logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C1329

Dit betreft een rond 1645 gebouwd huis met als bewoner Dirck Joosten van Weert, geboren te Asten rond 1612 als zoon van Judocus Jan Willems en Catharina (zie Voormalig huis C1323). Hij is in april 1644 te Asten getrouwd met Anna Geven, geboren te Asten rond 1620 als dochter van Geef Jan Heyligers en Marie:

Aprilis 1644; Theodorus Judoci van Weert et Anna Geven.

April 1644; Theodorus Judoci van Weert en Anna Geven.

01

Het gezin van Dirck Joosten van Weert en Anna Geven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judoca Asten 03-08-1644 Asten 04-03-1696
Dirck Jansen Trip
2 Maria Asten 08-09-1646
3 Gevardus Asten 10-05-1648 ±1675
Elisabetha Antoni Deynen
Asten 30-04-1729
4 Johannes Asten ±1651 ±1675
Anna Matijsse Staal
Breugel
5 Judocus Asten ±1654 Someren 07-07-1685
Francijna Verdijsteldonck
Lierop 04-02-1707
6 Franciscus Asten 26-04-1660
7 Johanna Asten 11-09-1662 Asten 31-10-1700
Johannes Lintermans
Asten 09-04-1749

Dirck Joosten van Weert leent geld bij Gommer Jacobs Bure en gebruikt onroerend goed als onderpand om het later aan hem te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 94 verso; 29-06-1651:
Dirck Joost van Weert is schuldig aan Gommer Jacobs ƒ 100,- à 5%. Onderpand beemdje int Lielder, naast Aert Jan Slaets. Marge: 01-03-1655 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 31; 01-03-1655:
Dirck Joosten van Weert is schuldig aan Gommer Jacobs Bure ƒ 150,- à 6%. Onderpand groes in het Lielder 2 lopense naast Frans Philipsen; land in de Waterstraet 2½ lopense naast Thomas Fransen; land int Ven 2 lopense naast Frans Lammers.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 116; 23-02-1660:
Dirck Joosten van Weert verkoopt aan Gommer Bure hooiveld int Lielder 2 lopense naast Frans Philipsen.

Ook verkoopt Dirck Joosten van Weert een stuk land aan zijn broer Cornelis:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 162 verso; 06-02-1662:
Dirck Joosten van Weert verkoopt aan Cornelis Joosten van Weert, zijn broeder land int Ven 1½ lopense naast Frans Lamberts.

Bij de verpondingen van 1662 staat Dirck Joosten van Weert als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 49 verso:
Dirck Joosten van Weert, huijs.

Dirck Joosten van Weert is op 11-05-1665 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1680 staat zijn weduwe, Anna Geven, als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 28:
Anneke Dircx. 2-42 - ƒ 0-14-4.

Anna Geven is op 12-11-1684 te Asten overleden en de verpondingen van 1707 melden drie eigenaren van het huis; de kinderen van zoon Johannes, zoon Gevardus en dochter Johanna getrouwd met Johannes Lintermans:

Verpondingen 1707 XIV-59; 07-01-1707 folio 8:
De kinderen Jan Dierck Joosten van Weert, ƒ 0-9-6.

Verpondingen 1707 XIV-59; 07-01-1707 folio 8:
Geef Diercx, ƒ 0-9-6.

Verpondingen 1707 XIV-59; 07-01-1707 folio 8 verso:
Jan Lintermans, ƒ 1-18-10.

Onderstaand document omschrijft de afkomst van Anna Geven en haar zus Maria Geven, geboren te Asten rond 1622. Zij is op 01-12-1658 te Helmond getrouwd met Joost Aert Poorters, geboren te Helmond rond 1620 als zoon van Arnoldus Poorters en Heijlwigis:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 96; 11-04-1708:
Lijsken Antonis Lomans, Engelken Frans Berckers en Driessen allen geboren en wonende alhier. Zij verklaren dat zij hebben gekend Anneken en Mayken, dogters van Geef Jan Heyligers buiten huwelijk verwekt door Geef voorschreven en seecker Marie, die ettelijke jaren daarna is getrouwd met Jacob Gijsberts, toen wonende in Nederwetten. En dat de voornoemde Anneken en Mayken in haar leven gaende en staende als zijnde kinderen van Geef en Marie en in de wandelingh te Nederwetten, Someren en Asten altijd zijn aangezien voor twee gezusters. Dat Anneken, na getrouwd te zijn met Dirck Joosten van Weert heeft achtergelaten drie wettige kinderen met name Joost Dircx, Geef Dircx en Jenneke Dircx nu gehuwd met Joannes Lintermans. Een en ander hebben zij ook diverse keren door hun ouders horen vertellen.

Behalve zoon Johannes, die alleen bij deze verpondingen wordt genoemd, worden de gezinsreconstructies van zoon Gevardus en dochter Johanna verder uitgewerkt.

Zoon Gevardus Dircks van Weert is geboren te Asten op 10-05-1648 en rond 1675 als strodekker getrouwd met Elisabeth Antoni Deynen. Het gezin van Gevardus Dircks van Weert en Elisabeth Antoni Deynen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Asten 19-11-1677 Kind
2 Antonius Asten 01-10-1679 Asten 05-02-1719
Helena Mathijs Lambers
Asten 27-10-1747
3 Henrica Asten 11-11-1681
4 Wilhelmus Asten 09-12-1684 Asten 08-02-1711
Hendrina Aart Clemans
Asten 28-08-1733 zie Voormalig huis G427
5 Theodorus Asten 04-11-1687

Zowel Gevardus Dircks van Weert als zijn zwager Johannes Lintermans leven in armoede:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 124; 02-09-1711:
Schepenen van Asten verklaren dat Jan Lintermans en Geef Dircx van Weert, op de Armenlijst van de armmeesters staan en alzo nog een aelmoesse ontvangen hebben.

Uit dit document blijkt dat de nazaten van Anna Geven nog een erfenis te goed hebben van hun tante Maria Geven, die op 21-08-1694 te Helmond is overleden:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 52; 16-12-1712:
Geef Dircx van Weerdt en Dirck Jansen Trip getrouwd met Joostie Dircx van Weerdt geven procuratie aan Johan Lintermans, alhier, om namens hen op te treden en te ontvangen ƒ 200,- met intrest vanwege een schepenobligatie Helmondt de dato 26-11-1674 ten bate van Joost Aert Porters en ten laste van het Corpus van Helmondt. Alsmede nog een obligatie van ƒ 100,- met intrest ten bate van Joost Aert Porters te Helmondt de dato 19-10-1675. En deze laatste obligatie te verkopen of te transporteren, naar zijn goeddunken. Nog om namens hen een obligatie van ƒ 200,- de dato 11-01-1679 te Helmondt ten bate van Mayken weduwe Joost Aert Porters en ten laste van Peeter Swinckels, te Helmondt, te crediteren en te transporteren aan Meester Arnoldus Swinckels, alhier.

Dochter Johanna Dircks van Weert is geboren te Asten op 11-09-1662 en op 31-10-1700 te Asten getrouwd met Johannes Philippus Lintermans, geboren te Asten op 23-07-1667 als zoon van Philips Lintermans en Anna Baltus van Schin (zie Julianastraat 1):

02

Het gezin van Johanna Dircks van Weert en Johannes Philippus Lintermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten 20-12-1700 ±1725
Mechtildis Jacobs van den Berge
Asten ±1740 zie Voormalig huis G826
en Voormalig huis C647
2 Anna Asten 24-11-1702 ±1726
Hendrik Roosier
Leiden ±1766 *
3 Adrianus Asten 11-09-1706 Asten 15-02-1733
Anna Willem van Heugten
Asten 28-03-1772

* uit de index van Rooms Katholieke wezen, armen en oudelieden, Leiden 1737-1883:

Rogier, Hendrik, lakenwever, gehuwd met Anna Lintermans; bedeeld, oud 36 jaar, winter 1738-1739; kinderen: Gerrit, 10, Jan, 7, Servaes, 5, Catharina, 3 jaar, Hendrik, 22 weken in 1739 en Anna, geboren 13-02-1742.

Johannes Lintermans krijgt een paspoort:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 172 verso; 04-04-1691:
Paspoort voor Johannes, zoon wijlen Meester Philippus Lintermans en Anna Balthus, in leven chirurgijn te Asten.

Johannes Lintermans koopt een stuk land in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 73; 12-08-1704:
Nicolaes Hulsbosch getrouwd met Catalijn Peeter Coolen verkoopt aan Jan Lintermans land den halven Bergh in de Wolfsbergh naast de zijde van Daniel Jansen 1 lopense; groesveldje l lopense naast Jan Doll. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 100,-.

Samen met zijn schoonzus Judoca Dircks van Weert voert Johannes Lintermans een proces:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 10 verso; 07-09-1709:
Dirck Jansen getrouwd met Joostie Dirx van Weert en Jan Lintermans nomen uxoris zij mede voor Joost Dirx van Weert. Zij geven procuratie aan Paulus Loeff, procureur, om namens hen, waar te nemen en gade te slaan het proces voor de Raad van Brabant, te 's Gravenhage, dat zij genoodzaakt zijn te voeren tegen Peeter van Milsbeeck, te Ravesteyn getrouwd met Anna Maria Dirx alsmede Joanna Jansen en Andries Jansen getrouwd met Maria Niclaessen cum suis. Als impetranten van mandement. Constituanten ratificeren speciaal het verbaal van procureur Loef, op 1 juli 1709, voor Heren Scot en Cuneus, als commissarissen.

De verpondingen van 1709 melden nog slechts twee eigenaren, Gevardus Dircks van Weert en Johannes Lintermans als man van Johanna Dircks van Weert:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 10 verso:
Geef Diercx. 1-21 - ƒ 0-6-1.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 10 verso:
Jan Lintermans. 1-21 - ƒ 0-6-1.

Gevardus Dircks van Weert en Johannes Lintermans blijken een flinke betalingsachterstand te hebben:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 9; 16-01-1712:
Willem Lomans en Marten Jansen, borgemeesters, Sint Jan 1706-1707, Hendrick Peeter Bollen cum suis, borgemeesters, 1707-1708. Zij verklaren ter instantie van Geef Dircx, betreffende de staat van de dorps en landslasten die deze cum suis nog verschuldigd zijn dat Geef Dircx van Weerdt, Joost Dircx van Weerdt en Jan Lintermans. Alle drie met hun vrouwen, waarvan Geef Dircx en Jan Lintermans, ook met kinderen, te Asten wonen. En dat, zowel wegens dorps als landslasten op hun hefboeken van Sint Jan 1706-1707 als van Sint Jan 1707-1708 nog considerable sommen gelds verschuldigd zijn. In voege dat zij weinig op hun boeken betaald hebben. En in het geval de regenten van Helmont, de schepenobligatie van ƒ 200,- op Geef Dircx cum suis gesuccedeert niet cortelinghs en comen te avanceren ende aff te lossen dan zien zij, deponenten, geen middel om tot voldoening der verschuldigde lasten te geraken tenzij zij de geringe meubelen en slechte huyskes en erve waarvan Geef Dircx, Joost Dircx van Weert en Jan Lintermans, zijn wonende, laten slijten en verkopen. Alsoo de selve dese deponenten, alsoock noch verscheyde andere borgemeesteren ende collecteurs over andere voorgegaene ende volgende jaeren, verscheyde reysen hebben voortgeset ende belooft dat sij haer borgemeesters sonder alle de verachterde resterende lasten bij betaelen dit zodra zij de ƒ 200,- uit Helmont zouden ontvangen. Over de betaling van deze ƒ 200,- hangt een proces contra de regenten van Helmont voor de Raad van Brabant. Deponenten hebben lang gewacht met het vragen om de voorschreven defaillantien te laten executeren. Zij worden nu echter genoodzaakt dit wel te doen, tenzij de ƒ 200,- aan hen ten spoedigste worden betaald.

Bij de verpondingen van 1713 zijn Gevardus Dircks van Weert en Johannes Lintermans nog steeds eigenaren:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 61 verso:
Geeft Dircx. In de bede ƒ 0-6-1.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 61 verso:
Jan Lintermans. In de bede ƒ 0-6-1.

De schepenen van Asten verklaren dat Johannes Lintermans armlastig is:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 65; 13-02-1713:
Philips van Heusden, Joost van Heughten, Joost Roefs, Jan Hicspoors en Frans van de Cruys schepenen alsmede Jan Antonis en Michiel van de Cruys oud borgemeesters. Zij verklaren dat Johan Lintermans, aan de Wolfsbergh woont in een seer geringe wooninge of huyske welke woning voor de helft aan hem toe komt. En dat hij verder 3½ lopense. land bezit en 2 lopense scrale weide of heide. Bij het nazien van de boeken is niet gebleken dat Lintermans meer vaste goederen of landerijen bezit. De goederen zij zo gering van waarde, dat zij, deponenten, deze met de jaarlijkse pacht en lasten daar uit gaande, niet zouden willen aanvaarden, als zij de borgemeesters achterstallige lasten alsmede twee personele obligaties gepasseert ten laste van Jan Lintermans, zouden moeten aannemen. De goederen zijn niet meer waard dan de schulden en lasten. Jan Lintermans staat hier bekend als een eerlijk man van goeder naam en faam.

Johannes Lintermans koopt land en groes van zijn nichten, kinderen van zijn zwager Johannes Dircks van Weert:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 5; 28-11-1713:
Antony Jansen Sleger, te Nunen getrouwd met Catharina Jan van Weert, Pieter Jacobs van Rossen getrouwd met Anna Jan van Weert, kinderen van Jan Dircx van Weert en Annigje Mattijsse Staal, te Breugelen. Zij verkopen te Asten, aan Jan Lintermans land / wei de Vrandacker 1 lopense; groes de Meulenschouw 1 lopense. Koopsom ƒ 34,-.

Het eerder genoemde geld dat zij van hun tante Maria Geven tegoed hadden, wordt door Johannes Lintermans gevorderd:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 136 verso; 19-12-1715:
Geeff Dirckx van Weert en Dirck Janssen getrouwd met Joostie Dirck van Weert. Zij geven procuratie aan Johan Lintermans om hun deel in een schepenobligatie de dato 11-06-1699 van ƒ 200,- schepenen Helmont ten bate van Mayken, weduwe Joost Aert Poorters ten laste van wijlen Peter Swinckels, te Helmont, in te vorderen.

Johannes Lintermans is op 23-04-1729 te Asten overleden en Gevardus Dircks van Weert is te Asten op 30-04-1729 overleden. Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat het huis op naam van Johanna Dircks van Weert als weduwe van Johannes Lintermans en wordt het huis door haar bewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 130:
Weduwe Jan Lintermans.
Huijs, hoff en aangelagh. In de bede ƒ 0-12-2.

Jaar Eigenaar nummer 5 Wolfsberg Bewoners nummer 5 Wolfsberg
1736 weduwe Jan Lintermans weduwe Jan Lintermans
1741 weduwe Jan Lintermans weduwe Jan Lintermans
1746 weduwe Jan Lintermans weduwe Jan Lintermans

Johanna Dircks van Weert is op 09-04-1749 te Asten overleden.

Het huis wordt daarna bewoond door zoon Adrianus Johannes Lintermans, geboren op 11-09-1706. te Asten. Hij is op 15-02-1733 te Asten getrouwd met Anna Willems van Heugten, geboren te Asten op 12-01-1709 als dochter van Wilhelmus Joannis van Heugten en Johanna Reynders van Hoof (zie Voormalig huis C643):

03

Juncti sunt matrimonio Adrianus Lintermans et Anna Willems van Heugten; testes Theodorus Dircks van Someren et Elisabeth Goorts van Bussel.

In huwelijkse echt gebonden Adrianus Lintermans en Anna Willems van Heugten; getuigen Theodorus Dircks van Someren en Elisabeth Goorts van Bussel.

04

Het gezin van Adrianus Johannes Lintermans en Anna Willems van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 01-01-1736 Asten 18-01-1778
Wilhelmus Aart Smits
Asten 13-10-1779 zie Voormalig huis C1347
2 Wilhelmus Asten 17-09-1738 Asten 30-01-1780
Elisabeth Godefridi Cuypers
Asten 13-08-1794
3 Anna Asten 20-07-1742 Asten 07-02-1779
Petrus Driessen Peters
Asten 28-06-1786 zie Oostappensedijk 40 en 42
4 Johannes Asten 20-12-1744 Kind Asten 20-05-1746
5 Johannes Asten 31-03-1747 Asten 01-05-1784
Francisca Joannes Daniels
Asten 20-07-1821 zie Voormalig huis C1331
6 Catharina Asten 31-03-1750 Asten 07-05-1797
Marcelis Bluyssens
Asten 13-03-1809 zie ook Voormalig huis G517

Adrianus Johannes Lintermans moet de straat bij zijn huis herstellen:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 158; 29-04-1745:
Jacobus Losecaat, aanlegger contra de volgende personen die bij de baanschouw breukachtig bevonden zijn
Jan Ceelen, in de Wolfsberg, wal opmaken.
Adriaan Lintermans op drie plaatsen de wal op te maken en den ingaat.
Jan Hoefnagels op drie plaatsen de wal op te maken en den ingaat.
Marcelis Dirx aan het Neyvelt, de wal op te maken.
Beboet met ƒ 0-7-0 voor iedere fout.

Adrianus Johannes Lintermans heeft nog een schuld openstaan:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-12-1747:
Weduwe Hendrik van Bree, te Deurne, aanlegster Adriaan Lintermans, gedaagde. Gedaagde heeft, in 1746, voor ƒ 33,- een runderos gekocht van aanlegster en drie stuiver als beugelgelt. Tot nu toe heeft betaling ontbroken.

Zijn zus Anna verkoopt haar erfdeel aan Adrianus Johannes Lintermans onder voorwaarde dat hij zijn moeder verzorgt:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 113 verso; 23-10-1748:
Anna Lintermans getrouwd met Hendrik Roosier, te Leyden, verkoopt aan Adriaan Lintermans, haar broeder, haar kindsdeel. Conditie: Adriaan zal hun moeder gedurende haar verdere leven verzorgen. Koopsom ƒ 20,-.

Anna Willems van Heugten is op 26-05-1750 te Asten overleden en Adrianus Johannes Lintermans heeft zich borg gesteld en moet voor de kosten opdraaien:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-05-1756:
Jacobus Losecaat, secretaris, aanlegger contra Adriaan Lintermans, gedaagde. Op 02-01-1755 is door de weduwe Jan van den Broek publiek verkocht enige beesten, huisraad, hooi, stro, rogge en boekweit. Op deze verkoop heeft Johannes Martens, te Ostappen, een oskalf en twaalf vaten rogge gekocht voor een totaal som, met de slagen, van ƒ 15-16-0. Welke som aan aanlegger, in zijn kwaliteit, op
28-08-1755, moest worden betaald. Als borgen waren gesteld Adriaan Lintermans en Jan Walraven. Omdat de koper, tot nu toe, nalatig is geweest om te betalen is Adriaan Lintermans aangesproken, deze heeft toegezegd te betalen doch tot nog toe is dat evenmin gedaan. Reden om hem te dagen.

Adrianus Johannes Lintermans speelt een rol bij een mysterieus verdwenen zak met geld:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 100; 29-01-1759:
Verhoor van Adriaan Lintermans, 52 jaar, Nicasius Simonis, 33 jaar, Johannes Martens, 33 jaar, Peter Joosten van Hugten, 33 jaar, Jan Jacobs Verberne, 44 jaar. Of zij, donderdag laatstleden, rond de middag, zijn geweest in de herberg van Antoni van Hout, te Ommel?
Allen antwoorden bevestigend.
Of aan hen toen door Adriaan Lintermans een zakje met geld werd vertoond en of dit zakje door Nicasius Simonis aangenomen werd en dat die het in zijn zak stak?
Allen antwoorden bevestigend.
Of even later niet gezegd werd dat voorschreven zakje met geld uit de zak gehaald was en gestolen?
Adriaan Lintermans, Johannes Martens, Peter Joosten van Hugten en Jan Jacobs Verberne antwoorden bevestigend. Nicasius Simonis zegt het geld kwijt geraakt te zijn, maar niet te weten hoe.
Wie het geld gestolen kan hebben?
Zij weten dit allen niet.
Hoeveel geld zat er in en in welke specie?
Adriaan Lintermans zegt twee gouden realen en zes of zeven ducaten en nog enig zilver specie samen circa 65 gulden. De anderen weten dit niet.
Waar het geld nu is?
Zij weten dit allen niet.
Of zij weten wat voor devoiren gedaan zijn om het geld terug te krijgen, of zij weten of het terug gekomen is en waar het thans is?
Zij weten dit allen niet.
Of zij nog iets meer weten?
Adriaan Lintermans zegt niet meer te weten dan dat Peter Joosten van Hugten tegen hem gezegd heeft: "Kom, gaat met mij, ik sal maken dat gij 't wederom krijgt en sal mij best daar toe doen". Zij zijn toen samen naar het Dorp gegaan, in de straat bij de Costerij, omtrent Gerrit Hoefnagels, alwaar zij Hendrik Bloemers tegen gekomen zijn, waartegen Peter Joosten van Hugten zei: "Ik moet U eens spreken" en zij zijn samen in gesprek gebleven en zo het hem toescheen worstelende en steggelende. De vrouw van Hendrik Bloemers is er ook nog bijgekomen. Ik ben er toen ook naar toe gegaan en even later met Hendrik Bloemers en zijn vrouw samen naar huis gegaan. Zij hebben daar samen nog wat zitten praten en is daarna weggegaan, zonder verder iets te weten. De anderen weten verder niets.
Allen bevestigen een en ander onder eede.

Nogmaals overkomt Adrianus Johannes Lintermans een betaling wegens borgstelling:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 60; 10-09-1759:
Den drost, aanlegger contra Adriaan Lintermans, gedaagde. Gedaagde heeft borg gestaan voor Johannes Martens wegens de koop van een zadel op de koopdag van Elske Plenders op 06-01-1757. Binnen 14 dagen te betalen.

Hoewel Adrianus Johannes Lintermans voor de Rooms Katholieke kerk is getrouwd, wordt hij aangesteld als kerkmeester van de Gereformeerde kerk:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 19; 04-07-1761:
Adriaan Lintermans wordt aangesteld als kerkmeester van de Gereformeerde Kerk dit voor de tijd van drie jaar. Leendert van Riet wordt herbenoemd.

Driemaal is scheepsrecht en Adrianus Johannes Lintermans betaalt weer geld voor een borgstelling:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 81; 15-03-1763:
Den drost, aanlegger contra Adriaan Lintermans, gedaagde. Gedaagde is borg gebleven voor Wouter Lomans op de koopdag van Francis Plenders de dato 27-02-1762 ten behoeve van de aankoop van een koe. Op de betaling rest nog ƒ 10-12-12.

Adrianus Johannes Lintermans schiet geld voor bij de betaling van arbeidsloon van Jan Jacobs Verberne voor werk verricht voor de gereformeerde koster Hermannus Albers en moet het maar weer terug zien te krijgen:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 137 verso; 07-10-1765:
Adriaan Lintermans en Peter van Ruth verklaren ter requisitie van Jan Jacobs Verberne dat zij, in de lente van 1762, zijn geweest in de Pastory, toen in bewoning bij Hermanus Albers waar ook de requirant in deze aanwezig was. Hij, tweede comparant, heeft aan de vrouw van Aalbers, vermits de Heer Aalbers niet thuis was, om betaling verzocht van arbeidsloon. Waarop Juffrouw Aalbers zei geen klein geld te hebben om te kunnen betalen. Op het sterk aanhouden om voldoening, van hem tweede comparant, heeft Juffrouw Aalbers aan de eerste comparant verzocht het bedrag voor haar voor te schieten, dit was echter niet toereikend. Daarop hebben de comparanten vervolgens gehoord dat Juffrouw Aalbers aan de requirant vroeg om te restant te voldoen. Deze heeft dat ook gedaan. Vervolgens is het hem, tweede comparant, ook uitbetaald overigens wel nadat de Juffrouw, hem, tweede comparant, braaff had uytgescholden. De eerste comparant verklaart verder dat hij aan Juffrouw Aalbers verscheyde reysen geld heeft geleend, hetgeen hem door Aalbers steeds is terugbetaald.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 171 verso; 26-08-1766:
Adriaan Lintermans verklaart ter requisitie van Jan Jacobs Verberne dat hij, comparant, circa een jaar geleden samen met de requirant is geweest in de Pastory, alhier, toen bewoond wordende door Hermanus Aelbers, dat daar aan huis is gekomen Peter van Rut, om zijn verdienste te komen manen terzake van het turfsteken voor Aelbers gedaan. Dat de vrouw van Aelbers tegen hem, van Rut, zei, dat ze hem niet kon betalen doch dat door het aanhouden van van Rut, zij hem zijn verdiensten voldaan heeft met geld dat zij van hem, comparant en de requirant geleend had. Verder verklaart de eerste comparant dat hij verscheidene malen aan Aelbers geld heeft geleend en dit alleen dan met grote moeite terug heeft gekregen. Steeds werd toegezegd hem te betalen doch telkens werd dit verschoven. Tot op heden heeft hij geen prompte betaling kunnen verkrijgen.

Adrianus Johannes Lintermans wordt nog eens voor drie jaar kerkmeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 29 1; 05-08-1767:
Leendert van Riet en Adriaan Lintermans, kerkmeesters, verlengen hun termijn met drie jaar.

Adrianus Johannes Lintermans verkoopt het erfdeel van zijn schoonfamilie betreffende onroerende goederen op Voordeldonk aan Huybert Goort van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 102; 10-10-1770:
Joost van Hugten, opt Zant, Adriaan Lintermans getrouwd geweest met Anna van Hugten mede namens zijn kinderen met name Jenneke, Anneke, Jan, Catarien en Willem. Zij verkopen aan Huybert Goort van Bussel elk 1⁄3e deel onverdeeld in huis, schuur, stal, hof en aangelag op Voordeldonk 6 lopense, ene zijde Philip van Hout, andere zijde Antoni Lintermans; 7 lopense land en 2½ lopense groes. Belast met 4 vat rogge per jaar, peelse maat, aan Verster cum suis is voor 2⁄3e deel in kapitaal ƒ 59-10-8. In de voorschreven goederen zijn begrepen, alle peelvelden die bij hen in gebruik zijn geweest met uitzondering van een peelveld op de Verloren Broodse Baan agter de Santschil, dit blijft aan Adriaan Lintermans. Koopsom ƒ 200,-.

Volgens de schepenen van Asten heeft veehandelaar Adrianus Johannes Lintermans zich altijd netjes gedragen:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 119; 23-10-1771:
Schepenen van Asten certificeren dat Adriaan Lintermans, van zijn jeugd af altijd gestaan heeft als van goeder naam en faam. Op wiens handel en wandel niets is aan te merken, gereserveert den koophandel off drijven met runderbeesten.

In het huizenquohier van Asten over de periode 1751-1776 staat Adrianus Johannes Lintermans als eigenaar en bewoner van het huis genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 5 Wolfsberg Bewoners nummer 5 Wolfsberg
1751 Adriaan Lintermans Adriaan Lintermans
1756 Adriaan Lintermans Adriaan Lintermans
1761 Adriaan Lintermans Adriaan Lintermans
1766 Adriaan Lintermans met kinderen Adriaan Lintermans
1771 Adriaan Lintermans met kinderen Adriaan Lintermans
1776 Adriaan Lintermans met kinderen Adriaan Lintermans

Adrianus Johannes Lintermans is op 28-03-1772 te Asten overleden en het huis komt op naam van de nog in leven zijnde kinderen Johanna, Wilhelmus, Anna, Johannes en Catharina. Als zus Johanna Lintermans komt te overlijden, wordt duidelijk om welke onroerende goederen het gaat:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 192 verso; 13-12-1779:
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Lintermans overleden op 14-10-1779. Jan Lintermans is mede erfgenaam.
1⁄5e deel in waarde
Huis, stal, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde kinderen Hendrik van de Goor. ƒ 50,-
Land de Warande 2 lopense ƒ 6,-
Land den IJsereman 1½ lopense ƒ 5,-
Land den Berg 1 lopense ƒ 4,-
Groes de Meulenschouw 2 lopense ƒ 10,-
Groes het Kleynvelt 1 lopense ƒ 6,-
Een huisplaats en aangelag 3 lopense ƒ 10,-
Groes int Lindert 1 lopense ƒ 5,-
Land de Loverboschacker 2 lopense ƒ 6,-
Land de Loverbosscheacker 3 copse ƒ 2,-
Land den Hoogendries 3 copse ƒ 3,-
Groes den Boetsert 3 lopense ƒ 15,-
Totaal ƒ 122-00-00
Deze goederen zijn belast met:
e deel van ƒ 5-15-0 per jaar aan Armen van Asten, in kapitaal ƒ 143-15-00, ⅓e deel is ƒ 47-18-06
De helft van ƒ 2-05-0 per jaar aan den Armen van Asten, in kapitaal ƒ 26-17-08
Totaal ƒ 74-15-14
1⁄5e deel is ƒ 14-19-04
Rest ƒ 107-00-12
Nog 1⁄12e deel in:
Huis, schop, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde Reynier van der Linden, andere zijde kinderen Antony Jaspers ƒ 10-00-00
Land den Bergacker 7 lopense ƒ 7-00-00
Land Joost Kooleacker 2 lopense ƒ 3-00-00
Land het Berglinder 1 lopense 1 copse ƒ 2-10-00
Groes het Bergslinder 3 lopense ƒ 5-00-00
Land Aart Oomeveltje 1 lopense 1 copse ƒ 2-10-00
Groes / hei de Meuleschouw 5 lopense ƒ 7-00-00
Land de groote Weert ƒ 1-05-00
Land de kleyne Weert ½ lopense ƒ 0-12-08
Land het halff Loopense ƒ 1-00-00
Totaal ƒ 146-18-04
De voorschreven tien percelen zijn belast met:
ƒ 0-17-08 per jaar aan den Armen van Asten, in kapitaal ƒ 21-17-08
ƒ 0-04-12 per jaar cijns aan het Huis van Asten, in kapitaal ƒ 2-18-12
ƒ 2-05-00 per jaar aan de Kempenaar, in kapitaal ƒ 56-05-00
3 vat rogge per jaar aan de Kempenaar, in kapitaal ƒ 66-19-05
Totaal ƒ 151-00-09
1⁄12e deel is ƒ 12-11-11
Rest ƒ 134-06-09
De 20e penning is ƒ 6-14-6.

Rond 1785 wordt het huis gesplitst of wordt de huisplaats bebouwd met een nieuw huis en wordt een deel verhuurd aan derden en een ander deel wordt bewoond door Johannes Adrianus Lintermans (zie Voormalig huis C1331). In de bewoningslijst van het huis over de periode 1781-1803 staat het huis op naam van de kinderen van Adrianus Johannes Lintermans. Het wordt het in eerste instantie nog door hen bewoond, daarna woont ook de weduwe van Wilhelmus Adrianus Lintermans nog in en later wordt het verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 5 Wolfsberg Bewoners nummer 5 Wolfsberg
1781 kinderen Adriaan Lintermans kinderen Adriaan Lintermans
1798 kinderen Adriaan Lintermans Hendrik Roijmans, kamer weduwe Willem Lintermans
1803 kinderen Adriaan Lintermans Hendrik Roijmans

Dochter Catharina Lintermans verkoopt haar aandeel in 1809 aan haar zwager Antony Bluyssen:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 25-01-1809:
Marcelis Bluyssen getrouwd met Catharina Lintermans verkoopt aan Antony Bluyssen 1⁄3e deel onverdeeld in huis en erf - op de Wolfsberg oud nummer 277, nieuw nummer 285; land in 't Liender 1 lopense 11 rode; land in 't Liender 5 roede; land en groes in 't Liender 39 roede; land Hoogenakker 47 roede; land in 't Kempke 3 lopense 28 roede; land Wortelvelt 12 rode; land Warandakker 2 lopense 36 roede; land Warandakker 1 lopense 48 roede; land Warandakker 1 lopense 20 roede; groes het Aangelag 45 roede; groes groot Liender 2 lopense 41 roede; groes het Roetert 42 roede; groes Meulenschouw 2 lopense 37 roede; groes Meulenschouw 1 lopense 12 roede; groes Kleynveltje 1 lopense 24 roede; de onverdeelde helft in huis en erf in het Dorp oud nummer 385, nieuw nummer 396. Koopsom ƒ 278,-.

In 1810 worden de goederen officieel verdeeld en komt dit huis toe aan Petrus Verleijsdonk als man van Anna Willem Lintermans:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 14-04-1810:
Jan Lintermans, Pieter Verlijsdonk getrouwd met Anneke Willem Lintermans, Antony Bluyssen, Peeter Dries Peeters getrouwd geweest met Anneke Lintermans en een kind met name Andries, Willem Aart Smits getrouwd geweest met Jenneke Lintermans. Zij verdelen hun vaste goederen.
2e lot krijgt Anneke Willem Lintermans huis en erf in de Wolfsberg oud nummer 277 nieuw nummer 285; de helft van het Aangelag geheel 45 roede; 1 lopense van middelste Liender geheel 1 lopense 11 roede; land het Liender 5 roede; de helft van land in het Liender geheel 3 lopense 28 roede; land Wortelvelt 12 roede; 1 lopense 36 roede van Warandakker geheel 2 lopense 36 roede; land den Berg 1 lopense 29 roede; de helft van groot Liender geheel 2 lopense 41 roede; groes Borgliender 42 roede; de helft van Meuleschouw geheel 2 lopense 37 roede; de helft van Kleynveltje geheel 1 lopense 24 roede; groes de Meuleschouw 1 lopense 12 roede.
De ontvanger van dit lot zal samen met ontvanger Jan Lintermans van het 1e lot uitkeren aan de ontvangers van het 3e lot Antoni Bluyssen ƒ 150,-, het 4e lot Peter Dries Peters ƒ 80,- en aan het 5e lot Willem Aart Smits ƒ 5,20 per jaar dit gedurende zijn verdere leven.

Zoon Wilhelmus Adrianus Lintermans is geboren te Asten op 17-09-1738 en op 30-01-1780 te Asten getrouwd met Elisabeth Godefridi Cuypers, geboren te Asten op 03-11-1750 als dochter van Godefridus Michaelis Cuypers en Catharina Pauwels en weduwe van Peter van den Heuvel:

05

Het gezin van Wilhelmus Adrianus Lintermans en Elisabeth Godefridi Cuypers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 06-08-1781 Asten 12-10-1806
Petrus Laurens Verleijsdonk
Asten 07-01-1818 zie ook Markt 15
2 Catharina Asten 30-10-1783 Kind Asten 28-02-1787
3 Adrianus Asten 24-04-1786 Kind Asten 10-03-1787
4 Johanna Maria Asten 10-03-1791 Kind Asten 01-10-1798

Wilhelmus Adrianus Lintermans is op 13-08-1794 te Asten overleden en als Elisabeth Godefridi Cuypers ziek wordt, stelt zij voogden aan voor haar dochter Anna:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 162; 23-08-1805:
Elisabet Kuypers, weduwe Willem Lintermans, ziek, stelt Gerrit Kerkers en Marcelis Bluyssen aan tot testamentaire voogden over hun minderjarige kind.

Elisabeth Godefridi Cuypers is op 31-08-1805 te Asten overleden.

Dochter Anna Wilhelmus Lintermans is geboren te Asten op 06-08-1781 en op 12-10-1806 te Asten getrouwd met Petrus Laurens Verleijsdonk, geboren te Asten op 07-12-1777 als zoon van Laurens Verleijsdonk en Helena Joannis Kanters (zie ook Voordeldonk 80).

06

Het gezin van Anna Wilhelmus Lintermans en Petrus Laurens Verleijsdonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Laurentius Asten 09-10-1807 Ongehuwd Asten 17-05-1829
2 Wilhelmus Asten 27-09-1810 Kind Asten 15-10-1810
3 Elisabeth Asten 16-09-1811 Ongehuwd Asten 19-01-1843
4 Helena Maria Asten 07-07-1814 Kind Asten 17-12-1819
5 Wilhelmina Asten 28-08-1816 Kind Asten 31-08-1816

Anna Wilhelmus Lintermans en Petrus Laurens Verleijsdonk woonden met hun gezin op het Marktplein in Asten (zie Markt 15) en in 1817 verkopen zij het huis aan Johannes Goort Loomans:

Notarieel Archief 40-71 Asten 25-07-1817:
Pieter Verleijsdonk man van Anna Lintermans verkoopt aan Jan Goort Loomans, een huis en hof, ene zijde Jan Lintermans, andere zijde Cornelis van Bussel.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog altijd op naam van Johannes Goort Loomans:

Kadaster 1811-1832; C1329:
Huis, schuur en erf, groot 02 roede 16 el, Wolfsbergsche heide, klassen 8.
Eigenaar: Jan Goort Loomans.
Opmerking: huis nummer 5 op de Wolfsberg wordt gesplitst samen met C1331.

07

08

In 1832 geeft Johannes Goort Loomans dit huis aan Johannes Marcelis Janssen:

Notarieel Archief 67-49 Asten 05-09-1832:
Jan Goord Loomans ruilt en geeft aan Jan Marcelis Janssen, en huisje en hof in de Wolfberg, groot 12 roede 41 el, ene zijde de kinderen Jan Lintermans, andere zijde Paulus Voermans.

Johannes Marcelis Janssen is geboren te Asten op 02-10-1797 als zoon van Marcelis Steven Janssen en Anna Antoni van Lierop. Hij heeft tot 1842 in het huis gewoond en is op 02-01-1866 te Asten overleden.

In 1842 wordt zowel dit huis als het nevenstaande huis (zie Voormalig huis C1331) het eigendom van Johannes Lintermans, geboren te Asten op 14-04-1791 als zoon van Johannes Adrianus Lintermans en Francisca Joannes Daniels (zie Voormalig huis C1331). Hij is op 05-02-1831 te Deurne getrouwd met Maria Elisabeth Sauvé, geboren te Gemert op 22-08-1805 als dochter van Antonius Franciscus Josephus Sauvé en Maria Elisabeth Elen. Maria Elisabeth Sauvé is op 18-07-1859 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Johannes Lintermans met zijn kinderen in het huis met huizingnummer D10 en vanaf 1869 nummer D13:

09

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 26-09-1871 worden Johannes Lintermans en zijn paard genoemd en ze zijn samen 118 jaar oud:

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 11-07-1874 biedt Johannes Lintermans het huis te koop aan:

10

Zoon Martinus (Tinus) Lintermans, geboren te Asten op 12-12-1846, vertrekt op 15-02-1870 naar Rome om als zouaaf mee te vechten met de paus. Na terugkomst is hij op 15-04-1874 te Asten getrouwd met Antonia Welten, geboren te Asten op 21-02-1846 als dochter van Theodorus Welten en Hendrina Vlerken. Zij wonen daarna in de Waardstraat te Helmond en Martinus (Tinus) Lintermans is op 08-06-1923 te Helmond overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-06-1923 wordt hij beschreven:

In bovenstaand artikel wordt ook zijn broer Peter Lintermans, geboren te Asten op 23-02-1841, genoemd. Peter Lintermans is verder beschreven onder huizingnummer A62 (zie Voormalig huis G311).

Hieronder een foto van de Helmondse zouaven vereniging met op de 2e rij van onderen en derde van links Martinus (Tinus) Lintermans. 

Johannes Lintermans is op 13-01-1878 te Asten overleden.

Het huis wordt gekocht door horlogemaker Johannes Peters van Bussel, geboren op 24-10-1822 te Asten als zoon van Arnoldus van Bussel en Anna Maria Rooijmans. Hij verhuurt het huis aan Johannes Michiel van der Poel, geboren te Lierop op 05-03-1830 als zoon van Peter van der Poel en Mechelina Bukkems. Hij is op 05-03-1859 te Lierop getrouwd met Catharina van Bree, geboren te Someren op 03-12-1829 als dochter van Wilhelmus van Bree en Johanna Maria de Jong.

In 1877 wordt huis C1329 samen met dat van C1331 (zie Voormalig huis C1331) verkocht aan Martinus van Oosterhout en herbouwd, waarbij dit huis kadasternummer C2018 krijgt. Martinus van Oosterhout is geboren te Asten op 03-03-1838 als zoon van Nicolaas van Oosterhout en Joanna Verbogen. Hij is te Someren op 15-02-1867 getrouwd met Maria Hurkmans, geboren te Someren op 17-11-1836 als dochter van Hendrikus Hurkmans en Wilhelmina van Deursen.

Johannes Michiel van der Poel en Catharina van Bree verhuizen naar het naastgelegen huis (zie Voormalig huis C1331). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen Martinus van Oosterhout en Maria Hurkmans met hun gezin in dit huis met huizingnummer D13b:

11

Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D13, D14 en D15:

12

Martinus van Oosterhout is op 17-04-1902 te Asten overleden en Maria Hurkmans is op 27-03-1903 te Asten overleden. De kinderen verkopen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-06-1903 en van 23-01-1904 boerderijgereedschappen en gewassen:

13 14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-06-1903 verkopen de erven van Martinus van Oosterhout het huis:

15

Het huis is verkocht aan Hubertus Sleegers, geboren te Asten op 10-12-1833 als zoon van Willem Slegers en Maria Catharina Smits (zie Wolfsberg 29). Hij is als landbouwer te Asten op 11-02-1865 getrouwd met Maria Voermans, geboren te Asten op 21-12-1834 als dochter van Johannes Voermans en Johanna Maria Eijsbouts (zie Voormalig huis C1323). Hubertus Sleegers verhuurt het huis en na zijn overlijden op 02-10-1905 te Asten, verhuurt zijn weduwe Maria Voermans het huis verder aan Hendrikus van Bussel, geboren te Asten op 10-09-1848 als zoon van Francis van Bussel en Anna Maria Kusters. Hij is op 17-04-1885 te Asten getrouwd met Francisca Hoebergen, geboren te Asten op 11-08-1857 als dochter van Petrus Johannes Hoebergen en Johanna van Bussel.

In 1908 verhuizen zij naar D34 (zie Wolfsberg 8) en in het huis komt wonen Francisca van de Laar, geboren te Someren op 08-02-1850 als dochter van Hendrik van de Laar en Johanna Maria Lemmens. Zij is sinds 21-04-1908 weduwe van Johannes van Bussel, geboren te Asten op 11-12-1843 als zoon van Johannes van Bussel en Hendrina Verrijt, met wie zij op 08-02-1882 te Asten getrouwd was.

Aan het eind van de periode verhuizen zij naar A227 in het dorp en in het huis komt wonen Hendrikus Hölzkens, geboren te Meerlo op 28-02-1870 als zoon van Joseph Hölsken en Magdalena Zwakhoven. Hij is als venter op 01-02-1892 te Weert getrouwd met Aldegonda van den Berg, geboren te Weert op 22-03-1873 als dochter van Johannes Mathias van den Berg en Kornelia Kouwenberg. In de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D10:

16

Zij verhuizen in 1911 naar D19 (zie Wolfsberg 27) en in het huis komt wonen Heinrich Douven, geboren te Grefrath (D) op 26-11-1882 als zoon van Gerhard Douven en Catharina Gordebeeke. Hij is als arbeider te Asten op 09-06-1911 getrouwd met Geertruida Haazen, geboren te Asten op 12-12-1885 als dochter van Martinus Haazen en Catharina Slaats.

Zij verhuizen in 1912 naar D14 (zie Voormalig huis C1319) en het huis wordt daarna bewoond door landbouwer Hendrikus van Helmond, geboren te Asten op 04-05-1833 als zoon van Wilhelmus van Helmond en Wilhelmina Adriaans (zie Voormalig huis F1040). Hij is sinds 20-05-1876 weduwnaar van Petronella van Deursen, geboren op 15-04-1846 te Asten als dochter van Wilhelmus van Deursen en Petronella van Loon, met wie hij op 01-02-1875 te Asten getrouwd was. Samen met zijn broer Tieleman, zus Francijna en zoon Willem woont hij in het huis. Broer Tieleman is op 11-03-1915 te Asten overleden, zus Francijna overlijdt te asten op 26-11-1920 en Hendrikus van Helmond is op 05-05-1922 te Asten overleden. Zoon Willem van Helmond, geboren te Asten op 10-05-1876, trouwt op 29-04-1921 te Asten met Johanna Maria (Jans) Douzé en verhuist naar het Koningsplein (zie Voormalig huis G1241).

Maria Voermans is op 17-06-1918 te Asten overleden en het huis verkocht aan Hendrikus Jacobs, die op Polderweg 1 woont (zie Voormalig huis C1323) en door hem gebruikt, maar verdere bewoning is niet in de bevolkingsregisters gevonden.

Hoe de Polderweg er rond 1910 heeft uitgezien is te zien op een schets van schoolmeester Jacob Wilhelm van Helden, die getrouwd was met Maria Anna Lammers een zus van mijn grootvader Matheus Lammers. Een zandweggetje met strobedekte boerderijen en schuren met lemen muren en kleine vensters. Het huis geheel links ligt op de Wolfsberg en daar woonde destijds Mathijs Strijbosch, rechts daarvan op de hoek van de Polderweg en de Wolfsberg het huis van Godefridus Slaats, daarnaast dwars op de weg de schuur met het huis ernaast van Hendrikus Jacobs en geheel rechts het huis van Jan Kanters.

17

In 1968 zijn deze huizen op de Polderweg allemaal gesloopt.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1645 Dirck Joosten van Weert Asten ±1612 Dirck Joosten van Weert Asten ±1612
1665 weduwe Dirck Joosten van Weert Asten ±1620 weduwe Dirck Joosten van Weert Asten ±1620
1684 kinderen Dirck Joosten van Weert Asten ±1651 kinderen Dirck Joosten van Weert Asten ±1651
1707 Geeff van Weert en Jan Lintermans Asten 10-05-1648 Geeff van Weert en Jan Lintermans Asten 10-05-1648
1729 weduwe Johannes Lintermans Asten 11-09-1662 weduwe Johannes Lintermans Asten 11-09-1662
Wolfsberg huis 5
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Jan Lintermans Asten 11-09-1662 weduwe Jan Lintermans Asten 11-09-1662
1741 weduwe Jan Lintermans Asten 11-09-1662 weduwe Jan Lintermans Asten 11-09-1662
1746 weduwe Jan Lintermans Asten 11-09-1662 weduwe Jan Lintermans Asten 11-09-1662
1751 Adriaan Lintermans Asten 11-09-1706 Adriaan Lintermans Asten 11-09-1706
1756 Adriaan Lintermans Asten 11-09-1706 Adriaan Lintermans Asten 11-09-1706
1761 Adriaan Lintermans Asten 11-09-1706 Adriaan Lintermans Asten 11-09-1706
1766 Adriaan Lintermans met kinderen Asten 11-09-1706 Adriaan Lintermans Asten 11-09-1706
1771 Adriaan Lintermans met kinderen Asten 11-09-1706 Adriaan Lintermans Asten 11-09-1706
1776 Adriaan Lintermans met kinderen Asten 11-09-1706 Adriaan Lintermans Asten 11-09-1706
1781 kinderen Adriaan Lintermans Asten 17-09-1738 kinderen Adriaan Lintermans Asten 17-09-1738
1798 kinderen Adriaan Lintermans Asten 17-09-1738 Hendrik Roijmans en weduwe Willem Lintermans
1803 kinderen Adriaan Lintermans Asten 17-09-1738 Hendrik Roijmans
Kadasternummer C1329
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C1329 1832 Johannes Goort Loomans Asten 06-12-1783
Wolfsberg
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1805 Elisabeth Godefridi Cuypers Asten 03-11-1750 weduwe Lintermans 31-08-1805
1805-1817 Petrus Verleijsdonk Asten 07-12-1777 Anna Wilhelmus Lintermans Asten 06-08-1781
1817-1832 Johannes Goort Loomans Asten 06-12-1783 met kinderen huis verhuurd
1832-1842 Jan Marcelis Jansen Asten 02-10-1797
1842-1859 Jan Lintermans Asten 14-04-1791 Maria Elisabeth Sauvé Gemert 22-08-1805 18-07-1859
D10 1859-1869 Jan Lintermans Asten 14-04-1791 met kinderen
D13 1869-1874 Jan Lintermans Asten 14-04-1791 met kinderen 13-01-1878
D13 1874-1877 Johannes Michiel van der Poel Lierop 05-03-1830 Catharina van Bree Someren 06-01-1829 naar D13a
D13b 1877-1879 Martinus van Oosterhout Asten 01-03-1838 Maria Hurkmans Asten 17-11-1836
D13 1879-1890 Martinus van Oosterhout Asten 01-03-1838 Maria Hurkmans Asten 17-11-1836
D14 1890-1900 Martinus van Oosterhout Asten 01-03-1838 Maria Hurkmans Asten 17-11-1836
D15 1900-1902 Martinus van Oosterhout Asten 01-03-1838 Maria Hurkmans Asten 17-11-1836 17-04-1902
D15 1902-1903 Maria Hurkmans Asten 17-11-1836 weduwe van Oosterhout 27-03-1903
D15 1903-1905 Hubertus Sleegers Asten 10-12-1833 Maria Voermans Asten 21-12-1834 02-10-1905
D15 1905-1908 Hendrikus van Bussel Asten 10-09-1848 Francisca Hoebergen Asten 11-08-1857 naar D34
D15 1908-1910 Francisca van Laar Someren 08-02-1850 weduwe van Bussel naar A227
D10 1910-1911 Hendrikus Hölskens Meerlo 28-02-1870 Aldegonda van de Berg Weert 22-03-1873 naar D19
D10 1911-1912 Heinrich Douven Grefrath (D) 26-11-1882 Geertruida Haazen Asten 12-12-1885 naar D14
D10 1912-1920 Hendrikus van Helmond Asten 04-05-1833 met familie
D28 1920-1922 Hendrikus van Helmond Asten 04-05-1833 05-05-1922
gebruikt als schuur door Hendrikus Jacobs

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 18 november 2023, 13:33:39

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen