logo

De Vonder Homepagina


Wolfsberg 24 en 26

Het bouwland met kadasternummer G831 wordt in 1849 verkocht aan Johanna Jansen Verbogen, huisvrouw van Nicolaas van Oosterhout (zie Wolfsberg 16) en krijgt kadasternummer G1021. In 1881 wordt een deel toegevoegd aan G829 in bezit van Francis van Oosterhout en krijgt kadasternummer G1474 (zie Wolfsberg 16). Het resterende andere deel komt in bezit van Martinus Nicolaaszoon van Oosterhout en krijgt kadasternummer G1476. Rond 1893 wordt dit verkocht aan strodekker Piet van Stratum getrouwd met Johanna Maria Verberne en worden er drie huizen gebouwd van noord naar zuid G1793, G1794 en G1795, waarbij dit laatste het grootste is.

De twee kleinere huizen worden tijdelijk verhuurd aan derden en het ene huisje wordt gehuurd door Francis van Bussel, geboren te Heeze op 21-10-1855 als zoon van Tieleman van Bussel en Helena Maria Verbeek. Hij is als landbouwer op 08-02-1882 getrouwd met Johanna Maas, geboren te Lierop op 16-08-1852 als dochter van Johannes Maas en Antoneth Koolen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 komen zij vanuit het dorp (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 8) in het huis met huizingnummer D36 wonen:

01

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar C124 (zie Voordeldonk 89) en het bovenstaande bevolkingsregister vermeldt het nieuwe nummer D41 als zijnde onbewoond.

Het middelste huisje wordt verhuurd aan Wilhelmus van den Warenburg, geboren op 07-12-1848 te Erp als zoon van Hendrik van den Warenburg en Petronella Klink. Hij is als rijksambtenaar te Veghel op 17-02-1879 getrouwd met Geertruida Verhoeven, geboren te Veghel op 16-03-1853 als dochter van Johannis Verhoeven en Delianan van Zutphen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 komen zij vanuit het dorp (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 8) in het huis met huizingnummer D36 wonen:

02

Wilhelmus van den Warenburg verhuist in 1897 naar Baarle Nassau en het huis wordt daarna bewoond door Gerardus Gutjens, geboren te Asten op 19-04-1871 als zoon van Peter Josephus Hubertus Gutjens en Johanna Seijkens (zie Meijelseweg 57). Hij is als dagloner op 15-02-1895 getrouwd met Wilhelmina van Bussel, geboren te Asten op 02-03-1865 als dochter van Wilbert van Bussel en Joanna Maria Martens (zie Antoniusstraat 28 en 30). Eind 1898 verhuizen zij naar Maasbree, maar keert later terug in Heusden (zie Pannenhoef 9). Volgens bovenstaand bevolkingsregister krijgt het huizingnummer D42 met de opmerking dat het niet meer is bewoond.

Het grootste huis en later waarschijnlijk ook de andere huisjes worden bewoond door eigenaar Petrus (Piet) van Stratum, geboren te Asten op 16-02-1850 als zoon van Francis van Stratum en Maria Scheepers (zie Voormalig huis G94). Hij is als strodekker op 31-01-1890 te Asten getrouwd met Ida Gorissen, geboren te Asten op 29-04-1853 als dochter van Bernardus Gorissen en Wilhelmina Verrijt (zie Voormalig huis E96).

Na haar overlijden te Asten op 09-02-1891 is Petrus van Stratum op 29-04-1892 te Asten hertrouwd met Johanna Maria Verberne, geboren te Asten op 26-04-1867 als dochter van Johannes Verberne en Wilhelmina Segers (zie Voormalig huis G92). Piet van Stratum had in die tijd ook een herberg, zoals we op kunnen maken uit de handel in goederen volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-01-1902:

03

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen Petrus (Piet) van Stratum en Johanna Maria Verberne met kinderen in het huis met huizingnummer D37:

04

Ook over de periode 1900-1910 en in de periode 1910-1920, Petrus van Stratum is dan koopman, wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D40 en D33:

05

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-02-1905 de geboorte van zoon Johannes Cornelis van Stratum:

06

Petrus (Piet) van Stratum is op 05-08-1911 te Asten overleden en daarna bewoont zijn weduwe Johanna Maria Verberne als winkelierster samen met haar kinderen het huis. In de periode 1920-1930 heeft het huis huizingnummer D8, ook bekend staand als Wolfsberg 14:

07

Op de foto uit 1935 de familie van Stratum van links naar rechts: Johannes Cornelis (Johan), Francis (Frans), Maria Rovers (Miet, getrouwd met Johan), Ida Cornelia (Ida), Johanna Maria Verberne, Johannes (Jan), Gertruda Litjens (Truij, getrouwd met Toon) en Antonius Cornelis (Toon):

08

In 1928 komt het huis toe aan zoon en bakker Johannes van Stratum, geboren te Asten op 01-09-1894 en kort daarna wordt het verenigd tot kadasternummer G2385 bestaande uit drie huizen, zoals rechts is weergegeven.

Ook in de periode 1930-1938 wonen Johanna Maria Verberne en haar drie ongehuwde kinderen Francis, Johannes en Ida Cornelia nog in het huis aan Wolfsberg 14:

09

Onder in de Nieuw Venloosche courant van 06-07-1929 de verkoop van het boek 'Moord' door de weduwe P. van Stratum. Rechts reclame voor de winkel van de weduwe van Petrus van Stratum

10

Onder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-05-1930 de verkoop van een weiland door de weduwe van Stratum. Rechtsonder in dezelfde krant van 30-09-1937 wordt de winkel van Johanna Maria Verberne bij de Kamer van Koophandel omgezet op naam van Johannes van Stratum:

12

11

13

 

Francis van Stratum is op 28-09-1942 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Petrus (Piet) van Stratum en het bidprentje bij het overlijden van Francis van Stratum:

14 15

Johanna Maria Verberne is op 18-07-1956 te Asten overleden en hieronder het bidprentje en een foto bij haar overlijden:

16 17

Johannes (Jan) van Stratum en zijn zus Ida Cornelia van Stratum zetten daarna het winkelbedrijf voort. Ida Cornelia van Stratum is op 28-11-1978 te Asten overleden en Johannes (Jan) van Stratum is op 27-02-1980 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18

19

Bij heemkundekring De Vonder lezen we het volgende over dit huis:

Object: Wolfsberg 24-26, tot 07-04-1960 Wolfsberg 14.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1890, verbouwingen 1952 veranderen winkel, 1978 veranderen achtergevel, 1981 verbouw, 1985 oprichten garage en berging, 1997 oprichten bakhuis.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1890 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie van Stratum, Brüsewitz.
Soort woning: Langgevelboerderij, boerenbedrijf van circa 1750 tot 1975.
Interview: Fraai eenlaags, authentiek 19de-eeuws pand (woonhuis plus winkel), uitwendig en inwendig mooi gerestaureerd, met een bakhuis (1850) in de achtertuin. Winkelpand van Jan van Stratum van het oorlogsdagboek.

Van de huidige bewoner Karel Brüsewitz ontving ik nog de volgende informatie:

Oorspronkelijk zat er aan de voorkant nog een derde deur. Deze is echter al zolang vervallen dat dit nauwelijks te zien is. Oorspronkelijk woonden er dus drie huishoudens met een aangrenzende winkel annex café. Dat houdt in dat elk gezin de beschikking had over twee ruimtes van 4 bij 4 vierkante meter. Bij elkaar dus 32 vierkante meter. Iets verder stond de boerderij van de buren Toon Hoefnagels en later van den Eerenbeemd. Tussen die huizen liep een pad, bekend staand als het 'heksepeijke'. Dat pad splitste zich in een gedeelte dat richting de Waardjesweg ging en een gedeelte kwam uit in de Kerkstraat.

Bewoners:
Piet van Stratum staat in 1911 als koopman vermeld en in dat jaar is hij overleden aan de gevolgen van een zonnesteek. Hij was hertrouwd (1893) met Marie Verberne, ook genoemd de weduwe Piet van Stratum, en haar beroep was winkelierster. Voorheen was hij getrouwd met Ida Gorissen (zie testament 15-01-1891) tussen Piet van Stratum en Ida Gorissen..
Het pand was in gebruik als café. Op de binnenwanden stonden versieringen (biezen) die typisch zijn voor café interieurs rond de eeuwwisseling van 1900. Achter in een oude houten schuur is onder het zand nog een oude ijzeren beugelring gevonden en wellicht lag er destijds ook een beugelbaan.

Functie:
Het pand is ook in bedrijf geweest als bakkerij, gebouwd achter tegen het huis. De bakkerij verkeerde in zeer slechte staat en is afgebroken. De ovenstenen zijn later weer gebruikt bij de bouw van het bakhuis in de achtertuin. Tegelijkertijd is in het pand in gebruik geweest als winkel. De kruideniers waren oorspronkelijk de weduwe P. van Stratum en daarna Jan en Ida van Stratum. De tekst op de voorruit 'Uw kruidenier' herinnert hieraan. Jan van Stratum is bekend van het oorlogsdagboek, waarin ook vermeld staat dat bakker Coolen tijdens de bevrijdingsdagen de oven van van Stratum gebruikte om brood voor de bevrijders te bakken. Het was het 'winkeltje op de hoek' en de huidige eigenaar heeft het winkeltje weer helemaal in zijn oorspronkelijke staat hersteld. In 1988 heeft burgemeester Rutten de winkel heropend en werd de status van museum toegekend. Door tijdsgebrek is deze winkel echter in 1994 gesloten. De gehele originele inventaris is echter nog aanwezig en wellicht volgt in de toekomst nog een keer een heropening. In de boeken staat een bericht dat in januari 1911 in café van Stratum, de heroprichtingsvergadering van het Catharinagilde plaatsvond. Baron Van Hövel tot Westerflier schonk daarbij een schutsboom aan het nieuwe gilde. De boom werd geplaatst in de Wolfsberg, mogelijk achter café van Stratum.

Karakteristieken
Karakteristiek is de bouw, direct tegen de oorspronkelijke weg aan. Een originele aangesmeerde rand beschermt het huis tegen opspattende regen en het opspatten door karren en wagens. Het is het enige gebouw van vóór de eerste wereldoorlog in de Wolfsberg. In oktober 1952 is er een vrachtauto binnengereden en is er tegelijkertijd een moderne winkelraam geplaatst door de firma Jan Waals met offerte van 3 november 1952. Het winkelraam kreeg de tekst 'Uw kruidenier', zoals te zien is op de etalagefoto uit 1955:

20

Markant zijn nog twee oude emaille reclameborden aan de bovenkant van de gevel. Voor het winkelraam is een gesmeed beschermijzer om het raam te beschermen tegen omvallende fietsen. Naast de winkeldeur zit een oude geglazuurde aardewerken postbus, waarschijnlijk uit de Maasstreek bij Beesel of Tegelen. Ook naast de winkeldeur zit een ijzeren ring waar men het paard even vast kon leggen. Als café was dit pand natuurlijk in trek want het was een van de aan- en afvoerroutes door de Peel heen. Boven de deuren zitten twee identieke, aparte bovenlichten met als hoofdvorm een ellips in het midden. Het dak bestaat uit oude poppannen, ofwel pannen met stropoppen.

Naast het huis staat een klein kapelletje opgericht ter ere van Sint Joris. In de gevel de naam: Ioris en een jaartal, 1460 (foto links). De kapel heeft waarschijnlijk te maken met het Sint Joris gilde van Asten dat rond die tijd is opgericht, waarvan een foto geheel onder. Helemaal achter in de tuin staat het bakhuis met klei oven, gereconstrueerd met materialen uit de oude bakkerij die aan de achterkant van het huis vastzat (foto rechts).

21 22

23

Over dat Sint Jorisgilde en Sint Catharinagilde werd in 1933 het volgende opgeschreven1:

Ik kon het niet nalaten om de genoemde leden W. V. met zijn liefke Koba (Willem Verhees en Jacomyna Jan Thielen, zie Voormalig huis E282) en D. L. V. met zijn liefke Peternel (Theodorus Lamberts Verheijen en Petronella Peeters, zie Oostappensedijk 54) op te zoeken.

Hieronder nog enkele foto's van het Sint Jorisgilde dat in 1937 nog een opleving kende:

Karel Brüsewitz ontving in 1988 een verzilverde luciferhouder van burgemeester Rutten ter gelegenheid van de opening van het museumwinkeltje 'Likkepot' op deze plaats. Rechts daarvan nog een winkelboekje van de winkel van Jan van Stratum:

Hieronder nog twee foto's van de uit 1894 stammende winkel annex café van de familie van Stratum:

24 25

Het huis bestaat nog steeds en het betreft nu twee huizen met als adres Wolfsberg 24 en 26:

26

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1793, G1794 en G1795
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1793, G1794 en G1795 1891-1894 Johanna Jansen Verbogen
G1793, G1794 en G1795 1894-1928 Petrus van Stratum Asten 16-02-1850
G2385 1928-1938 Johannes van Stratum Asten 01-09-1894 vereniging
Wolfsberg
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D36 1891-1900 Francis van Bussel Heeze 21-10-1855 Johanna Maas Lierop 16-08-1852 naar C124
1900 onbewoond
Wolfsberg
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D36 1894-1897 Willem van de Warenburg Erp 07-12-1848 Geertruda Verhoeven Veghel 16-03-1853 naar Baarle Nassau
D36 1897-1899 Gerardus Gutjens Asten 19-04-1871 Wilhelmina van Bussel Asten 02-03-1865 naar Maasbree
1900 onbewoond
Wolfsberg 14
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D37 1894-1900 Petrus van Stratum Asten 16-02-1850 Johanna Maria Verberne Asten 26-04-1867
D40 1900-1910 Petrus van Stratum Asten 16-02-1850 Johanna Maria Verberne Asten 26-04-1867
D33 1910-1911 Petrus van Stratum Asten 16-02-1850 Johanna Maria Verberne Asten 26-04-1867 05-08-1911
D33 1911-1920 Johanna Maria Verberne Asten 26-04-1867 weduwe van Stratum
D8 1920-1930 Johanna Maria Verberne Asten 26-04-1867 weduwe van Stratum
14 1930-1938 Johanna Maria Verberne Asten 26-04-1867 weduwe van Stratum
Referenties
  1. ^De schuttersgilden en schutterijen van Noord-Brabant: overzicht van hetgeen nog bestaat, 1933 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB18:000210000:00039&query=ketellapper+asten&coll=boeken&rowid=2)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 29 januari 2023, 21:56:57

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen