logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G845

Volgens de verpondingen van 1713 is het huis in 1728 overgegaan op de kleindochter van de schoonmoeder van Paulus Hoefnagels:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 79 verso:
12-08-1728 het onmondigh kint van Paulus Hoefnagels van haar groot moeder ƒ 1-14-10.

Paulus Thomas Hoefnagels is geboren te Asten op 18-06-1684 als zoon van Thomas Janssen Hoefnaegels en Anna Pauwels Verschueren. Hij is op 30-01-1708 te Asten getrouwd met Gertrudis Teunis Fransen Voermans, geboren te Asten op 16-03-1682 als dochter van Antonius Fransen Voermans en Anna Peter Jannes (zie Voormalig huis G854). Na haar overlijden te Asten op 15-08-1715 is Paulus Thomas Hoefnagels op 27-01-1722 te Asten hertrouwd met Henrica Jansen van Heugten, geboren te Asten op 02-02-1686 als dochter van Johannes Linders van Heuchten en Anna Philipsen (zie Voormalig huis C660) en weduwe van Bonaventura Antonius Loomans (zie Wolfsberg 62):

Juncti sunt matrimonio Paulus Hoefnagels et Gertrudis; Henricus Hoefnagels et Francis Antonis.

In huwelijkse echt gebonden Hoefnagels en Gertrudis; Henricus Hoefnagels en Francis Antonis.

01

De gezinnen van Paulus Thomas Hoefnagels met Gertrudis Teunis Fransen Voermans en met Henrica Jansen van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonia Asten 07-11-1708 Asten 06-11-1729
Arnoldus Aart Tielen
Asten 10-02-1776 zie ook Voormalig huis G857
2 Anna Gertrudis* Asten 23-06-1723 Asten 19-01-1755
Everardus van Geffen
Asten 24-10-1786 zie Voormalig huis G773 en G774
3 Bonaventura* Asten 13-05-1727 Ongehuwd Asten 21-11-1748 zie Wolfsberg 62

* kinderen uit het tweede huwelijk

Dit is het archiefstuk waar Antonia Paulus Hoefnagels een deel van het nieuwe huis op de Wolfsberg erft van haar grootmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 218; 07-12-1723:
Tony Tony Voermans, Peeter Tony Voermans, Francis Tony Voermans, Paulus Tomas Hoefnagels, getrouwd geweest met Geertruy Tony Voermans namens zijn dochter Antonet. Allen erven van Antony Franssen Voermans en Anneke Peeter Jannes. Zij maken door middel van blinde loten, een scheiding en deling van de ouderlijke goederen.
3e lot krijgt Antonet dochter Paulus Tomas Hoefnagels de keuken, kelder, opkamer, stal en schop van het nieuwe huis met de helft van het aangelag achter het huis ½ lopense, ene zijde Peeter Driesse cum suis, andere zijde Tony Voermans, ene einde Francis Voermans; de helft, naast Jan Bosmansvelt van het Goort Oomsvelt deze helft 3 lopense; groes het Eusel 3 lopense naast de kinderen Flips Fransse; land den Dunge 2 lopense; land het Koolackerke ½ lopense; land Joost Oomsacker 2 lopense; de helft, aan het Dorp, van de Wanbraken 1 lopense; land de Hogenacker 5 copse. Belast met ƒ 0-5-12 per jaar cijns aan het Huis van Asten; ƒ 1,- per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch.
4e lot krijgt Antony de kamer van het nieuwe huis met de schuur en de helft van het aangelag ½ lopense, ene zijde de schuur en aangelag van Jan Plenders, andere zijde Antonet Paulus Tomas Hoefnagels, ene einde Francis Voermans, andere einde de straat; koolveld de helft van het Goort Oomsvelt 3 lopense; hooibeemd de Weert 3 lopense; groes Griet Meujevelt 1½ lopense bij dit veld horen de poterijen en de heg naast de zijde van Jan Aarts; land 't Mutken 2½ lopense; land 't Kempken en Baassenackerken 2½ lopense; de helft, naast de Bemptstraat, van de Wanbraken. Belast met ƒ 1,- per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch.

Paulus Thomas Hoefnagels is op 28-11-1727 te Asten overleden en Henrica Jansen van Heugten is op 01-02-1746 te Asten overleden.

Dochter uit het eerste huwelijk Antonia Paulus Hoefnagels, geboren te Asten op 07-11-1708 is te Asten op 06-11-1729 getrouwd met Arnoldus Aart Tielen, geboren te Asten op 02-10-1699 als zoon van Arnoldus Aert Tielen en Elisabeth Mathia de Groot:

02

Het gezin van Antonia Paulus Hoefnagels en Arnoldus Aart Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulus Asten 04-03-1731
2 Elisabetha Asten 28-04-1733 Ongehuwd Asten 30-06-1801
3 Anna Gertrudis Asten 25-09-1735
4 Franciscus Asten 07-06-1739 Ongehuwd Asten 06-04-1810
5 Anna Maria Asten 10-07-1742 Asten 10-09-1780
Theodorus van Gennip
Asten 28-04-1806
6 Engelina Asten 08-01-1745 Asten 31-10-1784
Jacobus Petri Michiels
Asten 09-07-1795 zie Voormalig huis G613
7 Arnoldus Asten 28-04-1748 Ongehuwd Asten 09-10-1779

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat het huis op naam van Arnoldus Tielen en Antoni Voermans. Arnoldus Tielen woont op Ostaden en het huis wordt aan derden verhuurd, waaronder Francis Plenders (zie Voormalig huis G853) en Paulus Gerrit Vercuijlen (zie Voormalig huis C1333):

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 173:
Arnoldus Aart Tielen.
Huijs, hoff en aangelagh 2 copse.

Jaar Eigenaar nummer 17 Wolfsberg Bewoners nummer 17 Wolfsberg
1736 Arnoldus Tielen Francis Plenders
1741 Arnoldus Tielen en Antoni Voermans Paulus Gerrit Vercuijlen
1746 Arnoldus Tielen en Antoni Voermans Paulus Gerrit Vercuijlen

Het gezin van Francis Plenders is elders beschreven (zie Voormalig huis G853) en de volgende bewoner is Paulus Gerrit Vercuijlen, geboren te Asten rond 1714 als zoon van Gerrit Willems Vercuylen en Heylke Anthonis Smets (zie Markt 17 en 19). Hij is op 25-10-1739 te Asten getrouwd met Anna Jansen de Zeeger, geboren te Asten op 26-12-1712 als dochter van Johannes Jansen de Zeger en Lucia Jansen Vriens (zie Voormalig huis C1333).

Het gezin van Paulus Gerrit Vercuijlen en Anna Jansen de Zeeger:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 01-01-1740 Kind Asten 19-02-1755
2 Johannes Asten 01-11-1741 Asten 02-02-1777
Maria Paulus van Bussel
Asten 12-04-1782 zie Wolfsberg 50
3 Helena Asten 14-08-1743 Kind Asten ±1743
4 Lucia Asten 30-09-1745 Kind Asten ±1745
5 Wilhelmus Asten 12-09-1747 Kind Asten 03-03-1757
6 Antonius Asten 20-12-1750 Asten 29-10-1780
Gertrudis Adam Snelders
Asten 13-01-1788
Anna Maria Hendrik Roymans
Asten 27-07-1799 zie Hemel 2

Paulus Gerrit Vercuijlen moet nog de huur van smidsgereedschappen betalen:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 64; 06-02-1741:
Goort Peune, te Helden, aanlegger contra Paulus Vercuylen, gedaagde. Gedaagde is schuldig ƒ 2-6-14 wegens huur van een blaasbalk, aanbeelt en ander smitsgereedschap.

Paulus Gerrit Vercuijlen heeft de toemet, de tweede grasoogst in de nazomer, niet betaald en wordt gedaagd:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 6; 05-05-1749:
Maria van de Warenbergh, weduwe Hendrik Hoefnagels, aanlegger contra Paulus Verkuylen, gedaagde. Aanlegger zegt dat zij, in 1748, aan gedaagde heeft verhuurd de toemet van een stuk groes in het Linder voor ƒ 3,-. Zij heeft daarop ontvangen ƒ 0-18-12. Tot nu toe is gedaagde in gebreke gebleven de resterende ƒ 2-1-4 te betalen. Gedaagde is niet verschenen na behoorlijke dagvaarding en wordt nu opgelegd om het restant te voldoen.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 7; 19-05-1749:
Paulus Verkuylen, aanlegger contra Maria Warenberg, gedaagde. Aanlegger zegt dat hij de pretentie heeft voldaan met eerst drie schellingenen daarna, in april laatstleden het restant, zijnde ƒ 2-5-12 en dus geen schuld meer hebbende ook niet verschenen is op de zitting. Hij en zijn vrouw willen een en ander onder eede bevestigen. Gedaagde zegt dat de betalingen die zij ontvangen heeft zijn van verhaalde winkelwaar die zij te pretenderen had. De toemet is tot nu toe niet betaald. 

Paulus Gerrit Vercuijlen verhuist rond 1750 naar een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G852).

Arnoldus Tielen is op 14-10-1747 te Asten overleden en de huizenlijst over de periode 1751-1761 meldt Antonia Paulus Hoefnagels als de weduwe Nol Tielen als mede-eigenaar en deels bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 17 Wolfsberg Bewoners nummer 17 Wolfsberg
1751 Antoni Voermans en weduwe en kinderen Nol Tielen Antoni Voermans en weduwe en kinderen Nol Tielen
1756 weduwe Antoni Voermans en weduwe Nol Tielen weduwe Nol Tielen en Jenneke Pettelaars
1761 weduwe Antoni Voermans en weduwe Nol Tielen Francis Walravens en Jenneke Pettelaars

In de armenlijst over de periode 1759-1785 wordt het huis nog genoemd als komende van Antoni Fransen Voermans:

Asten XXVI-129 1759-1785 folio 55:
Een camer met een hoekje in de schop sijnde dese camer aant huijs van Hendrik Peter Driessen in Wolfsberg. Aangekomen bij transport van Antoni Franse voor 2 rentjes die hij aanden armen was geldende tot ƒ 0-16-4 transport Asten 23-02-1781. De camer wort van arme lied bewoont.

Antonia Paulus Hoefnagels vraagt toestemming om haar huis en land te verkopen en verkoopt haar deel van het huis aan Hendrik Peter Driessen en Jan Jansen Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 54; 17-10-1763:
Gezien, het request van Antonetta Hoefnagels, weduwe Arnoldus Tielen. Haar man is reeds lange tijd overleden, haar met zes kinderen nalatende en met twee huizen, land en groes en vele schulden. Zij heeft lang moeten suckelen om de kinderen op te voeden en de goederen te behouden. Daardoor is zij nog dieper in de schulden geraakt. Onder andere is zij nog schuldig aan de weduwe Antoni Voermans ƒ 150,-. In overleg met de naaste vrienden en de oudste der kinderen, die in de 20 jaar oud zijn, is besloten dat het het beste zou zijn om het huis en 7 percelen land en groes in de Wolfsberg 13 lopense zijnde nu verhuurd aan Francis Walraven voor ƒ 9,- per jaar, 10 vat rogge per jaar en 2 vijm stro per jaar publiek te verkopen en met de opbrengst daarvan de schulden te betalen en het huis waarin ze nu woont op te knappen. Zij vraagt toestemming. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 117 verso; 31-12-1763:
Antonetta Hoefnagels weduwe Arnoldus Tiele van de helft en Francis, Arnoldus, Elske, Anna, Maria en Engel, haar minderjarige kinderen de andere helft. Zij verkopen aan Hendrik Peter Driessen en Jan Janse Verberne ieder voor de helft. Een huis, en stal tot aan de middelmuur en schoorsteen met de kelder neven de kamer tot de gevel of straat, horende het voorste deel aan de kinderen Antoni Voermans, met de hof en aangelag ½ lopense, ene zijde Hendrik Haasen, andere zijde Joost van Hugten, ene einde Nicolaas Voermans, andere einde de voorschreven kamer. Verponding ƒ 0-11-2 per jaar.
Land de Winbraake 1 lopense. Verponding ƒ 0-5-0 per jaar. Bede ƒ 0-4-0 per jaar.
Land den Brembosch 2 lopense. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Bede ƒ 0-10-0 per jaar.
Land den Hoogenacker 1½ lopense. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Bede ƒ 0-7-2 per jaar.
Land de Koolacker 3 copse. Verponding ƒ 0-4-0 per jaar. Bede ƒ 0-2-8 per jaar.
Land den Dungen 2½ lopense. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Bede ƒ 0-10-0 per jaar.
Groes het Goort Oomsvelt 3 lopense. Belast met ƒ 1-1-4 per jaar aan het Gemene Land samen met de kinderen Antoni Voermans. Verponding ƒ 1-0-8 per jaar.
Groes het Weyvelt off Eeuzel 3 lopense. Verponding ƒ 1-8-0 per jaar.
Koopsom ƒ 270,-. Verponding totaal ƒ 5-08-02. Bede totaal ƒ 1-14-10.

Antonia Paulus Hoefnagels is op 10-02-1776 te Asten overleden.

Een jaar na de aankoop verdelen Hendrik Peter Driessen en Jan Jansen Verberne hun bezit en valt het huis ten deel aan Hendrik Peter Driessen:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 96 verso; 10-11-1764:
Hendrik Peter Driessen en Jan Janse Verberne. Zij maken een scheiding en deling van de door hen aangekochte goederen transport de dato 31-12-1763.
1e lot krijgt Hendrik huis, en stal tot aan de middenmuur en schoorsteen met de kelder, neven de kamer tot aan de gevel horende het voorste aan de kinderen Antoni Voermans met den hof en aangelag samen ½ lopense, ene zijde Hendrik Haasen, andere zijde Joost van Hugten, ene einde Nicolaas Voermans, andere einde de voorschreven kamer; land de Wanbraake 1 lopense; land den Hoogenacker 1½ lopense; land de Koolacker 3 copse; groes het Weyvelt off Eeuzel 3 lopense. Belast met ƒ 0-5-12 per jaar aan de Heren van Asten; ƒ 0-7-12 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar in een meerdere rente. Verponding ƒ 2-14-2 per jaar. Bede ƒ 0-14-2 per jaar.
2e lot krijgt Jan land den Brembosch 2 lopense; land den Dungen 2½ lopense; groes het Hoyvelt off Goort Oomsvelt 3 lopense. Belast met ƒ 0-13-8 per jaar aan rentmeester de Kempenaar in een meerdere rente. Verponding ƒ 2-14-0 per jaar. Bede ƒ 1-00-0 per jaar.

Het gezin van Hendrik Peter Driessen is beschreven bij huis E1088 (zie Wolfsberg 62 en Wolfsberg 50) en in het huizenquohier van 1766 is Hendrik Peter Driessen mede-eigenaar van het huis dat aan derden wordt verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 17 Wolfsberg Bewoners nummer 17 Wolfsberg
1766 Antoni en Willemijn Franse en Hendrik Driesse Francis Walraven en Jenneke Pettelaars

Bewoner Francis Walravens is geboren te Blaarthem op 02-10-1730 als zoon van Willem Walravens en Hendrien Lambers (zie Emmastraat 18 en 20). Francis Willem Walravens is op 25-10-1761 te Asten getrouwd met Johanna Maria Antoni Bouwmans, geboren te Asten op 22-08-1732 als dochter van Antonius Jaspers Baumans en Margaretha Jacobs van Heugten (zie Voormalig huis E1035): 

Het gezin van Francis Willem Walravens en Johanna Maria Antoni Bouwmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 02-12-1761 Nuenen 09-12-1787
Geertruij van Gerwen
Nuenen ±1811
2 Antonius Asten 30-09-1763 Ongehuwd Lierop 07-07-1784
3 Henrica Asten 23-09-1765 Ongehuwd Asten 12-07-1792
4 Johanna Maria Asten 07-11-1767 Kind Asten ±1767
5 Petronilla Asten 29-05-1769 Someren 21-05-1797
Antonius Keysers
Someren 07-11-1844

Francis Willem Walravens is een slechte betaler bij koopdagen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 83; 03-10-1763:
Den drost, aanlegger, contra Francis Walraven, gedaagde. Gedaagde is nog ƒ 5-7-4 schuldig vanwege de koopdag van de kinderen Hendrik Hoefnagels de dato 03-02-1763. Peter Roymans is daar borg gebleven voor Jan Martens ter somme van ƒ 1-13-0. Marge: 17-10-1763 betaald ƒ 1,-.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 114 verso; 17-10-1768
Den drost, aanlegger, contra Francis Walraven, gedaagde. Francis Walraven is schuldig gebleven ƒ 10-4-14 wegens gekochte goederen op de koopdag van de weduwe Jan Vreynse de dato 13-09-1766 ƒ 2-11-6 en op de koopdag van Willem Joosten de dato 10-12-1766 ƒ 7-13-8.

Francis Willem Walravens verhuist rond 1770 naar een ander huis, waarschijnlijk in Heusden (zie Voormalig huis E155).

Eigenaar Hendrik Peter Driessen verkoopt het huis in 1770 aan Peter Hendriks, die eerder op het Laarbroek (zie Voormalig huis G170) woonde:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 92 verso; 03-04-1770:
Hendrik Peter Driessen verkoopt aan Peter Hendriks een huis met stal tot aan de middelmuur en schoorsteen met de kelder naast de camer tot de gevel met hof en aangelag in de Wolfsberg ½ lopense met het voorste gedeelte van het huis is van den Armen, ene zijde Hendrik Haasen, andere zijde Hendrik van Helmond, ene einde Nicolaas Voermans, andere einde de voorschreven camer; land de Wanbraake 1 lopense. Verkoper aangekomen bij transport de dato 31-12-1763 en deling de dato 10-11-1764. Belast met ƒ 0-5-12 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 124,-.

Peter Hendriks Verhindert is geboren te Asten op 27-01-1706 als zoon van Henricus Peters en Mechtildis Jansen. Hij is op 08-11-1733 te Asten getrouwd met Johanna Hendricks Weynen, geboren te Someren op 15-07-1716 als dochter van Henricus Gerardus Wynen en Anna Antonius Damen. Johanna Hendricks Weynen is op 24-10-1747 te Asten overleden en Peter Hendriks Verhindert is op 05-05-1748 te Asten hertrouwd met Aldegonda Peter Vrients van de Mortel, geboren op 18-05-1715 te Asten als dochter van Petrus Jansen Vrients en Cornelia Willems Jansen de Metser (zie Voormalig huis G868).

03

De gezinnen van Peter Hendriks Verhindert met Johanna Hendricks Weynen en met Aldegonda Peter Vrients van de Mortel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus* Asten 09-09-1734
2 Judocus* Asten 19-09-1736
3 Antonius* Asten 10-09-1739 Nederweert 30-04-1764
Anna Maria Colis
4 Petronella* Asten 15-01-1743 Asten 28-01-1779
Johannes Linsen
5 Leonardus* Asten 27-12-1746
6 Johannes Asten 03-04-1749
7 Cornelia Asten 02-05-1750 Asten 25-02-1781
Christoffel Miltner
Asten 08-03-1825
8 Petrus Asten 07-03-1752 Kind Asten 16-09-1768
9 Johanna Asten 15-09-1754 Schiedam ±1785
Lambertus van Schijndel
Schiedam 22-01-1818
10 Catharina Asten 01-02-1757 Asten 31-01-1796
Johannes Goort Geeven
Asten 12-07-1840
11 Arnoldus Asten 04-01-1760 Asten 20-10-1782
Petronella Peter Coolen
Asten 03-11-1811

* kinderen uit het eerste huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Peter Hendriks een staat en inventaris opmaken en worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 206; 02-05-1748:
Staat en inventaris van Peter Hendriks getrouwd geweest met Jenneke Hendriks ten behoeve van Hendrik, Joost, Antoni, Peternel en Leendert, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Alegonda Vrients.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag in het Laarbroek 7 lopense, ene zijde weduwe Francis Canters, andere zijde Goort Frans Roymans; land den Moolenacker 7 copse; land aan de Hofstadacker 10 lopense.
Roerende goederen: een kist, een schaap, een stoel, twee banken, een bed, een pan en vuurijzer, vier tinnen lepels, een hoge en een lage kar, een ploeg en een eg, een schop en een riek.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 207 verso; 02-05-1748:
Peter Hendriks geassisteert met Jan Teunis Jelis, als naaste vriend van zijn overleden vrouw wil hertrouwen met Alegonda Peters van de Mortel alias Vrients geassisteert met Peter van de Mortel, haar vader. Zij maken huwelijksvoorwaarden:
Zij brengen de goederen in die zij beiden bezitten en nog verkrijgen. Nog te verwekken kinderen worden gelijk beschouwd aan de voorkinderen. Bij vooroverlijden van een der ouders blijft de langstlevende in het bezit der togte.

Peter Hendriks Verhindert woont op Laarbroek en verhuist in 1770 naar de Wolfsberg en in het huizenquohier over de periode 1771-1781 is hij samen met de armen van Asten eigenaar en deels bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 17 Wolfsberg Bewoners nummer 17 Wolfsberg
1771 armen alhier en Peter Hendriks Peter Hendriks en Francis Meulendijk
1776 armen alhier en Peter Hendriks Peter Hendriks en Francis Meulendijk
1781 armen alhier en Peter Hendriks Peter Hendriks en Catarina Jagers

Aldegondis Petri van de Mortel is op 28-09-1785 te Asten overleden en Peter Hendriks Verhindert is te Asten op 24-06-1793 overleden. De kinderen verkopen het huis aan Arnoldus Peter Hendriks:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 45; 14-08-1797:
Christoffel Milter getrouwd met Cornelia Peter Hendriks, Jan Geeven getrouwd met Catharina Peter Hendriks, Joost Peter Hendriks, Antoni Peter Hendriks, Johannes Linsen getrouwd met Petronella Peter Hendriks, Lambert van Schijndel getrouwd met Jenneke Peter Hendriks. Zij transporteren aan hun broeder en zwager, Arnoldus Peter Hendriks 6⁄7e deel in huis, hof en aangelag de Wolfsberg ½ lopense, ene zijde weduwe Mattijs Haasen; land de Winbraake 1 lopense; land het Venneke 3 copse; groes na Voordeldonk 1 lopense. Belast met ƒ 0-5-12 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 80,- aan de erven Jacobus Losecaat. Koopsom ƒ 48,-

Arnoldus Peter Hendriks is geboren te Asten op 14-01-1760 als zoon van Petrus Hendriks en Aldegondis Petri van de Mortel. Hij is op 20-10-1782 te Asten getrouwd met Petronella Peter Coolen, geboren te Vlierden op 02-04-1748 als dochter van Petrus Colen en Anna Peeters van Oosterhout:

Arnoldus Petri Hendrikx et Petronilla Petri Coolen ex Doerne; testes Gerardus van de Mortel et Catharina Hendrikx.

Arnoldus Petri Hendrikx en Petronilla Petri Coolen uit Doerne; getuigen Gerardus van de Mortel en Catharina Hendrikx.

04

Het gezin van Arnoldus Peters Hendriks en Petronella Peter Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 19-05-1783 Asten 14-05-1815
Johannes Jan Kerkers
Asten 19-05-1820 zie Voormalig huis G842
2 Wilhelmina Asten 08-01-1785 Asten 07-02-1808
Johannes Hendrik Verlijsdonk
Asten 26-10-1822
Theodorus Frans Martens
Asten 23-11-1824 zie Voormalig huis G846

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staan de armen van Asten en Peter Hendriks Verhindert nog als eigenaar en is Arnoldus Peters Hendriks de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 17 Wolfsberg Bewoners nummer 17 Wolfsberg
1798 armen alhier en Peeter Hendriks Arnoldus Hendriks en Annamaria Vriends
1803 groote armen en Peeter Hendriks Arnoldus Hendriks

Arnoldus Peters Hendriks is op 03-11-1811 te Asten overleden en Petronella Peter Colen is te Deurne op 09-06-1821 overleden. Het notarieel archief meldt de huur van het huis aan Antonius Strijbosch:

Notarieel Archief 49-181 Asten; 14-08-1826:
Armenmeesters verhuren voor 3 jaar. Woning in de Wolfsberg, gehuurd door Anthoni Strijbosch.

Antonius Strijbosch is geboren te Deurne op 15-12-1780 als zoon van Johannes Strijbosch en Johanna Maria van den Berckmortel. Hij is op 17-11-1810 te Asten getrouwd met Geertruy Mathys Haasen, geboren te Asten op 21-03-1789 als dochter van Mattheus Petri Hasen en Antonia Francisci van Heugten.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de armen van Asten:

Kadaster 1811-1832; G845:
Huis en erf, groot 00 roede 90 el, dorps Wolfsberg, klassen 9.
Eigenaar: Armen van Asten.

05

06

Na de beschreven huurtermijn van drie jaar, is de bewoning van het huis onbekend tot in 1859 het bevolkingsregister begint. Het huis wordt dan bewoond door Francina Aarts, geboren op 22-03-1810 te Asten als dochter van Hendrikus Arnold Aarts en Joanna Maria van Lieshout (zie Voormalig huis C682). Zij is sinds 05-11-1847 weduwe van Joannes Klinkenberg, geboren te Breda op 15-05-1812 als zoon van Christiaan Klinkenberg en Adriana Hendrikx, met wie zij op 05-10-1837 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont zij in het huis met huizingnummer D24a en D36:

07

Francina Aarts is op 20-12-1871 te Asten overleden en het huis wordt daarna bewoond door Johannes Franciscus van Meel, geboren te Someren op 10-04-1836 als zoon van Theodorus van Meel en Johanna van Horrik. Hij is als arbeider op 05-02-1874 te Asten getrouwd met Catharina Sleegers, geboren te Asten op 05-02-1838 als dochter van Wilhelmus Slegers en Maria Catharina Smits (zie Wolfsberg 29).

Zij verhuizen rond 1875 naar D137 in Heusden (zie Korhoenweg 1) en in het huis komt wonen Hendrikus van Laanen, geboren te Asten op 09-05-1831 als zoon van Franciscus van Laanen en Wilhelmina van Gogh. Hij is als arbeider op 23-11-1860 te Asten getrouwd met Joanna Maria Kortooms, geboren op 15-12-1829 te Asten als dochter van Antonius Kortooms en Wilhelmina van Seccelen. In 1878 wordt een deel van het huis afgebroken en krijgt het huis kadasternummer G1407. Ook in de periode 1879-1890 woont Hendrikus van Laanen met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer D38:

08

In 1885 verhuist Hendrikus van Laanen met zijn gezin naar D1 (zie Voormalig huis C1688) en de nieuwe bewoner is Johannes Michiel van der Poel, geboren te Lierop op 05-03-1830 als zoon van Petrus van der Poel en Mechelina Bukkems. Hij is op 05-03-1859 te Lierop getrouwd met Catharina van Bree, geboren te Someren op 03-12-1829 als dochter van Wilhelmus van Bree en Johanna Maria de Jong.

Zij verhuizen rond 1888 naar D13 (zie Voormalig huis C1329) en de nieuwe bewoner is linnenwever Hendrikus van Lierop, geboren te Asten op 14-08-1840 als zoon van Antonius van Lierop en Maria Verbogen. Samen met zijn zuster Anna Elisabeth en buurman Antonie van Rijt (zie Voormalig huis G846) woont hij ook in de periode 1890-1900 in het huis met huizingnummer D39:

09

Hendrikus van Lierop en zijn zuster Anna Elisabeth verhuizen in 1896 naar het dorp en Antonie van Rijt naar het Liefdehuis en is op 28-02-1905 overleden. In het huis komt wonen Martinus van Helmond, geboren te Asten op 14-07-1863 als zoon van Hendrikus van Helmond en Martha Verlijsdonk. Hij is als metselaar op 20-04-1894 te Asten getrouwd met Johanna van der Ven, geboren op 07-09-1874 te Asten als dochter van Mathijs van de Ven en Hendrica Gloudemans. Ook over de periode 1900-1910 en in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D45 en D37:

10

Martinus van Helmond vertrekt in 1911 naar A152 in de huidige Burgemeester Frenckenstraat (zie Burgemeester Frenckenstraat 8) en de nieuwe bewoner van het huis is Peter Johannes Verberne, geboren te Asten op 21-07-1877 als zoon van Johannes Verberne en Johanna van Empel (zie Voormalig huis F1313A). Hij is als metselaar op 19-06-1903 te Asten getrouwd met Antonia van der Loo, geboren te Asten op 20-01-1882 als dochter van Gerardus van der Loo en Antonia van Alphen (zie Voormalig huis G927).

Een zoon van Peter Johannes Verberne overkomt een ongeluk aldus het Eindhovensch dagblad van 26-04-1920.

11

In 1920 wordt het huis gesloopt en samengevoegd met G846 (zie Voormalig huis G846). Het huis wordt herbouwd tot twee woningen met als nieuw kadasternummer G2195. Ook in de periode 1920-1930 wonen Peter Johannes Verberne en Antonia van der Loo met hun gezin in het huis met huizingnummer D15:

12

Zoon Mathijs Theodorus Verberne wordt betrapt op het stelen van een kerstboom bij de kasteelheer, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-12-1926:

13

Peter Johannes Verberne verhuist in 1928 met zijn gezin naar Helmond en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-06-1928 valt te lezen dat de woningen worden opgeknapt:

14

Het huis wordt daarna bewoond door Peter Johannes van Schaijk, geboren te Deurne op 30-05-1897 als zoon van Godefridus van Schaijk en Willemina Catharina Kanters. Hij is als grondarbeider te Asten op 16-05-1924 getrouwd met Johanna Antonia Welten, geboren te Asten op 05-08-1900 als dochter van Johannes Welten en Wilhelmina Cuijpers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A390a in het huis met huizingnummer D15, ook bekend staand als Wolfsberg 20, wonen:

15

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Wolfsberg 20:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-06-1934, 18-07-1935, 28-08-1936 en van 14-03-1941 de geboortes van zoon Leonardus, een tweede zoon Leonardus, dochter Johanna en zoon Jozef:

17 18
19 20

Johanna Antonia Welten is op 05-11-1964 te Helmond overleden en Peter Johannes van Schaijk is op 29-12-1970 te Helmond overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

21 22

In 1956 wordt het huis van de Armen van Asten bestaande uit twee woningen verkocht aan Adrianus Petrus Lomans. Rond 1958 wordt een nieuw huis gebouwd op de plaats van het huidige Wolfsberg 40.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1713 Anna Pauwels Verschueren Someren 16-06-1656
1728 Antonia Paulus Hoefnagels Asten 07-11-1708
Wolfsberg huis 17
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Arnoldus Tielen Asten 02-10-1699 Francis Plenders Asten 26-11-1699
1741 Arnoldus Tielen en Antoni Voermans Asten 02-10-1699 Paulus Gerrit Vercuijlen Asten ±1713
1746 Arnoldus Tielen en Antoni Voermans Asten 02-10-1699 Paulus Gerrit Vercuijlen Asten ±1713
1751 weduwe Nol Tielen en Antoni Voermans Asten 07-11-1708 weduwe Nol Tielen en Antoni Voermans Asten 07-11-1708
1756 weduwe Nol Tielen en weduwe Antoni Voermans Asten 07-11-1708 weduwe Nol Tielen en Jenneke Pettelaars Asten 07-11-1708
1761 weduwe Nol Tielen en weduwe Antoni Voermans Asten 07-11-1708 Frans Walravens en Jenneke Pettelaars Asten 15-09-1724
1766 Hendrik Driesse, Antony en Willemijn Franse Asten 13-12-1707 Frans Walravens en Jenneke Pettelaars Asten 15-09-1724
1771 armen alhier en Peter Hendriks Asten 27-01-1706 Peter Hendriks en Francis Meulendijk Asten 27-01-1706
1776 armen alhier en Peter Hendriks Asten 27-01-1706 Peter Hendriks en Francis Meulendijk Asten 27-01-1706
1781 armen alhier en Peter Hendriks Asten 27-01-1706 Peter Hendriks en Catarina Jagers Asten 27-01-1706
1798 armen alhier en Peeter Hendriks Asten 27-01-1706 Arnoldus Hendriks en Annamaris Vriends Asten 14-01-1760
1803 groote armen en Peeter Hendriks Asten 27-01-1706 Arnoldus Hendriks Asten 14-01-1760
Kadasternummer G845
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G845 1832 armen van Asten
Wolfsberg 20
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1811 Arnoldus Peter Hendriks Asten 14-01-1760 Petronella Peter Colen Vlierden 02-04-1748 03-11-1811
1811-1821 Petronella Peter Colen Vlierden 02-04-1748 weduwe Hendriks 09-06-1821
1826-1829 Antonius Strijbosch Deurne 15-12-1780
1829-1859 huis in eigendom van Armen van Asten, huurders onbekend
D24a 1859-1869 Francina Aarts Asten 22-03-1810 weduwe Klinkenberg
D36 1869-1871 Francina Aarts Asten 22-03-1810 weduwe Klinkenberg 20-12-1871
D36 1872-1875 Johannes Franciscus van Meel Someren 10-04-1836 Catharina Sleegers Asten 05-02-1838
D36 1875-1879 Hendrikus van Laanen Asten 09-05-1831 Joanna Maria Kortooms Asten 15-12-1829
D38 1879-1885 Hendrikus van Laanen Asten 09-05-1831 Joanna Maria Kortooms Asten 15-12-1829 naar D1
D38 1885-1888 Johannes van der Poel Lierop 05-03-1830 Catharina van Bree Someren 03-12-1829 naar D13
D38 1889-1890 Hendrikus van Lierop Asten 15-08-1840 met zuster
D39 1890-1896 Hendrikus van Lierop Asten 15-08-1840 met zuster naar dorp
D39 1896-1900 Martinus van Helmond Asten 15-07-1863 Johanna van de Ven Asten 07-09-1874
D45 1900-1910 Martinus van Helmond Asten 15-07-1863 Johanna van de Ven Asten 07-09-1874
D37 1910-1911 Martinus van Helmond Asten 15-07-1863 Johanna van de Ven Asten 07-09-1874 naar dorp
D37 1911-1920 Peter Johannes Verberne Asten 21-07-1877 Antonia van der Loo Asten 20-01-1882
D15 1920-1928 Peter Johannes Verberne Asten 21-07-1877 Antonia van der Loo Asten 20-01-1882 naar Helmond
D15 1928-1930 Peter van Schaijk Deurne 30-05-1897 Johanna Antonia Welten Asten 05-08-1900
20 1930-1938 Peter van Schaijk Deurne 30-05-1897 Johanna Antonia Welten Asten 05-08-1900

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 februari 2024, 09:52:43

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen