logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G846

Dit huis is een afsplitsing van huis G845 van eigenaar Arnoldus Peter Hendriks is geboren te Asten op 14-01-1760 als zoon van Petrus Hendriks en Aldegondis Petri van de Mortel (zie Voormalig huis G845). Hij is te Asten op 20-10-1782 getrouwd met Petronella Peter Coolen, geboren te Vlierden op 02-04-1748 als dochter van Petrus Colen en Anna Peeters van Oosterhout:

Arnoldus Petri Hendrikx et Petronilla Petri Coolen ex Doerne; testes Gerardus van de Mortel et Catharina Hendrikx.

Arnoldus Petri Hendrikx en Petronilla Petri Coolen uit Doerne; getuigen Gerardus van de Mortel en Catharina Hendrikx.

01

Het gezin van Arnoldus Peters Hendriks en Petronella Peter Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 19-05-1783 Asten 14-05-1815
Johannes Jan Kerkers
Asten 19-05-1820 zie Voormalig huis G842
2 Wilhelmina Asten 08-01-1785 Asten 07-02-1808
Johannes Hendrik Verlijsdonk
Asten 26-10-1822
Theodorus Frans Martens
Asten 23-11-1824

Arnoldus Peters Hendriks is op 03-11-1811 te Asten overleden en Petronella Peter Colen is te Deurne op 09-06-1821 overleden. In het notarieel archief wordt na het overlijden van Petronella Peters als man van Johannes Jan Kerkers de erfenis verdeeld en krijgt dochter Wilhelmina het huis:

Notarieel Archief 44-196 Asten 06-10-1821:
Jan Kerkers man van Petronella Arnoldus Peters als vader over zijn kind Antonetta en Jan Geeve als toeziende voogd, verder Willemina Arnoldus Peters gehuwd geweest met Jan Verlijsdonk, delen vaste goederen hen aangekomen bij versterf van wijlen hun ouders Arnoldus Peeters en Petronella Koolen. 1e lot krijgt Jan Kerkers, turfschop en stalleke tot aan de woning en een deel van de hof en aangelag. 2e lot krijgt Willemina Peters het voorste deel van de huizing zijnde de woning tot aan het stalleke voornoemd. Voor ƒ 100,-.

Dochter Wilhelmina Peters, geboren te Asten op 08-01-1785 is op 07-02-1808 te Asten getrouwd met Johannes Hendrik Verlijsdonk, geboren te Asten op 21-03-1767 als zoon van Henricus Petrus Verlijsdonk en Petronella Peter Martens (zie Voormalig huis F1249). Na zijn overlijden te Asten op 24-09-1821, is Wilhelmina Peters op 26-10-1822 te Asten hertrouwd met Theodorus Frans Martens, geboren op 20-05-1799 te Asten als zoon van Franciscus Joannis Martens en Henrica Joannes de Groot (zie Voormalig huis G853):

02

De gezinnen van Wilhelmina Peters met Johannes Hendrik Verlijsdonk en met Theodorus Frans Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 11-05-1811
2 Hendrica* Asten 24-08-1823 Kind Asten 25-06-1824
3 Joanna* Asten 23-11-1824 Kind Asten 23-11-1824

* kinderen uit het tweede huwelijk

Als Wilhelmina Peters op 23-11-1824 te Asten overlijdt, verkoopt haar tweede man Dirk Francis Martens het huis aan Antonius van Tongerlo en verhuist naar een ander huis op de Wolfsberg (zie  Voormalig huis G853):

Notarieel Archief 47-19 Asten 11-09-1824:
Dirk Francis Martens man van Willemina Peters, verkopen aan Anthonij van Tongerloo een huisje en hof op de Wolfsberg, groot 28 roede, ene zijde Jan Kerkers, andere zijde den Armen. Koopsom ƒ 85,-, aangekomen op 06-10-1821.

Antonius Michaelis van Tongerlo is geboren te Someren op 04-04-1778 als zoon van Michael van Tongerlo en Wilhelma Petrus Verbaarschot. Hij is op 01-11-1801 te Someren getrouwd met Elisabeth Goort Geven, geboren te Asten op 01-01-1770 als dochter van Godefridus Joannis Geven en Henrica Adriaen Hoefnagels (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38):

03

Het gezin van Antonius Michaelis van Tongerlo en Elisabeth Goort Geven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Someren 21-07-1805 Asten 14-07-1837
Gerardus van Zeeland
Asten 05-05-1887
2 Johanna Someren 16-12-1806 Asten 07-05-1830
Peter Verdonschot
Asten 05-02-1877 zie Voormalig huis G1013

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Antonie van Tongerlo:

Kadaster 1811-1832; G846
Huis en erf, groot 00 roede 52 el, dorps Wolfsberg, klassen 9.
Eigenaar: Antonie van Tongerlo.

04

05

Elisabeth Goort Geven is op 27-11-1832 te Asten overleden en Antonius Michaelis van Tongerlo is op 13-02-1836 te Someren hertrouwd met Petronella van Trigt, geboren te Someren op 06-11-1788 als dochter van Joseph van Trigt en Elisabeth Jacobs.

Antonius Michaelis van Tongerlo 18-12-1848 te Asten overleden en Petronella van Trigt is te Asten op 13-03-1855 overleden. Het huis is rond 1850 verkocht aan Armen van Asten en verhuurd aan derden. Redelijk waarschijnlijk zijn dat de eerste huurders die in het bevolkingsregister genoemd worden:

Willibrordus Cornelissen, geboren te Asten op 15-08-1823 als zoon van Franciscus Cornelisse en Johanna Vlemmix (zie Voormalig huis G554). Hij is als wever op 30-07-1847 te Asten getrouwd met Anna Maria Smits, geboren te Asten op 08-02-1826 als dochter van Arnoldus Smits en Maria Rooijmans (zie Voormalig huis G562). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D24b:

06

Rond 1869 verhuizen zij naar A64 in het Bergsland (zie Voormalig huis G1431) en daarna naar een huis in de huidige Polderweg (zie Polderweg 30). In het huis komt wonen Johannes van de Kerkhof, geboren te Asten op 12-09-1837 als zoon van Wilhelmina van de Kerkhof (zie Emmastraat 14). Hij is als wever op 14-08-1861 te Asten getrouwd met Elisabeth Verdonschot, geboren te Asten op 01-10-1833 als dochter van Petrus Verdonschot en Johanna van Tongerlo (zie Voormalig huis G1013).

Zij verhuizen rond 1874 naar A56 (zie Voormalig huis G311) en de nieuwe bewoner is Frederik Hendrik Snijders, geboren te Helmond op 11-07-1841 als zoon van Anna Maria Snijders. Hij is als wever op 06-10-1866 te Asten getrouwd met Francijna Driessen, geboren te Asten op 28-09-1836 als dochter van Johannes Driessen en Catharina van Exel. Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer D39:

07

Frederik Hendrik Snijders verhuisd rond 1885 naar D4 (zie Voormalig huis C1691) en de nieuwe bewoner is Antonie van Rijt, geboren te Asten op 29-08-1821 als zoon van Johannes Marcelis Verrijt en Wilhelmina Stevens (zie Voormalig huis F1155). Hij is op 22-01-1864 te Asten getrouwd met Geertrui van den Eijnden, geboren te Asten op 21-10-1823 als dochter van Petrus van den Eijnden en Petronella van Eijk (zie Antoniusstraat 47). In de Nieuwe Tilburgsche courant van 21-02-1886 wordt een brand gemeld bij een boerenwoning met alleen een man en vrouw als bewoners. Dit mede gezien het feit dat het huis daarna enige tijd niet in de bevolkingsregisters voorkomt, betreft het hoogstwaarschijnlijk dit huis:

08

Geertruij van den Eijnden is op 27-02-1888 te Asten overleden en Antonie van Rijt verhuist naar het nevenstaande huis en woont in bij Hendrikus van Lierop en diens zuster (zie Voormalig huis G845).

Pas in 1902 is er weer sprake van bewoning door Maria Elisabeth Peeters, geboren op 13-03-1865 te Asten als dochter van Petrus Peeters en Hendrina van de Vijfeijken. Zij is sinds 14-04-1902 weduwe van Wilhelmus Kuijpers, geboren te Zwaluwe op 04-11-1859 als zoon van Cornelis Kuijpers en Geertruida Krijne. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 woont zij in het huis met huizingnummer D46:

09

Maria Elisabeth Peeters is op 29-05-1903 te Asten overleden en het huis wordt daarna bewoond door Johannes Franciscus van Meel, geboren te Someren op 10-04-1836 als zoon van Theodorus van Meel en Johanna van Horrik. Hij is sinds 29-07-1885 weduwnaar van Catharina Sleegers, geboren te Asten op 05-02-1838 als dochter van Wilhelmus Slegers en Maria Catharina Smits (zie Wolfsberg 29), met wie hij te Asten op 05-02-1874 getrouwd was.

Johannes Franciscus van Meel verhuist in 1905 naar Someren en is aldaar op 24-09-1907 overleden. De nieuwe bewoner is Hendrik van de Mortel, geboren te Meijel op 14-04-1882 als zoon van Hendrik van de Mortel en Clara Jacobs. Hij is als arbeider op 22-11-1907 te Asten getrouwd met Martha van Veghel, geboren op 06-02-1879 te Asten als dochter van Andries van Veghel en Johanna Maria van der Loo.

Hendrik van de Mortel is op 27-09-1909 te Asten overleden en in het huis komt wonen Johannes Verdonschot, geboren te Asten op 28-09-1859 als zoon van Josephus Verdonschot en Wilhelmina Wolters (zie Emmastraat 22). In 1920 wordt het huis gesloopt en samengevoegd met G845 (zie Voormalig huis G845). Het huis wordt herbouwd tot twee woningen met als nieuw kadasternummer G2195. Ook in de periode 1920-1930 woont Johannes Verdonschot in het huis met huizingnummer D16:

10

Johannes Verdonschot verhuist aan het eind van de periode naar het Liefdehuis en is op 14-02-1936 te Asten overleden. Vanuit Eindhoven wordt het huis bewoond door Leijn Sanderse, geboren te Vlissingen op 01-10-1891 als zoon van Jacobus Sanderse en Levina Willeboordse. Hij is als letterzetter te 's-Gravenhage op 15-08-1917 getrouwd met Louisa Adriana Ledain, geboren op te 's-Gravenhage 15-06-1892 als dochter van Pieter Ledain en Maria Elselina Damen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer D16, ook bekend staand als Wolfsberg 20:

11

Zij verhuizen via Hemel 33 (zie Hemel 59) in 1931 naar Helmond en in het huis komt wonen Johann van Dalen, geboren te Bonn op 10-11-1904 als zoon van Jan van Dalen en Petronella Terheiden. Hij is als zandvormer op 10-04-1931 te Geldrop getrouwd met Antonia Jacoba van Honk, geboren te Asten op 07-03-1909 als dochter van Hendrik Gijsbert van Honk en Egberta Catharina van der Schans. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op Wolfsberg 22:

12

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Wolfsberg 20:

13

Zij verhuizen in november 1932 naar Geldrop en in het huis komt wonen Johannes van Oosterhout, geboren te Asten op 06-05-1910 als zoon van Nicolaas van Oosterhout en Antonia Elisabeth Hoefnagels. Hij is als landbouwer op 19-11-1932 te Asten getrouwd met Petronella Jansen, geboren te Deurne op 15-06-1910 als dochter van Petrus Jansen en Johanna Maria Verberne. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Wolfsberg 22:

14

Zij verhuizen rond 1934 naar de Meijelscheweg 9 (zie Voormalig huis D1718) en het huis komt daarna in de bevolkingsregisters niet meer voor. In 1956 wordt het huis van de Armen van Asten bestaande uit twee woningen verkocht aan Adrianus Petrus Lomans. Rond 1958 wordt een nieuw huis gebouwd op de plaats van het huidige Wolfsberg 40.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G846
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G846 1832 Antonius van Tongerlo Someren 04-04-1778
Wolfsberg 22
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1821-1824 Wilhelmina Peters Asten 08-01-1785 Theodorus Frans Martens Asten 20-05-1799 23-11-1824
1824-1832 Antonius van Tongerlo Someren 04-04-1778 Elisabeth Goort Geven Asten 01-01-1770 27-11-1832
1832-1848 Antonius van Tongerlo Someren 04-04-1778 Petronella van Trigt Someren 06-11-1788 18-12-1848
1849-1859 Wilbert Cornelissen Asten 15-08-1823 Anna Maria Smits Asten 08-02-1826
D24b 1859-1868 Wilbert Cornelissen Asten 15-08-1823 Anna Maria Smits Asten 08-02-1826 naar Bergsland
D37 1869-1875 Johannes van de Kerkhof Asten 12-01-1837 Elisabet Verdonschot Asten 01-10-1833 naar dorp
D37 1875-1879 Frederik Hendrik Snijders Helmond 11-07-1841 Francijna Driessen Asten 28-09-1836
D39 1879-1885 Frederik Hendrik Snijders Helmond 11-07-1841 Francijna Driessen Asten 28-09-1836 naar D4
D39 1885-1888 Antonie van Rijt Asten 29-08-1821 Geertruij van den Eijnden Asten 21-10-1823 27-02-1888
D39 1888-1890 Antonie van Rijt Asten 29-08-1821 naar D39
1890-1902 onbewoond
D46 1902-1902 Maria Elisabeth Peeters Asten 13-03-1865 weduwe Kuipers 29-05-1903
D47a 1903-1905 Johannes Franciscus van Meel Someren 10-04-1836 met zoon naar Someren
D47a 1905-1909 Hendrik van de Mortel Meijel 14-04-1882 Martha van Veghel Asten 06-02-1879 27-09-1909
D47a 1909-1910 Johannes Verdonschot Asten 28-09-1850
D38 1910-1920 Johannes Verdonschot Asten 28-09-1850
D16 1920-1930 Johannes Verdonschot Asten 28-09-1850 Liefdehuis
D16 1930-1930 Leijn Sanderse Vlissingen 01-10-1891 Louisa Adriana Ledain 's-Gravenhage 15-06-1892 naar Hemel 33
D16 1930-1930 Johann van Dalen Bonn (D) 10-11-1904 Antonia Jacoba van Honk Asten 07-03-1909
22 1930-1932 Johann van Dalen Bonn (D) 10-11-1904 Antonia Jacoba van Honk Asten 07-03-1909 naar Geldrop
22 1932-1934 Johannes van Oosterhout Asten 06-05-1910 Petronella Jansen Deurne 15-06-1910 Meijelscheweg
22 1934 onbewoond

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 30 oktober 2023, 15:59:20

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen