De pagina Asten/Burgemeester Frenckenstraat/Burgemeester Frenckenstraat 49 wordt nu weergegeven
Asten/Burgemeester Frenckenstraat toevoegen aan selectieAsten toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 18-06-2024 18:06:34
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Burgemeester Frenckenstraat 49

Op bouwland G431, in eigendom van Antonius Dominicus Sengers, wordt rond 1880 een schuur gebouwd met kadasternummer G1595, weergegeven op de kadasterkaart rechts. Rond 1908 wordt deze schuur verkocht aan Peter Antoon Gitzels die de schuur rond 1920 sloopt en er een huis met hetzelfde kadasternummer bouwt, zoals te zien is op de kadasterkaart geheel rechts. 

Peter Antoon Gitzels is geboren te Venraij op 18-01-1859 als zoon van Gerard Gitsels en Johanna Hendrika Reijnen. Hij is sinds 08-09-1920 weduwnaar van Sophia Aleida Johanna Nas, geboren te Bemmel op 28-10-1862 als dochter van Johannes Nas en Joanna van Uden, met wie hij op 29-10-1889 te Bemmel getrouwd was. 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont hij met zijn kinderen in het huis met huizingnummer A183, ook bekend staand als Burgemeester Frenckenstraat 9:

01

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-10-1920 het overlijden van Sophia Aleida Nas en rechtsonder in het Eindhovensch dagblad van 04-10-1923 zijn erelidmaatschap van de harmonie Sint Cecilia:

Peter Antoon Gitzels is op 10-02-1932 te Asten overleden, rechts zijn bidprentje en onder de grafsteen van Antoon Gitzels, Sophia Nas en Rikus Gitsels op het kerkhof in Asten.

02

03

Het huis gaat over op de kinderen en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 woont onderwijzeres Hendrika Johanna Maria (Rikus) Gitzels, geboren te Asten op 28-08-1897 samen met haar broer Johannes Antonius Gerardus Gitzels en nicht Johanna Petronella Sophia Gitzels in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 9:

04

Rond 1935 (zie advertentie uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-04-1935) komt vanuit de Julianastraat 1 (zie Julianastraat 1) zuster Johanna Hendrika Josephina Gitzels, geboren op 07-03-1892 te Asten in het huis wonen. Zij is op 09-05-1922 te Asten getrouwd met Carolus Johannes (Johan) Leenen, geboren te Asten op 25-06-1892 als zoon van Peter Johannes Leenen en Johanna Maria Schellings (zie Prins Bernhardstraat 24).

05

06

Carolus Johannes Leenen is op 01-06-1962 te Rotterdam overleden en Johanna Hendrika Josephina Gitzels is op 09-10-1975 te Valkenswaard overleden.

07 08

Onderwijzeres Hendrika Johanna Maria (Rikus) Gitzels is inwonend en wordt later weer hoofdbewoner van het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 9, zoals we uit nevenstaande advertentie uit de Maasbode van 07-07-1962 kunnen opmaken.

09

Bij het Brabants Historisch Informatie Centrum lezen we de volgende geschiedschrijving over Rikus Gitzels:

Lang zal ik geen onderwijzeres zijn, dacht Rikus Gitsels toen zij in 1916 slaagde voor de kweekschool. Maar het liep anders. Na een korte tijd in Oerle en Vlierden kreeg zij een aanstelling voor de tweede klas van de jongensschool van meester Ten Haaf in Asten. Ze bleef er tot aan haar pensioen en nog lang nadien was zij actief voor de Astense jeugd.

Hendrika Johanna Maria Gitsels, roepnaam Rikus, werd geboren in Asten op 2 augustus 1897. Ze overleed daar ook, op 2 februari 2001, op 103-jarige leeftijd. Juffrouw Gitsels was de dochter van Peter Antoon Gitsels en Sophia Aleijda Johanna Nas. Haar vader was molenaar, haar moeder runde hotel Gitsels. Rikus ging naar de kweekschool in Dongen en kwam zoals gezegd al snel na haar opleiding terug naar Asten als lerares aan de lagere jongensschool. Buiten de school speelde zij vooral een grote rol bij de ontwikkeling van de meisjes in Asten.

Op haar initiatief konden Emmy de Bruin en Jo Hoes in 1947 het startsein geven voor een gidsengroep van twaalf meisjes. Meisjes kregen in die tijd meestal niet meer onderwijs dan lagere school. Pas in 1946 startte de Nederlandse Christelijke Boerenbond met landbouwhuishoudcursussen; enige jaren later werd een landbouwhuishoudschool opgericht. Bij de jonge vrouwen was grote behoefte aan verdere ontwikkeling en juffrouw Gitsels stilde die honger door het geven van enkele cursussen.

10 11

Haar levenswerk werd echter de Mater Amabilisschool. Dat was een school voor meisjes van 17 jaar en ouder van elke stand of beroep. Een levensschool, waar de meisjes werden voorbereid op hun taken in het huwelijk of als ongehuwde vrouwen in de wereld.
In 1940 was de Belgische mejuffrouw Schouwenaars zo'n school begonnen in Kontich bij Antwerpen. Op verzoek van juffrouw Gitsels kwam mejuffrouw Schouwenaars in oktober 1948 naar Asten om daar een uiteenzetting te houden over het schoolsysteem. Na het overwinnen van de nodige hobbels kon in het voorjaar van 1949 in Asten een Mater Amabilisschool worden geopend, de tweede in Brabant.

Het was een groot succes. Bij het afscheid van juffrouw Gitsels in 1963 telde de school 205 cursisten. De cursus duurde drie jaar en de cursisten kregen twee avonden per week les.
In 1962 werd Gitsels Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in 1963 volgde de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, die ze bij de vijftiende diploma-uitreiking aan de cursisten, tevens haar afscheid als hoofdleidster, kreeg uitgereikt.

In het Peelbelang van 21-04-1945 een advertentie om schoenen te ruilen:

12

Hendrika Johanna Maria (Rikus) Gitzels is op 21-02-2001 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

13

Hieronder foto's van de villa aan de huidige Burgemeester Frenckenstraat 49:

14 15

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Burgemeester Frenckenstraat 49
Bouwhistorie: Particuliere bouw van huis, bouwjaar 1920
Gebruikshistorie: Woning van circa 1920 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Johan Leenen-Gitzels, Juffrouw Riekus Gitzels
Soort woning: Woonhuis.
Interview: Woonhuis (herenhuis), gebouwd in 1920 door Johan Leenen-Gitzels (eerste bewoner met de centen). Altijd woonhuis geweest. Architect was Roffelsen. Juffrouw Riekus Gitzels (onderwijzeres) heeft er ook gewoond.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1595
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1595 1880-1908 Antonius Dominicus Sengers Asten 31-03-1838 schuur
G1595 1908-1920 Peter Antoon Gitzels Venraij 18-01-1859
G1595 1920-1932 Peter Antoon Gitzels Venraij 18-01-1859 huis sloping en nieuwbouw
G1595 1932-1938 Hendrika Johanna Maria Gitzels Asten 28-08-1897
Burgemeester Frenckenstraat 9
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A183 1920-1930 Peter Antoon Gitzels Venraij 18-01-1859 met kinderen
9 1930-1932 Peter Antoon Gitzels Venraij 18-01-1859 met kinderen 10-02-1932
9 1932-1935 Hendrika Johanna Maria Gitzels Asten 28-08-1897 met familie inwonend
9 1935-1938 Carolus Leenen Asten 25-06-1892 Johanna Hendrika Josephina Gitzels Asten 07-03-1892