logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E1033

Philips Frans Philipsen (Voermans) is geboren te Asten rond 1576 als zoon van Franciscus Philipsen (zie Voormalig huis G854). Hij is rond 1605 getrouwd met Peerken Teunis Loomans en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten ±1606 Asten ±1630
Meriken
Asten ±1650 kinderen Aert en Elske
2 Catharina Asten ±1608 Asten ±1632
Johannes Aert Daendels
Asten ±1642
Dirck Peeters
Asten 21-08-1693 zie ook 't Hoekske 8
3 Franciscus Asten ±1610 Asten ±1635
Elisabeth Joosten van Weert
Asten ±1647
Catharina Geldens
Asten 24-11-1681 zie ook Voormalig huis G854
4 Anna Asten ±1612 Asten ±1634
Godefridus Goortsen
Asten ±1665 zoon Antonis
5 Petrus Asten ±1614
6 Thomas Asten ±1616 Asten ±1640
Maria Aert Laurenssen
Asten ±1645
Maria Thielen Dirck Duyssen
Asten 15-11-1676 zie Voormalig huis E1083

Philippus Frans Philips is rond 1630 overleden en Peerken Teunis Loomans is rond 1635 overleden. De erfenis van Philips Frans Philipsen (Voermans) wordt verder verdeeld, waarbij schoonzoon Dirck Peeters en kleinkinderen Aert en Elsken, kinderen van zoon Antonius een huis erven:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 17; 04-07-1654:
Frans Philipsen, Dirck Peeters man van Catalijn, dochter Flip Fransen en Peerken Teunis, Goort Goorts man van Anneken Philipsen, dogter van Flip Fransen en Peerken Teunis, Aert Teunis en Elsken Teunis, zuster en broeder. Allen erven van Philips Fransen, hun vader en grootvader. Zij delen, ieder voor ¼e deel, zijn nagelaten goederen.
2e lot krijgt Dirck de helft in het huis, hof, hofstad en land aen de Wolsberch, ene zijde Frans Philipsen, andere zijde Wouter Geven cum suis,
4e lot krijgen Aert en Elsken de andere helft in het huis, hof, hofstad en land aan de Wolsberch.

Het huis wordt een jaar later doorverkocht aan Franciscus Philipsen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 30; 17-02-1655:
Dirck Peeters man van Cathalijn, dogter Philips Fransen en Peerken Teunis, Aert Teunis, Peeter Willems man van Elske Teunis. Zij verkopen aan Frans Philipsen een huis, hof, hofstad en land in de Wolsberch. hun deel in de erfrentebrieven die zij samen met de koper, te Someren bezitten en hen zijn aangekomen van Teunis Teunisse Loomans, grootvader van de verkopers. Koopsom ƒ 300,- te weten ƒ 150,- aan Dirck Peeters en ƒ 150,- aan Aert Teunis en Peeter Willemse ieder de helft.

Zoon Franciscus Philipsen (Voermans), geboren te Asten rond 1610 is rond 1635 te Asten getrouwd met Elisabeth Joosten van Weert, geboren te Asten rond 1608 als dochter van Joost Jan Willems en Catharina (zie Voormalig huis C1323). Hieronder het gezin van Franciscus Philipsen (Voermans) en Elisabeth Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten ±1636 Asten 04-02-1659
Elisabeth Claessen
Asten 19-12-1722 zie Voormalig huis C1323
2 Judocus Asten 04-09-1637 Asten ±1660
Petronella Huybers
Asten 15-11-1715
3 Petrus Asten ±1639 Asten 15-10-1673
Maria Jansen
Asten 11-11-1723 zie ook Slotweg 4
dochter Helena (zie Voormalig huis G640 en G641)
dochter Elisabeth (zie Voormalig huis B409)
4 Henrica Asten ±1641
5 Engelberta Asten 24-10-1643 Asten 02-02-1664
Frans Marcelis Berckers
Asten 19-10-1715 zie Voormalig huis G852
en Voormalig huis G854
6 Antonius Asten 24-10-1643 Asten 26-11-1678
Anna Peters Jannes
Asten 15-01-1708 zie ook Voormalig huis G854

Elisabeth Joosten van Weert is rond 1645 te Asten overleden en Franciscus Philipsen (Voermans) is nog rond 1647 te Asten hertrouwd met Catharina Geldens; voor zover bekend zijn er geen kinderen uit dit huwelijk geboren.

Bij de verpondingen van 1662 staat het huis op naam van Franciscus Philipsen:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 52 verso:
Frans Philipsen, huijs.

Franciscus Philipsen (Voermans) maakt samen met zijn tweede vrouw Catharina Geldens zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 11-12-1674:
Frans Flipsen man van Caetelijn. Zij testeren ƒ 50,- aan Teunis Goorts, testateurs neef, ƒ 50,- aan Fyke Goorts, haar testateurs nicht, ƒ 10,- aan Jan Geldens, te Deursen. De testatrice benoemd Frans Flipsen als haar enige erfgenaam zowel van het roerend als onroerend goed. Mocht Frans eerder overlijden dan Caetelijn, dan zal zij Catelijn onderhouden worden in kost, drank, linnen en wol door de kinderen van Frans, hetwelk hij, testateur, zijn kinderen is bevelende.
Dit merck heeft gestelt Catalijn Geldens. Dit merck heeft gestelt Frans Flipssen.

Catharina Geldens is op 21-11-1677 te Asten overleden en Franciscus Philipsen maakt zijn nieuwe testament bekend:

Asten Rechterlijk Archief 81; 16-03-1680:
Frans Philipsen, aan de Wolfsbergh, testeert. Hij wil persisteren bij zijn voorgaande testament gemaakt bij Catalijn, zijn vrouw op 11-12-1674 waarbij blijkt dat hij, testateur, heer en meester is gemaakt. Hij maakt bij prelegaat, ƒ 70,- à 5% aan zijn zoon Peeter Frans Philipsen, dit is een terugbetaling van een lening; ƒ 200,- vooruit te betalen, aan zijn zoon Anthonis. Dit omdat deze bij hem gewoond heeft en het werk heeft gedaan. En ook omdat hij borgemeester is geweest, waardoor de andere kinderen van het borgemeesterschap zijn ontlast. Ende hij, Antonis, is aannemende tot sijnen lasten ende sijne andere broederen en susteren is onlastende, cost en scadeloos te indemneren. Nog aan Antonis, zijn zoon, vooruit te geven ƒ 125,- omdat hij geen uytsetsel heeft gehad als de andere; ƒ 35,- wegens een geleverde koe en geleend geld. Zijn kinderen worden als enige erfgenamen benoemd. Dit merck heeft gestelt Frans Flipsen.

Franciscus Philipsen is op 24-11-1681 te Asten overleden en het huis is in handen gekomen van zoon Antonius Frans Philipsen, die het huis verkoopt aan Huybert Hendricx:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 231; 02-07-1685:
Anthonis Frans Philipsen verkoopt aan Huybert Hendricx een huis, hof en aangelag in de Wolfsbergh 1 copse, ene zijde de straat, ander einde Frans Cornelissen van Weert. Koopsom ƒ 13,-.

Huybert Hendrickx is geboren te Asten rond 1630 en rond 1655 getrouwd met Godefrida Henrici Bastiaans, geboren te Asten rond 1636 als dochter van Henricus Bastiaans en Catharina Joost Philipsen (zie Wolfsberg 50) en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 02-10-1655 Asten 13-05-1686
Catharina Dierx Tielen
Mierlo 29-11-1693
Maria Peeters van Mierlo
Asten 08-09-1697
Anna Jansen Goorts
Asten 15-01-1718 zie ook Wolfsberg 62
en Wolfsberg 50
2 Johanna Asten 02-01-1660 Beek en Donk 17-06-1703
Henricus Aarts Wolfs
Asten 06-11-1712 zie Antoniusstraat 28 en 30

Bij de verpondingen van 1680 staat het huis op naam van Huybert Hendrickx.

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 28 verso:
Huijbert Hendericx.

Godefrida Henrici Bastiaans is op 09-09-1688 te Asten overleden.

In 1691 getuigt Huybert Hendrickx op 60-jarige leeftijd dat hij koetsier Feyt heeft gekend:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 169; 30-07-1691:
Huybert Hendricx, 60 jaar, Joost Jelis van Heughten, 58 jaar, Jan Jansen van Helmont, borgemeester. Allen wonende omtrent het kasteel. Zij verklaren ter instantie van Cornelius de Haes, schout, te Nederweert dat zij seer wel gekent hebben Feyt, coetsier bij Mevrouwe van Asten en dat deze nu omtrent 30 à 40 jaar geleden is gestorven zonder vrouw of kinderen na te laten. Joost Jelis van Heughten weet nog dat hij verscheidene jaren met voornoemde Feyt op de jacht is geweest.

Bij de verpondingen van 1709 staat het huis nog op naam van Huybert Hendrickx:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 11 verso:
Huijbert Hendericx. 3-34 - ƒ 0-18-8.

Huybert Hendrickx is rond 1711 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1713 staat het huis al vooruitlopend op naam van de weduwe van zoon Henricus Huyberts:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 62 verso:
De weduwe Hendrick Huijberts.

Zoon Henricus Huyberts is geboren te Asten op 02-10-1655 en op 13-05-1686 te Asten getrouwd met Catharina Dierx Tielen, geboren rond 1660. Dit huwelijk kende geen kinderen en na haar overlijden te Asten op 10-09-1693 is Henricus Huyberts op 29-11-1693 te Mierlo getrouwd met Maria Peeters van Mierlo, geboren te Mierlo rond 1665. Na haar overlijden te Asten op 10-01-1697 is Henricus Huyberts een derde maal getrouwd te Asten op 08-09-1697 met Anna Jansen Goorts, geboren rond 1670:

Conjuncti sunt matrimonio Henricus Hubers et Anna Jansen; testes Catharina Hendrix et Maria van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Henricus Hubers en Anna Jansen; getuigen Catharina Hendrix en Maria van de Cruijs.

01

De gezinnen van Henricus Huyberts met Maria Peeters van Mierlo en met Anna Jansen Goorts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten 17-06-1695 Someren 24-06-1719
Elisabetha Hendricks
Asten 26-03-1746 zie Voormalig huis C1347
2 Johannes* Asten 16-07-1698 Kind Asten ±1698
3 Antonius* Asten 13-02-1701 Kind Asten ±1701
4 Henricus* Asten 01-11-1703 Kind Asten ±1703
5 Johanna* Asten 14-06-1705 Asten 14-06-1734
Henricus Aerts Wolfs
Asten 10-01-1758 zie ook Antoniusstraat 28 en 30
6 Petrus* Asten 21-02-1708 Kind Asten ±1708

* kinderen uit het derde huwelijk van Henricus Huyberts

Zij wonen elders in de Wolfsberg (zie Wolfsberg 62) en verhuren dit huis. Zijn zuster Johanna Huyberts is in 1712 overleden en haar man wil een tweede huwelijk aangaan met Johanna Gielen (zie Antoniusstraat 28 en 30):

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 1 verso; 25-11-1713:
Hendrick Aerts man van Jenneke Huyberts, verklaart, in conformiteit van het 53e artikel van het Egtreglement 1656 en opgevolgd placcaat van 3 april 1708, verplicht te zijn, voor de voltrekking van zijn aanstaande tweede huwelijk, ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen van hem en wijlen zijn vrouw, te maken een staat en inventaris van de erffmeubilaire goederen en effecten als aan comparant, ter togte, ende aan sijne voornoemde kinderen ten erfregt competerende sijn. 1 bed met veren, hoofdpeluw, 2 kussens en 1 witte wollen deken, 1 eiken kist, 1 baktrog, 1 sigt, 1 seysse, 1 ackx, 1 koeketel, kleine ketel, 1 haal en tang.

Als Henricus Huyberts op 15-01-1718 overlijdt, erft zijn weduwe Anna Jansen Goorts het halve huis:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 37; 23-01-1719:
Hendrik Huyberts heeft bij zijn overlijden nagelaten een zoon uit zijn huwelijk met Mary Peeters van Mierlo, zijn tweede vrouw, alsmede Anneke Jan Goorts, geboren te Bakel, zijn derde vrouw en nog een dochter, Jenneke uit zijn derde huwelijk. De geringe nalatenschap van Hendrik Huyberts is verdeeld tussen Anneke, zijn derde vrouw voor haar zelf en mede voor haar onmondige dochter Jenneke ter eenre en Goort Gerits en Goort van Bussel, als beëdigde momboiren over Goort Hendrik Huybers, uit het tweede huwelijk ter andere zijde. Er is daarbij questie en verschil ontstaan, ja soo verre dat Anneke, als weduwe en boedelhoudster, zowel voor haar zelf als voor haar dochter bij request had geadresseert aan drost en schepenen teneynde van scheydinge en deylinge en waartegen de momboiren hadden gerescribeert. Uiteindelijk is, met goedkeuring van drost en schepenen, een accoord gemaakt als volgt: 1e lot krijgt Anneke de helft van een huiske en aangelag aan de Wolfsberg langs de straat, andere zijde Jenneke Huybers 4 roede.

Henricus Aarts Wolfs, weduwnaar van Johanna Huyberts, trouwt voor de derde maal (zie Antoniusstraat 28 en 30) en de kinderen uit zijn huwelijk met Johanna Huyberts, zijn eigenaar van het huis op de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 80 verso; 22-10-1734:
Hendrik Aarts laatst weduwnaar van Jenneke Gielis maakt ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen, uit zijn huwelijk met Jenneke Huyberts, een staat en inventaris. Hij wil in derde huwelijk treden met Jenneke Hendrix, jonge dochter.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 3 lopense, ene zijde Aart Driessen, andere zijde de hei; land in de Loverbosch 1 lopense 45 roede; groes int Lindert 1 lopense. Hij heeft sinds de laatst gemaakte inventaris 25-11-1713 voor het aangaan van zijn tweede huwelijk met Jenneke Huyberts, geen goederen meer bijgekregen.

Anna Jansen Goorts is in november 1743 te Asten overleden en haar dochter Jenneke moet het huis verkopen:

Asten Resolutieboek Inventarisnummer 5, III-4, deel 5; 02-03-1744:
Vergadering gehouden den tweede meert 1744. Present drossard en schepenen, gereserveert Jan Verberne. Is ter vergadering voor gebragt dat door het overlijden van Anneke, weduwe Hendrik Huijbers, in november 1743 van wegens den armen alhier publiecq voor alle man is bestelt Jenneke dogter van voornoemde Anneke weduwe Hendrik Huijbers dat voornoemde weduwe alhier heeft nagelaaten een huijske met het aangelag als ook eene acker met een wortelveltje gestaan en geleegen alhier in de Wolfsberg, en alsook de voornoemde dogter innocent is en van den arme moet onderhouden worden, off het derhalve niet nodig was dat de voorschreven goederen die gering sijn publiecq en voor alle man door de armmeesters wierde verkogt en de penningen daar van komende te emploijeeren tot alimentatie van de voornoemde Jenneke Hendrix. Waarop gedelibereert sijnde is goed gevonden en verstaan dat Peter Jan Wilberts, en Peter Verlensdonk regeerende armmeesters alhier bij desen worden geauthoriseert om de voorschreven erffelijke goederen van de voornoemde Anneke, weduwe Hendrik Huijbers nagelaaten en geleegen alhier in de Wolfsberg publiecq en voor alle man te verkoopen de koopers van dien daar in te veste na behooren, onder gelofte van guarantschap in forma, en de kooppenningen daarvan komende in haare te doene reekening voor ontfang te verantwoorden. Actum Asten op dato ut supra. Jacobus Lozecaat officier, Michiel van de Cruijs, Jan van Hellemont, Toni Muijen, Anthoni Haasen, Willem Roijmans, Peeter van de Vorst. Mij present Jacobus Lozecaat secretaris.

Deurwaarder Gerrit van Riet heeft al eerder de onroerende goederen van Henricus Aerts Wolfs in beslag genomen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 149 verso; 04-06-1736:
Gerit van Riet, vorster, neemt namens Pieter de Cort, wegens verschuldigde borgemeesterslasten, Sint Jan 1733-1734, in arrest de vaste goederen van Hendrik Aart Wolfes ter somme van ƒ 3-12-04.

Henricus Aerts Wolfs en Johanna Hendricks verhuizen naar de Achterbosch op Voordeldonk en het huis is volgens het huizenquohier van 1736 en de verpondingen van 1737 in handen gekomen van Theodorus Marcelis van Heugten:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 138:
Nu Dries Dirk van Heughten transport 03-05-1740.
Dirck Marcelis van Heughten.
Huijs, hoff en aangelagh in de Wolfsberg 3 copse In de bede ƒ 3-1-0.

Jaar Eigenaar nummer 7 Wolfsberg Bewoners nummer 7 Wolfsberg
1736 Dirck Marcelis Paulus Gelis

Bewoner Paulus Gelis bereft hoogstwaarschijnlijk Paulus Jelis van den Bergh (zie Prins Bernhardstraat 23). 

Theodorus (Dirck) Marcelis van Heugten is geboren te Helmond op 23-07-1644 als zoon van Petrus Marcelli en Joanna. Hij is op 20-11-1678 te Asten getrouwd met Johanna Matijssen van Heugten, geboren te Asten op 06-09-1654 als dochter van Mathijs van Heuchten en Maria Goort Mathyssen (zie Voormalig huis E509). Na het overlijden van Johanna Matijssen van Heugten te Asten op 25-08-1691 is Theodorus Marcelis van Heugten op 25-01-1693 te Asten hertrouwd met Helena Jansen, geboren te Asten op 09-03-1662 als dochter van Peter Jansen en Maria Peters:

10 Januarius 1693: Contraxerunt sponsalia Theodorus Marcelis et Helena Janssen coram me Henrico Hurcmans; testes Joannis Janssen et Judocus Mathijssen. 25 Januarius 1693: Conjuncti sunt matrimonio Theodorus Marcelli van Heuchten et Helena Jansen; testes Gerardus Aerts et Joannes Janssen.

10 januari 1693: Ondertrouwcontract van Theodorus Marcelis en Helena Janssen voor mij Henrico Hurcmans; getuigen Joannis Janssen en Judocus Mathijssen. 25 januari 1693: In huwelijkse echt gebonden Theodorus Marcelli van Heuchten en Helena Jansen; getuigen Gerardus Aerts en Joannes Janssen.

02

De gezinnen van Theodorus (Dirck) Marcelis van Heugten met Johanna Matijssen van Heugten en met Helena Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 25-08-1679 Kind Asten ±1679
2 Mathias Asten 21-09-1680 Kind Asten ±1680
3 Johannes Asten 11-02-1682 Kind Asten ±1682
4 Mathias Asten 16-03-1685 Kind Asten ±1685
5 Petrus Asten 30-08-1688 Kind Asten ±1688
6 Johannes* Asten 14-12-1693 Kind Asten ±1693
7 Johanna* Asten 24-06-1695 Asten 22-11-1716
Johannes Jan Peeter Slaets
Asten 11-07-1745 zie 't Hoekske 5
8 Johannes* Asten 13-03-1697 Asten 22-04-1725
Petronella Philips van Heusden
Asten 19-10-1749
Catharina Driesmans
Asten 15-09-1773 zie Voormalig huis E509
9 Petrus* Asten 26-04-1699 Kind Asten ±1699
10 Anna* Asten 24-05-1700 Asten 29-01-1729
Godefridus Peters Smets
Someren 02-04-1772
11 Maria* Asten 11-05-1702 Asten 19-02-1730
Ambrosius Peters van den Eynde
Asten 23-04-1796 zie Voormalig huis E452
12 Andreas* Asten 30-11-1703 Asten 08-07-1731
Francisca Hendrick Custers
Asten 14-11-1775
13 Petrus* Asten 14-02-1706 Kind Asten ±1706
14 Helena* Asten 09-09-1707 Asten 08-10-1730
Hendrik Jan Maas
Someren 03-10-1781

* kinderen uit het tweede huwelijk

Helena Jansen is op 02-03-1727 te Asten overleden en Theodorus (Dirck) Marcelis van Heugten verkoopt samen met zijn kinderen het huis aan zijn zoon en hun broer Andreas van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 18; 03-05-1740:
Dirk Marcelis van Hugten, gehuwd geweest met Jenneke Tijssen van Hugten en laatstelijk gehuwd geweest met Heylke Jansen. Jan Dirks van Hugten zij mede voor hun zieke zoon en broeder. Kinderen en erven van Jenneke Tijssen van Hugten, hun moeder. Alsmede Jan Dirks van Hugten, Jan Slaats man van Jenneke, dochter van Dirk van Hugten, Goort Peters man van Anneke, dochter van Dirk van Hugten, wonende te Someren, Bruysten Peters van Someren man van Maria, dochter van Dirk van Hugten en Dries Dirk Marcelis van Hugten, Peter Dirk Marcelis van Hugten, Hendrik Jan Maas man van Helena, dochter Dirk Marcelis van Hugten, wonende te Someren. Zij verkopen aan Dries Dirk van Hugten. een huiske, land, groes in de Wolfsberg 6 lopense. Belast met 1 cop rogge jaarlijks aan Michael van Nieuwstad cum suis; ƒ 0-2-0 jaarlijks aan de Kerk van Asten; ƒ 0-2-0 jaarlijks aan den Armen van Asten. De verkopers aangekomen bij overlijden van Heylke Jansen, zijnde geweest de vrouw van de voornoemde Dirk Marcelis van Hugten en moeder van de zeven laatste personen. Koopsom ƒ 250,-.

Theodorus (Dirck) Marcelis van Heugten woont op Heusden (zie Voormalig huis E502) en ook zijn zoon Andreas Dirks van Heugten woont daar en verhuurt het huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 7 Wolfsberg Bewoners nummer 7 Wolfsberg
1741 Dries Dirk van Hugten Gerrit Jacobs van Hugten

In 1742 verkoopt Andreas Dirks van Heugten het huis door aan Franciscus Jan Plenders:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 122 verso; 24-10-1742:
Dries Dirk van Hugten verkoopt aan Francis Jan Plenders een huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Jacob van Hugten, andere zijde de straat, ene einde Philips Warenberg; land op den Berg 1 lopense; land in de Loverbosch 7 copse; groes het Lindert 1 lopense; groes Jeuste Eeusel 7 copse. Belast met 1 cop rogge per jaar in een meerdere rente aan Michael van Nieuwstad, in kapitaal
ƒ 4-17-14; 1 cop rogge per jaar aan Juffrouw Scheenaarts, te Weert, in kapitaal ƒ 4-17-14; ƒ 0-02-0 per jaar aan de Kerk van Asten, in kapitaal ƒ 2-10-00; ƒ 0-10-4 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land, in kapitaal ƒ 12-16-04; ƒ 0-02-0 per jaar aan den Armen van Asten, in kapitaal
ƒ 2-10-00. Koopsom ƒ 200,-.

Franciscus Jan Plenders is geboren te Asten op 26-11-1699 als zoon van Johannes Plenders en Aldegonda Francis Berkers (zie Voormalig huis G852). Hij is op 27-02-1729 te Asten getrouwd met Johanna Francisci Kels, geboren te Asten op 27-01-1690 als dochter van Frans Janssen Kels en Fyke Hendricks Dielis (zie Voormalig huis B695). Na haar overlijden te Asten op 19-07-1747, is Franciscus Jan Plenders te Asten op 02-08-1750 hertrouwd met Catharina Tyssen van Hoof, geboren te Asten op 02-06-1709 als dochter van Mathias Reynders van Hoof en Theodora Philipsen (zie Voormalig huis E293):

03

De gezinnen van Franciscus Jan Plenders met Johanna Francisci Kels en met Catharina Tyssen van Hoof:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 19-06-1731 Asten 12-10-1755
Johanna Petri Martens Verhoeven
Asten 04-07-1762

zie ook Voormalig huis F767
kinderen Jenneke, Pieter en Francijn

2 Franciscus Asten 24-12-1734 Asten 02-10-1757
Maria Wilhelmi Slaets
Asten 02-03-1776 zie ook Voormalig huis G852

* het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen

Franciscus Jan Plenders erft ook nog een klein huisje van zijn ouders dat hij verhuurt aan zijn zuster Maria Jan Plenders (zie Voormalig huis G853):

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 302; 12-10-1742:
Francis Jan Plenders, Maria Jan Plenders, Jan Tomas Hoefnagels getrouwd met Elisabet Jan Plenders. Kinderen en erven van wijlen Jan Plenders en Aalke Frans Berkers gewoond hebbende aan de Wolfsberg. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan Hoefnagels den heert of voorste gedeelte van het huis met de grond, tot aan de neere grenzend aan het 2e lot; groes het Tijs Bootersgroes 7 copse; 1⁄3e deel van een stuk groes en land den Berg; land in de Loverbosch 3 copse; 1⁄3e deel van den hoff nevens het huys; land den Coolacker ½ lopense. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land. Verponding ƒ 1-14-14 per jaar. Bede ƒ 0-13-12 per jaar.
2e lot krijgt Maria Jan Plenders de gehele schuur en koeystal off neere met de grond grenzend aan het 1e lot; de helft van een groesveld den Bunder geheel 3 lopense; 1⁄3e deel van een stuk groes en land den Berg geheel 2 lopense, dit deel het middelste; de helft van de Heilige Geestacker geheel 2 lopense; 1⁄3e deel van den Hoff int midden te delen; de helft van een akker de Loverbosch geheel 7 copse; de helft van den Groenacker 5 copse. Verponding ƒ 1-14-14 per jaar. Bede ƒ 0-13-12 per jaar.
3e lot krijgt Francis Jan Plenders een schop met het klein huiske daaraan, ene zijde het 1e lot, andere zijde de straat; de helft van een groesveld den Bunder geheel 3 lopense; 1⁄3e deel van een stuk groes en land den Berg geheel 2 lopense; land den Dungen 1 lopense; de helft van een akker de Loverbosch geheel 7 copse; de helft van de Groenacker geheel 5 copse; 1⁄3e deel van den Hoff te voren aan het einde van de schuur op te delen. Verponding:ƒ 1-14-14 per jaar. Bede ƒ 0-13-12 per jaar. De goederen zijn belast met ƒ 100,- à 4% aan de kinderen Hendrik Tielen. Geen leengoederen. Francis Jan Plenders en Jan Tomas Hoefnagels mogen de akkers van Maria Jan Plenders nog eens bebouwen voor ƒ 5,-, en daarenboven nog ƒ 4,- voor een cleet voor Maria Jan Plenders. Jan Tomas Hoefnagels en Maria Jan Plenders moeten ieder ƒ 4,- betalen vanwege de reparatie aan het huis door Francis Plenders.

Franciscus Jan Plenders verkoopt wat vee:

Asten Rechterlijk Archief 142; 28-12-1747:
Francis Plenders, in de Wolfsberg, verkoopt zijn gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen, onder andere een os ƒ 37,-, een koe ƒ 19,-, twee kalveren ƒ 24,-. Totale opbrengst: ƒ 128,-

Voor zijn tweede huwelijk moet Franciscus Jan Plenders een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 23 verso; 15-07-1750:
Francis Plenders weduwnaar van Jenneke Frans Kels maakt ten behoeve van Jan en Francis, zijn kinderen, een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Catarina Tijssen van Hooff.
Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag 3 lopense, ene zijde Aart Jansen, andere zijde weduwe Jacob Joosten; land op den Berg 1 lopense; land in de Loverbosch 7 copse; groes in het Liender 1 lopense; groes Jeuste Eeusel 7 copse. Deze goederen zijn door hem, tijdens zijn huwelijk, aangekocht van Dries van Hugten de dato 24-10-1742. Groes het Kleynveltie 1½ lopense aangekocht tijdens zijn huwelijk de dato 02-02-1741. Francis Jan Plenders heeft van zijn eerste vrouw geen goederen ontvangen, doch in geld ƒ 300,- en daarvoor de voorschreven goederen gekocht. Deze goederen zijn en blijven voor de voorkinderen of de ƒ 300,-. Volgende de onroerende goederen gekomen van zijn ouders een klein huiske met de schop en een hof 20 roede, ene zijde erven Peter Voermans, andere zijde Jan Tomas Hoefnagels; groes het Bunden 1½ lopense; groes den Berg 30 roede; land den Dungen 1 lopense; land de Loverbosch 45 roede; de Groenacker 2½ lopense.
Roerende goederen: overgebleven na de publieke verkoop een veren bed met toebehoren, twee lakens, twee kaskens, blockgereetschap van klompenmaker, de kleren van zijn overleden vrouw zijn voor de kinderen gebruikt.

De erfenis van zijn schoonfamilie wordt mede door Franciscus Jan Plenders verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 143; 21-11-1754:
Francis Plenders getrouwd met Catarina Reynders, Dries Peter Driessen getrouwd met Elisabet Mattijs Reynders, Reynder Mattijs Reynders, Martinus Tijsse, Jenneke Tijsse van Hooff. Allen kinderen en erven van wijlen Mattijs Reynders en Elske Martens, op Heusden. Zij verkopen de nagelaten gereede meubilaire haaffelijke en erffhaaffelijke goederen onder ander zes koeien ƒ 59,-, twee karren ƒ 12,-, hooi, stro, turf ƒ 74,-. Totale opbrengst ƒ 177,-.
Op 17-07-1755 wordt de oogst te velde verkocht 12 kopen. Opbrengst ƒ 80,-.

Franciscus Jan Plenders was van beroep strodekker en moest de hoeve de Polder en hoeve de Wolfsberg inspecteren om daarna de herstelwerkzaamheden te verrichten:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 23 verso; 24-06-1757:
Peter van Bussel, timmerman en Francis Jan Plenders, decker, hebben ter instantie van Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, van Joost Gerrit Kerkers, hoevenaar, op de Polder, een visitatie gedaan om de staat van huis, schuur en stallen, vorig jaar door Joost Polders betrokken, te beoordelen. Peter van Bussel, timmerman en Francis Jan Plenders, decker, hebben ter instantie van Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, en van Pieter Slaats, hoevenaar van de hoeve de Wolfsberg, een visitatie gedaan om de staat van huis, en stallen door Pieter Slaats, vorig jaar aangenomen, te beoordelen.

Franciscus Jan Plenders heeft nog een schuld openstaan voor zijn voogdijschap:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 164; 20-02-1759:
Francis Plenders en zijn twee meerderjarige kinderen zoons, Jan en Francis, zijn schuldig aan Joost, onmondige zoon van wijlen Philips Joosten van Hugten ƒ 200,- à 3% zijnde deze schuldig gebleven met Jan Jelis van Hugten als momboiren van voornoemde Philips bij slot van hun rekening en waarvan hij de gelden onder zijn beheer heeft.

Franciscus Jan Plenders krijgt een boete omdat de schoorsteen van zijn huis niet in orde is:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 67; 20-04-1761:
Den drost, aanlegger contra Francis Plenders. Een boete van ƒ 1-5-0 wegens het niet in orde hebben van de schoorsteen tijdens de brandschouw. Er was een gat, in en boven, ingevallen.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1746-1761 is Franciscus Jan Plenders eigenaar van het en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 7 Wolfsberg Bewoners nummer 7 Wolfsberg
1746 komt niet voor
1751 Francis Plenders Francis Plenders
1756 Francis Plenders Francis Plenders
1761 Francis Plenders Francis Plenders

Franciscus Jan Plenders is op 02-02-1762 te Asten overleden en zijn kinderen verkopen roerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 154; 27-02-1762:
Jan en Francis Plenders, kinderen van wijlen Francis Plenders, gewoond hebbende in de Wolfsberg, verkopen eenige meubilaire goederen, beesten, hoy, stro en bouwgereetschap onder andere:
Drie koeien ƒ 83,-; twee oskes ƒ 30,-; twee karren ƒ 10,-; rogge, hooi, stro ƒ 27,-. Opbrengst ƒ 185,-.

Als ook zoon Johannes Francis Plenders komt te overlijden, verzoekt diens weduwe om het huis en andere onroerende goederen te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 45; 01-12-1762:
Gezien, het request van Dirk Dirks en Dirk Martens als voogden over Jenneke, Pieter en Francyn, onmondige kinderen van wijlen Jan Francis Plenders getrouwd geweest met Jenneke Peter Martens, welke nog in leven is. Aan de kinderen en hun moeder komt toe ieder, de helft van de nalatenschap van wijlen Francis Plenders, hun groot- en schoonvader te weten een huis, land en groes in de Wolfsberg. De supplianten willen, samen met de moeder, de voorschreven goederen gaarne publiek verkopen, dit omdat deze met veel schulden na aftrek van de roerende goederen, welke reeds verkocht zijn, nog met ƒ 400,- belast zijn, onder andere een obligatie van ƒ 200,-. Zij vragen deze verkoop te mogen doen. Naschrift: Fiat.

Het land en groes wordt verkocht aan derden, het grote huis komt toe aan Franciscus Francis Plenders:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 87; 24-01-1763:
Dirk Dirks en Dirk Peter Martens als voogden over Jenneke, Peter en Francyn, onmondige kinderen van Jan Francis Plenders en Jenneke Peter Martens zijn voor 1⁄4e deel erfgenaam van hun grootvader, Francis Plenders. Samen met hun moeder, die ook erfgenaam van 1⁄4e deel en met Francis Francis Plenders, erfgenaam van het ander 2⁄4e deel. Zij verkopen aan Magrieta Jacobs van Hugten getrouwd met Antoni Jaspers land den Kerseboom off Berg agter het huys 1½ lopense. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 32,-.
Zij verkopen aan Francis Kerkers land den Dungen 1 lopense 4 roede. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 36,-. Land in de Loverbosch 7 copse. Verponding ƒ 0-9-00 per jaar. Bede ƒ 0-8-12 per jaar. Koopsom ƒ 31,-. Groes Jeuste Eeusel 7 copse. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar. Koopsom ƒ 72,-.
Zij verkopen aan Jan Brunas groes den Bunder 1½ lopense. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 87,-.
De voornoemde kinderen en hun moeder verkopen alnog de helft van de verdere goederen aan voornoemde Francis Francis Plenders die al eigenaar is van de andere helft te weten huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde en ene einde Antoni Jaspers, andere einde Aart Janse Smits. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Bede ƒ 0-03-0 per jaar. Belast met ƒ 0-02-00 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-02-00 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-10-14 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 60,-. Land de Groenacker 2½ lopense. Verponding ƒ 0-3-8 per jaar. Bede ƒ 0-2-0 per jaar. Koopsom ƒ 5,-. Land de Loverbosch 45 roeden. Verponding ƒ 0-4-8 per jaar. Bede ƒ 0-4-0 per jaar. Koopsom ƒ 8,-. Groes het Lindert 1 lopense. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 21,-. Land het Kleynveltje 5 copse. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 27,-.

Zoon Franciscus Francis Plenders is geboren te Asten op 24-12-1734 en op 02-10-1757 te Asten getrouwd met Maria Wilhelmi Slaets, geboren te Asten rond 1726 als dochter van Wilhelmus Joannis Slaets en Maria Willems van den Eynde (zie Voormalig huis E306):

04

Het gezin van Franciscus Francis Plenders en Maria Wilhelmi Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 23-10-1758 Asten 30-01-1785
Antonius Johannes Muyen
Asten 16-01-1802
2 Johannes Asten 12-01-1761
3 Franciscus Asten 22-11-1764 Kind Asten ±1764
4 Wilhelmus Asten 20-03-1766 Kind Asten ±1766
5 Johanna Asten 14-11-1767 Kind Asten ±1767

Franciscus Francis Plenders verkoopt de oogst te velde voor zijn schoonzuster:

Asten Rechterlijk Archief 154; 10-07-1762:
Francis Plenders en Dirk Peter Martens verkopen voor de weduwe Jan Plenders een partij rogge of boekweit te velde aan de Wolfsberg 7 kopen. Opbrengst ƒ 77,-.

Franciscus Francis Plenders, zijn schoonvader en zwagers hebben een schuld aan de armen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 93 verso; 02-02-1763:
Francis Plenders, Willem Slaats, Pieter Willem Slaats en Jan Willem Slaats zijn schuldig aan den Armen van Asten ƒ 100,- à 3½% die Francis Plenders zijn overleden vader nog schuldig was aan den Armen van Asten.

Franciscus Francis Plenders koopt nog een huisplaats en een stuk land in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 82 verso; 02-12-1769:
Evert van Geffen verkoopt aan Francis Plenders, in de Wolfsberg een huisplaats en aangelag bij Hendrik Stevens 2 lopense, ene zijde Lambert Cornelisse, andere zijde het weegje van Hendrik Stevens, ene einde de weg, andere einde den Holleberg. Verkoper aangekomen bij transport in 1758. Koopsom ƒ 24,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 89 verso; 14-02-1770:
Evert van Geffen verkoopt aan Francis Plenders land den Kalveracker 1 lopense 1 copse. Koopsom ƒ 22-10-0.

In het huizenquohier over de periode 1766-1771 is Franciscus Francis Plenders eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 7 Wolfsberg Bewoners nummer 7 Wolfsberg
1766 Francis Plenders Francis Plenders
1771 Francis Plenders Francis Plenders

Franciscus Francis Plenders is op 02-03-1776 te Asten overleden en zijn weduwe en kinderen zijn daarna eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 7 Wolfsberg Bewoners nummer 7 Wolfsberg
1776 weduwe en kinderen Francis Plenders weduwe en kinderen Francis Plenders

Zijn moeder Catharina Tyssen van Hoof is op 06-02-1779 te Asten overleden en zijn vrouw Maria Wilhelmi Slaets is op 21-10-1779 te Asten overleden. Er worden voogden aangesteld over de twee nog in leven zijnde kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 154; 11-12-1779:
Pieter Willem Slaats en Joost van Hugten, als voogden over Jennemaria en Jan, onmondige kinderen van wijlen Francis Plenders en Maria Slaats, beiden overleden, gewoond hebbende in de Wolfsberg, verkopen enige roerende goederen onder andere een os ƒ 15,-, twee koeien ƒ 53,-, een varken ƒ 9,-, twee karren ƒ 7,-, een ploeg ƒ 3,-, klein landbouwgereedschap. Totale opbrengst ƒ 152,-.

Er wordt een inventaris opgesteld ten behoeve van de kinderen van Franciscus Francis Plenders en Maria Wilhelmi Slaets:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 259 verso; 15-06-1780:
Inventaris opgemaakt door Pieter Willem Slaats en Joost van Hugten, als voogden over Jennemaria en Jan, onmondige kinderen van wijlen Francis Plenders en Maria Slaats, gewoond hebbende in de Wolfsberg.
Onroerende goederen: huis, stal, hof en aangelag in de Wolfberg 1 lopense, ene zijde en einde Willem Daniels, andere zijde de straat; den Groenacker 2½ copse; land de Loverbosch 45 roeden; groes het Lindert 1 lopense; het Kleynveltje 1½ lopense; een acker bij Hendrik Stevens; de Kalveracker agter 5 copse; de helft in een groesvelt den Berg 22 roeden. De goederen zijn verhuurd aan Cornelis Lintermans. Termijn 6 jaar. Huurprijs ƒ 12,- per jaar + 12 vat rogge per jaar.
Roerende goederen: deze zijn, op 11-12-1779, publiek verkocht ƒ 116-12-12. Nog turf, stro, rogge ƒ 53-00-00.
Schulden: aan de weduwe Antoni Nelisse voor schoenen voor de kinderen ƒ 2-00-08; Jacobus de Kuyper, als kuyper ƒ 0-06-00; Arnoldus van Hoek voor de rouwmantels ƒ 0-10-00; Andries Bertens, als kleermaker ƒ 0-11-00; Helena Verhees, kosteres, voor kaarsen ƒ 2-10-00; weduwe Jan Verberne, voor levering van hemdlaken ƒ 3-06-00; Jan Verkuylen, als smid ƒ 3-02-00. Totaal ƒ 61-05-00.

De oogst te velde wordt verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 147; 20-07-1780:
Joost van Hugten en Pieter Willem Slaats, als voogden over de kinderen van wijlen Francis Plenders, aan de Wolsberg. Zij verkopen de oogst te velde, zijnde rogge en boekweyt drie akkers in de Loverbosch, de Voeckeleracker. Opbrengst ƒ 38,-.

Het huis staat in 1781 op naam van Johanna Maria en Johannes Plenders en het wordt verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 7 Wolfsberg Bewoners nummer 7 Wolfsberg
1781 Jennemaria en Jan Plenders Jan van Leensel

Over deze Johannes Plenders is niets in de archieven terug te vinden en in het huizenquohier van 1798 staat het huis op naam van de kinderen van Jan Plenders. Dit betreft waarschijnlijk zoon Petrus en dochter Francisca van oom Johannes Plenders getrouwd met Johanna Petri Martens Verhoeven. Het huis wordt ook door hen bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 7 Wolfsberg Bewoners nummer 7 Wolfsberg
1798 kinderen Jan Plenders kinderen Jan Plenders

Later komt het huis weer in handen van dochter Johanna Maria Plenders, geboren op 23-10-1758 te Asten en op 30-01-1785 te Asten getrouwd met Antonius Johannes Muyen, geboren op 21-11-1756 te Asten als zoon van Johannes Mathijs Muyen en Johanna Arnoldus Deckers (zie Koningsplein 2):

05

Het gezin van Johanna Maria Plenders en Antonius Johannes Muyen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten 23-04-1787
2 Johanna Maria Asten 05-02-1791 Someren 15-05-1824
Petrus van Doren
Someren 27-10-1855
3 Franciscus Asten 27-06-1796 Ongehuwd Someren 12-10-1840

Antonius Johannes Muyen is op 27-12-1798 te Asten overleden en Johanna Maria Plenders is te Asten op 16-01-1802 overleden en er worden voogden aangesteld over de kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 3; 19-01-1802:
Martinus Slaats en Francis Wilbert Aarts zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Anthonie Muyen en Jennemaria Plenders.

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 21; 31-01-1804:
Goort Slaats wordt, vermits het overlijden van Martinus Slaats, in diens plaats aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Antonie Muyen en Jennemaria Plenders.

In het huizenquohier van 1803 staat het huis op naam van de kinderen van Antonie Muijen en wordt het huis verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 7 Wolfsberg Bewoners nummer 7 Wolfsberg
1803 kinderen Antonij Muijen Jelis van Helmond

De verpondingen van 1810 vermelden de drie kinderen als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 126:
Anna, Jennemie en Francis kinderen Antoni Muijen verwekt bij Jennemaria bij versterf 1802.
Jennemaria en Jan Plenders.
Nummer 7 huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog steeds op naam van de kinderen:

Kadaster 1811-1832; E1033:
Huis en erf, groot 01 roede 16 el, Wolfsberg, klassen 9.
Eigenaar: Kinderen van Antonie Muijen.

06

07

Na het overlijden van Franciscus Muijen te Someren op 12-10-1840 wordt het huis rond 1846 verkocht aan Arnoldus de Leeuw, geboren te Someren op 28-03-1798 als zoon van Antonie de Leeuw en Catharina van Deursen. Het huis wordt uitgebreid en krijgt als nieuw kadasternummer E1299, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Arnoldus de Leeuw is op 11-02-1831 te Asten getrouwd met Joanna Slaats, geboren te Asten op 18-11-1794 als dochter van Godefridus Slaats en Helena van Maris (zie Busselseweg 9). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we hen tegen in het huis met huizingnummer D11a:

08

Joanna Slaats is op 09-02-1868 te Asten overleden en het huis wordt verkocht aan Johannes Gerits van Bussel, geboren te Asten op 15-01-1830 als zoon van Gerardus Cornelis van Bussel en Anna Maria Janssen (zie Voormalig huis C1333). Hij is als landbouwer op 16-01-1867 te Asten getrouwd met Maria Welten, geboren te Asten op 21-11-1838 als dochter van Theodorus Welten en Hendrina van Vlerken (zie Oostappensedijk 22). Ook over de periode 1869-1879, 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D9, D14 en D15:

09

Johannes Gerits van Bussel is op 13-03-1897 te Asten overleden en Maria Welten is op 18-03-1897 te Asten overleden.

Hun zoon Gerardus van Bussel, geboren te Asten op 27-10-1867, was een zwerver met als bijnaam 'Moentjes Graard'. Op 13-02-1899 vertrekt hij naar Echt en komt enkele maanden later vanuit Diepenveen weer op 28-05-1899 in Asten. Op 18-07-1899 gaat hij naar Swalmen en op 26-05-1902 komt hij uit Helden naar Willem Slegers, die dan in dit huis woont en hij vertrekt kort daarna naar Rochefort (B). Vanaf 01-01-1903 woont Gerardus van Bussel bij Bernardus Benders (zie Voormalig huis G838) en vertrekt op 14-10-1903 naar Grave. Vanaf 19-05-1904 woont bij zijn neef Adrianus Hoeben (zie Voormalig huis G847), waar hij op 07-04-1906 vertrekt naar Aarle Rixtel en keert op 04-06-1906 weer terug bij Jan Hendriks (zie Keizersdijk 6). Van 28-08-1906 tot 16-01-1907 werkt hij in Stiphout en woont daarna bij Johannes Stevens (zie Wolfsberg 50). Op 03-03-1909 gaat hij wonen bij Johannes Gorissen (zie Voormalig huis C1333) en vertrekt op 09-09-1910 naar Mönchen Gladbach (D).

Daarna komt hij niet meer in de Noord-Brabantse bevolkingsregisters voor, maar in het Eindhovensch Dagblad van 07-09-1920, in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-06-1921 en van 21-11-1922 staan wat belevenissen bij de terugkomst van deze zwerver in Asten:

10

11

12

Voor dergelijke stroperijen heeft Gerardus van Bussel ook een celstraf ontvangen:

13

Uiteindelijk wordt Moentjes Graard in het Liefdehuis opgenomen, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-12-1923:

14

Nog diezelfde dag is Gerardus van Bussel komen te overlijden zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-12-1923:

15

Het huis wordt na het overlijden van de ouders van 'Moentjes Graard' bewoond door Wilhelmus Bosch, geboren op 11-06-1871 te Asten als zoon van Hermanus Bosch en Johanna Sauvé. Hij is als dagloner op 30-03-1894 te Asten getrouwd met Louisa Marcus, geboren te Someren op 21-01-1872 als dochter van Arnoldus Marcus en Petronella van Santvoort.

Zij verhuizen in 1899 naar D13 (zie Voormalig huis C1331) en de nieuwe bewoner is Wilhelmus Sleegers, geboren te Asten op 05-05-1869 als zoon van Hubertus Sleegers en Maria Boermans. Hij is op 03-02-1899 te Asten getrouwd met Geertrui Martens, geboren te Asten op 07-02-1870 als dochter van Francis Martens en Johanna Maria Hazen. Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer D14:

16

Wilhelmus Sleegers verhuist in 1902 met zijn gezin naar D106a te Heusden en in het huis komt wonen Mathijs Strijbosch, geboren te Asten op 07-01-1851 als zoon van Antonie Strijbosch en Anna Maria van de Kruijs. Hij is als landbouwer op 08-02-1882 te Asten getrouwd met Theodora van der Loo, geboren te Deurne op 16-05-1855 als dochter van Johannes van der Loo en Maria Jelissen.

Eigenaar Gerardus van Bussel (Moentjes Graard) wil het huis verkopen, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-08-1902. Het duurt echter nog tot 1908 vooraleer die verkoop doorgaat.

Zij verhuizen in 1908 naar D58 (zie Wolfsberg 52) en het huis wordt gekocht door Cornelis Bukkems, geboren te Lierop op 07-03-1865 als zoon van Leonardus Bukkems en Johanna Sauvé. Hij is te Asten op 26-01-1894 getrouwd met Petronella Welten, geboren te Vlierden op 27-03-1867 als dochter van Martinus Welten en Hendrina van Tilburg. Ook over de periodes 1910-1920, Petronella Welten is op 25-10-1913 overleden, en 1920-1930 woont Cornelis Bukkems met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D9 en D38, het laatste ook bekend staand als Polderweg 4:

17

Cornelis Bukkems is op 26-10-1930 te Asten overleden en zijn zoon Leonardus Bukkems, geboren te Vlierden op 31-07-1897, wordt hoofd. Hij is als landbouwer op 22-06-1925 te Asten getrouwd met Johanna Stevens, geboren te Asten op 30-04-1897 als dochter van Johannes Stevens en Maria Helena van Moorsel (zie Wolfsberg 50). Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Polderweg 4:

18

Inwonend is nog zijn oom Johannes Bukkems, geboren te Asten op 14-01-1854 als zoon van Leonardus Bukkems en Johanna Sauvé (zie Ommelse Bos 11 en 13):

19

Joannes Bukkems is op 17-02-1940 te Asten overleden, Johanna Stevens is op 28-08-1968 te Geldrop overleden en Leonardus Bukkems is op 03-08-1972 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

20 21 22
23 24

Op de bidprentjes wordt nog gemeld dat hun zoon Petrus Johannes (Piet) Bukkems, geboren te Asten op 04-08-1927, priester is geweest in Lissabon (P). Onder in de Volkskrant van 24-08-1954 de priesterwijding van Piet Bukkems als pater Oswald.

25

Petrus Johannes (Piet) Bukkems is op 11-07-1989 te Geldrop overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden

26 27

Het huis is rond 1972 gesloopt en moet hebben gelegen bij de huidige Polderweg 10, waar toen een nieuw huis is gebouwd.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1605 Philips Frans Philipsen Asten ±1576
1654 Frans Philipsen Asten ±1610
1681 Antonius Frans Philipsen Asten 24-10-1643 Antonius Frans Philipsen Asten 24-10-1643
1685 Huybert Hendrickx Asten ±1630 Huybert Hendrickx Asten ±1630
1711 Hendrick Huijberts Asten 02-10-1655 Hendrick Huijberts Asten 02-10-1655
1718 weduwe Hendrick Huijberts Asten ±1670 weduwe Hendrick Huijberts Asten ±1670
1725 Henricus Aert Wolfs Asten 27-04-1679 Henricus Aert Wolfs Asten 27-04-1679
Wolfsberg huis 7
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Dirck Marcelis Helmond 23-07-1644 Paulus Gelis Asten 23-10-1678
1741 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703 Gerrit Jacobs van Hugten Asten 16-02-1717
1746 komt niet voor in huizenquohier
1751 Francis Plenders Asten 26-11-1699 Francis Plenders Asten 26-11-1699
1756 Francis Plenders Asten 26-11-1699 Francis Plenders Asten 26-11-1699
1761 Francis Plenders Asten 26-11-1699 Francis Plenders Asten 26-11-1699
1766 Francis Plenders Asten 24-12-1734 Francis Plenders Asten 24-12-1734
1771 Francis Plenders Asten 24-12-1734 Francis Plenders Asten 24-12-1734
1776 weduwe en kinderen Francis Plenders Asten ±1726 weduwe en kinderen Francis Plenders Asten ±1726
1781 Jennemaria en Jan Plenders Asten 23-10-1758 Jan van Leensel
1798 kinderen Jan Plenders Asten 23-10-1758 kinderen Jan Plenders Asten 23-10-1758
1803 kinderen Antonij Muijen Asten 05-02-1791 Jelis van Helmond Asten 02-05-1761
Kadasternummer E1033
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1033 1832 kinderen van Antonie Muijen
Polderweg 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1840 bewoning onbekend
1840-1859 Arnoldus de Leeuw Someren 28-03-1798 Joanna Slaats Asten 01-11-1794
D11a 1859-1868 Arnoldus de Leeuw Someren 28-03-1798 Joanna Slaats Asten 01-11-1794 09-02-1868
D11a 1868-1869 Joannes Gerits van Bussel Asten 15-01-1830 Maria Welten Asten 21-11-1838
D9 1869-1879 Joannes Gerits van Bussel Asten 15-01-1830 Maria Welten Asten 21-11-1838
D14 1879-1890 Joannes Gerits van Bussel Asten 15-01-1830 Maria Welten Asten 21-11-1838
D15 1890-1897 Joannes Gerits van Bussel Asten 15-01-1830 Maria Welten Asten 21-11-1838 13-03-1897
D15 1898-1899 Wilhelmus Bosch Asten 11-06-1871 Louisa Marcus Someren 21-01-1872 naar D13
D15 1899-1900 Wilhelmus Slegers Asten 05-05-1869 Geertrui Martens Asten 07-02-1870
D14 1900-1902 Wilhelmus Slegers Asten 05-05-1869 Geertrui Martens Asten 07-02-1870 naar D106a
D14 1902-1908 Mathijs Strijbosch Asten 07-01-1851 Theodora van der Loo Deurne 16-05-1855 naar D58
D14 1908-1910 Cornelis Bukkems Lierop 07-03-1865 Petronella Welten Vlierden 27-03-1867
D9 1910-1913 Cornelis Bukkems Lierop 07-03-1865 Petronella Welten Vlierden 27-03-1867 25-10-1913
D9 1913-1920 Cornelis Bukkems Lierop 07-03-1865 met kinderen
D38 1920-1930 Cornelis Bukkems Lierop 07-03-1863 met kinderen 26-10-1930
4 1930-1938 Leonardus Bukkems Vlierden 31-07-1897 Johanna Stevens Asten 30-04-1897

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 juni 2024, 11:12:42

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen