De pagina Asten/Emmastraat/Voormalig huis G798 wordt nu weergegeven
Asten/Emmastraat toevoegen aan selectieAsten toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 22-02-2024 11:02:52
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voormalig huis G798

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Peter Leenen als eigenaar van de fabriek:

Kadaster 1811-1832; G798:
Fabriek, groot 01 roede 05 el, de Hemel, klassen 5.
Eigenaar: Peter Leenen.

01

02

Peter Leenen is geboren te Asten op 30-10-1775 als zoon van Antonius Peter Leenen en Isabella Jansse Vervoordeldonk. Hij is op 23-04-1815 te Asten getrouwd met Petronella van de Mortel, geboren te Deurne op 07-07-1784 als dochter van Johannes van de Mortel en Hendrica Petri Goossens. Na het overlijden van Peter Leenen op 18-05-1852 wordt de oorspronkelijke fabriek omgebouwd tot woonhuis en volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont Petronella van de Mortel samen met dochter Catharina Leenen in dit huis met huizingnummer A125:

03

Petronella van de Mortel is te Asten op 22-12-1866 overleden en het huis is daarna verkocht aan molenaar Gerardus Gitzels, geboren te Venraij op 02-04-1827 als zoon van Pieter Gitzels en Margaretha Janssen. Hij is op 25-01-1858 te Maashees getrouwd met Johanna Hendrina Reijnen, geboren te Wansum op 14-06-1835 als dochter van Joannes Christianus Reijnen en Petronella Henckens. Zij komen vanuit een huis aan de huidige Prins Bernhardstraat (zie Voormalig huis G442) in dit huis wonen. Ook over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A187:

04

Gerardus Gitzels is op 07-08-1879 te Asten overleden en linksonder zijn overlijdensakte en rechts het bidprentje bij zijn overlijden:

Johanna Hendrina Reijnen woont ook in de periode 1879-1890 met haar gezin in het huis met huizingnummer A190:

05

Rond 1880 verhuist Johanna Hendrina Reijnen met haar gezin naar A2, hotel de Arend op het Marktveld en in 1883 naar A20 aan de huidige Molenstraat en begint Hotel Gitzels. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-07-1883 wordt het huis met dan kadasternummer G1282 te koop aangeboden.

06

In het huis komt wonen Henrica van der Loop, geboren te Uden op 24-03-1815 als dochter van Johannes van der Loop en Hendrina van der Loop. Zij is sinds 09-04-1881 weduwe van Johannes Franciscus van Lieshout, geboren te Uden op 27-02-1817 als zoon van Petrus van Lieshout en Maria Martens, met wie zij op 06-08-1842 te Uden getrouwd was.

Eind 1883 verhuist zij naar A135 (zie Voormalig huis G417) en het huis wordt daarna bewoond door Antoneth Raaijmakers, geboren te Mierlo op 13-11-1815 als dochter van Petrus Raaijmakers en Elisabeth van Stekelenburg. Zij is sinds 03-10-1883 weduwe van Norbertus van Driel, geboren te Mierlo op 15-06-1819 als zoon van Theodorus van Driel en Johanna Verhagen, met wie zij op 05-11-1852 te Mierlo getrouwd was. Zij woont samen in het huis met haar zoon Petrus Johannes van Driel, geboren te Mierlo op 20-08-1854, die hulponderwijzer was bij Antonius Franciscus ten Haaf (zie Voormalige school G875).

Zij verhuizen in 1886 naar A135 (zie Voormalig huis G417) en de volgende bewoner is Johannes Eijsbouts, geboren te Asten op 21-12-1849 als zoon van Johannes Eijsbouts en Maria Catharina Slaats. Hij is als koopman te Asten op 01-02-1886 getrouwd met Anna Catharina van den Eijnden, geboren te Asten op 07-08-1855, als dochter van Gerardus van den Eijnden en Petronella Leenen.

Zij verhuizen rond 1888 naar A100 (zie Voormalig huis G440) en in het huis komt wonen Leonardus Wilhelmus Coolen, geboren te Someren op 25-03-1859 als zoon van Carel Coolen en Elisabeth Evers. Hij is als timmerman te Uden op 10-02-1888 getrouwd met Geertruij Verbakel, geboren te Uden op 24-02-1863, als dochter van Hendrikus Verbakel en Antonetha van den Elzen.

Zij verhuizen in 1889 naar A19 en kort daarna naar 's-Hertogenbosch en de nieuwe bewoner van het huis is Henri Joseph Hubert Haanen, geboren te Venlo op 27-02-1858 als zoon van Leonard Godefried Haanen en Joanna Christina Hubertina Bakker. Hij is als notarisklerk op 01-07-1889 te Asten getrouwd met Anna Maria Margaretha Gitzels, geboren te Asten op 13-03-1861, als dochter van eerder genoemde Gerardus Gitzels en Johanna Maria Reijnen. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A194:

07

Henri Joseph Hubert Haanen was notarisklerk bij notaris Rovers en kreeg het aan de stok met de directeur van het postkantoor, zoals we kunnen lezen in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 25-09-1885:

Uiteindelijk wordt Henri Joseph Hubert Haanen vrijgesproken, aldus Het Vaderland van 22-12-1885:

Henri Joseph Hubert Haanen vertrekt eind 1897 met zijn gezin naar Valkenburg en Henri Joseph Hubert Haanen is op 07-04-1921 te Maastricht overleden en Anna Maria Margaretha Gitzels is op 01-06-1947 te Valkenburg overleden.

Vanuit Maasbree komt Henricus Martinus Vorstermans, geboren te Meerlo op 29-04-1860 als zoon van Peter Gerard Vorstermans en Maria Anna Knapstein, in het huis wonen. Hij is als opzichter op 13-04-1883 te Heeswijk getrouwd met Henrica van den Hoogenhof, geboren te Dinther op 17-05-1853 als dochter van Willem van den Hoogenhof en Hendrien van de Ven en weduwe van Johannes Keetels.

De oudste dochter van Henrica van den Hoogenhof, Helena Keetels, geboren te Heeswijk op 30-09-1878, werkt nog als dienstmeid bij Antonius Bluijssen in de Wilhelminastraat alvorens zij in 1901 haar intrede doet bij de Zusters Franciscanessen in Heijthuijzen. Onder de naam zuster Devota ontvangt zij op 25-03-1903 haar kloosterkleed en gaat op 11-11-1904 als novice naar Semarang in het toenmalige Nederlandsch-Indië1.

Een korte samenvatting van wat de missie van de zusters behelsde2:

De congregatie van de Franciscanessen van Heythuysen werd in 1835 gesticht in Heythuysen (provincie Limburg) door Catharina Daemen (1787-1885). Zij kwam uit Maaseik (provincie Belgisch Limburg). De congregatie hield zich bezig met onderwijs aan arme kinderen en de zorg voor behoeftigen en zieken. In 1934 had de congregatie 153 huizen waarvan 34 in Nederland en 12 in het toenmalige Nederlandsch-Indië. Na lang aandringen van monseigneur Lijnen, pastoor te Semarang, stemde de generale overste in 1870 toe om zusters voor het weeshuis te sturen. Men werkte samen met de Jezuïeten. In 1908 waren er 150 Franciscanessen van Heythuysen in het toenmalige Nederlandsch-Indië. Op aandringen van pater Van Lith openden de zusters in 1908 in Mendoet het eerste pensionaat voor inlandse meisjes en in 1914 de eerste erkende kweekschool voor inlandse onderwijzeressen op Java. Ook werkten de zusters van 1904 tot 1920 samen met de Missionarissen van het Heilig Hart in Langgoer (Kei-Eilanden). De zusters gaven in het apostolisch vicariaat van Semarang diverse soorten onderwijs: kleuter-, lager-, middelbaar-, huishoud-, en fröbel-onderwijs, Chinees onderwijs, onderwijs in muziek, steno en typen. Zij dreven ook een internaat, een weeshuis, ziekenhuizen en klinieken. In het apostolisch vicariaat Batavia werd ook onderwijs gegeven.

Linksonder de passagierslijst voor het stoomschip Ophir uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 29-11-1904 met aan boord zuster Devota Keetels en rechts een foto aan boord van het schip3:

Op 30-09-1905 legt zij in Semarang de kloostergelofte af en vertrekt in 1906 met twee zusters van een nieuwe lichting in 1907 naar de Kei-eilanden. Hieronder een foto een foto met zuster Devota (hier naar haar stiefvader Vorstermans genoemd), zuster Vitalis en zuster Maura4.

Hoe het er in de beginjaren aan toeging voor de zusters op de Kei-eilanden wordt mooi beschreven door zuster Vitalis5 en moeder overste Antona6 (klik op het plaatje voor een vergroting):

Uit het bovenstaande en andere correspondentie valt op te maken dat zuster Devota zich voornamelijk bezig hield met koken voor de aanwezige geestelijken.

De missie op de Kei-eilanden door de missionarissen van Tilburg de zusters Franciscanessen van Heijthuijsen duurde tot 1920 en daarna werden zij vervangen door hun inmiddels eigen opleiding van zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, zoals valt op te maken uit onderstaand citaat van internet7 en uit het boek Door de Wereld Bewogen8:

Toen Pater Chevalier in 1885 zijn eerste missionarissen uitzond naar Oceanië, wilde hij dat er enkele Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart mee gingen, die de zorg voor vrouwen en meisjes op zich zouden nemen. En toen in 1902 de Missionaires de Sacre Coeur (MSC) in Nederland zijn eerste missionarissen naar de Molukken zond, wilden zij ook graag de medewerking van onze zusters. Maar er waren nog geen Nederlandse Dochters! Pater provinciaal J. Wemmers vroeg aan Moeder Marie Louise Hartzer om in Nederland een noviciaat te beginnen, waar meisjes gevormd konden worden tot missiezuster. Hij moest nog even wachten! Intussen kreeg hij, in 1904, hulp van de Franciscanessen van Heythuizen. In Langgur op Klein-Kei bouwden de broeders een klooster, internaat en school voor hen. Toen ze zich in 1920 terugtrokken, stonden er wel Dochters klaar, want in 1915 was er in Tilburg een noviciaat begonnen, waar de kandidaten al spoedig toestroomden.

Zuster Devota (Helena Keetels) keerde weer terug naar Semarang en zij is tijdens de Tweede Wereldoorlog in kamp Halmaheira te Semarang op 15-08-1945 overleden. Linksonder nog een foto van haar en rechtsonder de mededeling van de oorlogsslachtoffers onder zusters Franciscanessen in het Limburgsch Dagblad van 09-11-1945: 

Henricus Martinus Vorstermans was van beroep meester metselaar en werd voor de bouw van de nieuwe kerk in Asten als opzichter aangesteld. Hij en zijn vrouw Henrica van den Hoogenhof verhuizen met de kinderen Keetels en Vorstermans in 1902 naar A279c (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 35). Volgens de kadastrale legger is het huis toen verkocht aan Antonie Mikkers, geboren te Asten op 18-07-1870 als zoon van Johannes Mikkers en Theodora Hurkmans (zie Voormalig huis G535). Hij is als slachter op 15-06-1896 te Nederweert getrouwd met Maria Antonetta van Heugten, geboren te Nederweert op 17-01-1873 als dochter van Joannes van Heugten en Petronella Simons. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A208:

08

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-11-1912 en 15-05-1915 de geboorte van dochter Margaretha en zoon Antonius:

Ook over de periode 1910-1920 en in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A232 en A268, het laatste ook bekend staand als Emmastraat 30:

09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-01-1921 wenst Antonie Mikkers zijn bekenden een Zalig Nieuwjaar en in diezelfde krant van 01-12-1928 heeft Antonie Mikkers een slagerij in Helmond en breidt die uit met een veehandel:

10 11

Hieronder een compositiefoto van de kinderen van Antonie Mikkers en Maria Antonetta van Heugten:

11a

Hun zoon Isidorus Leonardus (Ies) Mikkers, geboren te Asten op 30-06-1897 en is op 19-04-1924 tot priester gewijd. Hij werd als missionaris onder de naam pater Gabriël naar Sumatra gezonden en keerde in april 1929 nog een keer terug bij zijn familie in Asten met rechts een foto van hem.

 

 

 

In de Tweede Wereldoorlog kwam hij in het kamp Muntok terecht. Hij is aldaar op 22-02-1945 overleden en begraven en in de jaren zestig herbegraven op het ereveld Leuwigajeh. Hieronder zijn priesterschap in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-03-1924 met daaronder zijn vertrek naar Sumatra in diezelfde krant van 02-08-1924, een foto en het bidprentje bij zijn overlijden:

Linksonder de omgekomen missionarissen, in het midden het graf van Isidorus Leonardus Mikkers en rechts een foto van het erveld Leuwigajeh:

Rond 1927 is door Antonie Mikkers een nieuw huis op ongeveer dezelfde plaats gebouwd. Maria Antonetta van Heugten is op 28-02-1929 te Asten overleden en Antonie Mikkers verhuist naar Helmond en later via de Markt (zie Markt 6) naar de Emmastraat 52a (zie Emmastraat 72). Hij laat het huis na aan zijn kinderen, waarvan Leonardus Johannes Antonius (Leo) Mikkers, geboren te Asten op 11-02-1908, uiteindelijk het huis overneemt. Hij is als slager op 17-10-1932 te Deurne getrouwd met Cornelia Henrica (Riek) van de Weijer, geboren op 29-11-1906 te Deurne als dochter van Leonardus van de Weijer en Isabella Joosten. Over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Emmastraat 30:

12

Bij de Kamer van Koophandel wordt het eigendom van Antonie Mikkers overgeschreven op Leonardus Mikkers in de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-01-1933:

13

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche krant van 27-06-1935 meldt dat Leonardus Johannes Antonius Mikkers wordt gevonnist voor een boete van 600 gulden of 3 maanden gevangenisstraf:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-12-1934 en 23-06-1942 de geboortes van zonen Leonardus en Antonius:

14 15

Hieronder een foto uit ongeveer 1940 van het gezin van Leo Mikkers en Riek van de Weijer:

16

Cornelia Henrica (Riek) van de Weijer is op 09-07-1971 te Helmond overleden en Leonardus Johannes Antonius (Leo) Mikkers is op 18-09-1972 te Eindhoven overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Emmastraat 36, tot 15-02-1950 Emmastraat 30.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van huis, bouwjaar 1927, 1940 verbouwing, 1972 bouw bijkeuken, 1977 verbouw winkel, 1978 verbouw werkplaats, 1985 verbouw en vergroting van winkelpand, 2000 vergroten winkelpassage.
Gebruikshistorie: Woning van 1927 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie Mikkers.
Soort woning: Slagerij Mikkers.
Interview: Slagerij van de 'rooie' Mikkers. Broers Harrie en Leo hebben het geheel verbouwd. Geen authenticiteit meer.

Inmiddels is het huis gesloopt en ongeveer op die plaats staat nu een appartementencomplex.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G798
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G798 1832 Pieter Leenen
Emmastraat 30
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1800-1853 tabaks- en sigarenfabriek van Pieter Leenen
1853-1859 Petronella van de Mortel Deurne 07-07-1784 weduwe Leenen
A125 1859-1866 Petronella van de Mortel Deurne 07-07-1784 weduwe Leenen 22-12-1866
A125 1867-1869 Gerardus Gitsels Venray 02-04-1827 Johanna Hendrina Rijnen Wansum 04-06-1835
A187 1869-1879 Gerardus Gitsels Venray 02-04-1827 Johanna Hendrina Rijnen Wansum 04-06-1835 07-08-1879
A190 1879-1882 Johanna Hendrina Rijnen Wansum 04-06-1835 weduwe Gitsels naar A2
A190 1882-1883 Henrica van der Loop Uden 24-03-1815 weduwe van Lieshout naar A135
A190 1883-1886 Antoneth Raaijmakers Mierlo 13-11-1815 weduwe van Driel naar A135
A190 1886-1888 Johannes Eijsbouts Asten 21-12-1849 Anna Catharina van den Eijnden Asten 07-08-1855 naar A100
A190 1888-1889 Leonardus Coolen Someren 25-03-1859 Geertruij Verbakel Uden 24-02-1863 naar A19
A190 1889-1890 Henri Joseph Haanen Venlo 27-02-1858 Anna Maria Gitzels Asten 13-03-1861
A194 1890-1897 Henri Joseph Haanen Venlo 27-02-1858 Anna Maria Gitzels Asten 13-03-1861 Valkenburg
A194 1898-1900 Henricus Martinus Vorstermans Meerlo 29-04-1860 Henrica van den Hoogenhof Dinther 17-05-1853 naar A279c
A208 1900-1910 Antonie Mikkers Asten 18-07-1870 Maria Antonetta van Heugten Nederweert 17-01-1873
A232 1910-1920 Antonie Mikkers Asten 18-07-1870 Maria Antonetta van Heugten Nederweert 17-01-1873
A268 1920-1929 Antonie Mikkers Asten 18-07-1870 Maria Antonetta van Heugten Nederweert 17-01-1873 28-02-1929
30 1930-1938 Leonardus Mikkers Asten 11-02-1908 Cornelia Henrica van de Weijer Deurne 29-11-1906
Referenties
  1. ^Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, Jaargang 22, 15-12-1904 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMENLK03:007077024:00004&query=%22devota+keetels%22&coll=dts&rowid=1)
  2. ^De missie in Heythuysen (https://www.historici.nl/Onderzoek/Zending en Missie)
  3. ^Historische gegevens van bootreizen (https://www.krlmuseum.nl/)
  4. ^Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, Jaargang 24, 15-12-1906 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMENLK03:007079024:00013&coll=dts&query=%22zuster+vitalis%22&rowid=4)
  5. ^De Katholieke Missiën, jaargang 1907 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKDC04:001152001:00192&query=%22zuster+vitalis%22&coll=dts&page=1&sortfield=date&rowid=1)
  6. ^Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, Jaargang 26, 15-01-1908 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMENLK03:007081002:00013&query=%22zuster+maura%22&coll=dts&sortfield=date&rowid=1)
  7. ^Missionarissen van het Heilig Hart  (http://misacor.nl › 2021/03 › De-Brug-2020.02.pdf)
  8. ^Door de Wereld Bewogen: Geschiedenis van de Nederlandse Missionarissen van het Heilig Hart, Gabrielle Dorren, 2004, ISBN 9065508139