logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E1039

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat er een rond 1820 gebouwd huis op naam van de kinderen Jan Sleegers:

Kadaster 1811-1832; E1039:
Huis en erf, groot 02 roede 86 el, Wolfsberg, klassen 8.
Eigenaar: Kinderen van Jan Sleegers.

02

03

In het notarieel archief vindt in 1831 een deling van de goederen plaats, waarbij het huis ten deel valt aan zoon Franciscus Sleegers:

Notarieel Archief 66-25 Asten 01-04-1831:
Jennemie Slegers gehuwd met Hendrik Ceelen, Francis Slegers, Catharina Slegers gehuwd met Antonie van Oosterhout en Willem Slegers, maken een deling.
2e lot krijgt Francis Slegers. Een huis en aangelag aan de Pael, groot 16 roede 55 el, ene zijde Jan Ceelen, andere zijde Jan Goris. Belast met ƒ 1,50 aan de Domeinen.

Franciscus Sleegers is geboren te Asten op 11-08-1799 als zoon van Johannes Hendrik Sleegers en Johanna Maria van Helmond. Hij is op 04-05-1827 te Asten getrouwd met Helena van Deursen, geboren te Someren op 16-10-1788 als dochter van Adrianus Wilhelmus van Deursen en Maria Henricus van Deursen. Franciscus Sleegers is op 07-05-1854 te Asten overleden en het huis wordt daarna verhuurd aan derden. In opdracht van Helena van Deursen wordt in de buurt een nieuw huis gebouwd (zie Voormalig huis E1579).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 zien we als huurder Jan Godefridus Arnoldus Tabbers, geboren te Eindhoven op 13-03-1817 als zoon van Godefridus Tabbers en Johanna Catharina Roosen. In die periode woont hij als dagloner op D39a:

04

Jan Godefridus Arnoldus Tabbers verhuist in 1869 naar D7 en het huis met dan huizingnummer D59 wordt verkocht aan Laurens Scheepers, geboren te Valkenswaard op 09-07-1815 als zoon van Francis Schepers en Allegonda van de Ven. Hij is op 17-11-1848 te Asten getrouwd met Francisca Peters, geboren op 04-03-1817 te Asten als dochter van Johannes Peters en Johanna Segers (zie Behelp 4). Na haar overlijden te Asten op 24-10-1849 is Laurens Scheepers als timmerman op 08-05-1853 te Asten hertrouwd met Hendrina Hazen, geboren te Asten op 02-04-1816 als dochter van Hendrikus Haasen en Elisabeth Segers (zie Oostappensedijk 36). Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D58 en D59:

05

Hun dienstkencht Antonie Manders, geboren te Someren op 06-11-1862 als zoon van Mathias Manders en Johanna Maria Lammers, is door verdrinking om het leven gekomen, zoals hieronder gemeld in het Venloosch weekblad van 28-09-1889.

Rechts zijn overlijdensakte in Asten overgenomen van die uit Someren.

Hendrina Hazen is op 19-01-1891 te Asten overleden en Laurens Scheepers verhuist naar zijn dochter Francijna Schepers op A3 (zie Marktstraat 1) en is op 12-12-1893 te Asten overleden. Het huis wordt verhuurd aan Hubertus Bukkems, geboren te Asten op 07-03-1837 als zoon van Johannes Bukkems en Joanna Maria Martens (zie Voormalig huis C773). Hij is als landbouwer op 17-02-1873 te Asten getrouwd met Johanna Mennen, geboren te Asten op 09-02-1844 als dochter van Joseph Mennen en Johanna Timmermans (zie Berken 2).

Zij verhuizen in 1893 naar D133 in Heusden en het huis wordt daarna bewoond door Hendrikus Franciscus (Frans) Scheepers, geboren te Asten op 30-03-1860 als zoon van eigenaar Laurens Scheepers en Hendrina Hazen (zie Behelp 4). Hij is op 12-04-1893 te Vlierden getrouwd met Petronella Fransen, geboren te Vlierden op 04-06-1864 als dochter van Gerardus Fransen en Hendrica Meulendijks. Petronella Fransen is te Asten op 05-12-1894 overleden en Hendrikus Franciscus Scheepers is als timmerman op 19-04-1895 te Asten hertrouwd met Petronella van Hoek, geboren op 07-11-1864 te Asten als dochter van Antonie Willem van Hoek en Johanna Kanters (zie Emmastraat 60).

Rond 1895 betreft het twee woningen met kadasternummer E1787 en E1788, waarbij het laatste huis het meest noordelijk ligt. Mogelijk was een woning in gebruik als café aangezien in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-08-1901 de bijeenkomst van de verkoop van een huis gehouden wordt ten huize van Frans Scheepers in de Wolfsberg:

06

Ook over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en in de periode 1920-1930 wonen zij het huis met achtereenvolgens huizingnummer D71, D65 en D61:

07

Frans Schepers wordt bekeurd voor het schenken van sterke drank volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-10-1919 en in diezelfde krant van 11-07-1925 wordt zijn vergunning ingenomen:

08 09

Hendrikus Franciscus Scheepers is op 30-12-1925 te Asten overleden en Petronella van Hoek verhuist naar A339 op de Wilhelminastraat 10 (zie Voormalig huis G1413) en is op 06-11-1942 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Hendrikus Franciscus Scheepers en de overlijdensakte van Petronella van Hoek:

10 11

Hun inwonende neef Wilhelmus Snoeijen, geboren te Waalre op 26-10-1893 als zoon van Hendrikus Snoeijen en Anna Catharina van de Moosdijk, heeft het huis in 1927 overgenomen. Hij is als wagenmaker op 22-06-1927 te Someren getrouwd met Lucia van Otterdijk, geboren te Someren op 26-08-1900 als dochter van Hendrik van Otterdijk en Wilhelmina Bakermans. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer D61, ook bekend staand als Wolfsberg 43:

12

Ook bij de kamer van Koophandel is de wijziging van de wagenmakerij van Scheepers naar Snoeijen in het Eindhovensch Dagblad 15-01-1932 doorgegeven; het café houdt dan op met bestaan:

13

Ook in de periode 1930-1938 wonen Wilhelmus Snoeijen en Lucia van Otterdijk met hun gezin in het huis op de Wolfsberg 43:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-06-1935, 22-01-1937 en 06-11-1938 de geboortes van dochter Henriette, zoon Petrus en dochter Lucia en in het Peelbelang van 12-05-1945 de geboorte van dochter Wilhelmina:

15 16
17 18

Wilhelmus Snoeijen is op 19-06-1968 te Geldrop overleden en Lucia van Otterdijk is op 26-09-1971 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

19 20

Zowel kadasternummer E1787 als E1788 zijn rond 1950 gesloopt en op de plaats zijn twee nieuwe huizen gebouwd met het huidige adres Wolfsberg 55 en Wolfsberg 57.

Overzicht bewoners

Kadasternummer E1039
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1039 1832 Johanna Maria van Helmond Asten 01-09-1762 weduwe Sleegers
Wolfsberg 43
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1820-1828 Johanna Maria van Helmond Asten 01-09-1762 weduwe Sleegers † 02-05-1828
1828-1854 Franciscus Sleegers Asten 11-08-1799 Helena van Deursen † 07-05-1854
1854-1859 Johannes Godefridus Tabbers Eindhoven 13-03-1817
D39a 1859-1869 Johannes Godefridus Tabbers Eindhoven 13-03-1817 naar D7
D59 1869-1879 Laurens Scheepers Valkenswaard 09-07-1815 Hendrina Hazen Asten 02-04-1816
D58 1879-1890 Laurens Scheepers Valkenswaard 09-07-1815 Hendrina Hazen Asten 02-04-1816
D59 1890-1891 Laurens Scheepers Valkenswaard 09-07-1815 Hendrina Hazen Asten 02-04-1816† 19-01-1891
D59 1891-1893 Hubertus Bukkems Asten 17-03-1837 Johanna Mennen Asten 09-02-1844 naar Heusden
D59 1893-1894 Hendricus Scheepers Asten 30-03-1860 Petronella Fransen Vlierden 04-06-1864 05-12-1894
D59 1894-1900 Hendricus Scheepers Asten 30-03-1860 Petronella van Hoek Asten 07-11-1864
D71 1900-1910 Hendricus Scheepers Asten 30-03-1860 Petronella van Hoek Asten 07-11-1864
D65 1910-1920 Hendricus Scheepers Asten 30-03-1860 Petronella van Hoek Asten 07-11-1864 naar A339
D61 1920-1927 Hendricus Scheepers Asten 30-03-1860 Petronella van Hoek Asten 07-11-1864
D61 1927-1930 Wilhelmus Snoeijen Waalre 26-10-1893 Lucia van Otterdijk Someren 26-08-1890
43 1930-1938 Wilhelmus Snoeijen Waalre 26-10-1893 Lucia van Otterdijk Someren 26-08-1890

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 19 oktober 2023, 12:19:59

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen