logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C1347

Rond 1738 hebben de Astense armmeesters Jan Tijssen van Dijk en Tomas Marcelis Coolen in opdracht van het dorpsbestuur een huisje laten bouwen voor Goort Huybers. Het is gebouwd in het Astense buitengebied en wel 'in de Berge tusschen de Wolfsberg en Voordeldonk'. In totaal heeft de bouw 32 gulden, 6 stuivers en 8 penningen gekost. De hierna volgende rekening laat zien waarvoor dat bedrag is gebruikt en geeft ook aan welke beroepen de aannemers hadden en waar zij hebben gewoond:

Peter Joost Koppens (Dijk) seven en een halve dag arbeytsloon als timmerman ƒ 5-0-0
Jan Coolen vier en een halve dag arbeytsloon ƒ 2-16-0
Dielis Vreynsen (Dorp) twee dagen arbeytsloon als decker ƒ 1-5-0
Antoni Voermans (Wolfsberg, zie Wolfsberg 16) voor geleverde nagels ƒ 1-13-0
Marcelis Peters (Ommel) voor geleverde latten ƒ 1-6-0
Jan Keyzers voor latten ƒ 0-12-8
Jan Daandels (Wolfsberg, zie Voormalig huis C1333) en Leendert Louwe voor luyken en lijme ƒ 2-5-2
Jan Seelen voor leem te haaIen ƒ 0-13-12
Aart Symons (Vosselen) voor playstokken ƒ 1-4-0
Joost Hoebergen (Stegen) voor een halff vijm stroy ƒ 0-12-8
Dirk van Moorsel voor vier vijme stroy ƒ 5-16-0
Graart Coppens voor twee vijme stroy ƒ 2-18-0
Arnoldus Bosbremer (Wolfsberg, zie Voormalig huis E1049) voor het maken van de glase ƒ 0-10-0
Peter Peter Nelis (Rinkveld) voor een halve dag arbeytsloon ƒ 0-4-0
Jan Janse van Dijk (Wolfsberg, zie Voormalig huis C1333) voor latten ƒ 1-0-0
den eerste rendant voor twee dagen arbeytsloon ƒ 1-5-0
nog voor luykhout en planken ƒ 1-10-0
voor 1000 deckbanden ƒ 0-15-0
nog 300 deckroeyen ƒ 0-12-0
nog 1000 nagels ƒ 0-2-10
Jan de Smit voor geheng ƒ 0-6-0
Totaal ƒ 32-6-8

Godefridus Hendrix Huybers is geboren te Asten op 17-06-1695 als zoon van Henricus Huyberts en Maria Peeters van Mierlo (zie Voormalig huis E1033). Hij is op 24-06-1719 te Someren getrouwd met Elisabeth Hendricks, geboren te Someren op 06-06-1697 als dochter van Henricus Franciscus Sieraete en Wilhelma Gabriel:

01

Het gezin van Godefridus Hendrix Huybers en Elisabeth Hendricks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Someren 10-01-1722
2 Henrica Asten 18-01-1727 Ongehuwd Asten 01-08-1748
3 Johannes Asten 15-07-1730 Kind Asten ±1730
4 Johannes Asten 31-05-1732 Kind Asten 11-10-1747
5 Antonius Asten 25-02-1736 Asten 06-02-1774
Maria Aart Vreijnssen

In het huizenquohier over de periode 1736-1746 zijn de Armen van Asten eigenaar en is Godefridus Hendrix Huybers bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 3a Wolfsberg Bewoners nummer 3a Wolfsberg
1736 armen alhier Goort Hendriks
1741 armen alhier Goort Hendriks
1746 armen alhier Goort Hendriks

Godefridus Hendrix Huybers is op 26-03-1746 te Asten overleden en Elisabeth Hendricks is te Asten op 16-10-1747 overleden. Hun dochter Henrica is verdronken in de waterput:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 43 verso; 01-08-1748:
Hendrik Halbersmit en Jan Souve, chirurgijns, verklaren dat zij meegegaan zijn naar het huiske, in de Wolfsberg, waar woonde, Hendrien Goort Hendriks welke dood gevonden is in een waterkuil bij dat huiske, liggende voorover met de rug omhoog, bloot in het hemd. Het lichaam is door de buren uit het water gehaald. Na visitatie hebben zij geen wonden of kwetsuren gevonden die de dood veroorzaakt kunnen hebben.

Het huis waarin zij hebben gewoond moet worden geruimd:

Asten Rechterlijk Archief 147; 28-10-1749:
Bernard Brunas en Andries van Heughten, armmeesters, verkopen een armhuyske op de Wolfsbergh In bewoning geweest bij Goort Hendrix en moet geruymt zijn voor het aanstaande nieuwe jaar. Koper Jan Vervoordeldonk. Koopsom ƒ 17,-.

Op een of andere manier moet het huis zijn doorverkocht aan Aert Jansen Smits, geboren te Asten op 19-02-1705 als zoon van Arnoldus Jansen en Maria Willems. Hij is op 23-11-1727 te Asten getrouwd met Anna Philips van den Warsenberg, geboren te Asten op 05-02-1700 als dochter van Philippus Peeters van Waersenbergh en Francisca Jan Hendrick Ceelen van Bussel (zie Voormalig huis G390):

02

Het gezin van Aert Jansen Smits en Anna Philips van den Warsenberg:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 08-01-1728
2 Francisca Asten 09-06-1729 Asten 20-01-1760
Renerus van der Linden
Asten 14-01-1788 zie Voormalig huis E1056
3 Arnoldus Asten 30-01-1731
4 Johannes Asten 17-09-1733 Asten 06-05-1759
Catharina Teunissen Lambers
Asten 22-01-1773 zie Voormalig huis C669
5 Henricus Asten 20-09-1735 Neerpelt (B)
6 Antonius Asten 28-07-1737
7 Johanna Asten 15-01-1739
8 Wilhelmus Asten 11-10-1741 Asten 18-01-1778
Johanna Adriani Lintermans
Asten 29-10-1780
Angelina Joannis Daendels
Asten ±1811
9 Johanna Maria Asten 27-01-1747
10 Johanna Maria Asten 08-04-1748

Aert Jansen Smits is door het borgemeesterschap arm geworden en heeft veel van zijn erfgoederen moeten verkopen en heeft dit huisje van het geld wat overbleef nog kunnen kopen. Hij wordt nog aangesteld als voogd over de kinderen van zijn schoonzus:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 99 verso; 12-06-1753
Aart Jan Smits en Joost Hoebergen zijn aangesteld als momboiren over de kinderen van Maria Warenberg, weduwe Hendrik Goort Hoefnagels met name Josyna, Hendrik, Johanna en Francis.

In het huizenquohier over de periode 1751-1776 is Aert Jansen Smits eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 3a Wolfsberg Bewoners nummer 3a Wolfsberg
1751 Aart Janse Smits Aart Janse Smits
1756 Aart Janse Smits Aart Janse Smits
1761 Aart Janse Smits Aart Janse Smits
1766 Aart Janse Smits Aart Janse Smits
1771 Aart Janse Smits Aart Janse Smits
1776 Aart Janse Smits Aart Janse Smits
1781 Aart Janse Smits kinderen Aart Smits en Catarina Lintermans

Aert Jansen Smits is op 14-03-1777 te Asten overleden en Anna Philips van den Warsenberg is te Asten op 04-07-1777 overleden en daarna worden de goederen verdeeld en komt het huis in bezit van zoon Wilhelmus Aart Smits:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 53; 29-09-1777:
Marten Teunissen, op de Moosdijk, te Deurne en Jan Aart Smits zijn aangesteld als voogden over de onmondige kinderen met name Antoni, Jan, Adriaan en Jenneke van Jan Aart Smits en Catarina Teunisse. Jan Aart Smits is enige jaren geleden overleden en heeft gewoond op Voordeldonk. De kinderen zijn voor ¼e deel erfgenaam van hun grootouders, Aart Janse Smits en Anna Warenberg onlangs overleden en gewoond hebbende in de Wolfsberg.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 173; 11-03-1778:
Marten Teunisse en Jan Aart Janse Smits als momboiren over Antoni, Jan, Adriaan en Jenneke, onmondige kinderen van Jan Aart Smits en Catarina Teunisse. Mede compareren Catarina Teunisse moeder van de kinderen, Hendrik Aart Smits, te Neerpelt, Willem Aart Smits, Reynier van der Linden getrouwd met Francyn Aart Smits. Ook kinderen en erven van Aart Janse Smits en Anna Warenberg. Zij verdelen de nagelaten goederen er is tot nu toe geen inventaris gemaakt.
1e lot krijgt de weduwe Jan Aart Janse Smits een klein deel van de roerende goederen; ƒ 150,- uit te betalen door de ontvanger van het 4e lot, Reynier van der Linden, er is al ƒ 100,- betaald ter aflossing van een som aan de kinderen Johannes Jansen. De rest te betalen binnen zes maanden.
2e lot krijgt Hendrik Aart Janse Smits enig roerend goed, een trog, een bedje, twee lakens; ƒ 125,- te betalen door Willem Aart Smits en Reynier van de Linden ieder de helft.
3e lot krijgt Willem Aart Smits enig roerend goed; de woninge off heert met de neere tot aan de schuurheert, scheidende aldaar met het gebont de schop die voor het huis staat den helen hof zo ver het huis is, ene zijde Reynier van der Linden, andere zijde weduwe Antoni Jaspers en de weduwe Francis Plenders; anderhalf vierde deel van den Bergacker geheel 7 lopense; anderhalf vierde deel van de Joost Koolenacker off Loverboschacker 2 lopense; anderhalf vierde deel van een akker het Berglinder 1½ lopense; anderhalf vierde deel van een groesveld het Berglinder 3 lopense; anderhalf vierde deel van het Aart Oomsveltje off Roetert 1½ opense; anderhalf vierde deel in een hei / groesveld de Meulenschouw 5 lopense; anderhalf vierde deel van de groote Weert 1 lopense; anderhalf vierde deel in de kleyne Weert 1½ lopense; anderhalf vierde deel van het halff Loopense. Verponding ƒ 2-15-10 per jaar. Bede ƒ 1-00-00 per jaar. Belast met anderhalf vierde deel van
ƒ 0-17-08 per jaar aan den Armen van Asten; anderhalf vierde deel van ƒ 0-04-12 per jaar aan het Huis van Asten; anderhalf vierde deel van ƒ 2-05-00 per jaar aan de Kempenaar; anderhalf vierde deel van 3 vat rogge per jaar aan de Kempenaar. En te voldoen aan het 2e lot ƒ 62-10-0.
4e lot krijgt Reynier van der Linden enig roerend goed; den schuurheert en het schuurhool of achterste gedeelte ten einde uit met een gedeelte van het aangelag, ene zijde Willem Aart Smits, andere zijde de gemeente; tweeënhalf vierde deel in den Bergacker geheel 7 lopense; tweeënhalf vierde deel in Joost Kooleacker off Loverboschacker 2 lopense; tweeënhalf vierde deel in Berglinderacker 1½ lopense; tweeënhalf vierde deel van een groesveld het Berglinder 3 lopense; tweeënhalf vierde deel van Aart Oomsveltje off Roetert 1½ lopense; tweeënhalf vierde deel in een hei/groesveld de Meulenschouw 5 lopense; tweeënhalf vierde deel in de groote Weert 1 lopense; tweeënhalf vierde deel in de kleyne Weert; tweeënhalf vierde deel van een teulland het half Loopense ½ lopense. Verponding ƒ 4-05-0 per jaar. Bede ƒ 1-13-6 per jaar. Belast met tweeënhalf vierde deel van ƒ 0-17-08 per jaar aan den Armen van Asten; tweeënhalf vierde deel van ƒ 0-04-12 per jaar aan de Heren van Asten; tweeënhalf vierde deel van ƒ 2-05-00 per jaar aan de Kempenaar; tweeënhalf vierde deel van 3 vat rogge per jaar aan de Kempenaar. Dit lot zal aan het 2e lot, ter egalisatie, uit betalen ƒ 62-10-0 en aan het 1e lot ƒ 50,-. Met de rest der nalatenschap, zijn na verkoop, de schulden betaald.

Asten Rechterlijk Archief 33 - 52; 13-07-1778
Hendrik Aart Smits, te Neerpelt, aanlegger contra Willem Aart Smits en Reynier van der Linden, gedaagden. De voorgaande scheiding en deling is gemaakt ab intestato. In november 1777 is door gedaagden, van hem aanlegger, nog ½e deel van een huys ofwel den opstand gekocht voor ƒ 21,-. Onder reserve van den erffgront en plaats waarop de voorschreven huysinge was staande. Tot nog toe zijn deze niet betaald.

Zoon Wilhelmus Aart Smits is geboren te Asten op 11-10-1741 en op 18-01-1778 te Asten getrouwd met Johanna Adriani Lintermans, geboren te Asten op 01-01-1736 als dochter van Adrianus Johannes Lintermans en Anna Willems van Heugten (zie Voormalig huis C1329). Het gezin kende geen kinderen en Johanna Adriani Lintermans is op 13-10-1779 te Asten overleden. Wilhelmus Aart Smits is op 29-10-1780 te Asten hertrouwd met Angelina Joannis Daendels, geboren te Someren op 09-03-1739 als dochter van Johannes Daendels en Petronella Franciscus Hurcmans:

03

Het gezin van Wilhelmus Aart Smits en Angelina Joannis Daendels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 22-12-1783 Asten 23-01-1814
Johanna Coolen
Asten 07-04-1824

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Wilhelmus Aart Smits en wordt het ook door hem als bewoner gebruikt:

Jaar Eigenaar nummer 3a Wolfsberg Bewoners nummer 3a Wolfsberg
1798 Willem Aart Smits Willem Aart Smits
1803 Willem Aart Smits Willem Aart Smits

Wilhelmus Aart Smits is van beroep slager:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 49; 23-01-1806:
Jan Hendrik van Heugten, Willem Aart Smits en Jan van Hoek leggen hun eed als beesten- en varkensslaagers af.

Angelina Joannis Daendels is op 19-07-1808 te Asten overleden en Wilhelmus Aart Smits koopt een stuk land af:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 02-07-1809:
Meggel van Hugten, weduwe Pieter Berkers, Jan Peter Swinkels, voor zichzelf en voor Maria en Arnoldus Peter Swinkels, zijn broer en zuster. Zij verkopen aan Willem Aart Smits land in de Loverbosch 1 lopense 22 roede. Koopsom ƒ 68,-.

Uit de erfenis van de ouders van zijn eerste vrouw ontvangt Wilhelmus Aart Smits een jaarlijks bedrag:

Asten Rechterlijk Archief 132a ;14-04-1810:
Jan Lintermans, Pieter Verlijsdonk getrouwd met Anneke Willem Lintermans, Antony Bluyssen, Peeter Dries Peeters getrouwd geweest met Anneke Lintermans en een kind met name Andries, Willem Aart Smits getrouwd geweest met Jenneke Lintermans. Zij verdelen hun vaste goederen. De ontvangers van de loten 1 en 2 die de goederen ontvangen, Jan Lintermans en Pieter Verlijsdonk getrouwd met Anneke Willem Lintermans, zullen uitkeren aan:
Antony Bluyssen ƒ 150,-.
Peeter Dries Peeters ƒ 80,-.
Willem Aart Smits ƒ 5,20 per jaar dit gedurende zijn verdere leven.

De verpondingen van 1810 melden Wilhelmus Aart Smits als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 123:
Willem Aart Smits bij deling 11-03-1778 de wooninge off hert met neere en hoff en voorts.
Huijske in de heij

Wilhelmus Aart Smits is rond 1811 overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis als laatste huis van de Wolfsberg op naam van de armen van Asten:

Kadaster 1811-1832; C1347:
Huis en erf, groot 01 roede 58 el, Wolfsbergsche heide, klassen 10.
Eigenaar: Armen van Asten.

04

05

Aan wie de Armen van Asten het in de periode 1811 tot 1859 hebben verhuurd is niet te traceren en het huis is in 1859 afgebroken.

Overzicht bewoners

Wolfsberg huis 3a
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 armen alhier Goort Hendriks Asten 17-06-1695
1741 armen alhier Goort Hendriks Asten 17-06-1695
1746 armen alhier Goort Hendriks Asten 17-06-1695
1751 Aart Janse Smits Asten 19-02-1705 Aart Janse Smits Asten 19-02-1705
1756 Aart Janse Smits Asten 19-02-1705 Aart Janse Smits Asten 19-02-1705
1761 Aart Janse Smits Asten 19-02-1705 Aart Janse Smits Asten 19-02-1705
1766 Aart Janse Smits Asten 19-02-1705 Aart Janse Smits Asten 19-02-1705
1771 Aart Janse Smits Asten 19-02-1705 Aart Janse Smits Asten 19-02-1705
1776 Aart Janse Smits Asten 19-02-1705 Aart Janse Smits Asten 19-02-1705
1781 kinderen Aart Janse Smits Asten 11-10-1741 kinderen Aart Janse Smits en Catarina Lintermans Asten 11-10-1741
1798 Willem Aart Smits Asten 11-10-1741 Willem Aart Smits Asten 11-10-1741
1803 Willem Aart Smits Asten 11-10-1741 Willem Aart Smits Asten 11-10-1741
Kadasternummer C1347
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C1347 1832 armen van Asten
Wolfsberg
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Wilhelmus Aart Smits Asten 11-10-1741 Angelina Joannis Daendels Someren 09-03-1739 19-07-1808
1808-1811 Wilhelmus Aart Smits Asten 11-10-1741 met kind † ±1811
1811-1859 eigendom Armen van Asten, bewoning niet bekend
1859 huis is afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 8 september 2023, 12:40:43

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen