logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E1035

Bij de verpondingen van 1680 staat een huis op naam van Geerit Aerts:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 28 verso:
Geerit Aerts.

Gerardus Aerts is geboren te Asten op 15-05-1650 als zoon van Johannes Aerts Vogels en Catharina. Hij is op 16-01-1678 te Asten getrouwd met Catharina Jansen, geboren rond 1650:

Conjuncti sunt matrimonio Gerardus Aerts et Catharina Jansen; testes ijdem supra.

In huwelijkse echt gebonden Gerardus Aerts en Catharina Jansen; getuigen als boven.

01

Het gezin van Gerardus Aerts en Catharina Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 15-09-1680 Kind Asten ±1680
2 Johanna Asten 04-03-1683 Asten 02-05-1706
Jacobus Joosten van Heugten
Asten 28-02-1756
3 Helena Asten 30-03-1688 Asten 13-02-1718
Marcelis Dircks van Heugten
Asten 13-12-1738 zie Voormalig huis C647

Gerardus Aerts is tenminste tweemaal tot setter aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 532; 23-06-1681:
Tot borgemeesters Sint Jan 1681-1682 zijn aangesteld Joost Aert Jan Tielen, deze heeft nog geen eed afgelegd wegens zijn absentie naar Holland en Willem Leendert Joosten van Heughten.
Tot setters zijn aangesteld Thomas Canters en Geerit Aerts

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 121; 19-06-1686:
Tot borgemeesters Sint Jan 1686-1687 zijn aangesteld Antonis Peeter Jan Aerts en Antonis Marcelis.
Tot setters zijn aangesteld Jan Wilborts en Gerit Aerts.

Gerardus Aerts koopt en leent land:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 58 verso; 15-02-1694:
Peter Andriessen verkoopt aan Gerit Aerts groes het Liender 3 copse. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Koopsom ƒ 40,-.

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 88; 21-05-1699:
Aert Goorts geeft in belening aan Gerit Aerts groes de Haseldonck 1½ lopense. Verponding 12 stuiver per jaar. Beleentijd 8 jaar. Beleensom ƒ 123,-.

Bij de verpondingen van 1707, 1709 en 1713 staat het huis op naam van Gerardus Aerts:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 9:
Geert Aerts.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 10 verso:
Evert Aerts. 16-37 ½ - ƒ 4-3-12.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 62 verso:
Gerit Aerts. 16-37 ½ - ƒ 4-3-12.
Jacob Joosten van Heugten.
Aen van Gerit Aerts folio 131 en 132.

Het lijkt er op dat Gerardus Aerts in Gemert wil gaan wonen:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 56 verso; 16-01-1713:
Francis Conincx en Willem Berckers, armmeesters, stellen zich, als armmeesters, borg voor Geerit Aerts voor ƒ 150,-. Deze wil gaan wonen te Gemert.

De hoofdgeldlijst van 1715 laat echter zien dat Gerardus Aerts, zijn vrouw Catharina, zijn dochter Johanna en haar man Jacobus Joosten van Heugten met twee kinderen nog in het huis wonen:

Hoofdgeld 18-03-1715, Wolfsberg:
Gerrit Aerts, Lijneke de vrouw, Jacobus den swager en Jenneke de vrouw, Hendrien de meijt
Joost en Margriet 2.

Gerardus Aerts is op 16-04-1715 te Asten overleden en Catharina Jansen is op 06-11-1718 te Asten overleden.

Dochter Johanna Gerit Aerts is geboren te Asten op 04-03-1683 en op 02-05-1706 getrouwd met Jacobus Joost van Heugten, geboren te Asten op 08-01-1678 als zoon van Joost Leenders van Heughten en Petronella Dirck Theuwens:

Juncti sunt matrimonio Jacob Joosten van Heugten et Joanna Gerits; testes sunt Peter et Leonardus Joosten van Heugten.

In huwelijkse echt gebonden Jacob Joosten van Heugten en Joanna Gerits; getuigen zijn Peter en Leonardus Joosten van Heugten.

02

Het gezin van Johanna Gerit Aerts en Jacobus Joost van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 16-04-1707 Kind Asten ±1707
2 Judocus Asten 30-07-1709 Kind Asten ±1709
3 Margaretha Asten 18-08-1712 Asten 25-11-1731
Antonius Jaspers Bouwmans
Asten 06-10-1799
4 Gerardus Asten 16-02-1717 Asten 12-02-1741
Maria Martens van Deursen
Asten 08-11-1750
Wilhelma Henrici Timmermans
Asten 10-03-1785 zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38
5 Catharina Asten 17-05-1719 Ongehuwd Asten 05-04-1785
6 Maria Asten 17-08-1724 Kind Asten ±1724

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van Jacob Joosten van Heugten:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 131 verso:
Jacob van Heugten.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 8 Wolfsberg Bewoners nummer 8 Wolfsberg
1736 Jacob Joosten Jacob Joosten
1741 Jacob Joosten Jacob Joosten

Een kamer in het huis is in eigendom van de kinderen van Aert Jan Bastiaans en wordt verkocht aan Johanna Jansen Diricks, weduwe van Gerit Faes Kerckels (zie Voormalig huis E836):

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 42; 10-02-1741:
Meggel Aart Bastiaans, te Someren geassisteerd met Willem Joosten ter Kinderen, te Gestel, als gekozen momboir. De voornoemde Willem Joosten ter Kinderen mede als vader en voogd van Joost, zijn zoon, kinds kind van Aart Bastiaans en mede voor voornoemde Meggel, dochter van dezelfde Aart Bastiaans alsmede Elisabet Jansen weduwe Jan Aart Bastiaans geassisteerd met Jan Lambers, te Someren, Jan Lambers en Joost Kerkers, te Asten, als wettige momboiren van Helena en Francis, minderjarige kinderen van voornoemde Jan Aart Bastiaans. Zij verkopen, ieder hun deel, in de navolgende goederen aan Jenneke Jansen, weduwe Gerrit Faassen Kerkers een kamer met den hof 1 copse, zijnde de kamer voor aan het huis van Jacob van Hugten in de Wolfsberg; den hof daarnaast; land het Hoffke 7 roede; land de Nappert 5 copse; land de Loverbosch 7 copse; groes het Toemetveltje 7 copse; groes het Lindersveltje 1 lopense. Belast met 1 cop rogge per jaar, in kapitaal ƒ 4-17-4, aan Michael van Nieuwstad, in een meerdere rente met Dries van hugten cum suis; 1 cop rogge per jaar, in kapitaal is ƒ 4-17-4, aan Juffrouw Schennarts, te Weert; ƒ 0-02-00 per jaar, in kapitaal ƒ 2-10-0, aan de Kerk van Asten; ƒ 0-10-04 per jaar, in kapitaal ƒ 12-16-4, aan het Gemene Land; ƒ 0-02-00 per jaar, in kapitaal ƒ 2-10-0, aan den Armen van Asten samen met Dries van Hugten. Koopsom ƒ 150,-. Volgt de uitgeschreven procuratie op de momboiren Jan Lamberts, te Someren en Joost Gerrit Kerkers, te Asten, als wettige momboiren van Helena en Francis, minderjarige kinderen van Aart Bastiaans getrouwd met Elisabet Jansen. Elisabet Jansen is nog in leven. Jenneke Jansen. weduwe Gerrit Faassen, te Asten, heeft te goed van voornoemde kinderen ƒ 150,- à 4,66% obligaties 20-10-1720 en 02-02-1721.

Aert Jan Bastiaans is geboren te Someren op 26-09-1668 als zoon van Johannes Sebastianus en Mechtilda Arnoldus. Hij is op 06-02-1701 te Asten getrouwd met Catalyn Jansen Driessen, geboren te Asten op 09-06-1670 als dochter van Johannes Driessen en Lyneke Jansen:

03

Het gezin van Aert Jan Bastiaans en Catalyn Jansen Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Someren 09-03-1702 Someren 27-07-1732
Elisabeth Jansen Lambers
Someren 11-10-1736 zoon Francis
dochter Helena
2 Helena Someren ±1704 Eindhoven 28-01-1730
Wilhelmus J der Kinderen
Gestel 05-02-1735 zoon Joost
3 Mechtilda Someren 14-02-1706 Ongehuwd Someren 19-03-1741

Catalyn Jansen Driessen is op 23-09-1736 te Someren overleden en Aert Jan Bastiaans is te Someren op 13-04-1739 overleden.

Jacob Joosten van Heugten is op 05-05-1746 te Asten overleden en het huis staat over de periode 1746-1751 op naam van Johanna Gerit Aerts als weduwe van Jacob Joosten van Heugten:

Jaar Eigenaar nummer 8 Wolfsberg Bewoners nummer 8 Wolfsberg
1746 weduwe Jacob Joosten weduwe Jacob Joosten
1751 weduwe Jacob Joosten Lambert Cornelis

Johanna Gerit Aerts is op 28-02-1756 te Asten overleden en het huis staat daarna op naam van de kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 8 Wolfsberg Bewoners nummer 8 Wolfsberg
1756 kinderen Jacob Joosten Gerrit Jacobs van Hugten

De kinderen verkopen het huis aan Antonius Jaspers Bouwmans, echtgenoot van Margaretha Jacobs van Heugten; de kamer is dan nog in bezit van de weduwe Gerrit Faes Kerckels:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 108 verso; 17-01-1757:
Gerrit Jacobs van Hugten en Catarina Jacobs van Hugten. Zij verkopen aan Antoni Jaspers man van Margrieta Jacobs van Hugten. De onverdeelde helft in huis, hof en aangelag 1 lopense. Waarvan de kamer hoort aan de weduwe Gerrit Kerkers.

Dochter Margaretha Jacobs van Heugten is geboren te Asten op 18-08-1712 en op 25-11-1731 te Asten getrouwd met Antonius Jaspers Bouwmans, geboren te Asten op 13-10-1703 als zoon van Casparus Hendrix en Johanna Antoni Canters:

Juncti sunt matrimonio Antonius Jaspers et Margarita Jacobs van Heugten; getuigen Huijbert Wilbers van der Loo et Maria Tijs van Heugten.

In huwelijkse echt gebonden Antonius Jaspers en Margarita Jacobs van Heugten; getuigen Huijbert Wilbers van der Loo et Maria Tijs van Heugten.

04

Het gezin van Margaretha Jacobs van Heugten en Antonius Jaspers Bouwmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 22-08-1732 Asten 25-01-1761
Franciscus Walravens
Asten 22-03-1778 zie Voormalig huis G845
en Voormalig huis E155
2 Antonius Asten 16-11-1734 Kind Asten ±1734
3 Petronella Asten 23-12-1735 Kind Asten ±1735
4 Johannes Asten 11-01-1737 Asten 18-10-1767
Johanna Jansen Verbogen
Asten 05-04-1817 zie Voormalig huis G826
5 Petrus Asten 01-10-1740 Asten 22-01-1765
Goverdina Wouter de Groot
6 Aldegondis Asten 10-05-1743 Someren 15-09-1765
Antonius Peter Engelen
Someren 21-03-1818
7 Casparus Asten 17-04-1746 Kind Asten ±1746
8 Petronella Asten 23-12-1747
9 Theodora Elisabetha Asten 13-08-1750 Someren 30-10-1774
Johannes Jansen Engelen
Someren 09-10-1830
10 Jacoba Asten 04-05-1753
11 Judoca Asten 10-09-1755 Asten 06-06-1784
Jan Peter Houbraken

In het huizenquohier van 1761 staat het huis op naam van Antonius Jaspers Bouwmans, die het huis aan Gerrit Zwaartvegers, mogelijk een bijnaam van Gerrit Jacobs van Heugten, verhuurt:

Jaar Eigenaar nummer 8 Wolfsberg Bewoners nummer 8 Wolfsberg
1761 Antoni Jaspers Gerrit Zwaartvegers

Antonius Jaspers Bouwmans is op 10-02-1763 te Asten overleden en Margaretha Jacobs van Heugten verkoopt haar oogst om in het onderhoud van haar gezin te voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 155; 15-07-1768:
Magrieta van Hugten, weduwe Antoni Jaspers, in de Wolfsberg, verkoopt haar oogst te velde 7 kopen. Opbrengst ƒ 66,-.

Later verkoopt mede-eigenaar Francis Kerkers (zie Voormalig huis G826) een kamer in het huis aan Jan Daandel Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 50 verso; 03-11-1768:
Francis Kerkers verkoopt aan Jan Daniel Coolen een kamer aan het huis van Antoni Jaspers, met den hof daarbij 1 copse, ene zijde en einde de gemeente, andere zijde de weduwe Antoni Jaspers, andere einde Hendrik Peter Driessen. Koopsom ƒ 125,-

Het huis staat daarna op naam van ondermeer Margaretha Jacobs van Heugten als weduwe van Antonius Jaspers Bouwmans en zij bewoont het huis ook gedeeltelijk:

Jaar Eigenaar nummer 8 Wolfsberg Bewoners nummer 8 Wolfsberg
1766 weduwe en kinderen Antoni Jaspers en Francis Kerkers weduwe Antoni Jaspers en weduwe Antoni Vos
1771 weduwe en kinderen Antoni Jaspers en Jan Daandel Coolen weduwe Antoni Jasper en, weduwe Daandel Coolen
1776 weduwe en kinderen Antoni Jaspers en Jan Daandel Coolen weduwe Antoni Jaspers en weduwe Daandel Coolen

Margaretha Jacobs van Heugten is op 06-10-1779 te Asten overleden en de erfgenamen besluiten om het huis te verkopen aan Willem Jan Daandels Ceelen:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 105 verso; 24-01-1780:
Gezien het request van Francis Walraven getrouwd geweest met Jennemaria Jaspers waarbij vier kinderen met name Willem, Antoni, Hendrien en Peternel, dus kindskinderen van Antoni Jaspers Baumans en Margrieta Jacob van Hugten, Jan Antoni Jaspers en Peter Antoni Jaspers ook Peter Boumans, Antoni Peter Engelen getrouwd met Alegonda Antoni Jaspers, Jan Janse Engelen getrouwd met Elisabet Antoni Jaspers te Someren, Peternel Antoni Jaspers, samen met Francyna Jaspers, 23 jaar. Kinderen en erven van voornoemde Antoni Jaspers en Margrieta die nagelaten hebben een huis, land en groes in de Wolfsberg 12 lopense. Zij zouden deze goederen, om de schulden te kunnen betalen, graag verkopen met uitzondering van de Leenacker 5 lopense. Zij vragen Uw toestemming. Omdat Francyna nog niet meerderjarig is, is dit verzoek mede namens haar voogden, Joseph Raskey en Mattijs Smits, gedaan.
Naschrift: Fiat, ten behoeve van Francyna Bouwmans moet de rekening overlegd worden.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 156 verso; 08-03-1780:
Jan Antoni Boumans, Peter Antoni Boumans, Peternel Antoni Boumans, Antoni Peter Engelen getrouwd met Alegonda Antoni Boumans, te Someren, Jan Janse Engelen getrouwd met Elisabet Boumans, te Someren, Francis Walraven getrouwd geweest met Jennemaria Antoni Boumans voor zijn vier kinderen Willem, Antoni, Hendrien en Peternel, procuratie de dato 24-01-1780, Francyna, minderjarige dochter, voor haar Joseph Reyskey en Mattijs Smits, procuratie de dato 24-01-1780. Kinderen en erven van Antoni Jaspers, alias Boumans en Magrieta van Hugten. Zij verkopen aan Willem Jan Daniels, in de Wolfsberg:
Huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag in de Wolfsberg 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde kinderen Francis Plenders. Verponding ƒ 0-17-14. Bede ƒ 0-02-10.
Tijs Franse-acker 1 lopense 3 copse. Verponding ƒ 0-10-00 per jaar. Bede ƒ 0-08-12 per jaar.
Land het Copse 1 copse. Verponding ƒ 0-2-0 per jaar. Bede ƒ 0-1-4 per jaar.
Gijsbertacker 1 lopense. Verponding ƒ 0-5-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar.
Land de Loverboschacker 1½ lopense. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Bede ƒ 0-7-8 per jaar.
Groes de Hazeldonk 1 lopense 3 copse. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar.
Land het Lindersvelt 1 lopense. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar.
Land het kleyn Lindert 1½ lopense. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar.
Land den Kerseboom 1 lopense 1 copse. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar.
Belast met: de helft van ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten, weduwe Francis Kerkers betaald de andere helft; de helft van ƒ 0-08-0 per jaar aan den Armen van Asten de andere helft betaald de weduwe Francis Kerkers; ƒ 0-4-6 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente met meer anderen. Koopsom ƒ 340,-.

Willem Jan Daandels Ceelen is geboren te Asten op 20-09-1739 als zoon van Jan Marcelis Daniels en  Maria Willems Hasen (zie Voormalig huis G854). Hij is op 18-01-1778 te Asten getrouwd met Elisabeth Lambert Cornelis, geboren te Asten op 31-03-1758 als dochter van Lambertus Cornelis en Anna Maria Mathiae Slaets (zie Voormalig huis E1038). Elisabeth Lambert Cornelis is op 26-02-1789 te Asten overleden en Willem Jan Daandels Ceelen is op 10-08-1794 te Asten hertrouwd met Wilhelmina Hendrik van Tilborgh, geboren op 11-01-1766 te Lierop als dochter van Hendrikus Antony van Tilborgh en Catharina Peter Coolen:

05

De gezinnen van Willem Jan Daandels Ceelen** met Elisabeth Lambert Cornelis en met Wilhelmina Hendrik van Tilborgh:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 04-11-1778 Asten 14-02-1808
Johannes Hendrik Govers
Asten 07-01-1848 zie Voormalig huis E1038
2 Johannes Baptista Asten 24-06-1782 Asten 09-02-1816
Antonia Loijmans
Asten 03-02-1868
3 Egidius Asten 12-08-1784 Kind Asten ±1784
4 Henricus* Asten 22-05-1795 Asten 23-11-1817
Joanna Maria Slegers
Asten 28-10-1872 zie Voorste Heusden 7
5 Petrus* Asten 23-10-1796 Asten 07-02-1842
Petronella Verbogen
Asten 09-04-1847 zie Voormalig huis G868
6 Elisabeth* Asten 14-01-1800 Asten 11-02-1825
Johannes Segers
Asten 10-03-1854
7 Anna Maria* Asten 04-01-1802 Asten 15-02-1828
Hubertus Beijers
Asten 26-09-1865 zie Diesdonk 28
8 Wilhelmina* Asten 08-02-1804 Asten 24-01-1839
IJsboldus van den Boomen
Asten 06-01-1880 zie ook Voormalig huis E1016
en Voormalig huis E1056
9 Antonie* Asten 26-07-1806 Asten 27-10-1837
Anna Maria Manders
Asten 18-05-1855
Helena Maria Martens
Asten 08-04-1876 zie Voormalig huis C1318
en Kerkstraat 68

* kinderen uit het tweede huwelijk
** Willem Jan Daandels Ceelen wordt ook Wilhelmus Jan van der Poelen of Wilhelmus Marcelis Jansen genoemd

Voor zijn tweede huwelijk moet Willem Jan Daandels Ceelen een staat en inventaris opmaken, waaruit blijkt dat hij van beroep timmerman en wagenmaker is geweest en de nodige bezittingen had:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 43 verso; 26-07-1794:
Staat en inventaris opgemaakt door Willem Jan Daandel Ceelen, weduwnaar van Elisabeth Lambert Cornelis ten behoeve van zijn twee kinderen met name Maria en Jan. Hij wil hertrouwen met Willemina van Tilburg.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag de Wolfsberg 1 lopense; land Tijs Franseakker 1 lopense 3 copse; land het Copse ¼ lopense; land Gijsbertakkers 1 lopense; land de Loverbosch 1½ lopense; groes de Haaseldonk 1 lopense 3 copse; het Lindersvelt 1 lopense; het kleyn Linder 1½ lopense; land de Kerseboom 1¼ lopense. Deze goederen behoren aan de inventarisant en zijn kinderen, ieder voor de helft. De inventarisant bezit nog in gemeenschap met Daandel, zijn broeder en Maria Willem van Hugten, zijn nicht en waarin hij, inventarisant, met zijn kinderen voor 1⁄3e deel gerechtigd zijn:
Land Witteman 2½ lopense; land Hoogenakker 1½ lopense; land Calverakker 1¼ lopense; land in 't Linder 1 lopense; groes het Linder 1 lopense; een kamer aan het huis ¼ lopense.
Roerende goederen: twee karren, een ploeg, een eg, klein landbouwgereedschap, diverse bakken en kuipen, emmers, diverse ketels, zes flessen, diverse schotels, zowel aardewerk als tin, 18 lepels, 12 forchetten, vuurgerei, twee tafels, een kast, drie kisten, acht stoelen, 22 bedlakens, 8 tafellakens, vier bedden met toebehoren, twee spinnewielen, timmermans- of wagemakersgereedschap, twee schaafbanken, een draaibank, vijftien effers, vier kettingen, zestien beutels, vijftien schaven, drie aksen, twee bokrepen, een bankhaak, een bok, een trekschey, twee wijnen, zes boren, drie banken, acht zagen, drie ijzeren spieën, drie ijzeren hamers, 11000 voet planken, 200 voet velligen, acht burries, twintig bomen, 300 speeken. Vier melkkoeien, twee jonge of lege beesten, twee varkens, een paard. Opmerking: Aan het einde is vermeld dat de inventaris is opgemaakt door Willem Marcelis Janse Daniels. Zijn handtekening is: Willem Jan Ceelen.

In het huizenquohier over de periode 1781-1803 is Willem Jan Daandels Ceelen eigenaar en na verhuur aan zijn zwager Jacobus Hurkmans (zie Voormalig huis C790) meestentijds ook bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 8 Wolfsberg Bewoners nummer 8 Wolfsberg
1781 Willem Jan Daandels Jacobus Hurkmans
1798 Willem Jan Daandel Ceelen Willem Jan Daandel Ceelen
1803 Willem Jan Daandel Ceelen Willem Jan Daandel Ceelen

In 1807 koopt Willem Jan Daandels Ceelen nog een huis in de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1318):

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 37 verso; 13-08-1807:
Francis Voermans, weduwnaar Anthonetta van Hugten, Thieleman van Helmond en Jelis van Hugten als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Mathijs Hasen en Anthonetta van Hugten, beiden over leden. Zij verkopen aan Willem Ceelen een huis, nummer 280, schuur en aangelag in de Wolfsberg ½ lopense, ene zijde Antony van de Goor, andere zijde weduwe Hendrik van Helmond. Belast met ƒ 4-17-8 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere pacht; ƒ 249,- à 4% de dato
30-03-1807. Koopsom ƒ 122,-; land Venakker 2 lopense 15 roede. Koopsom ƒ 191,-.

Willem Jan Daandels Ceelen is op 03-01-1810 op 73-jarige leeftijd te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

Bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van de weduwe en de kinderen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 126 verso:
Weduwe en kinderen.
Willem Jan Daandels weduwnaar Elisabeth Lambert Cornelis
bij versterf 1789 ½ en de kinderen Maria en Jan ½.
Willem Jan Daandels bij transport 08-03-1780.
Nummer 8 huijs, hof en aangelag.

Kort daarna maken Wilhelmina Hendrik van Tilburg en de kinderen uit het eerste huwelijk een scheiding van de goederen. Hierbij komt het huis toe aan de kinderen en Wilhelmina Hendrik van Tilborgh erft het in 1807 gekochte huis (zie Voormalig huis C1318):

Asten Rechterlijk Archief 132a; 02-09-1810:
Willemina van Tilburg, weduwe Willem Ceelen, Jan Willem Ceelen, Jan Hendrik Goris getrouwd met Maria Willem Ceelen. Zij delen hun onroerende goederen .
1e lot krijgt Willemina huis en erf aan de Wolfsberg oud nummer 280, nieuw nummer 288, ½ lopense.
2e lot krijgen Jan Willem Ceelen en Jan Hendrik Goris huis en erve aan de Wolfsberg oud nummer 270, nieuw nummer 278; land het Aangelag 1 lopense 44 roede.

In het notarieel archief van 1819 verdelen de kinderen uit het eerste huwelijk van Willem Jan Daandels Ceelen en Elisabeth Lammers Cornelis de goederen verder en komt het huis in handen van zoon Johannes Willem Ceelen:

Notarieel Archief 42-68 Asten 12-07-1819:
Jan Willem Ceelen en Jan Hendrik Goris man van Maria Willem Ceelen maken een deling, 1e lot krijgt Jan Willem Ceelen, huis, schuur, werkhuis en hof, groot ½ lopen.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog steeds op naam van Johannes Willem Ceelen:

Kadaster 1811-1832; E1035:
Huis en erf, groot 05 roede 20 el, Wolfsberg, klassen 7.
Eigenaar: Jan Willem Ceelen.

06

07

Zoon Johannes Willem Ceelen is geboren te Asten op 24-06-1782 en is als landbouwer op 09-02-1816 te Asten getrouwd met Antonia Loijmans, geboren te Someren op 17-08-1790 als dochter van Theodorus Daniel Loijmans en Maria Joannes Verhees:

08

Het gezin van Johannes Willem Ceelen en Antonia Loijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 09-05-1816 Kind Asten 11-08-1817
2 Wilhelmus Asten 12-11-1817 Ongehuwd Asten 03-05-1852 timmerman
3 Theodorus Asten 03-04-1819 Asten 18-02-1848
Elisabeth Maria Verheijen
Asten 11-01-1903

Antonia Loijmans is op 16-07-1819 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we timmerman Johannes Willem Ceelen tegen in het huis met huizingnummer D12:

09

Johannes Willem Ceelen is op 03-02-1868 te Asten overleden en het huis gaat over naar zijn zoon Theodorus Ceelen, geboren te Asten op 03-04-1819. Hij is als akkerbouwer op 18-02-1848 te Asten getrouwd met Elisabeth Maria Verheijen, geboren te Asten op 14-11-1821 als dochter van Theodorus Lambertus Verheijen en Petronella Philips Peters. Elisabeth Maria Verheijen is op 26-04-1859 te Asten overleden en Theodorus Ceelen woont met zijn kinderen in het bovenstaande huis op huizingnummer D14. Ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 en in de periode 1900-1910 woont hij in het huis met steeds huizingnummer D17:

10

Theodorus Ceelen is op 11-01-1903 te Asten overleden en zijn kinderen bieden onder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-01-1903 roerende goederen te koop aan. Rechts wordt het huis met sinds een kleine verbouwing in 1897 kadasternummer E1791, in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-01-1903 verkocht:

11

12

De koper van het huis is Johannes Vrenken, geboren te Roggel op 23-11-1861 als zoon van Johannes Cornelis Vrenken en Anna Maria Hupkens. Hij is als landbouwer op 10-04-1893 te Meijel getrouwd met Johanna Thijssen, geboren te Meijel op 21-02-1865 als dochter van Hendrik Thijssen en Johanna Maria Joosten. Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D12:

13

Johannes Vrenken is op 19-08-1913 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-09-1913 wordt de boerderij te koop aangeboden:

14

De weduwe en kinderen van Johannes Vrenken verhuizen naar Mierlo en de boerderij is gekocht door Petrus van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 28-01-1848 als zoon van Johannes van den Eerenbeemt en Francisca Kerkers (zie Voormalig huis G854). Hij is op 27-04-1883 te Asten getrouwd met Johanna Maria Mennen, geboren te Asten op 04-10-1855 als dochter van Franciscus Mennen en Anna Maria Bogers.

Zij wonen zelf in de Kerkstraat (zie Voormalig huis G854) en hun zoon Johannes van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 11-05-1885, bewoont het huis. Hij is als landbouwer op 19-05-1916 te Asten getrouwd met Wilhelmina Maria van den Boer, geboren te Asten op 08-09-1888 als dochter van Adrianus van den Boer en Petronella Martens. Ook over de periode 1920-1930, in 1927 wordt het bij een erfdeling van zijn ouders zijn eigendom, wonen zij in het huis met huizingnummer D39, ook bekend staand als Polderweg 2:

15

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes van den Eerenbeemt en Wilhelmina Maria van den Boer met hun gezin in het huis met dan kadasternummer E1987 op de Polderweg 2:

16

Hun zoon Franciscus Antonius (Frans) van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 11-08-1927, is in januari 1947 in dienst getreden bij het regiment infanterie van de Koninklijke Landmacht in Blerick. Hij wordt naar Nederlandsch Indië gezonden en komt daar op 05-03-1947 aan in Batavia. Op 19-01-1949 rijdt het legervoertuig van Frans met zes kameraden van zijn eenheid bij Keboemen op een trekbom van 250 kilogram. In de explosie die volgt, komen alle zeven inzittenden om het leven, onder wie Frans. Frans wordt begraven in Bandung op het Nederlands ereveld Pandu. Rechts een foto van hem, linksonder een gedachtenisprentje, rechtsonder het bidprentje bij zijn overlijden en geheel onder het ereveld en het verzamelgraf van Franciscus Antonius (Frans) van den Eerenbeemt.

Wilhelmina Maria van den Boer is op 09-07-1943 te Asten overleden en Johannes van den Eerenbeemt is op 11-05-1973 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17 18

Op de foto rechts staat geheel links de boerderij van Johannes van den Eerenbeemt aan de Polderweg 2.

19

In 1968 is dit huis afgebroken en heeft gelegen oostelijk van de rotonde op de Wolfsberg.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Gerardus Aerts Asten 15-05-1650 Gerardus Aerts Asten 15-05-1650
1715 Jacobus Joost van Heugten Asten 08-01-1678 Jacobus Joost van Heugten Asten 08-01-1678
Wolfsberg huis 8
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jacob Joosten Asten 08-01-1678 Jacob Joosten Asten 08-01-1678
1741 Jacob Joosten Asten 08-01-1678 Jacob Joosten Asten 08-01-1678
1746 weduwe Jacob Joosten Asten 04-03-1683 weduwe Jacob Joosten Asten 04-03-1683
1751 weduwe Jacob Joosten Asten 04-03-1683 Lambert Cornelis Asten 22-09-1723
1756 kinderen Jacob Joosten Asten 18-08-1712 Gerrit Jacobs van Hugten Asten 16-02-1717
1761 Antoni Jaspers Asten 13-10-1703 Gerrit Zwaartvegers Asten 16-02-1717
1766 weduwe en kinderen Antoni Jaspers en F Kerkers Asten 18-08-1712 weduwe Antoni Jaspers en weduwe Antoni Vos Asten 18-08-1712
1771 weduwe en kinderen Antoni Jaspers en Jan Daandel Coolen Asten 18-08-1712 weduwe Antoni Jaspers en weduwe Daandel Coolen Asten 18-08-1712
1776 weduwe en kinderen Antoni Jaspers en Jan Daandel Coolen Asten 18-08-1712 weduwe Antoni Jaspers en weduwe Daandel Coolen Asten 18-08-1712
1781 Willem Jan Daandels Asten 23-04-1761 Jacobus Hurkmans Lierop 14-05-1722
1798 Willem Jan Daandel Ceelen Asten 23-04-1761 Willem Jan Daandel Ceelen Asten 23-04-1761
1803 Willem Jan Daandel Ceelen Asten 23-04-1761 Willem Jan Daandel Ceelen Asten 23-04-1761
Kadasternummer E1035
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1035 1832 Johannes Willem Ceelen Asten 24-06-1782
Polderweg 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Willem Jan Daandel Ceelen Asten 23-04-1761 Wilhelma Hendrik van Tilborgh Lierop 11-01-1766 03-01-1810
1810-1819 Wilhelma Hendrik van Tilborgh Lierop 11-01-1766 met kinderen
1819-1819 Johannes Willem Ceelen Asten 24-06-1782 Antonia Loijmans Someren 17-08-1790 16-07-1819
1819-1859 Johannes Willem Ceelen Asten 24-06-1782 met kinderen
D12 1859-1868 Johannes Willem Ceelen Asten 24-06-1782 met kinderen 03-02-1868
D12 1868-1869 Theodorus Ceelen Asten 03-04-1819 met kinderen
D14 1869-1879 Theodorus Ceelen Asten 03-04-1819 met kinderen
D17 1879-1890 Theodorus Ceelen Asten 03-04-1819 met kinderen
D17 1890-1900 Theodorus Ceelen Asten 03-04-1819 met kinderen
D17 1900-1903 Theodorus Ceelen Asten 03-04-1819 met kinderen 11-01-1903
D17 1903-1910 Johannes Vrenken Roggel 23-11-1861 Johanna Thijssen Meijel 21-02-1865
D12 1910-1913 Johannes Vrenken Roggel 23-11-1861 Johanna Thijssen Meijel 21-02-1865 19-08-1913
D12 1913-1920 Johannes van den Eerenbeemt Asten 11-05-1885 Wilhelmina Maria van den Boer Asten 08-09-1888
D39 1920-1930 Johannes van den Eerenbeemt Asten 11-05-1885 Wilhelmina Maria van den Boer Asten 08-09-1888
2 1930-1938 Johannes van den Eerenbeemt Asten 11-05-1885 Wilhelmina Maria van den Boer Asten 08-09-1888

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2023, 16:46:16

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen