logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C1331

Dit huis is rond 1785 afgesplitst of opgebouwd op een huisplaats en wordt bewoond door Johannes Adrianus Lintermans, geboren te Asten op 31-03-1747 als zoon van Adrianus Johannes Lintermans en Anna Willem van Heugten (zie Voormalig huis C1329). Hij is op 02-05-1784 te Someren getrouwd met Francisca Joannes Daniels, geboren te Someren op 09-02-1747 als dochter van Johannes Daendels en Petronella Francisci Hurkmans:

01

Het gezin van Johannes Adrianus Lintermans en Francisca Joannes Daniels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 30-05-1786 Asten 09-02-1814
Egidius Hendrik Stevens
Asten 14-03-1827 zie Voormalig huis G826
2 Johannes Asten 14-04-1791 Asten 05-02-1831
Elisabeth Sauvé
Asten 13-01-1878 zie ook Voormalig huis C1329

In het huizenquohier van Asten over de periode 1798-1803 zijn de kinderen van Adrianus Johannes Lintermans eigenaar en is Johannes Adrianus Lintermans de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 5k Wolfsberg Bewoners nummer 5k Wolfsberg
1798 kinderen Adriaan Lintermans Jan Lintermans
1803 kinderen Adriaan Lintermans Jan Lintermans

In 1810 worden de goederen officieel verdeeld en komt dit huis toe aan Johannes Adrianus Lintermans:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 14-04-1810:
Jan Lintermans, Pieter Verlijsdonk getrouwd met Anneke Willem Lintermans, Antony Bluyssen, Peeter Dries Peeters getrouwd geweest met Anneke Lintermans en een kind met name Andries, Willem Aart Smits getrouwd geweest met Jenneke Lintermans. Zij verdelen hun vaste goederen.
1e lot krijgt Jan Lintermans nummer 5 een huis en erf aan de Wolfsberg oud nummer 276 nieuw nummer 284; de helft van het Aangelag geheel 45 roede; 1 lopense van het agterste Liender geheel 1 lopense 11 roede; groes het Liender 39 roede; land Hoogenakker 47 roede; de helft van land in 't Kampke geheel 3 lopense 28 roede; land Warandakker 2 lopense 36 roede; land Eyserman 1 lopense 48 roede; de helft van groot Liender geheel 2 lopense 41 roede; de helft van de Meuleschouw geheel 2 lopense 37 roede; de helft van Kleynveltje geheel 1 lopense 24 roede.
De ontvanger van dit lot zal samen met ontvanger Petrus Verleijsdonk van het 2e lot uitkeren aan de ontvangers van het 3e lot Antoni Bluyssen ƒ 150,-, het 4e lot Peter Dries Peters ƒ 80,- en aan het 5e lot Willem Aart Smits ƒ 5,20 per jaar dit gedurende zijn verdere leven.

Francisca Joannes Daniels is op 04-06-1818 te Asten overleden en Johannes Adrianus Lintermans is op 20-07-1821 te Asten overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de erven van Johannes Adrianus Lintermans:

Kadaster 1811-1832; C1331:
Huis, schuur en erf, groot 02 roede 79 el, Wolfsbergsche heide, klassen 8.
Eigenaar: Erven Jan Lintermans.

02

03

In 1842 wordt zowel dit huis als het nevenstaande huis (zie Voormalig huis C1329) het eigendom van Jan Lintermans, geboren te Asten op 14-04-1791 als zoon van Johannes Adrianus Lintermans en Francisca Joannes Daniels. Hij is op 05-02-1831 te Deurne getrouwd met Maria Elisabeth Sauvé, geboren te Gemert op 22-08-1805 als dochter van Antonius Franciscus Josephus Sauvé en Maria Elisabeth Elen. Maria Elisabeth Sauvé is op 18-07-1859 te Asten overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wordt het huis verhuurd aan Johannes Michiel van der Poel, geboren te Lierop op 05-03-1830 als zoon van Peter van der Poel en Mechelina Bukkems. Hij is op 05-03-1859 te Lierop getrouwd met Catharina van Bree, geboren te Someren op 03-12-1829 als dochter van Wilhelmus van Bree en Johanna Maria de Jong. Het huizingnummer van het huis is dan D8b:

04

Zij verhuizen in 1862 naar de huidige Langstraat in het dorp en het huis wordt daarna bewoond door Willem van Bussel, geboren te Asten op 17-08-1818 als zoon van Joannes van Bussel en Hendrina van de Mortel. Hij is als dagloner te Someren op 05-05-1849 getrouwd met Johanna van Oorschot, geboren op 11-09-1818 te Bakel als dochter van Huibert van Oorschot en Petronella Manders.

Zij verhuizen in 1866 naar D27 (zie Voormalig huis G853) en in het huis komt wonen Joannes Verspeek, geboren te Asten op 31-03-1837 als zoon van Hendrik Verspeek en Joanna Meulendijks (zie ook Wolfsberg 50). Hij is op 12-04-1866 te Deurne getrouwd met Dorothea van Veghel, geboren te Deurne op 29-05-1836 als dochter van Adriaan van Veghel en Johanna Aldenzee.

Aan het eind van het jaar vertrekken zij naar Deurne en de volgende bewoner is Wilhelmus van de Ven, geboren te Lierop op 29-08-1830 als zoon van Wilhelmus van de Ven en Petronella van Eijk. Hij is op 03-02-1868 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth Manders, geboren te Deurne op 01-09-1823 als dochter van Arnoldus Manders en Hendrina van Veldhoven. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D8b:

05

Zij verhuizen naar D6 (zie Polderweg 30) en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 11-07-1874 biedt Johannes Lintermans het huis te koop aan:

06

Het huis wordt gekocht door Johannes Peters van Bussel, geboren te Asten op 24-10-1822 als zoon van Arnoldus van Bussel en Anna Maria Rooijmans. Hij is als horlogemaker op 24-10-1853 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth van Bussel, geboren te Asten op 17-11-1826 als dochter van Peter van Bussel en Johanna Berkvens.

In 1877 wordt huis C1331 samen met dat van C1329 (zie Voormalig huis C1329) herbouwd en blijft dit deel in bezit van Johannes Peters van Bussel, waarbij dit huis kadasternummer C2019 krijgt. Johannes Peters van Bussel is op 19-11-1879 te Asten overleden en zijn vrouw verhuurt het huis aan derden.

De nieuwe bewoner is de eerder genoemde Johannes Michiel van der Poel, geboren op 05-03-1830 te Lierop als zoon van Peter van der Poel en Mechelina Bukkems. Hij is op 05-03-1859 te Lierop getrouwd met Catharina van Bree, geboren te Someren op 03-12-1829 als dochter van Wilhelmus van Bree en Johanna Maria de Jong. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 is het huizingnummer D12:

07

In 1886 vertrekt Johannes Michiel van der Poel met zijn gezin naar D38 (zie Voormalig huis G845) en in het huis komt wonen Johannes van Bussel, geboren te Asten op 11-12-1843 als zoon van Johannes van Bussel en Hendrina Verrijt. Hij is op 08-02-1882 te Asten getrouwd met Francisca van de Laar, geboren te Someren op 08-02-1850 als dochter van Hendrik van de Laar en Johanna Maria Lemmens. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer D13:

08

Johannes van Bussel en Francisca van de Laar verhuizen in 1899 met hun gezin naar D56 (zie Wolfsberg 52) en het huis wordt daarna bewoond door Willem Bosch, geboren te Asten op 11-06-1871 als zoon van Hermanus Bosch en Johanna Sauvé. Hij is op 30-03-1894 te Asten getrouwd met Louisa Marcus, geboren te Someren op 21-01-1872 als dochter van Arnoldus Marcus en Petronella van Zantvoort. Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer D13:

09

In 1907 verhuist Willem Bosch met zijn gezin naar D2 (zie Voormalig huis C1689) en in het huis komt wonen Johanna Dekkers, geboren te Vlierden op 13-06-1839 als dochter van Johannes Dekkers en Francina van Hugten. Zij is sinds 20-02-1890 weduwe van Antonius van Houtert, geboren op 25-03-1829 te Woensel als zoon van Hendrik van Houtert en Maria van Rijt, met wie zij op 09-06-1880 te Vlierden getrouwd was. Ook in de periode 1910-1920 woont zij in het huis met huizingnummer D8:

10

Intussen is de eigenaar Maria Elisabeth van Bussel te Asten op 08-04-1911 overleden en het huis wordt verkocht aan Hendrikus Jacobs.

Johanna Dekkers is op 28-04-1913 te Asten overleden en haar zoon Johannes Hendrikus van Houtert, geboren te Asten op 20-12-1883 woont nog enige tijd in het huis. Hij is op 11-04-1913 te Asten getrouwd met Catharina van de Kerkhof, geboren te Deurne op 21-12-1885 als dochter van Johannes van de Kerkhof en Helena van Hoek.

Zij verhuizen eind 1915 naar Deurne en het huis wordt verkocht aan Johannis (Jan) Kanters, geboren te Asten op 13-06-1877 als zoon van Johannis Kanters en Hendrica Daemen. Hij is als mandenmaker op 09-02-1917 getrouwd met Elisabeth (Bet) van Bussel, geboren te Asten op 25-11-1892 als dochter van Wilbert van Bussel en Johanna Verberne. Ook over de periode 1920-1930 wonen Johannis Kanters en Elisabeth van Bussel met hun gezin in het huis met huizingnummer D29, ook bekend staand als Polderweg 5:

11

Jan Kanters werkte waarschijnlijk bij de mandenmakerij van Piet Smits en hieronder een foto uit rond 1920 met van links naar rechts Willem van Helmond, Bet Kanters-van Bussel, Jan Kanters, Piet Smits en Boerenkamps:

12

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Polderweg 5:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-01-1931 en 02-06-1933 de geboortes van zonen Petrus Johannes:

14 15

Elisabeth (Bet) van Bussel is op 08-07-1956 te Geldrop overleden en Johannis (Jan) Kanters is te Asten op 08-12-1970 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16 17

Hieronder een foto van het huis van Jan Kanters aan de vroegere Polderweg 5 voor de sloop in 1968:

18

Overzicht bewoners

Wolfsberg huis 5k
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1785 kinderen Adriaan Lintermans Asten 31-03-1747 Jan Lintermans Asten 31-03-1747
1798 kinderen Adriaan Lintermans Asten 31-03-1747 Jan Lintermans Asten 31-03-1747
1803 kinderen Adriaan Lintermans Asten 31-03-1747 Jan Lintermans Asten 31-03-1747
Kadasternummer C1331
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
C1331 1832 Johannes Lintermans Asten 14-04-1791
Polderweg 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1818 Johannes A Lintermans Asten 31-03-1747 Francisca Daniels Someren 09-02-1747 04-06-1818
1818-1821 Johannes A Lintermans Asten 31-03-1747 met kinderen 20-07-1821
1821-1842 Johannes Lintermans Asten 14-04-1791 Elisabeth Sauvé Gemert 22-08-1805
1842-1859 bewoning onbekend
D8b 1859-1862 Johannes M vd Poel Lierop 05-03-1830 Catharina van Bree Someren 06-01-1829 naar dorp
D8b 1862-1866 Willem van Bussel Asten 17-04-1818 Johanna v Oorschot Bakel 11-09-1818 dagloner
D8b 1866-1867 Joannes Verspeek Asten 31-03-1837 Dorothea v Veghel Deurne 29-05-1836 naar Deurne
D8b 1867-1869 Wilhelmus van de Ven Lierop 29-08-1830 Maria E Manders Deurne 01-09-1823
D8b 1869-1879 Wilhelmus van de Ven Lierop 29-08-1830 Maria E Manders Deurne 01-09-1823 naar D6
D12 1879-1886 Johannes M vd Poel Lierop 05-03-1830 Catharina van Bree Someren 06-01-1829 naar D38
D12 1886-1890 Joannes van Bussel Asten 11-12-1843 Francisca vd Laar Someren 08-02-1850
D13 1890-1899 Joannes van Bussel Asten 11-12-1843 Francisca vd Laar Someren 08-02-1850 naar D56
D13 1899-1900 Willem Bosch Asten 11-06-1871 Louisa Marcus Someren 21-01-1872
D13 1900-1907 Willem Bosch Asten 11-06-1871 Louisa Marcus Someren 21-01-1872 naar D2
D13 1907-1910 Johanna Dekkers Vlierden 13-06-1839 weduwe van Houtert
D8 1910-1913 Johanna Dekkers Vlierden 13-06-1839 weduwe van Houtert 28-04-1913
D8 1913-1916 Johannes H v Houtert Asten 20-12-1883 Catharina vd Kerkhof Deurne 21-12-1885 naar Deurne
D8 1916-1920 Johannes Kanters Asten 13-06-1877 Elisabeth van Bussel Asten 25-11-1892
D29 1920-1930 Johannes Kanters Asten 13-06-1877 Elisabeth van Bussel Asten 25-11-1892
5 1930-1938 Johannes Kanters Asten 13-06-1877 Elisabeth van Bussel Asten 25-11-1892

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 7 juli 2023, 16:42:56

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen