logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G857

Dit huis staat bij de verpondingen van 1680 op naam van Antonius Fransen Voermans:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 36:
Antonis Fransen.

Antonius Fransen Voermans is geboren te Asten op 24-10-1643 als zoon van Franciscus Philipsen en Catharina (zie Voormalig huis G854). Hij is op 26-11-1678 te Asten getrouwd met Anna Peters Jannes, geboren te Asten op 20-06-1650 als dochter van Petrus Jannes Teus Aerts en Elisabetha Mathijssen:

Conjuncti sunt matrimonio Antonius Fransen et Anna Peeters; testes Ambrosius de Groot et Mathias Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Antonius Fransen en Anna Peeters; getuigen Ambrosius de Groot en Mathias Jansen.

01

Het gezin van Antonius Fransen Voermans en Anna Peters Jannes:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 24-06-1679 Kind Asten ±1679
2 Antonius Asten 31-07-1680 Someren 13-02-1707
Christina Peter Verhoijsen
Asten 26-01-1755 zie zie Burgemeester Frenckenstraat 47
en Wolfsberg 16
3 Gertruda Asten 16-03-1682 Asten 30-01-1708
Paulus Thomas Hoefnagels
Asten 15-08-1715 zie ook Voormalig huis G854
4 Petrus Asten 03-12-1684 ±1716
Maria Joosten Verberne
Asten 31-08-1727
Maria Jansse
Asten 23-09-1747 zie Voormalig huis G854
5 Franciscus Asten 17-01-1688 Kind Asten ±1688
6 Franciscus Asten 11-12-1688 Ongehuwd Asten 10-05-1731

Antonius Fransen Voermans koopt nog een huis op de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 37; 18-10-1692:
Antony Canters, als gewezen collecteur der verpondingen Sint Jan 1691-1692, verkoopt ten laste van Lammert Wolfs aan Antonis Frans Philips huis, hof, schop en aangelegen erf in de Wolfsberg ½ lopense, ene zijde kinderen Wouter Geven. Belast met ƒ 0-5-0 jaarlijks aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 55,-.

Antonius Fransen Voermans is op 15-01-1708 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1709 staat het huis op naam van zijn weduwe:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 21 verso:
De weduwe Antonij Franssen.

De verpondingen van 1713 lopen al vooruit op het overlijden van Anna Peters Jannes als weduwe van Antonius Fransen Voermans:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 79 verso:
Antoni Antonij Voermans sij eijgen.
12-08-1728 aan Antonij Voermans van sijn moeder.

Anna Peters Jannes is te Asten op 11-02-1723 overleden en in hetzelfde jaar wordt de erfenis verdeeld, waarbij haar kleindochter een deel erft:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 218; 07-12-1723:
Tony Tony Voermans, Peeter Tony Voermans, Francis Tony Voermans, Paulus Tomas Hoefnagels gehuwd geweest met Geertruy Tony Voermans namens zijn dochter Antonet. Allen erven van Antony Franssen Voermans en Anneke Peeter Jannes. Zij maken, door middel van blinde loten, een scheiding en deling van de ouderlijke goederen.
3e lot krijgt Antonet dochter Paulus Tomas Hoefnagels de keuken, kelder, opkamer, stal en schop van het nieuwe huis met de helft van het aangelag achter het huis ½ lopense, ene zijde Peeter Driesse cum suis, andere zijde Tony Voermans, ene einde Francis Voermans; de helft, naast Jan Bosmansvelt van het Goort Oomsvelt deze helft 3 lopense; groes het Eusel 3 lopense naast de kinderen Flips Fransse; land den Dunge 2 lopense; land het Koolackerke ½ lopense; land Joost Oomsacker 2 lopense; de helft, aan het Dorp, van de Wanbraken 1 lopense; land de Hogenacker 5 copse. Belast met ƒ 0-5-12 per jaar cijns aan het Huis van Asten; ƒ 1,- per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch.

Dochter Gertrudis Teunis Fransen Voermans, geboren te Asten op 16-03-1682 is op 30-01-1708 te Asten getrouwd met Paulus Thomas Hoefnagels, geboren te Asten op 18-06-1684 als zoon van Thomas Janssen Hoefnaegels en Anna Pauwels Verschueren (zie Voormalig huis G852). Na het overlijden van Gertrudis Teunis Fransen Voermans te Asten op 15-08-1715 is Paulus Thomas Hoefnagels op 27-01-1722 te Asten hertrouwd met Henrica Jansen van Heugten, geboren te Asten op 02-02-1686 als dochter van Johannes Linders van Heuchten en Anna Philipsen (zie Voormalig huis C660) en weduwe van Bonaventura Antonius Loomans (zie Wolfsberg 62):

Juncti sunt matrimonio Paulus Hoefnagels et Gertrudis; Henricus Hoefnagels et Francis Antonis.

In huwelijkse echt gebonden Hoefnagels en Gertrudis; Henricus Hoefnagels en Francis Antonis.

02

De gezinnen van Paulus Thomas Hoefnagels met Gertrudis Teunis Fransen Voermans en met Henrica Jansen van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonia Asten 07-11-1708 Asten 06-11-1729
Arnoldus Aart Tielen
Asten 10-02-1776 zie Voormalig huis G845
2 Anna Gertrudis* Asten 23-06-1723 Asten 19-01-1755
Everardus van Geffen
Asten 24-10-1786 zie Voormalig huis G773 en G774
3 Bonaventura* Asten 13-05-1727 Ongehuwd Asten 21-11-1748 zie Wolfsberg 62

* kinderen uit het tweede huwelijk

Paulus Thomas Hoefnagels is op 28-11-1727 te Asten overleden en Henrica Jansen van Heugten, weduwe van Paulus Hoefnagels, koopt een deel van goederen en bouwt een nieuw huis:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 51; 29-12-1734:
Willem Aart Smits, Hendrien Smits getrouwd met Hendrik Goort Hoefnagels en Elisabeth Smits, kinderen van Arnoldus Smits. Zij verkopen 1⁄3e deel van de nalatenschap van zijn overleden vrouw. De goederen liggen in de Wolfsberg en worden gebruikt door Hendrina laatst weduwe Paulus Hoefnagels, die ze ook koopt. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 147; 20-04-1736:
De regenten van Asten verklaren dat zij ter instantie van de weduwe Paulus Hoefnagels, zijn geweest in de Wolfsbergh, om een oculaire inspectie te doen van een nieuw huis dat de voornoemde weduwe aan het optimmeren is en om waar te nemen of zij dit huis aan de voet van de vaal, sijnde het erve van voortijds mogte opbouwen. Wij hebben haar gepermitteert dat haar nieuw huis niet verder mogte uytsetten als op de helfte van gemelte vaalt, om alsoo de gemeenen wegh op geenderhande manieren te beletten.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat het huis op naam van de weduwe Paulus Hoefnagels en wordt het door haar bewoond tot haar overlijden te Asten op 01-02-1746:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 170:
Weduwe Paulus Hoefnaegels.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense in de bede ƒ 6-16-2.

Jaar Eigenaar nummer 20 Wolfsberg Bewoners nummer 20 Wolfsberg
1736 weduwe Paulus Hoefnaegels weduwe Paulus Hoefnaegels
1741 weduwe Paulus Hoefnagels weduwe Paulus Hoefnagels
1746 kinderen Paulus Hoefnagels kinderen Paulus Hoefnagels

In 1747 worden de goederen van Henrica van Heugten over de kinderen van haar twee huwelijken verdeeld en erven Geertruij Hoefnagels en Jan Jansse Verberne het oude huis:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 152 verso; 23-02-1747:
Jan Bonaventura Loomans, Hendrik Peter Driessen getrouwd met Elisabet Bonaventura Loomans, Jan Jansen Verberne getrouwd met Margrieta Bonaventura Loomans. Kinderen en erven van Bonaventura Loomans en Hendrina van Hugten, Jan Jansen van Dijk en Arnoldus Aart Tielen als momboiren over Bonaventura en Geertruy Hoefnagels. Kinderen en erven van wijlen Paulus Hoefnagels en Hendrina van Hugten getrouwd op huwelijksvoorwaarden. Zij verdelen de goederen door hun ouders nagelaten.
1e lot krijgt Jan Bonaventura Loomans de brouwketels, kuipen en alles wat tot de brouwerij behoort, hij mag blijven brouwen en de grond van de brouwerij komt aan het derde lot; groes het Rootsevelt 7 copse. Hij ontvangt van de overige delers ƒ 175,-. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar.
2e lot krijgen Hendrik Peter Driessen en Bonaventura Hoefnagels het nieuw huis in de Wolfsberg met hof en aangelag en de akker daaraan 6 lopense, zoals in bewoning bij Hendrik Peter Driessen; land de Venacker 3 lopense; land de grooten Apart 1½ lopense; de voorste Heesacker 3 lopense 1 copse; land het Ven aan de zijde van het Dorp 2 lopense; groes het Ven aan de zijde van het Dorp 2 lopense; de helft van een groesveld den Brant de helft is 2½ lopense; groes de Meulenschouw 1 lopense; groes het Lankvelt 5 lopense; een weiveld 4 lopense. Verponding ƒ 11-12-08 per jaar. Bede ƒ 3-15-10 per jaar. Uit te keren aan het 1e lot ƒ 175,-; uit te keren aan het 2e lot ƒ 25,-.
3e lot krijgen Jan Janse Verberne en Geertruy Hoefnagels huis, hof en aangelag, het oude huis, met het brouwhuis en grond 1 lopense, ene zijde Peter Voermans, andere zijde Mattijs Dirks, ene einde de straat; land de Wittenman 2½ lopense; land de Loverbosch 2 lopense; land den Driehoekacker 1½ lopense; land den kleynen Apart 1 lopense; de helft van een akker het Ven de helft is 2 lopense; land de agterste Heesacker 3 lopense 1 copse; land de Wanbraake 2½ lopense; de helft van een groesveld het Venneke 2 lopense; de helft in een groesvelt den Brant de helft is 2½ lopense; groes de Weert 2 copse; groes de Haseldonk 2½ lopense; groes het Eeusel 7 lopense. Belast met ƒ 0-7-12 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 1-1-00 per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere rente. Uit te keren aan het 1e lot de helft van ƒ 175,-. De grond onder de brouwerij van het 1e lot, komt toe aan dit 3e lot. Uit te keren aan het 2e lot ƒ 25,-. Verponding ƒ 11-12-08 per jaar. Bede ƒ 3-15-10 per jaar.

Enkele jaren later verkoopt Geertruij haar deel aan Jan Jansse Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 182 verso; 26-08-1750:
Geertruy Hoefnagels, jonge dochter, verkoopt aan Jan Janse Verberne, in de Wolfsberg, de onverdeelde helft in een huis, hof en aangelag het oude huis met het brouwhuis en de grond 1 lopense, ene zijde erven Peter Voermans, andere zijde Mattijs Dirks. De verkoopster behoudt voor zich het brouwhuis, waarin zij gedurende haar verdere leven moet behouden een vrije woning, die de koper moet onderhouden. Land de Witteman 2½ lopense; land de Loverbosch 2 lopense; land de Driehoekacker ½ lopense; land den kleynen Apart 1 lopense; land het Ven 2 lopense; land de agterste Heesacker 3 lopense 1 copse; land de Wanbraake 2½ lopense; groes het Venneke 2 copse; groes het Ven 2 lopense; groes den Brant 2½ lopense; groes de Weert 2 copse; groes de Haseldonk 2½ lopense; groes het Eeusel 7 lopense. Belast met: de helft van ƒ 0-7-12 per jaar; de helft van ƒ 1-1-00 per jaar aan den Armen van Asten. Verkoopster aangekomen bij deling de dato 24-02-1747. Koopsom ƒ 500,-.

Johannes Jansse Verberne is geboren te Asten op 06-08-1718 als zoon van Johannes Joannis Verberne en Maria Verhoyse. Hij is op 20-11-1746 te Asten getrouwd met Margaretha Bonaventura Loomans, geboren te Asten op 25-12-1717 als dochter van Bonaventura Antonius Loomans en Henrica Jansen van Heugten (zie Wolfsberg 62):

03

Het gezin van Johannes Jansse Verberne en Margaretha Bonaventura Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 15-10-1747 Asten 20-11-1768
Judocus van Heugten
Asten 14-10-1790 zie ook Voormalig huis G852
en Voormalig huis G858 en G859
2 Henrica Asten 05-01-1750 Asten 06-02-1774
Mattias Peter Slaets
Asten 16-03-1821 zie Voormalig huis E856
3 Petronella Asten 19-06-1751 Asten 01-02-1778
Petrus Klomp
Asten 16-05-1793 zie Prins Bernhardstraat 2
4 Wilhelma Asten 27-10-1752 Asten 10-09-1780
Petrus Petri Trouwen
Asten 15-04-1797 zie Julianastraat 1
5 Catharina Asten 28-07-1754 Kind Asten 10-03-1755
6 Bonaventura Franciscus Asten 13-12-1755 Ongehuwd Asten 07-09-1779
7 Johannes Asten 17-03-1758 Kind Asten 30-03-1758

Johannes Jansse Verberne heeft voor zijn huwelijk nog als voerman voor het Statenleger gewerkt:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 177; 20-11-1747:
Jan Jansen Verberne, aanlegger contra Andries van Hugten, gedaagde. Gedaagde is aan aanlegger schuldig ƒ 10-10-0 wegens gedane dienst- off legervragte in zijn plaats.

Johannes Jansse Verberne had ook het naastegelegen 'oude brouwhuis' in zijn bezit (zie Voormalig huis G858 en G859). De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vat de bewoningsgeschiedenis tot en met de familie Hoefnagels samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 167 folio 34:
Antonet dogter Paulus Hoefnagels 1728.
Nu Paulus Hoeffnagels ende dessens kint Antonette, loco Geertruijdt ondergeschreven bij versterff.
Anneke weduwe Antoni Fransen met Antoni, Peeter, Lijsken, ende Geertruijt, kinderen van Antonis Franssen voornoemd.
Antonis Franssen uyt huijs ende hoffstadt, metten aengelegen erffve gelegen inde Wolfsbergen onder Asten, groot saemen een lopene, ene zijde Frans Marcelissen, andere zijde Peter Driessen, ene einde den eijgenaer, andere einde de gemeene straete. XIIII d.

Johannes Jansse Verberne erft van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 126; 20-06-1765:
Jan Janse Verberne, in de Wolfsberg, Ambrosius Bakens getrouwd met Pieternel Janse Verberne, Francis Janse Verberne, in het Dorp, Gerrit Janse Verberne, te Helmond. Kinderen en erven van wijlen Jan Verberne en Maria Verhoysen, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Jan Janse Verberne een kamer in het huis gekomen van Jan Aart Smits zijnde deze kamer aan de gevel tot den brandmuur waarin de schoorsteen is; een huiske, genaamd het smitske, met de helft van het aangelag deze helft ½ lopense naast Jan Ture Lomans; een akkertje agter het aangelag 3 copse; de helft in den Berg geheel 5 copse; land den Grootenacker 2½ lopense; ¼e deel in den Deursenseacker zijnde 1 zeyle dit deel is 1½ lopense; land de Pastory 2 lopense; de voorste helft in de Snijerscamp neven den Dijk 1½ lopense; de helft in een groesveld het roode Wijvelt naast Jan Slaats 2½ lopense; groes in de Haseldonk 2 lopense; groes in de Haseldonk 2 lopense. Belast met ƒ 2-0-6 per jaar in een meerdere rente, met de verkrijgers van de volgende loten en anderen. En is afgesproken, dat, indien de achterstallige cijns aan het Huis van Asten uit het veld, gekomen van Joost Hoefnagels, betaald moet worden dat die dan door allen gedragen wordt.
Verponding ƒ 4-14-7 per jaar. Bede ƒ 1-19-2 per jaar.
2e lot krijgt Ambrosius Bakens huis, stal, schuur gekomen van Jan Aart Smits beginnende met een keuken aan de brandmuur; de helft van het aangelag agter het kleyn huyske, ene zijde Peter Verberne, andere zijde Jan Janse Verberne; de helft van den Berg geheel 5 copse; land aan de voetpat naar het Laarbroek; land het Leenweegske 2 lopense; ¼e deel in den Deursensenacker dit deel 1½ lopense; de helft in een akker de Snijerscamp de helft is 5 copse; de helft in den Olieacker 3 copse; de helft in een groesveld agter het Slootje de helft is 1½ lopense; groes Cantersvelt 2½ lopense; de helft van een groesveld het Roodevelt de helft is 5 copse. Belast met ƒ 2-0-6 per jaar in een meerdere rente aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar samen met het 1e en 3e lot en anderen.
Verponding ƒ 4-14-14 per jaar. Bede ƒ 1-19-02 per jaar.
3e lot krijgen Francis en Gerrit Verberne het huis, schuur, stal, hof en aangelag 1½ lopense zijnde het ouderlijk huis, ene en andere zijde weduwe Peter Verberne; de voorste helft in de Snijerskamp deze helft is 1½ lopense; de helft van den Olieacker deze helft is 3 copse; de voorste helft, nevens den Dijk, in den Deursensenacker de helft 3 lopense; de helft in den Grootenacker deze helft 5 copse; land tusschen de Weegen 1½ lopense; land het Neutje ½ lopense; de voorste helft in den Snijderskamp met het drieske 1½ lopense; land aan de Meulenpat 2 lopense; den Hoogenacker van Jan Aarts 1½ lopense; groes Frans Mansvelt 2½ lopense; de voorste helft in een groesveld agter het Slootje deze helft 1½ lopense; groes agter het Slootje 1½ lopense; groes int Root 2½ lopense; een hooiveld int Rood 3½ lopense. Belast met ƒ 4-0-12 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar in een meerdere rente met het 1e en 2e lot en anderen.
Verponding: ƒ 9-08-14 per jaar. Bede ƒ 3-18-04 per jaar.

Johannes Jansse Verberne verkoopt de kamer gelijk door aan Martinus Linden:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 178 verso; 29-06-1765:
Jan Janse Verberne verkoopt aan Martinus Linde een kamer in het huis, gekomen van Jan Aart Smits, zijnde de kamer aan de gevel tot den brandmuur, welke samen met Ambrosius Bakens moet worden onderhouden. Belast met ƒ 1-0-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente met de verkoper, Ambrosius Bakens, Francis Verberne en anderen. Verkoper aangekomen bij deling de dato 29-06-1765.

In het huizenquohier over de periode 1751-1776 staat het huis op naam van Jan Janse Verberne en wordt het ook door hem en zijn gezin bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 20 Wolfsberg Bewoners nummer 20 Wolfsberg
1751 Jan Janse Verberne Jan Janse Verberne
1756 Jan Janse Verberne Jan Janse Verberne
1761 Jan Janse Verberne Jan Janse Verberne
1766 Jan Janse Verberne Jan Janse Verberne
1771 Jan Janse Verberne Jan Janse Verberne
1776 Jan Verberne Jan Verberne
1781 weduwe en kinderen Jan Verberne Joost van Hugten

Johannes Jansse Verberne is op 06-10-1778 te Asten overleden en Margaretha Bonaventura Loomans is op 21-08-1781 te Asten overleden. Kort na haar overlijden wordt de erfenis verdeeld en komt het oude huis in handen van haar schoonzoon Joost van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 42; 13-12-1781:
Joost van Hugten getrouwd met Maria Janse Verberne, Pieter Klomp getrouwd met Peternella Janse Verberne, Mattijs Slaats getrouwd met Hendrien Janse Verberne, Peter Troeyen getrouwd met Willemyna Janse Verberne. Kinderen en erven van Jan Verberne en Anna Magrieta Lomans, beiden overleden, gewoond hebbende in de Wolfsberg. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Joost van Hugten het oude huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Wolfsberg 1 lopense 3 copse, waaronder dat van Claas Voermans is gekomen, ene zijde Hendrik van de Mortel, andere zijde Peter Troeyen en de weduwe Willem van den Eerenbeemt, ene einde de straat, andere einde Pieter Troeyen; land de Witteman 2½ lopense; land de Wanbraake 2½ lopense; land den Dungen 2½ lopense; groes den Brant 2½ lopense; de helft van het Eeuzel deze helft is 3½ lopense. Verponding ƒ 5-18-0 per jaar. Bede ƒ 2-05-0 per jaar. Dit lot zal uitkeren aan Pieter Klomp ƒ 200,-.
2e lot krijgt Pieter Klomp den agtersten Heesacker 3 lopense 1 copse; den Bremboschacker 2 lopense; land in de Sneyerskamp 1½ lopense; groes den Haseldonk 2½ lopense; het Hoyvelt 3 lopense. Verponding ƒ 4-05-8 per jaar. Bede ƒ 1-15-2 per jaar. Dit lot zal nog ontvangen van Joost van Hugten ƒ 200,-. Marge: 19-03-1798 voldaan.
3e lot krijgt Mattijs Slaats huis en hof in de Toorenstraat ½ lopense, ene zijde Ambrosius Bakens, andere zijde Gerrit Verberne; de Loverboschacker 2 lopense staat bekend als den Driehoekacker; den Driehoekacker off Toornacker 1½ lopense; land het Aangelag 3 copse; de helft van den Berg 31 roeden; de helft van den Grootenacker 1 lopense 1 copse; land in den Deursense-acker 1½ lopense; hooiland de Weert ½ lopense; het Rootsewweyvelt 5 copse; groes in de Haseldonk 2 lopense. Belast met ƒ 1-0-3 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar, de weduwe Martinus van der Linden betaald de andere helft. Verponding ƒ 3-14-00 per jaar. Bede ƒ 1-16-10 per jaar.
4e lot krijgt Pieter Troeyen land den kleynen Apart 1 lopense; de Venacker 2 lopense; groes het Ven 2 lopense; de Pastoryacker 2 lopense; groes het Venneke ½ lopense; groes de Haseldonk 2 lopense; de helft van een Eeuzel 3½ lopense; het oude brouwhuis, zijnde nu twee woningen met hof en aangelag en een hofke daarachter gekomen van Claas Voermans ½ lopense. Zijnde de grond tussen het huiske en hofke toehorend aan de eerste condivident doch Pieter Troeyen heeft het vrije gebruik achter over Joost van Hugtens grond. Belast met ƒ 0-7-4 per jaar aan de Heren van Asten; ƒ 1-2-8 per jaar in een meerdere rente van ƒ 2-5-0 per jaar samen met Adriaan Lintermans. Verponding ƒ 4-18-04 per jaar. Bede ƒ 1-09-12 per jaar.

Dochter Anna Maria Jansen Verberne is geboren te Asten op 15-10-1747 en op 20-11-1768 te Asten getrouwd met Judocus Philips (Joost) van Heugten, geboren te Asten op 02-03-1746 als zoon van Philips Joost van Heugten en Johanna Maria Fransen (zie Voormalig huis G852):

Juncti sunt Judocus Philippi van Heugten et Anna Maria Joannis Verberne; testes Gerardus Judoci van Heugten et Henrica Joannis Verberne.

In echt gebonden Judocus Philippi van Heugten en Anna Maria Joannis Verberne; getuigen Gerardus Judoci van Heugten en Henrica Joannis Verberne.

04

Het gezin van Anna Maria Jansen Verberne en Judocus Philips (Joost) van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten 05-11-1769 Asten 07-02-1796
Johanna Hendrik Vinken
Asten 29-08-1819
2 Johannes Asten 15-08-1771 Kind Asten ±1771
3 Henrica Asten 03-10-1773 Kind Asten ±1773
4 Petrus Asten 12-12-1775 Ongehuwd Asten 15-10-1811
5 Johanna Asten 30-06-1778 Asten 19-04-1807
Laurentius Jan Adriaans
Asten 28-09-1834
6 Bonaventura Asten 24-01-1781 Kind Asten 30-08-1781
7 Hendrikus Asten 05-03-1783 Asten 19-06-1814
Anne Maria Ingeveld
Asten 24-09-1824
Joanna Maria Peels
Nederweert 08-02-1860
8 Margaretha Asten 21-03-1785 Kind Asten 20-08-1786
9 Anna Margaretha Asten 24-07-1787 Asten 05-02-1820
Johannes van den Eerenbeemt
Asten 08-04-1828 zie Voormalig huis G854

Judocus Philips (Joost) van Heugten woonde met zijn gezin elders in de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1090) tot hij rond 1780 in dit huis komt wonen. Judocus Philips (Joost) van Heugten wordt aangesteld als armmeester in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 74 verso; 29-05-1782:
Lambert Cornelis en Joost van Hugten, in de Wolfsberg, worden voor de tijd van drie jaar aangesteld als armmeester.

Terwijl Nicolaas van der Westen in het café van Judocus Philips (Joost) van Heugten turfbier zit te drinken, wordt er bij hem ingebroken:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 216; 22-10-1798:
Nicolaas van der Westen verklaart dat hij, de 21e 's avonds om 12 uur, thuiskomende van zijn meid, Elisabeth Thijs van Borc, 21 jaar en zijn knecht, Antony Jan van den Boomen, verstaan heeft dat er een inbraak, ten tijde dat gemelde meid en knecht op een turfbier ten huize van Joost van Hugten, tussen circa 7 uur 's avonds en half tien, heeft plaats gehad. Twee kisten bleken opengebroken te zijn en daaruit genomen een stuk wit hemdlaken 42 el, hemdrok met zilveren knopen, enige neusdoeken, een blauw mantelken en rode voorschoot, mans- en vrouwenhemden en circa ƒ 20,- aan contanten.

Het huizenquohier rond 1800 en de verpondingen van 1810 melden Judocus Philips (Joost) van Heugten als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 20 Wolfsberg Bewoners nummer 20 Wolfsberg
1798 Joost van Hugten Joost van Hugten
1803 Joost van Heugten Joost van Heugten

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 131i:
Joost van Hugten.
Nummer 20 het oude huijs met schuur en stallinge, hof en aangelag 1¾ lopense.

Anna Maria Jansen Verberne is op 14-10-1790 te Asten overleden en bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat Judocus Philips (Joost) van Heugten nog als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; G857:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 20 el, dorps Wolfsberg, klassen 7.
Eigenaar: Joost van Heugten.

05

06

Zoon Philips Joost van Heugten, geboren te Asten op 05-11-1769, woonde in de Torenstraat (zie Voormalig huis G622), maar zijn kinderen worden nog genoemd bij de erfenis. Om die reden wordt zijn gezin hieronder nog gereconstrueerd. Philips Joost van Heugten is op 07-02-1796 te Asten getrouwd met Johanna Hendrik Vinken, geboren te Asten op 28-02-1773 als dochter van Hendrik Adrianus Vinken en Helena Ambrosi van Someren (zie Voormalig huis A267):

Het gezin van Philips Joost van Heugten en Johanna Hendrik Vinken:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 17-04-1797 Asten 03-05-1827
Johanna Maria Martens
Asten 15-04-1860 zie Voormalig huis C1617
2 Maria Asten 11-09-1798 Asten 16-02-1833
Antonie Nijssen
Someren 26-01-1874
3 Ambrosius Asten 31-03-1801 Kind Asten 17-09-1803
4 Johanna Maria Asten 25-01-1803 Kind Asten 06-02-1803
5 Antonius Asten 18-01-1804 Ongehuwd Asten 04-01-1884
6 Helena Asten 16-06-1806 Kind Asten 29-07-1806
7 Petrus Asten 13-09-1807 Maastricht 20-20-1840
Maria Josephina Weijnen
Maastricht 21-08-1841 Sergeant
8 Bonaventura Asten 29-12-1810 Lierop 21-01-1848
Theodora Hermans
Lierop 11-02-1888
9 Petronella Asten 16-04-1816 Asten 22-03-1850
Johannes Wassermann
Weert 07-06-1900 zie Prins Bernhardstraat 23

Philips Joost van Heugten is op 29-08-1819 te Asten overleden en Johanna Hendrik Vinken is op 26-07-1823 te Asten overleden. 

Vader Judocus Philips (Joost) van Heugten is op 30-07-1832 te Asten overleden en in het notarieel archief van Asten worden in 1833 de eigendommen van de erven van Joost van Heugten en Anna Maria Verberne in drie kopen aangeboden, waarbij het hier de eerste koop betreft. Let wel Jan, Maria, Antonie, Piet, Bonaventura en Petronella zijn kinderen van Philips van Heugten en Johanna Vinken:

Notarieel Archief 68-51 Asten 30-10-1833:
Hendrikus van Heugten, Johanna van Heugten gehuwd met Laurens Adriaans, Jan van Heugten, Maria van Heugten gehuwd met Antonie Nijssen, Antonie en Piet van Heugten, Bonaventura van Heugten, wijlen Marga van Heugten gehuwd geweest met Jan van den Eerenbeemd, met Petronella hun dochter, Petronella van Heugten dochter van wijlen Philip van Heugten en wijlen Johanna Vinken. De erfgenamen van Joost van Heugten en Annemie Verberne.
1e koop huis en erf in de Wolfsberg G857, groot 7 roede 20 el.

Het huis is in 1833 verkocht aan Antonie van Dijk, geboren te Asten op 14-07-1782 als zoon van Wilhelmus Jan van Dyck en Maria Willem Slaets (zie Emmastraat 23). Hij is van beroep koopman en is ongehuwd te Asten op 26-01-1838 overleden. In de Noord-Brabanter van 10-02-1838 staat nog onderstaande advertentie:

In 1838 wordt het huis verkocht aan Johannes Hoefnagels, geboren te Asten op 17-10-1795 als zoon van Hendrica Joannis Hoefnagels (geboren te Asten op 01-09-1762 als dochter van Johannes Petrus Hoefnagels en Allegonda Hendrik Zegers (zie Voormalig huis G778)). Hij is op 01-02-1828 te Asten getrouwd met Joanna Maria Voermans, geboren te Asten op 15-01-1800 als dochter van Paulus Nicolai Voermans en Maria Willibrordi Aarts (zie Voormalig huis C1323). Hieronder het gezin van Johannes Hoefnagels en Joanna Maria Voermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrina Asten 04-11-1828 Asten 06-06-1856
Laurens Mathijs van Deursen
Asten 05-01-1918 zie Voormalig huis G1147
2 Paulus Asten 28-12-1829 Deurne 12-04-1866
Maria Catharina Hermans
Deurne 24-12-1917
3 Maria Elisabeth Asten 29-08-1832 Asten 16-04-1866
Arnoldus Hubertus Eijsbouts
Asten 21-04-1910 zie Marktstraat 5
4 Johanna Maria Asten 16-11-1833 Asten 13-04-1861
Hendricus Coolen
Asten 02-07-1877
Nicolaas Douzé
Asten 23-11-1903 zie Voormalig huis F1619
5 Joannes Asten 30-07-1835 Asten 16-04-1866
Petronella Smits
Asten 29-01-1906
6 Antonius Asten 11-02-1837 Kind Asten 31-03-1837
7 Franciscus Asten 05-10-1838 Asten 08-04-1869
Maria Anna Verspeek
Heijthuijsen 07-03-1920 zie Voormalig huis G609
8 Antonetta Asten 22-11-1840 Kind Asten 29-11-1840
9 Antonie Asten 30-07-1842 Kind Asten 03-11-1842

Joanna Maria Voermans is op 16-03-1849 te Asten overleden en Johannes Hoefnagels is te Asten op 15-01-1859 overleden. Het huis wordt gesloopt en samen met G858 en G859 (zie Voormalig huis G858 en G859) als nieuw huis opgebouwd met kadasternummer G1148:

De eerste hoofdbewoner is zoon Paulus Hoefnagels, geboren op 28-12-1829 te Asten en samen met broers en zusters woont hij in het huis met volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 huizingnummer D29:

07

In 1861 krijgt Paulus Hoefnagels nog een gevangenisstraf van vier maanden voor de moedwillige verwonding van Piet van Bree:

08

Paulus Hoefnagels verhuist in april 1866 naar Deurne en is als schoenmaker op 12-04-1866 te Deurne getrouwd met Maria Catharina Hermans, geboren te Deurne op 22-12-1836 als dochter van Engelbert Hermans en Elisabeth van Stratum. Paulus Hoefnagels is in 1862 mede-oprichter geweest van het handbooggezelschap Sint Sebastiaan en heeft als ere-lid in 1912 nog het 60-jarige bestaan ervan meegemaakt, getuige onderstaande artikelen in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-06-1912 en 03-07-1912:

09

10

Hieronder nog een zilveren erepenning van Sint Sebastiaan in Asten met het gezicht van de jonge Wilhelmina uit 18931:

In 1916 vieren Paulus Hoefnagels en Maria Catharina Hermans hun gouden huwelijksfeest, waarvan hieronder een foto2 en rechts daarvan de beschrijving van die dag in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-04-1916:

Zij woonden op het Haageind in Deurne waar zij een herberg, schoenmakerij en winkel hadden. Kort na zijn gouden huwelijksfeest schrijft Paulus Hoefnagels nevenstaande kwitantie3

Maria Catharina Hermans is op 03-09-1916 te Deurne overleden en Paulus Hoefnagels is op 24-12-1917 te Deurne overleden.

Na  het vertrek van Paulus Hoefnagels in 1866 naar Deurne, wordt zijn broer Joannes (Jan) Hoefnagels, geboren te Asten op 30-07-1835 het gezinshoofd (zie foto rechts). Hij is als schoenmaker te Asten op 16-04-1866 getrouwd met Petronella Smits, geboren te Asten op 25-08-1841 als dochter van Wilhelmus Smits en Johanna Berkvens (zie Voormalig huis E1056).

 

Joannes (Jan) Hoefnagels is naast schoenmaker ook herbergier en in zijn herberg biedt eerder genoemd handbooggezelschap Sint Sebastiaan onderdak en wordt ook gebruikt voor verkopingen van goederen zoals in onderstaande advertentie in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-01-1868:

11

Het huizingnummer is dan vanaf 1869 D42 en ook over de periode 1879-1890, Petronella Smits is op 10-03-1888 te Asten overleden, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 woont Joannes (Jan) Hoefnagels met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D52, D52 en D64:

12

Hieronder een foto uit 1895 van het café van Jan Hoefnagels, die zelf in de deuropening staat. Geheel links Willem Coolen en geheel rechts zoon Willem Hoefnagels.

13

Ook Jan Hoefnagels biedt onderdak aan de handboogschutterij Sint Sebastiaan, getuige onderstaand artikel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-08-1902:

14

Joannes (Jan) Hoefnagels is op 29-01-1906 te Asten overleden en zijn zoon Johannes Hubertus Hoefnagels, geboren te Asten op 21-10-1871, neemt het huis over. Hij is als landbouwer te Asten op 12-04-1907 getrouwd met Johanna van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 01-02-1884 als dochter van Peter van den Eerenbeemt en Johanna Maria Mennen (zie Voormalig huis G854). Ook over de periode 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij met hun gezin in het huis met huizingnummer D56 en D53, ook bekend staand als Kerkstraat 33:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-06-1910 en van 15-05-1915 de geboortes van dochters Petronella en Johanna Josephina:

16 17

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Hoefnagels en Johanna van den Eerenbeemt met hun gezin in het huis aan de Kerkstraat 33:

18

Johannes Hoefnagels is op 06-05-1939 te Asten overleden en Johanna van den Eerenbeemt is te Deurne op 19-05-1965 overleden. Rechts het bidprentje bij het overlijden van Johannes Hoefnagels, onder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-04-1941 doet de merrie van de weduwe Johannes Hoefnagels mee aan een paardenkeuring en geheel onder in het Helmondsch dagblad van 27-07-1945 wil zoon Johannes Antonius Hoefnagels konijnenhokken kopen:

20

21

19

Het huis is in de Tweede Wereldoorlog beschadigd en daarna herbouwd met als huidige adres Albert van Cuijckstraat 97, waarvan hieronder een streetview:

22

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Antonij Fransen Voermans Asten 24-10-1643 Antonij Fransen Voermans Asten 24-10-1643
1708 weduwe Antonij Fransen Voermans Asten 20-06-1650 weduwe Antonij Fransen Voermans Asten 20-06-1650
1723 Paulus Thomas Hoefnagels Asten 18-06-1684 Paulus Thomas Hoefnagels Asten 18-06-1684
Wolfsberg huis 20
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Paulus Hoefnaegels Asten 02-02-1686 weduwe Paulus Hoefnaegels Asten 02-02-1686
1741 weduwe Paulus Hoefnagels Asten 02-02-1686 weduwe Paulus Hoefnagels Asten 02-02-1686
1746 kinderen Paulus Hoefnagels Asten 07-11-1708 kinderen Paulus Hoefnagels Asten 07-11-1708
1751 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718
1756 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718
1761 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718
1766 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718
1771 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718
1776 Jan Verberne Asten 06-08-1718 Jan Verberne Asten 06-08-1718
1781 weduwe en kinderen Jan Verberne Asten 25-12-1717 Joost van Hugten Asten 02-03-1746
1798 Joost van Hugten Asten 02-03-1746 Joost van Hugten Asten 02-03-1746
1803 Joost van Heugten Asten 02-03-1746 Joost van Heugten Asten 02-03-1746
Kadasternummer G857
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G857 1832 Judocus van Heugten Asten 02-03-1746
Kerkstraat 33
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1832 Judocus van Heugten Asten 02-03-1746 met kinderen 30-07-1832
1833-1838 Antonius van Dijk Asten 14-07-1782 26-01-1838
1838-1849 Johannes Hoefnagels Asten 17-10-1795 Johanna Maria Voermans Asten 15-01-1800 16-03-1849
1849-1859 Johannes Hoefnagels Asten 17-10-1795 met kinderen 15-01-1859
1859 huis gesloopt en samen met naastgelegen huizen samengevoegd
D29 1859-1866 Paulus Hoefnagels Asten 29-12-1829 met familie naar Deurne
D29 1866-1869 Joannes Hoefnagels Asten 30-07-1835 Petronella Smits Asten 25-08-1841
D42 1869-1879 Joannes Hoefnagels Asten 30-07-1835 Petronella Smits Asten 25-08-1841
D52 1879-1888 Joannes Hoefnagels Asten 30-07-1835 Petronella Smits Asten 25-08-1841 10-03-1888
D52 1888-1890 Joannes Hoefnagels Asten 30-07-1835 met kinderen
D52 1890-1900 Joannes Hoefnagels Asten 30-07-1835 met kinderen
D64 1900-1906 Joannes Hoefnagels Asten 30-07-1835 met kinderen 29-01-1906
D64 1906-1910 Johannes Hoefnagels Asten 21-10-1871 Johanna van den Eerenbeemt Asten 01-02-1884
D56 1910-1920 Johannes Hoefnagels Asten 21-10-1871 Johanna van den Eerenbeemt Asten 01-02-1884
D53 1920-1930 Johannes Hoefnagels Asten 21-10-1871 Johanna van den Eerenbeemt Asten 01-02-1884
33 1930-1938 Johannes Hoefnagels Asten 21-10-1871 Johanna van den Eerenbeemt Asten 01-02-1884

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 april 2024, 10:31:32

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen