logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G853

Franciscus Jan Plenders erft een huisje van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 302; 12-10-1742:
Francis Jan Plenders, Maria Jan Plenders, Jan Tomas Hoefnagels man van Elisabet Jan Plenders. Kinderen en erven van wijlen Jan Plenders en Aalke Frans Berkers gewoond hebbende aan de Wolfsberg. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Francis Jan Plenders een schop met het klein huiske daaraan, ene zijde Jan Thomas Hoefnagels, andere zijde de straat; de helft van een groesveld den Bunder geheel 3 lopense; 1⁄3e deel van een stuk groes en land den Berg geheel 2 lopense; land den Dungen 1 lopense; de helft van een akker de Loverbosch geheel 7 copse; de helft van de Groenacker geheel 5 copse; 1⁄3e deel van den Hoff naast Antoni Voermans en Peter Voermans te voren aan het einde van de schuur op te delen. Verponding ƒ 1-14-14 per jaar. Bede ƒ 0-13-12 per jaar. De goederen zijn belast met ƒ 100,- à 4% aan de kinderen Hendrik Tielen. Geen leengoederen. Francis Jan Plenders en Jan Tomas Hoefnagels mogen de akkers van Maria Jan Plenders nog eens bebouwen voor ƒ 5,-, en daarenboven nog ƒ 4,- voor een cleet voor Maria Jan Plenders. Jan Tomas Hoefnagels en Maria Jan Plenders moeten ieder ƒ 4,- betalen vanwege de reparatie aan het huis door Francis Plenders.

Franciscus Jan Plenders is geboren te Asten op 26-11-1699 als zoon van Johannes Plenders en Aldegonda Francis Berkers (zie Voormalig huis G852). Hij is op 27-02-1729 te Asten getrouwd met Johanna Francisci Kels, geboren te Asten op 27-01-1690 als dochter van Frans Janssen Kels en Fyke Hendricks Dielis (zie Voormalig huis B695). Na haar overlijden te Asten op 19-07-1747, is Franciscus Jan Plenders te Asten op 02-08-1750 hertrouwd met Catharina Tyssen van Hoof, geboren te Asten op 02-06-1709 als dochter van Mathias Reynders van Hoof en Theodora Philipsen (zie Voormalig huis E293):

01

De gezinnen van Franciscus Jan Plenders met Johanna Francisci Kels en met Catharina Tyssen van Hoof:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 19-06-1731 Asten 12-10-1755
Johanna Petri Martens Verhoeven
Asten 04-07-1762 zie ook Voormalig huis F767
2 Franciscus Asten 24-12-1734 Asten 02-10-1757
Maria Wilhelmi Slaets
Asten 02-03-1776 zie Voormalig huis E1033

* het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1746-1761 is Francis Plenders eigenaar van het huisje en na eerst onbewoond te zijn, wordt het bewoond door zijn zus Maria Jan Plenders:

Jaar Eigenaar nummer 18c Wolfsberg Bewoners nummer 18c Wolfsberg
1746 Francis Plenders onbewoont
1751 Francis Plenders onbewoont
1756 Francis Plenders Maria Plenders
1761 Francis Plenders Maria Plenders en Antoni Vos

Francis Plenders krijgt een boete omdat de schoorsteen van zijn huis niet in orde is:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 59; 25-06-1759:
Den drost, aanlegger contra Francis Plenders, gedaagde. Gedaagde is een boete van ƒ 1-5-0 opgelegd omdat de schoorsteen, in het klein huiske, waar zijn zuster en Antoni Vos in wonen in geen goede staat is. Bij visitatie is dit ook gebleken de vorst naast de schoorsteen is geheel open. Zie artikel 40 uit brandreglement de dato 15-08-1755. Reparatie dient binnen drie dagen te gebeuren anders wordt deze gedaan ten laste van gedaagde.

Franciscus Jan Plenders is op 02-02-1762 te Asten overleden en zijn kinderen verkopen roerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 154; 27-02-1762:
Jan en Francis Plenders, kinderen van wijlen Francis Plenders, gewoond hebbende in de Wolfsberg, verkopen eenige meubilaire goederen, beesten, hoy, stro en bouwgereetschap onder andere:
Drie koeien ƒ 83,-; twee oskes ƒ 30,-; twee karren ƒ 10,-; rogge, hooi, stro ƒ 27,-. Opbrengst ƒ 185,-.

Als ook zoon Johannes Francis Plenders komt te overlijden, verzoekt diens weduwe om het huis en andere onroerende goederen te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 45; 01-12-1762:
Gezien, het request van Dirk Dirks en Dirk Martens als voogden over Jenneke, Pieter en Francyn, onmondige kinderen van wijlen Jan Francis Plenders getrouwd geweest met Jenneke Peter Martens, welke nog in leven is. Aan de kinderen en hun moeder komt toe ieder, de helft van de nalatenschap van wijlen Francis Plenders, hun groot- en schoonvader te weten een huis, land en groes in de Wolfsberg. De supplianten willen, samen met de moeder, de voorschreven goederen gaarne publiek verkopen, dit omdat deze met veel schulden na aftrek van de roerende goederen, welke reeds verkocht zijn, nog met ƒ 400,- belast zijn, onder andere een obligatie van ƒ 200,-.
Zij vragen deze verkoop te mogen doen. Naschrift: Fiat.

Het land en groes wordt verkocht aan derden, het grote huis komt toe aan Francis Francis Plenders (zie Voormalig huis E1033) en dit huisje wordt verkocht aan Huybert Antoni Metten:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 87; 24-01-1763:
Dirk Dirks en Dirk Peter Martens als voogden over Jenneke, Peter en Francyn, onmondige kinderen van Jan Francis Plenders en Jenneke Peter Martens zijn voor 1⁄4e deel erfgenaam van hun grootvader, Francis Plenders. Samen met hun moeder, die ook erfgenaam van 1⁄4e deel en met Francis Francis Plenders, erfgenaam van het ander 2⁄4e deel. Zij verkopen aan Magrieta Jacobs van Hugten getrouwd met Antoni Jaspers land den Kerseboom off Berg agter het huys 1½ lopense. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 32,-.
Zij verkopen aan Francis Kerkers land den Dungen 1 lopense 4 roede. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 36,-. Land in de Loverbosch 7 copse. Verponding ƒ 0-9-00 per jaar. Bede ƒ 0-8-12 per jaar. Koopsom ƒ 31,-. Groes Jeuste Eeusel 7 copse. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar. Koopsom ƒ 72,-.
Zij verkopen aan Jan Brunas groes den Bunder 1½ lopense. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 87,-.
De voornoemde kinderen en hun moeder verkopen alnog de helft van de verdere goederen aan voornoemde Francis Francis Plenders die al eigenaar is van de andere helft te weten huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde en ene einde Antoni Jaspers, andere einde Aart Janse Smits. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Bede ƒ 0-03-0 per jaar. Belast met
ƒ 0-02-00 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-02-00 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-10-14 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 60,-. Land de Groenacker 2½ lopense. Verponding ƒ 0-3-8 per jaar. Bede ƒ 0-2-0 per jaar. Koopsom ƒ 5,-. Land de Loverbosch 45 roeden. Verponding ƒ 0-4-8 per jaar. Bede ƒ 0-4-0 per jaar. Koopsom ƒ 8,-. Groes het Lindert 1 lopense. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 21,-. Land het Kleynveltje 5 copse. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 27,-.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 104; 13-04-1763
De onmondige kinderen van Jan Francis Plenders getrouwd geweest met Jenneke Peter Martens met name Jenneke, Pieter en Francyn met hun moeder voor de helft en Francis Francis Plenders voor de andere helft erfgenamen van wijlen Francis Plenders. Zij verkopen aan Huybert Antoni Metten een klein huiske met de schop en hof 20 roeden, ene zijde Joost Philipsen van Hugten, andere zijde de straat, ene einde Willem van den Eerenbeemt; een aardappelveldje den Berg 7 roeden. Koopsom ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 53; 12-09-1763:
Jenneke Peter Martens weduwe Jan Plenders, te Heusden, bezit, samen met haar twee kinderen, Pieter en Francyntje, ieder voor de helft een stuk groes int Root 1 lopense en twee akkers elk 1 lopense. Wijlen haar man heeft indertijd een rente aan het Land afgelost waarvoor zij de gelden had geleend van de weduwe Francis van den Boomen zijnde ƒ 65,-. Zij heeft deze som niet af kunnen lossen. In overleg met Dirk, haar broeder, is zij aangeraden geworden de drie voornoemde percelen te verkopen aan Antoni Fransen voor ƒ 82,-. Zij vraagt toestemming. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 111 verso; 01-10-1763:
Jenneke Peter Martens weduwe Jan Plenders geassisteerd met Dirk Peter Martens, haar broer, verkoopt, mede namens haar twee onmondige kinderen, aan Antoni Fransen groes int Root 1½ lopense; land den Eyndepaal 1 lopense; land de Meulenacker 35 roeden. Koopsom ƒ 82,-

Catharina Tyssen van Hoof is op 06-02-1779 te Asten overleden.

Huybert Antoni Mennen (Metten) is geboren te Asten op 08-02-1735 als zoon van Antonius Janse Metten en Johanna Peters Claassen (zie Voormalig huis G778). Hij is op 29-06-1760 te Asten getrouwd met Anna Maria Hendrik Coolen, geboren te Asten op 01-06-1738 als dochter van Henricus Coolen en Hendrina Janse Verbeeck:

02

Het gezin van Huybert Antoni Mennen (Metten) en Anna Maria Hendrik Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 27-03-1762
2 Henricus Asten 05-07-1763 Asten 01-02-1789
Petronella Hendrik van Helmont
±1803 zie ook Voormalig huis E1784
3 Godefridus Asten 11-09-1766 Kind Asten 19-09-1779

In het huizenquohier over de periode 1766-1776 is Huybert Antoni Metten (Mennen) eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 18c Wolfsberg Bewoners nummer 18c Wolfsberg
1766 Huijbert Metten Huijbert Metten
1771 Huijbert Metten Huijbert Metten
1776 Huijbert Metten Huijbert Metten

Huybert Antoni Metten (Mennen) heeft nog wat schulden openstaan:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 121 verso; 11-12-1769:
Den drost, aanlegger contra Huybert Metten, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 9-4-4 van jura en verschot van transport en custingbrieff de dato 26-09-1768.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 130 verso; 28-10-1771:
Den drost, aanlegger contra Huybert Metten, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig van lands- en dorpslasten over 1765, 1767 en 1768 ƒ 3-19-14.

In het huis van Huybert Antoni Metten (Mennen) baart zijn dienstmeid Christina van Mierlo een zoon:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 167 verso; 21-04-1777:
Christina van Mierlo, 31 jaar, geboren te Hees en ruim een jaar bij Huybert Mennen gewoond te hebben. Zij verklaart dat zij ten huize van Huybert Mennen, op 2 maart laatstleden, is bevallen van een zoon. Nog in barensnood heeft zij verklaart niet te weten wie de vader van het kind is. Zij heeft afgelopen zomer, terugkomende van Hees, op de weg in de hei naar Someren, een vreemd manspersoon, kloek, een blauwe kiel aanhebbende en zo zij dacht, een rok, roodachtig. Die haar met gewelt aantaste en ter aarde in een leegte off graaff ter neder werpte en verkragte met gewelt en daar op was weg gegaan zijnde haar heeft nageloope en wederom ter aarde geworpe en vleesselijke conversatie met haar gepleegt en waarvan zij bevrugt is geworden. Zij heeft verder geen vleesselijke conversatie gehad dan die keer, met die vreemde man en houdt deze voor de vader van haar kind, nochtans zonder te weten wie hij is. Een en ander is onder eede bevestigd.

Christina Antonie van Mierlo is geboren te Heeze op 04-10-1745 als dochter van Antonius Janse van Mierlo en Maria Jacobus Colen. Zij is op 23-02-1777 bevallen van haar zoon Antonius:

23 Februarij 1777; baptizatus est filius illegitimus Christina Antonie van Mierlo que declaravit ab iguoto fuisse vi constrapatam; susceptores Rudolphus van Mierlo et Anna Maria Coolen.

23 Februarij 1777; gedoopt is het onwettige kind van Christina Antonie van Mierlo die verklaarde door een onbekende te zijn verkracht; getuigen Rudolphus van Mierlo en Anna Maria Coolen.

03

Als Huybert Antoni Mennen (Metten) op 01-10-1779 te Asten komt te overlijden worden zijn weduwe en kinderen eigenaar en bewoner van het huis.

Jaar Eigenaar nummer 18c Wolfsberg Bewoners nummer 18c Wolfsberg
1781 weduwe en kinderen Huijbert Metten weduwe en kinderen Huijbert Metten

Anna Maria Hendrik Coolen is op 27-12-1794 te Asten overleden en haar zoon Hendrik Huybert Mennen erft het huis.

Zoon Henricus Huybert Mennen is geboren te Asten op 05-07-1763 en op 01-02-1789 te Asten getrouwd met Petronella Hendrik van Helmond, geboren te Asten op 08-08-1766 als dochter van Henricus Janssen van Helmont en Anna Thiele Coolen (zie Voormalig huis F1040):

04

Het gezin van Henricus Huybert Mennen en Petronella Hendrik van Helmond:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hubertus Asten 27-11-1789 Ongehuwd Asten 11-04-1820 ketellapper
2 Johanna Maria Asten 09-11-1791 Ongehuwd Asten 06-09-1859
3 Henricus Asten 16-07-1794 Asten 11-05-1835
Margaretha van der Linden
Asten 19-11-1840
Anna van Oosterhout
Asten 18-02-1848
Hendrica Meeuws
Asten 03-03-1859 Arbeider
zie Wolfsberg 8
4 Johannes Asten 28-05-1797 Kind Asten 27-04-1798

Hendrik Huybert Mennen verkoopt het huisje aan Jan Antonie Schepers (zie Voormalig huis B409) die het daarna doorverkoopt aan Wilbert van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 125 verso; 24-08-1799:
Hendrik Huybert Mennen verkoopt aan Jan Antonie Schepers huisje, schop en hof op de Wolfsberg 20 roede, ene zijde kinderen Willem van den Eerenbeemt; een aardappelveldje 7 roede. Koopsom ƒ 150,-. Betalen in drie termijnen de laatste in 1802. Borg: Wilbert van Bussel.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 178 verso; 20-04-1801:
Jan Antoni Scheepers verkoopt aan Wilbert van Bussel een huisje met schop en hof de Wolfsberg 20 roede. Koopsom f 100,-.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Hendrik Huijbert Mennen eerst eigenaar en daarna is het eigendom in handen van Wilbert van Bussel. Hij is wel al die tijd bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 18c Wolfsberg Bewoners nummer 18c Wolfsberg
1798 Hendrik Mennen Hendrik Mennen
1803 Wilbert van Bussel Hendrik Mennen

In 1803 koopt Hendrik Huijbert Mennen een ander huis in de Wolfsberg (zie Wolfsberg 16) van zijn schoonfamilie:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 113 verso; 04-07-1803:
Jan van Helmond, Jelis van Helmond, Hendrik Huybert Mennen getrouwd met Peternella van Helmond, Arnoldus van Gerwen getrouwd met Helena van Helmond weduwe Peter Vriens, Maria van Helmond weduwe Abram van der Velde, te Strathem, Gerard Daniels getrouwd met Jenneke van Helmond, te Venrooy. Zij verkopen aan Hendrik Huybert Mennen huis, schop en aangelag in de Wolfsberg 25 roede, ene zijde de straat, andere zijde den Armen van Asten. Koopsom ƒ 174,-.

Hendrik Huybert Mennen heeft geldzorgen en stuurt een dreigbrief naar de familie Leenen, dat pakt echter niet goed uit en een stapel bewijzen tegen hem wordt beschreven:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 51 verso; 30-10-1803:
Arnoldus Zeegers en Dirk Thielen verklaren ter requisitie van Theodorus Sengers, schout civiel, dat zij, op gisteren, 29 october 1803, op verzoek van de requirant wacht hebben gehouden, omtrent de brug, over de Loop, tussen Asten en Ommel, komende uit de Swartbroeken en vlietende naar het Ommelsche Broek, zijnde dezelfde brug waarvan in de brandbrief met adres aan de kinderen Antony Leenen, koopman, aan Voordeldonk, geschreven, mentie wordt gemaakt en alwaar 30 gulden mocht worden bezorgd. Dat op die dag, 's morgens op 9 à 10 uur, over die brug is gekomen Hendrik Huybert Mennen, gaande naar Ommel. Dat deze na de middag, tussen een à twee uur weer teruggekomen is, gaande eerst over de brug naar het Dorp heen. Zettende zijn rijssak aldaar neer en gaande of stappende over de sloot langs den dijk in het veld van de eerste comparant, alwaar de jongens koeyen hoeden. En sprekende of pratende met die jongens, een korte tijd, weer terugkomende en gaande over de brug naar Ommel heen. Latende zijn rijssak staan aan de andere zijde. Waarop de jongens tegen hem riepen: "Gij gaat verdoolt". Zij comparanten hebben duidelijk gezien dat hij, Hendrik Huybert Mennen, op die plaats, in de brandbrief omschreven alwaar het gelt in een kuylken leggen moest, gedeeltelijk gelegt was op sijn knien is nedergeseten en naar een weynig vertoevens weder opgestaan sijnde also sijn weg na het Dorp heen op vervolgt heeft. Zij comparanten zijn toen terstond gegaan naar de brug ter plaatse waar het geld neergelegd was en hebben bevonden dat het kuiltje leeg was en het geld weg. Vervolgens zijn zij weg gegaan naar het Dorp om aan de schout daarvan kennis te geven. Doch onderweg, aan de Keskensboom waarvan in de brandbrief sprake is hebben vinden sitten Hendrik Huybert Mennen, hebbende een buyltje in de hand en eenige stukken van gespen zoals, zij comparanten vermenen. Zij verklaren een en ander onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 53 verso; 30-10-1803:
Allegonda Anthony Leenen, jongedochter, op Voordeldonk, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, schout civiel dat zij in haar huis, op dinsdag, 25 october laatstleden in de middag, komende in de kleine kamer, naast de straat liggende, op de vloer, onder het glasraam, dicht bij het gootgat hetwelk buiten op straat uitkomt en toen open was, een brief heeft gevonden met het opschrift: "Aan de kinderen van Antony Leenen, koopman, aan Vordeldonk tot Asten". En zijnde van de volgende inhoud: "U moet mij besorgen 30 gulden aan de brug aan Ommel of tussen Ommel en Keskensboom tegen de Leen van die brug naast het Broek op de kant naast Ommel in dat kuylken hetgene gij daar sult vinden vast teegen de brug aan omtrent een vuyst groot daar moet gij 't met een buul instoppe en die toe binde met het gelt instoppe en so gij dit bekent of kenbaar maakt aan Geestelijk of Werdelijk of ymant of so gij het gelt niet brengt sal U huys in brant worden gesteeken. Het is U met een eet geswore daerom maekt hier staat op. En indien gij het gelt niet besorgt dat in stilte dat U huys sul in brand worde gestookt. Voldoet aan dit versoek of het sal kwalijk afloopen of ik geeft U duyvel, lijf en siel. Het is genoeg gewaarschouwt het gelt moet gij brengen op Simon en Judasdag, is den 28 october 1803 en al ist dat gelt 3 of 4 weeken blijft liggen U moet het maar laate ligge het sal in kort of lang wel eens gehalt worden. Maar hier geen wagten houden of laaten houden of den duyvel sal U haalen want dan sweer ik U een kwaat eynt". Dat zij, comparante, de brief gelezen hebbende in de lessenaar heeft opgesloten en dat haar broeder, Pieter, tegen den avond thuis kwam aan wie zij de brief ter hand heeft gesteld. Zij bevestigd een en ander onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 54 verso; 30-10-1803:
Pieter Leenen verklaart dat hij op 25 october laatstleden, 's avonds thuiskomende, van zijn zuster, Allegonda, bij hem inwonende, een brief ontvangen heeft. Dat hij, comparant, de brief gelezen hebbende heeft weggelegd tot de volgende dag, wanneer zijn broeder, Hendrikus, thuis kwam om raad te houden, zoals hij ook gedaan heeft. Op donderdag, 27 october laatstleden, is Dirk, zijn broeder, gegaan naar de pastoor om raad te vragen. Op welke tijd de schout, requirant in deze, absent was. Dat hij, comparant, op die dag, tegen de avond, met de schout had overleydt om op de bestemde plaats enig geld neer te leggen en daar door een of ander de wacht te laten houden. Doch voor het neerleggen, het geld een merkteken te geven, zoals gedaan is. Dat hij, comparant, op vrijdag, 28 dito, zijnde Sint Simon en Judasdag, onder de laatste mis, 's voormiddags, in een papieren buil heeft gestoken drie franse kronen en een halve kroon met nog twee dubbeltjes welke hele en halve kronen tevoren door Wilhelmus Verberne gemerkt waren aan de linkersijde van de kroon met een verkeerde C of dusdanig merk beneffens van onder, boven en van ter sijde de letter A, onder de laurieren met twee stippels of putten. Hebbende alle drie der heele kroonen onder de lelien de letter A en de halve kroon de letter P.

05 06

De buil is door hem, comparant, in het kuiltje bij de brug, zoals in de brief omschreven, gelegd en dit toegedekt met een roske of sootje. Comparant is daarna over Ommel naar huis gegaan. Willem Verberne bevestigd een en ander. En verklaren de comparanten te samen, dat bij het passeren dezes, de hen getoonde drie hele en halve kroon, dezelfde te zijn als de door tweede comparant gemerkte en door de eerste comparant op de voorschreven plaats gelegd zijn.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 56; 30-10-1803:
Gisteravond, circa 10 uur, is voor ons, schepenen, opgeleyt Hendrik Huybert Mennen, hij is ten opzichte van ons gevisiteert op requistie van Theodorus Sengers, schout civiel, en wij hebben gezien dat in sijn rocksak onder andere is gevonden en daaruyt gehaalt, een buylte, waar in waren, drie fransche kroonen, alle drie gemerkt door Wilhelmus Verberne, zoals verklaart en die deselve aan den schout en Pieter Leenen, alhier, alsdoen betoont heeft. Volgt beschrijving van de aangebrachte merktekens. In het builtje zijn nog bevonden 4 dubbeltjes, een sesthalf en 46 duyten, enige stuken van gespen en een briefje geschreven met de ons zeer welbekende hand van Pieter Leenen de navolgende inhoud: "Ik heb U Edele verstaan en om U Edele uyt den nood te helpen heb ik mij afgeparst van mijn nootdruft daarom bid en smeek ik om hier tog ten vollen mede kontent te weesen en bedaart U gemoet van vraak te neemen. Spreekt liever iemand met fatsoen. Wat kon het U helpen Uwen evenmensch te sien dompelen. Stelt U vertrouwen liver op de almogende God die niemand in de nooden sal laaten. Ik twijfel dan geensints of U sult ten vollen consent sijn". Staat te weten dat de halve kroon door Hendrik Mennen ten huize van Lambert Michiels, winkelier en herbergier, uitgegeven zijnde, door de schout is teruggehaald en aan ons vertoond is geworden.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 59; 08-11-1803:
Johanna Sluyters getrouwd met Lambert Michielse, verklaart dat, op zaterdag, 29 october laatstleden, 's avonds of tegen de avond, in haar huis is gekomen Hendrik Huybert Mennen commandeerende een glas jenever. Hij heeft toen geruime tijd in haar huis gezeten en is eindelijk, na alvorens een halve franse kroon aan haar te hebben gegeven, om daarmee te betalen ook na alvorens met twee stukken grof gelt te hebben sitten speelen en tegens den andere te klinken weggegaan. Doch dat zij, comparante, geen reflexie op de halve kroon geslagen heeft. Zij bevestigd een en ander onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 60; 08-11-1803:
Helena Maria van de Mortel getrouwd met Martinus Jansen, Maria Ceelen, jongedochter, wonende als dienstmeid bij Martinus Jansen en Francyna Verlijsdonk getrouwd met Hendrik van Exel. Zij verklaren:
Francyna Verlijsdonk dat zij, op woensdag, 26 october 1803, na de middag, gekomen ten huize van Martinus Jansen, molenaar, broodbakker, herbergier, teneinde een brood te kopen. Dat toen ook gekomen is Hendrik Huybert Mennen welke een glas jenever heeft gecordonneert hetwelk hem door Maria Ceelen, dienstmeid van Martinus is gegeven en welk glas jenever hij, Hendrik Mennen, aan haar, comparante een en andermaal heeft toegebragt en dat zij toen naar huis is gegaan.
Maria Ceelen dat op voormelde dag ten huize van Martinus Janse, haar baas, is gekomen, Hendrik Huybert Mennen, vragende ondermeer om een glas jenever hetwelk hij de huisvrouw van Hendrik van Exel een en andermaal hadde toegebragt. Hebbende hij, Hendrik Mennen, na alvorens het eerste glas jenever uitgedronken te hebben hetselve nog tot drie rijsen opnieuws geordonneert en ook van haar ontvangen. Dat Hendrik Mennen toe is weggegaan, na aan hen gezegd te hebben dat hij vrijdag of zaterdag veel dacht te verdienen dan zou komen betalen.
Helena Maria van de Mortel en Maria Ceelen dat, op zaterdag, 29 dito, na de middag, tussen 3 en 4 uur, bij hen gekomen is, Hendrik Mennen commandeerende een half pintje bier en hebbende een buyltje met geld. Zeggende dat hij een goede dag had gehad, dat hij veel verdient had en vallende uit de buyl enig geld en stukken van gespen. Zij hebben onder het geld duidelijk een franse kroon gezien. Niet wetende of er meer kronen waren. Allen bevestigen onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 61 verso; 08-11-1803:
Wij, leden en secretaris van het gemeentebestuur van Asten, verklaren dat ons het handschrift van Hendrik Huybert Mennen zeer wel bekend is en dat wij dit, na vergelijking met de brandbrief aan de kinderen Antony Leenen deze brandbrief houden en erkennen als geschreven zijnde door Hendrik Huybert Mennen.

Welke straf Hendrik Huijbert Mennen krijgt opgelegd is niet bekend, hij komt daarna niet meer in de archieven en bevolkingsregisters voor. Petronella Hendrik van Helmond woont in het andere huis (zie Wolfsberg 16) en is kort daarna op 17-08-1806 te Asten overleden.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis goed samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 130 verso:
Wilbert van Bussel bij transport 20-04-1801.
Jan Antonij Schepers bij transport 24-08-1799.
Hendrik Huijbert Mennen bij versterf 1795.
Anna Maria Hendrik Coolen weduwe Huijbert Mennen ½ en haar zoon Hendrik Mennen ½
Nummer 18c kleijn huijske met de schop en hof 20 roede.

Willibrordus Wilbers van Bussel is geboren te Asten op 10-03-1756 als zoon van Willibrordus Petri van Bussel en Johanna Joosten (zie Busselseweg 5). Hij is op 12-02-1797 te Asten getrouwd met Johanna Maria Martinus Slaets, geboren te Asten op 17-10-1759 als dochter van Martinus Wilhelmi Slaets en Maria Joannis Claus (zie Antoniusstraat 28 en 30):

07

Het gezin van Willibrordus Wilbers van Bussel en Johanna Maria Martinus Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willebrordus Asten 13-05-1798 Asten 06-07-1820
Wilhelmina van den Heuvel
Asten 17-11-1846 zie Antoniusstraat 28 en 30

Volgens het notarieel archief verkoopt Wilbert van Bussel het huis eind 1813 aan Frans Jan Martens:

Notarieel Archief 36-87 Asten 19-12-1813:
Wilbert van Bussel verkoopt aan Frans Jan Marten een huisje, tuin en land, ene zijde Frans van de Eerenbeemt.

Willibrordus Wilbers van Bussel is op 01-03-1817 te Asten overleden en Johanna Maria Martinus Slaets is op 21-03-1819 te Asten overleden.

Franciscus Joannis Martens is geboren te Asten op 02-10-1760 als zoon van Johannes Gerardi Martens en Elisabeth Theodori van Heugten (zie ook Voormalig huis C116). Hij is op 31-07-1791 te Asten getrouwd met Henrica Joannis de Groot, geboren te Nuenen op 26-05-1768 als dochter van Joannes Janse en Elisabetha van Grootel. Na haar overlijden te Asten op 07-09-1806 is Franciscus Joannis Martens op 26-06-1808 te Asten hertrouwd met Johanna Petri Berkers, geboren te Asten op 03-06-1773 als dochter van Petrus Jansse Berkers en Mechelina Jansse van Heugten:

08

De gezinnen van Franciscus Joannis Martens met Henrica Joannis de Groot en met Johanna Petri Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 17-01-1793 Kind Asten 18-02-1793
2 Cornelius Asten 21-02-1796 Kind Asten 22-03-1798
3 Theodorus Asten 20-05-1799 Asten 26-10-1822
Wilhelmina Peters
Asten 19-05-1825
Elisabeth van de Mortel
Asten 31-08-1838
Joanna Maria Slaats
Asten 18-07-1853 zie ook Voormalig huis G846
4 Gerardus Asten 02-05-1802 Asten 29-04-1840
Hendrica Aerts
Asten 08-09-1858 zie ook Voormalig huis G170
5 Elizabetha Asten 07-10-1805 Kind Asten 05-01-1806
6 Henricus* Asten 07-11-1809 Heeze 18-02-1860
Maria van Stratum
Asten 16-04-1875 zie Voormalig huis G838
7 Petronella* Asten 02-11-1811 Kind Asten 23-11-1817
8 Elisabeth* Asten 10-11-1812 Kind Asten 24-01-1830
9 Anna* Asten 07-03-1814 Kind Asten 15-08-1815
10 Francisca* Asten 17-05-1815 Kind Asten 25-11-1817
11 Joannes* Asten 29-10-1816 Kind Asten 14-12-1816

* kinderen uit het tweede huwelijk

Johanna Petri Berkers is op 09-01-1819 te Asten overleden en Franciscus Joannis Martens is te Asten op 19-01-1823 overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van zoon Theodorus Francis Martens:

Kadaster 1811-1832; G853:
Huis en erf, groot 01 roede 46 el, dorps Wolfsberg, klassen 10.
Eigenaar: Dirk Francis Martens.

09

10

Zoon Theodorus Frans Martens, geboren op 20-05-1799 te Asten is als wever op 26-10-1822 te Asten getrouwd met Wilhelmina Peters, geboren te Asten op 08-01-1785 als dochter van Arnoldus Peters Hendriks en Petronella Peter Colen (zie Voormalig huis G846). Zij is sinds 24-09-1821 weduwe van Johannes Hendrik Verlijsdonk, geboren te Asten op 21-03-1767 als zoon van Henricus Petrus Verlijsdonk en Petronella Peter Martens (zie Voormalig huis F1249), met wie zij op 07-02-1808 te Asten getrouwd was.

Wilhelmina Peters is op 23-11-1824 te Asten overleden en Theodorus Francis Martens is te Asten op 19-05-1825 hertrouwd met Elisabeth van de Mortel, geboren te Asten op 14-03-1800 als dochter van Gerardus Henrici van de Mortel en Helena Henrici Roijmans (zie Voormalig huis G868).

Na haar overlijden te Asten op 29-04-1836 is Theodorus Francis Martens een derde maal getrouwd op 31-08-1838 te Asten met Joanna Maria Slaats, geboren te Asten op 07-04-1794 als dochter van Johannes Mathijs Slaats en Joanna Maria Alberti Verheijen (zie Voormalig huis B93). Theodorus Francis Martens is dan eigenaar van het huis en is te Asten op 18-07-1853 overleden en Joanna Maria Slaats is te Asten op 29-06-1857 overleden.

Zij woonden tot het overlijden van Wilhelmina Peters elders in Asten (zie Voormalig huis G846) en verhuurden daarvoor en na hun overlijden dit huis aan derden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wordt het huis verhuurd aan Joannis van Goch, geboren te Deurne op 14-12-1792 als zoon van Johannis van Gog en Maria Peels. Hij is als dagloner op 25-02-1832 te Asten getrouwd met Maria Catharina Strijbosch, geboren te Nuenen op 31-03-1801 als dochter van Pieter Strijbosch en Elisabeth van Vijfeiken. Zij wonen dan in huizingnummer D27:

11

Zij verhuizen rond 1866 naar de Stegen en in het huis komt wonen Wilhelmus van Bussel, geboren te Asten op 27-08-1818 als zoon van Joannes van Bussel en Hendrina van de Mortel (zie Voormalig huis G847). Hij is te Someren op 05-05-1849 getrouwd met Johanna van Oorschot, geboren te Bakel op 11-09-1818 als dochter van Huibert van Oorschot en Petronella Manders.

Het eigendom van het huis gaat dan over naar Helena Maria Martens, geboren te Asten op 03-03-1816, als dochter van eerder genoemde Theodorus Francis Martens en Elisabeth van de Mortel. Zij is te Asten op 18-05-1855 getrouwd met Antonius Ceelen, geboren te Asten op 26-07-1806 als zoon van Wilhelmus Joannis Ceelen en Wilhelmina Henrici van Tilburg. Wilhelmus Joannis Ceelen is sinds 09-04-1838 weduwnaar van Anna Maria Manders, geboren te Asten op 09-10-1809 als dochter van Mathijs Joannis Manders en Joanna Maria Antoni Amijs, met wie hij op 27-10-1837 te Asten getrouwd was.

Wilhelmus van Bussel en Johanna van Oorschot verhuizen in 1868 naar Ommel (zie ) en het huis met dan huizingnummer D40 wordt daarna bewoond door Wilhelmus Joannis Ceelen, geboren op 20-02-1838 te Asten als zoon van de eigenaar Antonius Ceelen en Anna Maria Manders (zie Voormalig huis C1318). Hij is als arbeider te Asten op 27-04-1868 getrouwd met Huberta Slegers, geboren te Asten op 26-08-1840 als dochter van Wilhelmus Slegers en Catharina Smits (zie Wolfsberg 29). Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met achtereenvolgens kadasternummer G1408 en G1679 en huizingnummer D42 en D41:

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-10-1881 biedt Wilhelmus Ceelen huismeubelen te koop aan:

13

Wilhelmus Ceelen is op 19-03-1898 te Asten overleden en de erfgenamen verkopen bouwland in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-09-1902:

Huberta Slegers woont ook in de periode 1900-1910 met haar gezin in het huis met huizingnummer D48:

14

Huberta Slegers is op 09-07-1902 te Asten overleden en linksonder het bidprentje bij het overlijden van Wilhelmus Ceelen en rechtsonder de overlijdensakte van Huberta Slegers.

Dochter Maria Ceelen, geboren te Asten op 03-01-1871, heeft nog ingewoond. Zij is op 01-02-1900 te Asten getrouwd met smid Ambrosius Bakens, geboren te Asten op 12-04-1860 als zoon van Gerardus Bakens en Maria Canters.

Ambrosius Bakens heeft nog bonje met de buren Andreas van Veghel (zie Voormalig huis G847) over een smidsvuur, waarop hij zijn buurman ook op een onwettigheid betrapt, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-10-1900:

15

Getuige is in dit geval Catharina Ceelen, de schoonzus van Ambrosius Bakens.

Ambrosius Bakens en Maria Ceelen verhuizen in 1903 met hun gezin naar D24a (zie Wolfsberg 27) en de smederij houdt op te bestaan.

Dochter Catharina Ceelen, geboren te Asten op 06-03-1873, heeft rond 1903 nog een herberg in het huis gehad, getuige onderstaande advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-05-1903:

16

Ik kreeg van een afstammeling van de familie Cornelissen nog het volgende verhaal:

Wilbrodus Cornelissen bezocht op zondagavond 26 april 1903 met zijn kameraden Herman Peeters, Johannes Berkers, Francis Zegveld en Joannes Gerardus Antonius Verberne, een café. Dat was in het woonhuis van zijn volle nicht van moederskant, Catharina Ceelen op de Wolfsberg in Asten. Voorheen waren de wetten en rechters vaak strenger dan tegenwoordig en zo was het volgens de gemeentelijke verordening van 30 april 1898 verboden om van 's avonds 22.30 uur tot 's morgens 5.00 uur zich als bezoeker in een herberg op te houden. De in Horst geboren gemeentelijke veldwachter, Christiaan Vissers heeft op ambtseed verklaard, dat: "Zij van 26 op 27 april 1903 des nachts circa 11½ uur te Asten, te zamen en in vereniging na sluitingsuur zich als bezoekers hebben bevonden in de door Catharina Ceelen gehouden openbare herberg." Deze verklaring houdt dus in, dat het feit op 26 april 1903 gepleegd is.
Op 28 mei 1903 werden zij door de deurwaarder gedagvaard om in Helmond bij de kantonrechter te verschijnen. Dat de dagvaarding aan een groep van vijf werd uitgereikt; geen geboortedata en bovendien een verkeerd gespelde voornaam, Willebrordus, bevatte, kwam toen kennelijk allemaal niet zo nauw. Wilbrodus Cornelissen had zich wellicht bij de kantonrechter vrij kunnen pleiten. Het café van zijn nicht was namelijk tevens haar woonhuis! Daarbij was er binnen het pand bovendien geen sprake van een fysieke scheiding van de privé woonbestemming en de openbare cafébestemming. En bovendien had de veldwachter niet verklaard, dat het vijftal drank aan het nuttigen was.
Het gedagvaarde vijftal verscheen echter niet op de rechtszitting. Op 10 juni 1903 werden de vijf maten door het kantongerecht Helmond bij verstek veroordeeld tot een boete van ieder ƒ 2 wegens overtreding van het herbergreglement op 27 april 1903. Aangezien het feit niet op die dag was gepleegd, maar de dag daarvoor), waren zij dus veroordeeld voor een niet gepleegd feit!

Mogelijk heeft onderstaand krantenartikel uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-05-1903 betrekking op het nevenstaande verhaal.

Haar neef Wilbordus Cornelissen was een zoon van Martinus Cornelissen en Hendrika Slegers (zie Voormalig huis G1442).

 

 

Hieronder de celstraf van 1 dag die Wilbordus Cornelissen van 15 op 16 september 1903 in de gevangenis van Eindhoven heeft uitgezeten, wegens overtreding van het herbergreglement. 

Catharina Ceelen is te Asten op 05-02-1904 getrouwd met voerman Hendrikus Vrenken, geboren te Meijel op 11-11-1871 als zoon van Johannes Vrenken en Johanna van Lierop. Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer D40:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-10-1904 en van 14-08-1909 de geboortes van zonen Johannes Wilhelmus en Wilhelmus Antonius:

18 19

Hendrik Vrenken was chauffeur bij Asten Creameries, het bedrijf van de firma Bluijssen, en woont ook in de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer D21:

20

Voerman Hendrikus Vrenken maakt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-12-1924 bekend dat hij een dag niet naar Helmond rijdt: 21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-08-1929 biedt Hendrikus Vrenken zijn huis te koop aan:

22

De koper van het huis is Peter Jozef Hendrix, geboren te Haelen op 22-05-1902 als zoon van Petrus Henricus Hubertus Hendrix en Anna Margaretha Abrahams. Hij is als timmerman op 16-02-1924 te Weert getrouwd met Sophie Josephine Catharine Nijens, geboren te Anderlecht (B) op 30-12-1903 als dochter van Godefridus Johannes Neijens en Maria Elisabeth Allegonda van Parewijck. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A304 in het huis met huizingnummer D21, ook bekend staand als Wolfsberg 26, wonen:

23

Ook over de periode 1930-1938 wonen Peter Jozef Hendrix en Sophie Josephina Catharina Neijens met hun gezin in het huis op de Wolfsberg 26:

24

In het Eindhovensch dagblad van 30-01-1931 en van 20-01-1933 de meubelmakerij en later meubelfabriek van Peter Jozef Hendrix:

25 26

Rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-03-1931 zoekt Peter Jozef Hendrix een kar. Onder in diezelfde krant van 19-02-1934 wordt Peter Jozef Hendrix aangesloten op het telefoonnet:

28

27

In de krant de Zuid-Willemsvaart 05-03-1934 de stichting van een filiaal in Eindhoven en in het Eindhovensch dagblad van 04-07-1935 de opheffing er van:

29 30
In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-04-1934 heeft Peter Jozef Hendrix vacatures voor een timmerman en een schilder. 31

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-04-1934 en van 24-05-1935 de geboortes van zonen Hendricus en Henricus:

32 33

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-12-1937 en van 05-03-1942 de geboortes van dochters Catharina en Maria:

34 35

Peter Jozef Hendrix is op 08-07-1974 te Weert overleden en Sophie Josephina Catharina Neijens is op 02-01-1987 te Oosterhout overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

36

37

Na de Tweede Wereldoorlog heeft Leonardus Cornelius Johannes (Leo) Eijsbouts, geboren te Best op 25-08-1917 als zoon van Johannes Hendrikus Eijsbouts en Jacoba Huberta Cup, er nog zijn bakkerij gehad. Hij is rond 1945 getrouwd met Antonetta Maria (Netty) van Soest, geboren te Someren op 15-11-1920 als dochter van Hendrikus van Soest en Christina Maria Van Deursen. Linksonder een foto van Leo Eijsbouts bij de oven en rechtsonder een broodverpakking van de brood- en banketbakkerij 'De Wolfsberg' van Leo Eijsbouts:

Het huis bestaat niet meer en heeft gelegen ter hoogte van het huidige Wolfsberg 44.

Overzicht bewoners

Wolfsberg huis 18c
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1746 Francis Plenders Asten 26-11-1699 onbewoont
1751 Francis Plenders Asten 26-11-1699 onbewoont
1756 Francis Plenders Asten 26-11-1699 Maria Plenders Asten ±1702
1761 Francis Plenders Asten 26-11-1699 Maria Plenders en Antoni Vos Asten ±1702
1766 Huijbert Metten Asten 08-02-1735 Huijbert Metten Asten 08-02-1735
1771 Huijbert Metten Asten 08-02-1735 Huijbert Metten Asten 08-02-1735
1776 Huijbert Metten Asten 08-02-1735 Huijbert Metten Asten 08-02-1735
1781 weduwe en kinderen Huijbert Metten Asten 01-06-1738 weduwe en kinderen Huijbert Metten Asten 01-06-1738
1798 Hendrik Mennen Asten 05-07-1763 Hendrik Mennen Asten 05-07-1763
1803 Wilbert van Bussel Asten 10-03-1756 Hendrik Mennen Asten 05-07-1763
Kadasternummer G853
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G853 1832 Theodorus Frans Martens Asten 20-05-1799
Wolfsberg 26
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1817 Willibrordus van Bussel Asten 10-03-1756 Johanna Maria Slaets Asten 17-10-1759 01-03-1817
1817-1819 Johanna Maria Slaets Asten 17-10-1759 weduwe van Bussel 21-03-1819
1819-1823 Franciscus Joannis Martens Asten 02-10-1760 met kinderen 19-01-1823
1823-1824 Theodorus Frans Martens Asten 20-05-1799 Wilhelmina Peters Asten 08-01-1785 23-11-1824
1825-1836 Theodorus Frans Martens Asten 20-05-1799 Elisabeth van de Mortel Asten 14-03-1800 29-04-1836
1836-1853 Theodorus Frans Martens Asten 20-05-1799 Joanna Maria Slaats Asten 07-04-1794 18-07-1853
1853-1857 Joanna Maria Slaats Asten 07-04-1794 weduwe Martens 29-06-1857
1857-1859 Jan van Goch Deurne 14-12-1792 Maria Catharina Strijbosch Nuenen 31-03-1801
D27 1859-1866 Jan van Goch Deurne 14-12-1792 Maria Catharina Strijbosch Nuenen 31-03-1801 Voordeldonk
D27 1866-1868 Wilhelmus van Bussel Asten 27-08-1818 Johanna van Oorschot Bakel 11-09-1818 naar Ommel
D40 1868-1870 Wilhelmus Ceelen Asten 20-02-1838 Huberta Sleegers Asten 26-08-1840
D40 1870-1879 Wilhelmus Ceelen Asten 20-02-1838 Huberta Sleegers Asten 26-08-1840
D42 1879-1890 Wilhelmus Ceelen Asten 20-02-1838 Huberta Sleegers Asten 26-08-1840
D41 1890-1898 Wilhelmus Ceelen Asten 20-02-1838 Huberta Sleegers Asten 26-08-1840 19-03-1898
D41 1898-1900 Huberta Sleegers Asten 26-08-1840 weduwe Ceelen
D48 1900-1902 Huberta Sleegers Asten 26-08-1840 weduwe Ceelen 09-07-1902
D48 1902-1910 Hendrikus Vrenken Meijel 11-11-1871 Catharina Ceelen Asten 06-03-1873
D40 1910-1920 Hendrikus Vrenken Meijel 11-11-1871 Catharina Ceelen Asten 06-03-1873
D21 1920-1929 Hendrikus Vrenken Meijel 11-11-1871 Catharina Ceelen Asten 06-03-1873
D21 1929-1930 Peter Jozef Hendrix Haelen 22-05-1902 Sophie Nijens Anderlecht 30-12-1903
26 1930-1938 Peter Jozef Hendrix Haelen 22-05-1902 Sophie Nijens Anderlecht 30-12-1903

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 april 2024, 13:47:02

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen