De pagina Asten/Burgemeester Wijnenstraat/Voormalig huis F1352 wordt nu weergegeven
Asten/Burgemeester Wijnenstraat toevoegen aan selectieAsten toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 25-05-2024 09:05:47
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voormalig huis F1352

Op bouwland met kadasternummer F1324 in eigendom van Hendrika Michielsen, gelegen op de Molenakkers tussen de huidige Molenweg en Burgemeester Wijnenstraat, wordt rond 1835 een huis met kadasternummer F1352 gebouwd in opdracht van Antonie van Heugten, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

Antonie van Heugten is geboren op 16-12-1795 te Lierop als zoon van Johannes van Heugten en Maria Buckkems. Hij is als dagloner te Someren op 31-05-1828 getrouwd met Anna van Horrik, geboren te Someren op 21-04-1800 als dochter van Leonardus Francis van Hoorick en Maria Deenen. Anna van Horrik is op 28-06-1859 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we Antonie van Heugten met zijn kinderen tegen op huizingnummer A34:

image001.jpg

image003.jpg

Hun zoon Franciscus van Heugten, geboren te Asten op 25-04-1839 heeft in 1862 te Asten nog een moord gepleegd op Joanna Maria Rovers (zie Voormalig huis B709). Hij kreeg hiervoor een gevangenisstraf van 20 jaar en is in de gevangenis te Leeuwarden op 24-05-1880 overleden.

Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A48:

image005.jpg

Antonie van Heugten is op 23-03-1875 te Asten overleden en het huis wordt daarna verkocht aan en bewoond door Petrus Verbeek, geboren te Mierlo op 08-01-1838 als zoon van Hendrik Verbeek en Anna Maria van Tilburg. Hij is als wever op 09-04-1875 te Asten getrouwd met Anna Catharina Slaats, geboren te Asten op 31-12-1838 als dochter van Willem Slaats en Anna Maria Slaats (zie ook Voormalig huis E306).

Zij verhuizen in 1878 naar de Haag in Helmond en in 1884 naar 't Hout in Mierlo; Petrus Verbeek is op 12-07-1894 te Mierlo overleden en Anna Catharirna Slaats is op 25-11-1900 te Helmond overleden.

Het huis wordt verkocht aan Petrus Josephus van Empel, geboren te Asten op 16-12-1845 als zoon van Petrus van Empel en Catharina Verdonschot (zie Voormalig huis F1313A). Hij is als wever op 15-05-1871 te Asten getrouwd met Aldegonda van Heugten, geboren op 06-03-1842 te Asten als dochter van bovengenoemde Antonie van Heugten en Anna van Horrik (zie Voormalig huis F1352). Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A53:

image007.jpg

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A125 (zie Voormalig huis G502) en het huis krijgt bij vereniging en aanbouw kadasternummer F1714, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Het huis wordt verhuurd aan Lambertus Beniers, geboren te Asten op 16-02-1843 als zoon van Godefridus Beniers en Petronella Aarts (zie Koningsplein 10). Hij is als landbouwer te Asten op 19-04-1875 getrouwd met Hendrica van de Cruijs, geboren te Asten op 27-08-1847 als dochter van Theodorus van de Cruijs en Catharina van Veldhoven (zie Marktstraat 1). Na het overlijden van Hendrica van de Cruijs te Asten op 26-03-1878, is Lambertus Beniers op 25-11-1878 te Asten als dagloner hertrouwd met Antonetta Basten, geboren te Meijel op 16-07-1852 als dochter van Wilhelmus Basten en Petronella Janssen.

Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A52:

image009.jpg

Het huis is rond 1891 verkocht aan Josephus Verleijsdonk en Lambertus Beniers verhuist met zijn gezin naar A35A (zie Voormalig huis G460A). Josephus Verleijsdonk is geboren te Asten op 08-06-1849 als zoon van Wilhelmus Verlijsdonk en Petronella Boerekamp (zie Burgemeester Wijnenstraat 67). Hij is te Erp op 10-09-1888 getrouwd met Geertruij Swinters, geboren te Erp op 04-04-1855 als dochter van Hendricus Swinters en Petronella van Rijbroek.

Zij verhuizen in mei 1892 naar Boxtel; Josephus Verleijsdonk is op 25-09-1896 te Vierlingsbeek overleden en Geertruij Swinters is op 01-04-1900 te Dinther overleden.

Het huis wordt doorverkocht aan zwager Peter van Dijk, geboren te Asten op 06-01-1851 als zoon van Wilhelmus van Dijk en Maria Goorts (zie Beekstraat 17). Hij is als winkelier op 07-05-1892 te Asten getrouwd met Mechelina Swinters, geboren te Erp op 06-09-1858 als dochter van Hendricus Swinters en Petronella van Rijbroek. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-01-1898 de geboorte van zoon Peter Wilhelmus:

image011.jpg

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A58:

image013.jpg

Peter van Dijk was oprichter van de boterfabriek 'de Oude Molen' (zie ‎Burgemeester Wijnenstraat 77) en had in dit huis een herberg met de naam café 'Oude Molen'. Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-01-1901 wordt hij aangesteld als agent van de veeverzekering. Er worden verkopen van huizen gehouden in de herberg van Peter van Dijk, zoals rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-08-1909:

image015.jpg image017.jpg

Ook over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A66:

image019.jpg

In het notarieel archief wordt Mechelina Swinters nog genoemd in een testament:

Notarieel Archief Veghel 7701, inventaris nummer 131, 26; 03-02-1914:
Johanna Swinters, wonende te Erp in het dorp de weduwe van Gerardus Delisse maakt zijn testament. Onder zijn erfgenamen Antonius Delisse de zoon van zijn zwager Johannes Delisse, behuwde neef Hendrikus van der Steen, haar zus Mechelina Swinters gehuwd met Peter van Dijk te Asten, zus Petronella Swinters, weduwe Hendrik Stukstette te Gemert, zus Johannes Swinters, gehuwd met Gerardus van den Broek te Veghel, nicht Hendrika Jonkers gehuwd met Johannes van Ganze te Gemert.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-12-1916 wordt herberg 'Oude Molen' van Peter van Dijk genoemd bij een transactie:

image021.jpg

Peter van Dijk is op 07-12-1921 te Asten overleden en Mechelina Swinters woont als herbergierster met haar dochter Maria Adriana van Dijk, geboren te Asten op 07-10-1894, over de periode 1920-1930 enige tijd in aan het Vorstermansplein (zie Vorstermansplein 1) om daarna in het huis met huizingnummer A68, ook bekend staand als Molenstraat 58-60 terug te keren:

image023.jpg

Als de roomboterfabriek de Oude Molen verhuist naar de voormalige fabrieken van Bluijssen, wordt het fabrieksgebouw aan de Molenstraat te koop aangeboden en dat gebeurt in de herberg van de weduwe van Peter van Dijk, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-01-1926:

image025.jpg

Ook over de periode 1930-1938 wonen Mechelina Swinters en haar dochter Maria Adriana van Dijk in het huis aan de Molenstraat 60:

image027.jpg

Mechelina Swinters is op 26-04-1941 te Asten overleden, waarvan een mededeling in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-05-1941:

image029.jpg

Hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Peter van Dijk en Mechelina Swinters:

image031.jpg

Dochter Maria Adriana (Marie) van Dijk is te Asten op 28-01-1941 getrouwd met Franciscus Josephus (Frans) Rijntjes, geboren te Pernis op 23-02-1886 als zoon van Franciscus Josephus Rijntjes en Jacoba Wilhelmina van Kampen (zie Voormalig huis F1679). Hij is sinds 14-07-1927 weduwnaar van Anna Elisabeth Has, geboren te Amsterdam op 16-08-1887 als dochter van Cornelis Has en Antje Huijsman, met wie hij te Amsterdam op 19-02-1925 getrouwd was. Daarvoor was Franciscus Josephus Rijntjes sinds 30-05-1923 weduwnaar van Maria Johanna Schoep, geboren te Baardwijk op 14-06-1892 als dochter van Wouter Gijsbert Schoep en Anna Snijders, met wie hij op 31-07-1917 te Baardwijk getrouwd was.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-01-1941 de huwelijksaangifte van Franciscus Josephus Rijntjes en Maria Adriana van Dijk en in diezelfde krant van 31-01-1941 hun huwelijk:

image035.jpg image037.jpg

Samen met Marie van Dijk heeft Frans Rijntjes de herberg voortgezet onder de naam Café Rijntjes, waarvan hieronder vier foto's:

image039.jpg

image043.jpg

Franciscus Josephus (Frans) Rijntjes is op 03-03-1966 te Asten overleden en Maria Adriana (Marie) van Dijk is op 05-02-1990 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

image045.jpg image047.jpg

Het huis bestaat niet meer en heeft gelegen ter hoogte van de huidige Burgemeester Wijnenstraat 96.

Overzicht bewoners

Kadasternummer F1352
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1352 1835-1875 Antonie van Heugten Lierop 16-12-1795
F1352 1875-1878 Petrus Verbeek Mierlo 08-01-1838
F1352 1878-1880 Petrus Josephus van Empel Asten 16-12-1845
F1714 1880-1891 Petrus Josephus van Empel Asten 16-12-1845 vereniging en aanbouw
F1714 1891-1892 Josephus Verleijsdonk Asten 08-06-1849
F1714 1892-1921 Peter van Dijk Asten 06-01-1858
F1714 1921-1938 Mechelina Swinkels Erp 06-09-1858 weduwe van Dijk
Molenstraat 58-60
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1835-1859 Antonie van Heugten Lierop 16-12-1795 Anna van Horrik Someren 21-04-1800 28-06-1859
A34 1859-1869 Antonie van Heugten Lierop 16-12-1795 met kinderen
A48 1869-1875 Antonie van Heugten Lierop 16-12-1795 met kinderen 23-03-1875
A48 1875-1878 Petrus Verbeek Mierlo 08-01-1838 Anna Catharina Slaats Asten 31-12-1838 naar Helmond
A48 1878-1879 Petrus Josephus van Empel Asten 16-12-1845 Allegonda van Hugten Asten 15-05-1844
A53 1879-1889 Petrus Josephus van Empel Asten 16-12-1845 Allegonda van Hugten Asten 15-05-1844 naar A125
A53 1889-1890 Lambertus Beniers Asten 16-02-1843 Antonetta Basten Meijel 16-07-1852
A52 1890-1891 Lambertus Beniers Asten 16-02-1843 Antonetta Basten Meijel 16-07-1852 naar A35a
A52 1891-1892 Josephus Verleijsdonk Asten 08-06-1849 Geertruij Swinters Erp 04-04-1855 naar Boxtel
A52 1892-1900 Peter van Dijk Asten 06-01-1858 Mechelina Swinters Erp 06-09-1858
A58 1900-1910 Peter van Dijk Asten 06-01-1858 Mechelina Swinters Erp 06-09-1858
A66 1910-1920 Peter van Dijk Asten 06-01-1858 Mechelina Swinters Erp 06-09-1858
A68 1920-1921 Peter van Dijk Asten 06-01-1858 Mechelina Swinters Erp 06-09-1858 07-12-1921
A68 1921-1930 Mechelina Swinkels Erp 06-09-1858 weduwe van Dijk
58-60 1930-1938 Mechelina Swinkels Erp 06-09-1858 weduwe van Dijk