logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C1323

Voor de stamboom van de familie van Weert uit de Wolfsberg in Asten wordt hieronder een gezinsreconstructie gemaakt. Judocus Jan Willems is geboren te Asten rond 1575 als zoon van Jan Willem Ysermans en Henrixken en is rond 1603 getrouwd met Catharina en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus (Joost) Asten ±1604 Asten ±1630
Petronella Bernaerts
Asten ±1650
2 Wilhelmus (Willem) Asten ±1606 Asten ±1635
Heylgonda Mathijs van den Sanden
Asten ±1653 zie ook Molenweg 23
3 Elisabeth (Lijsken) Asten ±1608 Asten ±1635
Franciscus Philipsen
Asten ±1645 zie ook Voormalig huis G854
4 Egidius (Dielis) Asten ±1610 Asten ±1635
Elsbena Nicolaessen
Asten 17-11-1700 zie Voormalig huis E1050
5 Theodorus (Dirck) Asten ±1612 Asten 11-04-1644
Anna Geven
Asten 11-05-1665 zie Voormalig huis C1329
6 Cornelis Asten ±1614 Asten ±1645
Hendrina Pauwels Hendrikx
Asten 27-10-1676 zie Voormalig huis G826

Joost Jan Willems bezit een huis in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 5 verso; 17-02-1609:
Joost Jan Willems verkoopt aan Thomas Peter Paulus land in de Wolfsberch; land int Ven; groes int Haseldonck. Belast met ½ hoen cijns per jaar aan de Heer van Asten; noch seven sester rogge per jaar aen Convent aldaer; 1 malder rogge per jaar aan Jonker Everart van Doerne; 1 vat rogge per jaar aan de Kerk van Asten. De koper stelt als onderpanden, om de verkoper van de lasten te vrijwaren, zijn huis, hof, hofstad en land in de Wolfsberch, ene zijde Daniel Ceel van Bussel, andere zijde en einde de straat, ene einde Peter Henrick Wrijnssen

In dit document staan de ouders van Judocus Jan Willems genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 200; 19-01-1613:
Thonis Goort Peters getrouwd met Henrixken, weduwe Jan Willems, mede voor de kinderen van haar en Jan verkoopt aan Joost Jan Willems, haar zoon, een rente van ƒ 3,- per jaar. Deze rente is verkocht door Jan Gelden Aerts aan Henrixken, weduwe Jan Willem Ysermans en haar kinderen op 08-11-1612.

Joost Jan Willems koopt een cijns van zijn buurman:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 29; 18-09-1614:
Geldolph Goort Shanen verkoopt aan Joost Jan Willems een cijns van 2 gulden en 5 stuiver per jaar. Onderpand huis, hof, hofstad en land in de Wolfsberch, ene zijde de koper en anderen, andere zijde Jan Gelis Mulders en anderen, ene einde de straten, andere einde Bonaventura Verweyen. Gecasseert. Er is een brief geweest die verloren is geraakt.

Judocus Jan Willems koopt een stuk land op den Dungen in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 43 verso; 21-01-1615:
Willem Frans Willems en Daniel Frans Coolen getrouwd met Mechtelt. Zij verkopen aan Joost Jan Willems land op den Dunghen naast Geldolph Shanen. Belast met de helft van een half hoen cijns aan de Heer van Asten.

Joost Jan Willems verkoopt een cijns met zijn huis als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 124; 08-02-1617:
Joost Jan Willems verkoopt aan Daniel Frans Coolen een cijns van 1½ gulden per jaar. Onderpand huis, hof en land in de Wolfsberch, ene zijde Geldolph Shanen, andere zijde en ene einde Derick Duyssen, andere einde de straat.

Judocus Jan Willems heeft zijn cijns voldaan:

Asten Rechterlijk Archief 70 folio 6; 28-08-1628:
Heer en Meester Jan Bertelssen van Kessel is ten volle voldaan van alle cijnshoenderen welke hij jaarlijks trekkende was van de erfgenamen Aert Vrients. En welke hij gekregen heeft op zijn eerste Misse van Jonker Wolter van Beke en dat vanwege Joost Jan Willems.

Judocus Jan Willems heeft het recht van overpad bij zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 70 folio 34; 17-01-1629:
Peeter Henrick Vreyns geeft te kennen dat Joost Jan Willems, zijn zwager, het servitutie heeft om te rijden over zijn land tussen huis en schuur in de Wolffsberch.

Judocus Jan Willems is rond 1636 te Asten overleden en zijn vrouw Catharina koopt nog een stuk land en een stuk groes in de nabij gelegen Haseldonk en nog een stuk land op den Dungen in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 132; 23-07-1638:
Mathijs Jan Mathijssen van de Cruys getrouwd met Sophia verkoopt aan Cathalijn, weduwe Joost Jan Willemssen, hooi / groesveldje in de Haseldonck naast Dryes Thomas.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 41; 13-12-1649:
Willem Peters van Tongeren getrouwd met Jenneken, dochter wijlen Daendel Selen van Bussel verkoopt aan Catharina, weduwe Joost Jan Willemssen groes op de Haeseldonck 1 lopense naast Dryes Thomas. Hij stelt als weirpandt hooiwas ter plaatse voorschreven 5 copse.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 98; 30-09-1651:
Judith, weduwe Jacob Corstiaens geassisteerd met Jan Jan Lenarts, haar zwager, verkoopt aan Cathalijn, weduwe Joost Jan Willems land in den Dungen 11 roede naast Frans Philipsen.

Catharina is rond 1652 te Asten overleden. De kinderen hebben de achternaam Joosten van Weert aangenomen en bij de erfdeling erft schoonzoon Franciscus Philipsen een huisje:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 9 verso; lesten februarij 1654:
Dirck Joosten, Cornelis Joosten, Dielis Joosten, Frans Philipsen, getrouwd geweest met Lijsken Joosten, namens hun kinderen, Hendrick Bernarts momboir van de onmondige zoon van wijlen Joost Joosten, Goort Wouters, mulder te Zomeren als momboir van de vier onmondige kinderen van wijlen Willem Joosten. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader en grootvader Joost Jan Willems.
4e lot krijgt Frans Philipsen het klein huiske en aangelag in de Wolsberch, ene zijde de delers, andere zijde en ene einde de straat, andere einde Meester Mathijs van den Hove; land de helft van den Dungen 3 copse; land ter plaatse voorschreven 32 roede; land 't Hoochvelt op de Heesackers 1 lopense 8 roede; groes de helft van aen den Bruynenweert geheel 2 lopense; driesveld de helft daarvan geheel 3 copse.

Dochter Elisabeth Joosten van Weert is geboren te Asten rond 1608 en rond 1635 getrouwd met Franciscus Philipsen, geboren te Asten rond 1606 als zoon van Philips Frans Philipsen en Peerken Teunis Loomans (zie Voormalig huis G854):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten ±1636 Asten 04-02-1659
Elisabeth Claessen
Asten 19-12-1722
2 Judocus Asten 04-09-1637 Asten ±1660
Petronella Huybers
Asten 15-11-1715
3 Petrus Asten ±1639 Asten 15-10-1673
Maria Jansen
Asten 11-11-1723 zie ook Slotweg 4
dochter Helena (zie Voormalig huis G640 en G641)
dochter Elisabeth (zie Voormalig huis B409)
4 Henrica Asten ±1641
5 Engelberta Asten 24-10-1643 Asten 02-02-1664
Frans Marcelis Berckers
Asten 19-10-1715 zie Voormalig huis G852
en Voormalig huis G854
6 Antonius Asten 24-10-1643 Asten 26-11-1678
Anna Peters Jannes
Asten 15-01-1708 zie Voormalig huis G854
en Voormalig huis G857

Elisabeth Joosten van Weert is rond 1645 te Asten overleden en Franciscus Philipsen erft ook nog land in de Wolfsberg van de oom van zijn vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 11 verso; 02-03-1654:
Frans Philipsen getrouwd geweest met Lijsken Joosten, zijn eerste vrouw, namens zijn onmondige kinderen, Cornelis Joosten, Dielis Joosten, Dirck Joosten, Willem Joosten getrouwd geweest met wijlen Heylken Tijssen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Dielis Jan Willems, hun oom en oud-oom.
1e lot krijgt Frans Philipsen de helft van den Oschacker in de Wolsberch 1½ lopense; land een deel in de Loverbosch 1½ lopense; de helft van een groesveld int Lielder 1½ lopense op den dijck naast erfenis Thomas Fransen.

Franciscus Philipsen (Voermans) is nog rond 1647 te Asten hertrouwd met Catharina Geldens; voor zover bekend zijn er geen kinderen uit dit huwelijk geboren. In 1653 maken zij hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 11-12-1653:
Frans Flipsen getrouwd met Caetelijn Geldens. Zij testeren.
ƒ 50,- aan Teunis Goorts, testateurs neef.
ƒ 50,- aan Fyke Goorts, haar testateurs nicht.
ƒ 10,- aan Jan Geldens, te Deursen.
De testatrice benoemd Frans Flipsen als haar enige erfgenaam zowel van het roerend als onroerend goed. Mocht Frans eerder overlijden dan Caetelijn, dan zal zij, Catelijn, onderhouden worden in kost, drank, linnen en wol door de kinderen van Frans, hetwelk hij, testateur, zijn kinderen is bevelende. Dit merck heeft gestelt Catalijn Geldens. Dit merck heeft gestelt Frans Flipssen.

Er is door de vader van Franciscus Philipsen een cijns verkocht, waarvan deze goederen als borg dienen. Deze cijns wordt verder doorverkocht:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 34; 12-06-1663:
Gijsbert, mondige zoon van Mattijs van Tilborgh en Cornelia, zijn vrouw, dogter van wijlen Gijsbert van Baexen en Adriana van Gameren, zijn vrouw verkoopt aan Francois van Kessel ⅓e deel van een cijns van ƒ 9,- jaarlijks. Als borg in de Corte Agterstrate, te Lith. Welke cijns Nicolaes Aart Claassen, te groot Lith, verkocht heeft aan Gijsbert Jansse van Baexen schepenen 's Hertogenbosch op 5 mei 1626. Alsnog ⅓e deel in een cijns van 13 gulden 10 stuiver jaarlijks. Als borg in de Wolfsberg te Asten deze cijns is door Philips Frans Philipsen verkocht aan Gijsbert Jansen van Baexen schepenen 's Hertogenbosch op 24-01-1625. Dit ⅓e deel is Gijsbert, als een der drie kinderen van Matijs van Tilborg ten deel gevallen bij scheiding en deling der goederen van Gijsbert van Baexen en Adriana van Gameren, zijn grootvader en grootmoeder. Scheiding en deling schepenen 's Hertogenbosch op 11-04-1615. Geregistreerd te Asten 02-07-1717.

Catharina Geldens is op 21-11-1677 te Asten overleden en Franciscus Philipsen is op 24-11-1681 te Asten overleden. Bij de verpondingen van 1690 is het huis in handen van Philips Fransen (Voermans):

Verpondingen 1690 XIV-58 folio 28 verso:
Flips Fransen.

Zoon Philips Fransen Voermans is geboren te Asten rond 1636 en op 04-02-1659 te Asten getrouwd met Elisabeth Claessen, geboren rond 1635 als dochter van Claes Tijssen en Margriet Joosten (zie Stegen 76):

Philips Franssen, Lijsken Claessen, Michiel Jacobs, Thom Michiels.

01

Het gezin van Philips Fransen Voermans en Elisabeth Claessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Nicolaas Asten 25-05-1662 Kind Asten ±1662
2 Catharina Asten 28-07-1664 Ongehuwd Asten 14-06-1744
3 Petrus Asten 01-04-1667 Kind Asten ±1667
4 Johannes Asten 24-06-1669 Leende 16-01-1707
Lucia Aerts
Leende 14-06-1749
5 Elisabeth Asten 06-05-1672 Ongehuwd Asten 21-11-1694
6 Antonius Asten 26-04-1675 Ongehuwd Asten 14-11-1750
7 Margaretha Asten 10-01-1677 Kind Asten 29-10-1686
8 Nicolaas Asten 28-01-1678 Asten 03-05-1719
Anna Willems
±1721
Elisabeth Peter Maas
Asten 01-01-1760

Philips Fransen Voermans koopt nog een huis in de Wolfsberg van Aert Dielis Heynen (zie Stegen 72):

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 117; 10-03-1660:
Aert Dielis Hendrix verkoopt aan Philips Frans Philipsen huis, hof, hofstad, land en groes in de Wolsberch. Hem, verkoper, aangekomen met Heylke, zijn vrouw en zoals Leendert Fransen het in gebruik heeft. Belast met 14 stuiver per jaar aan de Heer van Asten; 4 gulden 17 stuiver 2 ort per jaar, in meerdere teksten, aan rentmeester Pieterson. Koopsom ƒ 720,- à 5% waarvan ƒ 300,- over een jaar, de rest binnen vier jaar. Marge: 14-04-1661 gelost.

Elisabeth Claessen als vrouw van Philips Fransen Voermans krijgt een erfdeel van haar moeder:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 193; 27-03-1663:
Margriet, weduwe Peeter Andriessen van Ruth, haar laatste man geassisteerd met Jan Andriessen van Ruth en Jan Joosten momboiren van haar en haar nakinderen verwekt bij de voorschreven Peeter ter eenre en Philips Fransen getrouwd met Lijsken voordochter van Margriet verwekt bij Claes Tijssen, wijlen haar eerste man ter andere zijde. Zij verdelen minnelijck de erfmeubelen die in het sterfhuis zijn geweest bij doot van Claes Tijssen hiervan is geen staet ende inventaris gemaakt.
Margriet zal betalen aan Philips qualitate quo ƒ 332,50; hij ziet dan verder af van elke pretentie. Margriet mag volkomen vrij over de goederen beschikken. Er is een reserve gemaakt ten opzichte van de goederen, gelegen te Vlierden, en die Margriet van haar ouders zijn aangekomen.

Philips Fransen Voermans koopt nog land in de buurt van de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 115; 18-11-1669:
Goort Goorts verkoopt aan Phlips Franssen land den Appers 2½ lopense, groes in de Haeseldonck. Belast met den akker 10 stuiver per jaar aan het boek van Asten; de beemd 4 gulden per jaar aan rentmeester Donders. Koopsom ƒ 550,-. 40e penning ƒ 13,65.

In 1687 worden de goederen van Franciscus Philipsen en Elisabeth Joosten van Weert, de ouders van Philips Fransen Voermans, eindelijk verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 75; 26-06-1687:
Philips Frans Philipsen, Peeter Frans Philipsen, Joost Dielis van Heughten getrouwd met Joostie, dochter Frans Philipsen, Antonis Frans Philipsen en Frans Marcelissen Claessen getrouwd met Engeltie, dochter Frans Philipsen. Allen kinderen van wijlen Frans Philipsen en Elisabet Joosten van Weert. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Philip land aent Ven 2½ lopense; land den Osacker 5 copse; de helft van de Groenacker geheel 2½ lopense; groes den Heeckelaer int Lielder 2 lopense; dries ter plaatse voorschreven geheel 2½ lopense; de helft van een groesveld de Haseldonck geheel 6 lopense.
2e lot krijgt Peeter de nieuwe Camp aen de Waterstraet 3 lopense; land den Heesacker 2½ lopense land den Doorenbosch ½ lopense; het Hofke 9 roede; groes in de Haseldonck; groes in de Haseldonck 1½ lopense; dries bij Jan van Helmont ½ lopense; dries bij Antony Canters 1 copse.
3e lot krijgt Joost Dielis van Heughten land in de Looverbosch 2 lopense; de helft van de Groenacker; de helft van een groesveld aen de cleyne Aa 8 lopense.
4e lot krijgt Antonis huis, hof, aangelag en schuur in de Wolsberch, ene zijde de delers, andere zijde en einde de straat, ene einde Antonis Lomans; de helft van een akker aent Ven geheel 5 lopense; land 2 lopense; de helft van een akker geheel 1 lopense; land 5 copse; de helft van een akker geheel 2½ lopense; de helft van den Hoogendries int Lielder; groes int Lielder 2 lopense; de helft van een groesveld in de Haseldonck geheel 6 lopense. Belast met ƒ 2-00-00 per jaar aan den Armen alhier; ƒ 0-02-08 per jaar aan de Kerk alhier; ƒ 0-07-08 per jaar aan rentmeester van Hurn; ƒ 5-00-00 per jaar aan het Convent van Ommel.
5e lot krijgt Frans Marcelissen de helft van het lege huis in de Wolsberch met den hof, ene zijde Michiel Valis, andere zijde de delers, ene einde Antonis Lomans, andere einde de straat; de helft van een akker geheel 6 lopense; land 2 lopense; de helft van een akker geheel 1 lopense; de helft van een groesveld - in de Haseldonck geheel 8 lopense; groes 1½ lopense. Belast met ƒ 4-00-00 per jaar aan het Convent van Ommel; ƒ 100,- aan Gerit Aerts. Marge: Item alnoch een rente van 3 gulden per jaar te vergelden bij Frans Lamberts, uytwijsens de brief.

Elisabeth Claessen is op 19-12-1687 als Lyske Philipsen te Asten overleden en de eerder genoemde cijnsen, waarbij dit huis als borg dient, worden nog een keer doorverkocht:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 33; 23-01-1693:
Johannes van Tilborg, te 's Hertogenbosch, zoon van Matteus van Tilborg en Cornelia van Bacxen verkoopt aan Antony van Kessel, te 's Hertogenbosch, ⅔e deel van een cijns van 13 gulden 10 stuiver jaarlijks te betalen met 10 gulden jaarlijks. Als borg een huis, land, groes, beemden in de Wolfsberg 25 lopense, ene zijde Thijs Thijssen te Hoeff, andere zijde Antonis Alexander. Deze cijns is door Philips Frans Flipsen verkocht aan Gijsbert Janssen van Bacxen schepenen Asten op 23-01-1625. De verkoper aangekomen bij successie van Johanna Bacxen, zijn meuje, zo hij verklaarde.
Schepenen 's Hertogenbosch. Geregistreerd Asten 02-07-1717.

Bij de verpondingen van 1707 en 1709 staat Philips Fransen Voermans nog als eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 8:
Philips Franssen.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 11:
Philips Franssen.

De buurman van Philips Fransen Voermans is overleden:

Asten Rechterlijk Archief 162; 07-01-1711:
Taxatie van de onroerende goederen van Gevert Joosten begraven 02-12-1710 volgens extract uit het doodtboeck van Bergeyk. Jan Jansen Vrients is mede-erfgenaam. Waarde huis, hof, aangelag en een akker daaraan in de Wolfsbergh 3 lopense ƒ 25.- naast Philips Fransen.

De verpondingen van 1713 lopen al vooruit op de overdracht van het huis naar zoon Nicolaas:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 61 verso:
Nu Claas Philipsen.
Philips Franssen. In de bede ƒ 4-12-12.

Philips Fransen Voermans is op 19-12-1722 te Asten overleden en enkele jaren later verkopen de kinderen het huis aan hun broer Nicolaas Philipsen Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 57 verso; 04-12-1726:
Jan Flips Voermans, wonende te Leende, Tony Flips Voermans, Lijneke Flips Voermans. Zij verkopen aan Claas Flips Voermans ieder hun 1⁄5e deel in huis, hof, teul- en weilanden in de Wolfsberg 22 lopense. Zoals hen bij erfenis van hun ouders is aangekomen. In bewoning en gebruik bij Claas Flips Voermans. Koopsom ƒ 100,-.

Nicolaas Philipsen Voermans is geboren te Asten op 28-01-1687 en is op 03-05-1719 te Asten getrouwd met Anna Willems, geboren te Nederweert rond 1690. Hieronder de ondertrouwakte en daaronder de kerkelijke trouwakte:

02

Juncti sunt matrimonio coram parocho et testibus Nicolaus Phlipsen et Anna Willems, testes Joannes Stevens et Anna Willems.

In huwelijkse echt gebonden voor pastoor en getuigen Nicolaus Phlipsen en Anna Willems, getuigen Joannes Stevens en Anna Willems.

03

Anna Willems is op dezelfde dag als Anna Claessen te Asten overleden, zoals blijkt uit de sterfakte opgemaakt in de Wolfsberg:

04

Nicolaas Philipsen Voermans is rond 1721 hertrouwd met Elisabeth Peeter Maas, geboren te Lommel rond 1680 en weduwe van Paulus Neels.

De gezinnen van Nicolaas Philipsen Voermans met Anna Willems en met Elisabeth Peeter Maas:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina* Asten 15-06-1709 Asten 19-07-1733
Renerus Peeter Duysten
Asten 27-07-1743 kinderen Jan en Philips
2 Nicolaas** ±1722 Asten 24-10-1750
Catharina Dirk Hoebergen
Asten 11-06-1779
3 Elisabeth** Asten 21-03-1723 Kind Asten ±1723

* kind van Nicolaas Philipsen Voermans en Anna Willems geboren voor het eerste huwelijk (zie hieronder)
** kinderen uit het tweede huwelijk

Baptizata est Wilhelma filia illegitima Nicolai Phlipsen et Anna Willems ex Nederweert, susceptori Theodorus Goorts.

Gedoopt is de onechte dochter Wilhelma van Nicolai Phlipsen en Anna Willems uit Nederweert; getuige Theodorus Goorts.

05

De data van het tweede huwelijk van Nicolaas Philipsen Voermans en de geboorte van zoon Nicolaas zijn niet exact bekend. Op basis van onderstaande archiefstukken is op te maken dat het huwelijk en de geboorte mogelijk in Lommel hebben plaatsgehad:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 5; 20-12-1725:
Benedictus Paulus Neels, zoon van Lysbet Peeter Maas die nu getrouwd is met Claas Flips Voermans, wonende ten huize van Claas Flips Voermans, ziek, testeert. Alle voorgaande maakselen vervallen. Al zijn goederen gaan, na zijn dood, naar Claas Flips Voermans en Lysbet Peeter Maas. Indien Lysbet, zijn moeder, eerder komt te overlijden dan haar man dan zal deze de goederen in togte blijven bezitten, dit gedurende zijn leven. Na zijn, Claas, dood komen de goederen dan weer aan het kinderen door zijn, testateurs, moeder na te laten uit dit of een ander huwelijk.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 148 verso; 05-04-1729:
Digna Maas, weduwe Jan van Kamm, geboren te Lommel, ziek liggende ten huize van Claas Philipsen, testeert. Aan Niclaas, zoon Claas Philipsen, waarvan zij peter is ƒ 50,-. Haar zuster Lysbett zal nog ontvangen haar beste schort en falie. Haar land liggende achter de groote kercke van Lommel komt aan de kinderen van Jan van Kamm, met name Arnoldus en Hendrick, omdat het van hun vader gekomen is.

Benedictus Paulus Neels is op 13-02-1726 te Asten overleden en Digna Maas is op 08-04-1729 te Asten overleden.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1756 staat het huis op naam van Nicolaas Philipsen Voermans en wordt het ook door hem bewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 129:
Claas Philippsen.
Huijs, hoff en aangelagh 1 copse. In de bede ƒ 4-12-12.

Jaar Eigenaar nummer 6 Wolfsberg Bewoners nummer 6 Wolfsberg
1736 Claes Philippse Claes Philippse
1741 Claas Philipsen Claas Philipsen
1746 Claas Philipsen Claas Philipsen
1751 Nicolaas Philipsen Nicolaas Philipsen
1756 Nicolaas Philipse Voermans Nicolaas Philipse Voermans

Als dochter Wilhelmina te Asten op 27-07-1743 komt te overlijden, worden haar roerende goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 60 verso; 04-01-1744:
Staat en inventaris van Reynder Peters getrouwd geweest met Willemyn Claas Philipsen ten behoeve van Anna Maria, Flip en Jan, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Francyn Paulus van den Berg.
Roerende goederen: twee beddekoetsen, een kist, een kastje, zes stoelen.

Zuster Catharina, die bij Nicolaas Philipsen Voermans inwoont, overkomt een ongeluk:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 76; 15-06-1744:
Jacobus Losecaat, drossard, Jan van Helmond en Antoni Muyen, schepenen alsmede Johannes Souve, chirurgijn, zijn geweest ten huize van Nicolaas Philipsen, aan de Wolfsberg. Waar ook woonde, Lijneke Philipsen, die gisteren tegen den avond is overleden. Dat heden de drossard had horen zeggen dat voornoemde Lijneke, verleden woensdag, 10 juni, onder een kar, die ingespannen was met het paard van Nicolaas Philipsen, gevallen en overreden was. Na visitatie verklaarde de chirurgijn dat hij een wonde gevonden heeft binnensbeens aan het linkerbeen en een wonde aan de linkerarm. Bij de wonde aan het linkerbeen was geraakt een ader, stefana, genaamd en een arteria, tibile, genaamd. De wonde was een vierendeel lang. Mede door de ouderdom, 80 jaar, en door zwakheid en koortsen is zij overleden.

In 1754 wordt het huis overgedragen aan hun zoon Nicolaas Claas Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 51; 24-08-1754:
Nicolaas Philipsen Voermans man van Elisabet Maas, aan de Wolfsberg, dragen over aan hun zoon, Nicolaas, bij anticipatie van successie een huis, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde Adriaan Lintermans, andere zijde weduwe Cornelis Lambers; land den Hoogenacker 5 lopense; land den Appert 4½ lopense; den Kampacker 3 lopense; land het Ven 1 lopense 3 copse; den Gruunacker 5 copse; land de Nosacker 5 copse; land het Lankackertje 1 lopense 7 roede; groes Goort Oomsvelt 3½ lopense; groes het Agterste velt 3 lopense; groes het Kleynveltje 2 lopense; groes het Eeusel 2 lopense; groes het Voorste velt 6 lopense. Conditie: Nicolaas Claas Philipsen Voermans zal zijn ouders gedurende hun verdere leven alimenteren en voor de eventuele begrafenis zorgdragen, alsmede al hun lasten en schulden overnemen. Hij zal na hun overlijden uitkeren aan Philips en Jan, wettige kinderen van Reynder Peter Cornelis en Willemyn, dochter Nicolaas Philipse Voermans, ieder ƒ 75,-.

Nicolaas Philipsen Voermans is te Asten op 01-01-1760 overleden en Elisabeth Peter Maas is te Asten op 17-01-1764 Asten overleden.

Zoon Nicolaas Claas Voermans is geboren rond 1722 en te Asten op 08-11-1750 getrouwd met Catharina Dirk Hoebergen, geboren te Asten op 17-11-1727 als dochter van Theodorus Hoebergen en Johanna Teunis Stevens (zie Stegen 72):

06

Het gezin van Nicolaas Claas Voermans en Catharina Dirk Hoebergen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulus Asten 22-12-1752 Asten 18-02-1786
Maria Willibrordi Aerts
Asten 23-03-1837
2 Antonius Asten 04-11-1754 Kind Asten ±1754
3 Philippus Asten 12-1756 Asten 12-02-1792
Hendrina Adriaan Hurkmans
Venray 20-11-1843 zie Wolfsberg 52
4 Franciscus Asten 05-09-1759 Asten 15-10-1797
Antonetta van Heugten
Asten 17-09-1808
Maria Hendrik Verleijsdonk
Asten 02-10-1822 zie Voormalig huis C1318
5 Elisabeth Asten 08-07-1761 Ongehuwd Asten 16-03-1793
6 Wilhelmina Asten 06-06-1763 Asten 20-10-1799
Wilhelmus Jan Loomans
Asten 21-01-1810 zie Voormalig huis G844
7 Johanna Asten 19-06-1765 Asten 14-02-1808
Johannes Marcelus Jansen
Asten 03-09-1845
8 Helena Asten 13-03-1767 Asten 18-05-1794
Dirck Joosten van Heugten
Asten 19-06-1814
Willibrordus Welten
Asten 02-10-1851
9 Anna Maria Asten 05-05-1769 Asten 15-10-1797
Franciscus van Oosterhout
Asten 20-11-1817
10 Nicolaas Asten 19-12-1770 Kind Asten ±1770
11 Johanna Asten 26-03-1774 Kind Asten 26-09-1779

Nicolaas Claas Voermans heeft nog een schuld uitstaan, maar is het er niet helemaal mee eens:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 84; 31-10-1763:
Den drost, aanlegger contra Nicolaas Voermans ƒ 4-10-00. Gedaagde zal binnen twee weken komen betalen. Voermans vraagt om een nader onderzoek.

Catharina Dirk Hoebergen is als buurvrouw getuige bij de verdrinking van Willemijntje Peter Hasen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 152; 11-05-1770:
Ferdinandus den Dubbelen, chirurgijn, heeft gisteren ten huize van Peter Haasen, in de Wolfsberg, gevisiteerd een dood kind, genaamd Willemyntje, dochtertje van Peter Haasen, oud 2 jaar. De moeder verklaarde dat ze haar kind zelf uit een waterkuil achter hun huis had gehaald. Catarina Hoebergen getrouwd met Nicolaas Voermans en Jan Lintermans, als naburen, verklaren dat zij gezien hebben dat Willemyntje gistervoormiddag door haar moeder, dood, uit de waterkuil is gehaald.

Nicolaas Claas Voermans moet nog een deel van de verpondingen betalen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 139 verso; 19-07-1773:
Den drost, aanlegger contra Nicolaas Voermans restant verponding, 1769 ƒ 8-0-8.

Een schuld van Nicolaas Claas Voermans aan Andries Timmermans wordt uiteindelijk gelost:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 1; 23-05-1775:
Nicolaas Voermans, in de Wolfsberg, is schuldig aan Andries Timmermans ƒ 150,- à 4½%. Marge: 24-08-1789 gelost.

Een ruil van land tussen Nicolaas Claas Voermans en Jan Jansen Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 20; 01-12-1775:
Nicolaas Claasse Voermans verkoopt aan Jan Verberne, in de Wolfsberg land de Grunacker 1 lopense 1 copse. Koopsom ƒ 75,-.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 20 verso; 01-12-1775:
Jan Janse Verberne verkoopt aan Nicolaas Claasse Voermans, in de Wolfsberg de helft van den Driehoek deze helft is 1 lopense. Koopsom ƒ 50,-.

De schoonfamilie van Nicolaas Claas Voermans verkoopt hun bezit op de Stegen aan Wilhelmus Dirk Hoebergen en een obligatie aan predikant Cazijn van Zelm:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 40; 28-03-1776:
Nicolaas Voermans getrouwd met Catarina Hoebergen, in de Wolfsberg, Francis van Bussel getrouwd met Maria Hoebergen, op Voordeldonk. Zij verkopen aan Willem Dirk Hoebergen 2⁄3e deel onverdeeld in huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag in de Steegen 8 lopense, ene zijde Hendrik Verreyt, andere zijde het straatje, ene einde de straat, andere einde het weyvelt; land 15 lopense; groes 10 lopense. Belast met 2⁄3e deel van ƒ 0-12-08 per jaar aan het Gemene Land; 2⁄3e deel van ƒ 0-14-11 per jaar aan het Huis van Asten. De goederen zijn hen aangekomen bij overlijden van hun vader, Dirk Hoebergen. De koper is in het bezit van 1⁄3e deel. Koopsom ƒ 500,-.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 83; 08-04-1777:
Willem Dirk Hoebergen, Nicolaas Voermans getrouwd met Catarina Hoebergen en Francis van Bussel getrouwd met Maria Hoebergen. Kinderen en erven van wijlen Dirk Hoebergen. Zij verkopen aan Cazijn van Zelm, predikant, te Someren en Lierop een restant obligatie van ƒ 350,- à 3% - geweest ƒ 500,- de dato 31-11-1756, ten laste van Pieter Willem Lomans. Pieter Lomans zegt toe - voor 10-03-1780 deze ƒ 350,- à 3½% af te zullen lossen. Borgen worden Goort Lomans, Francis Verberne en Hendrik Halbersmit.

In het huizenquohier over de periode 1761-1776 is Nicolaas Claas Voermans eigenaar en bewoner van het huis op de Wolfsberg:

Jaar Eigenaar nummer 6 Wolfsberg Bewoners nummer 6 Wolfsberg
1761 Nicolaas Voermans Nicolaas Voermans
1766 Nicolaas Voermans Nicolaas Voermans
1771 Nicolaas Voermans Nicolaas Voermans
1776 Nicolaas Voermans Nicolaas Voermans

Nicolaas Claas Voermans is op 11-06-1779 te Asten overleden en zijn weduwe heeft nog een schuld uitstaan aan Willem Jan Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 193 verso; 14-09-1781:
Catarina Hoebergen, weduwe Nicolaas Voermans, in de Wolfsberg, is schuldig aan Willem Jan Lomans ƒ 200,- à 3½%.

Op basis van onderstaand archiefstuk blijkt een deel van de tuin van het huis bij het naastgelegen oude brouwhuis te zijn getrokken:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 59 verso; 07-05-1784:
Pieter Klomp verkoopt aan Joost van Hugten een huiske het oude Brouwhuys in de Wolfsberg, zijnde twee woningen met hof en aangelag, met een hofke daarachter, gekomen van Nicolaas Voermans ½ lopense. Koopsom ƒ 163,-.

De verpondingen van 1810 en het huizenquohier over de periode 1781-1803 laten zien dat het huis nog onverdeeld staat op naam van de weduwe en de kinderen van Nicolaas Claas Voermans en zij zijn ook de bewoners van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 125:
Catarina Hoebergen weduwe Nicolaas Voermans ½ en haar kinderen de andere ½ Paulus, Antoni, Philip, Francis, Elisabet, Willemijn, Johanna, Helena, Maria, Nicolaas en Jenneke bij versterf 1779.
Nummer 6 huijs, hof en aangelag ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 6 Wolfsberg Bewoners nummer 6 Wolfsberg
1781 weduwe en kinderen Nicolaas Voermans weduwe en kinderen Nicolaas Voermans
1798 weduwe en kinderen Nicolaas Voermans weduwe en kinderen Nicolaas Voermans
1803 weduwe en kinderen Nicolaas Voermans weduwe en kinderen Nicolaas Voermans

Catharina Dirk Hoebergen is op 23-05-1814 te Asten overleden en Paulus Nicolaas Voermans erft het als bouwvallig genoemde huis:

Notarieel Archief 37-168 Asten 20-10-1814:
Paulus Voermans, Francis Voermans, Willem Jan Loomans man van Helena Voermans, Francis van Oosterhout man van Maria Voermans, Jan Marcelis Jansen man van Johanna Voermans, 1e lot krijgt Paulus Voermans, huis en erve zeer bouwvallig, ene zijde weduwe Antoni van de Goor, andere zijde Pieter Verleijsdonk.

Paulus Nicolaas Voermans is geboren te Asten op 22-12-1752 en op 19-02-1786 te Asten getrouwd met Maria Willibrordi Aerts (Koppens), geboren te Asten op 06-09-1755 als dochter van Willibrordus Aerts Koppens en Maria Joannis van den Broek (zie Voormalig huis B714):

07

Het gezin van Paulus Nicolaas Voermans en Maria Willibrordi Aerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Nicolaas Asten 01-11-1786 Kind Asten 16-11-1786
2 Antonia Asten 10-10-1787 Asten 04-05-1838
Paulus van Lierop
Deurne 27-08-1872 zie Achterbos 8
3 Johanna Asten 10-10-1787 Ongehuwd Asten 26-12-1858
4 Johanna Maria Asten 08-04-1790 Kind Asten ±1790
5 Nicolaas Asten 16-07-1792 Kind Asten ±1792
6 Johannes Asten 06-03-1794 Asten 08-02-1834
Johanna Maria Eijsbouts
Asten 09-10-1864
7 Elisabeth Asten 13-04-1797 Ongehuwd Asten 07-02-1887
8 Johanna Maria Asten 15-01-1800 Asten 01-02-1828
Johannes Hoefnagels
Asten 16-03-1849 zie Voormalig huis G857
9 Willibrordus Asten 20-03-1802 Asten 24-01-1839
Antonia van Lierop
Asten 23-12-1866 zie Bergdijk 40

Als schoonzus Johanna Maria Willibrordi Aerts van Paulus Nicolaas Voermans komt te overlijden, ontvangt zijn schoonmoeder geld en kleding en zijn dochter Johanna Maria, waarvan zijn zwager Bonaventura Slaats peetvader is, ontvangt een gouden kruis:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 168; 13-12-1796:
Bonaventura Slaats en Jennemaria Wilbert Aarts, zijn vrouw, zij ziek, testeren. Alle voorgaande makingen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden.
Zij legateren aan Maria van den Broek, weduwe Wilbert Aarts, de tweede comparantes moeder ƒ 150,- te voldoen met uitstaande gelden van de tweede comparante alsmede de beste swarte kleederen, voorschoot en falie tot den lijve van de tweede comparante behoorende.
Zij legateren nog aan Jennemaria, dochter Paulus Voermans het gouden kruis en knop.

De broers en zussen van Maria Wilbert Aerts verkopen samen met Paulus Nicolaas Voermans hun ouderlijk huis aan de Steegen:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 14 verso; 03-06-1807:
Antony Wilbert Aarts, Johanna Wilbert Aarts, weduwe Corstiaan van der Weerden, Paulus Voermans getrouwd met Maria Wilbert Aarts, Pieter Brunas getrouwd met Petronella Wilbert Aarts, Goort Peter Vreynsen getrouwd met Francyna Wilbert Aarts en Francis Wilbert Aarts alsmede Jan en Hendrik, kinderen Jan Wilbert Aarts en Johanna Kerkers. Kinderen en kleinkinderen van wijlen Wilbert Aarts en Maria van den Broek. Zij verkopen aan Philip Pieter Paulus huis en hof in de Steegen met het Aangelag 4 lopense 13 roede. Koopsom ƒ 384,-.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog altijd op naam van Paulus Nicolaas Voermans:

Kadaster 1811-1832; C1323:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 70 el, Wolfsbergsche hoek, klassen 9.
Eigenaar: Paulus Voermans.

08

09

Maria Willibrordi Aerts is op 14-10-1833 te Asten overleden en Paulus Nicolaas Voermans is te Asten 23-03-1837 overleden. Rond 1845 krijgt het huis bestaande uit twee woningen bij een scheiding en deling kadasternummer C1498. Het wordt toebedeeld aan zoon Johannes Voermans, geboren te Asten op 06-03-1794 en op 08-02-1834 te Asten getrouwd met Johanna Maria Eijsbouts, geboren te Asten op 14-01-1803 als dochter van IJsboldus Hendrik Eijsbouts en Anna Wilhelmi Slaets.

Johanna Maria Eijsbouts is op 20-02-1855 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Johannes Voermans tegen op huizingnummer D13a:

10

De tweede woning wordt bewoond door zijn zus Elisabeth Voermans, geboren op 13-04-1797 te Asten en staat in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 te boek als D13b:

11

Elisabeth Voermans verhuist in 1869 naar het Liefdehuis en haar nicht Anna Voermans, geboren te Asten op 02-04-1839 als dochter van Johannes Voermans en Johanna Maria Eijsbouts is te Asten op 11-02-1870 getrouwd met Hendrik van den Eijnden, geboren te Asten op 11-04-1838 als zoon van Johannes van den Eijnden en Catharina van der Laak. Zij wonen op de Ommelse Bos en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 22-11-1870 wordt het huis te koop aangeboden:

12

Het huis met dan huizingnummer D16 wordt nog verhuurd aan Johannes van Gogh, geboren te Deurne op 14-12-1791 als zoon van Johannes van Gogh en Maria Peels. Hij is op 25-02-1832 te Vlierden getrouwd met Maria Catharina Strijbosch, geboren te Nuenen op 13-04-1800 als dochter van Pieter Strijbosch en Elisabeth van de Vijfeiken. Johannes van Gogh is op 07-05-1871 te Asten overleden en Maria Catharina Strijbosch is te Asten op 20-08-1873 overleden.

Johannes Voermans is op 09-10-1864 te Asten overleden en zijn zoon Paulus Voermans vertrekt in 1866 als zouaaf naar Rome, alwaar hij op 19-11-1868 komt te overlijden, zoals uit onderstaand bericht1 valt op te maken:

De beide huizen worden samengevoegd tot kadasternummer C2139 en komen in handen van schoonzoon Hubertus Slegers, geboren te Asten op 10-12-1833 als zoon van Wilhelmus Slegers en Maria Catharina Smits (zie Wolfsberg 29). Hij is als landbouwer te Asten op 11-02-1865 getrouwd met Maria Voermans, geboren te Asten op 21-12-1834 als dochter van Johannes Voermans en Johanna Maria Eijsbouts. Over de periode 1869-1879 was het huizingnummer D15 en ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met over alle periodes huizingnummer D16:

13

Het huis krijgt door vereniging rond 1903 kadasternummer C2347. Hubertus Slegers is op 02-10-1905 te Asten overleden en Maria Voermans woont ook in de periode 1910-1920 in het huis met dan huizingnummer D11:

14

Maria Voermans is op 17-06-1918 te Asten overleden en het huis gaat over naar haar schoonzoon Hendrikus Jacobs, geboren te Vlierden op 08-06-1869 als zoon van Johannes Jacobs en Johanna Catharina van de Mortel. Hij is op 01-02-1907 te Asten getrouwd met Johanna Maria Slegers, geboren te Asten op 07-01-1866 als dochter van Hubertus Slegers en Maria Voermans. Zij is sinds 11-04-1905 weduwe van Hendrikus Hurkmans, geboren te Asten op 26-02-1873 als zoon van Michael Hurkmans en Francijna Berkers, met wie zij op 16-02-1900 te Asten getrouwd was. Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D27, ook bekend staand als Polderweg 1:

15

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op de Polderweg 1:

16

Hendrikus Jacobs is op 02-12-1934 te Asten overleden en Johanna Maria Slegers is op 28-12-1936 te Asten overleden. Dochter Hendrika Johanna Jacobs, geboren te Asten op 05-06-1909 uit het tweede huwelijk van Johanna Maria Slegers met Hendrikus Jacobs, komt in het huis wonen. Zij is te Asten op 02-02-1937 getrouwd met Wilhelmus Leonardus van Soest, geboren te Someren op 19-12-1908 als zoon van Hendrikus van Soest en Christina Maria van Deursen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op de Polderweg 1:

17

Rond 1938 verhuizen zij naar Kerkstraat 60a (zie Voormalig huis E1064) en wordt het huis bewoond door haar halfbroer Hubertus Hurkmans, geboren te Asten op 17-07-1903 uit het eerste huwelijk van Johanna Maria Slegers met Hendrikus Hurkmans. Hij is te Deurne op 30-01-1937 getrouwd met Theodora Johanna Friesen, geboren te Wanssum op 21-02-1907 als dochter van Martinus Friesen en Petronella Huberta Claessen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Polderweg 1:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-12-1938 de geboorte van zoon Henricus en in het Peelbelang van 23-12-1944 de geboorte van dochter Petronella:

19 20

Theodora Johanna Friesen is op 01-07-1987 te Asten overleden en Hubertus Hurkmans is te Geldrop op 02-03-1991 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

21

22

Het huis bestaat niet meer een heeft gelegen ter hoogte van het huidige Hemelberg 72.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1603 Judocus Jan Willems Asten ±1575 Judocus Jan Willems Asten ±1575
1636 weduwe Judocus Jan Willems Asten ±1580 weduwe Judocus Jan Willems Asten ±1580
1654 Franciscus Philipsen Asten ±1606 Franciscus Philipsen Asten ±1606
1681 Philips Fransen Voermans Asten ±1636 Philips Fransen Voermans Asten ±1636
1726 Nicolaas Philipsen Voermans Asten 28-01-1687 Nicolaas Philipsen Voermans Asten 28-01-1687
Wolfsberg huis 6
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Claes Philippse Asten 28-01-1687 Claes Philippse Asten 28-01-1687
1741 Claas Philipsen Asten 28-01-1687 Claas Philipsen Asten 28-01-1687
1746 Claas Philipsen Asten 28-01-1687 Claas Philipsen Asten 28-01-1687
1751 Nicolaas Philipsen Asten 28-01-1687 Nicolaas Philipsen Asten 28-01-1687
1756 Nicolaas Philipse Voermans Asten 28-01-1687 Nicolaas Philipse Voermans Asten 28-01-1687
1761 Nicolaas Voermans ±1722 Nicolaas Voermans ±1722
1766 Nicolaas Voermans ±1722 Nicolaas Voermans ±1722
1771 Nicolaas Voermans ±1722 Nicolaas Voermans ±1722
1776 Nicolaas Voermans ±1722 Nicolaas Voermans ±1722
1781 weduwe en kinderen Nicolaas Voermans Asten 17-11-1727 weduwe en kinderen Nicolaas Voermans Asten 17-11-1727
1798 weduwe en kinderen Nicolaas Voermans Asten 17-11-1727 weduwe en kinderen Nicolaas Voermans Asten 17-11-1727
1803 weduwe en kinderen Nicolaas Voermans Asten 17-11-1727 weduwe en kinderen Nicolaas Voermans Asten 17-11-1727
Kadasternummer C1323
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C1323 1832 Paulus Nicolaas Voermans Asten 22-12-1752
Polderweg 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1814 Catharina Hoebergen Asten 17-11-1727 weduwe Voermans 23-05-1814
1814-1833 Paulus Nicolaas Voermans Asten 22-12-1752 Maria Willibrordi Aarts Asten 06-09-1755 14-10-1833
1833-1845 Paulus Nicolaas Voermans Asten 22-12-1752 met kinderen
1845-1855 Johannes Voermans Asten 06-03-1794 Johanna Maria Eijsbouts Asten 14-01-1803 20-02-1855
1855-1859 Johannes Voermans Asten 06-03-1794 met kinderen
D13a 1859-1865 Johannes Voermans Asten 06-03-1794 met kinderen 09-10-1864
D13a 1865-1869 Huibert Slegers Asten 11-12-1833 Maria Voermans Asten 21-12-1834
D15 1869-1879 Huibert Slegers Asten 11-12-1833 Maria Voermans Asten 21-12-1834
D16 1879-1890 Huibert Slegers Asten 11-12-1833 Maria Voermans Asten 21-12-1834
D16 1890-1900 Huibert Slegers Asten 11-12-1833 Maria Voermans Asten 21-12-1834
D16 1900-1905 Huibert Slegers Asten 11-12-1833 Maria Voermans Asten 21-12-1834 02-10-1905
D16 1905-1910 Maria Voermans Asten 21-12-1834 weduwe Sleegers
D11 1910-1918 Maria Voermans Asten 21-12-1834 weduwe Sleegers 17-06-1918
D11 1918-1920 Hendrikus Jacobs Vlierden 08-06-1869 Johanna Maria Sleegers Asten 07-01-1866
D27 1920-1930 Hendrikus Jacobs Vlierden 08-06-1869 Johanna Maria Sleegers Asten 07-01-1866
1 1930-1934 Hendrikus Jacobs Vlierden 08-06-1869 Johanna Maria Sleegers Asten 07-01-1866 02-12-1934
1 1934-1936 Johanna Maria Sleegers Asten 07-01-1866 weduwe Jacobs 28-12-1936
1 1937-1938 Wilhelmus van Soest Someren 19-12-1908 Hendrika Jacobs Asten 05-06-1909 Kerkstraat 60A
1 1938 Hubertus Hurkmans Asten 17-07-1903 Theodora Friesen Wanssum 21-02-1907

**Polderweg (tijdelijke splitsing)

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1855-1859 Elisabeth Voermans Asten 13-04-1797
D13b 1859-1869 Elisabeth Voermans Asten 13-04-1797 naar Liefdehuis
D16 1869-1871 Johannes van Gogh Deurne 14-12-1791 Maria Catharina Strijbosch Nuenen 13-04-1800 07-05-1871
D16 1871-1873 Maria Catharina Strijbosch Nuenen 13-04-1800 weduwe van Gogh 20-08-1873

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 21 januari 2024, 12:49:28

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen