logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G869

Op basis van burenonderzoek is dit huis in eigendom geweest van de familie van Gog (zie Voormalig huis E1101) en dat blijkt uit het notarieel archief van 1816 waarin de goederen worden verdeeld en het huis toekomt aan Marcelis Jan van Gog:

Notarieel Archief 39-86 Asten 30-10-1816:
Marcelis van Gog en Maria Janse Coolen weduwe van Pieter van Gog verdelen de goederen:
1e lot krijgt Marcelis van Gog, een huis en aangelag, ene zijde Gerit van de Mortel.
2e lot krijgt Maria Coolen weduwe van Pieter van Gog, huis, hof en aangelag met de halve hegge naast de zijde van eerste lot. Groot 1 lopen 25 roeden.

Marcelis Jan van Gog is geboren te Asten op 07-03-1762 als zoon van Johannes Marcelli van Gog en Henrica Henrici Haasen (zie Voormalig huis E1101). Hij is op 07-02-1790 te Asten getrouwd met Wilhelmina Peter Slaats, geboren te Asten op 23-02-1767 als dochter van Pieter Willem Slaats en Maria Daendel Colen (zie Voormalig huis E393).

Het gezin van Marcelis Jan van Gog en Wilhelmina Peter Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 02-11-1790 Kind Asten 08-01-1809 *
2 Elizabetha Asten 05-10-1792 Kind Asten 06-03-1793
3 Henricus Asten 02-10-1795 Kind Asten 06-02-1800
4 Elizabetha Asten 30-11-1797 Kind Asten 14-01-1804
5 Maria Asten 13-06-1800 Asten 05-02-1820
Martinus
van de Mortel
Asten 01-03-1865
6 Johannes Asten 18-02-1803 Kind Asten 13-12-1810
7 Henrica Asten 17-02-1804 Kind Asten 04-03-1804

*  er wordt ook een overlijden van dochter Petronella van Gog op 24-10-1811 te Asten genoemd

Marcelis Jan van Gog verkoopt samen met de andere erfgenamen de goederen van zijn schoonouders voor ruim 1600 gulden:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 38; 07-02-1805:
Pieter Slaats, te Asten, Willem Slaats, te Deurne, Jan Slaats, te Nunen, Marcelis van Gog getrouwd met Willemyn Slaats, te Asten, Dirk Goris getrouwd met Maria Slaats, te Asten. Zij verkopen aan Dirk Hendrik van Heugten huis, hof en aangelag te Heusden 1 lopense 6 roede;  land den Heykamp 3 lopense 3 roede; groes het Busvelt 2 lopense 6 roede. Belast met ƒ 6-5-0 per jaar in een meerdere rente aan het Huis van Asten; ƒ 1-0-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 395,-.
Zij verkopen aan Goort Slaats land den Groenenakker 1 lopense 4 roede; land Heykamp 1 lopense 44 roede; een hey- en weyveld 4 1⁄2 lopense. Belast met ƒ 0-13-10 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 250,-.
Zij verkopen aan Jan de Groot land Middelweg 1 lopense 1 roede. Koopsom ƒ 130,-.
Zij verkopen aan Antonie Hoeben land den Heykamp 2 lopense 32 roede. Koopsom ƒ 152,-.
Zij verkopen aan Jan Peter Kanters land den Braakakker 2 lopense 47 roede; groes het Brantje 1 lopense 45 roede. Koopsom ƒ 272,-.
Zij verkopen aan Jan Daandel Coolen de helft van het Hooyvelt geheel 4 lopense. Koopsom ƒ 154,-.
Zij verkopen aan Dirk Jan Coolen de helft van het Hooyvelt geheel 4 lopense. Koopsom ƒ 129,-.
Zij verkopen aan Hendrik van den Eynden land de Horst 2 1⁄2 lopense. Koopsom ƒ 75,-.
Zij verkopen aan weduwe Jan Mattijs van den Eynden groes het Busvelt 45 roede; groes het Tooreveltje 44 roede. Koopsom ƒ 65,-

Wilhelmina Peter Slaats is op 19-03-1805 te Asten overleden en Marcelis Jan van Gog is op 19-09-1827 te Asten overleden. 

Bij het kadaster van Asten over 1811-1832 meldt een huis uit 1820 op naam van schoonzoon Martinus van de Mortel:

Kadaster 1811-1832; G869:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 10 el, dorps Wolfsberg, klassen 8.
Eigenaar: Martinus van de Mortel.
Opmerking: zie G868 is mogelijk ook het oude huis.

01

02

Martinus van de Mortel is geboren te Asten op 12-12-1794 als zoon van Henricus Adriani van de Mortel en Johanna Martin Berkers (zie Korhoenweg 1). Hij is op 05-02-1820 te Asten getrouwd met Maria van Gogh, geboren te Asten op 13-06-1800 als dochter van bovengenoemde Marcelis Joannis van Gogh en Wilhelmina Petri Slaats. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we hen tegen in het huis met huizingnummer D30 en vanaf 1869 nummer D43:

03

Maria van Gogh is op 01-03-1865 te Asten overleden en hun zoon Johannes van de Mortel, geboren te Asten op 01-10-1841, overkomt iets vreselijks bij zijn huwelijk op 19-02-1876 te Someren met Hendrina Swinkels, geboren te Someren op 27-09-1844 als dochter van Leonardus Swinkels en Joanna Maria van Lierop. Rechts in de Tilburgsche courant van 09-03-1876 lezen we het volgende over dit voorval.

 

Johannes van de Mortel is op 01-03-1876 te Asten overleden. Hendrina Swinkels is in 1879 getrouwd met Antonius Maanders en bij haar overlijden te Someren op 27-03-1926 wordt genoemd dat zij weduwe is van Johannes van de Mortel.

04

Zijn vader Martinus van de Mortel is op 27-06-1873 te Asten overleden en de kinderen verpachten de oogst in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 04-07-1874:

05

Het huis wordt verkocht aan Johannes Jan Peters, geboren te Asten op 31-12-1813 als zoon van Johannes Philippi Peters en Johanna Francisci Seegers (zie Behelp 4). Hij is op 24-01-1845 te Asten getrouwd met Catharina Eijsbouts, geboren te Asten op 26-05-1814 als dochter van Theodorus Henricus Eijsbouts en Judoca Gerardi Kerkers (zie Voormalig huis E128).

In het huis komt wonen hun dochter Johanna Maria Peeters, geboren te Asten op 21-11-1845 en te Asten op 03-02-1874 getrouwd met landbouwer Jacobus van Heugten, geboren op 02-05-1844 te Asten als zoon van Johannes van Heugten en Hendrina Jacobs (zie Antoniusstraat 32). Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens de huizingnummers D51, D51 en D63:

06

Het huis is rond 1880 nog verbouwd onder hetzelfde kadasternummer, zoals weergegeven op nevenstaande kadasterkaart.

Catharina Eijsbouts is op 25-10-1895 te Asten overleden en Johannes Jan Peters is op 20-10-1897 te Asten overleden en bij de erfdeling krijgt Jacobus van Heugten het huis.

Rond 1900 heeft er nog een bijbouw plaats gevonden resulterend in kadasternummer G1875, zoals te zien is op de kadasterkaart geheel rechts.

Johanna Maria Peters is op 11-07-1906 te Asten overleden en Jacobus van Heugten verhuist naar zijn zus Hendrika in Liessel onder Deurne en is aldaar op 16-04-1912 overleden. Hun zoon Johannes van Heugten, geboren te Asten op 07-03-1890, treedt in 1907 in bij de paters Jezuieten en wordt op 01-04-1922 tot priester gewijd. Linksonder in De Volkskrant van 13-03-1925, de Nieuwe Haarlemsche courant van 23-04-1929, De Limburger van 04-06-1931 en het Katholiek archief1 enkele wetenswaardigheden over pater Jan van Heugten; rechtsonder in de Katholieke Illustratie van 19502 wordt een artikel aan hem gewijd:

Linksonder wordt in dagblad de Tijd van 26-05-1954 Johannes van Heugten beschreven:

Johannes van Heugten is op 31-01-1963 te Amsterdam overleden en rechtsboven het bidprentje bij zijn overlijden.

Het huis wordt vanaf 1906 bewoond door Johannes van Oosterhout, geboren te Asten op 19-08-1873 als zoon van Martinus van Oosterhout en Maria Hurkmans (zie Voormalig huis C1329). Hij is als landbouwer op 14-02-1900 te Vlierden getrouwd met Hendrika van Heugten, geboren te Vlierden op 07-02-1875 als dochter van Theodorus van Heugten en Francijna van den Boomen. In 1912 is het huis evenals een schuur met kadasternummer E1641 gekocht door Johannes van Oosterhout en ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D55 en D52, ook bekend staand als Kerkstraat 31:

07

Hendrika van Heugten is op 25-11-1930 te Asten overleden en Johannes van Oosterhout woont ook over de periode 1930-1938 met zijn kinderen in het huis op de Kerkstraat 31:

08

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-10-1938 geeft Johannes (Jan) van Oosterhout een training in het verplegen van vee:

09

Johannes van Oosterhout is op 27-09-1947 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij het overlijden van Hendrika van Heugten en de overlijdensakte van Johannes (Jan) van Oosterhout:

10 11

Het huis is rond 1945 gesloopt en rond 1950 herbouwd, maar bestaat niet meer en moet hebben gelegen ter hoogte van de huidige Albert van Cuijckstraat 91.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G869
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G869 1832-1873 Martinus van de Mortel Asten 01-12-1794
G869 1873-1880 Johannes Jan Peters Asten 31-12-1813
G869 1880-1899 Johannes Jan Peters Asten 31-12-1813 verbouw
G869 1899-1900 Jacobus van Heugten Asten 02-05-1844
G1875 1900-1912 Jacobus van Heugten Asten 02-05-1844 bijbouw
G1875 1912-1938 Johannes van Oosterhout Asten 19-08-1873
Kerkstraat 31
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1820-1859 Martinus van de Mortel Asten 01-12-1794 Maria van Goch Asten 01-06-1800
D30 1859-1865 Martinus van de Mortel Asten 01-12-1794 Maria van Goch Asten 01-06-1800 01-03-1865
D30 1865-1869 Martinus van de Mortel Asten 01-12-1794 met kinderen
D43 1869-1873 Martinus van de Mortel Asten 01-12-1794 met kinderen 27-06-1873
D43 1874-1879 Jacobus van Heugten Asten 02-05-1844 Johanna Maria Peeters Asten 21-11-1845
D51 1879-1890 Jacobus van Heugten Asten 02-05-1844 Johanna Maria Peeters Asten 21-11-1845
D51 1890-1900 Jacobus van Heugten Asten 02-05-1844 Johanna Maria Peeters Asten 21-11-1845
D63 1900-1906 Jacobus van Heugten Asten 02-05-1844 Johanna Maria Peeters Asten 21-11-1845 11-07-1906
D63 1906-1909 Jacobus van Heugten Asten 02-05-1844 met kinderen naar Deurne
D63 1906-1910 Johannes van Oosterhout Asten 19-08-1873 Hendrika van Heugten Vlierden 07-02-1875
D55 1910-1920 Johannes van Oosterhout Asten 19-08-1873 Hendrika van Heugten Vlierden 07-02-1875
D52 1920-1930 Johannes van Oosterhout Asten 19-04-1873 Hendrika van Heugten Vlierden 07-02-1875 25-11-1930
31 1930-1938 Johannes van Oosterhout Asten 19-04-1873 met kinderen
Referenties
  1. ^Katholiek archief; uitgave van het Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland, jaargang 12, 1957 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB37:252565039:00014&query=geboren+PROX+asten&coll=dts&page=6&rowid=3)
  2. ^De katholieke illustratie; zondags-lektuur voor het katholieke Nederlandsche volk, jaargang 84, 1950 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKDC09:017361019:00022&query=geboren+PROX+asten&coll=dts&page=4&rowid=6)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2024, 17:55:24

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen