ondertrouwcontract Arnoldus Goorts en Helena Driessen; getuigen Wilhelmus Dircx en Marcellus Daendels.

30 mei 1688; in huwelijkse echt gebonden Arnoldus Goorts en Helena Driessen; getuigen Helena Driessen en Maria Antony van de Cruys.

01

Het gezin van Aert Goorts Verheijden en Helena Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 28-02-1689 Hilvarenbeek ±1722
Goijert Aerts Verdonck
Hilvarenbeek 15-07-1738
Hendrik van der Veen
Hilvarenbeek 13-04-1758
2 Andreas Asten 21-02-1691 Asten 10-05-1716
Hendrina Geven
Asten 18-04-1759 *
3 Wilhelma Asten 22-06-1693 Asten 24-01-1717
Jan Willem Loomans
Asten 14-10-1747
4 Anna Asten 08-04-1695 Hilvarenbeek 19-07-1722
Michiel van Spaandonk
Diessen 24-11-1767
5 Catharina Asten 01-06-1697 Asten 02-08-1722
Gerardus Thijssen
Asten 11-05-1745

* zoon Arnoldus, geboren te Asten op 25-12-1718

Aert Goorts Verheijden ruilt drie percelen land in Heusden met drie percelen in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 3; 20-08-1697:
Antonis Wouters de Groodt verkoopt bij erfmangeling aan Aert Goorts Verheyden land drie percelen de Wolfsbergh 4 lopense. Aert Goorts Verheyen geeft voor ƒ 30,- over drie percelen land, groes en hei te Heusden, zijnde zijn patrimonie goed. Gebruiker Antonis Wouters de Groodt.

Aert Goorts Verheijden geeft een stuk land in belening:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 88; 21-05-1699:
Aert Goorts geeft in belening aan Gerit Aerts groes de Haseldonck 1½ lopense. Verponding 12 stuiver per jaar. Beleentijd 8 jaar. Beleensom ƒ 123,-.

Aert Goorts Verheijden is op 07-01-1702 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat het huis op naam van Helena Driessen als zijn weduwe:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 22 verso:
De weduwe Aert Vereijden 3-11½ - ƒ 0-15-4.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 82:
De weduwe Aert Verheijen.
12-08-1728 aan Dries Peters. 3-11½ - ƒ 0-15-4.

Helena Driessen wordt rond 1730 nog in de archieven genoemd en is op 28-04-1736 te Asten overleden. Dochter Catharina Aert Goorts, geboren op 01-06-1697 te Asten, neemt het huis over. Zij is te Asten op 02-08-1722 getrouwd met Gerardus Thijssen, geboren te Lierop op 24-03-1689 als zoon van Mathias Jansen en Maria Goorts:

Juncti sunt matrimonio Gerardus Tijssen ex Lierop et Catarina Aerts; testes Francis Joos et Helena Peter Baltis.

In huwelijkse echt gebonden Gerardus Tijssen uit Lierop en Catharina Aerts; getuigen Francis Joos en Helena Peter Baltis.

02

Het gezin van Catharina Aert Goorts en Gerardus Thijssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 27-07-1723 Kind Asten 23-04-1741
2 Johanna* Asten 15-06-1726 Ongehuwd Geldrop ±1759
3 Anna Asten 02-06-1729 Ongehuwd Asten 21-03-1748
4 Catharina Asten 26-01-1732 Asten 07-10-1770
Mathias Jaagers
Asten 08-06-1793
5 Mathias Asten 08-08-1735 Kind Asten ±1735
6 Mathias** Asten 16-01-1738 Asten 17-01-1773
Maria Joosten van Rest
Op zee 26-07-1773  zie ook Voormalig huis B640

* op basis van onderstaand archiefstukken maken we op dat dochter Johanna in 1759 te Geldrop overleden is:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 100; 17-04-1759:
Schepenen van Asten verklaren dat Jenneke, dochter. Gerrit Tijssen, alhier, geboren is en wiens ouders altijd hier gewoond hebben en enige jaren geleden overleden zijn zonder dat daar enige goederen voor de kinderen nagelaten zijn. Jenneke Gerrit Tijssen bezit geen goederen en is met dienen haar kost winnende.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 110 verso; 16-08-1759:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Catarina, dochter wijlen Gerrit Tijssen, meerderjarige jonge dochter en zuster van Jenneke Gerrit Tijssen, overleden te Geldrop, zijnde, alhier, geboren en wiens ouders ook hier gewoond hebben en die bij hun overlijden geen goederen nagelaten hebben. Dat ook Catarina voornoemd en Mattijs, haar broeder, geen goederen hebben en met dienen hun kost winnen. 

** voor zijn huwelijk woont Matthias Gerits, die zich van Brussel is gaan noemen, een tijd als dienstknecht in Nederweert. Hij blijkt volgens het Nationaal Archief Verenigde Oostindische Compagnie, archief 1.04.02, inventarisnummer 14206 folio 204 kort na zijn huwelijk ingetreden te zijn als soldaat bij de kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie. Op 14-05-1773 vertrekt hij met het schip de Vrouwe Elisabeth naar Batavia en is op 26-07-1773 op het schip overleden, zoals valt op te maken uit de akte linksonder met rechtsonder een afbeelding van het schip de Vrouwe Elisabeth.

In het huizenquohier van Asten over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van Gerardus Thijssen. Na zijn overlijden op 20-05-1741, wordt Catharina Aert Goorts eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 16 Wolfsberg Bewoners nummer 16 Wolfsberg
1736 Gerard Teijsen Gerard Teijsen
1741 weduwe Gerrit Tijssen weduwe Gerrit Tijssen

Uit de verpondingen van 1742 blijkt dat de erfenis van Aert Goorts Verheijden nog niet is verdeeld:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 313 verso:
Nu Catarina Aart Goorts, weduwe Gerrit Tijssen met Jenneke en Willemijna, kinderen Aart Goorts alsmede Nol Dries Verheijde kints kint van Aart Goorts. Huijske en aangelag aan folio 380 ½ lopense.

Catharina Aert Goorts is op 11-05-1745 te Asten overleden en om de schulden te kunnen betalen verkopen haar zussen en neef onroerende goederen en de oogst:

Asten Rechterlijk Archief 142; 24-05-1745:
Jan Willem Loomans getrouwd met Willemyn van der Heyden mede voor Michiel van Spaandonk getrouwd met Anneke van der Heyden, te Diessen en Jenneke van der Heyden getrouwd met Hendrik van der Vee, te Hilvarenbeek en Arnoldus van der Heyden, te Hilvarenbeek. Allen naasten bloedverwanten van wijlen Catarina van der Heyden, weduwe Gerrit Tijssen, welke vier onmondige kinderen nagelaten heeft met name Jenneke, Anneke, Catarina en Mattijs. Zij verkopen ten behoeve van deze kinderen en ter aflossing van de schulden de nagelaten roerende goederen en beesten van de weduwe Gerrit Tijssen onder andere twee koeien voor ƒ 42,-. Totale opbrengst ƒ 86,-. De oogst te velde staande op de Fopperacker, op de Voekele en tusschen de Weegen bracht op ƒ 40,-.

Korte tijd later worden ook de onroerende goederen verkocht, waarbij Johannes Bonaventura Loomans het huis koopt:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 13; 08-07-1745:
Jan Willem Loomans getrouwd met Willemyn Verheyden, Michiel van Spaandonk getrouwd met Anneke van der Heyden, te Diessen, Hendrik van der Veen getrouwd met Jenneke van der Heyden, te Hilvarenbeek, mede voor Arnoldus van der Heyden, te Hilvarenbeek en de onmondige kinderen van wijlen Gerrit Tijssen en Catarina van der Heyden, gewoond hebbende, alhier, met name Jenneke, Anneke, Catarina en Mattijs. Zij verkopen aan Jan Bonaventura Loomans huis, schuur en aangelag in de Wolfsberg ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Jan Jansen van Dijk, ene einde Arnoldus Aart Tielen, andere einde Andries Peters. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Koopsom ƒ 46,-.
Land het Copse 1 copse. Verponding ƒ 0-2-0 per jaar. Bede ƒ 0-1-0 per jaar. Koopsom ƒ 3,-.
Land de Weeg 5 copse. Verponding ƒ 0-7-0 per jaar. Bede ƒ 0-6-0 per jaar. Koopsom ƒ 9,-.
Land de Fopperacker 4 lopense. Belast met ƒ 0-02-8 per jaar aan Michael van Nieuwstad; ƒ 0-11-0 per jaar aan het Gemene Land; ½ vat rogge per jaar aan Gestel cum suis. Koopsom ƒ 34,-.
Hooibeemd Oomkesvelt 3½ lopense. Verponding ƒ 1-8-0 per jaar. Belast met 0-14-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-2-4 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 25,-.
Zij verkopen aan Peter Voermans:
Land de Voekele 2 lopense. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Bede ƒ 0-09-0 per jaar. Koopsom ƒ 4,-.
Zij verkopen aan Andries Peters:
Weiveld in het Linder 5 copse. Verponding ƒ 1-8-0 per jaar. Koopsom ƒ 16,-.

Johannes Bonaventura Loomans is geboren te Asten op 26-04-1712 als zoon van Bonaventura Teunis Loymans en Henrica Jansen van Heugten (zie Wolfsberg 62). Hij is op 22-11-1739 te Asten getrouwd met Wilhelmina Joannis Verhoijsen, geboren te Asten op 12-11-1713 als dochter van Johannes Verhoyse en Petronella van de Cruys (zie Voormalig huis G489 en G490). Na haar overlijden te Asten op 14-10-1747, is Johannes Bonaventura Loomans te Asten op 01-02-1750 hertrouwd met Maria Henrici van Geffen, geboren te Helmond op 13-01-1719 als dochter van Hendricus Lammers van Geffen en Joanna Maria Aarts  (zie Kasteellaan 6 tot en met 8):

03

De gezinnen van Johannes Bonaventura Loomans met Wilhelmina Joannis Verhoijsen en met Maria Henrici van Geffen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 02-09-1741 Asten 30-10-1768
Johannes Smits
Asten 26-07-1789 **
voor zoon Petrus zie
Voormalig huis F1644
2 Johannes Bonaventura Asten 06-12-1743 Kind Asten ±1743
3 Jacobus Johannes Asten 27-11-1744 Kind Asten ±1744
4 Henricus Sebastianus Asten 14-11-1746 Pastoor Beek en Donk 16-03-1826
5 Wilhelmus* Asten 25-09-1750 Asten 27-05-1781
Elisabeth Francis Timmermans
Asten 20-10-1799
Wilhelmina Nicolaas Voermans
Asten 02-12-1826 zie Voormalig huis C1323
6 Johannes Bonaventura* Asten 04-03-1752 Bergeijk 09-10-1796
Elisabeth van de Ven
Bergeijk 13-01-1820
7 Maria* Asten 19-12-1753 Asten 05-07-1778
Hendrik Tijs van den Eynden
Asten 10-04-1788 zie Antoniusstraat 12
8 Antonius* Asten 06-03-1755 Heeze 30-09-1798
Anna Maria Michael Vromans
Heeze 09-11-1800
Maria Jan Heesius
Heeze 18-04-1820
9 Johanna Maria* Asten 25-04-1757 Kind Asten ±1757
10 Jacoba Wilhelmina* Asten 17-04-1759 Asten 01-09-1782
Henricus Gerardi van Exel
Asten 28-12-1793 zie Voormalig huis G838
11 Johanna* Asten 20-04-1761 Heeze 39-06-1783
Wouter van Gerwen
Heeze 07-11-1819

* kinderen uit het tweede huwelijk
** oudoom Henricus van de Cruys is als 'pastor in Lommel' doopgetuige

Voor zijn tweede huwelijk moet Johannes Bonaventura Loomans een staat en inventaris opmaken, die van enige rijkdom getuigt en waaruit ook blijkt dat er bier gebrouwen en een herberg gehouden wordt:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 5; 17-01-1750:
Staat en inventaris opgemaakt door Jan Bonaventura Loomans weduwnaar Willemyn Verhoysen ten behoeve van Maria en Hendricus, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Maria van Geffen.
Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag met schuur, stallen en brouwhuis bij de Kerk, ene zijde weduwe Antoni Muyen; een huisplaats in het Dorp 1 lopense, ene zijde Goort Loomans, andere zijde Jan Verberne, aangekocht van Jan Jansen van Dijk hierbij horen vier torff off Peelvelden in de gemene Peel; huis en hof in de Wolfsberg zijnde in zeer slechte en bouwvallige staat en aangekocht van de kinderen Gerrit Tijssen, ene zijde Andries Peeters, andere zijde de straat; een wortelvelt of land in de Wolfsberg 1 copse; groes in het Root 1½ lopense; land den Heesacker 4½ lopense, aangekocht van Dirk Swanenberg; land de Weeg 5 copse aangekocht van de erven Gerrit Tijssen.
Roerende goederen: onder andere 2 koeien, 1 kalf, 2 vere bedden en toebehoren, 1 slecht beddeke, 1 brouwketel en verder brouwgereedschap gekomen van zijn ouders. De brouwketel en kuip zijn nieuw opgericht na zijn vrouws overlijden. 4 koperen handketels, 1meremiet, 1 koperen sey, 1 koperen koffiekan, 2 kannen groot, 1idem van een kan, 1 blecke koffiepotje, diverse bier, melk en andere kannen en pinten. diverse jenevermaten 1 pint, halve pint, een maatje, een half maatje, tinwerk, peperbus, mosterdpot, kandelaars zoutvaatjes, 1 koperen koeketel, 1 leunstoel, 14 houten stoelen, en een met leer beklede stoel, 5 tafels, toeslaande als anders, diverse lampen, 1 koffiemolen, 1 spiegel, 8 koppen en schotels koffygoet van porcelein, 3 paar grove theekoppen en schotels, 16 tinnen schotels, 8 tinnen borden, 12 tinnen lepels, 1 tinnen waterpot, 8 delfse aarden schotels, 1 tent gekocht voor vier ducaten, 1 kaske, 1 klein kaske of blockje, 3 ijzeren potten, pannen, ketels, vuurgerei, diverse kuipen, tobben, teilen, potten, 3 schoorsteenkleden, weeggerei, linnengoed, mout, gerst, brouwgoed en contant geld circa ƒ 500,- gulden.

Het huizenquohier over de periode 1746-1761 meldt Johannes Bonaventura Loomans als eigenaar en verhuurt hij het huis aan derden. Hij woont zelf in het dorp (zie Koningsplein 16) en vanaf 1756 is het huis onbewoond en kort daarna is het afgebroken:

Jaar Eigenaar nummer 16 Wolfsberg Bewoners nummer 16 Wolfsberg
1746 Jan Ture Loomans Leendert de Louw
1751 Jan Ture Loomans Joost Kuijpers
1756 Jan Ture Loomans onbewoont
1761 is weg

Johannes Bonaventura Loomans is op 20-03-1761 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1769 worden zijn weduwe en kinderen genoemd en is er sprake van een huisplaats:

Verpondingen 1769 XIVd-64 folio 253:
Maria van Geffen, weduwe Jan Bonaventura Lomans, met haare kinderen met naame Willem, Bonaventura, Maria Johanna, Antoni, Jacomijn en Johanna alsmede Hendricus en Anna Maria voorkinderen van Jan Bonaventura Lomans bij deling 09-07-1761.
Huijsplaats in de Wolfsberg ½ lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 rest nog een schop in handen van de kinderen van Johannes Sleegers:

Kadaster 1811-1832; G844:
Schop, groot 00 roede 37 el, dorps Wolfsberg.
Eigenaar: Kinderen van Jan Sleegers.

04

05

De schop bestaat niet meer en moet hebben gelegen ter hoogte van het huidige Wolfsberg 40.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1688 Aert Goorts Verheyden ±1660 Aert Goorts Verheyden ±1660
1702 weduwe Aert Goorts Verheijden Asten 23-06-1668 weduwe Aert Goorts Verheijden Asten 23-06-1668
Wolfsberg huis 16
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Gerard Teijsen Lierop 24-03-1689 Gerard Teijsen Lierop 24-03-1689
1741 weduwe Gerrit Tijssen Asten 01-06-1697 weduwe Gerrit Tijssen Asten 01-06-1697
1746 Jan Ture Loomans Asten 26-04-1712 Leendert de Louw
1751 Jan Ture Loomans Asten 26-04-1712 Joost Kuijpers Asten 02-01-1704
1756 Jan Ture Loomans Asten 26-04-1712 onbewoont
1761 is weg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 17 oktober 2023, 09:50:07

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen