logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C1335

De lijst van de armenzorg over de periode 1650-1800 laat zien dat Aert Hendrik Wolfs een bewoner van een armenhuisje is geweest:

Armen zorg 1650-1800:
Nu Willem Hasen en Hendrik Aart Wolfs 't goet, aan de Wolfsbergh. Kantlijn: vermits dit goet de lasten niet soude gelden en om die rente in weesen te houden aangaande 3 jaar. Willem Haasen en Aart Hendrik Wolfs, nog wegens een schepengelofte gekomen van Francis Philipsen. Nu bij koop
24-06-1741 moet hier in betalen Jan Marcelis Daandels en Adriaan Lintermans.

Aert Hendrik Wolfs is geboren rond 1655 en op 31-10-1688 te Asten getrouwd met Johanna Jansen, geboren rond 1665:

Conjuncti sunt matrimonio Arnoldus Hendricx et Joanna Jansen; testes Joannes Frans Verhees et Maria van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Arnoldus Hendricx en Joanna Jansen; getuigen Joannes Frans Verhees en Maria van de Cruijs.

01

Het gezin van Aert Hendrik Wolfs en Johanna Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 09-06-1693 Ongehuwd Asten 03-03-1750
2 Johanna Asten 14-03-1698

Bij de verpondingen van 1680, 1707 en 1709 staat Aert Hendrik Wolfs als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 27 verso:
Aert Wolfs.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 7:
Aert Wolfs.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 9 verso:
Aert Wolfs.

Aert Hendrik Wolfs is op 31-12-1707 te Asten overleden en Johanna Jansen is op 26-02-1708 hertrouwd met Meus Peeters, weduwnaar van Anna Hendrix. Bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van zoon Henricus Aert Wolfs, geboren te Asten op 09-06-1693:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 61:
Hendrick Aert Wolfs. In de bede ƒ 1-4-0.

Ook bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier van Asten van 1736 staat het huis op naam van Henricus Aert Wolfs en is het niet bewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 127 verso:
Hendrick Aart Wolfs.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. In de bede ƒ 1-4-0.

Jaar Eigenaar nummer 3 Wolfsberg Bewoners nummer 3 Wolfsberg
1736 Hendrick Aart Wolfs ledig

In 1741 worden de goederen verkocht aan Adrianus Lintermans, geboren te Asten op 11-09-1706 als zoon van Johannes Lintermans en Johanna Dircks van Weert (zie Voormalig huis C1329). Hij is op 15-02-1733 te Asten getrouwd met Anna Willems van Heugten, geboren te Asten op 12-01-1709 als dochter van Wilhelmus Joannis van Heugten en Johanna Reynders van Hoof (zie Voormalig huis C643):

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 63; 20-06-1741:
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Jan Tijssen van Dijk en Tomas Coolen, als armmeesters, 1737-1739. Hij verkoopt bij executie, verkocht, de goederen van Aart Hendrik Wolfs, wegens een onbetaalde rente aan den Armen van Asten. Verkocht wordt aan Adriaan Lintermans een huis, hof en aangelag 3 lopense, ene zijde Jan Peters.

Hendrick Aert Wolfs is op 03-03-1750 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1741-1751 en bij de verpondingen van 1754 staat het huis op naam van Adrianus Lintermans:

Jaar Eigenaar nummer 3 Wolfsberg Bewoners nummer 3 Wolfsberg
1741 Adriaan Lintermans onbewoont
1746 Adriaan Lintermans onbewoont
1751 is weg

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 194:
Adriaan Lintermans.
Huijs, hoff en aangelag, huijs is weg. 3 lopense.

Het huis is rond 1750 afgebroken en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 rest een stuk bouwland op naam van Johannes Goort Loomans, geboren te Asten op 06-12-1783 als zoon van Godefridus Loomans en Maria Hendrik Driessen (zie Wolfsberg 62):

Kadaster 1811-1832; C1335:
Bouwland, groot 27 roede 50 el, Wolfsbergsche heide.
Eigenaar: Jan Goort Loomans.

02

03

Het huis moet hebben gelegen ter hoogte van de huidige Bergweg 5.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Armen van Asten Aert Hendrick Wolfs Asten ±1655
1707 Armen van Asten Hendrick Aart Wolfs Asten 09-06-1693
Wolfsberg huis 3
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrick Aart Wolfs Asten 09-06-1693 ledig
1741 Adriaan Lintermans Asten 11-09-1706 onbewoont
1746 Adriaan Lintermans Asten 11-09-1706 onbewoont
1751 is weg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 23 oktober 2022, 16:15:56

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen