logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G858 en G859

Deze twee huisjes komen voort uit het oude brouwhuis op de Wolfsberg, een erfenis van Henrica Jansen van Heugten, getrouwd geweest met Bonaventura Antonius Loomans (zie Wolfsberg 62) en met Paulus Hoefnagels (zie Voormalig huis G845). In 1750 verkoopt Geertruij Hoefnagels haar deel aan haar halfzwager Jan Jansse Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 182 verso; 26-08-1750:
Geertruy Hoefnagels, jonge dochter, verkoopt aan Jan Janse Verberne, in de Wolfsberg, de onverdeelde helft in een huis, hof en aangelag het oude huis met het brouwhuis en de grond 1 lopense, ene zijde erven Peter Voermans, andere zijde Mattijs Dirks. De verkoopster behoudt voor zich het brouwhuis, waarin zij gedurende haar verdere leven moet behouden een vrije woning, die de koper moet onderhouden; land de Witteman 2½ lopense; land de Loverbosch 2 lopense; land de Driehoekacker ½ lopense; land den kleynen Apart 1 lopense; land het Ven 2 lopense; land de agterste Heesacker 3 lopense 1 copse; land de Wanbraake 2½ lopense; groes het Venneke 2 copse; groes het Ven 2 lopense; groes den Brant 2½ lopense; groes de Weert 2 copse; groes de Haseldonk 2½ lopense; groes het Eeusel 7 lopense. Belast met de helft van ƒ 0-7-12 per jaar aan het huis van Asten; de helft van ƒ 1-1-00 per jaar aan den Armen van Asten. Verkoopster aangekomen bij deling op 24-02-1747. Koopsom ƒ 500,-.

Johannes Jansse Verberne is geboren te Asten op 06-08-1718 als zoon van Johannes Joannis Verberne en Maria Verhoyse. Hij is op 20-11-1746 te Asten getrouwd met Margaretha Bonaventura Loomans, geboren te Asten op 25-12-1717 als dochter van Bonaventura Antonius Loomans en Henrica Jansen van Heugten (zie Wolfsberg 62):

01

Het gezin van Johannes Jansse Verberne en Margaretha Bonaventura Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 15-10-1747 Asten 20-11-1768
Judocus van Heugten
Asten 14-10-1790 zie ook Voormalig huis G852
en Voormalig huis G857
2 Henrica Asten 05-01-1750 Asten 06-02-1774
Mattias Peter Slaets
Asten 16-031821 zie Voormalig huis E856
3 Petronella Asten 19-06-1751 Asten 01-02-1778
Petrus Klomp
Asten 16-05-1793 zie Prins Bernhardstraat 2
4 Wilhelma Asten 27-10-1752 Asten 10-09-1780
Petrus Petri Trouwen
Asten 15-04-1797 zie Julianastraat 1
5 Catharina Asten 28-07-1754 Kind Asten 10-03-1755
6 Bonaventura Franciscus Asten 13-12-1755 Ongehuwd Asten 07-09-1779
7 Johannes Asten 17-03-1758 Kind Asten 30-03-1758

In het huizenquohier over de periode 1756-1781 is het oude brouwhuis in eigendom van Jan Jansen Verberne en wordt het als woning verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 20d Wolfsberg Bewoners nummer 20d Wolfsberg
1756 Jan Janse Verberne Hendrik Marte Gielens en Maria Peters
1761 Jan Janse Verberne Huijbert Metten
1766 Jan Janse Verberne Maria van Hugten en Hendrik Verduijseldonk
1771 Jan Janse Verberne Maria van Hugten en kinderen Hendrik Verduijseldonk
1776 Jan Janse Verberne Maria van Hugten en Willemijntje van Hugten
1781 weduwe en kinderen Jan Verberne Johannes Lensen en Cis Koopmans

Johannes Jansse Verberne woonde in een naastgelegen huis (zie Voormalig huis G857) en is op 06-10-1778 te Asten overleden. Margaretha Bonaventura Loomans is op 21-08-1781 te Asten overleden. Kort na haar overlijden wordt de erfenis verdeeld en komt het oude brouwhuis in handen van haar schoonzoon Pieter Troeyen:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 42; 13-12-1781:
Joost van Hugten getrouwd met Maria Janse Verberne, Pieter Klomp getrouwd met Peternella Janse Verberne, Mattijs Slaats getrouwd met Hendrien Janse Verberne, Peter Troeyen getrouwd met Willemyna Janse Verberne. Kinderen en erven van Jan Verberne en Anna Magrieta Lomans, beiden overleden, gewoond hebbende in de Wolfsberg. Zij verdelen de nagelaten goederen.
4e lot krijgt Pieter Troeyen land den kleynen Apart 1 lopense; de Venacker 2 lopense; groes het Ven 2 lopense; de Pastoryacker 2 lopense; groes het Venneke ½ lopense; groes de Haseldonk 2 lopense; de helft van een Eeuzel 3½ lopense; het oude brouwhuis, zijnde nu twee woningen met hof en aangelag en een hofke daarachter gekomen van Claas Voermans ½ lopense. Zijnde de grond tussen het huiske en hofke toehorend aan de eerste condivident doch Pieter Troeyen heeft het vrije gebruik achter over Joost van Hugtens grond. Belast met ƒ 0-7-4 per jaar aan de Heren van Asten; ƒ 1-2-8 per jaar in een meerdere rente van ƒ 2-5-0 per jaar samen met Adriaan Lintermans. Verponding ƒ 4-18-04 per jaar. Bede ƒ 1-09-12 per jaar.

Pieter Troeyen verkoopt het huis door aan zwager Pieter Klomp, die het korte tijd later weer doorverkoopt aan zwager Joost van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 56; 18-02-1784:
Pieter Troeyen verkoopt aan Pieter Klomp een huiske het oude Brouwhuys in de Wolfsberg, zijnde twee woningen met hof en aangelag met een hofke daarachter, gekomen van Nicolaas Voermans ½ lopense. De grond tussen het huis en het hofke is van Joost van Hugten, doch vrij recht van gebruik. Koopsom ƒ 150,-.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 59 verso; 07-05-1784:
Pieter Klomp verkoopt aan Joost van Hugten een huiske het oude Brouwhuys in de Wolfsberg, zijnde twee woningen met hof en aangelag met een hofke daarachter, gekomen van Nicolaas Voermans ½ lopense. Koopsom ƒ 163,-.

Dochter Anna Maria Jansen Verberne is geboren te Asten op 15-10-1747 en op 20-11-1768 te Asten getrouwd met Judocus Philips (Joost) van Heugten, geboren te Asten op 02-03-1746 als zoon van Philips Joost van Heugten en Johanna Maria Fransen (zie Voormalig huis G852):

Juncti sunt Judocus Philippi van Heugten et Anna Maria Joannis Verberne; testes Gerardus Judoci van Heugten et Henrica Joannis Verberne.

In echt gebonden Judocus Philippi van Heugten en Anna Maria Joannis Verberne; getuigen Gerardus Judoci van Heugten en Henrica Joannis Verberne.

02

Het gezin van Anna Maria Jansen Verberne en Judocus Philips (Joost) van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten 05-11-1769 Asten 07-02-1796
Johanna Hendrik Vinken
Asten 29-08-1819 zie Voormalig huis G622
en ook Voormalig huis G857
2 Johannes Asten 15-08-1771 Kind Asten ±1771
3 Henrica Asten 03-10-1773 Kind Asten ±1773
4 Petrus Asten 12-12-1775 Ongehuwd Asten 15-10-1811
5 Johanna Asten 30-06-1778 Asten 19-04-1807
Laurentius Jan Adriaans
Asten 28-09-1834
6 Bonaventura Asten 24-01-1781 Kind Asten 30-08-1781
7 Hendrikus Asten 05-03-1783 Asten 19-06-1814
Anne Maria Ingeveld
Asten 24-09-1824
Joanna Maria Peels
Nederweert 08-02-1860
8 Margaretha Asten 21-03-1785 Kind Asten 20-08-1786
9 Anna Margaretha Asten 24-07-1787 Asten 05-02-1820
Johannes van den Eerenbeemt
Asten 08-04-1828 zie Voormalig huis G854

Anna Maria Jansen Verberne is op 14-10-1790 te Asten overleden en in het huizenquohier rond 1800 staat Joost van Heugten als eigenaar en verhuurd hij het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 20d Wolfsberg Bewoners nummer 20d Wolfsberg
1798 Joost van Heugten Jacobus Meulenberg, Peeter Haazen en Caat Doense
1803 Joost van Heugten Joseph van Gerwen

Hij woonde destijds zelf in een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G857) en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan beide huisjes op naam van Joost van Heugten:

Kadaster 1811-1832; G858:
Huis en erf, groot 00 roede 84 el, dorps Wolfsberg, klassen 10.
Kadaster 1811-1832; G859:
Huis en erf, groot 01 roede 13 el, dorps Wolfsberg, klassen 10.
Eigenaar: Joost van Heugten.

03

04

Judocus Philips (Joost) van Heugten is op 30-07-1832 te Asten overleden en in het notarieel archief van Asten worden in 1833 de eigendommen van de erven van Joost van Heugten en Anna Maria Verberne in drie kopen aangeboden, waarbij de tweede koop deze twee huisjes betreft. Let wel Jan, Maria, Antonie, Piet, Bonaventura en Petronella zijn kinderen van Philips van Heugten en Johanna Vinken:

Notarieel Archief 68-51 Asten 30-10-1833:
Hendrikus van Heugten, Johanna van Heugten gehuwd met Laurens Adriaans, Jan van Heugten, Maria van Heugten gehuwd met Antonie Nijssen, Antonie en Piet van Heugten, Bonaventura van Heugten, wijlen Marga van Heugten gehuwd geweest met Jan van den Eerenbeemd, met Petronella hun dochter, Petronella van Heugten dochter van wijlen Philip van Heugten en wijlen Johanna Vinken. De erfgenamen van Joost van Heugten en Annemie Verberne.
2e koop klein huis en erf bestaande in twee woningen G858 en G859 , groot 1 roede 97 el. Hierbij behoort een Peelveld op de Baan gelegen achter de Graaf, met 2 twee percelen bouwland G850, G852.

De twee huisjes zijn in 1833 verkocht aan Antonie van Dijk, geboren te Asten op 14-07-1782 als zoon van Wilhelmus Jan van Dyck en Maria Willem Slaets (zie Emmastraat 23). Hij is van beroep koopman en is ongehuwd te Asten op 26-01-1838 overleden. In de Noord-Brabanter van 10-02-1838 staat nog onderstaande advertentie:

In 1838 worden de huisjes verkocht aan Johannes Hoefnagels, geboren te Asten op 17-10-1795 als zoon van Hendrica Joannis Hoefnagels (geboren te Asten op 01-09-1762 als dochter van Johannes Petrus Hoefnagels en Allegonda Hendrik Zegers (zie Voormalig huis G778)). Hij is op 01-02-1828 te Asten getrouwd met Joanna Maria Voermans, geboren te Asten op 15-01-1800 als dochter van Paulus Nicolai Voermans en Maria Willibrordi Aarts (zie Voormalig huis C1323). Zij woonden in het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G857).

Joanna Maria Voermans is op 16-03-1849 te Asten overleden en Johannes Hoefnagels is te Asten op 15-01-1859 overleden. Het huis wordt gesloopt en samen met G857 als nieuw huis opgebouwd met kadasternummer G1148 (zie Voormalig huis G857).

Overzicht bewoners

Wolfsberg huis 20d
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1756 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Hendrik Marte Gielens en Maria Peters
1761 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Huijbert Metten
1766 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Maria van Hugten en Hendrik Verduijseldonk
1771 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Maria van Hugten en kinderen Hendrik Verduijseldonk
1776 Jan Verberne Asten 06-08-1718 Maria van Hugten en Willemijntje van Hugten
1781 weduwe en kinderen Jan Verberne Asten 25-12-1717 Johannes Lensen en Cis Koopmans
1798 Joost van Hugten Asten 02-03-1746 Jacobus Meulenberg, Peeter Haazen en Caat Doense
1803 Joost van Heugten Asten 02-03-1746 Joseph van Gerwen
Kadasternummer G858
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G858 1803-1859 eigenaren als G857
Kadasternummer G859
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G859 1803-1859 eigenaren als G857
Kerkstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1859 eigenaren als G857 en verhuurd aan derden
1859 huisjes gesloopt en met naastgelegen huis samengevoegd

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 april 2024, 10:25:19

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen