logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E1038

Naast een ander huis (zie Voormalig huis G852) beschikt Thomas Janssen Hoefnagels ook over dit nieuwe huis. Thomas Janssen Hoefnaegels is geboren te Someren op 03-12-1654 als zoon van Joannes Godefridus Wouter Hoefnaegels en Angela Joannes Thomas Baeckermans (zie Koningsplein 10). Hij is op 14-06-1676 te Someren getrouwd met Anna Pauwels Verschueren, geboren te Someren op 17-06-1656 als dochter van Paulus Aert Verschueren en Handerske Hendricx Verdonk.

Valid contraxerunt matrimonio Thomas Janssen et Anna Pouwels; testes Joanna Judoci et Petrus Jacobs.

Geldig huwelijkscontract tussen Thomas Janssen en Anna Pouwels; getuigen Joanna Judoci en Petrus Jacobs.

01

Het gezin van Thomas Janssen Hoefnaegels en Anna Pauwels Verschueren:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 18-12-1679
2 Aldegondis Asten 19-03-1682 Asten 05-02-1713
Cornelis Lammers
Asten 28-12-1762 zie ook Voormalig huis C1319
3 Paulus Asten 18-06-1684 Asten 30-01-1708
Gertrudis Fransen Voermans
Asten 27-01-1722
Henrica Jansen van Heugten
Asten 28-11-1727 zie Voormalig huis G854
en Voormalig huis G857
4 Godefridus Asten 18-06-1687 Ongehuwd Asten 24-02-1706
5 Henricus Asten 03-03-1690 Deurne 08-02-1711
Petronella Jansen Peeters
Deurne ±1728
6 Angela Asten 01-10-1692 Ongehuwd Asten 29-05-1731
7 Johannes Asten 02-10-1695 Asten 07-03-1734
Elisabeth Jan Plenders
Asten 06-01-1761 zie Voormalig huis G852
8 Gijsbertus Asten 08-09-1698
9 Franciscus Asten 19-02-1700 Ongehuwd Asten 15-11-1721

Anna Pauwels Verschueren is op 24-03-1728 te Asten overleden en Thomas Hoefnagels is te Asten op 23-04-1731 overleden. Bij de verdeling van de erfenis komt dit nieuwe huis toe aan de Petronella Jan Eymert Goossens als weduwe van Hendrik Thomas Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 262; 21-11-1731:
Jan Tomas Hoefnaegels, Cornelis Lammers man van Gonda Hoefnaegels, Haaris Janssen van Heughten weduwnaar van Paulus Hoefnaegels geassisteerd met Peeter Voermans, wettige momboir van de onmondige kinderen, Peternel Jan Eymerts weduwe van Hendrik Hoefnaegels geassisteerd met Eymert Jan Goossens, wettige momboir over de onmondige kinderen, Arnoldus Aart Tielen nomen uxoris voor Antonet Hoefnaegels, voordochter van Paulus Hoefnaegels. Zij maken een deling van de nagelaten goederen van wijlen Thomas Hoefnaegels en Anneken Verschuyren, hun ouders gelegen in de Wolfsberg. 3e lot krijgt weduwe van Hendrick Hoefnaegels. Den hert van het nieuwe huis met de kamer en ¼e deel van de hofstad, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Paulus Hoefnaegels, andere einde Peeter Voermans.
4e blinde lot krijgt Cornelis Lammers de schuur en de schop in het nieuwe huis en ¼e deel van de hofstad, ene zijde en andere einde weduwe Hendrick Hoefnaegels, andere zijde Jan Hoefnaegels, ene einde de straat; land den Heesacker 3 lopense; land den Eyck 2 lopense; groes den Scheperskamp 2 lopense; een deel van een groesveld dit deel 3 lopense. Verponding ƒ 4-10-12 per jaar. Beden
ƒ 1-03-06 per jaar.

Zoon Henricus Thomas Hoefnagels is geboren te Asten op 03-03-1690 en op 08-02-1711 te Deurne getrouwd met Petronella Jansen Peeters, geboren te Deurne rond 1690 als dochter van Johannes Eymers Goossens:

Contraxerunt matrimonium Henricus Hoefnagels et Petronilla Jois Peeters coram testibus Paulo Hoefnagels et Gerardus Berckers.

Huwelijkscontract tussen Henricus Hoefnagels en Petronilla Jois Peeters voor getuigen Paulo Hoefnagels en Gerardus Berckers.

02

Het gezin van Henricus Thomas Hoefnagels en Petronella Jansen Peeters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Deurne 17-11-1711 Deurne 09-10-1735
Franciscus Aerts
2 Joannes Deurne 20-07-1713
3 Gerardus Deurne 21-11-1715 Deurne 15-04-1742
Elisabeth Antony Canters
Deurne ±1750
4 Maria Deurne 05-09-1717
5 Anna Maria Deurne 01-08-1719 Deurne 22-06-1782
6 Catharina Deurne 07-10-1721 Deurne 18-02-1759
Laurens van Helmond
Deurne 14-04-1804
7 Joanna Deurne 04-12-1723 Deurne 31-10-1751
Gerardus van Riet
8 Antonius Deurne 25-01-1727 Deurne 25-11-1764
Petronella Henrici v Helmont
Deurne 05-09-1789

Bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van de weduwe van Hendrick Thomas Hoefnagels:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 168:
Weduwe Hendrick Thomas Hoefnaegels tot Lieszel.
Het nieuwe huijs, hert en camer, aangelagh 4½ lopense. In de bede ƒ 1-3-4.

Petronella Jan Eymert Goossens is rond 1760 te Deurne overleden en bij de verpondingen van 1754 wordt al de overdracht naar Aldegonda Hoefnagels genoemd:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 189 verso:
Alegonda Hoefnagels, weduwe Cornelis Lambers bij transport 29-10-1760. Antoni Hoefnagels te Liessel bij versterff deijling Deurne meij 1760.
Weduwe Hendrik Tomas Hoefnagels.
Nummer 9 het nieuw huijs met de camer groot en aangelag 4½ lopense.

Zoon Antoni Hoefnagels verkoopt het huis aan zijn tante Aldegonda Hoefnagels, weduwe van Cornelis Lambers, die al eerder de schuur en de schop bij het nieuwe huis heeft geërfd:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 218; 30-10-1760:
Antoni Hoefnagels, wonende te Liessel, verkoopt aan Allegonda Hoefnagels weduwe van Cornelis Lambers, in de Wolfsberg een huis, kamer en aangelag met een akker daaraan 4½ lopense, ene zijde Hendrik Peter Driessen, andere zijde en ene einde de straat, andere einde erven Peter Voermans; Jan Bosmansvelt 3 lopense; het Venneke 1 lopense. Koopsom ƒ 400,-.

In het huizenquohier over de periode 1736-1761 staat merkwaardigerwijs het huis al eerder op naam van Cornelis Lammers en later op naam van zijn weduwe:

Jaar Eigenaar nummer 9 Wolfsberg Bewoners nummer 9 Wolfsberg
1736 Cornelis Lamberts ledigh
1741 Cornelis Lamberts bewoning niet vermelt
1746 weduwe Cornelis Lambers weduwe Cornelis Lambers
1751 weduwe Cornelis Lambers Lambert Cornelis
1756 weduwe Cornelis Lambers Lambert Cornelis
1761 weduwe Cornelis Lambers Lambert Cornelis en kinderen Huijbert Abrahams

Aldegonda Hoefnagels is geboren te Asten op 19-03-1682 als dochter van Thomas Janssen Hoefnaegels en Anna Pauwels Verschueren. Zij is op 05-02-1713 te Asten getrouwd met Cornelis Lammers, geboren te Asten op 28-08-1682 als zoon van Lambertus Fransen en Henrica Cornelisse:

Juncti sunt matrimonio Cornelis Lammers et Aldegonda Hoefnagels; testes Peter Janssen et Lijneke Lammers:

In huwelijkse echt gebonden Cornelis Lammers en Aldegonda Hoefnagels; getuigen Peter Janssen en Lijneke Lammers:

03

Het gezin van Aldegonda Hoefnagels en Cornelis Lammers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 03-03-1715 Kind Asten ±1715
2 Anna Asten 28-08-1719 Kind Asten ±1719
3 Anna Gertrudis Asten 07-10-1720 Asten 12-02-1747
Paulus Peter van Bussel
Asten 19-06-1779 zie Wolfsberg 50
4 Lambertus Asten 22-09-1723 Asten 19-05-1748
Anna Maria Mathijs Slaets
Asten 08-07-1798 zie ook Voormalig huis E856

Als zijn zuster Catharina Lammers, geboren te Asten op 26-01-1692, ziek wordt, schenkt zij haar goederen aan Michiel van de Cruijs en ontvangen Cornelis en zijn broer Frans, geboren te Asten op 28-07-1679, ieder een patacon:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 254 verso; 04-05-1731:
Catalijn Lammers, in de Wolfsbergh, ziek, testeert. Haar enige erfgenaam wordt, Michiel van de Cruys, president schepen. Hij zal aan haar twee broeders, Frans en Cornelis Lammers, betalen een patacon zonder meer.

Na het overlijden van Catharina Lammers moet Cornelis Lammers de goederen taxeren:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 16-02-1733:
Taxatie van de onroerende goederen van Catalijn Lammers overleden 27-12-1732. Cornelis Lammers heeft de verklaring afgelegd. Waarde:
Koeienstal van het oude huis met de halve schop, aangelag en hof ƒ 30,-
Groes de Roetert int Lindert 1 lopense 3 copse ƒ 25,-
Land het Venn 2 lopense ƒ 20,-
Totaal ƒ 75,-
20e penning is ƒ 3-15-0.

Cornelis Lammers is op 23-07-1741 te Asten overleden en zijn weduwe doet namens hem en haarzelf de nodige schenkingen aan de armen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 109; 10-08-1742:
Frans Lambers, te Voordeldonk, is schuldig aan den Armen van Asten ƒ 333,- à 3½%. De ƒ 330,- is geschonken door wijlen Cornelis Lambers, nu zijn weduwe, aan den Armen van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 299; 10-08-1742:
Alegonda Tomas Hoefnagels getrouwd geweest met Cornelis Lambers, schenkt aan den Armen van Asten ƒ 330,- welke zij nog te pretenderen heeft van Frans Lambers. Deze zal, heden, ten behoeve van. den Armen, een behoorlijke obligatie passeren. Zij schenkt verder aan den Armen ƒ 134-15-0 welke zij nog te goed heeft van Jan Tomas Hoefnagels, sedert 21-11-1731. Alnog schenkt zij aan den Armen ƒ 48-2-8 staande ook ten laste van Jan Tomas Hoefnagels. Hendrik Peter Driessen, als armmeester, neemt de giften in dank aan.

Ook legt Aldegonda Thomas Hoefnagels als weduwe van Cornelis Lammers nog een verklaring af aangaande het bedrog door Hendrien Clemens:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 91 verso; 26-02-1745:
Alegonda Hoefnagels getrouwd geweest met Cornelis Lambers, 65 jaar verklaart ter instantie van Hendrik Halbersmit, chirurgijn, dat haar overleden man verscheidene jaren met Hendrien Clemens, gesepareerde vrouw van Antoni van Riet, gekoopmanschapt heeft in haar, zowel hier als op andere plaatsen. Hendrien Clemens heeft hieruit diverse goederen onder haar genomen en gehouden, zonder dat zij, deponente, tot nog toe haar deel hieruit heeft kunnen verkrijgen.

In 1755 worden opnieuw schenkingen gedaan aan de armen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 88; 18-12-1755:
Francis Plenders is schuldig aan den Armen van Asten ƒ 100,- à 3%. Deze ƒ 100,- zijn door weduwe Cornelis Lambers geschonken aan den Armen. Marge: 02-02-1763 gelost door de erfgenamen en opnieuw uitgezet aan de zoon van Francis Plenders, Willem, Pieter en Jan Slaats.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 88 verso; 18-12-1755:
Jan Tomas Hoefnagels is schuldig aan den Armen van Asten ƒ 75,- à 3%. Deze ƒ 75,- zijn door de weduwe Cornelis Lambers geschonken aan den Armen.

Toch heeft Aldegonda Thomas Hoefnagels een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 93 verso; 03-03-1756:
Alegonda Hoefnagels weduwe Cornelis Lambers en Lambert Cornelisse, haar zoon, zijn schuldig aan Willemyna Franse weduwe Francis van den Boomen, te Lierop ƒ 225,- à 3½%.

Aldegonda Hoefnagels is op 28-12-1762 te Asten overleden en in de bewoningslijst over de periode 1766-1771 staat het huis op naam van haar zoon Lambert Cornelis en schoonzoon Paulus van Bussel. Lambert Cornelis is de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 9 Wolfsberg Bewoners nummer 9 Wolfsberg
1766 Lambert Cornelis en Paulus van Bussel Lambert Cornelis en Gerrit Weegers
1771 Lambert Cornelis en Paulus van Bussel Lambert Cornelis

In 1772 delen haar kinderen de goederen, waarbij dit huis in handen komt van Lambert Cornelis:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 166; 25-08-1772:
Lambert Cornelis en Paulus van Bussel getrouwd met Geertruy Cornelissen. Kinderen en erven van Cornelis Lambers en Allegonda Hoefnagels, beiden overleden, gewoond hebbende in de Wolfsberg.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Lambert Cornelis het nieuw huis met de camer, stal en schop, hof en aangelag met daaraan een akker 2 lopense 1 copse; land den Eyck 2 lopense; land den Bruystenman 1½ lopense; de helft van den Bies- of Heesacker 2 lopense; groes het Venneke 1 lopense; de helft van de Snijerskamp 1 lopense; groes het Weyvelt 2 lopense. Belast met ƒ 3,- per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; 2⁄3e deel van 5 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding ƒ 6-02-6 per jaar. Bede ƒ 1-17-4 per jaar.
2e lot krijgt Paulus van Bussel huis, schuur, stal, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Hendrik Haasen, andere zijde Nicolaas Voermans, ene en andere einde de straat; de helft van den Bies- of Heesacker 2 lopense; land het Ven 2 lopense; land de Snijerskamp 1½ lopense; land de Reyen 43 roeden; de helft van het aangelag van het andere huis zijnde land en groes 2 lopense 1 copse; groes Jan Bosmansvelt 3 lopense; de helft van een groesveld de Snijerskamp 1 lopense; groes het Eeuselke 1 lopense; een wortelveltje 1 copse. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; 1⁄3e deel van 5 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; 2 duiten per jaar aan de Heren van Asten. Verponding ƒ 6-02-0 per jaar. Bede ƒ 1-17-4 per jaar.

Zoon Lambertus Cornelis Lammers is geboren te Asten op 22-09-1723 en op 19-05-1748 te Asten getrouwd met Anna Maria Mathijs Slaets, geboren te Asten op 27-02-1728 als dochter van Mathijs Jan Slaets en Anna Fransen van Bussel. Anna Maria Mathijs Slaets is op Asten 04-03-1760 te Asten overleden en Lambertus Cornelis Lammers is op 01-11-1761 te Asten hertrouwd met Henrica Egidius Vreynsse, geboren te Asten op 15-06-1720 als dochter van Egidius Laurensse en Maria Marcelis Coolen (zie Bergdijk 36):

04

De gezinnen van Lambertus Cornelis Lammers met Anna Maria Mathijs Slaets en met Henrica Egidius Vreynsse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mattheus Asten 29-11-1748 Kind Asten 01-12-1748
2 Anna Maria Asten 20-09-1749 Asten 13-01-1782
Arnoldus Hendriks van de Goor
Asten 19-01-1821 zie Voormalig huis C1333
3 Cornelius Asten 07-05-1753 Asten 15-02-1784
Henrica Emerentiana Zegers
Asten 27-01-1831 zie Wolfsberg 52
4 Thomas Asten 26-06-1756 Kind Asten 02-04-1757
5 Elisabeth Asten 31-03-1758 Asten 18-01-1778
Willem Jan Daandels Ceelen
Asten 26-02-1789 zie Voormalig huis E1035
6 Egidius* Asten 27-11-1764 Kind Asten 08-10-1779

* kind uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Lambert Cornelis Lammers een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio184 verso; 17-10-1761:
Staat en inventaris - opgemaakt door Lambert Cornelisse, in de Wolfsberg, weduwnaar Anna Maria Slaats, ten behoeve van Anneke, Cornelis en Elisabet, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Hendrien Jelisse.
Onroerende goederen: land den Eyserenman 1 lopense; land den Heekelaar 2½ lopense; groes de Meulenschouw 1½ lopense; groes in het Lindert 3 lopense. De moeder van Lambert Cornelis is nog in leven en zij bezit nog enige onverdeelde goederen waarvan ¼e deel op Lambert Cornelis "verstorven" zou zijn.
Roerende goederen: een veere bed, een ander bed, twee dekens, twee paar slaaplakens, twaalf tinnen schotels, een grote kast, een kleine kast, een kist, zes stoelen, een tafel, enige koperen en ijzeren ketels, vuurgerei.
Staat te weten dat Lambert Cornelis voornemens is om huwelijksvoorwaarden te maken, zo niet dan zal deze inventaris aangevuld worden met de beesten, koren enzovoort.

Zijn moeder Aldegonda Hoefnagels is op 28-12-1762 te Asten overleden en in plaats van huwelijkse voorwaarden stelt Lambertus Cornelis Lammers met zijn tweede vrouw een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 40 verso; 29-09-1763:
Lambert Cornelis, in de Wolfsberg en Hendrien Jelisse, zijn vrouw, beiden gezond, testeren. Alle voorgaande makingen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden met uitzondering van enige onroerende goederen, die de langstlevende in togte zal blijven bezitten gedurende zijn / haar leven. Na overlijden van hen beiden zullen deze goederen gaan naar de zijde vanwaar ze gekomen zijn. Ingeval zij, testateuren, in dit huwelijk kind(eren) komen te verwekken en die in leven blijven dan zullen de vaste goederen die gekomen zijn van de testatrice alleen zijn en blijven voor het / de kind(eren). Zoals ook de helft van de goederen die de testateur voor het aangaan van dit huwelijk had vooruit zullen behouden de voorkinderen van de testateur en voorts de verdere boedel nalaten aan de voor- en nakinderen. De geconquesteerde goederen die zij, testateuren, komen te maken zullen, ieder voor de helft, komen aan de voorkinderen en de nakinderen. De goederen die de testateur mochten aankomen bij versterf van zijn zijde zullen zijn voor de voorkinderen of nakinderen.

Lambert Cornelis Lammers is armmeester geweest in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 74 verso; 29-05-1782:
Lambert Cornelis en Joost van Hugten, in de Wolfsberg, worden voor de tijd van drie jaar aangesteld als armmeesters

In het huizenquohier over de periode 1776-1781 staat Lambert Cornelis als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 9 Wolfsberg Bewoners nummer 9 Wolfsberg
1776 Lambert Cornelis Lambert Cornelis
1781 Lambert Cornelis Lambert Cornelis

Henrica Egidius Vreynsse is op 28-04-1789 te Asten overleden en Lambertus Cornelis Lammers is op 08-07-1798 te Asten overleden. Daarna staat het huis op naam van de kinderen en is zoon Cornelis Lambert Cornelis en later ook schoonzoon Arnoldus van de Goor bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 9 Wolfsberg Bewoners nummer 9 Wolfsberg
1798 kinderen Lambert Cornelis Cornelis Lambert Cornelis
1803 kinderen Lambert Cornelis Cornelis Lambert Cornelis en Arnoldus van de Goor

In 1802 wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van Arnoldus van de Goor:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 162 verso; 02-12-1802:
Arnoldus van de Goor man van Anneke Lambert Cornelis, Cornelis Lambert Cornelis en Willem Ceelen weduwnaar van Elisabeth Lambert Cornelis namens zijn twee kinderen met name Jan en Maria. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Arnoldus van de Goor een huis, hof en schuur tot de kamer toe met het aangelag van 3 copse. De Wolfsberg, ene zijde Antony van de Goor; land den Eyserman 1 lopense; land den Heesakker 2 lopense; groes de Meulenschouw 1½ lopense; groes het Venneke 1 lopense; groes de Snijerskamp 1 lopense. Belast met de helft van ƒ 3,- per jaar. aan het Gemene Land; de helft van
0-16-4 per jaar cijns; de helft van ƒ 0-03-6 per jaar aan de Kerk van Asten.
2e lot krijgt Cornelis Lambert Cornelis de kamer van het huis van het 1e lot met 1⁄4e deel van het aangelag 3 copse; land den Eyck 2 lopense; land den Bruysteman; het Weyvelt 2 lopense. Belast met de helft van ƒ 3,- per jaar aan het Gemene Land; de helft van ƒ 0-16-4 per jaar cijns; de helft van
ƒ 0-03-6 per jaar aan de Kerk van Asten.
3e lot krijgt Willem Ceelen land de Foekelaert 2½ lopense; land den Berg aant Aangelag 1½ lopense; groes het Liender 3 lopense.

Dochter Anna Maria Lambert Cornelis is geboren te Asten op 20-09-1749 en op 13-01-1782 te Asten getrouwd met Arnoldus Hendriks van de Goor, geboren te Mierlo op 13-08-1750 als zoon van Henricus van de Goor en Anna Maria Godefridus Bakers (zie Voormalig huis C1333).

05

Het gezin van Anna Maria Lambert Cornelis en Arnoldus Hendriks van de Goor:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 07-02-1783 Kind Asten 29-12-1786
2 Henricus Asten 23-09-1785 Kind Asten 06-05-1789
3 Henrica Asten 16-03-1788 Asten 20-11-1818
Bonaventura Slaats
Asten 25-03-1873 zie Voormalig huis E856
4 Godefridus Asten 28-05-1793 Asten 07-02-1822
Wilhelmina Klomp
Asten 04-02-1826
Jacoba Scheepers
Asten 31-05-1866

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis samen, echter de erfdeling van 1802 wordt niet vermeld:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 123:
Arnoldus van de Goor gehuwd met Anneke Lambert Cornelis, Cornelis Lambert Cornelis, Willem Ceelen weduwnaar Elisabeth Lambert Cornelis en 2 kinderen Jan en Maria bij versterf 1798.
Lambert Cornelis.
Nummer 9 huijs, stallinge en aangelag 1 lopense.

Arnoldus Hendriks van de Goor is op 01-11-1811 te Asten overleden en Anna Maria Lambert Cornelis is op 19-01-1821 te Asten overleden. Bij het kadaster van Asten staat het huis op naam van Johannes Hendrik Govers:

Kadaster 1811-1832 E1038:
Huis en erf, groot 02 roede 80 el, Wolfsberg, klassen 8.
Eigenaar: Jan Hendrik Govers.

06

07

De enige link van Johannes Hendrik Govers met de bovenstaande personen is dat hij is getrouwd met Maria Willem Ceelen, geboren te Asten op 04-11-1778 als dochter van Willem Jan Daandels Ceelen en Elisabeth Lambert Cornelis (zie Voormalig huis E1035). Zij is op 30-01-1808 te Asten getrouwd met Johannes Hendrik Govers, geboren te Nederweert op 04-11-1779 als zoon van Henricus Goovers en Catharina Cupers:

08

Het gezin van Maria Willem Ceelen en Johannes Hendrik Govers*:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 18-03-1809 Kind Asten 10-11-1811
2 Wilhelmus Asten 16-11-1812 Asten 11-05-1857
Petronella van Bussel
Asten 24-04-1892
3 Elisabeth Asten 17-11-1818 Asten 23-11-1855
Johannes van der Loo
Asten 27-07-1859

* Johannes Hendrik Govers heet ook wel Johannes Hendrik Goris of Gorisse

Johannes Hendrik Govers is op 25-01-1842 te Asten overleden en Maria Willem Ceelen is te Asten op 07-01-1848 overleden.

Dochter Elisabeth Govers is geboren te Asten op 17-11-1818 en op 23-11-1855 te Asten getrouwd met Johannes van der Loo, geboren te Asten op 11-07-1823 als zoon van Hendrik van der Loo en Wilhelmina Segers (zie Voormalig huis G681). Hij is sinds 10-05-1854 weduwnaar van Antonia van Bussel, geboren te Asten op 28-08-1823 als dochter van Arnoldus van Bussel en Francisca Hendrik Neervens (zie ook Voormalig huis G647 en G648), met wie hij op 09-02-1849 te Asten getrouwd was. Elisabeth Govers is te Asten op 27-07-1859 overleden en Johannes van der Loo is als akkerbouwer op 24-01-1862 te Asten hertrouwd met Henrica Jacobs, geboren op 21-11-1825 te Bakel als dochter van Petrus Jacobs en Joanna Maria van Berlo. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Johannes van der Loo tegen op huizingnummer D37 en na 1869 nummer D57:

09

Ook over periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen Johannes van der Loo en Henrica Jacobs met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D57 en D58:

10

Johannes van der Loo verkoopt vee in de Peel- en Kempenbode van 18-11-1893:

11

In 1894 wordt het huis herbouwd tot twee woningen, die iets westelijk liggen ten opzichte van het oorspronkelijk huis. De woningen hebben kadasternummer E1783 (zie hieronder) en E1784 (zie Voormalig huis E1784).

Hendrica Jacobs is op 30-11-1896 overleden en in 1897 krijgt dit huis kadasternummer E1792 en is nog altijd in bezit van Johannes van der Loo. In 1899 verhuist Johannes van der Loo naar zijn zoon Joannes van der Loo op A172c.

In het huis komt wonen Cornelis van de Moosdijk, geboren te Someren op 06-01-1857 als zoon van Adrianus van de Moosdijk en Agnes van Gestel. Hij is als dagloner op 02-05-1884 te Asten getrouwd met Johanna Boerenkamps, geboren te Asten op 12-06-1854 als dochter van Godefridus Boerenkamps en Maria Lintermans.

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-05-1902 wordt het huis te koop aangeboden:

13

Het is vooralsnog niet geheel duidelijk wie de koper van het huis is geweest, maar duidelijk is dat hij het huis verhuurt aan derden. Ook in de periode 1900-1910 woont Cornelis van de Moosdijk met zijn gezin in het huis met huizingnummer D69:

14

Zij verhuizen in 1903 naar D54 en het huis wordt daarna bewoond door Johannes Snijders, geboren op 25-12-1867 te Asten als zoon van Frederik Hendrikus Snijders en Josijna Driessen. Hij is als fabrieksarbeider op 10-04-1891 te Asten getrouwd met Francisca van Laanen, geboren te Asten op 28-03-1870 als dochter van Hendrikus van Laanen en Joanna Maria Kortooms.

In november 1905 vertrekken zij naar Geldrop en in het huis komt wonen Arnoldus Roovers, geboren te Asten op 02-12-1873 als zoon van Wilhelmus Rovers en Paulina Ceelen. Hij is als landbouwer op 05-05-1905 te Asten getrouwd met Johanna Verhees, geboren te Asten op 18-07-1879 als dochter van Andreas Verhees en Anna Maria Lammers.

In 1907 verhuizen zij naar het Bluijssens Broek (zie Voormalig huis D1010) en het huis wordt gekocht door machinist Berend Prijs en bewoond door Peter Johannes Verberne, geboren te Asten op 21-07-1877 als zoon van Johannes Verberne en Johanna van Empel (zie Voormalig huis F1313A). Hij is als metselaar op 19-06-1903 te Asten getrouwd met Antonia van der Loo, geboren te Asten op 20-01-1882 als dochter van Gerardus van der Loo en Antonia van Alphen (zie Voormalig huis G927). Vlak voor zijn huwelijk heeft Peter Johannes Verberne nog een boete opgelegd gekregen, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-05-1903:

15

Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D61:

16

In 1912 verhuizen zij naar D37 (zie Voormalig huis G845) en komt eigenaar en zwager Berend Prijs, geboren te Schöningsdorf (D) op 03-08-1875 als zoon van Johannes Prijs en Elsje Profijt. Hij is als arbeider op 19-09-1906 te Asten getrouwd met Maria Verberne, geboren te Asten op 02-10-1884 als dochter van Johannes Verberne en Johanna van Empel.

Zij vertrekken rond 1915 naar D74 (zie Voormalig huis E1050) en verkopen het huis aan Mathijs Joosten (zie Voormalig huis E1784) en in het huis komt wonen diens schoonzoon Petrus van de Mortel, geboren te Nuenen op 03-08-1894 als zoon van Gerardus van de Mortel en Petronella Swinkels. Hij is op 25-09-1917 te Asten getrouwd met Johanna Joosten, geboren te Asten op 17-05-1894 als dochter van Mathijs Joosten en Hendrica van der Loo (zie Voormalig huis E1784). Zij verhuizen in 1919 naar Mierlo en het huis is gedurende enkele jaren samengevoegd met het naastgelegen huis (zie Voormalig huis E1784).

Rond 1929 is vanuit Peel 8 in het huis komen wonen Johannes Kortooms, geboren op 04-02-1901 te Asten als zoon van Bartholomeus Antonie Kortooms en Theodora Hoebergen. Hij is als landbouwer op 05-02-1931 te Someren getrouwd met Lucia Maria Hubertina Rameakers, geboren te Herten op 03-08-1903 als dochter van Petrus Ramaekers en Gertrudis Hubertina Teuwen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 staan zij ingeschreven op Wolfsberg 39:

17

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Wolfsberg 39:

18

Zij verhuizen via Wolfsberg 11 (zie Voormalig huis G1853) naar Wolfsberg 17 (zie Wolfsberg 27) en de nieuwe bewoner is Arnoldus Gielens, geboren te Asten op 08-04-1897 als zoon van Johannes Gielens en Hendrina van den Boomen (zie Zand 11). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt hij als landbouwer in augustus 1931 vanuit Someren in het huis op Wolfsberg 39 wonen.

19

Arnoldus Gielen verhuist rond 1932 naar Hemel 9 (zie Voormalig huis G1329) en het huis wordt daarna bewoond door Mathijs Joosten, geboren te Budel op 04-01-1861 als zoon van Petrus Joosten en Petronella Biemans. Hij is op is sinds 23-09-1932 weduwnaar van Hendrika van der Loo, geboren te Asten op 31-03-1867 als dochter van Johannes van der Loo en Henrica Jacobs (zie Voormalig huis E1038), met wie hij op 31-01-1890 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 woont hij met zijn kinderen in het huis op Wolfsberg 39:

20

In 1937 doet Mathijs Joosten nog een verzoek om pensioen bij de gemeenteraad van Asten, maar hij krijgt niets omdat hij zelf ontslag heeft genomen, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-08-1937:

Mathijs Joosten verhuist naar Molenstraat 24 (zie Voormalig huis G466A) en is op 09-02-1941 te Asten overleden. Zijn zoon Antonius Joosten, geboren te Asten op 11-10-1904 als zoon van Mathijs Joosten en Hendrica van der Loo, bewoont daarna het huis. Hij is als arbeider op 10-05-1935 te Asten getrouwd met Maria Josephina Coolen, geboren te Asten op 29-04-1911 als dochter van Petrus Coolen en Henrica Nouwen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij vanaf hun huwelijk op Wolfsberg 39:

21

Zij verhuizen rond 1937 via de Kerkstraat 15 naar Bergsland 1 en het huis wordt daarna bewoond door Franciscus Johannes Smits, geboren te Helmond op 08-10-1916 als zoon van Theodorus Smits en Wilhelmina van der Linden. Hij is als koopman op 20-11-1936 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth Hölzken, geboren te Asten op 09-03-1916 als dochter van Hendrikus Hölzken en Aldegonda van den Berg. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit de Ommelscheweg 1 in het huis op de Wolfsberg 39 wonen:

22

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-09-1938 de geboorte van zoon Theodorus:

23

Eind 1938 vertrekken zij naar Helmond en het huis wordt samen met het nevenstaande huis (zie Voormalig huis E1784) verkocht, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-07-1937:

24

Het huis is verkocht aan Johannes van den Eerenbeemt (zie Voormalig huis E1035) en wordt verhuurd aan Engelbert Caris, geboren op 10-05-1915 te Nederweert als zoon van Anna Maria Caris. Hij is als landbouwer op 24-09-1937 te Asten getrouwd met Helena (Leen) Gutjens, geboren op 22-09-1916 te Asten als dochter van Gerardus Gutjens en Hendrika Rooijakkers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij rond 1939 als huurder vanuit Berken 5 (zie Voormalig huis B1050) in het huis op Wolfsberg 39 wonen:

25

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-02-1940 en van 18-07-1941 de geboortes van zoon Andreas en van dochter Henrica:

26 27

Helena (Leen) Gutjens is op 12-01-1986 te Geldrop overleden en Engelbert (Bèr) Caris is te Asten op 09-12-2002 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

28

29

Dit huis is rond 1980 afgebroken en heeft gelegen ten zuidoosten van de rotonde van de Wolfsberg.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1700 Thomas Hoefnagels Someren 03-12-1654 Thomas Hoefnagels Someren 03-12-1654
1731 weduwe Hendrik Thomas Hoefnagels Deurne ±1690 weduwe Hendrik Thomas Hoefnagels Deurne ±1690
Wolfsberg huis 9
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Cornelis Lamberts Asten 28-08-1682 ledigh
1741 Cornelis Lamberts Asten 28-08-1682 bewoning niet vermelt
1746 weduwe Cornelis Lambers Asten 19-03-1682 weduwe Cornelis Lambers Asten 19-03-1682
1751 weduwe Cornelis Lambers Asten 19-03-1682 Lambert Cornelis Asten 22-09-1723
1756 weduwe Cornelis Lambers Asten 19-03-1682 Lambert Cornelis Asten 22-09-1723
1761 weduwe Cornelis Lambers Asten 19-03-1682 Lambert Cornelis en kinderen Huijbert Abrahams Asten 22-09-1723
1766 Lambert Cornelis en Paulus van Bussel Asten 22-09-1723 Lambert Cornelis en Gerrit Weegers Asten 22-09-1723
1771 Lambert Cornelis en Paul van Bussel Asten 22-09-1723 Lambert Cornelis Asten 22-09-1723
1776 Lambert Cornelis Asten 22-09-1723 Lambert Cornelis Asten 22-09-1723
1781 Lambert Cornelis Asten 22-09-1723 Lambert Cornelis Asten 22-09-1723
1798 kinderen Lambert Cornelis Asten 07-05-1753 Cornelis Lambert Cornelis Asten 07-05-1753
1803 kinderen Lambert Cornelis Asten 07-05-1753 Cornelis Lambert Cornelis en Arnoldus van de Goor Asten 07-05-1753
Kadasternummer E1038
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1038 1832 Johannes Hendrik Govers Nederweert 04-11-1779
Wolfsberg 39
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1811 Arnoldus van de Goor Mierlo 13-08-1750 Anna Maria Lambert Cornelis Asten 20-09-1749 01-11-1811
1811-1821 Anna Maria Lambert Cornelis Asten 20-09-1749 weduwe van de Goor 19-01-1821
1821-1842 Johannes Hendrik Govers Nederweert 04-11-1779 Maria Willem Ceelen Asten 04-11-1778 25-01-1842
1842-1848 Maria Willem Ceelen Asten 04-11-1778 weduwe Govers 07-01-1848
1848-1859 Johannes van der Loo Asten 11-07-1823 Elisabeth Govers 27-07-1859
D37 1859-1869 Johannes van der Loo Asten 11-07-1823 Henrica Jacobs Bakel 21-11-1825
D57 1869-1879 Johannes van der Loo Asten 11-07-1823 Henrica Jacobs Bakel 21-11-1825
D57 1879-1890 Johannes van der Loo Asten 11-07-1823 Henrica Jacobs Bakel 21-11-1825
D58 1890-1894 Johannes van der Loo Asten 11-07-1823 Henrica Jacobs Bakel 21-11-1825
D58 1894 splitsing in twee woningen
D58 1894-1896 Johannes van der Loo Asten 11-07-1823 Henrica Jacobs Bakel 21-11-1825 30-11-1896
D58 1896-1899 Johannes van der Loo Asten 11-07-1823 met kinderen naar A172c
D58 1899-1900 Cornelis van de Moosdijk Someren 16-01-1857 Johanna Boerekamps Asten 12-06-1854 dagloner
D69 1900-1903 Cornelis van de Moosdijk Someren 16-01-1857 Johanna Boerekamps Asten 12-06-1854 naar D54
D69 1903-1905 Johannes Snijders Asten 25-12-1867 Francisca van Laanen Asten 28-03-1870 naar Geldrop
D69 1905-1907 Arnoldus Roovers Asten 02-12-1873 Johanna Verhees Asten 18-07-1879 naar C141
D69 1907-1910 Peter Johan Verberne Asten 21-07-1877 Antonia van der Loo Asten 20-01-1882
D61 1910-1912 Peter Johan Verberne Asten 21-07-1877 Antonia van der Loo Asten 20-01-1882 naar D37
D61 1912-1916 Berend Prijs S'dorf 03-08-1875 Maria Verberne Asten 02-10-1884 naar D74
D61 1917-1919 Petrus van de Mortel Nuenen 03-08-1894 Johanna Joosten Asten 17-05-1894 naar Mierlo
1919-1929 huis waarschijnlijk samengevoegd met Wolfsberg 37
1929-1930 Johannes Kortooms Asten 04-02-1901 Lucia Maria Hubertina Ramaekers Herten 03-08-1903
39 1930-1931 Johannes Kortooms Asten 04-02-1901 Lucia Maria Hubertina Ramaekers Herten 03-08-1903 Wolfsberg 11
39 1931-1932 Arnoldus Gielens Asten 08-04-1897 Hemel 9
39 1932-1935 Mathijs Joosten Budel 04-01-1861 met kinderen Molenstraat 24
39 1935-1937 Antonius Joosten Asten 11-10-1904 Maria Josephina Coolen Asten 29-04-1911 Kerkstraat 15
39 1937-1938 Franciscus Johannes Smits Helmond 08-10-1916 Maria Elisabeth Hölzken Asten 09-03-1916

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 21 februari 2024, 11:24:49

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen