logo

De Vonder Homepagina


Wolfsberg 27

Op bouwland C1311 wordt rond 1903 een nieuw huis en smederij gebouwd met kadasternummer C2374 in opdracht van Ambrosius Bakens, geboren te Asten op 12-04-1860 als zoon van Gerardus Bakens en Maria Kanters. Hij is als smid op 01-02-1900 te Asten getrouwd met Maria Ceelen, geboren te Asten op 03-01-1871 als dochter van Wilhelmus Ceelen en Huberta Slegers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer D24a:

01

Ambrosius Bakens stond samen met Adrianus Johannes Eijsbouts bekend als bondsrijwielhersteller:

Mogelijk heeft als smidshulp bij hem ingewoond Ernst Adolph Vorberg, geboren op 28-01-1877 te Gevelsberg (D) als zoon van Adolph Vorberg en Ida Ohligen, gewoond. Hij is als smid rond 1900 getrouwd met Charlotte Wilhelmine Klein. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-01-1904 kan men hem echter niet betrappen op valsemunterij:

02

Een half jaar later wordt hij wel betrapt zoals gemeld in de Venloosche Courant van 29-05-1904 waar hij tot een flinke celstraf wordt veroordeeld:

03 04

Hieronder zijn gegevens over de gevangenis in 's Hertogenbosch en Breda:

05

In 1908 verhuist Ambrosius Bakens met zijn gezin naar A130 en verhuren het huis aan Bartholomeus Antonie Kortooms, geboren te Asten op 24-08-1860 als zoon van Godefridus Kortooms en Petronella Verspeek. Hij is te Deurne op 27-01-1894 getrouwd met Theodora Hoebergen, geboren te Asten op 04-03-1859 als dochter van Theodorus Hoebergen en Johanna Maria Sauvé.

Zij verhuizen in 1909 naar D133 in Heusden en het huis wordt daarna verhuurd aan Cornelis van de Moosdijk, geboren te Someren op 16-01-1857 als zoon van Adrianus van de Moosdijk en Agnes van Gestel. Hij is op 02-05-1884 te Asten getrouwd met Johanna Boerekamps, geboren op 12-06-1854 te Asten als dochter van Godefridus Boerekamps en Maria Lintermans. Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer D19:

06

Cornelis van de Moosdijk verhuist in 1911 met zijn gezin naar Weert en verkoopt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-02-1911 zijn goederen, die duiden op de aanwezigheid van een café. 07

In het huis komt wonen Hendrikus Hölskens, geboren te Meerlo op 28-02-1870 als zoon van Joseph Hölsken en Magdalena Zwakhoven. Hij is als venter op 01-02-1892 te Weert getrouwd met Aldegonda van den Berg, geboren te Weert op 22-03-1873 als dochter van Johannes Mathias van den Berg en Kornelia Kouwenberg.

In 1914 verhuizen zij naar A332 (zie Bergdijk 16) en het huis en de inboedel worden verkocht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-12-1918:

08 09

De koper van het huis is Johannes (Piet) Smits, geboren te Asten op 28-04-1882 als zoon van Johannes Smits en Hendrica Haazen. Hij is als mandenmaker op 04-05-1914 te Asten getrouwd met Elisabeth Loomans, geboren op 09-11-1884 te Asten als dochter van Adrianus Loomans en Petronella Stevens. De smederij wordt in 1914 als huis in gebruik genomen (zie Tot huis omgebouwde smederij). Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D14, ook bekend staand als Wolfsberg 19:

10

Hieronder op de foto de mandenmakerij van Piet Smits met zijn bijnaam Piet Pomp met van links naar rechts Willem van Helmond, Elisabet Kanters-van Bussel, Jan Kanters, Piet Smits en Boerenkamps:

11

Ook in de periode 1930-1938 wonen Petrus Johannes Smits en Elisabeth Loomans met hun gezin in het huis op de Wolfsberg 19:

12

Elisabeth Loomans is op 17-11-1932 te Asten overleden en Petrus Johannes (Piet) Smits is te Asten op 01-03-1945 overleden. Hieronder de overlijdensakte van Elisabeth Loomans en het bidprentje bij het overlijden van Petrus Johannes (Piet) Smits:

13 14

Tot huis omgebouwde smederij

Dit is een deel van het 1914 daterende huis, vermoedelijk ontstaan uit de smederij van het huis Wolfsberg 19. In het huis komt wonen Johannes (Jan) Bakens, geboren op 13-01-1887 te Asten als zoon van Johannes Bakens en Maria Apollonia van den Meulenhof (zie Voormalig huis G1369). Hij is als bakker te Asten op 27-04-1914 getrouwd met Dorothea Maria (Door) van Roij, geboren op 21-05-1889 te Heijthuijzen als dochter van Johannes Hubertus van Roij en Maria Elisabeth Houben. Zij zijn er een bakkerij met winkel begonnen op het adres met huizingnummer D19a:

15

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar A391 in de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat. Het huis wordt daarna bewoond door Petronella Stevens, geboren te Asten op 25-09-1855 als dochter van Johannes Stevens en Anna Maria van Helmond. Zij is sinds 31-12-1896 weduwe van Adrianus Loomans, geboren op 19-09-1855 te Asten als zoon van Godefridus Loomans en Elisabeth van Bussel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont zij met haar gezin in het huis met huizingnummer D13:

16

Rond 1925 verhuist Petronella Stevens met haar gezin terug naar D60 en vanuit Wolfsberg D11 (zie Voormalig huis G826) Johannes Vlemmix, geboren te Deurne op 27-03-1887 als zoon van Hendricus Vlemmix en Johanna Maria Adriaans, in het huis komt wonen. Hij is als arbeider op 27-08-1917 te Asten getrouwd met Josephina van de Ven, geboren te Asten op 26-04-1893 als dochter van Carel van de Ven en Johanna Maria van Empel (zie Wolfsberg 29). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D13, ook bekend staand als Wolfberg 17:

17

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan Wolfsberg 17:

18

Zij verhuizen rond 1934 via het Sint Jozefplein 11 naar Wolfsberg 1A (zie Wolfsberg 3). Daarna wordt het huis bewoond door Johannes van Oosterhout, geboren te Asten op 06-05-1910 als zoon van Nicolaas van Oosterhout en Antonia Elisabeth Hoefnagels. Hij is als landbouwer op 19-11-1932 te Asten getrouwd met Petronella Jansen, geboren te Deurne op 15-06-1910 als dochter van Petrus Jansen en Johanna Maria Verberne. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Wolfsberg 22 en de Meijelscheweg 9 in het huis op Wolfsberg 17:

19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-11-1935 en 04-12-1936 de geboortes van zoon Nicolaas en dochter Petronella:

20 21

Zij vertrekken rond 1937 naar Meijelscheweg 20 en de nieuwe bewoner is Johannes Kortooms, geboren te Asten op 04-02-1901 als zoon van Bartholomeus Antonie Kortooms en Theodora Hoebergen. Hij is als landbouwer op 30-01-1931 te Someren getrouwd met Lucia Maria Hubertina Ramaekers, geboren te Herten op 03-08-1903 als dochter van Petrus Raemakers en Gertrudis Hubertina Teuwen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Wolfsberg 39 en Wolfsberg 11 in het huis op Wolfsberg 17 wonen:

22

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-11-1937 en van 31-03-1939 de geboortes van dochter Johanna en van zoon Petrus:

23 24

Zij verhuizen rond 1942 naar het naastgelegen huis (zie Voormalig huis C1309) en Lucia Maria Hubertina Ramaekers is op 04-11-1943 te Asten overleden Johannes Kortooms is te Asten op 02-11-1965 te Asten overleden.

Het huis met als huidig adres Wolfsberg 27 is in de Tweede Wereldoorlog beschadigd, maar bestaat nog en is samengevoegd uit oude adressen Wolfsberg 17 en Wolfsberg 19. Hieronder een streetview van het uit 1904 stammende huis op de huidige Wolfsberg 27:

25

Overzicht bewoners

Wolfsberg 19
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D24a 1904-1908 Ambrosius Bakens Asten 12-04-1860 Maria Ceelen Asten 03-01-1871 naar A130
D24a 1908-1909 Bartholomeus Kortooms Asten 24-08-1860 Theodora Hoebergen Asten 04-03-1859
D24a 1909-1910 Cornelis van de Moosdijk Someren 16-01-1857 Johanna Boerekamps Asten 12-06-1854
D19 1910-1911 Cornelis van de Moosdijk Someren 16-01-1857 Johanna Boerekamps Asten 12-06-1854 naar Weert
D19 1911-1914 Hendrikus Hölskens Meerlo 28-02-1870 Aldegonda van de Berg Weert 22-03-1873 naar A332
D19 1914-1920 Petrus Johannes Smits Asten 28-04-1882 Elisabeth Loomans Asten 09-11-1884
D14 1920-1930 Petrus Johannes Smits Asten 28-04-1882 Elisabeth Loomans Asten 09-11-1884
19 1930-1932 Petrus Johannes Smits Asten 28-04-1882 Elisabeth Loomans Asten 09-11-1884 17-11-1932
19 1932-1938 Petrus Johannes Smits Asten 28-04-1882 met kinderen
Wolfsberg 17
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D19a 1914-1920 Johannes Bakens Asten 13-01-1887 Dorothea van Roij H'huizen 21-05-1889 naar A391
D13 1920-1925 Petronella Stevens Asten 25-09-1855 weduwe Loomans naar D60
D13 1925-1930 Johannes Vlemmix Deurne 27-03-1887 Josephina van de Ven Asten 26-04-1893
17 1930-1934 Johannes Vlemmix Deurne 27-03-1887 Josephina van de Ven Asten 26-04-1893 Sint Jozefplein
17 1934-1937 Johannes van Oosterhout Asten 06-05-1910 Petronella Jansen Deurne 15-06-1910 Meijelscheweg
17 1937-1938 Johannes Kortooms Asten 04-02-1901 Lucia Ramaekers Herten 03-08-1903

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2023, 10:12:03

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen